Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи

8,703 views

Published on

План
1. Загальні поняття про систему та принципи її функціонування.
2. Суть операційної системи та її основні типи.
3. Продуктивність і конкурентоздатність операційної системи.
4. Етапи створення операційної системи. Проектування виробів і процесів у
виробництві та сфері послуг.
5. Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування
підприємства.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи

 1. 1. 1. Загальні поняття про систему та принципи її функціонування. 2. Суть операційної системи та її основні типи. 3. Продуктивність і конкурентоздатність операційної системи. 4. Етапи створення операційної системи. Проектування виробів і процесів у виробництві та сфері послуг. 5. Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування підприємства.
 2. 2. Для вивчення явищ і процесів у будь-яких структурах широко використовується системний підхід. На відміну від локального підходу, що передбачає вивчення певної структури і функціональних особливостей автономних, окремо взятих її елементів, системний підхід розглядає кожен об'єкт як систему й орієнтує дослідження на з'ясування його цілісності, виявлення в ньому різноманітних типів зв'язків та поєднання їх у єдину теоретичну картину.
 3. 3. Серед основних якостей систем виділяють такі: детермінованість, динамічність, стійкість, автономність, адаптованість тощо. За ознаками системи поділяють на: прості, складні і дуже складні; абстрактні і матеріальні; природні і штучні; детерміновані і випадкові; відкриті й закриті тощо.
 4. 4.  принцип цілісності (неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її елементів);  залежності кожного елемента чи властивості системи від їх місця всередині цілого;  структурованості, що передбачає можливість описання системи через установлення її структури;  взаємозалежності структури й середовища;  ієрархічності тощо.
 5. 5. Одним з таких елементів організаційної системи є виробнича (операційна) система, яка виступає як частина цілого, що відособлюється внаслідок суспільного поділу праці та має здатність самостійно або у взаємодії з іншими аналогічними системами задовольняти певні потреби і запити потенційних споживачів за допомогою створюваних товарів та послуг. Виникнення тієї чи іншої виробничої (операційної) системи зумовлюється наявним на ринку попитом на продукцію.
 6. 6. 2. Суть операційної системи та її основні типи. Перш ніж перейти до аналізу суті операційної (виробничої) системи, необхідно з'ясувати такі поняття, як "виробництво" і "операції". Ці терміни взаємопов'язані. Але під виробництвом в основному розуміють перероблення сировини та випуск товарів. Термін “операції" ширший і стосується будь-якого типу виробництва, а також надання послуг усіма без винятку організаціями.
 7. 7. Отже, операційна система створюється та функціонує, на вимогу стратегії операційної діяльності, яка, у свою чергу, є однією з фундаментальних стратегій (субстратегій) розвитку організації. Стосовно промислового виробництва повна система виробничої діяльності називається операційною системою.
 8. 8. Тому управління операціями аналогічно управлінню виробництвом, за винятком того, що управління операціями охоплює більш широке коло проблем і використовується в організаціях, діяльність яких не має нічого стального з технологією підприємств обробної чи будь-якої іншої галузі промисловості. Однак є певна схожість у підходах, принципах діяльності менеджера промислової фірми, страхової компанії, банку, клінічної лікарні тощо (входи-виходи, функції менеджменту тощо).
 9. 9. Виходячи з попереднього аналізу, можна більш конкретно визначити і саме поняття операційного менеджменту як процесу проектування, планування, узгодження, контролю всіх засобів, процесів і видів діяльності, необхідних для перетворення праці, капіталу, матеріалів, енергії та професійних навичок у товари та послуги для задоволення потреб зовнішнього середовища.
 10. 10. Переробна підсистема здійснює продуктивну діяльність, пов'язану безпосередньо з перетворенням вхідних величин у вихідні результати. Підсистема забезпечення не пов'язана безпосередньо з виробництвом виходів, але виконує необхідні функції забезпечення переробної системи. Підсистема планування й контролю отримує від переробної системи інформацію про стан системи і незавершене виробництво.
 11. 11. Основним завданням операційного менеджменту є виробництво продукції вчасно та з мінімальними витратами, тобто зробити ресурси продуктивними. Продуктивність — це основний засіб для порівняння якості менеджменту різних підрозділів, перевірка компетентності менеджменту.
 12. 12. У загальному розумінні продуктивність організації означає такий баланс між усіма чинниками виробництва (матеріальними, фінансовими, людськими, інформаційними тощо), який забезпечує найліпший вихід при найменших витратах, тобто це відносна ефективність та економічність організації.
 13. 13. За допомогою операційної системи можна забезпечити конкурентоздатність різними методами: лідерством за мінімумом витрат; технічними характеристиками продукції (міцність, надійність, економічність тощо); швидкістю доставки; гарантованість часу доставки; індивідуалізацією виробів за вимогами замовників; запровадженням продукції на ринок; гнучким регулюванням обсягу виробництва тощо.
 14. 14. 4. Етапи створення операційної системи. Проектування виробів і процесів у виробництві та сфері послуг Після з'ясування суті операційної системи, елементів та типів її існування, основних завдань та меті необхідно проаналізувати етапи її створення, починаючи із проектування виробів і процесів у сфері виробництва та послуг і закінчуючи аналізом проблем, пов'язаних із визначенням виробничих потужностей, проектуванням підприємства, організації та нормування праці.
 15. 15. Першим етапом створення операційної системи є проектування виробів і процесів виробництва. Проектування виробів повинно бути спрямоване на задоволення потреби споживачів. Для цього необхідно проаналізувати конкретні вимоги споживача до даного вибору. Тому розробник має розглянути відносну значимість таких критеріїв проектування виробу: вартість; економічність експлуатації; якість; елементи розкошів, розмір, потужність або міцність; строк служби; надійність в експлуатації; вимоги до обслуговування, його простота; універсальність використання; безпека експлуатації.
 16. 16. Наступним кроком створення операційної системи є проектування процесу виробництва, яке передбачає визначення етапів процесу виробництва виробу, що вже спроектований. Як і при проектуванні виробу, розробник процесу виробництва має розглянути відносну значимість таких критеріїв: виробнича потужність; економічна ефективність; продуктивність; надійність; ремонтопридатність; стандартизація й постійність результатів; безпека, промислова санітарія й гігієна; задоволення життєвих потреб робітників.
 17. 17. 5. Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування підприємства Наступним етапом у створенні операційної системи є прийняття рішення про розмір виробничих потужностей, їх місцезнаходження та проектування підприємств.
 18. 18. Після того як підприємство спроектовано, необхідно спроектувати роботу людей та нормувати її. Бурхливий розвиток енергетики, механізації й автоматизації змінив роль робітника — з постачальника енергії ("мускульної сили") він перетворився на розпорядника енергією чи обладнанням. Проектування робіт охоплює точне визначення змісту кожного виду роботи в організації та побічно — порядок розподілу роботи в ній.

×