Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ. ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ"

415 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ. ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ"

  1. 1. οι πολιτικοί μοιάζουν στις υποσχέσεις στις πράξεις διαφέρουνΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 • αρ. φύλλου 1490 (15) • έτος 30ο • ΤΙΜΗ: 0,50 ευρώ Τα Μακεδονικά Νέα είναι ανεξάρτητα, ακομμάτιστα, πολυφωνικά, αμερόληπτα Είναι το βήμα του λαού της πόλης και της περιοχής μας Σημαία τους έχουν την πρόοδο και το συμφέρον της Νάουσας και της επαρχίας της διαβάστε σ αυτό το φύλλο3 8 22 24 Οργισμένη επι- Πρώτη φορά μας Με τα χέρια Ασφυκ τικά στολή έστειλαν τιμούν με την πα- και με δίπο- γεμάτο -και οι απολυμένοι ρουσία τους. Οι δα ανεβά- σήμερα- τοτης ΕΝ.ΚΛΩ. στις τράπε- κάτοχοι ιστορικών αυτοκι- ζουν συμπολίτες τα υλικά γραμματοκιβώτιο μας,ζες -για να σταματήσει η νήτων έφεραν τα πιο «νέα» για επιδιορθώσεις και προ- από επιστολές ατόμων καικοροϊδία- με κοινοποίηση τους (ηλικίας από 30 ετών σθήκες στο εξωκκλήσι της φορέων για ζητήματα επι-στον πρωθυπουργό. και άνω) στην πόλη μας. Υπαπαντής μας. καιρότητας.ο Ζουράρης συνέντευξη τύπου του κ. Δ. Σιδηρόπουλου:στη Νάουσα μήνυμα δράσης Μετά τη Βέροια, όπου μίλη-σε το απόγευμα της περασμέ-νης Τετάρτης, σε εκατοντάδες ολιγόψυχος Με την εξαγγελία για τη δημιουργία ενός Κινήμα- τος Ανεξάρτητων Πολιτών δεν αποσκοπώ στον σχημα- ο κ. Καραμπατζόςάτομα, ο Κώστας Ζουράρης τισμό ενός κόμματος ούτε ενός οργανωμένου λαϊκούπροτίθεται να έρθει και στην κινήματος με οργανώσεις, μέλη και ηγεσία. Το μοναδι-πόλη μας - πιθανότατα στις κό μου κίνητρο είναι να βοηθήσω να δημιουργηθεί ένα2 Μαΐου, για να ενημερώσει κίνημα και μια ζύμωση ιδεών, ανεξάρτητα και μακριάτους ναουσαίους για τη ΣΠΙ- από το υπάρχον πολιτικο - κομματικό κατεστημένο μεΘΑ. Δριμεία κριτική στην αλλα- επίκεντρο τον ανεξάρτητο πολίτη, που αισθάνεται την Φωτογραφία: «Μακεδονικά Νέα» γή της καλλικρατικής συμπε- ανάγκη να αντιδράσει στο σημερινό αδιέξοδο και να θα συνεδριάζουν ριφοράς του κ. Καραμπατζού συμβάλει με τις όποιες δυνάμεις του στην έξοδο της άσκησε ο πρώην δήμαρχος πατρίδας μας από τη βαθιά κρίση στην οποία μας οδή- ως το Πάσχα! Ανθεμίων κ. Δημήτρης Σιδη- γησε η διεθνής κρίση του καπιταλισμού και οι εξαρ- Τρεις εξοντωτικές συ- ρόπουλος και πρώην στενοί τημένοι από διεθνή κέντρα εξέχοντες πολιτικοί και νεδριάσεις του δημοτικού συνεργάτες του, την Τετάρτη, οικονομικοί κύκλοι μαζί με το σύνολο του πολιτικού συμβουλίου θα πραγμα- 13 του μηνός, σε συνέντευξη κόσμου, που συμμετείχε ενεργητικά ή παθητικά στον τοποιηθούν τη Μ. Δευτέ- τύπου στον Κοπανό. κατήφορο της δημόσιας ζωής από το 1974 έως σήμε- ρα, τη Μ. Τρίτη και τη Μ. Ο κ. Σιδηρόπουλος υπε- ρα......................................................................................... Τετάρτη στις 7 μ.μ. Θα ρασπίστηκε το έργο του, το- Σκεφτείτε ακόμα, ποιο συμφέρον μπορεί να έχει συζητηθούν η «απογρα- νίζοντας ότι προσπάθησε να αναπτυξιακά έργα. να προσλάβει δικηγόρους για ένας άνθρωπος όπως εγώ, στην ηλικία που βρίσκομαι φή περιουσίας - ισολογι- προσφέρει το καλύτερο για «Να μας πει πού είναι να ελέγξουν τη σύμβαση για και που μπορώ να πω ότι τα έχω όλα, επιτυχία, φήμη, σμός έναρξης 1/1/2011», τον τόπο του. Κατηγόρησε τα χρήματα ο δήμαρχος το φωτοβολταϊκό πάρκο, την δόξα και προ παντός την αγάπη όλων των Ελλήνων η «έγκριση η μη προϋπο- τον κ. Καραμπατζό ότι συ- Νάουσας», ζήτησε η πρώην ώρα, που, όπως είπε, θα μπο- χωρίς διακρίσεις. Κι εγώ σας αγαπώ όλους αδιακρίτως λογισμού δήμου Νάουσας μπεριφέρθηκε αλαζονικά (τον αντιδήμαρχος κ. Σοφία Κε- ρούσε να συμβουλευθεί το νο- και μου προξενεί πόνο όταν είμαι αναγκασμένος να έτους 2011» και άλλα 45 χαρακτήρισε «ολιγόψυχο») σε ρεμίδου, ενώ ο πρώην συνά- μικό του δήμου. Αφορμή για τη αποκαλύπτω και να καταγγέλλω συμπατριώτες μου θέματα... ό,τι αφορά την «προίκα» του δελφός της κ. Στογιάννης συνέντευξη τύπου, την οποία για πράξεις για τις οποίες είμαι βέβαιος ότι βλάπτουν δήμου Ανθεμίων και πως δεν υπογράμμισε ότι «αγαπάμε παρακολούθησε και ο πρώ- τη χώρα και τον λαό μας. Γι αυτό σας παρακαλώ, μην ενέταξε συμβασιοποιημένα τον τόπο μας και δεν επι- προτρέξετε να με καταδικάσετε και να με τοποθετή-το... πρόσωπο ην δήμαρχος Ειρηνούπολης έργα του στο τεχνικό πρό- τρέπουμε σε κανέναν να λα- κ. Θανάσης Σπαθόπουλος, σετε εδώ ή εκεί χωρίς να ακούσετε, έστω για τελευταία γραμμα του διευρυμένου δή- φορά αυτά που σας λέω, γιατί ειλικρινά δεν ανήκω που- του Μίκη σπολογεί εναντίον μας». Ο ήταν, όπως ειπώθηκε, οι ισχυ- μου. Τόνισε ακόμη ότι άφησε κ. Σιδηρόπουλος δήλωσε ρισμοί κύκλων της δημοτικής θενά αλλά μόνο στην Ελλάδα και η μόνη μου έγνοια ταμειακό υπόλοιπο ενός εκα- ακόμη ενοχλημένος από την αρχής περί κακοδιαχείρισης είναι το συμφέρον όλου του λαού μας χωρίς διακρί- Ο Μίκης Θεοδωράκης, το τομμυρίου ευρώ περίπου και ενέργεια του κ. Καραμπατζού στον πρώην δήμο Ανθεμίων. σεις......................................................................................πρωί της Μεγάλης Δευτέρας καινούριο στόλο μηχανημά- Με λίγα λόγια πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην πε-θα δώσει συνέντευξη στον των, που η σημερινή δημοτικήΝίκο Χατζηνικολάου, που θαμεταδοθεί στην εκπομπή του αρχή τα παρουσίασε σαν δικά ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ρίοδο που θα πρέπει όλοι μαζί να σκεφτούμε. Να με- λετήσουμε, να πληροφορηθούμε, να ψάξουμε και να της. Ισχυρίστηκε ότι κακώς αποφασίσουμε.Alter «Πρόσωπο με Πρόσω- κατηγορείται η πρώην διοίκη- Μίκης Θοδωράκηςπο» το ίδιο βράδυ στις 21.30 ση των Ανθεμίων, που, όπωςμ.μ. είπε, προώθησε σημαντικά έφυγε ξαφνικά ο Άρης Είμαι ένα μικρό αρνάκι Όμορφο, πολύ κουκλάκι Ένα 35χρονο παλικάρι από Είμαι ντόπιο κι όχι ξένο το Ροδοχώρι σκοτώθηκε τα Σας το λέω κι επιμένω ξημερώματα της περασμένης Στον ΒΑΛΑΝΤΗ θα με βρείτε Κυριακής έξω από το χωριό του! * Εργαλεία * Πόμολα * Σιδηρικά πάρτε με να ευχαριστηθείτε Πρόκειται για τον Αριστεί- * Υδραυλικά * Υλικά Επιπλοποιίας δη Σιαμίδη, το αυτοκίνητο * Χρώματα & Κατασκευή Χρωμάτων Το κρεοπωλείο του οποίου ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Τον άτυχο άνδρα απεγκλώ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ 19 € το 15κιλο βισε νεκρό η πυροσβεστική σας εύχεται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ πλαστικό KRAFT υπηρεσία. Θα μας βρείτε στη διεύθυνση Θρήνος την Τρίτη στην κη- Ζαφειράκη & Μ. Λογίου 1 Χρ. Λαναρά 16 - τηλ. 23320-23383 δεία του στο Ροδοχώρι! Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Άρης έφυγε από κοντά τους τόσο νωρίς και τόσο άδικα! Τηλ. 2332029790, 6945199582 ΚΡΕΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

×