Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tai lieu moi 1

182 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tai lieu moi 1

  1. 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc --------o0o-------- --------o0o-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT) ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 20111. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này. Khi thu phiếu, trướckhi đánh số phiếu, các đơn vị cần đọc kỹ hướng dẫn của Bộ).2. Trường đăng ký dự thi D T T ATên trường: ĐH Tôn Đức Thắng Ký hiệu trường Khối khi Mã ngành3. Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH sau khi ghi 2 mục phảighi thêm mục 3 này: (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2).Tên trường có nguyện vọng học: C D V A 0 4 Cao đẳng Viễn Đông Ký hiệu trường Khối khi Mã ngành4. Họ, tên đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) NGUYỄN TRẦN LỘC PHÚC Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 05. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 0 1 0 6 9 3(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ngày tháng năm6. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM7. Dân tộc (Ghi bằng chữ bằng đường kẻ chấm) Kinh8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đóghi ký hiệu vào hai ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.9. Hộ khẩu thường trú: 0 2 1 6 Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh mã tỉnh mã huyện10. Nơi học PTTH hoặc tương đương (ghi rõ họ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố vàođường kẻ chấm và mã tỉnh nơi trường đóng, mã trường vào ô): Năm lớp 10: THPT PhanĐăng Lưu, 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh 0 2 0 5 4 Năm lớp 11: THPT PhanĐăng Lưu, 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh 0 2 0 5 4 Năm lớp 12: THPT PhanĐăng Lưu, 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh 0 2 0 5 4 mã tỉnh mã trường11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, KV3 )12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 2 0 1 113. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Phan Đăng Lưu, Tp Hồ Chí Minh Mã đơn vị ĐKDT 5 414. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần thơ ghi C, tại Qui nhơn ghi Q vào ô (nếu không thì để trống)15. Giấy chứng minh thư số (Ghi mỗi số vào một ô) 2 3 0 2 3 4 7 8 916. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm thi cho ai, theo địa chỉ nào?...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Điện thoại...... ...... ...... ......Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Qui chế Tuyển sinh của Bộ Giáodục và Đào tạo.Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi bổ XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀYsung nội dung lời khai sẽ không được chấp Đang học lớp..............trường...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......nhận. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Ngày tháng năm 2011Chữ ký của thí sinh Hoặc đang thường trú tại phường, xã ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Tuỳ theo đối tượng thí sinh, đề nghị Hiệu trưởng các trường (đối với HS, SV đang học) , hoặc Công an xã, phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương) ký tên và đóng dấu (chỉ cần đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh) . Ngày tháng năm 2011 (Ký tên và đóng dấu)

×