Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nizozemská Revoluce

2,951 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nizozemská Revoluce

 1. 1. Augsburský mír (1555) <ul><li>„ CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO“ </li></ul><ul><li>Čí vláda, toho víra. </li></ul>Autor prezentace: Bc.Pavel Vondra
 2. 2. Úkol k zamyšlení: Změny v Evropě do 15.století <ul><li>Zkuste nalézt 5 (a samozřejmě i více) klíčových událostí z období od konce 14. století do přelomu 16. století, které výrazně ovlivnily Evropu. </li></ul>
 3. 3. Úkol k zamyšlení <ul><li>Malá nápověda </li></ul>
 4. 4. Situace v Evropě kolem r.1550 <ul><li>v sousedních Německých zemích probíhá náboženská reformace, jejíž učení má přes do všech německy mluvících zemí </li></ul><ul><li>Mění se struktura obchodu (rozvoj zámořského obchodu) </li></ul><ul><li>Vzestup měst (v Nizozemí zejména Antverpy) </li></ul>
 5. 5. Nizozemská revoluce (1555 – 1621) „Počátek evropské proměny“
 6. 6. Příčiny revoluce <ul><li>do roku 1477 vláda burgundských vévodů </li></ul><ul><li>poté co vymírají po meči, vdává se Marie Burgundská za Maximiliána I. Habsburského </li></ul><ul><li>v roce 1488 je poraženo první povstání proti španělským Habsburkům (personální unie) </li></ul><ul><li>v době reformace dochází k vytvoření vlivné vrstvy kalvinistů </li></ul><ul><li>Habsburkové jsou katolíci </li></ul>
 7. 7. Pod přímou nadvládou Habsburků <ul><li>roku 1555 císař Karel V. zřizuje přímou správu na Nizozemím </li></ul><ul><li>v roce 1558 umírá </li></ul><ul><li>nástupcem Filip II., který neumí holandsky, ani francouzsky (není přijat vlídně) </li></ul><ul><li>vláda předána Markétě Parmské (místodržitelství) </li></ul>císař Karel V. první říšský císař španělské větve Habsburků
 8. 8. Náboženský podtext vyplouvá <ul><li>reálná moc v rukou katolických kruhů ( např. kardinál A. Perrenot de Granvelle ) </li></ul><ul><li>v roce 1562 kníže Egmont formuje nátlakovou skupinu proti kardinálovi </li></ul><ul><li>1564 kardinál odvolán </li></ul>trocha inkvizice jen pro ilustraci
 9. 9. „Ať žijí žebráci.“ <ul><li>v roce 1565 se formuje nátlaková skupina za náboženskou svobodu a zrušení inkvizice a ediktů proti heretikům - TZV. KOMPROMIS </li></ul><ul><li>skupina je nazvána gézy tj. žebráky (z francouzštiny) </li></ul><ul><li>„ Je to jen hromada žebráků.“ — „Ať žijí žebráci!“ </li></ul><ul><li>petice odmítnuta </li></ul>
 10. 10. Situace se vyostřuje <ul><li>v Antverpách dochází k obrazoborectví </li></ul><ul><li>na vyřešení převelen 3. vévoda z Alby „přišel, aby zničil stará privilegia země, kořen všeho zla.“ </li></ul><ul><li>dochází k prvnímu odboji gézů (obvykle vraždění, pirátství…) </li></ul>3. vévoda z Alby symbol krutého potlačování Nizozemského povstání
 11. 11. Začíná povstání <ul><li>1572 pod vedením Viléma Oranžského - první povstalecké základny </li></ul><ul><li>povstání se šíří </li></ul><ul><li>v noci z 23.na 24.dubna – Bartolomějská noc (FR) </li></ul><ul><li>hrabě z Alby začíná vítězit, ale je sesazen vnitřními intrikami </li></ul>
 12. 12. Utrechtská unie a Spojené Nizozemí <ul><li>1579 – dobití Maastrichtu Vilémem Oranžským </li></ul><ul><li>severní (přímořské) oblasti vyhlašují nezávislost na Svaté říši římské a Habsburcích </li></ul><ul><li>1584 Vilém I. zastřelen </li></ul><ul><li>v roce 1585 spojenectví Anglie s Nizozemím </li></ul>
 13. 13. Zapojení Anglie <ul><li>od roku 1585 </li></ul><ul><li>Filip II. plánuje vylodění v Anglii </li></ul><ul><li>obří loďstvo (130 lodí) </li></ul><ul><li>v bitvě v kanálu La Manche poraženo </li></ul>Zničení Španělské Armady (1588) aneb nikdy neříkejte, že je něco nepotopitelné! 
 14. 14. Faktická nezávislost Nizozemska <ul><li>od 90.let na severu klid </li></ul><ul><li>1602 vzniká Východoindická společnost (velmocenský rozvoj) </li></ul><ul><li>roste význam Antverp </li></ul><ul><li>v roce 1609 je uzavřeno příměří na 12 let </li></ul><ul><li>v roce 1648 – uznání nezávislosti de jure – Vestfálský mír </li></ul><ul><li>dochází k faktickému oddělení jihu Belgie (Valonsko) </li></ul>
 15. 15. K zapamatování <ul><li>osobnosti : Karel V., Filip II., III. vévoda z Alby, Vilém Oranžský </li></ul><ul><li>události : Augsburský mír 1555, Vyhlášení nezávislosti 1579, Vestfálský mír 1648 </li></ul><ul><li>termíny : gézové, inkvizice, de facto, je jure, hereze, tzv. Kompromis </li></ul>

×