Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva gjør du nå (ikt) interaktiv presentasjon

2,183 views

Published on

Dette er en interaktiv powerpoint som gjør at man kommer til slides avhengig av hva man trykker som svaralternativ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hva gjør du nå (ikt) interaktiv presentasjon

  1. 1. Interaktiv presentasjon
  2. 2. Du sitter og ser påulike nettsider og Du trykker påplutselig dukker det OK-knappenopp en pop-up-boksmed meldingen: «Duhar 2.368 uløsteproblemer på Du gjørdatamaskinen din. ingenting medTrykk OK for å denreparere.»
  3. 3. Du får en epost om at enpakke ikke kunne leverestil deg og at du må henteden selv på postkontoret. Du gjørHentelapp ligger somvedlegg i eposten. ingenting Du åpner vedlegget
  4. 4. Du sitter og ser påulike nettsider og Du gjørplutselig dukker detopp en pop-up-boks ingentingmed meldingen: Du trykker på knappen for å få premien
  5. 5. Du får en epost som sierat man har endretpassordet ditt av Du åpnersikkerhetsmessigeårsaker, og at det nyepassordet er vedlagt i zip-filenzip-fila: Du sletter eposten
  6. 6. Du sitter og ser påulike nettsider ogplutselig dukker det Du gjøropp en pop-up-boks ingentingmed meldingen: Du trykker der det står «klikk her»
  7. 7. Presentasjonen er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrum ogevabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.Du har lov til:å dele - å kopiere, distribuere og spre verketå remikse - å bearbeide verketPå følgende vilkår:Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiverenpå den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer atdisse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielleformål.Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller byggervidere på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under enlisens, som er identisk med denne.

×