Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

т 6 синицька к.о. е 5 2

2,140 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

т 6 синицька к.о. е 5 2

 1. 1. План 1. Форми корпоративного капіталу 2. Обіг корпоративних цінних паперів як об’єкт управління
 2. 2. 1. Форми корпоративного капіталу Термін "власники" в корпоративній сфері може застосовуватись у кількох вимірах. Перший вимір стосується учасників або акціонерів. Вони є власниками корпоративних прав і здійснюють власне управління ними. Акціонери є власниками цінних паперів у вигляді акцій, облігацій, опціонів. Вони є приватною власністю, з якою акціонери здійснюють відповідні операції.
 3. 3. Другий вимір цього терміна стосується власності корпорації як юридичної особи. Акціонери як власники мають не дуже тісні зв'язки з обраною фірмою, за наявності високоліквідного ринку цінних паперів вони можуть без надмірних труднощів реалізувати свої акції.
 4. 4. В Україні власність господарського товариства вважається колективною, і воно є власником:  майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність;  продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;  одержаний дохід ;  іншого майна, набутого на підставах , не заборонених законом.
 5. 5. Цивільний кодекс України зазначає, що господарське товариство є власником:  одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.  продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; майна, переданого йому учасником товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
 6. 6. Економічна роль статутного капіталу За рахунок статутного капіталу створюються основні та оборотні фонди товариства. Для того щоб створити таку матеріальну базу, в Україні статутний капітал повинен бути не меншим від 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які законодавче визначені на момент створення акціонерного товариства. Економічна суть статутного капіталу полягає у створенні матеріальної бази для формування і розвитку товариства.
 7. 7. Для залучення додаткових коштів або для приведення статутного фонду у відповідність до активів АТ досить часто здійснює збільшення статутного фонду. АТ збільшує статутний фонд і за рахунок цього збільшення залучає гроші нових акціонерів. Можлива ситуація , за якої АТ здійснює додаткову емісію для власних акціонерів , які хочуть додатково про інвестувати “своє” підприємство, при цьому застосовуються різні методи, щоб не втратити існуючого співвідношення власників і стану контролю на фірмою.
 8. 8. Для того щоб визначити кількісну величину корпоративних прав (частку, пай) учасника, його внесок, оцінений у грошовій формі, фіксується в установчому документі і являє собою відповідну частку учасника та засновника у статутному фонді.
 9. 9. Для поповнення або формування статутного фонду досить часто і зараз купуються акції високої номінальної вартості, але за низькою реальною ціною, і вносяться в статутні фонди за номіналом. Різниця у вартості виводиться у збитки. Тобто виникали корпорації з величезними фіктивними статутними фондами, де реальних цінностей практично не було. Ще й зараз існує багато товариств, де реального майна дуже мало, але статутні фонди великі.
 10. 10. В Україні визначення контрольного пакета має певні особливості. З 1991 р. існує законодавча вимога проведення загальних зборів акціонерів лише за умови наявності більш ніж 60% акціонерів. “ 10 % + 1 акція ” забезпечують право вимоги скликання позачергових зборів або їх самостійне скликання та обов‘язкового внесення у порядок денний питань власників такого пакета. Блокуючий пакет “ 25 % +1 акція ” дає можливість заблокувати на зборах прийняття рішень, що вимагають трьох чвертей голосів. Пакет “ 50 % + 1 акція “ дає змогу приймати рішення на зборах за умови в присутності більш ніж 60 % акціонерів.
 11. 11. Самостійне проведення зборів забезпечує пакет “ 60% + акція ”. Дієвість прийняття рішень, які вимагають ¾ голосів, залежить від розкладу сил на зборах. Повний контроль над акціонерним товариством можливий за наявності пакета "75% + 1 акція". Інші акціонери можуть лише вимагати позачергового скликання загальних зборів та мати інші права, які дає володіння більш ніж 10% акцій
 12. 12. Для набуття прав власності і, отже, контролю над уже діючим АТ, як правило, застосовуються три основні шляхи:  зміна статутного капіталу;  закупівля акцій первинного випуску в акціонерів;  зміна власності внаслідок реального або фіктивного банкрутства підприємства.
 13. 13. Світова практика свідчить про наявність у нормативних документах вимоги щодо кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування означає, що група дрібних акціонерів має змогу скласти свої голоси на користь конкретного кандидата або розподілити їх між різними кандидатами. Таким чином, більшість уже не має змоги диктувати меншості свої бажання. За простої ж норми голосування власник контрольного пакета акцій може здійснювати повний контроль над діяльністю акціонерного товариства, вводячи своїх кандидатів у органи управління акціонерного товариства.
 14. 14. 2. Обіг корпоративних цінних паперів як об'єкт управління Акція — це цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. В Україні акції можуть бути:  іменні;  на пред’явника;  привілейовані;  прості.
 15. 15. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.
 16. 16. За акціями на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість.
 17. 17. Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.
 18. 18. Одним з особливих корпоративних цінних паперів є облігація, яку випускають за умови наступного обміну на акції акціонерного товариства. Практика таких випусків в Україні є поки ще недостатньою, і такі облігації не набули поширення.
 19. 19. Отже, акціонерний капітал виступає у формі реального майна — основних та оборотних фондів, без яких підприємство не може здійснювати господарську діяльність, а також у формі цінних паперів. Функціонування фондів і рух цінних паперів потребують управлінських дій, тому вони є обов'язковим об'єктом корпоративного управління.
 20. 20. Дякую за увагу !

×