De	
  kracht	
  van	
  Nieuwe	
  Media

         ,
         Of
              li k m ee ?
  ...
Discussie

                 Implementa;e


             ?  ?
    Achtergrond	
  
   ...
Nieuwe	
  Media	
  instrumenten
        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Rich	
  Media	
  |	...
DigiRedo
DigiRedo
1972

 Mul$media
Mar$al	
  Art Marke;ng

 Gadget Innova;e
   Akzo	
  Nobel
 MBA
 Farma	
  industrie
Nieuwe	
  Media
Vid...
1972
        Muziek 1965          Mul$media
           Marke;ng         Mar$al	
  Art ...
Nieuwe	
  
        Innova;e
Media    Storytelling
Advisering
   &       Produc2e
Ontwikkeling
 Training	
  2.0  Web	
  2.0
          toepassingen
Advisering
   &      Produc2e
OntwikkelingTraining	
  2.0  Web	
  2.0
         toepassingen
Achtergrond	
  
    Nieuwe	
  Media
DigiRedo
Achtergrond	
  Nieuwe	
  Media
14%
Nielssen	
  “ Trust	
  in	
  AdverCsing’	
  Report,	
  oktober	
  2007
78%
van	
  de	
  mensen	
  vertrouwt	
  de	
  
aanbevelingen	
  van	
  andere	
  
consumenten.


             ...
14%	
  	
  vs.  	
  78%
      duh...
We	
  worden	
  blootgesteld	
  aan	
  
gemiddeld	
  3000	
  commerciële	
  
 boodschappen	
  per	
  dag
It’s	
  the	
  conversa;on,	
  stupid!
Bijna	
  
4,000,000
 ar;kelen
Meer	
  dan	
  
100,000,000
   video’s
Meer	
  dan	
  
200,000,000
   blogs
73%
van	
  ac;eve	
  
    online	
  
 gebruikers	
  
 leest	
  blogs
45%
  is	
  een	
  
eigen	
  blog	
  
begonnen
55%
  heeY	
  
  foto’s	
  
geupload
83%
bekijkt	
  
video’s
Millenials	
  of	
  
Genera;on	
  Y-­‐ers
Millenials	
  spenderen	
  
>	
  16	
  uur/week	
  online
96%	
  is	
  lid	
  van	
  een	
  
 sociaal	
  netwerk
Gemiddeld	
  53	
  online	
  
         vrienden
    Hechte	
  vrienden
       11%
           O...
Gecontroleerd  Loslaten
Corporate masker Authen$ek
  Monoloog    Dialoog
  Product   Consument
“
The	
  children	
  now	
  love	
  luxury;	
  they	
  have	
  bad	
  manners,	
  
contempt	
  for	
  authority;	
  they	
...
www.flickr.com/photos/mareen/200274022/
Blogs E-­‐mail
        Facebook
 Muziek SMS
Mobiel YouTube  Skype
 IM Twieer Gaming
      Wikipedia
Widgets...
?
?  ?
    Achtergrond	
  
    Nieuwe	
  Media
DigiRedo
Nieuwe	
  Media	
  instrumenten
Rich	
  Media	
  |	
  Webvideo
Webvideo	
  is	
  het	
  delen	
  van	
  video	
  middels	
  internet	
  gebruik	
  makend	...
In	
  China	
  bestaat	
  er	
  ook	
  een	
  ‘YouTube’.	
  
Hoe	
  groot	
  is	
  deze	
  in	
  vergelijking	
  
met	
  d...
Online	
  video	
  bekijken
90%60%30%0%
Wave	
  1	
  Sept	
  06  Wave	
  2	
  Juni	
  07	
           ...
>	
  9,000,000
>	
  9,000,000

30,000	
  -­‐	
  1,500,000  	
  
 >	
  3,000,000

 >	
  22,000,000
>	
  100,000,000
                                     (posted	
  April	
  ‘06)
  ...
hep://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI
Traffic	
  company	
  website        650%
             Online	
  sales  500%
www.pocket-­‐lint.co.uk
Hoe	
  verder	
  YouTube	
  (webvideo)	
  in	
  te	
  zeeen?


             Viraal
       Bedrijfsaank...
?
RSS	
  |	
  Blogging

Een	
  blog	
  is	
  een	
  website	
  waarop	
  regelma7g	
  -­‐	
  soms	
  meerdere	
  keren	
  pe...
Wat	
  betekent	
  RSS	
  eigenlijk?

A.	
  Rich	
  Simplified	
  Services
B.	
  Reverse	
  Syndicated	
  Services
C.	
  Ri...
80%                                                  Lezen	
  blogs
   ...
Trein	
  blog
Huisdieren
The	
  blog	
  of	
  death
Jihad	
  blog
American	
  Jihad	
  blog
200
      000
TechnoraC  000  blogs
+120	
  
   	
  	
  000
      blogs	
  per	
  dag
TechnoraC
17
      blogposts	
  per	
  seconde
TechnoraC
34%
                               zet	
  hun	
  mening	
  
                ...
“
I	
  just	
  got	
  a	
  new	
  Dell	
  laptop	
  and	
  paid	
  a	
  
fortune	
  for	
  the	
  four	
  year,	
  in-­‐ho...
Jeff	
  Jarvis’	
  blog	
  
                raakt	
  populair
         Dell	
  stopt	
  online	
  
...
RSS	
  |	
  Microblogging
Via	
  het	
  internet	
  delen	
  van	
  korte	
  berichten	
  over	
  allerhande	
  zaken	
  n...
?
Sociale	
  Netwerken	
  |	
  Facebook,	
  Hyves,	
  LinkedIn

Een	
  sociale	
  netwerksite	
  is	
  een	
  website	
  die...
Als	
  Facebook	
  een	
  land	
  zou	
  zijn,	
  
op	
  welke	
  plaats	
  in	
  de	
  top	
  25	
  
zou	
  deze	
  dan	
...
Zakelijke	
  Communi;es
Virtuele	
  communiCes	
  waar	
  mensen	
  zaken	
  
doen

Algemene	
  Interesse	
  Communi;es
Vi...
4000	
  mln


  3000	
  mln


  2000	
  mln


  1000	
  mln


      0	
  mln
                n 	
...
225	
  mln


 169	
  mln


 113	
  mln


   56	
  mln


     0	
  mln
               7      7...
hep://www.vimeo.com/1768926
Kevin	
  Colleran	
  |	
  Director	
  Na;onal	
  Sales	
  Facebook
Acura of Springfield                           Air Methods
A & A Global Industries       ...
5,000,000	
  leden
#1	
  website	
  in	
  Nederland
Sta;s;eken
Oploaden	
  CV
Bedrijven	
  Hyves	
  starten
ich2g
    	
  voorz
We  es
?
Collabora;on	
  |	
  Wikipedia
Wikipedia	
  is	
  een	
  ‘User-­‐Generated’	
  online	
  encyclopedie.	
  Het	
  doel	
  v...
Wat	
  betekent	
  wiki	
  eigenlijk?

A.	
  Gezamenlijk
B.	
  Vlug,	
  snel
C.	
  Zonder	
  grenzen
D.	
  Why	
  Is	
  Kn...
“
Imagine	
  a	
  world	
  where	
  every	
  single	
  
person	
  on	
  the	
  planet	
  is	
  given	
  free	
  
     ...
3.000.000


               2.250.000


               1.500.000


              ...
“
Many	
  7mes,	
  companies	
  make	
  poor	
  
decisions	
  simply	
  because	
  one	
  	
  part	
  of	
  
the	
  organi...
www.wikimatrix.org
Dras2sch	
  verminderen	
  van	
  e-­‐mail	
  overload	
  
(soms	
  zelfs	
  tot	
  75%)

Verminderen	
  van	
  vergaderin...
?
Collabora;on	
  |	
  Co-­‐crea;e

Product-­‐	
  of	
  dienstontwikkeling	
  dat	
  samen	
  met	
  de	
  ontwikkelaars	
  ...
hep://www.youtube.com/watch?v=kNxgxF-­‐7SfA
Wat	
  waren	
  de	
  
produc;ekosten	
  van	
  deze	
  clip?
Globaal	
  community
Globaal	
  netwerk
                                       ...
?
Mobile	
  2.0	
  |	
  iPhone

Mobile	
  2.0	
  gaat	
  om	
  het	
  creëren	
  van	
  waarde	
  dankzij	
  de	
  bijna	
  ...
Negen	
  maanden	
  na	
  introduc2e,	
  hoeveel	
  
applica;es	
  voor	
  de	
  iPhone	
  waren	
  
er	
  gedownload?

A....
Mobile	
  1.0
Mobile	
  2.0
Mobile	
  2.0
De	
  toekomst	
  is	
  dichterbij	
  dan	
  je	
  denkt
The	
  Cloud
?
Enterprise	
  2.0	
  |	
  Het	
  Nieuwe	
  Werken

Een	
  nieuwe	
  wijze	
  van	
  werken	
  binnen	
  bedrijven	
  waarb...
reality
check
E-­‐mail	
  neemt	
  ons	
  leven	
  over
                               25 miljard

    ...
E-­‐mail	
  neemt	
  ons	
  leven	
  over
                               25 bln

      ...
Thuis
et	
  werk
O p	
  h
Thuis
et	
  werk
Op	
  h
T huis         erk
     Op	
  het	
  w
s	
  
                                                       roeid	
...
Enterprise	
  1.0
Hierarchie             Plat
Need	
  to	
  know         Transparan7e
Controle    ...
Gebruik	
  van	
  web	
  2.0	
  (social)	
  technologies	
  
       Je	
  bent	
  niet	
  alleen...
        ...
Welk	
  marke2ng	
  budget	
  onderdeel	
  zal	
  
 jouw	
  bedrijf	
  in	
  2009	
  aanpassen?
             ...
Welk	
  marke2ng	
  budget	
  onderdeel	
  zal	
  
 jouw	
  bedrijf	
  in	
  2009	
  aanpassen?
             ...
Business	
  Case	
  |	
  Interne	
  podcast
Bedrijf
Lokale	
  verkoopmaatschappij	
  (NL)	
  top	
  3	
  veterinair	
  farma	
  
industrie

Probleemdefini;e
Geen	
  eff...
RSS	
  |	
  Podcas;ng
Podcas7ng	
  is	
  het	
  verspreiden	
  van	
  digitale	
  bestanden	
  die	
  door	
  speciale	
  ...
Server
Organisa;e
                           Bepalen	
  onderwerpen	
  en	
  
            ...
Betrokkenheid
                                Concurren/e

Hoe	
  leven	
  je	
       ...
Wijze	
  van	
  communiceren
Het	
  ul;eme	
  ‘betrokkenheids’	
  gadget
Format               Frequen2e
    Audio	
  podcast             Wekelijks

    Video	
  ...
Waar	
  bekijk/beluister	
  je	
  de	
  podcast?

                      13%
            ...
De	
  podcast	
  geeb	
  mij	
  meer	
  inzicht	
  in	
  
            de	
  strategie...

          ...
De	
  podcast	
  is	
  een	
  effec$ef	
  
    communica$emiddel	
  voor	
  de	
  strategie...

            ...
?
De	
  Toekomst	
  ?
www.kullin.net
De	
  toekomst	
  van	
  de	
  gezondheidszorg?
hep://www.youtube.com/watch?v=V35Kv6-­‐ZNGA
Sensoring
         Biometrics
        Lifestreaming
       Image	
  Recogni;on
      Augmented	...
hep://www.youtube.com/watch?v=oBaiKsYUdvg
Uit	
  hoeveel	
  getallen	
  bestaat	
  
een	
  Google?	
  
?
Implementa;e


             ?  ?
    Achtergrond	
  
    Nieuwe	
  Media
DigiRedo
Implementa;e
LIPTALC 	
  -­‐	
  methode       Check	
  it     ROI,	
  ROE	
  (Return	
  of	
  Efforts)

       La...
LIPTALC 	
  -­‐	
  methode

                                Wat	
  te	
  doen?
Check	
  it ...
LIPTALC 	
  -­‐	
  methode

                                Wat	
  te	
  doen?
Check	
  it ...
TM
               Een	
  vooraf	
  gedefinieerd	
  proces	
  met	
  
QuickStart	
  	
  	
  	
  
       ...
TM


QuickStart	
  	
  	
  	
  
       by digiredo
               !!!"#$%&'$
           ...
TM


QuickStart	
  	
  	
  
      by digiredo
                           ;#9&#(58%)5<....
TM


QuickStart	
  	
  
     by digiredo
                   ;#9&#(58%)5<.#'
      !!!"#$%...
TM


  QuickStart	
  	
  	
  	
  	
  
         by digiredo
             ;#9&#(58%)5<.#'    ...
TM


  QuickStart	
  	
  	
  
          by digiredo
#9&#(58%)5<.#'                     ...
TM


  QuickStart	
  	
  	
  	
  
          by digiredo
               B&-.8<#='       ...
TM


 QuickStart	
  	
  	
  	
  	
  
           by digiredo
             ;#9&#(58%)5<.#'    ...
?
René	
  van	
  den	
  Bos     Erik	
  van	
  der	
  Zijden
       rene@digiredo.nl        erik@digiredo...
Discussie

                 Implementa;e


             ?  ?
    Achtergrond	
  
   ...
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
New Media Masterclass (Dutch)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

New Media Masterclass (Dutch)

980 views

Published on

A comprehensive overview of our New Media Masterclass in 2009. Half of it is missing. That's us presenting it ;-)

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

New Media Masterclass (Dutch)

 1. 1. De  kracht  van  Nieuwe  Media , Of li k m ee ? ik e r ei gen j wa t m oe t Kwartaalbijeenkomst  Borger  &  Burghouts  •  12  juni  2009  •  Enschede
 2. 2. Discussie Implementa;e ? ? Achtergrond   Nieuwe  Media DigiRedo
 3. 3. Nieuwe  Media  instrumenten                            Rich  Media  |  Webvideo                                                        RSS  |  Blogging,  podcas7ng Sociale  Netwerken  |  Facebook,  Hyves,  LinkedIn                    Collabora7on  |  Wikipedia,  Co-­‐crea7on                              Mobile  2.0  |  iPhone Business  Case  |  Interne  podcast Enterprise  2.0  |  Het  Nieuwe  Werken De  Toekomst  ?
 4. 4. DigiRedo
 5. 5. DigiRedo
 6. 6. 1972 Mul$media Mar$al  Art Marke;ng Gadget Innova;e Akzo  Nobel MBA Farma  industrie Nieuwe  Media Video BSc Triumph  Spi@ire Yara Erik  van  der  Zijden
 7. 7. 1972 Muziek 1965 Mul$media Marke;ng Mar$al  Art Marke;ng Film Dierenarts Gadget Innova;e Teamplayer Akzo  Nobel Akzo  Nobel Theater MBA Farma  industrie Nieuwe  media Woonboot Acteren Nieuwe  Media Mul$media Video BSc Triumph  Spi@ire Felipe Yara René  van  den  Bos Erik  van  der  Zijden
 8. 8. Nieuwe   Innova;e Media Storytelling
 9. 9. Advisering & Produc2e Ontwikkeling Training  2.0 Web  2.0 toepassingen
 10. 10. Advisering & Produc2e Ontwikkeling Training  2.0 Web  2.0 toepassingen
 11. 11. Achtergrond   Nieuwe  Media DigiRedo
 12. 12. Achtergrond  Nieuwe  Media
 13. 13. 14% Nielssen  “ Trust  in  AdverCsing’  Report,  oktober  2007
 14. 14. 78% van  de  mensen  vertrouwt  de   aanbevelingen  van  andere   consumenten. Nielssen  “ Trust  in  AdverCsing’  Report,  oktober  2007
 15. 15. 14%    vs.  78% duh...
 16. 16. We  worden  blootgesteld  aan   gemiddeld  3000  commerciële   boodschappen  per  dag
 17. 17. It’s  the  conversa;on,  stupid!
 18. 18. Bijna   4,000,000 ar;kelen
 19. 19. Meer  dan   100,000,000 video’s
 20. 20. Meer  dan   200,000,000 blogs
 21. 21. 73% van  ac;eve   online   gebruikers   leest  blogs
 22. 22. 45% is  een   eigen  blog   begonnen
 23. 23. 55% heeY   foto’s   geupload
 24. 24. 83% bekijkt   video’s
 25. 25. Millenials  of   Genera;on  Y-­‐ers
 26. 26. Millenials  spenderen   >  16  uur/week  online
 27. 27. 96%  is  lid  van  een   sociaal  netwerk
 28. 28. Gemiddeld  53  online   vrienden Hechte  vrienden 11% Online  vrienden 38% Kennissen 51%
 29. 29. Gecontroleerd Loslaten Corporate masker Authen$ek Monoloog Dialoog Product Consument
 30. 30. “ The  children  now  love  luxury;  they  have  bad  manners,   contempt  for  authority;  they  show  disrespect  for  elders  and   love  chaNer  in  place  of  exercise.  Children  are  now  tyrants,  not   the  servants  of  their  households.   “ They  no  longer  rise  when  elders  enter  the  room.  They   contradict  their  parents,  chaNer  before  company,  gobble  up   dain7es  at  the  table,  cross  their  legs,  and  tyrannize  their   teachers. Socrates  -­‐  400  BC
 31. 31. www.flickr.com/photos/mareen/200274022/
 32. 32. Blogs E-­‐mail Facebook Muziek SMS Mobiel YouTube Skype IM Twieer Gaming Wikipedia Widgets www.flickr.com/photos/mareen/200274022/
 33. 33. ?
 34. 34. ? ? Achtergrond   Nieuwe  Media DigiRedo
 35. 35. Nieuwe  Media  instrumenten
 36. 36. Rich  Media  |  Webvideo Webvideo  is  het  delen  van  video  middels  internet  gebruik  makend  van  speciaal   ontwikkelde  plaTorms,  zoals  bijvoorbeeld  YouTube.  YouTube  is  een  website  voor   het  kosteloos  uploaden,  bekijken  en  delen  van  videofilmpjes  door  gebruikers.  Het   moNo  van  deze  website  is  YouTube,  Broadcast  Yourself.   De  uploader  kan  de  film  voorzien  van  tags  (trefwoorden)  die  een  niet-­‐ hiërarchische  classificering  mogelijk  maken  (folksonomie).  Deze  site  is  opgericht  in   februari  2005  door  drie  voormalige  medewerkers  van  PayPal.  De  website  is   momenteel  eigendom  van  Google  Inc.
 37. 37. In  China  bestaat  er  ook  een  ‘YouTube’.   Hoe  groot  is  deze  in  vergelijking   met  de  Westerse  versie? A.  De  helD B.  Even  groot C.  Drie  keer  zo  groot D.  Vijf  keer  zo  groot
 38. 38. Online  video  bekijken 90% 60% 30% 0% Wave  1  Sept  06 Wave  2  Juni  07   Wave  3  Mrt  08 Universal  McCann  CompariCve  Study  on  Social  Media  Trends  2008
 39. 39. >  9,000,000
 40. 40. >  9,000,000 30,000  -­‐  1,500,000   >  3,000,000 >  22,000,000
 41. 41. >  100,000,000 (posted  April  ‘06) 22.3  mln 22.0  mln 20,8  mln Nielsen  Ra/ng  Nov  6-­‐12,  2006
 42. 42. hep://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI
 43. 43. Traffic  company  website 650% Online  sales 500% www.pocket-­‐lint.co.uk
 44. 44. Hoe  verder  YouTube  (webvideo)  in  te  zeeen? Viraal Bedrijfsaankondigingen Instruc;es Werving  en  Selec;e Evenementen Bedrijfsfilms Employee  Generated  Content
 45. 45. ?
 46. 46. RSS  |  Blogging Een  blog  is  een  website  waarop  regelma7g  -­‐  soms  meerdere  keren  per  dag  -­‐   nieuwe  bijdragen  verschijnen  en  waarop  de  geboden  informa7e  in  omgekeerd   chronologische  volgorde  (het  nieuwste  bericht  verschijnt  als  eerst)  wordt   weergegeven.   De  auteur,  ook  wel  blogger  genoemd,  biedt  in  feite  een  logboek  van  informa7e   die  hij  wil  delen  met  zijn  publiek,  de  bezoekers  van  zijn  weblog.
 47. 47. Wat  betekent  RSS  eigenlijk? A.  Rich  Simplified  Services B.  Reverse  Syndicated  Services C.  Rich  Summary  Site D.  Really  Simple  Syndic2on
 48. 48. 80% Lezen  blogs Eigen  blog 60% 40% 20% 0% Wave  1  Sept  06 Wave  2  Juni  07   Wave  3  Mrt  08 Universal  McCann  CompariCve  Study  on  Social  Media  Trends  2008
 49. 49. Trein  blog
 50. 50. Huisdieren
 51. 51. The  blog  of  death
 52. 52. Jihad  blog
 53. 53. American  Jihad  blog
 54. 54. 200 000 TechnoraC 000 blogs
 55. 55. +120      000 blogs  per  dag TechnoraC
 56. 56. 17 blogposts  per  seconde TechnoraC
 57. 57. 34% zet  hun  mening   over  producten   op  een  blog www.slideshare.net/mzkagan/what-­‐the-­‐T-­‐social-­‐media
 58. 58. “ I  just  got  a  new  Dell  laptop  and  paid  a   fortune  for  the  four  year,  in-­‐home   service.  The  machine  is  a  lemon  and  the   service  is  a  lie. ...... Google  and  smoke  it,  Dell. Jeff  Jarvis  -­‐  BuzzMachine,  25  juni  2005 “ DELL  SUCKS.  DELL  LIES.  Put  that  in  your  
 59. 59. Jeff  Jarvis’  blog   raakt  populair Dell  stopt  online   customer  support Dell  geeY   winstwaarschuwing  af Jeff  Jarvis  begint  met   bloggen  over  Dell
 60. 60. RSS  |  Microblogging Via  het  internet  delen  van  korte  berichten  over  allerhande  zaken  naar  een  groep   geïnteresseerden  in  de  gebruiker  als  persoon,  of  de  ac7viteiten  van  de  gebruiker.
 61. 61. ?
 62. 62. Sociale  Netwerken  |  Facebook,  Hyves,  LinkedIn Een  sociale  netwerksite  is  een  website  die  gebruikers  een  profiel  laat  aanmaken,   die  ze  vervolgens  kunnen  koppelen  aan  de  profielen  van  anderen  binnen  hun   sociaal  netwerk.
 63. 63. Als  Facebook  een  land  zou  zijn,   op  welke  plaats  in  de  top  25   zou  deze  dan  staan  als  het   gaat  om  inwonersaantallen? A.  8e  plaats B.  11e  plaats C.  25e  plaats D.  5e  plaats
 64. 64. Zakelijke  Communi;es Virtuele  communiCes  waar  mensen  zaken   doen Algemene  Interesse  Communi;es Virtuele  communiCes  waar  mensen  een   interesse  delen   Vrienden  Netwerken  &  Sociale  Communi;es Virtuele  communiCes  waar  het  sociale   element  en  profilering  is  het  belangrijkst  
 65. 65. 4000  mln 3000  mln 2000  mln 1000  mln 0  mln n  04  05 t  0 6 r  07 v  07  08 00 9 Ja Feb Mr Ap No Ju n ei  2 ComScore  •  Kullin.net M
 66. 66. 225  mln 169  mln 113  mln 56  mln 0  mln 7 7 7 7 7 8 8 9 00 00 00 00 00 00 00 00 04-­‐2 06-­‐2 8-­‐2 10-­‐2 12-­‐2 2-­‐2 4-­‐2 4-­‐2 ComScore  •  Kullin.net
 67. 67. hep://www.vimeo.com/1768926 Kevin  Colleran  |  Director  Na;onal  Sales  Facebook
 68. 68. Acura of Springfield Air Methods A & A Global Industries Abercrombie & Fitch Adventure Sports AES Corporation, The Acurian Air New Zealand A & B TV Abercrombie & Kent Adventureland Park AF Evans Acxiom Corporation Air Terminal Gifts A & E Stores Aberdeen American News Advertisers Press AFC Enterprises AdBrite Air To Ground A & K Earth Movers Aberdeen Group Advertising Council, The AFCO Industries Adam Aircraft Industries Air2Web A & L Underground Abilities Of Northwest Jersey Advertising Specialty Institute AFD Contract Furniture Adams Brothers Produce AirTran Holdings A & M Supply Ability Center Advertising.com AFFINA Adams County Memorial Hospital Advisory Board Company, The Airborne Capital A A World Class Embroidery AFS Intercultural Programs Able Laboratories Adams Fairacre Farms Aircraft Technical Publishers A B C Liquors Ableco Finance Advisory Board, The AG Credit Adams Golf Airgo Networks A J Manufacturing Abn Amro Advisory Council on Historic AGL Resources Adams Remco Airimba Wireless A J Rose Manufacturing Abode, The Advocate Health Care AGP & Associates Adams Respiratory Therapeutics Advocates For Youth Airline Hydraulics A L Lee AGY About Adaptec Airlite Plastics A La Mode Abrasive Technology Aedc Federal Credit Union AHNTECH Adbusters Airport Connections A Mortgage Solution AcBel Polytech Aegis Communications AHO Construction Adcahb Medical Coverage Airport Fast Park A R Sandri Academy Bus Tours Aegis Communications Group AIG Adcare Airport Property A Servant’s Heart Senior Care Academy Carpet Aegis Medical Systems AIG Amerian General Adchem Airtechnics A Zerega’s Sons Academy Ford Aegis Technologies, The AKA Talent Agency Adco Circuits Ajax Building A&A Maintenance Academy Sports & Outdoors Aero Controls AKQA Addiction Research & Treatment Aeroflex Ajax Metal Processing A&E Television Networks ALFY Academy of Motion Picture Arts and Sciences Adelphia Ajilon A-1 Freeman Moving Acadia Realty Trust Aeroground ALI UK Adelphoi Village Akamai Technologies A-1 Limousine Acadian Ambulance Service Aeropostale ALLETE Adept Technology Aker Kvaerner E&C A-1 Mortgage Acadiana Dodge Aerosoles ALZA Adhesives Research Akimbo Systems, Inc. A-C Electric Accel Partners Aerotek Staffing Agency AMAX Adirondack Trust Akins Ford 21,655  bedrijven A-Ware Software Accela Communications Aerovironment AMC Entertainment Adlib Akonix Systems A. Duda & Sons Accelrys Aerovox AMCORE Financial Adlin Akron Art Museum A. M. Castle Accent Plastics Aerwav Integration Services AMD Admar Supply Akron Foundry A. Schulman Accenture AesthetiCURE AMERIGROUP Administrative Resources Akron Porcelain & Plastics, The A. T. Cross Access Direct Systems Aetna AMERISAFE Administrative Solutions Akron Tractor & Equipment A.G. Construction Access Group Afa Protective Systems AMI Semiconductor Admiral Homes Akropolis A.G. Edwards & Sons Access Intelligence Affiliated Computer Services AMREP Adobe Al Deeby Dodge A.T. Kearney Access Intelligence Affiliated Engineers AN Deringer Adolfson & Peterson Al Meyer Ford AAA Access Services Affiliated Foods Southwest ANADIGICS Adolor Alabama Central Credit Union AAA Flag & Banner Access TCA Affinitas AON Corporation Adolph Gasser Alabama Farmers Cooperative AAA Flooring Source Access Worldwide Communications Affinity Bank APAC Adonel Concrete Pumping & Finishing Alabama Motor Express AAA Galvanizing Accredited Home Lenders Affinity Group APC Paper Adray Camera Alabama National BanCorporation AAA Life Insurance Accretive Solutions Affinity Logistics APCO Worldwide Adriel School Alacare Home Health & Hospice AAA Northwest Ohio Accu Tech Affirmative Insurance Holdings APWU Health Plan Adtech Aladdin AAMCO Transmissions AccuQuote Affirmed AQM Adult Continuing Education Alain Pinel Realtors AARP Accucolor Labs Affordable Auto Glass AR Electronics Advance America Alameda County Water District ABC Seamless Accurate Communications Affordable Interior Systems ARAMARK Advance Paper Box Alamo Group ABCM Accurate Metal Fabricators Affordable Portables ARCS Commercial Mortgage Advanced Arenas Alan Taylor Communications ABECO Accurate Staffing Consultants Affordable Windows & Doors ARELCO Advanced Circuits Alarm One ABM Accutrex Products Affymetrix ASCAP Advanced Cleanup Technologies Alaska Air ABX Air Accuweather Afl Maintenance Group ASE Edge Advanced Currency Markets Alaska Communications Systems AC Tech Ace Beauty Supply Aflac ASI Sportswear Advanced Energy Industries Alaska Mechanical ACCION International Ace Clearwater Enterprises African Development Foundation ASPCA Advanced Health Media Alaska National ACE Cash Express Ace Electric Africare AST Advanced Laser Clinics Alaska Native Tribal Health Consorti ACE Hardware Ace Mortgage Funding Aftercare Nursing Services AT&T Advanced Medical Institute Alaska Railroad ACE*COMM Ace Relocation Systems Agbayani Construction ATM Advanced Photonix Agency for International Development (USAID) Fur Alaskan ACI Building Systems ATS Medical Acepex Management Advanced Radiology Services Alberici ACNB Achieve Global Agency.com ATSI Advanced Response Systems Albert C Kobayashi ACOI Achievo Agetec AVX Advanced Scientifics Albertson’s ACR Group Acme Building Maintenance Agile Software AWN Advanced Systems Technology Alc Environmental ACS Technologies Acme Bus Agilent Technologies AXA Advisors Advanced Tech Security Alcatel ACT-1 Personnel Services Acme Foundry Agland AYS Advanced Technology Services Alco Industries ACTON International Acme Refining Agri Beef Aacoa Advancia Alco Parking ADC Telecommunications Acme Screw Agricultural & Labor Program, The Aakash Chemicals Advanstar Communications Alco Plastics ADCO Electrical Acme Truck Parts & Equipment Agriliance Aames Home Loan ADDvantage Technologies Aaron Acme-Monaco hZp://www.insidefacebook.com/complete-­‐list-­‐of-­‐21655-­‐companies-­‐on-­‐facebook/ ADE Aaron Industries Acosta
 69. 69. 5,000,000  leden #1  website  in  Nederland Sta;s;eken Oploaden  CV Bedrijven  Hyves  starten
 70. 70. ich2g  voorz We es
 71. 71. ?
 72. 72. Collabora;on  |  Wikipedia Wikipedia  is  een  ‘User-­‐Generated’  online  encyclopedie.  Het  doel  van  Wikipedia  is   om  in  elke  taal  een  complete,  vrijelijk  verspreidbare  en  bewerkbare  encyclopedie   op  het  internet  te  creëren.  De  ar7kelen  in  deze  encyclopedie  worden  geacht  een   neutraal  gezichtspunt  in  te  nemen.   Omdat  de  ar7kelen  door  elke  bezoeker  bewerkt  kunnen  worden,  geel  Wikipedia   echter  geen  garan7e  wat  betrel  de  juistheid  en  evenwich7ge  kwaliteit  van  de   informa7e.  
 73. 73. Wat  betekent  wiki  eigenlijk? A.  Gezamenlijk B.  Vlug,  snel C.  Zonder  grenzen D.  Why  Is  Knowledge  Indispensable
 74. 74. “ Imagine  a  world  where  every  single   person  on  the  planet  is  given  free   “ access  to  the  sum  of  all  human   knowledge.   That’s  what  we’re  doing. Jimbo  Wales  -­‐  Wikipedia  founder hZp://www.flickr.com/photos/chrys/5591867/
 75. 75. 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000 Number  ar7cles 0 Encyclopaedia  BriNanica Wikipedia
 76. 76. “ Many  7mes,  companies  make  poor   decisions  simply  because  one    part  of   the  organiza7on  has  some  informa7on   that  the  other  part  didn’t.   enable  people  to  really  share   “ The  idea  of  Wiki  inside  a  company  is  to   informa7on  in  a  much  faster,  broader,   and  simpler  way. Jimbo  Wales  -­‐  Wikipedia  founder hZp://www.flickr.com/photos/chrys/5591867/
 77. 77. www.wikimatrix.org
 78. 78. Dras2sch  verminderen  van  e-­‐mail  overload   (soms  zelfs  tot  75%) Verminderen  van  vergaderingen  en   reiskosten Projectmangement  (innova2e)
 79. 79. ?
 80. 80. Collabora;on  |  Co-­‐crea;e Product-­‐  of  dienstontwikkeling  dat  samen  met  de  ontwikkelaars  en  stakeholders   uitgevoerd  wordt.   Co-­‐crea7e  ligt  aan  de  basis  van  de  ‘Open  Source’  solware  ontwikkeling  waarbij   gebruikers  toegang  hebben  tot  de  broncode  en  gemach7gd  zijn  veranderingen  en   verbeteringen  door  te  voeren.
 81. 81. hep://www.youtube.com/watch?v=kNxgxF-­‐7SfA
 82. 82. Wat  waren  de   produc;ekosten  van  deze  clip?
 83. 83. Globaal  community Globaal  netwerk Resources Resources Co-­‐crea$e AANBIEDER interac$es ONTVANGER Co-­‐crea7ng   Co-­‐crea7ng   Co-­‐crea7ng   Co-­‐crea7ng   Business   Products  &   Markets Experiences Networks Services Co-­‐crea/ng  Sustainablity Prahalad  en  Ramaswamy:  The  Future  of  CompeCCon
 84. 84. ?
 85. 85. Mobile  2.0  |  iPhone Mobile  2.0  gaat  om  het  creëren  van  waarde  dankzij  de  bijna  overal  aanwezige   aard  van  persoonlijke  mobiele  communica7eapparaten  en  de  keus  van  de   gebruiker  om  persoonlijke  en  sociale  content  te  mixen  met  persoonlijke  context   zoals  bijvoorbeeld  loca7e  en  te  synchroniseren  met  andere  apparaten  in  een  open   omgeving.
 86. 86. Negen  maanden  na  introduc2e,  hoeveel   applica;es  voor  de  iPhone  waren   er  gedownload? A.  2,500,000 B.  25,000,000 C.  750,000,000 D.  1,000,000,000
 87. 87. Mobile  1.0
 88. 88. Mobile  2.0
 89. 89. Mobile  2.0
 90. 90. De  toekomst  is  dichterbij  dan  je  denkt
 91. 91. The  Cloud
 92. 92. ?
 93. 93. Enterprise  2.0  |  Het  Nieuwe  Werken Een  nieuwe  wijze  van  werken  binnen  bedrijven  waarbij  het  web  als  plaTorm   dient,  solware  en  inhoud  worden  geleverd  als  diensten  en  waarbij  samenwerken   en  samen  maken  hoog  in  het  vaandel  staat.
 94. 94. reality check
 95. 95. E-­‐mail  neemt  ons  leven  over 25 miljard 20 miljard a;g   ijfsm   g:  b edr 15ach ;n rodu c;e Verw miljard n  da tap ail   e mmiljard  met  25%  p.j. e-­‐ 10 groeien 5 miljard 1998 2000 2002 2004 0 miljard 2006 L. Bryan and C. Joyce. Mobilizing Minds, McKinsey & Company, 2007
 96. 96. E-­‐mail  neemt  ons  leven  over 25 bln 20 bln a;g   ijfsm   g:  b edr 15ach ;n rodu c;e Verw bln n  da tap ail   e mbln  met  25%  p.j. e-­‐ 10 groeien 5 bln 1998 2000 2002 2004 0 bln 2006 2007 2008 2009 L. Bryan and C. Joyce. Mobilizing Minds, McKinsey & Company, 2007 2010
 97. 97. Thuis
 98. 98. et  werk O p  h
 99. 99. Thuis
 100. 100. et  werk Op  h
 101. 101. T huis erk Op  het  w
 102. 102. s   roeid  i   opgeg  zoals   on  die nologie Een  perso e  tech o biele   l digita Internet,  m met   ters,   pu n  MP3 digital  na;ve com tele foons  e Year .. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Age .. 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 digital  immigrant
 103. 103. Enterprise  1.0 Hierarchie Plat Need  to  know Transparan7e Controle Loslaten Lange  ontwikkeling Korte  ontwikkeling Eigen,  beschermde  technologie Open  standaarden Corporate  ‘masker’ Authen7citeit Web  1.0  technologieën Web  2.0  technologieën hZp://enterprise2tools.com
 104. 104. Gebruik  van  web  2.0  (social)  technologies   Je  bent  niet  alleen... 35 52,5 70 0 17,5 58 Web  services 70 34 Blogs 21 33 RSS 24 32 Wikis 24 Podcasts 29 23 Social  networking 28 27 Peer-­‐to-­‐peer 18 37 Mash-­‐ups 10 11 2008 2007 Building the Web 2.0 Enterprise - McKinsey Global Survey 2008
 105. 105. Welk  marke2ng  budget  onderdeel  zal   jouw  bedrijf  in  2009  aanpassen? -­‐100% -­‐75% -­‐50% -­‐25% 0 +25% +50% +75% +100% Social  Media   Social Media aideM laicoS Paid  Search Paid search hcraes diaP Telemarke$ng Telemarketing gnitekrameleT Online  Display  Adver$sing Online display ads sda yalpsid enilnO Mobile  Marke$ng Naamloos 1 1 soolmaaN Direct  Mail Naamloos 2 2 soolmaaN Event  Marke$ng Naamloos 3 3 soolmaaN Radio/TV  Ads Naamloos 4 4 soolmaaN E-­‐mailing  to  rented  list Naamloos 5 5 soolmaaN Print  Adver$sing Naamloos 6 6 soolmaaN 001 57 05 Source:2MarketingSherpa, Marketing and the75 5 0 25 50 100 Economy Survey
 106. 106. Welk  marke2ng  budget  onderdeel  zal   jouw  bedrijf  in  2009  aanpassen? -­‐100% -­‐75% -­‐50% -­‐25% 0 +25% +50% +75% +100% Social  Media   Social Media aideM laicoS Paid  Search Paid search hcraes diaP Telemarke$ng Telemarketing gnitekrameleT Online  Display  Adver$sing Online display ads sda yalpsid enilnO Mobile  Marke$ng Naamloos 1 1 soolmaaN Direct  Mail Naamloos 2 2 soolmaaN Event  Marke$ng Naamloos 3 3 soolmaaN Radio/TV  Ads Naamloos 4 4 soolmaaN E-­‐mailing  to  rented  list Naamloos 5 5 soolmaaN Print  Adver$sing Naamloos 6 6 soolmaaN 001 57 05 Source:2MarketingSherpa, Marketing and the75 5 0 25 50 100 Economy Survey
 107. 107. Business  Case  |  Interne  podcast
 108. 108. Bedrijf Lokale  verkoopmaatschappij  (NL)  top  3  veterinair  farma   industrie Probleemdefini;e Geen  effec7eve  communica7eplaTorm  voor  de   implementa7e  van  de  strategie Doel Gebruik  van  nieuwe  media  instrumenten  om  te  testen  of   dit  de  effec7viteit  van  de  boodschap  kan  verhogen Instrument Podcas7ng
 109. 109. RSS  |  Podcas;ng Podcas7ng  is  het  verspreiden  van  digitale  bestanden  die  door  speciale   programma's  afgehaald  worden  om  ze  later  te  gebruiken.
 110. 110. Server
 111. 111. Organisa;e Bepalen  onderwerpen  en   personen Host  +  techniek ‘op  pad’ Podcast  Execu;ve  Team Core  Team De  Gelukkigen Geïnterviewden
 112. 112. Betrokkenheid Concurren/e Hoe  leven  je   Nieuwe  R&D   collega’s? Human  interest projecten Lokaal/ Kern interna/onaal Roddels boodschap Doelstellingen Muziek Verkoopcijfers Vraag  &   Antwoord
 113. 113. Wijze  van  communiceren
 114. 114. Het  ul;eme  ‘betrokkenheids’  gadget
 115. 115. Format Frequen2e Audio  podcast Wekelijks Video  podcast Maandelijks Special  Edi7on  video Op  verzoek Naar  de  iPod  van  de  medewerkers  thuis   verstuurd  via  beveiligde  RSS  distribu;e
 116. 116. Waar  bekijk/beluister  je  de  podcast? 13% 17% 70% In  de  auto Thuis Anders n  =  30
 117. 117. De  podcast  geeb  mij  meer  inzicht  in   de  strategie... 7% 3% 90% Eens Oneens Geen  mening n  =  30
 118. 118. De  podcast  is  een  effec$ef   communica$emiddel  voor  de  strategie... 3% 7% 90% Eens Oneens Geen  mening n  =  30
 119. 119. ?
 120. 120. De  Toekomst  ?
 121. 121. www.kullin.net
 122. 122. De  toekomst  van  de  gezondheidszorg? hep://www.youtube.com/watch?v=V35Kv6-­‐ZNGA
 123. 123. Sensoring Biometrics Lifestreaming Image  Recogni;on Augmented  Reality Mobile  Connected  Games Loca;on-­‐based  Social  Media Retail  Proximity  Media  Consump;on  
 124. 124. hep://www.youtube.com/watch?v=oBaiKsYUdvg
 125. 125. Uit  hoeveel  getallen  bestaat   een  Google?  
 126. 126. ?
 127. 127. Implementa;e ? ? Achtergrond   Nieuwe  Media DigiRedo
 128. 128. Implementa;e
 129. 129. LIPTALC  -­‐  methode Check  it ROI,  ROE  (Return  of  Efforts) Launch  it Het  concept  introduceren Adapt  it Aanpassen  op  basis  van  ervaring go nogo Try  it UiNesten Plan  it Doelstellingen,  verwach7ngen Invent  it Het  ‘idee’  bepalen go nogo Learn  it Wat  is  de  huidige  situa7e
 130. 130. LIPTALC  -­‐  methode Wat  te  doen? Check  it ROI,  ROE  (Return  of  Efforts) Meten,  rapportage Launch  it Het  concept  introduceren Branding,  campagnes,  marke7ng Adapt  it Aanpassen  op  basis  van  ervaring Rapportage,  (her)  bouwen,  uitvoeren Try  it UiNesten Bouwen,  uitvoeren,  pilots Plan  it Doelstellingen,  verwach7ngen Rapportage,  presenta7e Invent  it Het  ‘idee’  bepalen Brainstormen Learn  it Wat  is  de  huidige  situa7e QuickScan,  Bewustwording,  MO
 131. 131. LIPTALC  -­‐  methode Wat  te  doen? Check  it ROI,  ROE  (Return  of  Efforts) Meten,  rapportage Launch  it Het  concept  introduceren Branding,  campagnes,  marke7ng Adapt  it Aanpassen  op  basis  van  ervaring Rapportage,  (her)  bouwen,  uitvoeren Try  it UiNesten Bouwen,  uitvoeren,  pilots Plan  it Doelstellingen,  verwach7ngen Rapportage,  presenta7e QuickStart TM Invent  it Het  ‘idee’  bepalen Brainstormen Learn  it Wat  is  de  huidige  situa7e QuickScan,  Bewustwording,  MO
 132. 132. TM Een  vooraf  gedefinieerd  proces  met   QuickStart         by digiredo een  gegarandeerde  uitkomst  om   nieuwe  media  instrumenten  in  de   prak;jk  te  kunnen  testen
 133. 133. TM QuickStart         by digiredo !!!"#$%&'$ !!"#$%#&'(&)(' !!*++'&,-$./&&)' 01%23425#6'
 134. 134. TM QuickStart       by digiredo ;#9&#(58%)5<.#' !!!"#$%&'$ !!"#$%#&'(&)(' !!!"#$($ !!*++'&,-$./&&)' !!"#')%(&' !!7&8).#5$'%#(&89%&:)' 01%23425#6'
 135. 135. TM QuickStart     by digiredo ;#9&#(58%)5<.#' !!!"#$%&'$ !!!"#$&$ !!"#$%#&'(&)(' !!!"#$($ !!4(85(&=%2'>%)21))%.#' !!*++'&,-$./&&)' !!"#')%(&' !!?&9&$.-,&#('(..$' !!7&8).#5$'%#(&89%&:)' @.#2&-(15$' 01%23425#6' ?&9&$.-,&#('
 136. 136. TM QuickStart           by digiredo ;#9&#(58%)5<.#' B&-.8<#=' &'$ !!!"#$&$ &'(&)(' !!!"#$($ !!4(85(&=%2'>%)21))%.#' !!!"#$)$ ,-$./&&)' !!"#')%(&' !!?&9&$.-,&#('(..$' !!A8%<#='8&-.8(' !!7&8).#5$'%#(&89%&:)' @.#2&-(15$' 01%23425#6' ?&9&$.-,&#('
 137. 137. TM QuickStart       by digiredo #9&#(58%)5<.#' B&-.8<#=' !!!"#$&$ !!!"#$*$ $ !!4(85(&=%2'>%)21))%.#' !!!"#$)$ !!78&)&#('C#>%#=)' (&' !!?&9&$.-,&#('(..$' !!A8%<#='8&-.8(' !!D&:'E&>%5' E5)(&82$5))' #5$'%#(&89%&:)' @.#2&-(15$' F:58&#&))' ?&9&$.-,&#('
 138. 138. TM QuickStart         by digiredo B&-.8<#=' 7%$.(' $ !!!"#$*$ &=%2'>%)21))%.#' !!!"#$)$ !!78&)&#('C#>%#=)' !!!"#$&'$ .-,&#('(..$' !!A8%<#='8&-.8(' !!D&:'E&>%5' !!;,-$&,&#(5<.#' E5)(&82$5))' (..$' !!G95$15<.#' @.#2&-(15$' F:58&#&))' ?&9&$.-,&#('
 139. 139. TM QuickStart           by digiredo ;#9&#(58%)5<.#' B&-.8<#=' 7%$.(' !!!"#$%&'$ !!!"#$&$ !!!"#$*$ !!"#$%#&'(&)(' !!!"#$($ !!4(85(&=%2'>%)21))%.#' !!!"#$)$ !!78&)&#('C#>%#=)' !!!"#$&'$ !!*++'&,-$./&&)' !!"#')%(&' !!?&9&$.-,&#('(..$' !!A8%<#='8&-.8(' !!D&:'E&>%5' !!;,-$&,&#(5<.#' E5)(&82$5))' (..$' !!7&8).#5$'%#(&89%&:)' !!G95$15<.#' @.#2&-(15$' 01%23425#6' F:58&#&))' ?&9&$.-,&#('
 140. 140. ?
 141. 141. René  van  den  Bos Erik  van  der  Zijden rene@digiredo.nl erik@digiredo.nl +31  6  345  92  045 +31  6  109  301  40 linkedin.com/in/renevandenbos linkedin.com/in/erikvanderzijden Twier:  renedigiredo Twier:  erikdigiredo
 142. 142. Discussie Implementa;e ? ? Achtergrond   Nieuwe  Media DigiRedo

×