Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webquest egypte een geschenk van de nijl

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Webquest egypte een geschenk van de nijl

  1. 1. Webquest Egypte, een geschenk van de Nijl
  2. 2. De Nijl is in zijn geheel bezien (Witte Nijl en Blauwe Nijl samen) de langste rivier ter wereld met een lengte van ongeveer 6.650 kilometer. Het waterbekken van de Nijl is zo groot, dat het 1/10 deel van het gehele Afrikaanse continent bestrijkt. De Witte Nijl, genoemd naar het melkachtige slib, ontspringt op de berg Bigugu in Ruwanda. De bron van de Blauwe Nijl is Sakala Springs vlakbij het Tanameer in Ethiopië. Beide zijtakken van de rivier komen samen bij Khartoem in Soedan vanaf waar de Nijl verder stroomt naar Alexandrië in Egypte waar de rivier uitmondt in de Middellandse Zee. Opdracht 2 Opdracht 1 Werkwijze Inleiding Opdracht 3 Opdracht 4
  3. 3. Deze webquest bestaat uit verschillende opdrachten (zie de menu balk). Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4 Opdracht 2 Opdracht 1 Werkwijze Inleiding Opdracht 3 Opdracht 4
  4. 4. De Griekse geschiedschrijver Herodotus (ongeveer 484-425 v. Chr.) noemde het oude Egypte 'Een geschenk van de Nijl'.  Onderzoek waarom leven in Egypte zonder de Nijl niet mogelijk was Lees om te beginnen dit verhaal. Bekijk deze animatie over de Nijl Kijk en luister vervolgens naar deze animatie van de overstroming van de Nijl. Kijk naar het filmpje over een moderne manier van bevloeiing in Egypte Bekijk daarna de overige animaties en afbeeldingen. - - - Noem nu minstens drie verschillende redenen waarom de Nijl zo belangrijk was voor het leven in Egypte. Licht elke reden toe. Opdracht 2 Opdracht 1 Werkwijze Inleiding Opdracht 3 Opdracht 4
  5. 5. De godsdienst van de Egyptenaren Lees eerst het verhaal over het leven na de dood en het verhaal over de goden van de Egyptenaren Bekijk het animatiefilmpje over het oordeel over de doden. 1. De Egyptenaren kenden, net als de Joden en de Christenen, een eigen scheppingsverhaal. Beschrijf hoe volgens de Egyptenaren de aarde is ontstaan. 2. De Egyptenaren kenden talrijke goden. Noem de namen en de taken (functies) van zes goden.  3. Veel goden hadden op de een of andere manier te maken met de Nijl. Dat was geen toeval. Noem minstens drie goden die met de Nijl te maken hadden en leg uit wat hun relatie met de Nijl was. 4. Waarom is het geen toeval dat zoveel goden met de Nijl te maken hebben.   5. De dode lichamen van rijke Egyptenaren werden gemummificeerd. Waarom was het mummificeren voor de Egyptenaren  belangrijk was. 6. Beschrijf  hoe het mummificeren in zijn werk ging. 7. Het ritueel op onderstaand plaatje sluit het mummificeren af. Beschrijf wat er gebeurt. 8. Kregen alle Egyptenaren een fijn leven na de dood? Licht je antwoord uitgebreid toe. Opdracht 2 Opdracht 1 Werkwijze Inleiding Opdracht 3 Opdracht 4
  6. 6. Opdracht 3 Opdracht 2 Opdracht 1 Werkwijze Inleiding Lees om te beginnen dit verhaal . Niet ver van de Nijl vind je in Egypte beroemde koningsgraven, de piramides en de rotsgraven. Kopieer dit kaartje naar een word document en geef op het kaartje aan waar deze graven liggen. 1. Hoe heet de plaats waar de rotsgraven liggen? 2. In welke periodes werden beide graftypen gebouwd? 3. Welke rol speelde de Nijl bij de bouw van de piramides. 4. Eén farao (koning) is niet door zijn daden, maar alleen door zijn graf bekend geworden. Om welke farao gaat het, wanneer leefde hij en door wie en wanneer is zijn graf gevonden? Waarom was dit graf zo bijzonder?  Opdracht 4
  7. 7. Opdracht 3 Opdracht 2 Opdracht 1 Werkwijze Inleiding Het Egyptische schrift Lees om te beginnen dit verhaal. De Egyptenaren hadden een schrift dat heel beroemd is geworden, maar dat zeer lang niet gelezen kon worden. Over het ontcijferen van dit schrift gaat deze opdracht. 1. Hoe heet het Egyptische schrift? 2. Wat heeft Napoleon met het ontcijferen van dit schrift te maken? 3. Wie heeft het Egyptische schrift ontcijferd en welke rol speelde 'de steen van Rosette ' hierbij? 4. Op Egyptische inscripties staat de naam van de farao meestal in een ovaal, een zogenaamde cartouche. Maak zo'n cartouche van je eigen naam in de taal van de oude Egyptenaren. Ontcijfer met behulp van bijvoorbeeld deze site de teksten in het hiëroglyfenschrift op deze site Opdracht 4

×