Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalt knytkalas - nätverksträff med Digibib

1,403 views

Published on

Digitalt knytkalas - nätverksträff med Digibib. Våsterås läns museum, 22 maj 2015

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitalt knytkalas - nätverksträff med Digibib

 1. 1. N ÄT V E R K S T R Ä F F M E D S V E N S K B I B L I O T E K S F Ö R E N I N G S E X P E RT N ÄT V E R K F Ö R D I G I TA L A B I B L I O T E K S T J Ä N S T E R 2 2 M A J 2 0 1 5 @ VÄ S T E R Å S L Ä N S M U S E U M Digitalt knytkalas! Foto: Enkhtuvshin CC BY 2.0 https://flic.kr/p/7HD9xu
 2. 2. ”Vi verkar för idéutbyte, kunskapsspridning, inspiration och eget skapande på området ny teknik/nya medier. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie- och kommunikationssamhället.”
 3. 3. BLOGG www.digibib.se
 FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/digibib TWITTER @digibibse
 E-POSTLISTA nv_digitala@biblioteksforeningen.org Åke Nygren Ann Östman
 4. 4. #digibib #designthinking
 5. 5. VA D G J O R D E V I F Ö R R A G Å N G E N ?
 6. 6. W O R K S H O P : W E B B K U N N I G H E T
 7. 7. AGENDA 9.30-10.00 Kaffe INSPIRATION 9.30 Pia Brinkfeldts berättar om en litteratur- och författarapp-prototyp utvecklad av Länsbiblioteket i Västerbotten. 9.45 Lingoal Reading Coach -en språkapp under utveckling för flyktingar och invandrare. (Åke) 10.00 Design Thinking in practice (Geert Van Den Boogaard från Masters that Matter) På engelska. 10.30 Introduktion till dagens workshoppande (Åke) 11.00 Visning av Expectrums innovationsutställning: http://expectrum.se/utstallning/ IDEATION 11.30 Vi samlar in våra gamla och nya idéer. För eftermiddagens workshop har vi redan valt ut två prototyper - språkappen Lingoal och Pias litteratur- och författarapp. Tillsammans väljer vi ut en tredje idé att prototypa: antingen en idé som vi hittar i dokumentationen från förra årets nätverksträff, eller en idé som någon av oss har med oss här och nu. 12.00 Lunch ITERATION 13.00 World Café: Vi presenterar och testar våra idéer/prototyper på varandra. Vi roterar runt 3 workshopbord enligt World Café-modellen. En facilitator vid varje bord presenterar idén/prototypen för de andra och sitter kvar och förmedlar vidare till nästa grupp vad som sagts hittills + ansvarar för dokumentationen. 14.30 Fika SAMMANFATTNING 15.00 Vad kom vi fram till? Hur tar vi våra idéer vidare? 16.00 Slut
 8. 8. EXPECTRUM 11.00 Visning av Expectrums innovationsutställning: http://expectrum.se/utstallning/
 9. 9. IDEATION 11.30 Vi samlar in våra gamla och nya idéer. För eftermiddagens workshop har vi redan valt ut två prototyper - språkappen Lingoal och Pias litteratur- och författarapp. Tillsammans väljer vi ut en tredje idé att prototypa: antingen en idé som vi hittar i dokumentationen från förra årets nätverksträff, eller en idé som någon av oss har med oss här och nu.
 10. 10. IDÉER HÄR OCH NU
 11. 11. LUNCH
 12. 12. ITERATION 13.00 World Café: Vi presenterar och testar våra idéer/prototyper på varandra. Vi roterar runt 3 workshopbord enligt World Café-modellen. En facilitator vid varje bord presenterar idén/prototypen för de andra och sitter kvar och förmedlar vidare till nästa grupp vad som sagts hittills + ansvarar för dokumentationen.
 13. 13. FIKA
 14. 14. SAMMANFATTNING 15.00 Vad kom vi fram till? Hur tar vi våra idéer vidare?
 15. 15. N ÄT V E R K S T R Ä F F - 2 2 M A J 2 0 1 5 E X P E RT N ÄT V E R K E T F Ö R D I G I TA L A B I B L I O T E K S T J Ä N S T E R

×