Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Csendes Katalin: Felülírhatjuk-e a sors könyvét

1,063 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Csendes Katalin: Felülírhatjuk-e a sors könyvét

 1. 1. FELÜLÍRHATJUK-E A SORS KÖNYVÉT? Csendes Katalin tanító
 2. 2. Felismerjük-e, mivé válhatnak?
 3. 3. Ha felismertük a problémát… <ul><li>A tantestület szakmai előélete: </li></ul><ul><li>Comenius minőségbiztosítási program </li></ul><ul><li>Helyi olvasás és írástanítási program megalkotása </li></ul><ul><li>Szintezett követelményrendszer és tanulói szöveges értékelés kidolgozása </li></ul><ul><li>Továbbképzések: pl.: kooperatív tanulásszervezés </li></ul><ul><li>Hefop 3.1.3 Kompetencia alapú oktatás </li></ul><ul><li>Interaktív tábla, internet a tantermekben </li></ul>
 4. 4. A közös munka… <ul><li>Legfontosabb partnereim : </li></ul><ul><li>A szülők -> megnyerni a bizalmukat </li></ul><ul><li>Az osztály –> közösséggé szervezni őket </li></ul><ul><li>A kollégák –> nincs „én gyerekem, te gyereked” </li></ul><ul><li>Iskolavezetés –> szakmai támogatást nyújt </li></ul><ul><li>Szakszolgálatok -> a speciális problémákban segítenek </li></ul><ul><li>Civil szervezetek -> Csányi Alapítvány, hagyományőrző egyesület </li></ul>
 5. 5. Ismerem-e a gyereket? <ul><li>Honnan jön? (családi háttér) </li></ul><ul><li>Hol vannak a gyökerei? (szociokulturális eltérések) </li></ul><ul><li>Mit cipel a „hátizsákjában”? (előélete, kudarcai, betegségei) </li></ul><ul><li>Milyen elvárásokkal érkezik az iskolába? </li></ul>
 6. 6. MASLOW SZÜKSÉGLETPIRAMISA
 7. 7. Kezdődjék a munka! HEFOP 3.1.3 Jó lesz itt nekem?
 8. 8. Két gyermek útja <ul><li>Fiacskám : </li></ul><ul><li>Apa zaklatja a családot, anya igyekszik megvédeni a gyerekeket </li></ul><ul><li>Óvodában agresszív, magatartászavaros </li></ul><ul><li>Az eltérő szociokulturális környezetből adódó hátrányok felerősödnek az iskolába lépéskor </li></ul><ul><li>Kisebb testvére hasonló problémákkal küzd </li></ul><ul><li>Tündérkém : </li></ul><ul><li>Harmadik, legkisebb gyermek a családban </li></ul><ul><li>A legidősebb nővér integráltan oktatható </li></ul><ul><li>A középső nővér SNI </li></ul><ul><li>Ő szigorú egészségügyi előírások betartásával, élete végéig gyógyszereket szedve él -> betegségtudata határozza meg minden lépését </li></ul><ul><li>Mindehhez édesanya kevés segítséget kap, fogad el </li></ul>
 9. 9. A közösség gyógyító hatása <ul><li>A másság elfogadása </li></ul><ul><li>Önismeret – erősségek, gyengeségek </li></ul><ul><li>A társak megismerése </li></ul><ul><li>Kapcsolatok kiépítése </li></ul><ul><li>Alkalmazkodás egymáshoz </li></ul><ul><li>A közös, hatékony együttmunkálkodás </li></ul>
 10. 10. Hatékony munkaformák <ul><li>Huzamosabb ideig együtt tevékenykedő heterogén összetételű csoportok </li></ul><ul><li>Alkalmi, egy probléma megoldására szerveződő teamek </li></ul><ul><li>Egyéni tanulási utat lehetővé tevő kiscsoportok </li></ul>
 11. 11. Tanórán kívül <ul><li>Közös élmények </li></ul><ul><ul><li>Erdei iskolák, kirándulások (szülőkkel, és szülők nélkül) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hagyományok (mézeskalács sütés; műsorok, csak úgy, a magunk kedvére) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportrendezvények, versenyek </li></ul></ul><ul><ul><li>Művészeti estek </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanulmányi versenyek, a társunk sikere a mienk is </li></ul></ul><ul><ul><li>(a rengeteg fotóból mindenki kapott egy búcsú CD-t 4. év végén) </li></ul></ul>
 12. 12. A művészetek gyógyító hatása <ul><li>Néptánc </li></ul><ul><li>Bábszakkör </li></ul><ul><ul><li>El kellett telnie majd’ másfél évnek, hogy elhiggyék, nekik is helyük van a tánccsoportban. Kisfiam a kezdeti gátlásait nehezen vetkőzte le. De a siker, az „én is képes vagyok rá” szárnyakat adott neki. A botladozó, tanulást messziről kerülő gyerekből az idő sarkait kihasználó, tudást habzsoló kiskamasz lett. Mindig úgy jelenik meg előttem a képe, ül a könyv előtt, egyik kezével csavargatja a haját, és olvas. Tanul. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Kislányom: </li></ul><ul><ul><li>Édesanya hosszas vívódás után egyezett bele, hogy kipróbálja a táncot. A kezdeti óvatos lépésektől hosszú út vezetett a felszabadult örömtáncig. Ám innen már nem volt visszaút. A kis pillangó kiszabadult. Kolléganőm beédesgette a bábszakkörbe, és itt teljesedett ki tehetsége. Gyönyörűen beszélt a paraván takarásában, és később már előtte is. </li></ul></ul>
 14. 14. Felülírhatjuk-e a sors könyvét? <ul><li>Kisfiam </li></ul><ul><li>Mutattam neki egy utat, melyen elindult. Elhitte, hogy képes változtatni az életén. Ebben segítő kezet nyújtott a Csányi Alapítvány is. </li></ul><ul><li>Aztán hirtelen eltűnt a család. El kellett menniük. </li></ul><ul><li>Sorsukról nem tudok semmit azóta. </li></ul><ul><li>Tündérkém </li></ul><ul><li>Kóros betegségtudata megszűnt. Édesanyja is elhitte, élhet úgy, mint a kortársai. </li></ul><ul><li>Öntudatos lett, hitt önmagában. </li></ul><ul><li>Magányossága megszűnt, sok kölcsönös kapcsolatra tett szert. </li></ul><ul><li>Önfegyelme a tanulásban is gyümölcsözött. </li></ul><ul><li>Nyitva áll előtte az út, bármivé válhat. </li></ul>
 15. 15. Felülírhatjuk? <ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>Reménykedem. </li></ul>

×