Digitale Marketing voor dierenartsen deel 1 - Laat zien wie je bent!

1,395 views

Published on

Digitale media is hot. Velen, zo ook dierenartsenpraktijken willen ermee aan de slag. Maar hoe gebeurt dit? Ad hoc of met een doordacht plan, een strategie? Dat laatste wordt veelal vergeten. Sterker nog, vele praktijken hebben niet of nauwelijks nagedacht over een 'traditioneel' marketingplan, over hun eigen identiteit, soms zelfs niet over een bedrijfsstrategie. Toch is het handig om daarbij stil te staan. Om een goed plan te ontwikkelen. En om te beschrijven waar je als praktijk voor staat. Want waarom sta je iedere dag op om naar je werk te gaan?
Deel 1 van dit drieluik gaat dan ook in detail in op het ontwikkelen van een (digitaal) marketingplan. En dat, als je zo'n plan hebt ontwikkeld, je dat ook deelt met alle mensen in je team.
Deze presentatie is gegeven tijdens een PEGD lezing 'Digitale Marketing voor de DAP' op 6 juni 2013.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Digitale Marketing voor dierenartsen deel 1 - Laat zien wie je bent!

 1. 1. Digitale Marketing&de DAPkan s of kopzorgPEGD, 6 juni 2013Welkom bij de ‘Digitale Marketing voor de DierenartsenpraktijkIn 3 delen wordt dit onderwerp besproken.
 2. 2. René van den BosMultimediaMarketingStorytellerActorDVMPharmaDigital MediaIntervet (MSD)1965FilmmakerMobileHouseboatVeterinarianMarcelaDavidEnterprise 2.0Apple loverAppsGlobal Product ManagerInternationalTechnical ManagerFelipeColombiaGolfLinkedIn Twi*erLaat ik me eerst even voorstellen
 3. 3. Met DigiRedo helpen we bedrijven, zoals dierenartsenpraktijken, hoe digitale media op een goedemanier te gebruiken.
 4. 4. WELCOME TO THE 21stCENTURYHelaas leven veel organisaties nog altijd in de 20e eeuw, waarbij communicatie meer uit zenden daneen dialoog bestaat. Zowel naar de klant als naar de eigen medewerkers! Met DigiRedo maken we jebewust dat de wereld veranderd is en hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan.
 5. 5. organisatieindividuTraditioneel staat het individu in dienst van de organisatie...
 6. 6. organisatie individu...maar succesvolle bedrijven draaien dit 180∘om: wij staan als organisatie in dienst van hetindividu, de medewerker. Dit is de trend van de 21e eeuw: bedrijfscultuur gaat drastischveranderen! Kijk bijvoorbeeld naar Google of Zappos.
 7. 7. Digitale Marketing&de DAPkan s of kopzorgPEGD, 6 juni 2013Waar gaan we het over hebben in deze 3 delen?
 8. 8. Digitale Marketing en de DAPlaat zien wie je ben tDe kracht van Nieuwe Mediain gesprek met je klan tNiet lullen maar poetsenvan theorie naar praktijk123Deel 1: Digitale marketing en de dierenartsenpraktijk: laat zien wie je bentDeel 2: De kracht van Nieuwe Media: in gesprek met je klantDeel 3: Niet lullen maar poetsen: van theorie naar praktijk
 9. 9. Link‘Klein. Het nieuwe groot.’ Commercial van Triodos welke heel goed de huidige tijdsgeest laat zien.
 10. 10. Een  stukje  geschiedenis19e  eeuwBron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  201320e  eeuw 21e  eeuwGeschiedenis van marketing in vogelvlucht...
 11. 11. 19e  eeuwBron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  201319e eeuw - Maatschappij van kleine gemeenschappen, handel lokaal geconcentreerd, kleineondernemers spelen belangrijke rol. Helft van NL is zelfstandig ondernemer. Martplaats is centrum vande handel, Mond-tot-mond belangrijkste marketing
 12. 12. Internet  revolu7eIns,tutenIndividuenBron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  201320e eeuw - Industriele revolutie: productiekosten omlaag, logistieke mogelijkheden omhoog,massaproductie en schaalvergroting. Mensen, voorheen zelfstandig ondernemer, gaan nu inloondienst, en worden onderdeel van het grote geheel. Individu heeft geen invloed meer, marketingwordt zenden.
 13. 13. Internet  revolu7eIns,tutenIndividuenWeb  2.0 Web  3.0Bron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  201321 eeuw - Overgang van zenden naar dialoog, via Web 1.0 naar Web 2.0 wat veel mogelijkheden biedtaan het individu. We gaan in feite terug naar netwerken en communities, alleen nu ook virtueel. Aantalzelfstandigen groeit, aantal netwerkbedrijven groeit. Macht verschuift meer naar het individu (om inTriodos termen te blijven: Klein. Het nieuwe groot). Alle stakeholders in een netwerk gaan intensiefsamenwerken en co-creeren (Web 3.0)
 14. 14. 19e  eeuwBron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  2013Geschiedenis van marketing:19e eeuw: Maatschappij van kleine gemeenschappen, handel lokaal geconcentreerd, kleineondernemers spelen belangrijke rol. Helft van NL is zelfstandig ondernemer. Martplaats is centrum vande handel, Mond-tot-mond belangrijkste marketing
 15. 15. Industriële  revolu7eIns,tutenIndividuenBron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  201320e eeuw - Industriele revolutie: productiekosten omlaag, logistieke mogelijkheden omhoog,massaproductie en schaalvergroting. Mensen, voorheen zelfstandig ondernemer, gaan nu inloondienst, en worden onderdeel van het grote geheel. Individu heeft geen invloed meer, marketingwordt zenden.
 16. 16. Internet  revolu7eIns,tutenIndividuenWeb  2.0 Web  3.0Bron:  Marke+ngfacts  Jaarboek  2013Overgang van zenden naar dialoog, Web 1.0 ‘mislukt’, Web 2.0 biedt veel mogelijkheden aan individu.Terug naar (virtuele) netwerken en communities. Aantal zelfstandigen groeit, aantal netwerkbedrijvengroeit. Macht verschuift meer naar het individu
 17. 17. Bron:  Hoe  laat  ik  mijn  klanten  kwispelen?  Theo  Lam,  Jolanda  Jansen  &  Roeland  WesselsLinkDe wereld is in continue verandering. Daar moet je je als bedrijf/organisatie naar aanpassen,anders ziet de toekomst er niet goed voor je uit. Zie hier de ontwikkeling van de muziekindustrie in de afgelopen 40-50 jaar.
 18. 18. Dr.  VlimmenPiet  PracticusVera  Veterinair1.02.03.0Bron:  Hoe  laat  ik  mijn  klanten  kwispelen?  Theo  Lam,  Jolanda  Jansen  &  Roeland  WesselsDeze veranderingen gelden ook voor de dierenarts! De huidige dierenarts (Vera Veterinair:vrouw, parttime, wenst balans tussen werk en privé) is een totaal andere dan die van na WO2(Piet Practicus: omzet gedreven, mijn werk is mijn leven). Voor meer info, zie http://www.hoelaatikmijnklantenkwispelen.nl
 19. 19. LinkNogmaals de Triodos bank commercial: vanuit welk perspectief kijkt Triodos nrr de wereld? Vanuit deklant! Tot 10 seconden voor het eind van de commercial worden de naam van de bank, of deproducten en diensten niet genoemd. Toch geeft het, althans bij mij, een positief en goed gevoel.Kortom: goede marketing!
 20. 20. “Het  is  niet  mijn  geld,  het  is  jouw  geld!”LinkEn dit is het bewijs van goede marketing: merkbekendheid van Triodos bank afgelopen jaren gestegenvan 13% naar 22%, groei van 10-15% per jaar, marktaandeel van ruim 10%doelgroep: maatschappelijk betrokken consument en de ondernemer.Verbinden in plaats van verkopen.Wat is jullie ervaringen met banken?
 21. 21. WAT  IS  MARKETING?Welke associaties heb je bij marketing?
 22. 22. Marke2ngplan57%24%19%Nee Ja Weet nietn=37UItslag nav de enquete.Vraag: heeft u met uw praktijk een marketingplan opgesteld?
 23. 23. Zelfanalyse:  Wie  zijn  wij?Markt-­‐analyse:  Wie  zijn  onze  klanten  en  concurrenten?SWOT-­‐analyse:  Wat  zijn  onze  sterktes  en  zwaktes,  waar  liggen  kansen  en  bedreigingen?Doel  &  StrategieDe  Marke7ngmixAc7e!Evalua7eOpbouw van een marketingplan
 24. 24. Wie  zijn  wij?
 25. 25. Missie32%35%32%Nee Ja Weet nietn=37Vraag: Heeft u een missie, visie of kernwaarden voor de praktijk omschreven?
 26. 26. “We  willen  goede  diergeneeskunde  voor  een  eerlijke  prijs  leveren.  Hiermee  een  pre=ge  werksfeer  creeren  voor  het  personeel.  Tevens  naar  de  klant  service  en  vriendelijkheid  bieden.”ConDnue  kwalitaDef  hoge  zorg  bieden  voor  het  dier  in  een  pre=ge  werkomgeving.Toeleggen  op  behandelingen  die  niet  iedereen  doet,  waar  ik  plezier  in  heb  en  nog  behoorlijk  opbrengen.  U  en  uw  dier  vormen  het  hart  van  onze  prakDjk.    Wij  streven  naar  de  beste  behandeling  voor  uw  dier  waarbij  zorg  en  betrokkenheid  centraal  staan.  Wij  hebben  liefde  voor  ons  vak  en  dat  willen  we  naar  u  en  uw  dier  uitstralen.MissieEen aantal voorbeelden van missie statements voor een dierenartsenpraktijk
 27. 27. WaaromHoeWatDe Gouden CirkelSource: Start with Why - Simon Sinek  linkvideo  linkboekVeel bedrijven en organisaties weten heel goed wat ze doen en hoe ze dit doen. Er zijn erechter maar weinig die weten waarom ze doen wat ze doen. Terwijl dat nu juist de reden iswaarom klanten en medewerkers zich ermee verbonden kunnen voelen.Weet u waarom u doet wat u doet?
 28. 28. Limbisch systeemNeocortexOnze hersenenSource: Start with Why - Simon SinekGouden cirkel afgeleid van dwarsdoorsnede van onze hersenen:Neocortex: ratio, analytisch vermogen, taal. Hier verklaren we wat we doenLimbisch systeem: emotie, gevoelens (zoals vertrouwen en loyaliteit)menselijk gedrag, beslissingen, maar geen taal. Veel beslissingen die we nemen zijn opgevoel, waarbij we het moeilijk vinden het ‘waarom’ uit te leggen. Maar de beslissing ‘voelt’goed en is dat vaak ook. Wanneer je als praktijk dit ‘waarom’ kunt beschrijven en er ook naarleeft zul je een grotere loyale klantenschare krijgen: van mensen die geloven waar jij ingelooft. Zie het boek van Sinek voor meer info.
 29. 29. Link1984 commercial Apple welke het ‘Waarom’ van Apple onderschrijft: het uitdagen van destatus quo, rebels.Voor meer informatie over deze commercial: http://en.wikipedia.org/wiki/1984_(advertisement)
 30. 30. “We  willen  goede  diergeneeskunde  voor  een  eerlijke  prijs  leveren.  Hiermee  een  pre=ge  werksfeer  creeren  voor  het  personeel.  Tevens  naar  de  klant  service  en  vriendelijkheid  bieden.”ConDnue  kwalitaDef  hoge  zorg  bieden  voor  het  dier  in  een  pre=ge  werkomgeving.Toeleggen  op  behandelingen  die  niet  iedereen  doet,  waar  ik  plezier  in  heb  en  nog  behoorlijk  opbrengen.  U  en  uw  dier  vormen  het  hart  van  onze  prakDjk.    Wij  streven  naar  de  beste  behandeling  voor  uw  dier  waarbij  zorg  en  betrokkenheid  centraal  staan.  Wij  hebben  liefde  voor  ons  vak  en  dat  willen  we  naar  u  en  uw  dier  uitstralen.MissieKijk nog eens naar de ‘mission statements’. Hoe komt dit over op een dier-eigenaar of eenmedewerker? Wat voelt hij/zij hierbij met betrekking tot de praktijk?
 31. 31. Het  Grote  MissiespelMet dank aan Roeland Wessels, Sint Ann Advies, NijmegenWelk merken horen bij de volgende missie statements?Antwoorden aan het eind van deel 3
 32. 32. 1We  believe  we  are  on  the  face  of  the  Earth  to  make  things  that  make  an  impact.  We  create  the  best-­‐loved  technology  on  the  planet  to  design  great  products  that  allow  people  to  sDmulate  their  creaDvity,  intelligence  and  fantasy.  Helping  them  discover  all  the  amazing  things  they  can  do  with  it,  things  they  thought  were  impossible  not  so  long  ago.  “”
 33. 33. 2To  organise  the  world’s  informaDon  and  make  it  universally  accessible  and  useful.  “”
 34. 34. 3We  are  people  from  across  the  world  standing  up  for  humanity  and  human  rights.  Our  purpose  is  to  protect  people  wherever  jusDce,  freedom,  truth  and  dignity  are  denied.  We  invesDgate  and  expose  abuses,  educate  and  mobilize  the  public,  and  help  transform  socieDes  to  create  a  safer,  more  just  world.  “”
 35. 35. 4Our  mission  is  to  give  people  the  power  to  share  and  make  the  world  more  open  and  connected.“”
 36. 36. 5We  will  provide  funcDonal,  well-­‐designed  furniture  at  prices  so  low  that  as  many  people  as  possible  will  be  able  to  afford  them.  CreaDng  a  beMer  everyday  life  for  the  many  people.  “”
 37. 37. 6Our  core-­‐mission  is  to  educate  young  people,  to  train  new  generaDons  of  researchers,  to  produce  academics  who  have  both  specialist  knowledge  and  professional  skills,  to  conduct  groundbreaking  research  and  to  address  social  issues  and  work  towards  solving  them.  “”
 38. 38. 7To  bring  inspiraDon  and  innovaDon  to  every  athlete*  in  the  world.*If  you  have  a  body,  you  are  an  athlete.“”
 39. 39. 8We  create  happiness  by  providing  the  finest  in  entertainment  for  people  of  all  ages,  everywhere.  “”
 40. 40. 9Our  ulDmate  purpose  is  to  inspire  and  develop  children  to  think  creaDvely,  reason  systemaDcally  and  release  their  potenDal  to  shape  their  own  future  -­‐  experiencing  the  endless  human  possibility.  “”
 41. 41. 10By  creaDng  value  for  our  customers,  we  create  value  for  our  shareholders.  We  use  our  experDse  to  create  transport-­‐related  products  and  services  of  superior  quality,  safety  and  environmental  care  for  demanding  customers  in  selected  segments.  We  work  with  energy,  passion  and  respect  for  the  individual.  “”
 42. 42. Wie  zijn  onze  klanten......en  onze  concurrenten
 43. 43. Wie  zijn  onze  klanten...Anayseer je klanten. Maak persona’s: kun je je klanten in een aantal (<5) groepenonderbrengen? Bijvoorbeeld op basis van demografische kenmerken.
 44. 44. Wie  zijn  onze  klanten...
 45. 45. Wie  zijn  onze  klanten...
 46. 46. Wie  zijn  onze  klanten...
 47. 47. Wie  zijn  onze  klanten...
 48. 48. Online is veel over je klanten te vinden. Je kunt voor een dergelijke analyse ook eengespecialiseerd bureau inhuren
 49. 49. Wie  zijn  onze  klanten...Je kunt je klanten ook op gedrag en houding tov de praktijk indelen:1. je fans - klanten die met je weglopen (en vaak verantwoordelijk voor 80% van de omzet!)2. onverschillige klanten - die zijn niet ontevreden, maar gaan net zo lief naar debuurtcollega3. ontevreden klanten - klanten die wel bijven komen, maar zeer moeilijk tevreden te stellenzijn, hoe goed iedereen ook zijn best doet.Aan welke klant besteed je de meeste aandacht?
 50. 50. Wie  zijn  onze  concurrenten...Vergeet ook je concurrenten te analyseren:Wie zijn zij, wat bieden zij, hoe doen ze dat, waarom doen ze dat?
 51. 51. SWOT Analyse
 52. 52. Strength WeaknessThreatOpportunityS WO TAnalyse van je eigen praktijk, en dus een kritische blik in de spiegel: wat zijn onze sterke en zwakke kanten. Hoekun je van een zwakte een sterkte maken?Analyse van invloeden uit de omgeving: wat zijn bedreigingen en waar liggen de kansen. Nog beter: wat zijn debedreigingen en hoe zetten we die om in kansen?
 53. 53. CrisisInforma7eAn7bio7caEmo7ePar7cipa7eControleThreats & Opportunities - Korte termijnVoorbeelden van bedreigingen en hoe deze om te zetten in kansen:- crisis zet de praktijk en de markt als geheel onder druk > wij werken met emotie, nl de liefde voor het dier.Omdat wij de emotionele band van klant en dier goed begrijpen, zorgt dit ervoor zorgen dat de crisis ons minderpijn doet dan bij een ander.- klanten komen met veel onzin van Dr Google naar de praktijk > wij preken niet naar onze klanten dat dit nietgoed is, nee, wij participeren op het internet met onze klanten en leveren zo goede en betrouwbare informatie. Ditvergroot het vertrouwen in ons.- Antibiotica leidt tot resistentie bij mens en dier en bedreigt de volksgezondheid > wij gaan zeer bewust enzorgvuldig met het gebruik van antibiotica om en schrijven dit niet routinematig voor.
 54. 54. Balans ProfessionaliteitZoonosis One  HealthGlobal  warming DuurzaamheidThreats & Opportunities - Mid-lange termijn- De huidige dierenarts zoekt meer balans tussen werk en privé en wil parttime werken > door ons professioneleren gestructureerd te organiseren kunnen wij efficienter werken, parttime werken aanbieden. Sterker nog, wedraaien eenzelfde omzet in minder tijd en zo houden de maten meer vrije tijd over!- het risico voor zoonosis stijgt, zo waarschuwt de wetenschap > wij realiseren dat wij als dierenarts eenpoortwachter rol vervullen en daardoor belangrijk zijn voor een gezonde samenleving: One Health- het milieu wordt ernstig bedreigt en is ieders verantwoordelijkheid > wij hebben ons als praktijk groen enduurzaam ingercht, van afvalverwerking tot energie verbruik. Wij zijn een Maatschappelijk Verantwoord(Veterinair) Onderneming (MVVO)
 55. 55. Doel  &  Strategie
 56. 56. Denk goed na over welk(e) doel(en) je wilt bereiken. En schrijf die op, inzichtelijk voor iedereen.
 57. 57. Doelen zijn verschillend voor iedere praktijk...
 58. 58. ...maar we willen wel allemaal winnen!
 59. 59. SMARTSpecifiekMeetbaarAmbitieusRealistischTijdgebondenEn stel de doelen SMART op(A wordt ook wel als Accuraat of Acceptabel beschreven. Ik heb een voorkeur voor Ambitieus. Dan is het doelacceptabel, maar niet zonder veel inspanning te bereiken. De lat mag best een beetje hoog liggen. Anders is hetniet motiverend en inspirerend.
 60. 60. Het gevolg van het niet vastleggen van je doelen
 61. 61. Strategie
 62. 62. Het NL dameshockeyelftal werd in 2012 Olympisch kampioen. Denk je dat al deze dames opde hoogte waren van dit doel op het moment dat de eerste training aanving? En dat ze ook dete volgen strategie kenden?Natuurlijk!
 63. 63. En naast het damesteam, waren er nog meer mensen van doel en strategie op de hoogte?Natuurlijk! Coaches, verzorgers, artsen, fysiotherapeuten, materiaalmensen etc.Iedereen was op de hoogte van doel en strategie en wat er van hun werd verwacht om ditdoel te bereiken.
 64. 64. Hoe zit dit bij jullie team? Weet iedereen binnen de praktijk wat het doel is, hoe dit doel tebereiken (strategie) en wat er van iedereen hierin verwacht wordt? Nee? Dan zul je dat doelwaarschijnlijk niet of veel moeilijker bereiken. Informeer en betrek iedere medewerkerhierbij!!
 65. 65. De Marketingmix - de basis voor je marketingactiviteiten
 66. 66. ProductPlaatsPrijsPromo6ePersoneelPassie✔✔De 6 P’s: de mix volgens het traditionele marketingmodel. Oorspronkelijk waren er 4 P’s, later werdPersoneel er als 5e aan toegevoegd. Ik zou graag Passie als 6e willen toevoegen.Realiseer je wel dat dit heel erg vanuit jezelf gedacht is, vanuit je eigen product en dienst. Hoe kijkt jeklant hier tegenaan?
 67. 67. Een waarheid als een koe. Zorg voor een goed plan. Voor je (digitale) marketing, maar ook voor jealgehele bedrijfsstrategie. Weet waarom je wat doet.
 68. 68. De P’s kunnen herschreven worden naar de 4 C’s...
 69. 69. Customer  solu6onwat  heeI  onze  klant  nodig,  wat  zijn  zijn  behoeIes?Costsprijs/kwaliteit,  wat  is  de  (emoAonele)  waarde?Conveniencehoe  makkelijk  is  het  voor  de  klant  om  onze  diensten  te  gebruiken?Communicationkan  onze  klant  eenvoudig  met  ons  in  contact  komen?is  interacAe  mogelijk?...waarbij de klant centraal staat.
 70. 70. Want daar gaat het uiteindelijk om: de klant en zijn/haar ervaringen met jouw praktijk
 71. 71. Behoeften,  VerwachtingenVoor-­‐aankoop  ervaringAankoopervaringGebruikservaringNazorg  ervaringCyclus  Klant  ErvaringBehoefte  bepalingInformatieverzamelenVergelijking  alternatievenVerkoop  contactAnalyse  informatieAanvullendeinformatieBeslisprocesBestellen/kopenLevering  &  betalingGebruikTrial  &errorProbleem  oplossingEvaluatieDe klant gaat door een ingewikkeld beslissingsproces bij de aanschaf en gebruik van eenproduct of dienst. Maar onder de rode lijn zijn allemaal indirecte contactmomenten(tegenwoordig overwegend online!). Hoe kun je daarbij aanwezig zijn als praktijk? Want elkcontactmoment geeft de klant een ervaring. En het is belamgrijk dat die contacrten positiefzijn tav jouw praktijk.
 72. 72. Behoeften,  VerwachtingenVoor-­‐aankoop  ervaringAankoopervaringGebruikservaringNazorg  ervaringCyclus  Klant  Ervaring  -­‐  OVHBehoefte  bepalingInformatieverzamelenVergelijking  andere  DAPsTelefonischcontact  DAPAnalyse  informatieAanvullendeinformatieBeslissing  operatieAfspraak Uitvoering  &  betalingVoorbereidingHerstelNazorgEvaluatie✔✔✔✔✔✔✔✔✔Een voorbeeld van een contactanalyse van een OVH
 73. 73. Bron:  The  Human  factor  in  service  design,  Mckinsey  Quaterly,  2012,  nr.  1Face2faceuser  communitytelephonetext  messagesInternetmarkeAng  communicaAonsupport  meguide  meinform  me‘engage’  mewanneer je goed nadenkt over waar je klanten warm van worden, kun je als bedrijf je zwakkepunten in sterke omzetten en mogelijk zelfs nieuwe diensten ontwikkelen
 74. 74. Promo2e
 75. 75. 0 10 20 30 403734333030242221161521websitehuiss6jlprak6jkkledingdirect  mailsocial  mediaeventsadverten6esnieuwsbriefar6kelenpromo6eac6esandersPromo2en=37De promotiemiddelen die jullie gebruiken
 76. 76. Het nieuwe model: de Internet Marketing Boom. Let op de wortelstructuur. De boom staat op hetfundament van analyse, strategie en identiteit. Die voorbereiding is dus essentieel voor eenlevensvatbare digitale marketing!Waarbij je website een centrale positie inneemt.
 77. 77. websitesearchsocialprintdirectearnednieuws-­‐briefadswhite-­‐paper✔✔✔✔✔✔✔De website centraal. Alle overige marketingactiviteiten zijn hiermee verbonden. Daar heb je dus eendynamische site voor nodig.
 78. 78. Websites  bekijkenHoe ziet jullie website eruit? Hoeveel bezoeken krijg je? Waar gaan die bezoekers naartoe, wat voorinformatie zoeken ze? Wat verwacht die bezoeker eigenlijk van je website?Kijk er eens kritisch naar door de ogen van je klant. Nodigt het uit om een afspraak te maken?
 79. 79. Digitale Marketing en de DAPlaat zien wie je ben tDe kracht van Nieuwe Mediain gesprek met je klan tNiet lullen maar poetsenvan theorie naar praktijk123Eind van deel 1: Digitale marketing en de dierenartsenpraktijkGa door met deel 2: De kracht van Nieuwe Media
 80. 80. BRAND  COMMITMENTIS  EEN  LEUK  MERKZIE  HET  GRAAG  SUCCES  HEBBENIK  GEBRUIK  HET  MERKVOELT  ALSOF  IK  DEEL  UITMAAK  VAN  HET  MERKALS  IK  AAN  MERK  DENK  VOEL  IK  PLEZIERMERK  EN  IK  ZIJN  HETZELFDE
 81. 81. interacAe brand  commitment...gebruiken het merk vaker...besteden meer aan het merk...zijn loyaler aan het merk...raden het merk vaker aanBron:  Social  Embassy,  ‘Facebook,  Hype  of  heilige  graal
 82. 82. UPC en Facebook0%10%20%30%40%50%60%Detractor Passive Promotor56%33%11%27%58%15%voor naBron:  hHp://www.markeKngfacts.nl/berichten/de-­‐invloed-­‐van-­‐facebook-­‐op-­‐brand-­‐commitment95% van FB volgers is klant79% zegt minimaal enkele keren per week de FB page te bezoeken28% heeft sinds aanmelden iets bij UPC aangeschaft
 83. 83. Net Promotor Score1 2 3 4 5 6 7 8 9 10“Zou  u  onze  prakDjk  aanbevelen  bij  vrienden  en  kennissen?”zeker  niet absoluutDETRACTORS PASSIVES PROMOTORSAZIJNPISSERS PASSIEVEN FANSNPS meet het effect van Mond-to-mond reclame
 84. 84. 4  trends
 85. 85. socialmediaéén
 86. 86. mobiletwee
 87. 87. 86%14%smartphonekoelkastMobile91%9%ja, ik gerbuik mobiel internetnee
 88. 88. 94%6%ja, ik gebruik appsneeMobile13%41%41%6%vreselijk vervelendvalt wel mee geen probleem
 89. 89. Groei  health  apps(mln  USD)05001000150020102012
 90. 90. 1  op  5  smartphones  gebruikenhealth  appsinitially aimed at condition, diet and weight, currently also health factors such as heart,respiration, blood pressure and sleeping pattern
 91. 91. threequantifiedself
 92. 92. fourgamification
 93. 93. Research showed that kids move over 60% more than average

×