Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat Is Digital Creator Eigenlijk Vo Info Tekstversie

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wat Is Digital Creator Eigenlijk Vo Info Tekstversie

 1. 1. Digital Creator Schools…
 2. 2. Leren, waarderen en creëren <ul><li>Ontdek de &quot;leer&quot;kracht van beeld en geluid.... </li></ul>
 3. 3. Wat is ? <ul><li>Een diploma voor (digitale) creativiteit </li></ul><ul><li>Een perfecte tool om digitale content te ontwerpen én te ontwikkelen. </li></ul><ul><li>Een compleet totaalpakket aan multimediaal studiemateriaal voor leerlingen. </li></ul><ul><li>Geschikt voor Windows én Apple. </li></ul><ul><li>Volledig webbased en integreerbaar in bestaande ELO`s </li></ul><ul><li>Alle benodigde software wordt bijgeleverd of is reeds aanwezig op de school. </li></ul><ul><li>Een digitaal portfolio, waarin leerlingen hun werk, vorderingen en competenties kunnen opslaan en borgen </li></ul>
 4. 4. Twee delen <ul><li>Het Digital Creator concept bestaat uit twee separate delen: </li></ul><ul><li>Keus van de school en haar docenten om te gaan werken volgens het Digital Creator concept. ( men wordt certified Digital Creator school ) </li></ul><ul><li>Scholing en certificering van deelnemers of leerlingen. </li></ul>
 5. 5. Deel 1 <ul><li>De Certified school </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Een Certified Digital Creator School, mag haar leerlingen of studenten zelf certificeren of diplomeren met een erkend certificaat. </li></ul>school
 7. 7. Hoezo? <ul><li>Waarom zou een school of opleiding kiezen </li></ul><ul><li>voor het concept </li></ul><ul><li>binnen het onderwijsleerproces? </li></ul>Erkend certificaat of diploma
 8. 8. Creativiteit = economie = onderwijs <ul><li>“ It`s not about being the best, but ‘being first” ( Darwin) </li></ul>
 9. 9. Innovatieve- en creatieve profilering
 10. 10. Innovatief onderwijs Eigentijdse Multimedia vaardigheden Management vaardigheden Motiverend onderwijs Artistieke vaardigheden Communicatieve vaardigheden Creativiteit
 11. 11. <ul><li>Lerenden leren meer, sneller en met meer plezier </li></ul><ul><li>Positief effect op prestaties van goed én zwak presterende lerenden </li></ul><ul><li>Toename motivatie en zelfvertrouwen van lerenden </li></ul><ul><li>Ondersteunend voor verschillende didactische werkvormen </li></ul><ul><li>Mits… </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust </li></ul><ul><li>Onderwijsorganisatie ondersteuning biedt </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Gebruikte ict-toepassing aansluit bij visie op onderwijs </li></ul>© Alfons ten Brummelhuis Hoofd onderzoek Kennisnet.nl november 2008 En:
 12. 12. Investering school <ul><li>Om Certfied Digital Creator School te kunnen worden moeten minimaal twee docenten worden opgeleid tot DC Docent. </li></ul><ul><li>Bovendien moet van deze docenten minimaal één docent bereid zijn om DC Assessor te worden. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Sessie 1 ( 2 dagdelen ) </li></ul><ul><li>Introductie Digital Creator </li></ul><ul><li>‘ Creeren’ – Workshop </li></ul><ul><li>Output </li></ul><ul><li>Opdracht (huiswerk) </li></ul><ul><li>Sessie 2 * ( 2 dagdelen ) </li></ul><ul><li>Beoordelen van kandidaten </li></ul><ul><li>‘ Sharing’ – Workshop </li></ul><ul><li>Gebruik van de online tool </li></ul><ul><li>* 2 weken na Sessie 1 </li></ul>Wat investeren docenten?
 14. 14. <ul><li>Sessie 3* ( 2 dagdelen facultatief ) </li></ul><ul><li>Introductie Flexdidactiek </li></ul><ul><li>Didactiek en inhoud – Workshop </li></ul><ul><li>Klassenmanagement </li></ul><ul><li>Inpassen eigen situatie </li></ul><ul><li>*In overleg, maar wel binnen 4 weken na de tweede sessie. </li></ul>Wat investeren docenten?
 15. 15. <ul><li>2 dagdelen Assessor opleiding </li></ul><ul><li>(train-the-trainer cursus vereist) </li></ul><ul><li>Beoordelingsoefening (voor cursus) </li></ul><ul><li>Beoordelingschema. </li></ul><ul><li>Beoordelen van werk (schriftelijk / multimedia*. </li></ul><ul><li>Beoordelen blogs </li></ul><ul><li>Gebruik van de online tool voor beoordelen en waarderen. </li></ul><ul><li>* Om geaccrediteerd te worden moet de assessor aantonen consistent te zijn in beoordelingen. </li></ul>DC - Assessor
 16. 16. Deel 2 <ul><li>Het diploma </li></ul>
 17. 17. Wat leren de leerlingen? <ul><ul><li>Ontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Audio ver-en bewerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto`s ver-en bewerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Animatie`s bedenken en maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Film scripting en boodschappen overbrengen </li></ul></ul><ul><ul><li>Video materiaal ver-en bewerken </li></ul></ul><ul><li>Delen </li></ul><ul><ul><li>Kennis delen met behulp van optische middelen ( CD,DVD, Blu-Ray ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis delen via het Internet ( Youtube, Hyves, Portfolio, Flickr enz.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale media presenteren aan verschillende doelgroepen </li></ul></ul>
 18. 18. Online leren <ul><li>Alle cursusmateriaal online beschikbaar voor leerlingen. </li></ul><ul><li>Kan geheel zelfstandig worden uitgevoerd. ( onbegeleid leren ) </li></ul><ul><li>Cursusmateriaal is volledig interactief en naast geschreven teksten ook beschikbaar in zowel audio- als video formaat. </li></ul><ul><li>Alle, voor de modules benodigde software, is gratis via het internet beschikbaar. </li></ul>
 19. 19. Ontwikkel “tool” digitale content <ul><li>Er wordt geleerd een inhoudelijke boodschap, op een gestructureerde manier over te brengen, met behulp van audio, video en internet. </li></ul><ul><li>De kennis die is opgedaan in de behandelde modules, kan daarom worden ingezet binnen alle “school”vakken. </li></ul><ul><li>Leerlingen kunnen significant bijdragen aan het ontwerpen en ontwikkelen van geschikte digitale content voor ALLE vakken. </li></ul>
 20. 20. Hoeveel tijd kost dit? <ul><li>Een leerling heeft gemiddeld twaalf uur werk per gekozen onderdeel. </li></ul><ul><li>De school kan kiezen om dit werk tijdens begeleide uren, of gedeeltelijk begeleide uren te laten uitvoeren. </li></ul><ul><li>Begeleiding kan grotendeels plaatsvinden op afstand, </li></ul><ul><li>Materialen zijn zo gemaakt dat leerlingen plaats en tijdsonafhankelijk kunnen werken. </li></ul>
 21. 21. Deelcertificaat <ul><li>Een school bepaald zelf de lengte en vorm van het te volgen traject. ( vb. 1, 2 of 3 jaar, óf onderdompeling middels projecten, óf leerling samen met ouder… ) </li></ul><ul><li>Er kan worden gekozen voor het deelcertificaat of voor het diploma. </li></ul>
 22. 22. Interessant? <ul><li>Docent- en assessortrainingen. </li></ul><ul><li>Mogelijkheid tot uitgave van erkende deelcertificaten aan leerlingen. </li></ul><ul><li>Als partner betrokken bij het opzetten en onderhouden van het landelijk netwerk Digital Creator. </li></ul><ul><li>Beschikking over alle benodigde, multimediale leermaterialen in webbased methode vorm. </li></ul><ul><li>Beschikking over een digitaal portfolio voor alle deelnemende leerlingen. </li></ul><ul><li>Ondersteuning door KPC Groep. </li></ul>
 23. 23. Kosten <ul><li>Voor het complete pakket ( 3 leerjaren interactief, webbased, leermethode, benodigde software, digitaal portfolio, en het certificaat of het diploma) wordt per leerling e 50,-- in rekening gebracht. </li></ul><ul><li>Train-the-trainer </li></ul><ul><li>Cursus DC docent vier/zes dagdelen e 639,--* p.p. </li></ul><ul><li>Cursus DC assessor twee dagdelen e 329,--* p.p. </li></ul><ul><li>* De genoemde prijzen gelden voor de pilot-periode die loopt van 1 september 2009 tot 1 juni 2010. </li></ul>

×