Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De	
  kracht	
  van	
  Nieuwe	
  Media

         ,
         Of
              ik m
     ...
1972
        Muziek 1965          Mul;media
           Marke;ng         Mar;al	
  Art ...
Advies	
  
    en	
  
Conceptontwikkeling

          Nieuwe
          Media
         produc...
Nieuwe	
  
        Innova;e
Media    Storytelling              ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	...
14	
  uur    Wie	
  zijn	
  wij?
                    Veranderende	
  communica;e
        Ba...
Stelling	
  één

  De	
  invloed	
  van	
  de	
  Nieuwe	
  
  Media	
  op	
  het	
  gedrag	
  van	
  de	
  
 consument...
Stelling	
  twee


 Nieuwe	
  Media	
  heeX	
  voor	
  mijn	
  
   beroepsuitoefening	
  geen	
  
    toegevoegde	
 ...
Vraagje
  Wat	
  is	
  media	
  eigenlijk?
     en	
  waar	
  is	
  het	
  van	
  a,ankelijk?
       ...
14	
  uur  Wie	
  zijn	
  wij?
                  Veranderende	
  communica;e
      Back	
  to	
  b...
3000
commercials/dag
         ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
86%
Nielssen	
  “ Trust	
  in	
  AdverDsing’	
  Report,	
  oktober	
  2007   ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo....
78%
vertrouwt	
  aanbevelingen	
  
van	
  andere	
  consumenten
                 Nielssen	
  “ Trust	
...
Internet	
  penetra;e
Universal	
  McCann	
  CompariDve	
  Study	
  on	
  Social	
  Media	
  Trends	
  2009  ®	
  Dig...
83%
Internet	
  penetra;e

                                            huish
 ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
It’s	
  the	
  conversa;on,	
  stupid!
                 ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
71% leest	
  blogs
Universal	
  McCann	
  CompariDve	
  Study	
  on	
  Social	
  Media	
  Trends	
  2009  ®	
  DigiRe...
41%
       heeX	
  een	
  blog
Universal	
  McCann	
  CompariDve	
  Study	
  on	
  Social	
  Media	
  Trends	
 ...
55%
        plaatst	
  foto’s
Universal	
  McCann	
  CompariDve	
  Study	
  on	
  Social	
  Media	
  Trends	
 ...
83% kijkt	
  video
Universal	
  McCann	
  CompariDve	
  Study	
  on	
  Social	
  Media	
  Trends	
  2009  ®	
  DigiRe...
Bijna	
  
4,000,000
 ar;kelen
   ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Revolutie!
    ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
“  Technology	
  is	
  shiRing	
  power	
  away	
  from	
  the	
  
editors,	
  the	
  publishers,	
  the	
  establishment...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
digital	
  na;ves
     vs

digital	
  immigrants
         ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
 
                                                     i gitale
   ...
Millenials	
  spenderen	
  
               >	
  16	
  uur/week	
  online


®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  ww...
96%	
  is	
  lid	
  van	
  een	
  
                         sociaal	
  netwerk


®	
  DigiRedo	
 ...
Gemiddeld	
  53	
  online	
  
         vrienden
    Hechte	
  vrienden
       11%
           O...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        www.flickr.com/photos/mareen/...
Blogs E-­‐mail
          Facebook
    Muziek SMS
   Mobiel YouTube  Skype
   IM Twieer Gaming
    ...
Nieuwe	
  Media:	
  kenmerken

   1  inhoud
   2  authen;ek
   3  ‘engaging’
   4  open
   5  interac;...
14	
  uur  Wie	
  zijn	
  wij?
                  Veranderende	
  communica;e
      Back	
  to	
  b...
14	
  uur   Wie	
  zijn	
  wij?
                   Veranderende	
  communica;e
       Back	
  t...
Staying	
  informed

  Connec;ng

 Entertainment

 Collabora;on

  Calcula;ng     Business	
  modellen	
  2.0
   ...
online	
  video


       ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Online	
  video	
  kijkers
    90%    60%    30%      0%
     Wave	
  1	
  Sept	
  06   ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
>	
  100.124.086
                                        (data	
  14-­‐12-­‐09,	
 ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Link
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Will	
  it	
  blend?
                                    Link
®	
  DigiRedo	
  2010...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Traffic	
  company	
  website        650%
             Online	
  sales  500%
www.pocket-­‐lint.co.uk  ...
86%
Nielssen	
  “ Trust	
  in	
  AdverDsing’	
  Report,	
  oktober	
  2007   ®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo....
Voorbeeld	
  van	
  viraal
                                       Link
®	
  Digi...
Beleving
                         Par;cipa;e
                        Engag...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        ?
blogging


®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
blog	
  lezers           blog	
  schrijvers


80%


60%


40%


20%


0%
Wave	
  1	
  Sept	
  06      Wav...
200
      000
TechnoraD  000  blogs
+120	
  
   	
  	
  000
      blogs	
  per	
  dag
TechnoraD
17
      blogposts	
  per	
  seconde
TechnoraD
34%
                               geven	
  hun	
  mening	
  
               ...
“
I	
  just	
  got	
  a	
  new	
  Dell	
  laptop	
  and	
  paid	
  a	
  
fortune	
  for	
  the	
  four	
  year,	
  in-­‐ho...
Jeff	
  Jarvis’	
  blog	
  
                  wordt	
  popular
         Dell	
  stopt	
  met	
  ...
>10.000	
  keer	
  
binnen	
  4	
  dagen
Microblogging
2008
                      Twieer

                   MySpace

          ...
Backchannel
?
sociale	
  
 netwerken	
  
 &	
  communi;es

®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Behoort	
  tot	
  een	
  digital	
  sociaal	
  netwerk
        70%


        53%


        35%


  ...
Zakelijke	
  Communi;es
           Virtuele	
  communiDes	
  waar	
  mensen	
  zaken	
  
           ...
3000	
  mln


                                        2250	
  mln


       ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
W3	
  Model

        Waarom	
  ...	
  bestaat	
  de	
  community?
        Wie	
  ...	
  gebruikt	
  het?
 ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
hep://www.vimeo.com/1768926
         Kevin	
  Colleran	
  |	
  Director	
  Na;onal	
  Sales	
  Facebook
®	
  D...
Acura of Springfield                           Air Methods
A & A Global Industries       ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
5,000,000	
  leden
    #1	
  website	
  in	
  Nederland
    Sta;s;eken
    Oploaden	
  CV
    Bedrijven	
  Hyv...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
ich;g
                            	
  voorz
                        We ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
De	
  toekomst	
  van	
  Sociale	
  Netwerken?
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        ?
mobiel	
  2.0

®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Mobile	
  1.0®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Mobile	
  2.0®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Mobile	
  2.0
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
100
    000
    000
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        ...
3000
 000
 000
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        Apps	
  downl...
Trein
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Hyves
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Twieer
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Sleep	
  Cycle
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
De	
  toekomst	
  is	
  dichterbij	
  dan	
  je	
  denkt
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Augmented	
  Reality	
  op	
  de	
  mobiel
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
MAM
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        ?
Cocrea;e
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Wat	
  waren	
  de	
  
       produc;ekosten	
  van	
  deze	
  clip?
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
                        ?
14	
  uur                 Wie	
  zijn	
  wij?
                              ...
14	
  uur                 Wie	
  zijn	
  wij?
                              ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
blog
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
webvideo’s
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
community,	
  cocrea;e
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Facebook,	
  Twieer
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
14	
  uur                 Wie	
  zijn	
  wij?
                              ...
14	
  uur                 Wie	
  zijn	
  wij?
                              ...
Toekomst
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Internet 3.0
                      Een reis naar de toekomst van het internet
®	
  DigiRedo	
  2...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Dit is Tim
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
En Tim zoekt een broek

                                Jeans

              ...
Dus Tim bestelt zijn
favoriete merk jeans online
Helaas Tim
OOS
Slim internet
backorder
Tim wandelt in de stad
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Met z’n iPhone
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Tim’s iPhone is übercool


                        Want Tim’s iPhone weet
            ...
Tim komt in de buurt van
                             een Jeanstore
®	
  DigiRedo	
  2010...
Met zijn favoriete jeans
                                op voorraad

           ...
Aha! Denkt het internet
        Tim               wil jeans  en bestelt online  wat niet lukt
...
Aha! Denkt het internet
 Nu is Tim                 op 300 m afstand van een Jeanstore met de jeans
®	...
‘Hallo Tim!’
                        zegt z’n iPhone
           Hallo Tim!
®	
 ...
‘Zeg, die jeans die jij besteld had’
           Zeg, die
          jeans die jij
        ...
‘zijn verderop wel leverbaar’
             zijn
            verderop
            we...
‘Wil je daar naar toe?’
           Wil je daar
           naar toe?
           OK  ...
‘Kom, laat ik je de weg wijzen’
           Na 100 meter
            rechts


®	
  DigiRedo	
  20...
Tim koopt z’n jeans
                             Tim is blij
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
...
Het internet weet dat

En cancelled zijn order online
      Jammer Amazon
Sensoring
       Biometrics
      Lifestreaming
     Image Recognition
     Augmented Reality
   Mo...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
4	
  stappen	
  naar	
  Social	
  Media	
  implementa;e


                        People
     ...
Laatste	
  stelling


              Ik	
  begrijp	
  beter	
  wat	
  Nieuwe	
  
               ...
Social	
  Media                            	
  stay!
                     ...
Social	
  Media
                              Luister
                   ...
®	
  DigiRedo	
  2010	
  •	
  www.digiredo.nl
Presenta;e
                        www.slideshare.com


            Uitslag

     ...
rene@digiredo.nl          erik@digiredo.nl
               Twi`er:	
  renedigiredo     Twi`er...
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland

1,129 views

Published on

Onze presentatie nieuwe media gegeven op de bijeenkomst Kwaliteitskring Noord Holland op 14 januari 2010 in IJmuiden.

Published in: Business
 • Get Paid On Social Media Sites? YES! View 1000s of companies hiring social media managers now! ♥♥♥ https://tinyurl.com/rbrfd6j
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

New Media Awareness Session Kwaliteitskring Noord Holland

 1. 1. De  kracht  van  Nieuwe  Media , Of ik m en l j ee ? oe t ik e r eig wat m Kwaliteitskring  Noord  Holland  •  IJmuiden  •  14  januari  2010
 2. 2. 1972 Muziek 1965 Mul;media Marke;ng Mar;al  Art Marke;ng Film Dierenarts Gadget BSc Teamplayer Akzo  Nobel Akzo  Nobel Theater MBA Farma  industrie Nieuwe  media WoonbootActeren Nieuwe  Media Video Audio Mul;media Triumph  SpiKire René  van  den  Bos Erik  van  der  Zijden
 3. 3. Advies   en   Conceptontwikkeling Nieuwe Media produc;e Training  en Educa;e ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 4. 4. Nieuwe   Innova;e Media Storytelling ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 5. 5. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e Webvideo Bloggen  en  microbloggen Communi;es De  mogelijkheden Mobile  2.0 Cocrea;e Business  modellen Komt  allen  tezamen Synergie  van  de  instrumenten Coole  ontwikkelingen Wat  komt  er  op  ons  af? 16  uur Vragen  staat  vrij ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 6. 6. Stelling  één De  invloed  van  de  Nieuwe   Media  op  het  gedrag  van  de   consument  wordt  schromelijk   overschat ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 7. 7. Stelling  twee Nieuwe  Media  heeX  voor  mijn   beroepsuitoefening  geen   toegevoegde  waarde ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 8. 8. Vraagje Wat  is  media  eigenlijk? en  waar  is  het  van  a,ankelijk? ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 9. 9. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 10. 10. 3000 commercials/dag ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 11. 11. 86% Nielssen  “ Trust  in  AdverDsing’  Report,  oktober  2007 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 12. 12. 78% vertrouwt  aanbevelingen   van  andere  consumenten Nielssen  “ Trust  in  AdverDsing’  Report,  ww.digiredo.nl ®  DigiRedo  2010  •  w oktober  2007
 13. 13. Internet  penetra;e Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 14. 14. 83% Internet  penetra;e huish oude heeX ns  in    bree NL dban d Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 15. 15. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 16. 16. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 17. 17. It’s  the  conversa;on,  stupid! ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 18. 18. 71% leest  blogs Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 19. 19. 41% heeX  een  blog Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 20. 20. 55% plaatst  foto’s Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 21. 21. 83% kijkt  video Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 22. 22. Bijna   4,000,000 ar;kelen ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 23. 23. Revolutie! ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 24. 24. “ Technology  is  shiRing  power  away  from  the   editors,  the  publishers,  the  establishment.  (..)  Now   it’s  the  people  who  are  taking  control. ” ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 25. 25. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 26. 26. digital  na;ves vs digital  immigrants ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 27. 27.   i gitale is  met  d ernet,   g roeid   ers,  int ie  opge omput Iem and  d ,  zoals  c c. o gie l ers  et technol mp 3  spe digital  na;ve Year .. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Age .. 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 digital  immigrant ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 28. 28. Millenials  spenderen   >  16  uur/week  online ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 29. 29. 96%  is  lid  van  een   sociaal  netwerk ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 30. 30. Gemiddeld  53  online   vrienden Hechte  vrienden 11% Online  vrienden 38% Kennissen 51% ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 31. 31. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl www.flickr.com/photos/mareen/200274022/
 32. 32. Blogs E-­‐mail Facebook Muziek SMS Mobiel YouTube Skype IM Twieer Gaming Wikipedia Widgets ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl www.flickr.com/photos/mareen/200274022/
 33. 33. Nieuwe  Media:  kenmerken 1 inhoud 2 authen;ek 3 ‘engaging’ 4 open 5 interac;e;  connec;e 6 ontwrichtend ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 34. 34. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 35. 35. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e Webvideo Bloggen  en  microbloggen Communi;es De  mogelijkheden Mobile  2.0 Cocrea;e Business  modellen 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 36. 36. Staying  informed Connec;ng Entertainment Collabora;on Calcula;ng Business  modellen  2.0 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 37. 37. online  video ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 38. 38. Online  video  kijkers 90% 60% 30% 0% Wave  1  Sept  06 Wave  2  Juni  07   Wave  3  Mrt  08 Wave  4  Juli  09 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009
 39. 39. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 40. 40. >  100.124.086 (data  14-­‐12-­‐09,  posted  Nov  ’06,   3  na  best  bekeken  video  op  YouTube) 22.3  mln 22.0  mln 20,8  mln Nielsen  RaIng  Nov  6-­‐12,  2006 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 41. 41. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 42. 42. Link ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 43. 43. Will  it  blend? Link ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 44. 44. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 45. 45. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 46. 46. Traffic  company  website 650% Online  sales 500% www.pocket-­‐lint.co.uk ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 47. 47. 86% Nielssen  “ Trust  in  AdverDsing’  Report,  oktober  2007 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 48. 48. Voorbeeld  van  viraal Link ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 49. 49. Beleving Par;cipa;e Engagement Authen;citeit ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 50. 50. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl ?
 51. 51. blogging ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 52. 52. blog  lezers blog  schrijvers 80% 60% 40% 20% 0% Wave  1  Sept  06 Wave  2  Juni  07   Wave  3  Mrt  08 Wave  4  Jul  09 Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009
 53. 53. 200 000 TechnoraD 000 blogs
 54. 54. +120      000 blogs  per  dag TechnoraD
 55. 55. 17 blogposts  per  seconde TechnoraD
 56. 56. 34% geven  hun  mening   over  producten  en   merken  via  een  blog www.slideshare.net/mzkagan/what-­‐the-­‐Z-­‐social-­‐media
 57. 57. “ I  just  got  a  new  Dell  laptop  and  paid  a   fortune  for  the  four  year,  in-­‐home   service.  The  machine  is  a  lemon  and  the   service  is  a  lie. ...... Google  and  smoke  it,  Dell. Jeff  Jarvis  -­‐  BuzzMachine,  25  juni  2005 “ DELL  SUCKS.  DELL  LIES.  Put  that  in  your  
 58. 58. Jeff  Jarvis’  blog   wordt  popular Dell  stopt  met  online   customer  support winstwaarschuwing   Dell Jeff  Jarvis  begint  te   bloggen  over  Dell
 59. 59. >10.000  keer   binnen  4  dagen
 60. 60. Microblogging
 61. 61. 2008 Twieer MySpace RSS Blogs IM Internet E-­‐mail Mobiel Pieper 1980 2  uur 0  sec Me  the  Media,  VINT  2008
 62. 62. Backchannel
 63. 63. ?
 64. 64. sociale   netwerken   &  communi;es ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 65. 65. Behoort  tot  een  digital  sociaal  netwerk 70% 53% 35% 18% 0% Wave  1  Sept  06 Wave  2  Juni  07   Wave  3  Mrt  08 Wave  4  Jul  09 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl Universal  McCann  CompariDve  Study  on  Social  Media  Trends  2009
 66. 66. Zakelijke  Communi;es Virtuele  communiDes  waar  mensen  zaken   doen Algemene  Interesse  Communi;es Virtuele  communiDes  waar  mensen  een   interesse  delen   Vrienden  Netwerken  &  Sociale  Communi;es Virtuele  communiDes  waar  het  sociale   element  en  profilering  is  het  belangrijkst   ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 67. 67. 3000  mln 2250  mln 1500  mln Jan  04 750  mln Feb  05 Mrt  06 Apr  07 Nov  07 0  mln Jun  08 ComScore  •  Kullin.net
 68. 68. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 69. 69. W3  Model Waarom  ...  bestaat  de  community? Wie  ...  gebruikt  het? Wat  ..  wordt  gedeeld? Broekman  MarkeDng  Advies ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 70. 70. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 71. 71. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 72. 72. hep://www.vimeo.com/1768926 Kevin  Colleran  |  Director  Na;onal  Sales  Facebook ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 73. 73. Acura of Springfield Air Methods A & A Global Industries Abercrombie & Fitch Adventure Sports AES Corporation, The Acurian Air New Zealand A & B TV Abercrombie & Kent Adventureland Park AF Evans Acxiom Corporation Air Terminal Gifts A & E Stores Aberdeen American News Advertisers Press AFC Enterprises AdBrite Air To Ground A & K Earth Movers Aberdeen Group Advertising Council, The AFCO Industries Adam Aircraft Industries Air2Web A & L Underground Abilities Of Northwest Jersey Advertising Specialty Institute AFD Contract Furniture Adams Brothers Produce AirTran Holdings A & M Supply Ability Center Advertising.com AFFINA Adams County Memorial Hospital Advisory Board Company, The Airborne Capital A A World Class Embroidery AFS Intercultural Programs Able Laboratories Adams Fairacre Farms Aircraft Technical Publishers A B C Liquors Ableco Finance Advisory Board, The AG Credit Adams Golf Airgo Networks A J Manufacturing Abn Amro Advisory Council on Historic AGL Resources Adams Remco Airimba Wireless A J Rose Manufacturing Abode, The Advocate Health Care AGP & Associates Adams Respiratory Therapeutics Advocates For Youth Airline Hydraulics A L Lee AGY About Adaptec Airlite Plastics A La Mode Abrasive Technology Aedc Federal Credit Union AHNTECH Adbusters Airport Connections A Mortgage Solution AcBel Polytech Aegis Communications AHO Construction Adcahb Medical Coverage Airport Fast Park A R Sandri Academy Bus Tours Aegis Communications Group AIG Adcare Airport Property A Servant’s Heart Senior Care Academy Carpet Aegis Medical Systems AIG Amerian General Adchem Airtechnics A Zerega’s Sons Academy Ford Aegis Technologies, The AKA Talent Agency Adco Circuits Ajax Building A&A Maintenance Academy Sports & Outdoors Aero Controls AKQA Addiction Research & Treatment Aeroflex Ajax Metal Processing A&E Television Networks ALFY Academy of Motion Picture Arts and Sciences Adelphia Ajilon A-1 Freeman Moving Acadia Realty Trust Aeroground ALI UK Adelphoi Village Akamai Technologies A-1 Limousine Acadian Ambulance Service Aeropostale ALLETE Adept Technology Aker Kvaerner E&C A-1 Mortgage Acadiana Dodge Aerosoles ALZA Adhesives Research Akimbo Systems, Inc. A-C Electric Accel Partners Aerotek Staffing Agency AMAX Adirondack Trust Akins Ford 21,655  bedrijven A-Ware Software Accela Communications Aerovironment AMC Entertainment Adlib Akonix Systems A. Duda & Sons Accelrys Aerovox AMCORE Financial Adlin Akron Art Museum A. M. Castle Accent Plastics Aerwav Integration Services AMD Admar Supply Akron Foundry A. Schulman Accenture AesthetiCURE AMERIGROUP Administrative Resources Akron Porcelain & Plastics, The A. T. Cross Access Direct Systems Aetna AMERISAFE Administrative Solutions Akron Tractor & Equipment A.G. Construction Access Group Afa Protective Systems AMI Semiconductor Admiral Homes Akropolis A.G. Edwards & Sons Access Intelligence Affiliated Computer Services AMREP Adobe Al Deeby Dodge A.T. Kearney Access Intelligence Affiliated Engineers AN Deringer Adolfson & Peterson Al Meyer Ford AAA Access Services Affiliated Foods Southwest ANADIGICS Adolor Alabama Central Credit Union AAA Flag & Banner Access TCA Affinitas AON Corporation Adolph Gasser Alabama Farmers Cooperative AAA Flooring Source Access Worldwide Communications Affinity Bank APAC Adonel Concrete Pumping & Finishing Alabama Motor Express AAA Galvanizing Accredited Home Lenders Affinity Group APC Paper Adray Camera Alabama National BanCorporation AAA Life Insurance Accretive Solutions Affinity Logistics APCO Worldwide Adriel School Alacare Home Health & Hospice AAA Northwest Ohio Accu Tech Affirmative Insurance Holdings APWU Health Plan Adtech Aladdin AAMCO Transmissions AccuQuote Affirmed AQM Adult Continuing Education Alain Pinel Realtors AARP Accucolor Labs Affordable Auto Glass AR Electronics Advance America Alameda County Water District ABC Seamless Accurate Communications Affordable Interior Systems ARAMARK Advance Paper Box Alamo Group ABCM Accurate Metal Fabricators Affordable Portables ARCS Commercial Mortgage Advanced Arenas Alan Taylor Communications ABECO Accurate Staffing Consultants Affordable Windows & Doors ARELCO Advanced Circuits Alarm One ABM Accutrex Products Affymetrix ASCAP Advanced Cleanup Technologies Alaska Air ABX Air Accuweather Afl Maintenance Group ASE Edge Advanced Currency Markets Alaska Communications Systems AC Tech Ace Beauty Supply Aflac ASI Sportswear Advanced Energy Industries Alaska Mechanical ACCION International Ace Clearwater Enterprises African Development Foundation ASPCA Advanced Health Media Alaska National ACE Cash Express Ace Electric Africare AST Advanced Laser Clinics Alaska Native Tribal Health Consorti ACE Hardware Ace Mortgage Funding Aftercare Nursing Services AT&T Advanced Medical Institute Alaska Railroad ACE*COMM Ace Relocation Systems Agbayani Construction ATM Advanced Photonix Agency for International Development (USAID) Fur Alaskan ACI Building Systems ATS Medical Acepex Management Advanced Radiology Services Alberici ACNB Achieve Global Agency.com ATSI Advanced Response Systems Albert C Kobayashi ACOI Achievo Agetec AVX Advanced Scientifics Albertson’s ACR Group Acme Building Maintenance Agile Software AWN Advanced Systems Technology Alc Environmental ACS Technologies Acme Bus Agilent Technologies AXA Advisors Advanced Tech Security Alcatel ACT-1 Personnel Services Acme Foundry Agland AYS Advanced Technology Services Alco Industries ACTON International Acme Refining Agri Beef Aacoa Advancia Alco Parking ADC Telecommunications Acme Screw Agricultural & Labor Program, The Aakash Chemicals Advanstar Communications Alco Plastics ADCO Electrical Acme Truck Parts & Equipment Agriliance Aames Home Loan ADDvantage Technologies Aaron Acme-Monaco hap://www.insidefacebook.com/complete-­‐list-­‐of-­‐21655-­‐companies-­‐on-­‐facebook/ ADE Aaron Industries Acosta
 74. 74. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 75. 75. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 76. 76. 5,000,000  leden #1  website  in  Nederland Sta;s;eken Oploaden  CV Bedrijven  Hyves  starten ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 77. 77. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 78. 78. ich;g  voorz We es ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 79. 79. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 80. 80. De  toekomst  van  Sociale  Netwerken? ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 81. 81. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl ?
 82. 82. mobiel  2.0 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 83. 83. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 84. 84. Mobile  1.0 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 85. 85. Mobile  2.0 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 86. 86. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 87. 87. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 88. 88. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 89. 89. Mobile  2.0
 90. 90. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 91. 91. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 92. 92. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 93. 93. 100 000 000 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl Apps  beschikbaar
 94. 94. 3000 000 000 ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl Apps  downloads
 95. 95. Trein ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 96. 96. Hyves ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 97. 97. Twieer ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 98. 98. Sleep  Cycle ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 99. 99. De  toekomst  is  dichterbij  dan  je  denkt ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 100. 100. Augmented  Reality  op  de  mobiel ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 101. 101. MAM ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 102. 102. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl ?
 103. 103. Cocrea;e
 104. 104. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 105. 105. Wat  waren  de   produc;ekosten  van  deze  clip? ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 106. 106. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 107. 107. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 108. 108. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 109. 109. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 110. 110. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 111. 111. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 112. 112. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 113. 113. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 114. 114. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 115. 115. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 116. 116. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 117. 117. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 118. 118. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 119. 119. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 120. 120. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl ?
 121. 121. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e Webvideo Bloggen  en  microbloggen Communi;es De  mogelijkheden Mobile  2.0 Cocrea;e Business  modellen 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 122. 122. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e Webvideo Bloggen  en  microbloggen Communi;es De  mogelijkheden Mobile  2.0 Cocrea;e Business  modellen Komt  allen  tezamen Synergie  van  de  instrumenten 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 123. 123. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 124. 124. blog ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 125. 125. webvideo’s ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 126. 126. community,  cocrea;e ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 127. 127. Facebook,  Twieer ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 128. 128. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e Webvideo Bloggen  en  microbloggen Communi;es De  mogelijkheden Mobile  2.0 Cocrea;e Business  modellen Komt  allen  tezamen Synergie  van  de  instrumenten 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 129. 129. 14  uur Wie  zijn  wij? Veranderende  communica;e Back  to  basics Cijfertjes  en  sta;s;eken De  nieuwe  genera;e Webvideo Bloggen  en  microbloggen Communi;es De  mogelijkheden Mobile  2.0 Cocrea;e Business  modellen Komt  allen  tezamen Synergie  van  de  instrumenten Coole  ontwikkelingen Wat  komt  er  op  ons  af? 16  uur ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 130. 130. Toekomst
 131. 131. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 132. 132. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 133. 133. Internet 3.0 Een reis naar de toekomst van het internet ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 134. 134. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 135. 135. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 136. 136. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 137. 137. Dit is Tim ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 138. 138. En Tim zoekt een broek Jeans Ook cool ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 139. 139. Dus Tim bestelt zijn favoriete merk jeans online
 140. 140. Helaas Tim OOS
 141. 141. Slim internet backorder
 142. 142. Tim wandelt in de stad ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 143. 143. Met z’n iPhone ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 144. 144. Tim’s iPhone is übercool Want Tim’s iPhone weet waar ‘ie is ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 145. 145. Tim komt in de buurt van een Jeanstore ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 146. 146. Met zijn favoriete jeans op voorraad Dat weet het internet Slim internet + ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 147. 147. Aha! Denkt het internet Tim wil jeans en bestelt online wat niet lukt ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 148. 148. Aha! Denkt het internet Nu is Tim op 300 m afstand van een Jeanstore met de jeans ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 149. 149. ‘Hallo Tim!’ zegt z’n iPhone Hallo Tim! ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 150. 150. ‘Zeg, die jeans die jij besteld had’ Zeg, die jeans die jij besteld had ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 151. 151. ‘zijn verderop wel leverbaar’ zijn verderop wel lever- baar ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 152. 152. ‘Wil je daar naar toe?’ Wil je daar naar toe? OK Cancel ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 153. 153. ‘Kom, laat ik je de weg wijzen’ Na 100 meter rechts ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 154. 154. Tim koopt z’n jeans Tim is blij ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 155. 155. Het internet weet dat En cancelled zijn order online Jammer Amazon
 156. 156. Sensoring Biometrics Lifestreaming Image Recognition Augmented Reality Mobile Connected Games Location-based Social Media Retail Proximity Media Consumption ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 157. 157. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 158. 158. 4  stappen  naar  Social  Media  implementa;e People O  bjec;ves S trategy Technology ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl As  explained  in  The  Groundswell,  Charlene  Li  and  Josh  Bernoff  -­‐  Forrester  Research
 159. 159. Laatste  stelling Ik  begrijp  beter  wat  Nieuwe   Media  voor  mij  kan   betekenen. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 160. 160. Social  Media  stay! re  to is   he e dia   al   M Soci ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 161. 161. Social  Media Luister Doe  mee Experimenteer  intern Wees  betrokken  en  authen;ek Het  gaat  om  de  mens  en  niet  de  techniek ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 162. 162. ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 163. 163. Presenta;e www.slideshare.com Uitslag digiredo.wordpress.com ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl
 164. 164. rene@digiredo.nl erik@digiredo.nl Twi`er:  renedigiredo Twi`er:  erikdigiredo www.digiredo.nl digiredo.wordpress.com ®  DigiRedo  2010  •  www.digiredo.nl

×