Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การตรวจสอบอาการกินแบตและ
การปรับแต่งเพื่อประหยัดแบตเบื้องต้น
@LGMOBILETHAILANDCLUB @LGG2THAILANDCLUB
๑. Home Screen
ก
ข
ค
 สังเกตบน notification bar ด้านบนว่า มี icon อะไรผิดปกติ
หรือไม่ โดยปกติแล้ว จะมีประมาณที่ผมมีครับ ย...
๒. ปริมาณแอพ
 แอพไหนไม่จาเป็น หรือแทบไม่ได้ใช้งาน ควรลบออกจากเครื่องจ้า ^_^
๓. ปรับค่าความสว่างจอ
 ไม่ควรปรับความสว่างให้แรงสุด (ถ้าไม่จาเป็น)
๔. ปิดการเชื่อมต่อที่ไม่จาเป็น
 อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ปิดให้หมดครับ อย่างเช่นหน้านี้ควรปิดหมด
Settings >> Share & connect
๕. ตรวจสอบแอพที่กินแบตผิดปกติ
 ไปที่ Settings >> General >> Battery >> แตะที่
ข้อมูลแบตด้านบนสุด แล้วเลื่อนจอลงมาใต้กราฟ ...
๖. ปิด 4G (LTE) เมื่อไม่ได้ใช้
 การอัพเดท firmware หรือบางทีเราอาจจะตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ
แนะนาให้ตรวจสอบว่า มีการติ๊กที...
๗. ปิดแอพที่ทางานค้างอยู่บ้าง
 สาหรับผู้ใช้งาน G3 สามารถกดปุ่ม recent app เพื่อมาที่หน้านี้
ส่วนผู้ใช้งาน G2 ให้กดปุ่ม Ho...
๘. Tips
 ไม่ควร clear ram เช่น ใช้แอพ cleaning
 การทาอะไรที่ทาให้ต้องเปิดหน้าจอไว้ จะทาให้กินแบต และยิ่งสิ่งนั้นใช้การปร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การตรวจสอบอาการกินแบต

2,855 views

Published on

เทคนิคการตรวจสอบและปรับแต่งเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้งาน Battery ของ Smartphone ^_^

Published in: Mobile
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การตรวจสอบอาการกินแบต

 1. 1. การตรวจสอบอาการกินแบตและ การปรับแต่งเพื่อประหยัดแบตเบื้องต้น @LGMOBILETHAILANDCLUB @LGG2THAILANDCLUB
 2. 2. ๑. Home Screen ก ข ค  สังเกตบน notification bar ด้านบนว่า มี icon อะไรผิดปกติ หรือไม่ โดยปกติแล้ว จะมีประมาณที่ผมมีครับ ยกเว้นบางท่านมีแอพใช้ งานเยอะ จะมีแอพบางตัวที่จะแสดงผลบนนี้ด้วย ซึ่งแนะนาว่า ควรปิด แอพที่ไม่จาเป็น (ยกเว้น notication จากแอพพวกอีเมล, chat, หรือ social)  Widget หรืออะไรที่อยู่บน home screen แล้วมีความสามารถ มากกว่าแค่กดแล้วเข้าไปที่แอพ ควรจะมีน้อยที่สุด เช่น นาฬิกา, พยากรณ์อากาศ, เกจวัดต่างๆ, และอื่นๆ เอาไว้เท่าที่จาเป็นก็พอ  มีหน้า home ยิ่งน้อยยิ่งดี ถ้าอยากลดจานวนหน้า ให้หุบ 2 นิ้ว บริเวณที่ว่าง จะย่อทุกหน้าลงมา แล้วลากลบหน้าที่ไม่ต้องการออก  Background
 3. 3. ๒. ปริมาณแอพ  แอพไหนไม่จาเป็น หรือแทบไม่ได้ใช้งาน ควรลบออกจากเครื่องจ้า ^_^
 4. 4. ๓. ปรับค่าความสว่างจอ  ไม่ควรปรับความสว่างให้แรงสุด (ถ้าไม่จาเป็น)
 5. 5. ๔. ปิดการเชื่อมต่อที่ไม่จาเป็น  อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ปิดให้หมดครับ อย่างเช่นหน้านี้ควรปิดหมด Settings >> Share & connect
 6. 6. ๕. ตรวจสอบแอพที่กินแบตผิดปกติ  ไปที่ Settings >> General >> Battery >> แตะที่ ข้อมูลแบตด้านบนสุด แล้วเลื่อนจอลงมาใต้กราฟ จะเห็นดังรูป  ถ้ามีแอพไหนกินแบตผิดปกติมากๆ แตะเข้าไปเพื่อ force close จะ เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น  หากแอพนั้นๆ ยังคงเปิดตัวเองขึ้นมาเอง และกินแบตมาก แนะนาให้ลบ ออก (ถ้าไม่ใช่แอพที่จาเป็น) Tips: การตั้งค่า sync อีเมลหลาย account มาก จะทาให้กินแบตเช่นกัน
 7. 7. ๖. ปิด 4G (LTE) เมื่อไม่ได้ใช้  การอัพเดท firmware หรือบางทีเราอาจจะตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ แนะนาให้ตรวจสอบว่า มีการติ๊กที่ช่องแรกสุดหรือไม่ หากไม่ได้ใช้หรือ บริเวณนั้นไม่มีสัญญาน 4G แนะนาให้ปิด โดยการเลือกที่รายการที่ ๒ แทน
 8. 8. ๗. ปิดแอพที่ทางานค้างอยู่บ้าง  สาหรับผู้ใช้งาน G3 สามารถกดปุ่ม recent app เพื่อมาที่หน้านี้ ส่วนผู้ใช้งาน G2 ให้กดปุ่ม Home ค้าง  ให้กดปุ่ม Clear all บ้าง หากมีการใช้งานหนักๆ เป็นเวลานานและ ไม่อยาก restart
 9. 9. ๘. Tips  ไม่ควร clear ram เช่น ใช้แอพ cleaning  การทาอะไรที่ทาให้ต้องเปิดหน้าจอไว้ จะทาให้กินแบต และยิ่งสิ่งนั้นใช้การประมวลผลเยอะ (เช่น เกมส์) ก็ยิ่งทาให้ใช้ พลังงานมากขึ้น ( PS การถ่ายรูปบ่อยๆ = กินแบตมากกกกก )  หากมีอาการกินแบตผิดปกติ และหาสาเหตุไม่ได้จริงๆ แนะนาให้ Backup แล้ว Factory Data Reset  Restart บ้าง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1-2 วัน (สาหรับบางคน มีการปิดเครื่องตอนนอน ก็จะยิ่งดีครับ ^_^ ) PS การอัพเดท firmware ไม่สมบูรณ์ ก็มีส่วนเช่นกัน แนะนาให้อัพเดทผ่าน PC suite จะดีที่สุด  ไม่ควรปล่อยให้มือถือแบตหมดจนดับ (ถ้าใกล้หมด แนะนาให้เปิด EDGE พอใกล้หมดมาก ให้ปิด data แล้วพอเหลือ 5% หรือต่ากว่า ให้ปิดเครื่อง ถ้าทาได้)  การชาจแล้วถอด และการชาจไปใช้งานไป ไม่มีผลต่ออายุการใช้งานแบตอย่างเป็นสาระสาคัญ  อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ให้ใช้จนเหลือแบตต่ากว่า 20% (หรือต่ากว่านั้นได้ก็ดี) แล้วชาจทีเดียวจนเต็ม  ไม่ควรใช้ชุดชาจ และแบตที่ไม่ได้มาตรฐาน (ใช้ของแท้จะดีที่สุด)  ไม่ควรชาจทิ้งไว้ตอนนอน หรือการชาจทิ้งไว้นานๆ (ถึงแม้จะมีระบบตัดไฟ)  ขณะชาจ เมื่อมือถือแจ้งว่าแบตเต็มแล้ว แนะนาให้ยังคงเสียบสายชาจทิ้งไว้ประมาณ 10 - 15 นาที (แต่ถ้ามือถือเก่าแล้ว ควรทิ้งไว้นานกว่านั้น) Mini Tips: การถนอมแบต

×