Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nord korjattu14

323 views

Published on

Talouden Selkäranka

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nord korjattu14

  1. 1. Kansallisen hyvinvoinnin rakentaminen on Suomessa nojannut koko itsenäisyyden ajan metsäteollisuuteen ja sitä palvelevaan metalliteollisuuteen. Ne kummatkin ovat teknologisesti ja tehokkuudeltaan kiistatonta huippua maailmassa. Talouden kääntäminen kasvuun edellyttää metsäteollisuuden kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä. Lähivuosina tarvitaan tukkipuulle 7-12 miljoonan kuution ja kuitupuulle 8 miljoonan kuution tuotantoon uutta kapasiteettia. Näin metsäteollisuu- den vuotuinen bruttoarvo saataisiin nousemaan 25 miljardiin euroon ja samalla syntyisi tuhansia uusia työpaikkoja. Valmiudet tarvittaviin investointeihin ovat olemassa. Ongelmana ovat ainoastaan rahoitukseen vaaditut ylimitoitetut vakuudet. Valtion tulisi nähdä tilanne ja ottaa vastatakseen vakuuksista investointien reaaliarvon ylittäviltä osin. Monen- moisiin haavehankkeisiin suunnattujen suorien tukien sirottelun sijaan kyse olisi kaiken lisäksi pääomista, jotka vakuuk- sina jäisivät valtion kassaan. Tämä pitäisi saattaa kattavasti päättäjien tietoon. Jos valtio haluaa suunnata suunnitellut 600 miljoonaa elinkeinopoliittista euroa alalle, jolla on valmista näyttöä toiminnasta talouden selkärankana, kohteen on oltava metsäteollisuus. www.nordautomation.fiSahateollisuuden palveluksessa 24/365

×