Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 25

Kostany

0

Share

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kostany

 1. 1. Město Košťany Místo pro život
 2. 2. <ul><li>jsme jedním z nejstarších sídel Teplicka </li></ul><ul><li>první zmínky o městě z roku 1394 </li></ul><ul><li>od roku 1994 městem </li></ul><ul><li>2832 obyvatel (k 10.9.2008) </li></ul><ul><li>574 domů rozložených do 3 sídelních celků (Košťany – Střelná – Kamenný pahorek) </li></ul><ul><li>dva rozsáhlé prosperující průmyslové areály </li></ul><ul><li>jsme zřizovatelé dvou mateřských škol a základní devítileté školy </li></ul><ul><li>napojení na městskou hromadnou dopravu města Teplice i železniční trať ČD </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Základní údaje
 3. 3. <ul><li>Košťany </li></ul><ul><li>jsou historicky nejstarší a největší částí města </li></ul><ul><li>převažuje městský charakter zástavby </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městské části Ulice Spojenců s pečovatelským domem v pozadí <ul><li>jsou správním a kulturně vzdělávacím střediskem města </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Košťany </li></ul><ul><li>v roce 2007 jsme dokončili dům s chráněným bydlením na centrálním Mírovém náměstí, kam přesídlila mimo knihovny také Městská policie, čímž došlo k uzavření celého náměstí </li></ul><ul><li>V roce 2007 začala generální rekonstrukce veřejného osvětlení </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městské části Chlouba města – Dům s chráněným bydlením na Mírovém nám. Zdroj: www.knihovnakostomlaty.cz
 5. 5. <ul><li>Košťany - SAB </li></ul><ul><li>historicky nejmladší část města </li></ul><ul><li>vzniká v 50.letech jako hornická kolonie </li></ul><ul><li>dnes je díky své poloze a typu zástavby vyhledávanou a klidnou rezidenční částí města </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městské části
 6. 6. <ul><li>Střelná </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městské části Typická zástavba ve Střelné Rezidenční čtvrť z velké části sídlištního typu vsazená do lesnaté krajiny Krušných hor s výhledem na panorama Českého Středohoří. V současné době zde bydlí přes 1200 obyvatel. Obrázek vlevo: bývalá ZŠ dnes 56 bytů.
 7. 7. <ul><li>Kamenný Pahorek </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městské části <ul><li>Nejvíce strukturálně postižená část města složená ze samostatného obytného komplexu montovaných domů OKAL, a původní bytové zástavby. </li></ul>Vlevo: Teplická ulice Dole: Zástavba prototypových domů „okálů“
 8. 8. <ul><li>sídlo úřadu v centrální části Košťan </li></ul><ul><li>15 členné zastupitelstvo, 5 členů rady města </li></ul><ul><li>V rámci programu jsme schopni vystavit výpisy ze všech možných registrů a katastrů </li></ul><ul><li>Máme celkem 11 zaměstnanců včetně 3 členů Městské policie </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městský úřad Budova městského úřadu
 9. 9. Město Košťany www.kostany.cz Život města Je libo sníh v létě? První červen na fotbalovém hřišti pravidelně patří dětem. A pěna z produkce místního hasičského sboru je zaručeným receptem na úspěch. Úspěšní závodníci. Košťanské hasičské mládí na soutěži v Oseku.
 10. 10. Město Košťany www.kostany.cz Život města Když ve městě přistanou hvězdy. Fotbalový zápis Kabátovic jedenáctky proti českým internacionálům a známým osobnostem. Plesová sezóna Vždy zaručeně plné a populární Košťanské plesy
 11. 11. Město Košťany www.kostany.cz Sportovní vyžití Fotbalový stadion Vojtěcha Schvarce v Košťanech. V Košťanech a Střelné je 5 tenisových kurtů a ve výstavbě nová víceúčelová sportovní plocha. Zrekonstruovaná tělocvična ve Střelné s horolezeckou stěnou.
 12. 12. <ul><li>počátky knihovny v Košťanech jsou datovány do období těsně po 2. světové válce </li></ul><ul><li>Od roku 2006 sídlíme v nově zbudovaných prostorách na Mírovém náměstí, což nám umožnilo zvětšit naše fondy na více než 3000 knih </li></ul><ul><li>Máme více jak 110 pravidelných čtenářů </li></ul><ul><li>Spolupracujeme s regio- nálními knihovnami Teplicka </li></ul><ul><li>Nabízíme našim čtenářům zdarma přístup na internet </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Městská knihovna
 13. 13. Město Košťany www.kostany.cz Život knihovny Knihovna nám není cizí. Základní škola společně s městskou knihovnou spolupracuje na Dni slabikáře. Největší počet knihovníků na m 2 ? Jak jinak si vysvětlit letošní setkání knihovníků Teplicka v naší knihovně. Mimo knihovníků naši knihovnu velmi rádi navštěvují také senioři. Zdroj: www.knihovnakostomlaty.cz
 14. 14. <ul><li>Nové prostory městské knihovny umožnily vytvořit výstavní prostor pro širokou škálu projektů. </li></ul><ul><li>Prostory zrušené knihovny ve Střelné byly přeměněny ve výstavní síň . </li></ul><ul><li>Fotografie vpravo pochází z již tradiční výstavy Velikonočních vajíček (Letos s mezinárodní účastí exponátů i ze slovenských Košťan nad Turcom) </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Výstavy a výstavní síň
 15. 15. <ul><li>město Košťany je zřizovatelem dvou mateřských škol (Košťany a Střelná) – </li></ul><ul><li>obě mateřinky bývají pravidelně plně vytíženy </li></ul><ul><li>kapacita mateřských škol v Košťanech je 45 dětí, ve Střelné 25 dětí </li></ul><ul><li>v letošním roce proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ v Košťanech </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Mateřské školy Mateřská škola v Košťanech víkendově spí
 16. 16. Město Košťany www.kostany.cz Základní škola Naše základní škola, jak ji už neuvidíte. V současné době probíhá rekonstrukce omítka a škola se tak převléká do žlutého. <ul><li>současná budova školy pochází z let 1924-1925 </li></ul><ul><li>školu každým rokem navštěvuje kolem 200 žáků 1. až 9. ročníků </li></ul><ul><li>nabízíme širokou škálu kroužků pro mimoškolní vyžití našich žáků </li></ul>
 17. 17. Město Košťany www.kostany.cz Žákovský život Umění mladých tvůrců keramického kroužku. Takto to vypadá ve strašidelné škole. Když se škola hrou stane realitou.
 18. 18. <ul><li>Zámeček a okolí (cesty za historií) </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Pro návštěvníky Zámeček pocházející ze 17.století je v současné době pro veřejnost nepří- stupný. Jeho okolí přesto patří k nejoblíbenějším procházkovým cílům místních. Lidická památka Součástí zámeckého areálu je kříž připomínající tragédii Lidic z 6.června 1942.
 19. 19. <ul><li>Obora Mstišov ( dnes součást města Dubí) </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Pro návštěvníky Mstišov je sice již více než 60 let součástí sousedního města Dubí, ale přesto při cestě ke Košťanského zámečku nezapomeňte zavítat i do místní obory. Jak vyloudit úsměv na úsměvu návštěvníků všech generací? Pohlazení jinak divoké lesní zvěře je jedinečným zážitkem pro každého.
 20. 20. <ul><li>Jezera Barbora a Otakar </li></ul><ul><li>V obou případech se jedná o úspěšné rekultivace území zasažených těžbou hnědého uhlí </li></ul><ul><li>V poslední době se stávají rájem milovníků vodních sportů a rybářů </li></ul><ul><li>Vynikají dlouhodobě velmi čistou vodou </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Pro návštěvníky Menší Otakar „Čolík“ s pozadím Krušných hor
 21. 21. <ul><li>Jezera Barbora a Otakar </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Pro návštěvníky Jezero Barbora v letním období
 22. 22. <ul><li>Romantická lokálka (Most – Osek –Moldava) </li></ul><ul><li>Trať s převýšením 560m uváděna do provozu od r.1876 </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Pro návštěvníky Jezero Barbora z Krušných hor Průjezd vlaku mezi stanicemi Mikulov v Krušných horách a v Nové Město
 23. 23. <ul><li>Romantická lokálka (Most – Osek –Moldava) </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Pro návštěvníky Dole: Lokálka odjíždí z vzhůru do hor ze zastávky Střelná. <ul><li>Okolí tratě skýtá překrásné výhledy na místní krajinu z vysutých mostů i pohledy do rozmanité přírody Východních Krušných hor. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Altenberg (Německo) </li></ul><ul><li>Košťany nad Turcom (Slovensko) </li></ul><ul><li>Valaliky (Slovensko) </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Partnerská města a obce
 25. 25. <ul><li>Děkujeme za pozornost a přejeme vám příjemný zbytek dne. </li></ul>Město Košťany www.kostany.cz Konec prezentace Autor : Bc. Pavel Vondra ( [email_address] ) www.digrizak.wordpress.com Zdroje fotografií : Pavel Vondra, internetová prezentace města Košťany ( www. kostany .cz ), Základní školy, Knihovny Košťany, Hasičského sboru Košťany, Knihovny Kostomlaty pod Milešovkou ( www. knihovnakostomlaty .cz ), Archiv Mgr. Milana Sanitrika Poděkování za spolupráci patří Mgr. Milanu Sanitrikovi a Mgr. Borisi Morkesovi © 2008 Město Košťany Foto na pozadí: Mírové náměstí v létě 2008

×