Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pc og mobil

1,946 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pc og mobil

  1. 1. PC- og mobilbrukDiskusjonsoppgaver for elevene
  2. 2. Foreldre/foresatte Hvor mye synes du foreldre/foresattePC og mobil skal se av din PC- og mobilbruk? • Lese e-postHar du regler for hvordan og når • Lese meldingslogg (f.eks.fra MSN)du får bruke PC og mobil? • Lese SMS/MMS du får• Er du enig i reglene? • Se hvilke nettsider du har vært på• Fikk du være med å bestemme? Hvorfor tror du mange foreldre er bekymret for PC- og mobilbruk?• Hvis det var noe du kunne endre, hva ville det være?• Hvorfor har man regler?
  3. 3. Foreldre/foresatteSynes du at dine foreldre/foresatte skal få vite alt du gjør?• Hvem du er sammen med og hva dere snakker om?• Er det forskjell på hvem du møter på nett og andre når det gjelder hva du mener dine foreldre/foresatte skal vite om dem?• Har du rett til å vite hva dine foreldre/foresatte gjør på nett eller ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?Har dine foreldre/foresatte lagt ut bilder eller annen informasjon om deg på Internett?• Hva synes du i så fall om det?• Ble du spurt om det var greit før de la det ut på Internett?
  4. 4. Presentasjonen er utviklet av Drammen kommunev/Erik Westrum og evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.Du har lov til:å dele - å kopiere, distribuere og spre verketå remikse - å bearbeide verketPå følgende vilkår:Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måtesom disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent elleranbefaler deg eller din bruk av verket).Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på detteverk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk meddenne.

×