Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fremtidens biblioteker i danmark - Niels Brock - 20111117

543 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fremtidens biblioteker i danmark - Niels Brock - 20111117

 1. 1. Fremtidens biblioteker i Danmark Niels Brock - 18. november 2011 Michael Anker
 2. 2. Nøgletal 2010• 482 folkebiblioteker• 36 millioner besøg• Folkebibliotekernes hjemmesider og søgetjenesten bibliotek.dk havde 26,4 mio. besøg• Flere og flere folkebiblioteker har nu etableret åbne biblioteker. Det har betydet, at folkebibliotekerne havde åbent 16.415 timer om ugen i 2010. En stigning i åbningstiden på 23 % på landsplan
 3. 3. 10 Opsummering 20 tsarm 1. Åbne biblioteker 2. Inspiration og læring 3. Danskernes Digitale Bibliotek 4. Partnerskaber 5. Professionel udvikling.
 4. 4. 1. Åbne biblioteker Udvalget anbefaler, at der løbende udvikles nye koncepter for det fysiske biblioteksrum. Derudover bør biblioteket lokalt arbejde systematisk med at etablere alternativer til det traditionelle biblioteksrum, såsom biblioteker, der er integreret med andre typer institutioner, samt nye fleksible bibliotekstilbud.
 5. 5. 2. Inspiration og læring Udvalget anbefaler, at folkebibliotekerne arbejder systematisk på at videreudvikle og forstærke bibliotekets lærings- og inspirationstilbud med udgangspunkt i brugernes behov.
 6. 6. 4. Partnerskaber Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder systematisk med at etablere forpligtende partnerskaber til at skabe en mangfoldighed af tilbud på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet.
 7. 7. 5. Professionel udvikling Udvalget anbefaler et forstærket fokus på kompetence- og organisationsudviklingen på bibliotekerne samt en mere strategisk og systematisk tilrettelæggelse af bibliotekets tilbud med udgangspunkt i brugeren.
 8. 8. 3. Danskernes DigitaleBibliotek• At DDB hurtigst muligt etableres som en fælles organisation for alle nationale biblioteksservices med udgangspunkt i et tæt samarbejde om fælles data, fælles arkitektur og koordineret formidling• At de relevante interessenter aftaler de organisatoriske rammer for DDB• At folkebibliotekerne skaber en endnu tættere koordinering af indkøbet af digitale materialer• At formidling af digitaliseret kulturarv etableres som indsatsområde
 9. 9. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins mINNOVATION EMPOWERMENT um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 10. 10. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Musikbibliotek.dk Palles gavebodINNOVATION EMPOWERMENT um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 11. 11. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Musikbibliotek.dk Palles gavebodINNOVATION EMPOWERMENT Ageforce Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 12. 12. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Bibliotek.dk Musikbibliotek.dk Biblioteksvagten Palles gavebod Online lektiehjælpINNOVATION EMPOWERMENT Ageforce Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 13. 13. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Bibliotek.dk Musikbibliotek.dk Biblioteksvagten Palles gavebod Online lektiehjælpINNOVATION EMPOWERMENT Silkeborg Wikilex Ageforce SMSnoveller Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 14. 14. Vidensamfundets bibliotek• Inspirationsrummet er baseret på oplevelser. Det vil typisk • Læringsrummet som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholde adgang til materialer indeholder f.eks. Uformelle med litteratur, kunst, film, musik, læringskurser, e-læringsfaciliteter, underholdning og spil, til foredrag, adgang til arrangementer med kunstnere og videnressourcer og lignende. spørgetjenester.• Det performative rum er betegnelsen for kreativt • Møderummet er baseret på deltagelse. Det spænder fra at skabende aktiviteter, der udfoldes deltage i arrangementer om af brugerne. Det sigter således (lokal) politiske spørgsmål eller mod aktiv skabelse, men er også aktuelle problemer over læse- og et kreativt og æstetisk studiekredse til facilitering af læringsrum. Her er der tale om communities og netværk. workshops af forskellig art: skriveværksteder, aktiviteter med huskunstnere, innovationsworkshops, filmværksteder m.v.
 15. 15. DDB
 16. 16. Beslutningsgrundlag eventuel etablering af en fælles løsning til digital formidling, der som udgangspunkt kan anvendes af alle kommunale biblioteker og biblioteker inden for andre sektorer• Attraktive tilbud: Det er ønskeligt, at borgerne i Danmark får adgang til et tidssvarende digitalt bibliotekstilbud af høj kvalitet. Der er hård konkurrence om brugernes opmærksomhed på internettet, og det er vanskeligt for det enkelte bibliotek at skabe attraktive digitale tilbud på egen hånd.• Bedre eksponering af licensbelagte digitale informationsressourcer: Det er ønskeligt med en bedre eksponering af de databaser, e-bøger, netlydbøger med videre, som bibliotekerne har købt adgang til • Konsolidering: Den tekniske kompleksitet i udviklingen af nye digitale tilbud kan blive en udfordring - især for mindre kommuner• Samarbejde: Det er vanskeligt for det enkelte bibliotek at optimere ressourceudnyttelsen og reducere dobbeltarbejde uden en fælles ramme for samarbejdet. ➡ Og udfordringerne bliver kun større
 17. 17. Ejerskabpeasap / Paul Sapiano - Sleep like a baby (Flickr)
 18. 18. ERKENDELSE/ERFARING um Læ r ns rin tio gs a ru pir m Ins LokalINNOVATION EMPOWERMENT formidling um Pe r fo r de rm Mø at iv t ru m ENGAGEMENT
 19. 19. ERKENDELSE/ERFARING um Læ r ns rin tio gs a ru pir m Ins LokalINNOVATION EMPOWERMENT formidling um Pe r fo r de rm Mø at iv t ru m ENGAGEMENT
 20. 20. FrameworkRachel Bremner - Beyond Three 90 x 90 cm Smalti and and millefiori.
 21. 21. Hvilke løsninger skal der så laves?
 22. 22. De 3 lag
 23. 23. Indkøb
 24. 24. 10.9% - 14.6%
 25. 25. 10.9% - 14.6% digitale ressourcers andel af materialeindkøbet
 26. 26. 30.820.634
 27. 27. 30.820.634Samlet pris for indkøb af digitale ressourcer
 28. 28. Prismodeller – netbaserede materialer1. Adgangsbaserede (ofte flat rate) Pris pr. bruger, historiske abonnementer, platform-fee, omfanget af adgangen, institutionstype2. Forbrugsbaserede vederlag Pay-per-view Faldende enhedspriser3. Eksemplarbaserede Et eksemplar pr. bruger (f.eks. Overdrive) Patron driven acquisition4. Kombinationer• Vilkår Streaming, print, udlånsperiode, bundling, fjernadgang. 11
 29. 29. Særlige udfordringer• Mandater og forhandlingsstyrke - Man kan ikke forhandle pris med et monopol medmindre man er villig til at undlade at købe - Der er ofte ikke vilje til at sig nej• Stort fokus på den synlige udgift (prisen) - Begrænset fokus på daglige besparelser ved samarbejde - For lidt fokus på andre omkostninger (f.eks. håndtering af fysisk materiale) - For lidt fokus på formidling• Mange halve sandheder om licenser - F.eks. forsøg på at underminere konsortier• Rationering af udlån  ulige adgang?• DRM og platforme 12
 30. 30. Electronic RessourceMangement System (ERMS) • Bibliotekssystem for elektroniske materialer projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 31. 31. Indkøbfysisk <> digital Report of the DLF ERM Initiative / 2004 http://old.diglib.org/pubs/dlf102/
 32. 32. Licensbelagt materiale
 33. 33. bibzoom Global Issues in ContextFaktalink Oxford English DictionaryForfatterweb Safari tech Books OnlineFuturiblerne KristendomskundskabInfomedia Samfundsfaget.dknetlydbog.dk Auto Repair Reference CenterLitteraturfortolkninger Klinisk Ordbogfilmstriben.dk - se film derhjemme Oxford Reference OnlineLibrary PressDisplay Q GroupDanske Dyr og Verdens Dyr Ancestry Library EditionEuropa World Plus Media ScandinaviaVerdens dyr Student Resources in ContextLiterature Ressource Center Hobbies & CraftEuropean Views of the Americas Ne.seGreenfile Book Review Digest PlusLibray, Information Scvience Ebrary Public Library EditionMasterFile Premier AltingetTeacher Reference Center Ebrary Academic EditionGyldendals Onlineordbøger MagnusScience in Context Small Businessspilogmedier.dk American National Biography OnlineDanskhistorie.dk BIQ.dkfilmstriben.dk - på biblioteket Home ImpprovementGreens Online JobsporKompass Oxford Dic. Of National BiographyBritannica Classical Music LibraryBiography in Context General Business FileOxford Music Online Oxford ScholarshipWebDirect Small Engine RepairAccessScience ebib.dkCurrent Biography ebogsbibliotek.dkGenline Enc. of Popular MusicOxford Art Online Periodicals Index Online
 34. 34. bibzoom (97) Faktalink og Forfatterweb (97) Futuriblerne (97) Infomedia (97) filmstriben.dk (91) Library PressDisplay (78) Danske Dyr og Verdens Dyr (69) Europa World Plus (69)Verdens dyr Pris og Danske Dyr (69) Literature Ressource Center (64)
 35. 35. Faktalink og bibzoom ebib.dk ebogsbibliotek.dk Forfatterwebfilmstriben.dk Licensguiden netlydbog.dk spilogmedier.dk
 36. 36. Faktalink og bibzoom Forfatterweb ebib.dk ebogsbibliotek.dk 8.052.947 2.749.021filmstriben.dk Licensguiden netlydbog.dk spilogmedier.dk (707.763*) 10.699.234 6.309.055
 37. 37. Fordeling
 38. 38. Licensguiden - Antal licenser
 39. 39. Licensguiden - Antal licenser
 40. 40. Fysiske materialerDigitale materialer
 41. 41. bøger, film og musik
 42. 42. bøger
 43. 43. E-bøger• ebib (28% af download) 28 biblioteker tilmeldt• ebogsbibliotek (11% af download) 80 biblioteker tilmeldt• ebrary academic (44% af download) 5 biblioteker tilmeldt• ebrary public (2% af download) 6 biblioteker tilmeldt• safari (14% af download) 12 biblioteker tilmeldt
 44. 44. netlydbøger
 45. 45. Film• Filmstriben - 1039 film• 72.383 film på bibliotekerne og 4.492.835 udlån (2.558.414 fornyelser)
 46. 46. Musik - bestand
 47. 47. Musik - udlån
 48. 48. 30 år med musikformater
 49. 49. 30 år med musikformater
 50. 50. 30 år med musikformater
 51. 51. log s Web pages & b e-resources data basesInformations-siloer Net libraries
 52. 52. ratursiden.ditteLk
 53. 53. Forfatter net Interviews Video clips Brugerprofiler Bedst ratede Seneste romaner kommentarer Nyheder Bestil bogen i dit bibliotek Podcasts Biografier Eventkalender Læseklubber Analyser ’Noget der ligner’ ’Bog Bidder’ BibliografierSkriv til forfatteren Ekspertpanel er Spørg din bibliotekar Blogs
 54. 54. Børnesite
 55. 55. Palle’s Gavebod Alle danske biblioteker deltager Univers – grundlæggende figurer og foranderlige temaer - findes også i de fysiske biblioteker
 56. 56. Alle danske biblioteker deltagerUnivers – grundlæggende figurer og foranderlige temaer- findes også i de fysiske biblioteker
 57. 57. Præsentation
 58. 58. Tema
 59. 59. Anbefalinger
 60. 60. Musik Spil og games
 61. 61. Afstemninger
 62. 62. Downloads
 63. 63. Bruger-kommentarer
 64. 64. Biblioteks- annoncer
 65. 65. af musik /eller st reamingDownloan og
 66. 66. n af games for PCDownloa
 67. 67. wnloanFilm til do
 68. 68. l dow nloan at ti r i MP 3 formE-lyd bøge
 69. 69. wnloanE-bøger ub-formater til doAdo be- og Ep
 70. 70. E-mail notifi kation om b for-sent afle estillinger o t verede bøge g e rsonalisere rAbonneret p nd købte med ieremneli ste om nyi RSS feeds a SMS no sp ecial medi tifikatio il service on lån udl n før SM S and ema øber er W eb b e taling af bød
 71. 71. Film og video E-lydbøger E-musik E-bøger
 72. 72. Film og videoE-lydbøger E-musik E-bøger
 73. 73. E-indhold fra biblioteket:Film og video E-bøger E-lydbøger Musik Film.. E-lydbøger E- musik ..i websites hos f.eks. uddannelses- institutioner E-bøger
 74. 74. Film og video E-lydbøger Syndikering E- musik E-bøger
 75. 75. Mobile tjenester
 76. 76. Mobile tjenester
 77. 77. Mobile tjenester m.aakb.dk
 78. 78. Søg og bestil SMS services Integreret e-indhold Mine lån/kontoNyheder fra biblioteket Events Generel info Top 10 Nye medier/ services Anbefalinger
 79. 79. l er hand g lin eske r rm id nnFo m e om
 80. 80. ..kurser..
 81. 81. ..uformel læring..
 82. 82. ..formaliseret læring..
 83. 83. ..videndeling..
 84. 84. .. konsultation..
 85. 85. Individuel fordybelse..
 86. 86. ..skriveværksteder..
 87. 87. ..bogklubber..
 88. 88. ..ordbingo..
 89. 89. ..foredrag..
 90. 90. ..selvlæring..
 91. 91. ..metodeudvikling..
 92. 92. .. hackerlabs..
 93. 93. ..hjælp og vejledning..
 94. 94. ..møder..
 95. 95. ..workshops..
 96. 96. ..diskussioner..
 97. 97. ..inddragelse..
 98. 98. ..debat..
 99. 99. ..leg og spil for børn..
 100. 100. .. empowerment..
 101. 101. ..udfoldelse..
 102. 102. Outgoing activities
 103. 103. Outgoing activities ..koncentration.. ..nærvær..
 104. 104. .. samvær..
 105. 105. ..fællesskab..
 106. 106. .. og rekreation
 107. 107. Eksempel
 108. 108. Paradigmeskiftquinn.anya - Day 158: Diffusion of Knowledge (Flickr).

×