Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 92 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Digital kampanjstrategi (20)

Advertisement

Digital kampanjstrategi

 1. 1. SVERIGES ANNONSÖRER DIGITAL KAMPANJSTRATEGI
 2. 2. Kursmål Innehåll: Digital kampanjstrategi Mål: Att med framgång kunna hantera de olika utmaningar som uppstår i din vardag kring digitala kampanjer. Ansvarig: Strategibolaget Anegy i samarbete med Sveriges Annonsörer.
 3. 3. Kursansvarig • Rufus Lidman, Fil. Lic., en av Europas ledande Onlinestrateger. • Bred metodologisk bakgrund som forskare inom förändringsprocesser vid Uppsala Universitet. • Praktisk erfarenhet både som serieentreprenör med en mångfald pionjärföretag inom online samt styrelseuppdrag i ett antal digitala startups. • Strategikonsult inom Onlinemarknadsföring för några av landets och världens mest etablerade varumärken med allt från Phone House, Samsung, PwC, Svenska Spel, Svenskt Näringsliv, Trygg Hansa och Bonnier m.fl. • Flitigt anlitad föreläsare, författare till en av världens första böcker inom Onlinestrategi, en av initiativtagarna till och styrelseledamot för IAB, världsorganisationen i Onlinemarknadsföring. • Bred mängd uppdrag nationellt och internationellt i allt från London, Barcelona, Istanbul till New York, Seoul, Singapore etc.
 4. 4. Agenda Från offline till online Det digitala målet Den digitala strategin
 5. 5. Online tar över, och det går fort Redan dominerade inom marknadsföring 1. 2% av reklamkakan för tio år sedan, 20,8% idag (21% Europa), 50% inom några år (redan idag 30% i UK/DK). 2. I Sverige handlar det framför allt om display till 35% (varav webb-tv 9,8% och 2,2% mobil), SEM till 36% och fortfarande kataloger till 28%. På väg med lika stor fart i affär 1. E-handeln har ökat med dubbelsiffrigt varje år från 5 miljarder 2003 till över 31 miljarder idag för enbart produkter 2011. 2. Till den grad att Sverige idag har flest som e- handlar i hela Europa, 71%.
 6. 6. Men ju snabbare något växer, desto mer vildvuxet tenderar det att bli ”Och den som försöker göra allt lyckas oftast inte med något” Viral videos FB-ads E-handel Sajt- SEO Affiliate- optimering marketing Sociala medier SEM Viral- YouTube Twitter Bloggar videos CRM Mobil- E-post- A/B- marknadsföring marknafsföring testing
 7. 7. Lösningen har kommit att stavas digital strategi • Med hjälp av 360-gradersanalyser och onlinestrategi arbetar allt fler företag inte bara med att reducera spretighet och optimera synergier, utan även med att ge maximal avkastning på övergripande strategier och långsiktiga mål. • Med utgångspunkt från empirisk bas angripen med vetenskapliga metoder, finns idag pedagogiska modeller och enkla metoder för hur man både strategiskt och taktiskt når framgång online i praktiken.
 8. 8. …och här tar vi hand om den köpta delen  • Med generiska metoder, oavsett bransch, med syfte att fungera offsite och onsite, för förtjänad-, köpt- och ägd media, för always on och kampanj. • Här presenteras modeller och tekniker för att nå maximal effekt inom köpta medier i samband med kampanjer, och i viss mån den multikanalstrategi som krävs för integrerad marknadskommunikation offline och online. CAMPAIGNS ALWAYS ON Earned Media SEO SEO Blogs Blogs Gadgets Gadgets Alerts Newsletters Seeding Alerts RSS Seeding Bought Media Display Affiliate SEM Partner Media FB-ads SEM Mobile marketing Owned Media Partner Media Partner Media Corporate Site Corporate Site Fan pages Fan pages Social bookmarking Social bookmarking
 9. 9. Agenda Från offline till online Det digitala målet • Att identifiera och specificera den digitala målgruppen • Att hämta MI som beskriver gruppens beteende • Att specificera det digitala målet • Att sätta KPI som mäter målets framgång Den digitala strategin
 10. 10. 1. Det digitala målet som grund för strategin 1. All digital strategi utgår från en väl definiering av de digitala mål och målgrupper som kampanjen siktar på. 2. Utan en välgenomtänkt digital strategi, kan inte den bästa exekveringen i världen ta dig mot dina mål. 3. Utan en säkerställd digital exekvering, kan ingen strategi i världen ge dig ditt mål. 4. Utan goda insikter kring kampanjens digitala resultat, så kan varken de digitala satsningarna eller företaget/organisationen utvecklas mot ännu större framgång. Digitalt mål Digital strategi Digital exekvering Digitalt resultat
 11. 11. 1. Det digitala målet som grund för strategin 1.1 Att identifiera och specificera den digitala målgruppen. 1.2 Att hämta market intelligence som beskriver den digitala gruppens beteende. 1.3 Att specificera det digitala målet. 1.4 Att sätta digitalt KPI som mäter målets framgång. Digitalt mål Digital strategi Digital exekvering Digitalt resultat • Digital målgrupp • Målgrupps beteende • Digitalt mål • KPI för framgång
 12. 12. 1.1 Att identifiera och specificera den digitala målgruppen - teori Utgångspunkten 1) Målgruppen för hela kampanjen som sådan. Utmaningar 1. Identifiera vilken/vilka subgrupper bland den generella målgruppen som digitala kanaler är extra duktiga på att fånga. 2. Att något så när specificera hur många dessa är. Kvantitet målgrupp Spin-off effect Socialt värde WOM Konsumtions- värde CUSTOMER
 13. 13. 1.1 Att identifiera och specificera den digitala målgruppen - metodik 1. Utvärdera den generella målgruppen i allmän brief för kampanjen. 2. Identifiera digitala segment genom egna och externa kundundersökningar samt resultat av tidigare kampanjer etc. Här kan det handla om demografiska variabler så som yngre/äldre, geografiska delar såsom urbant/landsbygd, olika livsstilssegment alternativt olika skandinaviska marknader etc. 3. Gör en uppskattning av hur stor andel av de mer digitalt approcherade målgrupperna utgör av den totala målgruppen, samt eventuell överlappning/synergi med medier. 4. Uppskatta målgruppens ungefärliga konsumtionsvärde (premium vs low/end, frekvens) och sociala värde (word of mouth/viral). 5. Baserat på 1-4, gör en uppskattning av lämplig budget för den digitala delen av kampanjen.
 14. 14. 1.1 Att identifiera och specificera den digitala målgruppen - praktik • En stor internationell mobiltillverkare ska lansera världens första smartphone som är både stöt- och vattentät ner till två meter utan att kompromissa med varken vikt, funktionalitet eller innehåll. • Den generella målgruppen förväntas vara stor på längre sikt, men som ”pretail” söks nu ett antal väl definierade segment (LHF) som trampolin till övriga (utomhussport, hyperaktiva yngre, byggarbetare och pensionärer). • Marknadsledningen finner att framförallt hyperaktiva yngre och outdoor sports nästan uteslutande kan nås via digitala medier, medan övriga prioriterade segment nås till 50% via online och 50% via mer riktade offlinemedier som print och magasin. • Totalt visade analysen att det digitala segmentet utgjorde ca 50% av målgruppen i termer av antal, och 35% i termer av pengar. • Det beslöts att budgeten för den digitala delen skulle röra sig kring 40% av den totala kampanjbudgeten.
 15. 15. Agenda Från offline till online Det digitala målet • Att identifiera och specificera den digitala målgruppen • Att hämta MI som beskriver gruppens beteende • Att specificera det digitala målet • Att sätta KPI som mäter målets framgång Den digitala strategin
 16. 16. 1.2 Att hämta MI som beskriver gruppens beteende - teori Utgångspunkten 1) Olika typer av MI-undersökningar, interna och externa. 2) Insikter från tidigare genomförda kampanjer. Utmaningar 1) Identifiera produktengagemang och varumärkesstyrka. 2) Specificera lämpliga kanaler och kommunikation. Kvantitet målgrupp Målgrupps beteende CUSTOMER
 17. 17. 1.2 Att hämta MI som beskriver gruppens beteende - teori Effekt Effekt Tid Tid • Högt produktengagemang • Lågt produktengagemang • Hög varumärkesstyrka • Låg varumärkesstyrka
 18. 18. 1.2 Att hämta MI som beskriver gruppens beteende - metodik Att utvärdera kanaler och kommunikation 1) Använd interna och externa data för att identifiera den valda målgruppens produktengagemang för den kategori som ska kampanjas. 2) Använd eventuell tracking, marknadsdata och egen bedömning för att evaluera den egna varumärkesstyrkan inom ramen för kategorin hos den valda målgruppen. 3) Använd tidigare kampanjutvärderingar samt eventuella externa kundundersökningar för att: a) Utvärdera vilka typer av digitala kanaler som den valda målgruppen tenderar att attraheras av mer än andra. b) Identifiera vilka olika typer av kommunikationsstrategier, kreativ och budskap som tidigare har fungerat för den valda målgruppen.
 19. 19. 1.2 Att hämta MI som beskriver gruppens beteende - praktik • Genom en snabb undersökning av tidigare mobilutredningar estimerades den digitala målgruppens (hyperaktiva yngre och outdoor sports) engagemang för produktkategorin vara stark. • Som en av mobilmarknaden ledande aktörer bedömdes även varumärket vara starkt hos de prioriterade målgrupperna. • Förfrågningar hos både mediebyrån och utvärdering av tidigare gjorda kampanjer visade att den digitala målgruppen framför allt nåddes via: a) Displayannonsering på mediesajter inom livsstil, SNS och bloggar. b) Ett framåtlutat sökbeteende med fokus på prisjämförelsesajter, SEM och SEO. c) Bland den högsta SNS-närvaron och påverkan på framförallt Facebook. d) Trots någorlunda starkt genomslag hade Webb-TV och mobilannonsering ändå förhållandevis lägre ROI. • En tidigare kampanj för en likartad produkt hos en konkurrent hade genomförts något år tidigare där man hade använt humor som kommunikationsmedel men som inte gett önskvärt resultat. En annan del av företagets globala nätverk hade istället använt sig av scenarier som visade fördelar hos de prioriterade målgrupperna, vilket hade gett några första väldigt bra resultat.
 20. 20. Agenda Från offline till online Det digitala målet • Att identifiera och specificera den digitala målgruppen • Att hämta MI som beskriver gruppens beteende • Att specificera det digitala målet • Att sätta KPI som mäter målets framgång Den digitala strategin
 21. 21. 1.3 Att specificera det digitala målet - teori Utgångspunkten 1. Det övergripande målet för kampanjen. 2. MI kring produktengagemang och varumärkesstyrka. 3. Marknadschefens egen kompetens och reflektion. Utmaningar 1) Specificera vilken del av kundens köpprocess som är viktigaste målet för de digitala delarna av kampanjen. Kvantitet målgrupp Digitalt mål Målgrupps beteende CUSTOMER
 22. 22. 1.3 Att specificera det digitala målet - metodik 1. Se över det övergripande målet för kampanjen med fokus på framförallt konsumentmognad och led i köprocessen att sikta på. 2. Använd MI-rapporten (se avsnitt 1.2) för att definiera målgruppens produktengagemang och företagets varumärkesstyrka inom kategorin. 3. Använd dessa tre data för att utvärdera vilket led i den digitala köpprocessen som är primärt mål och vilken som är sekundärt mål. 4. I större och viktigare kampanjer fördela 100% mellan de olika leden i köpprocessen. Digital konsumentresa Awareness Engagement Passion $ Visible impressions Dwellrate Conversion
 23. 23. 1.3 Att specificera det digitala målet - praktik • Marknadschefen på Smartföretaget såg över den allmänna strategin och såg att målet var framförallt att skapa awareness för den nya "tåliga" smartphone hos en bred målgrupp, samtidigt handlade jobbet för de prioriterade digitala segmenten om att skapa engagemang hos ett färre antal ambassadörer som skulle sprida budskapet vidare. • Lyckligtvis hittade hon i MI-rapporten att målgruppens produktengagemang för kategorin var hög och att Smartföretagets varumärkesstyrka var förhållandevis hög inom de valda segmenten. • Tillsammans gjorde detta att hon fann det inte bara a) önskvärt utan även b) möjligt att som primärt digitalt mål för kampanjen satsa på engagemang, och bara som sekundärt mål använda awareness. • Den första satsningen var inte gigantisk rent budgetmässigt, men Fröken Smart visste att ledningen såg lanseringen som extremt strategiskt viktig för företagets varumärke och långsiktiga affär (man ville ”göra en Rolex”). För säkerhets skull genomförde hon därför även en mer balanserad avvägning mellan de olika leden i köpprocessen, med 30% awareness, 60% engagemang och 10% passion.
 24. 24. Agenda Från offline till online Det digitala målet • Att identifiera och specificera den digitala målgruppen • Att hämta MI som beskriver gruppens beteende • Att specificera det digitala målet • Att sätta KPI som mäter målets framgång Den digitala strategin
 25. 25. 1.4 Att sätta KPI som mäter målets framgång - teori Utgångspunkten 1) Det prioriterade målet i köpprocessen. Utmaningar 1. Välj super-KPI baserat på målet. 2. Vid stora viktiga kampanjer utveckla kompositindex baserat på procent för olika led i köpprocessen. Kvantitet KPI målgrupp Digitalt mål Målgrupps beteende CUSTOMER
 26. 26. 1.4 Att sätta KPI som mäter målets framgång - metodik 1. Identifiera led i köpprocessen (se avsnitt 1.3). 2. Välj relevant super-KPI. Konsumentresa Awareness Engagemang Passion Super KPI CPMV CPI CPA Indikatorer CPM CPE CPO Visible impressions CPD CPL Impressions Dwellrate CR Eyetracking Actionrate CCR CTR Bounce Sessionstid Sammansatt index C-KPI C-KPI C-KPI
 27. 27. 1.4 Att sätta KPI som mäter målets framgång - praktik • Med utgångspunkt från det specificerade målet, så letade Marknadschefen för Smartföretaget, Fröken Smart, i tabellen för digitala KPI. • Hon såg att super-KPI för engagemangsmål hade specificerats till CPI. Hon kom ihåg från sin utbildning hos Sveriges Annonsörer att det här innebar kostnaden att skapa interaktion med tusen konsumenter. Eftersom det var engagemang hon ville åt, så tyckte hon det var rimligt, och valde CPI som främsta KPI för att monitorera och optimera resultatet för kampanjen. • Samtidigt hade hon fortfarande det övergripande målet awareness i ryggen och valde som övriga indikatorer CPMV, interaction rate och dwellrate. • Med tanke på den eventuella statusen som prioriterad kampanj så bad hon sin assistent, Herr Halvsmart, att lägga in de tre super KPI:erna i formeln för kompositindex tillsammans med det balanserade procentmålet, för att rättvist kunna jämföra kampanjen med övriga kampanjer med andra mål.
 28. 28. Agenda Från offline till online Det digitala målet Den digitala strategin • Den digitala mediestrategin • Den digitala kommunikationsstrategin • Den digitala multikanalsstrategin • Den digitala optimeringsstrategin
 29. 29. 2. Den digitala strategin som är avgörande för hela resultatet 2.1 Den digitala mediestrategin visar var vi tänker hitta målgruppen. 2.2 Den digitala kommunikationsstrategin visar hur vi tänker attrahera målgruppen. 2.3 Den digitala multikanalsstrategin säkerställer synergier mellan samtliga kanaler. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin ser till så vi får ut maximal effekt av precis varenda krona. Digitalt mål Digital strategi Digital exekvering Digitalt resultat • Digital målgrupp • Mediestrategi • Målgrupps beteende • Kommunikationsstrategi • Digitalt mål • Multikanalstrategi • KPI för framgång • Optimeringsstrategi
 30. 30. Agenda Från offline till online Det digitala målet Den digitala strategin • Den digitala mediestrategin • Den digitala kommunikationsstrategin • Den digitala multikanalsstrategin • Den digitala optimeringsstrategin
 31. 31. 2.1 Den digitala mediestrategin - teori Utgångspunkten 1. Det digitala målet och målgruppen. Utmaningar 1. Att sätta en lämplig mediestrategi med maximal attraktion för målgruppen. 2. Att välja en rimlig valuta och rätt prisnivå på medievalen. Kvantitet KPI målgrupp Viral- marknadsföring Display FB-ads COMPANY CHANNEL Digitalt mål Webb-tv SEM Mobil- annonsering Målgrupps beteende CUSTOMER
 32. 32. 2.1 Den digitala mediestrategin - Display • Mål: kan användas för både awareness-kampanjer, engagemangs- kampanjer och passions-kampanjer, beroende på hur kreativen utformas. • Målgrupp: kan användas för de flesta typer av målgrupper med en förhållandevis hög möjlighet till prickskytte. • Valuta: kan köpas i såväl CPM som CPC och CPA – beroende på mål och typ av placering. • Prisindikation: CPM: 10-80 SEK, främst beroende på målgrupp, placering och format. CPC: 3-8 SEK. • Optimering: främst sekventiell, men kan göras dynamiskt. • Var uppmärksam på: att inte använda för många nätverk. Specificera max antal format samt placering på sajt.
 33. 33. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display 6 digitala produkter och priser Kvalitet Pris • Kvalitet: ökar med variabler som träffsäkerhet, attraktiva Premium Hög målgrupper, format, impact, garanterad SOV. Fast annonsplacering • Priset: ska motsvaras av kvaliteten. Osålt annonsutrymme Nätverksköp Vertikaler Affiliate Marketing Låg
 34. 34. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Köparens Mediebyråns insats Säljarens Insats Kvalitet/Pris Premium HÖG Medie- Annonsör HÖG byrå Vanlig annonsplacering Osålt annonsutrymme INSATS: Är för mediebyrån MI för de tre första, nära noll på de tre sista Nätverksköp LÅG Vertikaler Nätverks- säljare Mediebyrå Annonsör Affiliates LÅG
 35. 35. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Olika valutor kompenserar för risk Mediets risk • Den låga kvaliteten Annonsörens risk på bottenskrapet i LÅG HÖG lagerutrymmet CPM kompenseras med risk v/s return. • Kompensation sker CPC dels med lägre pris. • Och dels med valuta som ger CPA lägre risk. CPO HÖG LÅG
 36. 36. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Rätt produkt till rätt pris och valuta Säljarens uppgift: Risk Kvalité/Pris 1. Att försöka få lågkvalitativa Premium HÖG lagervaror att verka bättre. 2. På så vis få högre pris. CPM Vanlig annonsplacering 3. Helst till en mindre riskabel valuta. Osålt annonsutrymme Köparens uppgift: Nätverksköp 1. Att objektivt utvärdera CPC säljarens erbjudande. Vertikaler 2. Se till så man betalar riktigt pris för lägre kvalitet. CPA Affiliates LÅG 3. Se till så betalar i lämplig valuta för lägre kvalitet.
 37. 37. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Premiumplaceringar Ger fasta placeringar med garanterad SOV, d.v.s. kan ganska väl definiera: Kvalité Pris a) Den målgrupp man vill nå. Premium b) Med vilken impact man vill nå målgruppen (SOV). Vanlig annonsplacering c) Den kontext man vill associeras med. Osålt annonsutrymme d) Tid på månad, vecka och dygn man vill nå sin målgrupp. Nätverksköp = Värt att betala 40-60% av listpriset (CPM). Vertikaler Affiliates
 38. 38. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Vanlig annonsplacering Som premiumplacering men enklare format och på mindre dyra och nischade sajter, platsgarantin Kvalité Pris under en viss period, med en viss SOV på en viss Premium tid av dygnet etc. –uteblir. D.v.s. kan ganska väl definiera: Vanlig annonsplacering a) Målgrupp. Osålt annonsutrymme b) Impact. c) Kontext. Nätverksköp d) Tiden. Vertikaler …men utan samma garanti som premiumplacering. Affiliates = Värde 20-40% av listpriset (CPM).
 39. 39. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Osålt annonsutrymme • ROS (Run On Site). Ingen fast placering, ingen platsgaranti. Dvs kan Kvalité Pris Premium någorlunda definiera: a) Målgrupp. Vanlig annonsplacering b) Kontext. Osålt annonsutrymme c) Tid. = Värde ca 10-20% av listpriset (CPM). Nätverksköp Vertikaler Affiliates
 40. 40. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Nätverk Som osålt annonsutrymme, dvs: a) Ingen fast placering. Kvalité Premium Pris b) Ingen platsgaranti. Vanlig annonsplacering c) Ingen fast tid på månad/vecka/dygn. …vi vet dessutom inte målgrupp, har ingen Osålt annonsutrymme kontext, här smetas träffarna ut på ett nätverk av olika sajter. Nätverksköp • RON (Run On Network), avsevärt lägre kvalité Vertikaler på annonsvisningarna än ROS. = Värde 3-10% av listpriset (CPM). Affiliates
 41. 41. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Vertikaler • En version av nätverksköp, osålt annonsutrymme paketeras i kategorier (tjejsajter, killsajter, tekniksajter etc.). • Samma kvalitet som alla RON-köp av annonsutrymme som Kvalité Pris medierna inte lyckats sälja i övre skalan (se 1-3 ovan). Dvs: Premium a) Vet inte vilken målgrupp, inte mer än vissa vaga uppskattningar. b) Ingen platsgaranti, vet inte i vilken kontext annonsen visas. Vanlig annonsplacering c) Vet inte vilken viktning olika format har, vet ej SOV. d) Vet inte tid på månad/vecka/dygn. • Vi ges överhuvudtaget inte någon av garantierna Osålt annonsutrymme kvalitetsplacering ger, i teorin skulle paketerade, lågkvalitativa annonsplaceringar kunna öka värdet någon procent i Nätverksköp jämförelse med RON, men i praktiken minimal skillnad och så fort vi närmar oss 15% närmar vi oss om inte lurendrejeri så extremt dålig affär för annonsören. Vertikaler • Ibland görs försök att rättfärdiga prisnivån med att säga att man använder behaviorial targeting, men det görs i princip på de Affiliates flesta annonsplaceringarna nuförtiden. = Värde 5-10% av listpriset (givet CPC)
 42. 42. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display Affiliates • En annan version av nätverksköp. a) Samma låga kvalitet på placeringarna som på RON Kvalité Premium Pris och vertikaler. b) Balanseras mot att vi här kan köpa CPC, CPA och Vanlig annonsplacering CPO, vi betalar alltså för det engagemang (klick, action, köp) vi får. Osålt annonsutrymme c) Men det spelar inte lika stor roll, det är engagemang vi köper – inte samma ”risk” som Nätverksköp RON och vertikaler. = Värde 1-3% av listpriset (givet CPC/CPA). Vertikaler Affiliates
 43. 43. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display När är premiun bra? Premium Smal attraktiv målgrupp som ofta är uppvaktande, där man behöver Vanlig annonsplacering synas för att nå ut, och där det är viktigt att snabbt nå ut med hög awareness (e.g. vid lansering i Osålt annonsutrymme början av en kampanj). (ROS) Nätverksköp (RON) Vertikaler Affiliates
 44. 44. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display När är vanlig annonsplacering bra? Premium För produkter med lägre engagemang och svagt Vanlig annonsplacering varumärke, där det är viktigare att vi ligger under Osålt annonsutrymme längre tid än shortbust. (ROS) Nätverksköp (RON) Vertikaler Affiliates
 45. 45. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display När är osålt annonsutrymme bra? Premium Vettigt vid smalare målgrupper när vi har starkt Vanlig annonsplacering varumärke och högt engagemang, och bör nå Osålt annonsutrymme konsumenter i så skiftande (ROS) miljöer som möjligt. Nätverksköp (RON) Vertikaler Affiliates
 46. 46. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display När är nätverksköp bra? Premium Rimligt vid breda målgrupper när vi har starkt Vanlig annonsplacering varumärke och högt engagemang, och bör nå Osålt annonsutrymme konsumenter i så skiftande (ROS) miljöer som möjligt. Nätverksköp (RON) Vertikaler Affiliates
 47. 47. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display När är vertikaler bra? Premium Vettigt vid bred målgrupp inom specifikt segment när vi Vanlig annonsplacering har starkt varumärke och högt engagemang, och bör nå Osålt annonsutrymme konsumenter i så skiftande (ROS) miljöer som möjligt. Nätverksköp (RON) Vertikaler Affiliates
 48. 48. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display När är affiliates bra? Premium De gånger vi är intresserade av att köpa faktiska resultat, Vanlig annonsplacering inte köpa möjligheterna att kanske nå ett faktiskt Osålt annonsutrymme resultat (e.g. passions- (ROS) kampanjer). Nätverksköp (RON) Vertikaler Affiliates
 49. 49. 2.1 Mediestrategin – fördjupning display MEDIEVAL TARGET GROUP OBJEKTIV ENGAGEMANGS VARUMÄRKES Bredd Attraktion PRODUKT STYRKA Premium Låg Hög Big Bang N/A N/A Brand Fastplacering Låg N/A Growing Låg Låg Brand ROS Låg N/A N/A Hög Hög RON Hög N/A N/A Hög Hög Vertikaler Medium N/A N/A Hög Hög Affiliate N/A N/A Business N/A N/A
 50. 50. 2.1 Den digitala mediestrategin – Webb-TV • Mål: Undantagsfall vid awareness-kampanjer som har svag varumärkesstyrka och produktengagemang. Annars framför allt engagemangs-kampanjer när det räcker med lean back-engagemang. Passion endast vid specifika omständigheter, tex. tillgång till existerande material för integrerad kommunikation. • Målgrupp: Styrs baserat på intresse. • Valuta: CPM. • Prisindikation: 100-200 SEK CPM. • Optimering: Optimeras på framför allt CPC, delvis CPA. • Var uppmärksam på: En impression av video är givetvis mer värd än en impression av icke-rörligt material.
 51. 51. 2.1 Den digitala mediestrategin – SEM • Mål: Ej awareness, för engagemang till mindre andel, passion definitivt. • Målgrupp: Går att göra/bör göras specifikt på beteende och geografi (=hög relevans). • Valuta: CPC. • Prisindikation: 3-50 CPC SEK (bidding). • Optimering: Dynamisk. Bör göras kontinuerligt och baserat på ett brett urval. • Var uppmärksam på: Använd existerande söktrender som bakgrund, samt kampanjrelaterade ord. Säkerställ att ordentlig bas av ord och annonser finns tillgänglig för optimering. Använd SEO i första hand, backa upp med SEM vid svår konkurrans, alternativt där man vill driva till annan sida.
 52. 52. 2.1 Den digitala mediestrategin – FB- ads • Mål: Awareness: rekommenderas, engagemang: överväg, passion: rekommenderas. • Målgrupp: Målgruppstyrs baserat på en rik portfölj av demografisk, psykografisk och beteendevariabler. Män tenderar att klicka mer än kvinnor (60%/40%). • Valuta: Främst CPC men ibland CPM (i de fall en annons har hög klickfrekvens). • Prisindikation: CPC: 3-15 –SEK, CPM: 2-20 SEK (bidding). • Optimering: Dynamisk. Optimeras kontinuerligt, framförallt viktigt vid CPM. Säkerställ tillräckligt stort urval av FB-ads för framgångsrik optimering. • Var uppmärksam på: att utnyttja de rika targetfunktioner som finns lättillgängliga. Driv trafik i första hand till fan-page, i andra hand externt.
 53. 53. 2.1 Den digitala mediestrategin – viral marknadsföring • Mål: Awareness när vi vill utnyttja entusiaster för att nå ut till målgrupper svårare att nå med traditionell reklam. Engagemang överväg när kreativet i sig möjliggör viralspridningen bättre effekt än Webb-tv. Passion endast vid specifika fall om material finns tillgänglig. • Målgrupp: Online addicts. • Valuta: CPV, cost per views. • Prisindikation: CPV 0,5-3 SEK. • Optimering: Sekventiell, baserat på CPA. • Var uppmärksam på: Prisvärt medium, men obs att producera en viral video som får spridning = svårt, dvs high- risk/high-return (men går att säkra genom rätt valuta, e.g. cpv). OBS att bonuseffekten inte kan styras på tid lika väl.
 54. 54. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil • Mål: Awareness: överväg. Engagemang: rekommenderas. Passion: rekommenderas. • Målgrupp: Går att styra på intresse samt geografi. Främst för målgrupper som har kommit längre i köpprocessen (har ett behov). • Valuta: CPM, CPC, CPA. • Prisindikation: CPM: 8-80 SEK . • Optimering: Främst sekventiell. Optimeras oftast på CPC, CPA. • Var uppmärksam på: Sant att mobilen håller på att ”ta över”, men nu nästa ”mode” som display-media. Konsumenten använder mobilen i större utsträckning för att utföra en specifik handling än för att ”nöjessurfa” och inte alltid lika mottaglig för avbrott. Inga mobila FB-ads än. Däremot släpptes nyligen FB-ads till appar (baserat på personlig data). SEM även för mobil.
 55. 55. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil Reaktivt Proaktivt Dialog Banners E-mail Web-TV Marketing Var är Mobilen? Monolog Magazin Direct TV Marketing
 56. 56. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil Reaktivt Proaktivt Dialog Banners E-mail Web-TV Marketing Mobilstrategi Monolog Magazin Direct TV Marketing
 57. 57. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil Reaktivt Proaktivt Dialog Banners E-mail Marketing Web-TV Mobil- sajt Monolog Magazines Direct Marketing TV • Reaktiv monolog: Mobilsajten fungerar som en mer passiv mottagare av information i snitslad bana för den digitala konsumenten.
 58. 58. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil Reaktivt Proaktivt Dialog Banners E-mail Marketing Web-TV Mobil SMS Monolog Magazines Direct Marketing TV • Proaktiv monolog: SMS fungerar som ett mer proaktivt utskick till mer passiva mottagare av informationen.
 59. 59. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil Reaktivt Proaktivt Dialog Banners E-mail Marketing Web-TV Mobil- annonsering Monolog Magazines Direct Marketing TV • Reaktiv dialog: Så fort vi går över till mobilannonser så börjar vi få mer möjlighet till interaktion och egna vägar för konsumenten.
 60. 60. 2.1 Den digitala mediestrategin - mobil Reaktivt Proaktivt Dialog Banners E-mail Marketing Web-TV Mobil- social app Monolog Magazines Direct Marketing TV • Proaktiv dialog: Ser vi sedan på mer sociala appar så fungerar de som mer proaktiva utskick till mer aktiv dialog i interaktion med konsumenten.
 61. 61. 2.1 Den digitala mediestrategin - lathund Mål Målgrupper Valuta Prisindikation Optimering Att tänka på Display Awareness: Rekommenderas Hög nivå av CPM 10-80 SEK Awareness: Var uppmärksam på att Engagemang: Rekommenderas prickskytte CPC CPM CPMV inte använda för många Passion: Överväg CPA Preferens: CPD nätverk. Specificera med Passion: CPA antal format. Webb-TV Awareness: Överväg Baserat på CPM 100-200 SEK CPC/CPA En impression av video Engagemang: Rekommenderas intresse CPM är givetvis mer värd än Passion: Överväg en impression av icke- rörligt material. FB Awareness: Rekommenderas Rik verktyg CPM 3-12 SEK CPC Optimera på allt Var noga med att Engagemang: Överväg för CPC utnyttja de rika target Passion: Rekommenderas prickskytte funktioner som finns lättillgängliga Viral Awareness: Överväg Online CPV 0,5-3 SEK CPV CPM/CPC/CPA High-risk/high-return Engagemang: Överväg addicts Passion: Övervög Sök Awareness: Överväg Baserat på CPC 3-50 SEK CPC CPC/CPA Använd SEO i första Engagemang: Överväg beteende hand, backa upp med Passion: Rekommenderas och geografi SEM där räckvidden inte nås Mobil Awareness: Överväg Baserat på CPM 8-80 SEK CPM CPC/CPA Konsumenten använder Engagemang: Rekommenderas intresse och CPC mobilen för att utföra en Passion: Rekommenderas geografi CPA specifik handling
 62. 62. 2.1. Den digitala mediestrategin - Metodik För att skapa en mediestrategi med möjlighet till maximal framgång så utgår precis allt från målet. Tillsammans med analys av själva målgruppen (avsnitt 1.2) så avgör det digitala mål du tagit fram (BOO se avsnitt 1.3) vilka medier som är mest lämpliga som grund för din digitala mediestrategi. Ett antal enkla steg utgör förutsättningen: 1. Hämta ditt tidigare identifierade digitala mål och MI för målgruppen till kampanjen. 2. Analysera vilka kanaler som tenderar att användas mer aktivt för den aktuella målgruppen. 3. Utvärdera de mediala riktlinjer som är mest lämpliga för det aktuella målet vad gäller såväl prickskytte, valuta och investering mm. 4. Utvärdera lämplig mix mellan site, search och social i mediestrategin. 5. Utvärdera lämplig och valuta för display.
 63. 63. 2.1. Den digitala mediestrategin - Praktik • Efter att ha satt mål, målgrupp och KPI för sin digitala mediestrategi, så var Fröken Smart ivrig att ta reda på vilken mediestrategi som mest sannolikt skulle få henne att nå målet. • Hon visste att två saker var avgörande i sammanhanget, hennes digitala mål och hennes digitala målgrupp. • Som första input såg hon i MI-rapporten att hennes valda målgrupp konsumerade display på livsstil och bloggar, hade stark närvaro på Facebook, men även rationellt sökande via SEM och prisjämförelse. • Som andra input såg hon i sin strategikalkylator att för hennes specifika mål så rekommenderades vanligtvis display och social, men search bara till viss del. • Hon funderade på den kampanj med scenarier som hennes systerbolag genomfört så framgångsrikt, och valde bort SEM till fördel för en mer rik satsning på scenarier i rich media för display-annonsering köpta som CPM + CPC, samt som app på fanpage och storytelling IRL via bloggar.
 64. 64. Agenda Från offline till online Det digitala målet Den digitala strategin • Den digitala mediestrategin • Den digitala kommunikationsstrategin • Den digitala multikanalsstrategin • Den digitala optimeringsstrategin
 65. 65. 2.2 Den digitala kommunikationsstrategin - teori Utgångspunkten Utmaningar 1. Det digitala målet och målgruppen. 1. Att identifiera vilket typ av budskap och 2. Den digitala mediestrategin. innehåll som bäst attraherar vår digitala målgrupp. THE 6 C’S OF DIGITAL CAMPAIGN STRATEGY Kvantitet Contributing målgrupp KPI COMPANY CONTENT Digitalt CHANNEL mål Consuming Målgrupps beteende CUSTOMER CONTEXT
 66. 66. 2.2 Kommunikationsstrategi - Display • Interaktivitet/Engagemang: Hög, kan med hjälp av interaktion skapa högt engagemang, en+tvåvägskommunikation. • Storytelling: Har i rich media möjlighet att kommunicera en story. • Viral: Låg viral potential. • Visual branding: Definitivt, finns stora möjligheter till att skapa visuellt avancerade annonser. Att tänka på: • Generellt: Banner måste fånga konsumenters uppmärksamhet ur ögonvrån, dvs högfrekvent rörelse belönas. ”Call to action” bör vara lockande i såväl copy som knapp. • Awareness: Använd hög produkt- och varumärkesexponering. • Engagemang: Hög interaktivitet i banner belönas, dvs framåtlutad kommunikation som lockar konsumenten att delta. • Passion: Stort fokus på ”call to action” - att driva till plats där passionen kan utvecklas.
 67. 67. 2.2 Kommunikationsstrategi – Webb- TV • Interaktivitet/Engagemang: Medium, genom hög attention under en ”fokuserad” tid skapas bakåtlutad engagemang. • Storytelling: Har stor möjlighet till att kommunicera en story. • Viral: Låg viralpotential. • Visual branding: Ja, beror helt på byråns kreativitet och kvalitet. Att tänka på: • Generellt: Använd länkar efter video eller stödbanners för att underlätta för konsumenten att hitta mer information. • Awareness: Förhållandevis dyrt medium för enbart awareness. • Engagemang: Bakåtlutad envägskommunikation, möjlighet till passivt engagemang. • Passion: Säkerställ att länk till produkt/kampanjinformation är tydlig, med högt fokus på ”call to action”.
 68. 68. 2.2 Kommunikationsstrategi – FB-ads • Interaktivitet/Engagemang: Låg i annonser, huvudsyfte som trafikdrivare. • Storytelling: Låg möjlighet till storytelling (90 tecken). • Viral: Hög potential till viral effekt. • Visual branding: Nej, endast enklare statiska bilder. Att tänka på: • Generellt: Ett stort antal annonser (10-20) bör produceras för att möjliggöra effektiv optimering. Alltid med uppmaning att klicka vidare. • Awareness: Informerande, ”Visste du att?, Har du hört det här än?, osv. • Engagemang: Svag användning som single-device för att engagera. • Passion: Texter med stort fokus på aktiv handling.
 69. 69. 2.2 Kommunikationsstrategi – SEM • Interaktivitet/Engagemang: Låg, fungerar som trafikdrivare. • Storytelling: Låg, 80 tecken (kan dock inkludera ett flertal budskap sub-text). • Viral: Låg viral potential. • Visual branding: Nej, inga bilder. Att tänka på: • Generellt: Ett stort antal sökord och annonser (30-100) bör användas för att möjliggöra effektiv optimering och nå olika sökbeteenden. • Awareness: Ej stor utdelning. • Engagemang: Fokus på produkt/kampanjspecifika ord. • Passion: Fokus på beskrivande ord, tex. ”köp flygbiljett”, ”hitta museum”, ”billig…”, osv.
 70. 70. 2.2 Kommunikationsstrategi – Viral video • Interaktivitet/Engagemang: Hög, både som tillbakalutat samt som interaktiv delning i form av word of mouth. • Storytelling: Hög. • Viral: Hög, stora utrymmen för viral spridning men är svårare att uppnå. • Visual branding: Delvis, materialet får inte vara för kommersialiserat. Att tänka på: • Generellt: Tonen bör vara ”hemmagjord”. Det har gjorts många försök som inte fått önskvärd viral spridning – säkerställ därför att budskapet är unikt och lite galet.
 71. 71. 2.2 Kommunikationsstrategi – Mobilannonsering • Interaktivitet/Engagemang: Till väldigt liten del, beroende på format. • Storytelling: Till väldigt låg del. • Viral: Medium, god viral potential. • Visual branding: Begränsade möjligheter. Att tänka på: • Generellt: Konsumenter har vanligtvis ett specifikt syfte och är därmed svårare att locka. Samtidigt är det lättare att hamna in- screen pga formatet. Kontextuella annonser ger högre utslag. • Awareness: Förhållandevis dyrt medium för awareness. • Engagemang: Ej starkt som single-device för att skapa engagemang. • Passion: Använd enklare annonser med uppmaning att klicka sig vidare.
 72. 72. 2.2 Kommunikationsstrategi – Lathund Kreativ Interaktivitet/ Storytelling Viral Visuell Engagemang Branding Display Hög - dialog Medium Låg Definitivt Web-TV Hög - monolog Hög Låg Ja Viral Hög Hög Hög Delvis FB Låg Låg Hög Nej Search Låg Låg Låg Nej Mobile Medium Lite Låg Nej
 73. 73. 2.2 Den digitala kommunikationsstrategin - Metodik 1. Igen så är det de två delarna från målanalysen som är dina viktigaste verktyg, dvs. dina digitala mål och MI relaterad till målgruppen för kampanjen. 2. Samtidigt så står mediestrategin i best case scenario simultant med kommunikationsstrategin vilket kräver synkronisering och strategisk anpassning för maximal symbios. 3. Utvärdera orsaken bakom tidigare framgångsrika kampanjer för just den målgruppen och/eller den aktuella produktkategorin. 4. Evaluera indikationer kring karaktären och investeringsnivåer på olika typer av digitala annonsenheter för just ditt mål. 5. I symbios med den framväxande mediestrategin, utvärdera hur den mediala kontextstrategin kan anpassas för att utvärdera guidelines för vikten och investeringsnivån på landningssidor för just ditt mål.
 74. 74. 2.2 Den digitala kommunikationsstrategin - Praktik • Fröken Smart hade nu äntligen kommit till det hon både tyckte var roligt, och ansåg vara avgörande för framgången, kommunikationsstrategin. • Hon hade varvat mediestrategin internt och fått bra gehör för sina val, och det hade börjat tändas ett antal lampor kring valet av scenarier för att få igång en buzz hos deras prioriterade målgrupperna online. • Hon hade redan själv börjat få en del bilder i huvudet såsom den aktiva killen som råkade hoppa i vattnet med kläderna på, klättertjejen som tar ett fall utan en skråma på mobilen etc. Inriktningen var i alla fall tillräckligt intressant för att hon ville dra det ett varv med sin byrå. • Detta blev ännu mer sant när hon tittade i sin strategikalkylator, som för det aktuella målet rekommenderade högt fokus på rich media med hög grad av interaktion, som faktiskt motiverade en hög investering. • Detta kompenserades av att landningssidan nu inte var riktigt lika viktig, och hon kunde hämta en del budget därifrån. Oavsett så beslöt hon att en sund dialog med byrån var extra viktig nu. Och kanske t.o.m. extra kul :-).
 75. 75. Agenda Från offline till online Det digitala målet Den digitala strategin • Den digitala mediestrategin • Den digitala kommunikationsstrategin • Den digitala multikanalsstrategin • Den digitala optimeringsstrategin
 76. 76. 2.3 Den digitala multikanalstrategin - teori Utgångspunkten 1. Digitala mediestrategin. 2. Offlinestrategin. Utmaningar 1) Att minimera överlappningar och maximera synergier mellan olika mediekanaler offline och online. Kvantitet KPI målgrupp COMPANY CONTENT Digitalt mål CHANNELS Målgrupps beteende CUSTOMER
 77. 77. 2.3 Den digitala multikanalstrategin - Teori • Vi har vårt mål, vi har de medier och de kreativ som tenderar att lämpa sig extra väl för just det målet. • Samtidigt har vi nu inte bara ett antal digitala medier med både onödig överlappning och vettiga synergier att ta hänsyn till. • Vi har nu dessutom ett antal analoga offlinemedier att ta hänsyn till, som ska integreras både vertikalt och horisontellt: 1) Dels vad gäller överlappning och synergi i rummet (dygnsfrekvens och kontext). 2) Dels anpassning över tiden (kampanj livscykeln). 3) Plattformen för detta är ditt digitala ekosystem, och strategin för att maximera framgång är din digitala multikanalstrategi.
 78. 78. 2.3 Den digitala multikanalstrategin - Metodik 1. Kartlägg den övergripande kampanjstrategins livscykel, med övergripande mål och mediesplit mellan olika faser i livscykeln. 2. Använd dina guidelines för att identifiera digitala initiativ för framgång i olika faser i livscykeln. 3. Vid behov genomför nödvändiga korrigeringar för att minimera överlappningar och maximera synergier med olika kanaler.
 79. 79. 2.3 Den digitala multikanalstrategin - Praktik • Den digitala kampanjstrategin för den "tåliga" smartphone hade börjat formas på allvar. Under processens gång hade Fröken Smart haft täta möten med både marknadsdirektören och koordinatorn för offlinedelen. • Det hade tydligt identifierats en kompletterande mer än konkurrerande strategi. Dels i form av kompletterande målgrupper, men även kommunikativt med ögonblicksbilder av scenarier i livsstilsprint för att skapa awareness för nya modellen i riktade segment, som sedan "plockades" upp av mer engagerande rich media i de digitala medierna. • Eftersom man hittat en god integration var det ännu viktigare med synk även över tid. Man hade analyserat kampanjlivscykeln, och eftersom ingen TVC användes så var det online som "bar upp" engagemanget i kampanjen. Det hade därför beslutats att online skulle buzzas ut starkt i både köpta och förtjänade medier med hög SOV i början, för att först efter det kompletteras med offlinemedier för bred spridning och igenkänning. • En viss onödig överlappning hade identifierats för framförallt livsstilssegmentet, vilket löstes med lägre budget i livsstilsmagasin och en relativt hård frekvensstyrning av digitala livsstilssajter.
 80. 80. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin - teori Utgångspunkt Utmaningar 1. Det digitala målet och KPI:n. 1. Identifiera optimal strategi för optimering. 2. Den digitala mediestrategin 2. Att med hjälp av strategin se till att effekten maximeras på och kommunikationsstrategin. varje investerad krona, med inte 10%, 20% eller ens 30%, utan med 50%, 100% eller t.o.m. 200% optimerad avkastning på investeringarna. THE 6 C’S OF DIGITAL CAMPAIGN CONTINOUS IMPROVEMENT Kvantitet målgrupp KPI COMPANY CONTENT Digitalt mål CHANNELS Målgrupps beteende CUSTOMER CONTEXT
 81. 81. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin - teori Sekventiell DCO • Undersökningar visar hur 80/20-regeln ofta gäller, dvs 20% av media och kreativ driver 80% av effekten. • Vid sekventiell DCO bokas ett fåtal faser av kampanjen. I respektive fas identifieras de placeringar och kreativ som fortsätter i nästkommande fas. Antal sajter eller kreativ 80% LÅG PRESTATION 20% HÖG 100 % HÖG PRESTATION PRESTATION Kampanj i tid DCO
 82. 82. Agenda Från offline till online Det digitala målet Den digitala strategin • Den digitala mediestrategin • Den digitala kommunikationsstrategin • Den digitala multikanalsstrategin • Den digitala optimeringsstrategin
 83. 83. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin - teori Dynamisk DCO • Dynamisk DCO bokas kontinuerligt under kampanjen, där det kontinuerligt identifieras de placeringar och kreativ som fortsätter i nästa fas. • OBS att kreativen alltid måste jämföras inom respektive placering (dvs samma sajt, samma placering, samma format). • Kreativa DCO behöver inte sättas i relation till kostnad men alltid baseras på målet. Effekt DCO DCO Tid
 84. 84. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin - Metodik Generiska förutsättningar: • Egen adserver eller tredjepartsserver. • Mätsystem för ad-serving som åtminstone mäter: a) Impressions b) Visible impressions c) Dwellrate d) Interactions e) Klick f) Conversions g) Effekt/frekvens • Taggning för landningssida där kampanjtrafik mäts genom hela besöket, inklusive cross-sell, i vissa fall view-trough. • Kampanjprocess som underlättar och belyser vikten av optimering.
 85. 85. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin - Metodik Kampanjspecifika förutsättningar 1. Besluta om sekventiell eller dynamisk DCO. 2. Identifiera KPI:er för DCO baserat på målet, och säkerställ att valda KPI:er trackas. 3. Se till att så många kreativ som möjligt roterar på varje placering, och att så många sajter som möjligt bokas. 4. Allokera mediebudget i olika faser, och säkerställ att mediebyrån och traffic agency är redo att utföra de ändringar i medieköp som utvisas i DCO. 5. Genomför DCO. 6. Delge resultat till berörda parter.
 86. 86. 2.4 Den digitala optimeringsstrategin - Praktik • Nu hade kampanjstrategin tagit sig så långt att de generella dragen faktiskt börja kännas vettigt. Samtidigt hade man inte allt för stor budget, och Fröken Smart ville få ut så mycket effekt som möjligt för att nå sina mål. • Hon visste att hon inte skulle lyckas få till mer budget internt, och det som tröstade henne var hur bra strategin verkade rimma, hur bra byrå hon kunde låta sig mot och hur dynamiskt hon visste online var som medium. • Med tanke på det senare hade hon även den här gången beslutat sig ha god koll på optimeringen, och beslöt sig för en sekventiell optimering med CPI som främsta kriterium för DCO. Hon gav strikta direktiv till Herr Halvsmart att säkerställa rotation och tracking av kreativ, och till mediebyrån att minst 8 sajter skulle bokas så att det fanns utrymme för optimering. • Hon skänkte en extra tanke åt det som möjliggjort att i form av adserver och det trackingsystem som hennes chef varit förutseende nog att signa off vid årets början, och som sedan dess redan ökat effekten på medieinvesteringarna med över 40%. Nu banne skulle det banne mig nås resultat!
 87. 87. …och så var väl kampanjstrategin i hamn? • Javisst, allt måste sedan bara kondenseras i en brief – den digitala kampanjens kanske allra viktigaste verktyg. Minst lika viktigt är att därefter presentera brief på briemöte och debattera och justera brief med byråer och andra parter i en debrief. Allt för att slutligen fastställas i en slutlig digital kampanjstrategi som vägledning för hela kampanjen. • Sedan ska ju allt dessutom exekveras, optimeras och utvärderas, men mer om det i ett annat forum . Digitalt mål Digital strategi Digital exekvering Digitalt resultat • Digital målgrupp • Mediestrategi • Produktion • Taktiska insikter • Målgrupps beteende • Kommunikationsstrategi • Lansering • Insikter branding • Digitalt mål • Multikanalstrategi • Optimering • Insikter business • KPI för framgång • Optimeringsstrategi • Tailcuts • Kunskapsbank Digital brief Digital kunskapsbank
 88. 88. ANEGY– Digital strategi med mätbar effekt • Några av norra Europas ledande digitala elitkonsulter inom analys och strategi för digital marknadsföring och försäljning på lokal och global nivå. • Jobbar med miljardföretag som Svenska Spel, Samsung, Telia, PwC, Casino Cosmopol, Comfort, Phone House etc., med uppdrag i Skandinavien, England, Spanien, USA, Korea, Singapore etc. • Kända för att alltid leverera resultat, ofta inte 10%, 20% eller ens 30% ökad effekt, utan 50%, 100% eller t.o.m. 2-300% ökad effekt av onlineinvesteringarna på något års sikt. • Två USP:ar gör företaget unikt som samarbetspartner för maximal ROI: 1. Ledande kunskap: ledande inom digital analys och strategi, med professionell utvärdering, onlinestrategi samt konkreta rekommendationer kring samtliga typer av investeringar inom onlinemarknadsföring, inkl. köpt, förtjänad och ägd media. 2. 100% objektivitet: agerar 3:e part, har ingen media, kreation eller system att ”sälja”, utan sitter på samma sida som annonsören där man agerar totalt oberoende part med analys och strategi helt oberoende av produkter och system.
 89. 89. ANEGY – Tre vägar till resultatet I jakten på att förbättra effekten för annonsörer och företag så spelar Anegy avgörande part vid framför allt i tre olika typer av samarbeten: 1. Onlinestrategi: 360-graders analys av den digitala kommunikationen, med utveckling av gedigen onlinestrategi som tar bolaget till nästa nivå i sin onlineutveckling. 2. Digitala utvecklingsprojekt: Specifika projekt och utvalda digitala delar som ska etableras eller kräver extra hävstång i resultat. Kan inbegripa allt från digitala audits, strategier, SMM, SEO, sajt- och kampanjoptimering, aktivitetsplan, byråupphandling och systemkomparation, till utbildning, digital monitorering och coachning i själva genomförandet. 3. Kontinuerlig monitorering: Digitala scorecards med löpande rådgivning och regelbuden coachning av förbättringspotential. I samtliga fall handlar det undantagslöst om långsiktiga samarbeten med kontinuerligt bevisad ROI-utveckling från månad till månad, från år till år.
 90. 90. Kontaktuppgifter ANEGY Online Marketing Grev Turegatan 21, 114 36 Stockholm Mail: johanna.nordstrand@anegy.se Mobil: 070-276 24 17 Företag: www.linkedin.com/company/anegy Bok: www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186539280 Blogg: www.blogg.idg.se/onlinestrategi Online: www.anegy.se

×