Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat Is Het Non Tekst 2010

589 views

Published on

presentatie 2

Published in: Education, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Wat Is Het Non Tekst 2010

  1. 1. Digital Creator Schools…
  2. 2. Een plaatje zegt zoveel meer… <ul><li>Over eieren en ogen, dooiers en drogen…. </li></ul>
  3. 5. Welke competenties uit de Kennisbasis? <ul><ul><li>Ontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Audio ver-en bewerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto`s ver-en bewerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Animatie`s bedenken en maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Film scripting en boodschappen overbrengen </li></ul></ul><ul><ul><li>Video materiaal ver-en bewerken </li></ul></ul><ul><li>Delen </li></ul><ul><ul><li>Kennis delen met behulp van optische middelen ( CD,DVD, Blu-Ray ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis delen via het Internet ( Youtube, Hyves, Portfolio, Flickr enz.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale media presenteren aan verschillende doelgroepen </li></ul></ul>
  4. 6. ICT Toolkit
  5. 7. Wat is ? Landelijk erkend diploma of certificaat Op naam gesteld Uitgegeven door de school onder auspiciën van KPC groep Ondertekend door : Rector school én Directeur KPC Groep
  6. 8. <ul><li>meer, sneller en met meer plezier </li></ul><ul><li>Positief effect op prestaties </li></ul><ul><li>Motivatie en zelfvertrouwen </li></ul><ul><li>Didactische werkvormen </li></ul><ul><li>Mits… </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust </li></ul><ul><li>Onderwijsorganisatie ondersteuning biedt </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Kennisbasis ICT </li></ul>© Alfons ten Brummelhuis Hoofd onderzoek Kennisnet.nl november 2008 Op creatieve wijze ICT competenties ontwikkelen
  7. 11. <ul><li>Kan Digital Creator, samen met de docenten en studenten van de lerarenopleidingen, worden ingezet en doorontwikkeld om op een creatieve manier de gewenste ICT competenties te verkrijgen? </li></ul><ul><li>Kan door het, op de juiste wijze aanpassen en inpassen van het concept, een bijdrage worden geleverd aan het versterken van het onderwijs? </li></ul><ul><li>Is het mogelijk om studenten én docenten van de lerarenopleiding te ondersteunen bij het ontwikkelen van specifieke digatale didactiek? </li></ul><ul><li>Kan Digital Creator de set tools zijn die, samen met ECDL vaardigheden, de studenten en docenten kan enthousiasmeren voor ICT gebruik? </li></ul>

×