Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan projekta

882 views

Published on

Plan projekta "Digitalni hodočasnici putevima kulture i tradicije"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan projekta

  1. 1. Plan sprovođenja projekta-1. dio Projekat je zasnovan na rezultatima sprovedenog istraživanja "Zastupljenost edukacije o kulturi i tradiciji svoga kraja u duhovnom razvoju mladih" u cilju ispitivanja nivoa kulturnih potreba mladih, kao faktora uticaja na njihov individualni i društveni razvoj, njihovih znanja o istoriji i kulturi podneblja u kojem žive, odnosa mladih prema svom kulturnom nasljeđu i identitetu. Cilj istraživanja je bio i uvidjeti i procijeniti sljedeće segmente u oblasti informisanosti i edukacije mladih:  koliko su mladi edukovani o svom rodnom kraju  koliko su mladi uključeni u saznavanju, razvoju i stvaranju kulture svoga kraja  koliko su mladi vaspitani u duhu očuvanja tradicije i kao prenosioci nasljeđa  koliko su mladi prihvatili kulturu kao vid obrazovanja Istraživanje je sprovedeno putem online ankete, u osnovnim školama "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor; "Veljko Drobnjaković", Risan; "Drago Milović", Tivat; "Milan Vuković", Herceg Novi; "Stefan Mitrov Ljubiša", Budva, sa učenicima 7. 8. i 9. razreda.ZADACI WEB APLIKACIJE I VRIJEME NOSIOCI CILJEVI AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI UČENIKA KORELACIJA SA ALATI REALIZACIJE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA NASTAVNIM SADRŽAJIMAFORMIRANJE Edmodo: Novembar 2012. Dijana Milošević- *Omogućavanje online *Kreiranje korisničkog *Kreiranje korisničkog računa i INFORMATIKAGRUPE ZA Multimedijalna Decembar 2012. autor projekta komunikacije sa računa pridruživanje grupi *Internet komunikacijaRAD NA sekcija Januar 2013. učenicima putem *Formiranje grupe *Učešće u online komunikaciji *Kreiranje korisničkogPROJEKTU Facebook grupa: društvenih mreža *Dodjeljivanje koda *Kreiranje foldera i preuzimanje računa Projekt-Bokeljska *Savladavanje osnovnih članovima grupe dokumenata *Način pridruživanja grupi škrinja informacijskih vještina u *Koordiniranje *Pisanje online posta i okviru online komunikacijom odgovora komuniciranja i *Kreiranje i dijeljenje dijeljenja dokumenata foldera putem mreže *Preuzimanje dokumenata sa mrežeKREIRANJE I Wix-Bokeljska Januar 2013. *Dijana *Odabir aplikacije za *Odabir platforme za *Pripremanje tekstova i fotografija za INFORMATIKAAŽURIRANJE škrinja Februar 2013. Milošević-autor publiciranje radova web stranicu web stranicu *Obrada tekstaWEB Mart 2013. projekta učenika *Kreiranje osnovnog *Ažuriranje web stranice *Rad sa programima zaPORTALA (kontinuirani rad *Vladimir *Estetski oblikovati sadržaja i izgleda uređivanje slika"BOKELJSKA na ažuriranju Borozan, stranicu sa važnim stranice *"Upload" dokumenataŠKRINJA" web stranice i Dragoslav Vujičić, detaljima bokeljske *Poštovanje autorskih podizanju Nikola kulturne baštine prava, navođenje izvora materijala) Mrvaljević, *Sticanje informatičkih Nikoleta Kralj- vještina i učenje učenici učesnici korištenja računara u projekta obrazovne svrhePJESNICI I MS Word Januar 2013. Učenici učesnici *Sticanje vještine *Proslijeđivanje *Posjećuju Gradsku biblioteku u cilju CRNOGORSKI-PUTOPISCI O MS Power Point projekta (članovi pretraživanja internet učenicima adrese pronalaženja određene literature SRPSKI,BOSANSKI,BOKI- MS OneNote sekcije stranica sigurnih internet *Traže zanimljive opise Boke iz HRVATSKI JEZIK ISakupljanje i Sky Drive Multimedijalna *Razvijanje ljubavi i stranica putopisa i proznih radova KNJIŽEVNOSTdigitalizacija OneNote Web App radionica) interesovanje prema *Pružanje pomoći u *Pretražuju preporučene internet *Nastava jezikamaterijala, Adobe Reader literaturi i lijepom ažuriranju web portala adrese izdvajajući odlomke *Nastava književnostiizrada i Flipsnack izražavanju i predstavljanjem *Pronađene tekstove predstavljaju u *Upoznavanje sa novimštampanje Photo Story *Upoznavanje sa novim odabranih tekstova u elektronskoj formi kniževnim djelima,e-knjige Slide Share kniževnim djelima, elektronskom formatu *Diskutuju, postavljaju pitanja, pjesnicima i putopiscima Wix Održavanje pjesnicima i putopiscima *Pregled i lektorisanje izvode zaključke, izučavaju stilove *Upoznavanje i izučavanje1.POSJETA Edmodo programa: *Upoznavanje i učeničkih radova, u pisanja s posebnim osvrtom na raznih stilova pisanjaGRADSKOJBIBLIOTECI Facebook 7. februar 2013. izučavanje raznih stilova saradnji sa opise Boke u pročitanim radovima GRAĐANSKO VASPITANJE2.PRIKUPLJANJE YouTube 7-i čas pisanja profesoricom *Objedinjuju zaključke u okviru *Autoriteti i uzori, dijalogTEKSTOVA-ODLOMAKA 8. Februar 2013. *Razvijanje vještine crnogorsk.-srp.bos.hr. Okruglog stola, u saradnji sa INFORMATIKA3.STVARANJE 6-ti čas pravilnog pisanja, Jezika i književnosti profesoricom crnogorskog-srpskog, *Rad sa tekstom uSAMOSTALNIH čitanja, razumijevanja, *Organizacija bosanskog, hrvatskog jezika i programu MS Word,TEKSTOVA4.OKRUGLI STO izdvajanja bitnog i predstavljanja radova književnosti konvertovanje u pdf5.PROGRAM samostalnog stvaranja u školi i u gradskom *Samostalno stvaraju svoje prozne i formatu, publiciranje na"PISCI I PUTOPISCI odgovarajućih tekstova okruženju web-u korištenjemO BOKI" poetske radove na temu "Pisci i( TEKSTOVI UZ putopisci o Boki", koje publiciraju u aplikacije FlipsnackMUZIČKE TAČKE) elektronskoj formi *Rad sa tekstom u *Prezentiraju svoje radove u okviru programu MS Power Point, škole i u gradskoj sredini spremanje sladova u formatu slika, *Izrada albuma koristeći aplikaciju-Photo Story MUZIČKA KULTURA *Izvođenje i slušanje muzike *Muzički instrumentiEVALUACIJA Web anketa -Form 9.02.2013- *Dijana Odrediti stepen Kreiranje, *Odgovaranje na anketna pitanja INFORMATIKA *Anketa: 11.02.2013. Milošević-autor uspješnosti postizanja sprovođenje i *Diskusija i analiziranje rezultata *Rad sa online Evaluacija 1. dijela projekta postavljenih ciljeva analiziranje ankete ankete anketama projekta *Učesnici prvog dijela projekta *Rad sa dijagramima projekta *Rezultati anketeZADACI WEB APLIKACIJE I VRIJEME NOSIOCI CILJEVI AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI UČENIKA KORELACIJA SA ALATI REALIZACIJE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA NASTAVNIM SADRŽAJIMA PLAN Page 1
  2. 2. Plan sprovođenja projekta-2. dioZADACI WEB VRIJEME NOSIOCI CILJEVI AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI UČENIKA KORELACIJA SA NASTAVNIM REALIZACIJE APLIKACIJE I AKTIVNOSTI NASTAVNIKA SADRŽAJIMA ALATI"ĐIR PO GRADU" U MS Word, 11.02.2013 *Mirza Krcić- *Upoznavanje sa *Kontaktiranje i *Sticanje osnovnih ISTORIJASARADNJI SA MS Power Point Trajanje direktor kulturno istorijskim preciziranje datuma sa predznanja: *Svjedočanstva o civilizacijama iTURISTIČKOM MS Picture 90 min. Turističke spomenicima grada TO Kotor -Čitanje knjige "Đir po gradu" i životu ljudi tokom perida praistorije,ORGANIZACIJOM Manager organizacije *Ostvarivanje *Organizovanje i diskusija na času odjeljenske u periodu antičke Grčke, rimske Photo StoryOPŠTINE KOTOR Kotora neposrednog kontakta realizovanje saradnje sa zajednice države, Vizantijskog carstva, Slidely Flipsnack *Autor projekta- sa lokalnom zajednicom nastavnikom istorije -Vođenje dijaloga sa Nemanjića, Austrougarske-Jednodnevni Slide share Dijana Milošević *Povezivanje stečenog *Pružanje pomoći nastavnikom istorije na temu *Uticaj Mletačke republike na razvojedukativno YouTube *Profesor znanja i istorijskih prilikom sortiranja različitih epoha vezanih za trgovine i kulture u Boki Kotorskojistraživački obilazak FileLab Video istorije, Miodrag činjenica sa kulturno materijala i pripreme razvoj grada na času istorije *Značaj humanizma i renesanse nagrada Editor Janković istorijskim prezentacija *Praćenje izlaganja turističkog kulturni život grada Video Converter * Učesnici spomenicima , *Pomoć u organizaciji vodića tokom obilaska grada INFORMATIKA-Izrada i prikaz Factory projekta-članovi arhitekturom i drugim prikaza prezentacija *Fotografisanje *Rad u programima MS Word, MSprezentacija na SkyDrive sekcije znamenitostima grada *Snimanje kamerom Power Point, MS Picture Manager Wixtemu "Ulicama Multimedijalna *Sticanje novih znanja iz *Sakupljanje audio vizuelnog *Obrada fotografija i video zapisa Edmodomoga grada" radionica oblasti istorije i materijala za snimanje *"Upload" datoteka na neki od Facebook umjetnosti kratkog dokumentarnog filma internet servisa *Sticanje *Pregled i sortiranje GRAĐANSKO VASPITANJE informatičkih vještina i materijala *NAROD; DRŽAVA učenje korištenja *Izrada prezentacija na temu *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu računara u obrazovne "Ulicama moga grada" (specifičnosti i karakteristike života *Prikaz prezentacija u okviru ljudi) svrhe časova odjeljenskih zajednica *Upoznaje se sa kulturnim i vjerskim * Upoznavanje sa višim i nižim razredima naše razlikama, analizira kulturne poznatim umjetnicima škole specifičnosti, razvija duh tolerancije našeg kraja i njihovim LIKOVNA KULTURA djelima Slikarstvo i razvoj slikarstva, poznati *Afirmisanje sadržaja iz slikari nacionalne istorije Karakteristike slikarstva u istorijskim raznim epohama Prostorno oblikovanje (spoljni i unutrašnji arhitektonski prostor) MUZIČKA KULTURA Muzičke ustanove Muzička kultura u raznim epohamaOBILAZAK MS Word, 12.02.2013 *Autor projekta- *Upoznavanje sa *Ugovaranje vožnje i *Praćenje izlaganja audio INFORMATIKATURISTIČKIM MS Picture Dijana Milošević kulturnim nasleđem u preciziranje datuma vodića *Rad u programima MS Word, MSAUTOBUSOM Manager *Vlasnik firme mjestu i okolini kroz *Obilazak i bezbjednost *Fotografisanje Power Point, MS Picture Manager Photo StoryAGENCIJE „OPEN „Kotor Open panoramsko razgledanje učenika *Snimanje kamerom *Obrada fotografija, audio i i video SlidelyTOUR“ IZ KOTORA tour“ Dušan lokaliteta na području *Pružanje pomoći *Pregled i sortiranje zapisa Flipsnack-Obilazak okoline Slide share Samardžić od Kotora do Risna prilikom sortiranja materijala *"Upload" datoteka na neki odKotora, posjeta YouTube *Direktor *Povezivanje istorijskih materijala i izrade foto *Izrada albuma fotografija internet servisaRimskim mozaicima FileLab Video turističke podataka nastavnih albuma *Kreiranje video prezentacije ISTORIJAuz sticanje novih Editor organizacije sadržaja sa istorijom *Različite vrste istorijskih izvoraznanja putem audio Video Converter Kotor-Mirza svoga kraja i stvarnim *Vremenske kategorijeizlaganja Factory Krcić okruženjem *Praistorijskih nalazišta SkyDrive *Afirmisanje sadržaja iz *Antički Rim i razvoj naših krajeva u-Digitalizacija Wix nacionalne istorije tom periodu Edmodomaterijala *Motivacija učenika na *Uspon Vizantije Facebook izučavanje sadržaja *Formiranje južnoslovenskih država nacionalne istorije GRAĐANSKO VASPITANJE *Izgrađivanje odnosa *NAROD; DRŽAVA vrednovanja umjetničkih *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu dijela (specifičnosti i karakteristike života *Sticanje sposobnosti ljudi) prepoznavanja *Upoznaje se sa kulturnim i vjerskim umjetničkog djela, razlikama, analizira kulturne galerije, izložbe, pojam specifičnosti vajarstva, raznih epoha i LIKOVNA KULTURA stilova u slikarstvu Slikarstvo i razvoj slikarstva * Upoznavanje sa Karakteristike slikarstva u istorijskim poznatim umjetnicima i raznim epohama raznim istorijskim Poznati slikari izvorima Likovni ukras-ornamentKO SU DANAŠNJI 15.02.-22.02 *Autor projekta- *Upoznavanje sa *Ugovaranje i *Sticanje osnovnih ISTORIJAČUVARI NAŠE 2013. Dijana Milošević istorijom postanka, preciziranje mjesta i informacija o pojedinim Razvoj kulture u istorijskim epohama:NEMATERIJALNE * Učesnici načinom rada i vremena posjete organizacijama i društvima ilirskoj, rimsko-vizantijskoj, mletačko-BAŠTINE I projekta-članovi djelovanja u sadašnjem *Davanje osnovnih koje posjećuju turskoj austrijskojNASLJEĐA? sekcije periodu, organizacija i informacija učenicima o *Priprema toka dijaloga i CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,>POSJETE Multimedijalna društava čiji je osnovni društvima koja posjećuju definisanje prirode pitanja za HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTKULTURNIM radionica cilj očuvanje kulturne *Sugerisanje i pružanje određene organizacije i *Nastava jezikaINSTITUCIJAMA: baštine i nasljeđa svoga pomoći prilikom društva *Nastava književnosti*BOKELJSKA kraja određivanja područja *Vođenje dijaloga sa (Razvijanje govorničkih sposobnosti iMORNARICA-KOTOR *Sticanje i razvijanje interesovanja i predstavnicima društava sposobnosti vođenja dijaloga)*GRADSKA MUZIKA- svijesti o bogatstvu formiranja pitanja za tokom posjete GRAĐANSKO VASPITANJEKOTOR nasljeđa kao i potrebi predstojeće dijaloge *Fotografisanje *NAROD; DRŽAVA*KUD-U NIKOLA očuvanja i prenošenja *Snimanje i *Sortiranje materijala nakon *Upoznaje svoju lokalnu zajednicuĐURKOVIĆ-KOTOR MS Word, na mlađe generacije fotografisanje tokom posjeta (specifičnosti i karakteristike života*RADIO DUX-TIVAT MS Power Point *Podsticanje mladih za posjeta *Snimanje pratećeg audio ljudi)*HGD CG-KOTOR MS Picture aktivno učešće u životu *Pružanje pomoći u zapisa za prezentaciju *Autoriteti i uzori*JU "CENTAR ZA Manager zajednice izradi prezentacije *Izrada prezentacije *Kultura kao skup životnih formi, Photo StoryKULTURU" TIVAT Rad na * Sticanje znanja kroz *Odrediti vrijeme i (kombinacija slika, teksta i stilova, obrazaca, vrijednosti Slidely*GRADSKA Flipsnack digitalizaciji realnu stvarnost, živu organizovati prikaz zvuka) MUZIČKA KULTURABIBLIOTEKA-KOTOR Slide share materijala pripovjedačku riječ i prezentacije u okviru *Prikaz prezentacija u okviru Vrste instrumenata PLAN Page 2
  3. 3. BIBLIOTEKA-KOTOR Slide share pripovjedačku riječ i Vrste instrumenata YouTube se odvija u samostalnim škole časova odjeljenskih zajednica Tradicionalni instrumenti iz svog>Digitalizacija FileLab Video okviru rada višim i nižim razredima naše podneblja istraživanjimamaterijala Editor sekcije škole Instrumentalni ansambli, orkestri Video Converter Multimedija *Publiciranje materijala Muzička kultura starih civilizacija Factory lna putem web stranice INFORMATIKA SkyDrive radionica *Rad u programima MS Word, MS Wix Power Point, MS Picture Manager Edmodo *Obrada fotografija, audio i i video Facebook SounCloud zapisa OneNote Web *"Upload" datoteka na neki od App internet servisaPOSJETA KAPELI MS Word, 23.02.2013. *Autor projekta- *Razvijanje sposobnosti *Pronalaženje literature *Sticanje osnovnih ISTORIJACRKVI SVETOG MS Power Point Dijana Milošević traženja podataka iz *Omogućavanje predznanja o dobrotskom *Različite vrste istorijskih izvoraMIHOVILA U MS Picture * Učesnici različitih izvora dostupnosti čitanja i nasljeću i istoriji ovog *Karakteristike i razvoj kulture uDOBROTI Manager projekta-članovi *Izgrađivanje odnosa skeniranje određenih pomorskog naselja-knjiga istorijskim epohama od 16. do 20. OneNote WebEtno izložba sekcije vrednovanja umjetničkih djelova knjige "Dobrota, "Dobrota, povijesnica vijeka Appdobrotskih starina Photo Story Multimedijalna dijela povijesnica bokeljskog bokeljskog pomorstva" autora GRAĐANSKO VASPITANJEzbirke Zorana Slidely radionica *Sticanje sposobnosti pomorstva" autora Antuna Tomića *NAROD; DRŽAVARadimira Flipsnack prepoznavanja Antuna Tomića *Praćenje izlaganja i *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu(Izloženi eksponati Slide share umjetničkog djela, *Organizovanje posjete povezivanje sa poznatim (specifičnosti i karakteristike životapredstavljaju dio YouTube galerije, izložbe, pojam *Pružanje pomoći u istorijskim činjenicama ljudi)nasljeđa porodice FileLab Video vajarstva, raznih epoha i sortiranju materijala *Fotografisanje *Autoriteti i uzoriRadimir koji sakuplja Editor stilova u slikarstvu nakon posjete *Izrada foto albuma sa LIKOVNA KULTURAi čuva od zaborava Video Converter *Upoznavanje i *Snimanje i odgovarajućim natpisima uz *Prostorno oblikovanje, unutrašnjigospodin Zoran Factory shvatanje značaja fotografisanje fotografije prostor SkyDriveRadimir. Zbirka naslijeđa *Pružanje pomoći u *Publiciranje materijala *Likovni ukrasi Wixsadrži vrijedne Edmodo *Povezivanje znanja o izradi foto albuma putem web stranice *Estetski izrazpredmete iz perioda Facebook istorijskom periodu od CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,od 16. do 20. vijeka) 16. do 20. vijeka sa HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST istorijom svoga kraja, *Nastava jezika-Digitalizacija *Sticanje (Razvijanje sposobnosti vođenjamaterijala informatičkih vještina i dijaloga, slušanja, razumijevanja) učenje korištenja INFORMATIKA računara u obrazovne *Rad u programima MS Word, MS Power Point, MS Picture Manager svrhe *Obrada fotografija, audio i i video zapisa *"Upload" datoteka na neki od internet servisaMAJSTORI STARIH MS Word 24.02.2013. *Autor projekta- *Izgrađivanje odnosa *Organizovanje posjete *Priprema toka dijaloga i ISTORIJAZANATA MS Power Point Dijana Milošević vrednovanja umjetničkih*Pružanje pomoći u definisanje prirode pitanja *Svjedočanstva o civilizacijama i*Dobrotska čipka MS Picture * Učesnici dijela sortiranju materijala *Vođenje dijaloga tokom životu ljudi tokom raznih istorijskihNadežda Nada Manager projekta-članovi nakon posjete posjete perida OneNote Web * Sticanje znanja krozRadović App sekcije realnu stvarnost, živu *Snimanje i *Fotografisanje GRAĐANSKO VASPITANJE*Atelje "Kamenina" Photo Story Multimedijalna pripovjedačku riječ fotografisanje *Izrada foto albuma i audio *NAROD; DRŽAVAPetar Martinović YouTube radionica *Podsticanje želje za *Pružanje pomoći u zapisa *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu *Publiciranje materijala FileLab Video cjeloživotnim učenjem izradi foto albuma i audio (specifičnosti i karakteristike života Editor zapisa putem web stranice ljudi) Video Converter i produbljivanjem *Autoriteti i uzori Factory svojih znanja LIKOVNA KULTURA Slide share *Usmjeravanje *Estetski izraz SkyDrive učenika prema *Umjetničke forme Wix aplikacija vrednovanju duhovnih INFORMATIKA kvaliteta čovjeka *Rad u programima MS Word, MS Power Point, MS Picture Manager *Obrada fotografija, audio i i video zapisa *"Upload" datoteka na neki od internet servisaBOKELJSKA KUŽINA MS Word 25.02.2013. *Autor projekta- *Podsticanje učenika na *Organizovanje posjete *Priprema toka dijaloga i ISTORIJARazgovor sa MS Power Point Dijana Milošević traženje umjetnosti i *Pružanje pomoći u definisanje prirode pitanja *Uticaj specifičnosti geografskog*Vlastom Mandić MS Picture * Učesnici ljepote stvaranja u svim sortiranju materijala *Vođenje dijaloga tokom položaja podneblja i istorijskih Manager projekta-članovi segmentima života i nakon posjete posjete događaja na običaje u Boki OneNote Web sekcije rada čovjeka *Snimanje i *Fotografisanje GRAĐANSKO VASPITANJE App Photo Story Multimedijalna *Integracija očuvanja fotografisanje *Izrada foto albuma *NAROD; DRŽAVA YouTube radionica tradicije u svakodnevni *Pružanje pomoći u *Izrada audio zapisa *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu FileLab Video život izradi foto albuma i audio razgovora (specifičnosti i karakteristike života Editor zapisa *Publiciranje materijala ljudi) Video Converter putem web stranice *Autoriteti i uzori Factory INFORMATIKA Slide share *Rad u programima MS Word, MS SkyDrive Power Point, MS Picture Manager Wix aplikacija *Obrada fotografija, audio i i video SounCloud zapisa *"Upload" datoteka na neki od internet servisaISTORIJA ŠKOLSTVA MS Word 26.02.2013. *Autor projekta- *Razvijanje sposobnosti *Pripremanje *Upoznavanje sa osnovnim ISTORIJAU BOKI KOTORSKOJ MS Power Point Dijana Milošević traženja podataka iz informativnog materijala istorijskim podacima o razvoju *Hronološki razvoj obrazovnogRazgovor sa MS Picture * Učesnici različitih izvora (na o osnovnim biografskim školstva u Boki sistemaMilenkom Manager projekta-članovi osnovu usmenih podacima lica sa kojim se *Praćenje izlaganja i *Specifičnosti istorijskih epoha i uticaj OneNote WebPasinovićem sekcije predanja) vodi razgovor postavljanje pitanja na kulturu i obrazovanje App Photo Story Multimedijalna *Razvijanje sposobnosti *Organizovanje posjete *Izrada video i audio zapisa CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI, YouTube radionica za sistematizovanjem i *Snimanje i razgovora HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST FileLab Video hronološkim praćenjem fotografisanje *Izrada hronološkog pregleda *Nastava jezika Editor raznih istorijskih *Pružanje pomoći u razvoja školstva u periodu od *Razvijanje govorničkih sposobnosti i Video Converter sadržaja izradi video i audio zapisa XIII do XVIII vijeka u sposobnosti vođenja dijaloga Factory elektronskom formatu GRAĐANSKO VASPITANJE Slide share *Publiciranje materijala *NAROD; DRŽAVA SkyDrive putem web stranice *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu Wix aplikacija (specifičnosti i karakteristike života SoundCloud ljudi) PLAN Page 3
  4. 4. SoundCloud ljudi) INFORMATIKA *Rad u programima MS Word, MS Power Point, MS Picture Manager *Obrada fotografija, audio i i video zapisa *"Upload" datoteka na neki od internet servisaEVALUACIJA *ANKETA 27.02. 2013. *Autor projekta- Odrediti nivo *Kreiranje pitanja za *Odgovaraju na pitanja INFORMATIKA *REZULTATI -28.02.2013. Dijana Milošević zainteresovanosti, anketu i kviz ankete i kviza Rad sa online formama i upitnicima ANKETE *Učesnici aktivnosti, usvojenih *Sprovođenje realizacije *Analiziraju i diskutuju o Rad sa dijagramima; statistička obrada *KVIZ projekta znanja učenika, kao i ankete i kviza rezultatima ankete i kviza podataka "TRAŽENJE uspješnost realizacije * Statistička obrada *Donose rješenja i izdvajaju BLAGA" ovog dijela projekta podataka dobre i loše strane projekta *Analiziranje rezultata ankete i kviza i donošenje zaključakaZADACI WEB VRIJEME NOSIOCI CILJEVI AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI UČENIKA KORELACIJA SA NASTAVNIM REALIZACIJE APLIKACIJE I AKTIVNOSTI NASTAVNIKA SADRŽAJIMA ALATI PLAN Page 4
  5. 5. Plan sprovođenja projekta-3. dioZADACI WEB VRIJEME NOSIOCI CILJEVI AKTIVNOSTI NASTAVNIKA AKTIVNOSTI UČENIKA KORELACIJA SA APLIKACIJE I REALIZACIJE AKTIVNOSTI NASTAVNIM ALATI SADRŽAJIMAIZVORNI MS Word, 1.03-15.03. *Dijana Milošević- *Upoznati prošlost i jezičke *Skeniranje tekstova iz lista *Izučavaju tekstove iz lista CRNOGORSKI-TRADICIONALNI MS Picture autor projekta specifičnosti svoje lokalne "Karampana" "Karampana" SRPSKI,BOSANSKI,BOKELJSKI GOVOR Manager *Učenici učesnici zajednice *Davanje objašnjenja za *Pronalaze nepoznata HRVATSKI JEZIK I Photo Story*Istraživanje, projekta (članovi *Shvatiti kakav su uticaj i značenja riječi pisanih značenja riječi u knjizi KNJIŽEVNOST Slidelyučenje značenja sekcije trag ostavljali razni osvajači izvornim lokalnim govorom "Romanizmi u Crnoj Gori", *Nastava jezika Flipsnackizvornih riječi Slide share Multimedijalna tokom prošlosti *Priprema tekstova za autorke Vesne Lipovac ISTORIJAbokeljskog govora YouTube radionica) *Istaknuti period i uticaj predstave Radulović *Uticaj Mletačke republikeputem lokalnog FileLab Video Mletačke republike na razvoj *Dodjela uloga i priprema *Uče dodijeljene uloge za na razvoj jezičke kulture ulista "Karampana" i Editor jezičke kulture u Boki učenika za izvođenje dramskih dramske predstave na Boki Kotorskojknjige "Romanizmi Video Kotorskoj predstava bokeljskom jeziku GRAĐANSKO VASPITANJEu Crnoj Gori", Converter *Razvijanje sposobnosti *Koordiniranje izvođenjem *Učestviju u realizaciji *NAROD; DRŽAVAautorke Vesne Factory doživljavanja i razumijevanja predstava predstava "Ćaga i kalenda" *Upoznaje prošlost i jezičkeLipovac Radulović SkyDrive dramskog teksta i "Školski jadi" specifičnosti svoje lokalne Wix*Učenje teksta i *Sticanje jezičkog bogatstva * Samostalno stvaraju zajednice Edmodoizvođenje dramskih *Razvoj sposobnosti kratke tekstove pisane INFORMATIKA Facebookpredstava na govornog nastupa izvornim bokeljskim *Rad sa tekstom ubokeljskom jeziku jezikom programu MS Word*Rad na novim *Sve tekstove *Publiciranje na web-utekstovima predstavljaju u korištenjem aplikacije elektronskoj formi i Flipsnack i Slide share objavljuju na web stranice *Obrada fotografija, audio i "Bokeljska škrinja", video zapisa Facebook stranica i EdmodoFOTO PRIČE O BOKI MS Power Point 1.03.-10.03. *Dijana Milošević- *Razvijanje sposobnosti *Uspostavljanje kontakta sa *Fotografisanje raznih ISTORIJA*Sakupljanje i MS Picture 2013. autor projekta traženja podataka iz autorom knjige "Pomorstvo predjela Boke Kotorske i *Različite vrste istorijskihizrada foto albuma Manager *Učenici učesnici različitih izvora (na osnovu Boke Kotorske na slikama spremanje fotografija u izvora Photo Storystarih fotografija uz projekta (članovi raznih fotografija) Bazija Ivankovića", u cilju određene foldere pod *Karakteristike i razvoj Flipsnackodgovarajuće opise sekcije *Sticanje novih znanja nabavke fotografija i zajedničkim nazivom kulture u raznim istorijskim Slide share*Izrada prezentacije YouTube Multimedijalna putem istraživanja dopuštenja za korištenje "Naše fotografije Boke" epohamai fotoalbuma Wix radionica) fotografski zabilježenih dobijenog materijala *Sakupljaju razne stare GRAĐANSKO VASPITANJEilustracija iz knjige Edmodo događaja *Skeniranje sakupljenog fotografije i informacije o *NAROD; DRŽAVA"Pomorstvo Boke Facebook *Sticanje informatičkih materijala događajima koje one *Upoznaje svoju lokalnuKotorske na vještina i učenje korištenja *Pružanje pomoći pri izradi predstavljaju zajednicu (specifičnosti islikama Bazija računara u obrazovne foto albuma *Izrađuju prezentacije i karakteristike života ljudi)Ivankovića" autora svrhe online foto albume INFORMATIKAŽeljka Brguljana *Publiciraju *Obrada slika i fotografija dokumentaciju putem web *Publiciranje foto albuma stranice na web-uSAČUVAJMO MS Word, 5.03.-15.03. *Dijana Milošević- *Razvijanje sposobnosti *Uspostavljanje kontakta sa *Istražuju period Drugog CRNOGORSKI-SJEĆANJA I MS Picture autor projekta traženja podataka iz sagovornicima i određivanje svjetskog rata u razgovoru SRPSKI,BOSANSKI,USMENA Manager *Učenici učesnici različitih izvora (na osnovu datuma sa nastavnikom istorije i HRVATSKI JEZIK I Photo StoryPREDANJA projekta (članovi usmenih predanja) *Fotografisanje i snimanje koristeći udžbenik KNJIŽEVNOST SlidelyRAZGOVORI SA sekcije *Sticanje znanja na osnovu tokom razgovora *Pripremaju pitanja i *Nastava jezika FlipsnackSTAROSJEDIOCIMA Slide share Multimedijalna usmenih predanja *Pružanje pomoći u obradi određuju način vođenja (Razvijanje govorničkihGRADA KOTORA YouTube radionica) *Analiziranje audio tekstova video materijala dijaloga sposobnosti i sposobnosti*Antun Milošević FileLab Video i izdvajanje suštinskih *Prate razgovor i povezuju vođenja dijaloga,*Šava Ivanović Editor informacija sa naučenim istorijskim sposobnosti slušanja i*Tripo Schubert Video *Doživljavanje istorijskog činjenicama razumijevanja)*Dario Musić Converter perioda ( Drugi svjetskog *Koristeći snimljene INFORMATIKA*Vjeko Radimir Factory rat), kroz sjećanja naših materijale digitalizuju *Rad u programima MS*Tanja Dončić SkyDrive starih priče u Word-u Word, MS Power Point, MS Wix*Vlasta Mandić *Uređuju video snimke i Picture Manager Edmodo izrađuju kratki *Obrada fotografija, audio i Facebook SounCloud dokumentarni film video zapisa OneNote Web *Publiciranje materijala GRAĐANSKO VASPITANJE App putem web stranice *NAROD; DRŽAVA *Upoznaje svoju lokalnu zajednicu (specifičnosti i karakteristike života ljudi) *Autoriteti i uzoriSNIMANJE MS Word, 15.03.-20.03. *Učenici učesnici * Upoznati elemente *Pružanje pomoći u *Izrada scenarija INFORMATIKADOKUMENTARNOG MS Picture 2013. projekta filmskog stvaranja hronološkom ažuriranju *Snimanje *Rad u programima MSKRATKOG FILMA O Manager *Autor projekta- *Objediniti sve materijale u materijala *Sortiranje materijala Word, MS Power Point, MS Photo StoryKOTORU Dijana Milošević vidu kratkog dokumentarnog *Pružanje pomoći i davanje *Obrada tekstova, Picture Manager Slidely filma prijedloga za korištenje fotografija i video snimaka *Obrada fotografija i video Flipsnack Slide share *Stvoriti dokumentarnu određenih web alata potrebnih za kreiranje zapisa YouTube zbirku filma CRNOGORSKI- FileLab Video *Sticanje informatičkih *Spajanje video klipova uz SRPSKI,BOSANSKI, Editor vještina i učenje korištenja dodavanje odgovarajućeg HRVATSKI JEZIK I Video računara u obrazovne teksta KNJIŽEVNOST Converter svrhe *Publiciranje materijala *Nastava jezika Factory putem web stranice *Nastava književnosti SkyDrive LIKOVNA KULTURA Wix *Deskripcija i Edmodo pripovijedanje-ilustrovanje Facebook SounCloud *Umjetnička grafika-izrada OneNote Web reklame App *Dizajn, estetski princip GRAĐANSKO VASPITANJE *NAROD; DRŽAVA *Predstavlja svoju lokalnu zajednicu (specifičnosti i PLAN Page 5
  6. 6. zajednicu (specifičnosti i karakteristike života ljudi)EVALUACIJA *KVIZ- 21.03.2013. *Autor projekta- *Odrediti nivo *Kreiranje pitanja za anketu i *Odgovaraju na pitanja GRAĐANSKO VASPITANJEI ZAKLJUČNE EDMODO Dijana Milošević zainteresovanosti, kviz ankete i kviza *Aktivno učešće u radu iODREDNICE *ANKETA *Učesnici projekta aktivnosti, usvojenih znanja *Sprovođenje realizacije *Analiziraju i diskutuju o životu lokalne zajednice *REZULTATI učenika, kao i uspješnost ankete i kviza rezultatima ankete i kviza INFORMATIKA ANKETE realizacije ovog dijela * Statistička obrada podataka *Donose rješenja i Rad sa online formama i *UTISCI I projekta *Analiziranje rezultata ankete i izdvajaju dobre i loše upitnicima KOMENTARI *Procijeniti cjelokupni rad kviza i donošenje zaključaka strane projekta Rad sa dijagramima; projekta, aktivnosti učesnika *Učestvovanje u zajedničkom *Donose dugoročne statistička obrada podataka *DUGOROČNI i postignuća ciljeva donošenju dugoročnih planova planove kontinuiranog PLAN *Odrediti plan daljeg toka djelovanja i sprovođenja KONTINUIRANOG SPROVOĐENJA aktivnosti i kontinuiranog projekta sa mladim PROJEKTA SA sprovođenja projekta sa generacijama MLADIMA mladima u narednom perioduZADACI WEB VRIJEME NOSIOCI CILJEVI AKTIVNOSTI NASTAVNIKA AKTIVNOSTI UČENIKA KORELACIJA SA APLIKACIJE I REALIZACIJE AKTIVNOSTI NASTAVNIM ALATI SADRŽAJIMA PLAN Page 6

×