Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Sage
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Ứng dụng flipagram tạo video từ ảnh instagram

Download to read offline

Ứng dụng Flipagram: Tạo video từ ảnh Instagram

Chỉ với bốn bước đơn giản, Flipagram sẽ ghép các hình trên trang Instagram của bạn thành một video clip có kèm tiêu đề và nhạc nền sinh động.
Nhà phát triển: Flipagram LLC.
Tương thích: iOS 4.3 trở lên (iPad/iPhone/iPod touch).
Phiên bản mới nhất: 1.2.2.
Dung lượng: 5,2MB.
Giá: Miễn phí.
Người dùng đánh giá: 5 sao.

Tại giao diện chính, bạn nhấn vào dòng TAPTO SIGN IN TO INSTAGRAM phía dưới màn hình để đăng nhập vào tài khoản Instagram > nhấn Authorize ở màn hình kế tiếp. Khi đăng nhập xong, bạn nhấn CREATE khởi tạo video mới.
Bước đầu tiên, chương trình sẽ lấy về toàn bộ ảnh trên trang Instagram của bạn. Bạn dùng tay đánh dấu vào các ảnh cần đưa vào video rồi nhấn Next, tổng số ảnh đã chọn được hiển thị ở dòng Selected phía trên.
Kế tiếp, tại màn hình Sort, bạn dùng tay kéo thả các ảnh để sắp xếp lại thứ tự trình chiếu của chúng trong video > nhấn Next. Sau đó, bạn nhập tiêu đề video vào ô Title, thiết lập thời gian hiển thị tiêu đề tại thanh Title Length phía dưới (mặc định là 2 giây), chọn font chữ tại mục Title Font. Bạn nhấn biểu tượng hình dấu cộng tại mục Audio chọn tập tin nhạc nền từ thư viện nhạc trên iOS.
Để điều chỉnh tốc độ chuyển cảnh trong video nhanh hay chậm, bạn điều chỉnh thanh trượt có hình rùa và thỏ ở hai đầu. Khi trượt càng gần về biểu tượng rùa, tốc độ chuyển cảnh càng chậm, khi trượt về biểu tượng thỏ, tốc độ sẽ nhanh hơn. Xong, bạn nhấn vào nút hình tam giác trên khung phát video mẫu để xem thử video. Khi đã ưng ý, bạn nhấn nút Finish ở góc phải phía trên giao diện và chờ chốc lát. Khi video đã tạo xong, bạn nhấn vào biểu tượng phía dưới màn hình Share để chia sẻ video lên các dịch vụ Facebook, YouTube, hay gởi qua email, lưu video vào thư mục Camera Roll. Hoặc bạn nhấn vào biểu tượng để xóa video đi.
Danh sách các video clip đã tạo được hiển thị trong mục LIBRARY trên giao diện Flipagram.
Ngoài tuỳ chọn tạo video clip từ ảnh cá nhân, ứng dụng còn hỗ trợ tạo video clip từ những ảnh nổi bật của những thành viên khác trên Instagram. Để tạo video theo dạng ấy, bạn không cần đăng nhập vào tài khoản Instagram trước khi sử dụng. Sau khi nhấn nút CREATE trên giao diện chính, một màn hình sẽ hiện ra với hai nút nhấn. Bạn nhấn nút TAKE ME FOR A SPIN để tạo video ngay (không cần đăng nhập).
Địa chỉ: Số 16 - Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - T

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Ứng dụng flipagram tạo video từ ảnh instagram

  1. 1. Ứng dụng Flipagram: Tạo video từ ảnh Instagram Chỉ với bốn bước đơn giản, Flipagram sẽ ghép các hình trên trang Instagram của bạn thành một video clip có kèm tiêu đề và nhạc nền sinh động. Nhà phát triển: Flipagram LLC. Tƣơng thích: iOS 4.3 trở lên (iPad/iPhone/iPod touch). Phiên bản mới nhất: 1.2.2. Dung lƣợng: 5,2MB. Giá: Miễn phí. Ngƣời dùng đánh giá: 5 sao. Tại giao diện chính, bạn nhấn vào dòng TAPTO SIGN IN TO INSTAGRAM phía dƣới màn hình để đăng nhập vào tài khoản Instagram > nhấn Authorize ở màn hình kế tiếp. Khi đăng nhập xong, bạn nhấn CREATE khởi tạo video mới. Bƣớc đầu tiên, chƣơng trình sẽ lấy về toàn bộ ảnh trên trang Instagram của bạn. Bạn dùng tay đánh dấu vào các ảnh cần đƣa
  2. 2. vào video rồi nhấn Next, tổng số ảnh đã chọn đƣợc hiển thị ở dòng Selected phía trên. Kế tiếp, tại màn hình Sort, bạn dùng tay kéo thả các ảnh để sắp xếp lại thứ tự trình chiếu của chúng trong video > nhấn Next. Sau đó, bạn nhập tiêu đề video vào ô Title, thiết lập thời gian hiển thị tiêu đề tại thanh Title Length phía dƣới (mặc định là 2 giây), chọn font chữ tại mục Title Font. Bạn nhấn biểu tƣợng hình dấu cộng tại mục Audio chọn tập tin nhạc nền từ thƣ viện nhạc trên iOS. Để điều chỉnh tốc độ chuyển cảnh trong video nhanh hay chậm, bạn điều chỉnh thanh trƣợt có hình rùa và thỏ ở hai đầu. Khi trƣợt càng gần về biểu tƣợng rùa, tốc độ chuyển cảnh càng chậm, khi trƣợt về biểu tƣợng thỏ, tốc độ sẽ nhanh hơn. Xong, bạn nhấn vào nút hình tam giác trên khung phát video mẫu để xem thử video. Khi đã ƣng ý, bạn nhấn nút Finish ở góc phải phía trên giao diện và chờ chốc lát. Khi video đã tạo xong, bạn nhấn vào biểu tƣợng phía dƣới màn hình Share để chia sẻ video lên các dịch vụ Facebook, YouTube, hay gởi qua email, lƣu video vào thƣ mục Camera Roll. Hoặc bạn nhấn vào biểu tƣợng để xóa video đi. Danh sách các video clip đã tạo đƣợc hiển thị trong mục LIBRARY trên giao diện Flipagram. Ngoài tuỳ chọn tạo video clip từ ảnh cá nhân, ứng dụng còn hỗ trợ tạo video clip từ những ảnh nổi bật của những thành viên khác trên Instagram. Để tạo video theo dạng ấy, bạn không cần
  3. 3. đăng nhập vào tài khoản Instagram trƣớc khi sử dụng. Sau khi nhấn nút CREATE trên giao diện chính, một màn hình sẽ hiện ra với hai nút nhấn. Bạn nhấn nút TAKE ME FOR A SPIN để tạo video ngay (không cần đăng nhập). Lúc đó, thay vì tải ảnh từ tài khoản Instagram của bạn, Flipagram sẽ tải về các ảnh nổi bật của nhiều thành viên khác. Bạn chỉ việc chọn ảnh và thực hiện các thao tác tạo video nhƣ đã nêu ở trên, để tạo thành video có kèm nhạc nền.
  4. 4. PHƢƠNG TRÚC , ( theo echip.com.vn )
  5. 5. Địa chỉ: Số 16 - Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội Bộ phận iPhone - iPad : 043 - 9363839 Ext 101 Bộ phận Máy ảnh : 043 - 9364333 Ext 102 Bộ phận Máy tính Apple : 043 - 9386998 Ext 103 Fax : 043 - 9386993 Mr Thắng : 090.260.8888 - 09789.56789 Email: support@digiworldhanoi.vn Địa chỉ: Số 6A- Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội Bộ phận Máy ảnh : 043 - 9388568 Fax : 043 - 9386993 Email: support@digiworldhanoi.vn

Ứng dụng Flipagram: Tạo video từ ảnh Instagram Chỉ với bốn bước đơn giản, Flipagram sẽ ghép các hình trên trang Instagram của bạn thành một video clip có kèm tiêu đề và nhạc nền sinh động. Nhà phát triển: Flipagram LLC. Tương thích: iOS 4.3 trở lên (iPad/iPhone/iPod touch). Phiên bản mới nhất: 1.2.2. Dung lượng: 5,2MB. Giá: Miễn phí. Người dùng đánh giá: 5 sao. Tại giao diện chính, bạn nhấn vào dòng TAPTO SIGN IN TO INSTAGRAM phía dưới màn hình để đăng nhập vào tài khoản Instagram > nhấn Authorize ở màn hình kế tiếp. Khi đăng nhập xong, bạn nhấn CREATE khởi tạo video mới. Bước đầu tiên, chương trình sẽ lấy về toàn bộ ảnh trên trang Instagram của bạn. Bạn dùng tay đánh dấu vào các ảnh cần đưa vào video rồi nhấn Next, tổng số ảnh đã chọn được hiển thị ở dòng Selected phía trên. Kế tiếp, tại màn hình Sort, bạn dùng tay kéo thả các ảnh để sắp xếp lại thứ tự trình chiếu của chúng trong video > nhấn Next. Sau đó, bạn nhập tiêu đề video vào ô Title, thiết lập thời gian hiển thị tiêu đề tại thanh Title Length phía dưới (mặc định là 2 giây), chọn font chữ tại mục Title Font. Bạn nhấn biểu tượng hình dấu cộng tại mục Audio chọn tập tin nhạc nền từ thư viện nhạc trên iOS. Để điều chỉnh tốc độ chuyển cảnh trong video nhanh hay chậm, bạn điều chỉnh thanh trượt có hình rùa và thỏ ở hai đầu. Khi trượt càng gần về biểu tượng rùa, tốc độ chuyển cảnh càng chậm, khi trượt về biểu tượng thỏ, tốc độ sẽ nhanh hơn. Xong, bạn nhấn vào nút hình tam giác trên khung phát video mẫu để xem thử video. Khi đã ưng ý, bạn nhấn nút Finish ở góc phải phía trên giao diện và chờ chốc lát. Khi video đã tạo xong, bạn nhấn vào biểu tượng phía dưới màn hình Share để chia sẻ video lên các dịch vụ Facebook, YouTube, hay gởi qua email, lưu video vào thư mục Camera Roll. Hoặc bạn nhấn vào biểu tượng để xóa video đi. Danh sách các video clip đã tạo được hiển thị trong mục LIBRARY trên giao diện Flipagram. Ngoài tuỳ chọn tạo video clip từ ảnh cá nhân, ứng dụng còn hỗ trợ tạo video clip từ những ảnh nổi bật của những thành viên khác trên Instagram. Để tạo video theo dạng ấy, bạn không cần đăng nhập vào tài khoản Instagram trước khi sử dụng. Sau khi nhấn nút CREATE trên giao diện chính, một màn hình sẽ hiện ra với hai nút nhấn. Bạn nhấn nút TAKE ME FOR A SPIN để tạo video ngay (không cần đăng nhập). Địa chỉ: Số 16 - Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - T

Views

Total views

364

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×