Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Temaformiddag om Danskernes Digitale Bibliotek i Greve / 20111004

602 views

Published on

Danskernes Digitale Bibliotek

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Temaformiddag om Danskernes Digitale Bibliotek i Greve / 20111004

 1. 1. Danskernes Digitale Bibliotek Temaformiddag - Greve - 4. oktober 2011 Michael Anker
 2. 2. 10 Baggrund 20 tsarm • Udvalget anbefaler • At DDB hurtigst muligt etableres som en fælles organisation for alle nationale biblioteksservices med udgangspunkt i et tæt samarbejde om fælles data, fælles arkitektur og koordineret formidling • At de relevante interessenter aftaler de organisatoriske rammer for DDB • At folkebibliotekerne skaber en endnu tættere koordinering af indkøbet af digitale materialer • At formidling af digitaliseret kulturarv etableres som indsatsområde
 3. 3. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins mINNOVATION EMPOWERMENT um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 4. 4. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Musikbibliotek.dk Palles gavebodINNOVATION EMPOWERMENT um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 5. 5. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Musikbibliotek.dk Palles gavebodINNOVATION EMPOWERMENT Ageforce Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 6. 6. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Bibliotek.dk Musikbibliotek.dk Biblioteksvagten Palles gavebod Online lektiehjælpINNOVATION EMPOWERMENT Ageforce Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 7. 7. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Bibliotek.dk Musikbibliotek.dk Biblioteksvagten Palles gavebod Online lektiehjælpINNOVATION EMPOWERMENT Silkeborg Wikilex Ageforce SMSnoveller Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 8. 8. Vidensamfundets bibliotek• Inspirationsrummet er baseret på oplevelser. Det vil typisk • Læringsrummet som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholde adgang til materialer indeholder f.eks. Uformelle med litteratur, kunst, film, musik, læringskurser, e-læringsfaciliteter, underholdning og spil, til foredrag, adgang til arrangementer med kunstnere og videnressourcer og lignende. spørgetjenester.• Det performative rum er betegnelsen for kreativt • Møderummet er baseret på deltagelse. Det spænder fra at skabende aktiviteter, der udfoldes deltage i arrangementer om af brugerne. Det sigter således (lokal) politiske spørgsmål eller mod aktiv skabelse, men er også aktuelle problemer over læse- og et kreativt og æstetisk studiekredse til facilitering af læringsrum. Her er der tale om communities og netværk. workshops af forskellig art: skriveværksteder, aktiviteter med huskunstnere, innovationsworkshops, filmværksteder m.v.
 9. 9. DDB
 10. 10. Pyha vi får travlt! :-)• At give regionens medarbejdere en introduktion til DDB – formål, betydning for brugerne og medarbejdere• At give medarbejderne mulighed for at debattere i plenum og med et panel om DDB.• At få kastet lys over, hvordan Bibliotek.dk, Pallesgavebod,TING/Ding, Licenserne, Bibliotekssystem tænkes at spille sammen – har Styrelsen et billede af det?• At give deltagerne et billede af, hvor vi er svage ift. til at nå DDB. Hvad mangler der og på hvilken måde kan folkebibliotekerne bidrage?• Hvilken rolle spiller regionen, det lokale bibliotek, den enkelte medarbejder i DDB?• På hvilke områder udvikles der nationale løsninger og hvor er det regionalt/ lokalt? Herunder status på puljerne under Koordinationsgruppen.
 11. 11. Beslutningsgrundlag eventuel etablering af en fælles løsning til digital formidling, der som udgangspunkt kan anvendes af alle kommunale biblioteker og biblioteker inden for andre sektorer• Attraktive tilbud: Det er ønskeligt, at borgerne i Danmark får adgang til et tidssvarende digitalt bibliotekstilbud af høj kvalitet. Der er hård konkurrence om brugernes opmærksomhed på internettet, og det er vanskeligt for det enkelte bibliotek at skabe attraktive digitale tilbud på egen hånd.• Bedre eksponering af licensbelagte digitale informationsressourcer: Det er ønskeligt med en bedre eksponering af de databaser, e-bøger, netlydbøger med videre, som bibliotekerne har købt adgang til • Konsolidering: Den tekniske kompleksitet i udviklingen af nye digitale tilbud kan blive en udfordring - især for mindre kommuner• Samarbejde: Det er vanskeligt for det enkelte bibliotek at optimere ressourceudnyttelsen og reducere dobbeltarbejde uden en fælles ramme for samarbejdet. ➡ Og udfordringerne bliver kun større
 12. 12. ERKENDELSE/ERFARING um Læ r ns rin tio gs a ru pir m Ins LokalINNOVATION EMPOWERMENT formidling um Pe r fo r de rm Mø at iv t ru m ENGAGEMENT
 13. 13. ERKENDELSE/ERFARING um Læ r ns rin tio gs a ru pir m Ins LokalINNOVATION EMPOWERMENT formidling um Pe r fo r de rm Mø at iv t ru m ENGAGEMENT
 14. 14. Hvilke løsninger skal der så laves?
 15. 15. PRÆSENTATION • Formidling • Tvær-medialitet
 16. 16. Easysite (Inlead) HTML Dynamicweb Sitecore Overgang Arena (Axiell) Drupal Skybrud Sitebuilder Plone Intranote Typo3 Synkron Via Udvikles selvSquarespace Inc. ooizz.dk Webpublisher Webtop Wordpress Ziteman CMS Lotus Notes Composite Seeems DirectEdit
 17. 17. FrameworkRachel Bremner - Beyond Three 90 x 90 cm Smalti and and millefiori.
 18. 18. PRÆSENTATION - Status • Netbibliotekspuljen: augmented reality, digital og mobil platform, fantastiske fakta finder, ageforce, Faglitteratur på Litteratursiden • Udviklingspuljen: ebogsprojektet, NOTA, digiform, forfatterskærme, bibos1 • Overbygningsprojekter: formidling på mobile platforme • Andre: forsider, bibliotek.dk til SOA projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 19. 19. SERVICES • Personalisering (kontekst)
 20. 20. SERVICES - Status • Netbibliotekspuljen: WAYF integration, CULR, VoxB, personalisering • Udviklingspuljen: Spørgetjenesten • Overbygningsprojekter: Sociale platforme, fælles lånerkort, mikrobetaling, Europeana aggregator projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 21. 21. DATA - Status • Linked data (rå data) • Relationer og betydning • Indhold
 22. 22. Linked data
 23. 23. ordenes betydning Paris Hilton syndrometdannet - wordnet.dk / dansk leksikalsk-semantisk ordnet --> andreord.dk
 24. 24. Linking Open Data Cloud 2007-10-08
 25. 25. Linking Open Data Cloud 2008-02-28
 26. 26. Linking Open Data Cloud 2008-09-18
 27. 27. Linking Open Data Cloud 2009-03-05
 28. 28. Linking Open Data Cloud 2010-09-22
 29. 29. DATA • Netbibliotekspuljen: Tekst og node på nettet • Andre: Danbib analyseprojekter(Linked data, RDA, autoritetsfiler) + SOA projekt projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 30. 30. Bibliotekssystem • Indkøb • Fjernlån/ Reserveringer • Udlån/Afleveringer • Katalogisering • Regninger/Bøder • Søgning • Statistik, statistik, statistik :-) bibudbud.dk
 31. 31. DDELibra (79%) Integra (17%)
 32. 32. 33%
 33. 33. 33%hoster selv bibliotekssystem
 34. 34. Gentofte Centralbibliotek (10) Kommunen (9) Aalborg Centralbibliotek (8) Vejle Centralbibliotek (8) DBC (6) Odense Centralbibliotek (6) Slagelse Bibliotek (3) Randers Bibliotek (3)Guldborgsund Bibliotekerne (2) Herning Centralbibliotek (2) Roskilde Centralbibliotek (2) Gladsaxe Bibliotekerne (2) Axiell (1) TÂrnby Bibliotekerne (1) Ex Libris (1) Hvidovre bibliotek (1)
 35. 35. Bibliotekssystem - Status Overbygningsprojekter: Nationalt udbud af bibliotekssystem ✓ Mini business case færdig i denne uge ✓ Spørgeskemaundersøgelse sendt ud og behandles • Andre: Intelligent materialeforsyning, plus en hulens masse standardisering bibudbud.dk
 36. 36. Indkøb
 37. 37. Electronic RessourceMangement System (ERMS) • Bibliotekssystem for elektroniske materialer projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 38. 38. Indkøbfysisk <> digital Report of the DLF ERM Initiative / 2004 http://old.diglib.org/pubs/dlf102/
 39. 39. 10.9% - 14.6%
 40. 40. 10.9% - 14.6% digitale ressourcers andel af materialeindkøbet
 41. 41. 30.820.634
 42. 42. 30.820.634Samlet pris for indkøb af digitale ressourcer
 43. 43. bibzoom (97) Faktalink og Forfatterweb (97) Futuriblerne (97) Infomedia (97) filmstriben.dk (91) Library PressDisplay (78) Danske Dyr og Verdens Dyr (69) Europa World Plus (69)Verdens dyr Pris og Danske Dyr (69) Literature Ressource Center (64)
 44. 44. Faktalink og bibzoom ebib.dk ebogsbibliotek.dk Forfatterwebfilmstriben.dk Licensguiden netlydbog.dk spilogmedier.dk
 45. 45. Faktalink og bibzoom Forfatterweb ebib.dk ebogsbibliotek.dk 8.052.947 2.749.021filmstriben.dk Licensguiden netlydbog.dk spilogmedier.dk (707.763*) 10.699.234 6.309.055
 46. 46. Fordeling
 47. 47. Licensguiden - Antal licenser
 48. 48. Licensguiden - Antal licenser
 49. 49. ERMS - Status • Netbibliotekspuljen: Digital borgerlicens, licens og rettighedsstyring • Overbygningsprojekter: Digital overbygning • DEFF: ERMS analyser • Internt: Forprojekt i BM projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 50. 50. De 3 lag
 51. 51. Fysiske materialerDigitale materialer
 52. 52. bøger, film og musik
 53. 53. bøger
 54. 54. E-bøger• ebib (28% af download) 28 biblioteker tilmeldt• ebogsbibliotek (11% af download) 80 biblioteker tilmeldt• ebrary academic (44% af download) 5 biblioteker tilmeldt• ebrary public (2% af download) 6 biblioteker tilmeldt• safari (14% af download) 12 biblioteker tilmeldt
 55. 55. netlydbøger
 56. 56. Film• Filmstriben - 1039 film• 72.383 film på bibliotekerne og 4.492.835 udlån (2.558.414 fornyelser)
 57. 57. Musik - bestand
 58. 58. Musik - udlån
 59. 59. 30 år med musikformater
 60. 60. 30 år med musikformater
 61. 61. 30 år med musikformater
 62. 62. Paradigmeskiftquinn.anya - Day 158: Diffusion of Knowledge (Flickr).

×