Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etik

343 views

Published on

Etik, Sosyal Medya Etiği, Bilişim Etiği

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etik

 1. 1. ETİK Ahlaki olanın özünü ve felsefesini araştıran ahlak bilimidir. Toplumda bir arada yaşayabilmek için insanlara yol gösteren ahlak normlarını içermektedir.
 2. 2. Etik, doğruyla yanlışı, haklıyla haksızı, iyiyle kötüyü ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. Yunanca bir kişinin esas yeri, yurdu anlamına gelen ethos kavramından türetilmiş aynı zamanda alışkanlıklar, birikim, töreler, adetler de demektir.
 3. 3. Etik ve Ahlak Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Ahlak ise bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davranışları anlatır ve huy, adet, alışkanlık anlamına gelmektedir.
 4. 4. ETİK TEORİLERİ • Normatif Etik: İnsanların inanması gereken doğru yanlışları ortaya koyarak ilkelerin ve normların gelişmesidir. • Meta Etik: Ahlaki yargıların nesnel veya kişiye göre değişen kavramlar olduğudur. • Betimleyici Etik: İnsan eylemini gözlemleyerek eylemlerin sonuçlarını betimler.
 5. 5. SOSYAL MEDYA VE ETİK Sosyal medyanın insanların hayatlarına girmesiyle özel yaşamın gizliliği başta olmak üzere telif hakları, kullanıcıların çok fazla reklamsal içeriğe maruz kalması, genel ahlaka aykırı paylaşımlar gibi pek çok etik sorunlar baş göstermiştir.
 6. 6. Etik sorunların temelinde sosyal medyaya hiçbir kısıtlama, şart olmadan herkesin girebilmesi ve paylaşımlar yapabilmesi vardır. Bu paylaşımlar denetimden geçmediğinden etik ihlaller oluşmaktadır.
 7. 7. Etik sorunların 3 nedeni vardır. • Siyasi nedenler; Sosyal medyaya sansür uygulanması veya denetim uygulaması etik ihlallere neden olmaktadır. • Ekonomik nedenler; Yoğun reklamsal içeriğe maruz kalınması, haber ve reklam ayrımının ortadan kalkması. • Kültürel nedenler; Mahremiyetin çiğnenmesi gibi pek çok konuda bilinç ve eğitim eksikliği de nedenler arasındadır.
 8. 8. • Daha etkin bir kimlik ve veri doğrulama sistemine gidilmeli. • Filtre sistemiyle sahte profillerin önüne geçilmeli. • Verilerin ortak paylaşımda kopyalanmasına sınırlama getirilmeli. • Kullanıcı sözleşmesiyle birlikte etik sözleşme getirilmeli. Etik dışı davranışları önlemek için:
 9. 9. Sosyal medya etiğini kişi özdenetimiyle sağlamalıdır. Yalan söylenmemeli, nefret edilmemeli, paylaşımlar değerli yapılmalı, küfür ve saygısızlıktan uzak durulmalı, uygun bilgi paylaşımı yapılmalı, hatalar düzeltilmekten kaçınılmamalı, özel hayata saygı gösterilmeli ve gizli kalması gereken bilgiler paylaşılmamalıdır.
 10. 10. BİLİŞİM ETİĞİ Bilişim alanında uyulmasın gereken kuralları tanımlayan yazılı ve yazılı olmayan kurallardır. BİLİŞİM ETİĞİ = BİLGİSAYAR ETİĞİ + İNTERNET ETİĞİ
 11. 11. BİLGİSAYAR ETİĞİ Bilgisayar etiği; sürekli gelişen bilgisayar teknolojilerindeki kavram, politika ve değerler arasındaki ilişkileri ele alan dinamik ve karmaşık çalışma alanıdır.
 12. 12. 10 temel kuralı vardır: • Bilgisayarı başkalarına zarar vermek için kullanma, • Başka insanların bilgisayarındaki çalışmaları karıştırma, • Başka insanların bilgisayarındaki dosyalarını karıştırma, • Bilgisayarı hırsızlık için kullanma, • Yalan bilgi yaymak için kullanma, • Bedelini ödemediğin yazılımı kopyalama, • Başkasının kaynaklarını izin almadan kullanma, • Başka insanların entelektüel bilgilerini kendimize mal etmeme, • Yazılan programın sosyal hayata etkisi olmalı, • Bilgisayarı saygı duyulacak ve hakkında bahsedilecek şeyler için kullan.
 13. 13. İNTERNET ETİĞİ İnternet etiği; internet üzerinde kabul edilebilir ya da kabul edilemez davranışları belirleyen kurallardır.
 14. 14. 10 temel kuralı vardır: • İnsan olduğunu unutma, • Normal hayatta olduğun gibi davranma, • Sanal ortamdaki yerinin bilincinde ol, • İnsanların erişim haklarına saygı göster, • Güzel gör, • Bilgilerini paylaş, • Şiddetli tartışmalarda kontrolünü kaybetme, • İnsanların özel hayatlarına saygı göster, • Gücünü kötüye kullanma, • İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı ol.

×