Successfully reported this slideshow.

Kbt u radu sa prasuicidantima

0

Share

Loading in …3
×
1 of 22
1 of 22

Kbt u radu sa prasuicidantima

0

Share

Download to read offline

Description

Source: Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133.

Transcript

 1. 1. Kognitivno- bihejvioralna terapija: Istraživanja i primjena Pregledni rad
 2. 2. 1
 3. 3. 2
 4. 4. 3
 5. 5. Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima -pregledni rad- Sulejmanović Dijana Filozofski fakultet Banja Luka
 6. 6. Pregledni rad  Suicid, parasuicid, prasuicid  Epidemiologija suicida  Karakteristike suicidalnih osoba  Tretman  Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima Kognitivna terapija Dijalektička bihejvioralna terapija Terapija rješavanjem problema
 7. 7. Definicije  Prasuicid- neuspjeli pokušaj  Parasuicid- apel funkcija, bez namjere da se umre  Suicid- sui (onaj koji se odnosi na sebe) i cide ili cidium (ubijanje, ubistvo), latinski jezik  smrt koja nastaje iz čina nad samim sobom s namjerom oduzimanja života (Kozarić-Kovačić, 2004).
 8. 8. Epidemiologija suicida  Faktori visokog suicidalnog rizika -prisutnost psihotičnih simptoma -depresivnost -zloupotreba alkohola ili psihoaktivnih supstanci -suicidalna ili homicidalna promišljanja, namjere ili planovi -dostupnost sredstava i njihova letalnost -prethodni pokušaji (38-40 puta veći rizik)  Pol, uzrast, bračno stanje, društvene okolnosti
 9. 9. Podaci za RS godina muškarci žene Ukupno 2001. 259 84 343 2003. 138 46 184 2005. 213 77 290 2007. 196 66 262
 10. 10. 2008. godina Bosna i Hercegovina 266 RS 225 FBiH 491 Ukupno
 11. 11. Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima Kognitivna terapija Dijalektička bihejvioralna terapija Terapija rješavanjem problema
 12. 12. Kognitivna terapija  Oblik emocionalnog reagovanja određen je tumačenjima i procjenjivanjem primljenih podataka  Kognitivne strategije usmjerene na izmjenu maladaptivnih misli i uvjerenja  Automatske misli -> negativna značenja koje ljudi pridaju stvarima  “mora” i “treba” zahtjevi  Misli su gledišta, a ne činjenice
 13. 13. Karakteristike suicidalnih osoba Kognitivne Ponašanje Emocije karakteristike Nerealna očekivanja Drastične promjene Bespomoćnost raspoloženja Nemogućnost sagledavanja Impulsivno Beznađe alternativnih rješenja reagovanje Rigidno razmišljanje Zaokupljenost smrću Slabe vještine u rješavanju problema Sjećanja vezana samo uz negativna iskustva
 14. 14. Zadaci terapije  Određivanje ciljeva terapije  Modifikovanje uvjerenja  Identifikovanje razloga ZA život  Redukovanje impulsivnosti  Podučavanje vještinama rješavanja problema  Kartice samopomoći
 15. 15. Struktura tretmana  Provjera raspoloženja i povezivanje sa prethodnom seansom  Osvrt na domaću zadaću  Organizacija rada i pravljenje rasporeda  Diskusija stavki rasporeda  Tehnike relaksacije  Modifikovanje problematičnih uvjerenja  Bihejvioralni eksperimenti  Evaluacija misli i uvjerenja
 16. 16. Dijalektička bihejvioralna terapija  Linehan, bipolarni poremećaj  Usmjerena na problem  Direktne strategije mijenjanja (bihejvioralna analiza i kognitivno restrukturisanje)
 17. 17. Terapija rješavanjem problema  Klijent i terapeut zajedničkim radom nastoje pronaći korisne strategije rješavanja problema  Efikasnost
 18. 18. Da li je kognitivno bihejvioralna terapija efikasna u radu sa prasuicidantima?
 19. 19. Istraživanja efikasnosti  Dugoročnije poboljšanje kod primjenjivanja kognitivne terapije u odnosu na kontrolnu grupu, primjenu samo lijekova, nekognitivni bihejvioralni tretman i druge psihoterapije (Dobson, 1989)  Istraživanja na Medicinskom institutu u Washingtonu pokazuju da se suicid može redukovati promjenom nezdravih misli (2001)  Brown i suradnici, 2005: kognitivna terapija efikasnija u prevenciji pokušaja suicida za 50% u odnosu na kontrolnu grupu tijekom 18 mjeseci praćenja  Značajan uticaj kognitivne terapije na suicidalne ideje te osjećaje beznađa i bespomoćnosti (Beck, 2009)  Dijalektička bihejvioralna terapija: manje recidiva nego tretmani psihoterapeuta nebihejvioralne orijentacije (Wenzel et al, 2009)
 20. 20. Knowing is not enough – we must apply, willing is not enough – we must do. Goethe
 21. 21. SOURCE: Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133. Hvala za pažnju. e-mail: dijanas_87@yahoo.com

Description

Source: Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133.

Transcript

 1. 1. Kognitivno- bihejvioralna terapija: Istraživanja i primjena Pregledni rad
 2. 2. 1
 3. 3. 2
 4. 4. 3
 5. 5. Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima -pregledni rad- Sulejmanović Dijana Filozofski fakultet Banja Luka
 6. 6. Pregledni rad  Suicid, parasuicid, prasuicid  Epidemiologija suicida  Karakteristike suicidalnih osoba  Tretman  Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima Kognitivna terapija Dijalektička bihejvioralna terapija Terapija rješavanjem problema
 7. 7. Definicije  Prasuicid- neuspjeli pokušaj  Parasuicid- apel funkcija, bez namjere da se umre  Suicid- sui (onaj koji se odnosi na sebe) i cide ili cidium (ubijanje, ubistvo), latinski jezik  smrt koja nastaje iz čina nad samim sobom s namjerom oduzimanja života (Kozarić-Kovačić, 2004).
 8. 8. Epidemiologija suicida  Faktori visokog suicidalnog rizika -prisutnost psihotičnih simptoma -depresivnost -zloupotreba alkohola ili psihoaktivnih supstanci -suicidalna ili homicidalna promišljanja, namjere ili planovi -dostupnost sredstava i njihova letalnost -prethodni pokušaji (38-40 puta veći rizik)  Pol, uzrast, bračno stanje, društvene okolnosti
 9. 9. Podaci za RS godina muškarci žene Ukupno 2001. 259 84 343 2003. 138 46 184 2005. 213 77 290 2007. 196 66 262
 10. 10. 2008. godina Bosna i Hercegovina 266 RS 225 FBiH 491 Ukupno
 11. 11. Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima Kognitivna terapija Dijalektička bihejvioralna terapija Terapija rješavanjem problema
 12. 12. Kognitivna terapija  Oblik emocionalnog reagovanja određen je tumačenjima i procjenjivanjem primljenih podataka  Kognitivne strategije usmjerene na izmjenu maladaptivnih misli i uvjerenja  Automatske misli -> negativna značenja koje ljudi pridaju stvarima  “mora” i “treba” zahtjevi  Misli su gledišta, a ne činjenice
 13. 13. Karakteristike suicidalnih osoba Kognitivne Ponašanje Emocije karakteristike Nerealna očekivanja Drastične promjene Bespomoćnost raspoloženja Nemogućnost sagledavanja Impulsivno Beznađe alternativnih rješenja reagovanje Rigidno razmišljanje Zaokupljenost smrću Slabe vještine u rješavanju problema Sjećanja vezana samo uz negativna iskustva
 14. 14. Zadaci terapije  Određivanje ciljeva terapije  Modifikovanje uvjerenja  Identifikovanje razloga ZA život  Redukovanje impulsivnosti  Podučavanje vještinama rješavanja problema  Kartice samopomoći
 15. 15. Struktura tretmana  Provjera raspoloženja i povezivanje sa prethodnom seansom  Osvrt na domaću zadaću  Organizacija rada i pravljenje rasporeda  Diskusija stavki rasporeda  Tehnike relaksacije  Modifikovanje problematičnih uvjerenja  Bihejvioralni eksperimenti  Evaluacija misli i uvjerenja
 16. 16. Dijalektička bihejvioralna terapija  Linehan, bipolarni poremećaj  Usmjerena na problem  Direktne strategije mijenjanja (bihejvioralna analiza i kognitivno restrukturisanje)
 17. 17. Terapija rješavanjem problema  Klijent i terapeut zajedničkim radom nastoje pronaći korisne strategije rješavanja problema  Efikasnost
 18. 18. Da li je kognitivno bihejvioralna terapija efikasna u radu sa prasuicidantima?
 19. 19. Istraživanja efikasnosti  Dugoročnije poboljšanje kod primjenjivanja kognitivne terapije u odnosu na kontrolnu grupu, primjenu samo lijekova, nekognitivni bihejvioralni tretman i druge psihoterapije (Dobson, 1989)  Istraživanja na Medicinskom institutu u Washingtonu pokazuju da se suicid može redukovati promjenom nezdravih misli (2001)  Brown i suradnici, 2005: kognitivna terapija efikasnija u prevenciji pokušaja suicida za 50% u odnosu na kontrolnu grupu tijekom 18 mjeseci praćenja  Značajan uticaj kognitivne terapije na suicidalne ideje te osjećaje beznađa i bespomoćnosti (Beck, 2009)  Dijalektička bihejvioralna terapija: manje recidiva nego tretmani psihoterapeuta nebihejvioralne orijentacije (Wenzel et al, 2009)
 20. 20. Knowing is not enough – we must apply, willing is not enough – we must do. Goethe
 21. 21. SOURCE: Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133. Hvala za pažnju. e-mail: dijanas_87@yahoo.com

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×