Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Before social media

1,341 views

Published on

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Before social media

 1. 1. Overview BEFORE You Start Your Social Media Marketing
 2. 2. First - Traditional Marketing <ul><li>Don’t just jump into social media </li></ul><ul><li>Form “old-school” marketing planning to maximize communication and influence to your target market </li></ul>Marketing Plan Your Customers “ Fail to plan, plan to fail.”
 3. 3. Triple Jump - Hop, Step, Jump <ul><li>Hop – Understanding who you are </li></ul><ul><li>Step – Determine campaign objectives </li></ul><ul><li>Jump – Communication plan – including social media </li></ul>
 4. 4. Understanding Who You Are <ul><li>Define what you offer </li></ul><ul><li>Target Market </li></ul><ul><li>Value proposition </li></ul><ul><li>Position in Market </li></ul>Before you even think of communicating
 5. 5. Know The Market leader <ul><li>Who is the Market Leader </li></ul><ul><ul><li>And other competition </li></ul></ul><ul><li>Ready to be the leader for a target market? </li></ul>
 6. 6. Benefits of Market Leadership <ul><li>Public recognition </li></ul><ul><li>Premium price margins </li></ul><ul><li>Shorter sales cycles, lower cost of sales </li></ul><ul><li>Free 3rd party support </li></ul><ul><li>Lots of free publicity </li></ul><ul><li>Long product life cycles </li></ul><ul><li>Easy recruiting </li></ul><ul><li>Access to decision-makers </li></ul><ul><li>Customer loyalty and retention </li></ul><ul><li>Previews of new technology, customer plans </li></ul><ul><li>Most favorable distribution terms </li></ul>
 7. 7. Next – The campaign <ul><li>Communication/Campaign Goal </li></ul><ul><li>Target Audience </li></ul><ul><li>Target Audience Perceptions </li></ul><ul><li>Defined Offering </li></ul><ul><li>Call to Action </li></ul>
 8. 8. Social Media Marketing <ul><li>Involve </li></ul><ul><li>Create </li></ul><ul><li>Discuss </li></ul><ul><li>Promote </li></ul><ul><li>Measure </li></ul><ul><li>To </li></ul><ul><ul><li>Increase website traffic </li></ul></ul><ul><ul><li>Invoke positive user behavior (external and internal tracking) </li></ul></ul><ul><ul><li>Increase page views </li></ul></ul><ul><ul><li>Grow mindshare and brand awareness </li></ul></ul><ul><ul><li>Create a positive brand association and keep it sticky </li></ul></ul><ul><ul><li>Increase customer interaction and ultimately advocacy </li></ul></ul><ul><ul><li>Long term - conversion and sales </li></ul></ul>George Benckenstein
 9. 9. Notes <ul><li>Excerpts from the Social Media Marketing Plan </li></ul><ul><li>Steve Goldner </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.linkedin.com/in/stevengoldner </li></ul><ul><li>www.twitter.com/SocialSteve </li></ul>

×