Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 29

Septynios žydų sėkmės paslaptys

3

Share

Download to read offline

Puiki prezentacija, kurią gavau visai netyčia. Tai lietuvių žurnalisto, knygų autoriaus Giedriaus Drukteinio medžiaga, kurioje rasite "užkoduotas" elementarios sėkmės paslaptis. Rekomenduoju :) Būkite turtingi ir laimingi!

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Septynios žydų sėkmės paslaptys

 1. 1. SEPTYNIOS DIDŽIOSIOS ŽYDŲ SĖKMĖS PASLAPTYS
 2. 2. GIEDRIUS DRUKTEINIS <ul><li>Žurnalistas, komunikacijos konsultantas </li></ul><ul><li>Keturių knygų autorius: </li></ul><ul><li>“ Vietnamo karas”, 1993 </li></ul><ul><li>“ Ulsteris, mano širdis” , 1997 </li></ul><ul><li>“ Izraelis, žydų valstybė” , 2005 </li></ul><ul><li>„ Kaklaraištis yra politika“, 2011 </li></ul><ul><li>Daugiau kaip 5 00 šimtų straipsnių autorius </li></ul><ul><li>Jungtinių Tautų G23 medalis (2004) </li></ul><ul><li>“ Kosovo Campaign” medalis (2004) </li></ul><ul><li>Darbas Balkanuose, Afganistane ir Afrikoje ( 2000 - 20 10) </li></ul>
 3. 3. ĮVADAS
 4. 4. KODĖL ŽYDAI? Nors 13 milijonų žydų tesudaro vos penktadalį procento pasaulio gyventojų: <ul><li>45% procentai “Forbes 400” turtingiausių žmonių sąraše yra ŽYDAI; </li></ul><ul><li>Trečdalis pasaulio milijonierių yra ŽYDAI; </li></ul><ul><li>25% Nobelio premijos laureatų yra ŽYDAI; </li></ul><ul><li>20% pasaulio profesorių yra ŽYDAI; </li></ul><ul><li>40% JAV teisininkų yra ŽYDAI </li></ul>
 5. 5. KAS YRA ŽYDAI? <ul><li>Kultūrinė grupė? – 70% </li></ul><ul><li>Etninė grupė ? – 57% </li></ul><ul><li>Re liginė grupė? – 49% </li></ul><ul><li>Nacija? – 42% </li></ul>
 6. 6. SKIRTUMAI TARP ŽYDŲ <ul><li>Judėjai-nejudėjai; </li></ul><ul><li>Ortodoksai, reformatoriai, konservatoriai; </li></ul><ul><li>Sionistai-ne sionistai; </li></ul><ul><li>Dešinieji-kairieji; </li></ul><ul><li>Sabros, aškenaziai, sefardai, “juodieji žydai”; </li></ul><ul><li>JAV žydai – Rusijos žydai; </li></ul><ul><li>Hebrajų kalba – jidiš kalba. </li></ul>
 7. 7. KIEK ŽYDIŠKAS YRA JŪSŲ GYVENIMAS? <ul><li>Monoteizmas; </li></ul><ul><li>Poilsio diena; </li></ul><ul><li>Konstitucija; </li></ul><ul><li>Dešimt Dievo įsakymų; </li></ul><ul><li>Kugelis, riestainiai, “gogel’-mogel’”; </li></ul><ul><li>Diplomas; </li></ul><ul><li>Dovanos grynaisiais; </li></ul><ul><li>Leksikonas – “chebra”, “bachūras”, “fe ! ”, “nu?”, “oi ! ”, “ša ! ”,”štiš ! ”, “biškį”, “peckelis”, “iclius”, “baba”, “kiškos”, „lochas“, „šmotkės”, “paraša”, “šucheris”, “šmonas” “-čikas”. </li></ul>
 8. 8. PAGRINDINIAI ŽYDŲ ISTORIJOS AKCENTAI <ul><li>Išvarymas ir klajonės; </li></ul><ul><li>Antijudaizmas, Judofobija, Antisemitizmas; </li></ul><ul><li>Sionizmas </li></ul>
 9. 9. ŽYDŲ IŠMINTIES KNYGOS <ul><li>Tora (pirmosios penkios Senojo Testamento knygos); </li></ul><ul><li>Mišna (kasdienio žydų gyvenimo įstatymų rinkinys); </li></ul><ul><li>Talmudas (rabinų komentarai ir diskusijos apie Torą bei Mišną). </li></ul>
 10. 10. KAIP KRIKŠČIONYS VERTINA TURTĄ? <ul><li>“ Greičiau jau kupranugaris pralįs pro adatos skylutę, nei turtuolis pateks į dangų” (Evangelijos pagal Matą, Luką ir Morkų); </li></ul><ul><li>“ Negali vienu metu tarnauti Dievui ir turtams” (Evangelija pagal Luką) ; </li></ul><ul><li>“ Meilė pinigams yra visų velnio darbų priežastis” (Timotiejus 6:10) </li></ul>
 11. 11. KAIP ŽYDAI VERTINA TURTĄ? <ul><li>“ Ten, kur nėra turto, nėra ir Biblijos” (Mišna); </li></ul><ul><li>“ Neturtas skatina nusidėti” (Chasidų priežodis); </li></ul><ul><li>“ Skurdas namuose yra blogiau nei 50 maro epidemijų” (Talmudas) </li></ul>
 12. 12. TAIGI, KAS TOS PASLAPTYS? <ul><li>Tikras turtas yra mobilus, tai – žinios. </li></ul><ul><li>Pasirūpink savais, ir jie pasirūpins Tavimi. </li></ul><ul><li>Sėkmė lydi profesionalus (“Dirbk galva, o ne rankomis “). </li></ul><ul><li>Lavink bendravimo įgūdžius. </li></ul><ul><li>Būk išrankus, bet taupus. </li></ul><ul><li>Didžiuokis individualumu, skatink kūrybingumą. </li></ul><ul><li>Norėk įrodyti. </li></ul>
 13. 13. ŽYDŲ SĖKMĖS PRINCIPAI
 14. 14. TIKRASIS TURTAS YRA ŽINIOS <ul><li>87% pasaulio žydų siekia aukštojo mokslo (dvigubai daugiau nei likęs pasaulis); </li></ul><ul><li>78% pasaulio žydų turi aukštąjį išsilavinimą (likęs pasaulis – 42%) ; </li></ul><ul><li>69% pasaulio žydžių siekia aukštojo mokslo (likęs pasaulis – 42%) . </li></ul>
 15. 15. TAIGI, ŽYDAI VERTINA IŠSILAVINIMĄ. KĄ MAN DARYTI? <ul><li>Atlygink vaiko pastangas mokytis; </li></ul><ul><li>Sukurk vaiko tikėjimą išsilavinimu; </li></ul><ul><li>Parink savo vaikui geriausią mokslo įstaigą; </li></ul><ul><li>Vystyk ir demonstruok savo gebėjimus; </li></ul><ul><li>Nuolat atnaujink savo įgūdžius. </li></ul>
 16. 16. PASIRŪPINK SAVAIS, IR JIE PASIRŪPINS TAVIMI <ul><li>Remk savųjų organizacijas; </li></ul><ul><li>Sugalvok, kaip remti savus; </li></ul><ul><li>Mažink kitų įtaką saviškiams; </li></ul><ul><li>Nuolat dalyvauk politiniame gyvenime; </li></ul><ul><li>Remk savųjų verslą; </li></ul><ul><li>Remk tuos, kurie remia tavuosius. </li></ul>
 17. 17. KAIP ŽYDAI LEIDŽIA PINIGUS? <ul><li>„ Etniškas vartotojiškumas“; </li></ul><ul><li>„ Kur nusės mano išleistas centas?“ </li></ul>
 18. 18. DIRBK GALVA, O NE RANKOMIS <ul><ul><li>Casimire Funk – atrado vitaminus (1912) </li></ul></ul><ul><ul><li>Waldemar Haffkine – vakcina nuo choleros (1892) </li></ul></ul><ul><ul><li>Baruj Benacerraf – transplantacijos imunologijos sukūrėjas (1980) </li></ul></ul><ul><ul><li>Baruch Blumberg – vakcina nuo hepatito B (1976) </li></ul></ul><ul><ul><li>Willemas Einthovenas – elektrokardiograma (1924) </li></ul></ul><ul><ul><li>Karlas Landsteineris – atrado kraujo grupes (1930) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jonas Salkas – vakcina nuo poliomelito (1952) </li></ul></ul><ul><ul><li>Delman Waksman – antibiotikai (1952) </li></ul></ul><ul><ul><li>Niels Bohr – kvantų teorija (1922) </li></ul></ul><ul><ul><li>Melvin Calvin – fotosintezė (1961) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gabriel Lippmann – spalvota fotografija (1908) </li></ul></ul><ul><ul><li>Daniel Nathans – DNR ( 1978 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Albertas Einšteinas </li></ul></ul>
 19. 19. DIRBK GALVA, O NE RANKOMIS
 20. 20. SUTINKU, BET K Ą MAN DARYTI? <ul><li>Tęskite profesionalią karjerą, bet ruoškitės tapti verslininku; </li></ul><ul><li>Savo karjeroje raskite laiko ir entreprenerizmui; </li></ul><ul><li>Niekada nesekite paskui minią. </li></ul>
 21. 21. LAVINK BENDRAVIMO ĮGŪDŽIUS <ul><li>“ Vaikai turi būti matomi, o ne girdimi”; </li></ul><ul><li>Skatink savo vaikus klausti; </li></ul><ul><li>Paaiškink savo vaikams, iš ko sudarytas pasaulis; </li></ul><ul><li>Pietauk su šeima; </li></ul><ul><li>Skatink savo vaikus lankyti būrelius. </li></ul>
 22. 22. BŪK IŠRANKUS, BET TAUPUS <ul><li>26% žydų procentų turi antrą būstą; </li></ul><ul><li>35% žydų bent kartą per metus keliauja į užsienį; </li></ul><ul><li>50% žydų kas trečią dieną vakarieniauja ne namuose; </li></ul><ul><li>20% žydų lanko sveikatingumo klubą. </li></ul>
 23. 23. KAIP AŠ GALIU TAUPYTI? <ul><li>Neškis pietus į darbą ( 33000 LT/per 10 met ų); </li></ul><ul><li>Dažniau valgyk namuose ( 29000 LT /per 10 metų); </li></ul><ul><li>Nerūkyk ( 150000 LT/per 10 metų) </li></ul><ul><li>Lik vedęs – skyrybos brangiai kainuoja; </li></ul><ul><li>Nelaikyk pinigų banke; </li></ul><ul><li>Neturėk kreditinės kortelės; </li></ul><ul><li>Turėk būstą, nenuomok; </li></ul><ul><li>Rūpinkis sveikata. </li></ul>
 24. 24. DIDŽIUOKIS INDIVIDUALUMU, SKATINK KŪRYBINGUMĄ <ul><li>Susilaikyk nuo fizinių bausmių, kontroliuok nebausdamas; </li></ul><ul><li>Leisk namuose visišką saviraiškos laisvę; </li></ul><ul><li>Duok savo vaikui tik “geriausią”; </li></ul><ul><li>Ugdyk vaiko savigarbą ir ego; </li></ul><ul><li>Išlaikyk vaiko ryšių su namais; </li></ul><ul><li>Laikyk aukštus reikalavimus mokslui ir pasiekimams. </li></ul>
 25. 25. KAIP ĮŽIEBTI KIBIRKŠTĮ SAVYJE IR VAIKAMS? <ul><li>Būkite atlaidūs ir “ginantys” tėvai; </li></ul><ul><li>Atlyginkite už riziką; </li></ul><ul><li>Sukurkite savo “kūrybinį variklį”; </li></ul><ul><li>Ignoruokite “žudančias” frazes ir taisykles – “Taip, bet...”, “Mes tai jau bandėme”, “Darykime tai, kas veikia”, “Tai ne tavo reikalas”, “Mes Jums paskambinsime”; </li></ul><ul><li>Kopijuok, žinok tendencijas, suvok, kodėl žmonės elgiasi taip, o ne kitaip; </li></ul><ul><li>Sukurk namuose palankią idėjoms aplinką. </li></ul>
 26. 26. NORĖK ĮRODYTI <ul><li>Ilgalaikiai planai; </li></ul><ul><li>Daug dirbk ten, kur reikia protinių sugebėjimų; </li></ul><ul><li>Teik pirmenybę rizikingiems sprendimams; </li></ul><ul><li>Dirbk tam, kad gautum už tai atlygį; </li></ul><ul><li>Nevenk asmeninės atsakomybės už rezultatus; </li></ul><ul><li>Sek kitų “sėkmės” pavyzdžiais; </li></ul><ul><li>Tikėk, kad gali pakeisti savo likimą. </li></ul>
 27. 27. ŽYDAI IŠ LIETUVOS
 28. 28. ŽYDAI IŠ LIETUVOS
 29. 29. KLAUSIMAI?

×