Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Science_Business_Kyoseva 04.03.2014

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Science_Business_Kyoseva 04.03.2014

  1. 1. ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ М/У НАУКАТА И БИЗНЕСА Цвети Кьосева 04.03.2014, betahaus, София
  2. 2. 2 07.03.14 Как се възприемат (обикновенно) те? За нас Науката е: http://www.razkritia.com/wp-content/uploads/2013/04/ucheni.jpg http://blog.coghillcartooning.com/5084/fat-cat-businessman-cartoon-character-sketch/ За нас Бизнесът е:
  3. 3. 3 07.03.14 За кого какво е важно? За Науката: За Бизнеса: •  Научни публикации и трудове •  Инвестиции и възвръщаемост •  Патенти и полезни модели •  Приходи и печалба •  Изобретения •  Бизнес модел •  Експерименти •  Конкретни резултати •  Материална база •  Клиенти Различна терминология, работна среда и навици !
  4. 4. 07.03.14 4 Каква е приликата между тях (обаче)? Въпреки различните мотиви, академията и бизнеса имат една обща крайна цел: Да създават нови (по-добри) разработки, продукти и услуги, които да улесняват ежедневието на всички нас.
  5. 5. 07.03.14 Постигане на тази цел, заедно? Причините за липса на сътрудничество между българският бизнес и науката (възможни интерпретации): •  Нисък иновационен капацитет на българския бизнес. •  Слаба активност и видимост на продукцията на научните институции. http://alpharesearch.bg/userfiles/Business_science_Presentation.pdf 5
  6. 6. 6 07.03.14 Благодаря за вниманието! Цветослава Кьосева Консултант по иновации и бизнес развитие e-mail: ts.kyoseva@gmail.com

×