Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foreldre 4 trinn

1,764 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foreldre 4 trinn

 1. 1. Digital Dømmekraft Foreldremøte
 2. 2. Digital dømmekraft Digital kompetanse • Digital kompetanse er viktig for å kunne være en likeverdig borger i et stadig mer digitalt samfunn. • I skolen er digitale ferdigheter innført som den 5. basiskompetansen, ved siden av å lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig.
 3. 3. Digital dømmekraft Hva er digitaldømmekraft.no • En nettressurs med forslag til minimums- gjennomgang av digital dømmekraft (personvern, opphavsrett og kildekritikk) for grunnskolen • På nettstedet finnes undervisningsopplegg til bruk i klassen (gjennomgang teori og oppgaver), lærerveiledning og ressurser for foresatte
 4. 4. Digital dømmekraft Hvorfor digital dømmekraft?
 5. 5. Digital dømmekraft P Personvern Hvordan kan jeg sikre meg selv? Hvordan skal jeg oppføre meg mot andre? O Opphavsrett Hvem eier det jeg finner på Internett? Kan jeg bruke alt jeg finner? Hvordan kan andre bruke det jeg lager? K Kildekritikk Er alt jeg finner på Internett troverdig?
 6. 6. Digital dømmekraft Personvern Rammeverk digitale ferdigheter, nivå 2; - Bruker grunnleggende nettvett og har kunnskap om regler for personvern på Internett I praksis = Elevene skal vite hva som kan (og bør) publiseres om seg selv. De skal vite noen kjennetegn på digital mobbing. Digital mobbing er et økende problem, og det er viktig å ha fokus på dette allerede på dette årstrinnet.
 7. 7. Digital dømmekraft Ferdigheter for elevene • Generelt: Elevene skal bruke den «gyldne regelen»; at man skal oppføre seg mot andre som man ønsker at de skal oppføre seg mot deg • Sikkerhet: Elevene må vite at man ikke alltid skal oppgi alle opplysninger om seg selv (idtyveri, facerape) • Digital mobbing: Elevene må kunne gjenkjenne tegn på digital mobbing, og reflektere over hvordan de selv oppfører seg
 8. 8. Digital dømmekraft Refleksjon for elevene • Sosial identitet; • Hvordan presenterer du deg for andre på nett? • Hvordan kan du legge igjen et godt digitalt fotspor? • Mange unge sier at de kan være mer seg selv på nett enn i virkeligheten! Det er en viktig ferdighet for morgendagens arbeidsliv at man klarer å presentere seg på en god måte på nett, arbeidsgivere googler deg.
 9. 9. Digital dømmekraft Opphavsrett Rammeverk digitale ferdigheter, nivå 2; - Bruker enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling - I praksis = alt jeg finner på Internett har en eier
 10. 10. Digital dømmekraft Ferdigheter for elevene • Elevene skal vite at det er noen som eier alt de finner på Internett, og at det meste man finner kan man ikke bruke fritt. Men selv om man ikke kan gjenbruke det selv, er det helt greit å se på det som ligger der.
 11. 11. Digital dømmekraft Refleksjon for elevene • Hvordan ville jeg følt meg dersom noen tok det jeg hadde laget og brukte det som de ville?
 12. 12. Digital dømmekraft Kildekritikk Rammeverk digitale ferdigheter, nivå 2; - Bruker enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling I praksis = Å finne ut hvem som er eier eller står bak et nettsted kan hjelpe meg med å finne ut om siden er troverdig.
 13. 13. Digital dømmekraft Ferdigheter for elevene • Man finner ofte navnet på hvem som eier eller står bak et nettsted nederst på siden eller bak lenker som «kontakt oss» eller «om oss». • Nettadressen (URL) kan gi et pekepinn på hva slags nettside dette er (.no, .org, .com, .net)
 14. 14. Digital dømmekraft Refleksjon for elevene • Det kan være lurt å tenke over hva jeg vil ha informasjon om når jeg skal vurdere hvor jeg skal finne informasjonen, f.eks vil offentlige sider som regjeringen.no ansees for å være troverdige • Hvorfor er det så viktig å vite hvem som står bak nettstedet? (innhold kan være farget) • Det er ikke slik at selv om det ser dyrt (eller profesjonelt) ut at det blir mer sant
 15. 15. Digital dømmekraft Presentasjonen er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrum og evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA. Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket å remikse - å bearbeide verket På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål. Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

×