Sheets 080211 Linked

1,111 views

Published on

Actualiteiten Arbeidsrecht

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,111
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sheets 080211 Linked

 1. 1. Ontbijtseminar Actualiteiten Arbeidsrecht 8 februari 2011 Dies Siegers Saskia Le Noble www.vanbladeladvocaten.nl Grand Hotel Karel V
 2. 2. <ul><li>Programma </li></ul><ul><li>8.30 uur: Ontvangst en Ontbijt </li></ul><ul><li>9.00 uur: Saskia Le Noble: </li></ul><ul><li>Wijziging vakantiewetgeving </li></ul><ul><li>Rechtspraak kennelijk onredelijk ontslag 2010 </li></ul><ul><li>+/- 10.10 uur Korte pauze </li></ul><ul><li>10.20 uur: Dies Siegers </li></ul><ul><li>Varia Actualiteiten </li></ul><ul><li>11.30 uur: Einde </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Wijziging vakantiewetgeving </li></ul><ul><li>en </li></ul><ul><li>Rechtspraak </li></ul><ul><li>kennelijk onredelijk ontslag 2010 </li></ul><ul><li>Saskia Le Noble </li></ul><ul><li>www.vanbladeladvocaten.nl </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Vakantiewetgeving </li></ul><ul><li>Arrest Schultz-Hoff (Hof van Justitie EU 20 januari 2009) </li></ul><ul><li>In Verenigd Koninkrijk en Duitsland gelden andere regels: </li></ul><ul><li>wet: recht vakantie vervalt na jaar opbouw </li></ul><ul><li>rechtspraak: tijdens ziekte geen werk, geen rust nodig, dus geen betaalde vakantie </li></ul><ul><li>loon tijdens ziekte is lager dan loon tijdens vakantie </li></ul><ul><li>Hof: Niet toegestaan om het recht op vakantie afhankelijk te maken van het verrichten van werkzaamheden. Nationaal recht mag alleen bepalen dat tijdens ziekte geen verlof mag worden opgenomen als er de mogelijkheid is om dat op een later moment alsnog te doen. Financiële compensatie als opname na einde dienstverband niet meer mogelijk is. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Huidige Nederlandse wetgeving: </li></ul><ul><li>Opbouw tijdens ziekte alleen tijdens laatste half jaar ziekte; </li></ul><ul><li>Bij gedeeltelijk ziek, gedeeltelijke opbouw; </li></ul><ul><li>Wel mogelijkheid om vakantie op te nemen tijdens ziekte; </li></ul><ul><li>Alleen bovenwettelijke vakantiedagen verrekenen met ziektedagen bij instemming wn; </li></ul><ul><li>Verjaringstermijn van 5 jaar; Recht op financiële compensatie als niet alle dagen op zijn. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Wetsvoorstel 32 465 (27 augustus 2010): </li></ul><ul><li>Beperkte opbouw tijdens ziekte vervalt; </li></ul><ul><li>Ziektedagen aanmerken als vakantiedagen? Regeling verandert inhoudelijk niet: bij (vormvrije) instemming wn of bij voorbaat schriftelijk: bovenwettelijke dagen afschrijven bij ziekte (prikkel terugdringing ziekteverzuim); </li></ul><ul><li>Ziek worden op vakantie? enige verandering: in voorkomend geval kan werknemer (vormvrij) instemmen met afschrijven vakantiedagen (wettelijk minimum). Bij voorbaat kan dit alleen bij schriftelijke overeenkomst, voor bovenwettelijke deel (nu ook); </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Vervolg wetsvoorstel 32 465 (27 augustus 2010): </li></ul><ul><li>Verval minimum: zes maanden na jaar opbouw, tenzij redelijkerwijs niet in staat vakantie op te nemen </li></ul><ul><li>Als vervaltermijn niet van toepassing: Toekenning vakantie verjaart 5 jaar na jaar opbouw (dus ook voor bovenwettelijke dagen). </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Rechtspraak vakantiedagen 2010: </li></ul><ul><li>Uitspraak Hof Amsterdam 17 augustus 2010 Rabo Wielerploeg </li></ul><ul><li>Vordering EUR 75.000,- aan openstaande vakantiedagen bij einde dienstverband (135) </li></ul><ul><li>Arbeidsovereenkomst: vakantie moet in jaar opbouw worden opgenomen </li></ul><ul><li>Inspanningsverplichting wn vs plicht wg toezien op recuperatiefunctie </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Rechtbank Zwolle 28 december 2010 (LJN:BP0212) </li></ul><ul><li>Ziektedagen aangemerkt als vakantiedagen door werkgever. Eigen oordeel van de werkgever niet ziek. Geen bedrijfsarts ingeschakeld. Dan alleen met instemming werknemer ziekteperiode als vakantie aanmerken </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kennelijk onredelijk ontslag </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ontslag? </li></ul><ul><li>3 manieren tot beëindigen arbeidsovereenkomst op initiatief werkgever: </li></ul><ul><ul><li>wederzijds goedvinden </li></ul></ul><ul><ul><li>Of inhoudelijke procedure: </li></ul></ul><ul><ul><li>opzegging na toestemming UWV-WERKbedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>ontbinding door de kantonrechter </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>1. Wederzijds goedvinden: </li></ul>Ondubbelzinnige instemming werknemer Wijzen op gevolgen ontslag Voorwaarden regeling; vaststellingsovereenkomst Hoogte vergoeding? Onderhandelingsresultaat / Verwachte uitkomst inhoudelijke procedure
 13. 13. <ul><li>2. UWV-WERKbedrijf: </li></ul><ul><li>alleen bij sluitend dossier; risico afwijzing </li></ul><ul><li>opzegtermijn </li></ul><ul><li>eventueel vergoeding : kennelijk onredelijk ontslagprocedure </li></ul><ul><li>3.Ontbindingsprocedure: </li></ul><ul><li>snel duidelijkheid </li></ul><ul><li>geen hoger beroep </li></ul><ul><li>matig dossier kan verdisconteerd worden in vergoeding </li></ul><ul><li>vergoeding : kantonrechtersformule </li></ul><ul><li>Verwachte uitkomst vergoeding inhoudelijke procedure? </li></ul>
 14. 14. Vergoeding ontbindingsprocedure Kantonrechtersformule A x B x C A = 0,5 voor dienstjaren tot 35 A = 1,0 voor dienstjaren tussen 35 – 45 A = 1,5 voor dienstjaren tussen 45 – 55 A = 2 voor dienstjaren vanaf 55 B = Maandbeloning inclusief vaste elementen (vakantietoeslag, 13 e maand) C = Correctiefactor; 1 als geen verwijt; anders tussen 0 en 2 Arbeidsmarktpositie meewegen Habe nichts verweer
 15. 15. Vergoeding na procedure UWV-WERKbedrijf? <ul><li>Werknemer moet vordering instellen bij kantonrechter: </li></ul><ul><li>Schadevergoeding na kennelijk onredelijke opzegging (7:681 BW) </li></ul><ul><li>Wanneer opzegging kennelijk onredelijk? Bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>zonder opgave van redenen of voorgewende/valse reden </li></ul><ul><li>gevolgencriterium </li></ul><ul><li>opzegging wegens weigering werknemer arbeid te verrichten met een beroep op een wegens ernstig gewetensbezwaar </li></ul>
 16. 16. <ul><li> </li></ul>Rechtspraak Hoge Raad eind 2009 / begin 2010 : HR 27 november 2009 (JAR 2009/305) en HR 12 februari 2010 (LJN: BK4472) I: voor beantwoording van de vraag of sprake is van kennelijk onredelijke opzegging moeten alle concrete omstandigheden van het geval worden meegenomen; het enkele feit dat geen vergoeding is betaald bij de beëindiging is onvoldoende
 17. 17. <ul><li>II: Als de opzegging kennelijk onredelijk is, dan kan vergoeding niet worden vastgesteld aan de hand van een algemene rekenmethode (kantonrechtersformule of XYZ formule), want: </li></ul><ul><li>verschillend karakter van de procedures (spoedige beslissing vs procedure met bewijsrecht;) </li></ul><ul><li>verschillend karakter van de vergoeding: </li></ul><ul><li>a. ontbinding => vergoeding naar billijkheid; wordt vastgesteld aan de hand van beperkt aantal factoren </li></ul><ul><li>b. kennelijk onredelijke opzegging => vergoeding geleden schade; ‘pleister op de wonde’ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Hoge Raad overweegt nog: </li></ul><ul><li>Een algemene rekenformule zou de voorspelbaarheid en dus de rechtszekerheid ten goede komen, maar dit kan ook worden bereikt als de rechter vollediger inzicht geeft in de gedachtegang die tot zijn beslissing heeft geleid; </li></ul><ul><li>duidelijk de van belang zijnde factoren benoemen; </li></ul><ul><li>inzichtelijk maken welke financiële gevolgen in soortgelijke gevallen aan de verschillende factoren kunnen worden verbonden. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>III: Hoe moet rechter de vergoeding vaststellen? </li></ul><ul><li>grote mate van vrijheid bij begroting schade; </li></ul><ul><li>nauwkeurig rekenschap geven van concrete feiten en omstandigheden; </li></ul><ul><li>verantwoording afleggen en inzicht geven in de afweging die tot hoogte vergoeding heeft geleid; </li></ul><ul><li>hoogte relateren aan aard en ernst tekortschieten van werkgever in zijn verplichting als goed werkgever te handelen; </li></ul><ul><li>geen maximering schadevergoeding tot te verwachten inkomensderving tot aan pensioen (pensioenschade én immateriële schade kunnen worden meegenomen) </li></ul>
 20. 20. <ul><li>1. Hof Arnhem 16 maart 2010 (LJN BL7914) </li></ul><ul><li>37-jarige monteur, dienstverband ruim 12 jaar. Bedrijfseconomisch ontslag. Geen afvloeiingsregeling aangeboden. Bij vraag k.o. lijstje omstandigheden. Geen rooskleurige arbeidsmarktpositie, eenzijdig arbeidsverleden. Niet gebleken dat werkgever in staat was tot treffen afvloeiingsregeling. Geen k.o. Dus geen vergoeding. </li></ul><ul><li>2. Hof Arnhem (nzp Leeuwarden) 11 mei 2010 (LJN BM4236) </li></ul><ul><li>Zelfde bedrijf/reorganisatie als onder 1. Wn 58 jaar, 17 jarig dienstverband, bedrijfseconomisch ontslag. Geen vergoeding aangeboden. Onvoldoende begeleiding ander werk. Vergoeding EUR 10.000,- ivm alle omstandigheden. </li></ul><ul><li>3. Kanton Sittard-Geleen 7 april 2010 (LJN BM3538) </li></ul><ul><li>Wn 55 jaar, 10 jarig dienstverband. Bedrijfseconomisch ontslag. Opzegging k.o. want geen begeleiding naar andere functie of afvloeiingsregeling. Slechte arbeidsmarktpositie, deels toerekenen aan werkgever. Vergoeding EUR 7.500,- </li></ul>
 21. 21. <ul><li>4. Kanton Haarlem 7 april 2010 (LJN BM3432) </li></ul><ul><li>W n 55 jaar, 4 dienstjaren. Groei bedrijf, nieuw financieel programma. Wenselijkheid cursus. Uitbesteding administratie per april 2009. Aanbod afvloeiing EUR 10.000,- afgewezen door wn. Wel k.o. gevolgencriterium. Slechte arbeidsmarktpositie en aangeboden bedrag is niet voldaan. Kantonrechter begroot schade op EUR 13.800,- : bruto gedeelte inkomstenderving WW periode. </li></ul><ul><li>5. Hoge Raad 21 mei 2010 (LJN BL6075) </li></ul><ul><li>Wn 58 jaar, 36-jarig dienstverband. Opheffing deel onderneming, Sociaal Plan C=0,26. Kanton wijst vordering wn toe; Hof vernietigt arrest. </li></ul><ul><li>- HR bevestigt beoordeling ex-tunc (ten tijde ingaan ontslag); </li></ul><ul><li>- extra inspanningsverplichting herplaatsing binnen concern bij moeilijk bemiddelbare wn door lichamelijke beperkingen. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Hof Arnhem 1 juni 2010 (LJN BM6191) </li></ul><ul><li>Wn 44 jaar, 25-jarig dienstverband. Medio 2006 beëindigingsregeling aangeboden: EUR 5.000,- outplacement en maximaal 2 jaar aanvulling van 30% salaris (gekapitaliseerd EUR 20.544,-). Afgewezen door wn. Hof: aan de hand XYZ omstandigheden: opzegging niet k.o. maar wel toewijzing van vordering tot nakoming van de eerder aangeboden regeling. </li></ul><ul><li>Kanton Amsterdam 8 juni 2010 </li></ul><ul><li>Wn 62 jaar, 2 jaar in dienst, vooruitzicht dienstverband tot pensioen. Sociaal Plan 3 maanden aanvulling en outplacement. Verhandeling Fruytier over HR arresten; wel ankerpunten noodzakelijk voor vaststelling schade. i.c. EUR 21.000,- (3 jaar aanvulling tot 85% maximum dagloon, exclusief reeds aangebodene). </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Hof Den Bosch 26 juni 2010 (LJN BN1627) </li></ul><ul><li>Wn 39 jaar, 9-jarig dienstverband, bedrijfeconomisch ontslag (staking activiteiten). Geen vergoeding aangeboden, wel hulp ander werk. Wn heeft snel nieuwe baan, EUR 380,- minder inkomen per maand. Inkomensverschil leidt niet zonder meer tot kennelijk onredelijkheid. Kantonrechter wijst vordering af, hoger beroep niet-ontvankelijk. </li></ul><ul><li>Hof Den Haag 13 juli 2010 (LJN BN2019) </li></ul><ul><li>Wns 46 en 40 jaar, 17 en 15-jarig dienstverband, ongeschoolde wns, ontslag wegens einde opdracht. K.o. wegens weinig kans arbeidsmarkt, geen adequate begeleiding passend werk. Vergoeding resp. EUR 8.000,- en EUR 5.000,-. Verschil door leeftijd en lengte dienstverband. Geen kantonrechtersformule, wel rekening houden met slechte financiële situatie. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>10. Kanton Utrecht 4 augustus 2010 (LJN BN4353) </li></ul><ul><li>Wn 34 jaar, in dienst 1995, zelf opgezegd, terug 11 februari 2008, opgezegd per 1 augustus 2009 (bedrijfseconomisch). Afwijking afspiegelingsbeginsel door nieuwe datum te nemen: k.o. strengere maatstaf ‘habe nichts’ verweer wegens deze schending: gevorderde vergoeding van EUR 9.904,- wordt toegekend. Schade volledig vergoeding tenzij kennelijk onaanvaardbare gevolgen. </li></ul><ul><li>Hof Arnhem 31 augustus 2010 ( LJN BN5478) </li></ul><ul><li>verkoopmedewerker 11 jaar in dienst. Half jaar vóór beëindiging outplacement aangeboden; wn niet akkoord. Kantonrechter: k.o., vergoeding EUR 25.000,- (oude kantonrechtersformule C=0,5); Hof: niet k.o. onder andere wegens niet meewerken aan outplacement. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Kanton Lelystad 8 september 2010 </li></ul><ul><li>W n 52 jaar, 17-jarig dienstverband. Bedrijfseconomisch ontslag. Geen vergoeding aangeboden en concurrentiebeding wordt gehandhaafd. Vordering kantonrechtersformule minus 30%. Knt: Opzeggin k.o. ivm gevolgencriterium. Habe nichts verweer onvoldoende onderbouwd. Vergoeding EUR 23.500,- = duur WW uitkering (20 maanden) 30% salaris. </li></ul><ul><li>Hof Arnhem 14 september 2010 (LJN BN6365) </li></ul><ul><li>Wn met 10-jarig dienstverband wordt wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen. Geen vergoeding of outplacement aangeboden. Geen bijkomende omstandigheden. Opzegging niet k.o. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Kanton Amsterdam 22 oktober 2010 (LJN BO8426) </li></ul><ul><li>Wn met 24-jarig dienstverband, opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen. Op eigen houtje ander werk gevonden binnen concern. Geen vergoeding aangeboden. Salaris EUR 270,- lager. Knt: opzegging k.o.. Vergoeding gelijk aan aanvulling salaris gedurende twee jaar na opzegging inclusief pensioenschade (EUR 7.893,-) – vgl kantonrechtersformule is ca. EUR 72.000,-. </li></ul><ul><li>Kanton Enschede 2 november 2010 (LJN BO2912) </li></ul><ul><li>Wn 58 jaar, 13-jarig dienstverband. Verval functie, aanbod C=0,5 geweigerd (EUR 39.000,- 24 termijnen). Sociaal plan met verschil tussen productiepersoneel en overhead (wel/geen outplacement). Opzegging k.o. Habe nichts verweer. Vergoeding gesteld op gelijk bedrag disfunctionerende werknemer (EUR 11.500,-). Geen rekening gehouden met leeftijd, dienstjaren etc. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Kanton Haarlem 4 november 2011 (LJN BO9363) </li></ul><ul><li>Wn 47 jaar, 26-jarig dienstverband. Verval functie, nieuwe functies gecreëerd; onzorgvuldige selectieprocedure. Vordering EUR 64.000,- (suppletie drie jaar). Opzegging k.o. vergoeding EUR 35.000,- - gebaseerd op verwachte werkloosheidsperiode. </li></ul><ul><li>Kanton Utrecht 5 januari 2011 (LJN BP0454) </li></ul><ul><li>Wn 56 jaar, 10-jarig dienstverband. Schade k.o. opzegging aan de hand van rapport deskundige; schatting periode zelfde passend werk 3 ½ jaar + pensioenschade EUR 40.000,-. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Conclusies vergoedingen kennelijk onredelijk ontslag? </li></ul><ul><ul><li>Verschillende manieren schadeberekening (aansluiten WW periode, inkomensverschil, wel/niet pensioen mee, eerder aanbod, habe nichts); </li></ul></ul><ul><ul><li>Kantonzaken: steeds k.o.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Hof Arnhem (hoger beroep Almelo, Arnhem, Utrecht); slechts 1 van de vijf uitspraken kennelijk onredelijke opzegging; </li></ul></ul><ul><ul><li>Over het algemeen: vergoedingen fractie van kantonrechtersformule; </li></ul></ul><ul><ul><li>Shoppen loont nog steeds… </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Korte pauze </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Varia Actualiteiten </li></ul><ul><li>Dies Siegers </li></ul><ul><li>www.vanbladeladvocaten.nl </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Varia zieke werknemer </li></ul><ul><li>“ Werkwijzer Arbeidsconflicten” STECR, februari 2010 </li></ul><ul><li>Richtlijnen STECR: 4 categorieën: </li></ul><ul><li>al ziekteverschijnselen ruim voor uitval, conflict is secundair; </li></ul><ul><li>zowel medisch probleem als conflict </li></ul><ul><li>ziekteverschijnselen (spanningsklachten) na conflict </li></ul><ul><li>geen ziekteverschijnselen; ziekmelding als drukmiddel </li></ul><ul><li>Conclusie: a) en b): er zijn medische beperkingen en betrokkene is ziek </li></ul><ul><li>Conclusie bij d) betrokkene is niet ziek </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Varia zieke werknemer </li></ul><ul><li>Twijfel bij categorie c) </li></ul><ul><li>twee subvragen: </li></ul><ul><li>zijn er op dit moment beperkingen? </li></ul><ul><li>is te verwachten dat bij hervatting onmiddellijk significante beperkingen zullen ontstaan? </li></ul><ul><li>Nee: dan geen ziekte </li></ul><ul><li>Alleen interventieperiode (voorheen afkoelingsperiode) van 14 dagen adviseren als directe terugkeer naar verwachting leidt tot verdere escalatie </li></ul><ul><li>Advies van STECR aan artsen: pas hoor en wederhoor toe en wees terughoudend met ziekmelding </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Recht op loon bij arbeidsconflict? </li></ul><ul><li>Hoge Raad 27 juni 2008: </li></ul><ul><li>Als een werknemer niet ziek is, heeft een werknemer alleen recht op loon indien: </li></ul><ul><li>1. de arbeidsomstandigheden bij de werkgever zodanig zijn dat – met het oog op (dreiging van) psychische of lichamelijke klachten van de werknemer - redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij zijn werkzaamheden verricht en </li></ul><ul><li>2. de oorzaak van deze arbeidsomstandigheden in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt en </li></ul><ul><li>3. de werknemer alle medewerking verleent aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaak voor zijn arbeidsongeschiktheid weg te nemen. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Recht op loon bij arbeidsconflict? </li></ul><ul><li>Hof Leeuwarden, 21 december 2010 </li></ul><ul><li>Werkneemster 1,5 jaar in dienst, meldt zich ziek op 26 november 2007. Arbo arts op 30 november 2007: time out van twee weken om in onderling overleg te komen tot oplossing; dan eventueel mediation. Twee gesprekken tussen werkgever en werknemer leiden niet tot oplossing. Op 13 december 2007 vraagt werkgever om status aan arbo-arts: niet arbeidsongeschikt. </li></ul><ul><li>Uitnodiging voor nieuw gesprek bij directeur op 27 december 2007: in uitnodiging de aankondiging dat als werkneemster niet zou verschijnen oosv zou volgen. Werkneemster verschijnt niet: oosv. Nietigheid wordt ingeroepen en werkneemster houdt zich per brief van 24 januari 2008 beschikbaar voor werk. </li></ul><ul><li>Hof:… </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Arbeidsconflict en mediation </li></ul><ul><li>Rechtbank Maastricht, 29 december 2010 </li></ul><ul><li>Werkneemster – keukenhulp, sinds 1 april 2004 in dienst. </li></ul><ul><li>Flexibiliteit werd minder, wilde 4 weken vakantie in hoogseizoen. Kwam in de zomer van 2009 “te laat” terug van vakantie, had zich vanuit Kosovo ziek gemeld, en had ook een doktersattest. Werkgever dient verzoek tot ontslag in bij UWV maar trekt dit weer in. Sindsdien arbeidsongeschikt, met name ook vanwege de verstoorde verhoudingen. Twee gesprekken met werkgever bieden geen oplossing. Werk wordt niet hervat. Geen re-integratieplan opgesteld. Arbo-arts adviseert mediation en begeleiding bij hervatting werk. </li></ul><ul><li>Werkgever meent dat sprake is van dringende reden voor ontslag en subsidiair een vertrouwensbreuk: dat zijn de grondslagen van het ontbindingsverzoek. </li></ul><ul><li>Kantonrechter…… </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Zieke werknemers en vervanging </li></ul><ul><li>Voorzieningenrechter Haarlem, 15 december 2010 </li></ul><ul><li>Werkneemster – beherend apotheker te Waterland Oost. In dienst sinds 1 november 2001, wordt ziek op 4 juni 2010. Op 1 september 2010 treedt nieuwe werknemer in dienst in de functie van beherend apotheker te Waterland Oost. Werkneemster is volledig hersteld op 25 oktober 2010. Functie als beherend apotheker aangeboden bij apotheek te Alkmaar of te Assendelft. Werkneemster wijst overplaatsing af en vordert wedertewerkstelling. Werkgever beroept zich op goed werknemerschap. </li></ul><ul><li>Kantonrechter:…. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Varia: overgang van onderneming </li></ul><ul><li>Hof van Justitie EG, 21 oktober 2010 </li></ul><ul><li>Werknemers in dienst bij Heineken Personeels BV, feitelijk gedetacheerd bij het cateringonderdeel van Heineken. Cateringonderdeel werd verkocht aan Albron. Albron en Heineken meenden dat personeel in dienst bleef bij Personeels B.V., en niet van rechtswege mee overging. Vordering tot doorbetaling salaris bij Albron. </li></ul><ul><li>HvJ EG: Als vervreemder in de zin van de richtlijn moet ook worden gezien de onderneming binnen het concern, waar de werknemers feitelijk werkzaam waren. In dat geval wordt de materiële werkgever binnen het concern gezien als de overdragende partij. Dus: ook deze “gedetacheerde” werknemers hebben recht op de bescherming bij een overgang van onderneming. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Varia: de ontbindende voorwaarde </li></ul><ul><li>Hoge Raad, 13 februari 1998 </li></ul><ul><li>“ Een ontbindende voorwaarde is niet altijd onverenigbaar met het gesloten ontslagstelsel. Als door het intreden van de voorwaarde de arbeidsovereenkomst vrijwel geheel doel zou missen en de vervulling van die voorwaarde onafhankelijk is van de inbreng van de werkgever, kan een ontbindende voorwaarde geldig zijn.” </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Varia: de ontbindende voorwaarde </li></ul><ul><li>Kantonrechter Lelystad, 8 december 2008 </li></ul><ul><li>Ontbindende voorwaarde: Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 12 maanden en eindigt derhalve van rechtswege op 31 maart 2011, met dien verstande dat indien de werknemer niet voor 1 oktober 2010 250.000 euro aan marge DI business realiseert, de arbeidsovereenkomst eenzijdig door werkgever kan worden beëindigd, zonder dat daarvoor opzegging is vereist. </li></ul><ul><li>Kantonrechter…. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Varia: arbeidsrecht in tijden van crisis </li></ul><ul><li>ABN AMRO afvloeiingsregeling </li></ul><ul><li>Boventallig verklaard lid van de raad van bestuur heeft in een aan hem gerichte brief van 19 november 2008 dat aan hem - in verband met boventalligheid en mits hem niet binnen een jaar een passende functie wordt geboden - een vergoeding toekomt op basis van de kantonrechtersformule waarbij C= 1,4 en waarbij in de B-factor de gemiddelde bonussen over de afgelopen 3 jaar meetellen. Komt neer op EUR 6,4 miljoen. </li></ul><ul><li>Vanaf 3 oktober 2008 was de Staat (via overname aandelen Fortis) indirect aandeelhouder geworden van ABN AMRO. Wilde vergoeding niet betalen en bood een bedrag van EUR 2,5 miljoen. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Varia: arbeidsrecht in tijden van crisis </li></ul><ul><li>ABN AMRO afvloeiingsregeling </li></ul><ul><li>- Nieuw beleid (C=1) </li></ul><ul><li>- Slechte financiële positie/voorwaarde voor kapitaalsteun </li></ul><ul><li>- Publieke debat over beloning </li></ul><ul><li>7:613 BW: zwaarwegend belang bij eenzijdige wijziging </li></ul><ul><li>6:248 BW: een overeenkomst is niet van toepassing als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is </li></ul><ul><li>6:258 BW: onvoorziene omstandigheden, waardoor de wederpartij niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Varia: arbeidsrecht in tijden van crisis </li></ul><ul><li>ABN AMRO bonussen </li></ul><ul><li>Kantonrechter Amsterdam, 7 oktober 2009 </li></ul><ul><li>Beroep op 6:248 BW slaagt: de overeenkomst is niet van toepassing. Financiële omstandigheden en maatschappelijke kritiek op beloningen maken dat ABN AMRO mag aanpassen </li></ul><ul><li>Kantonrechter Utrecht, 9 oktober 2009 </li></ul><ul><li>Afspraak is afspraak: ABN AMRO valt niet om als betaald wordt </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Varia: arbeidsrecht in tijden van crisis </li></ul><ul><li>ABN AMRO bonussen </li></ul><ul><li>Hof Amsterdam, 28 september 2010 </li></ul><ul><li>- “Afspraak is afspraak” </li></ul><ul><li>Wel onvoorziene omstandigheden, maar onvoldoende om aan afspraak te tornen; </li></ul><ul><li>Hoogte van beloningen na 2009 niet echt aangepast (verhoging van vaste salaris); </li></ul><ul><li>Bank valt niet om door nakoming afspraak </li></ul>
 44. 44. Varia concurrentiebeding <ul><li>7:653 BW: </li></ul><ul><li>“ Een beding tussen werkgever en werknemer waarbij de laatste wordt beperkt om na jet einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.” </li></ul>
 45. 45. Varia concurrentiebeding <ul><li>Hoge Raad: als een werknemer voor akkoord tekent op een brief, waarin verwezen wordt naar de toepasselijkheid van het bij de brief gevoegde arbeidsovereenkomst, waarin een concurrentiebeding voorkomt, dan is dat voldoende voor de geldigheid. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Varia concurrentiebeding </li></ul><ul><li>Rechtbank Rotterdam, 18 augustus 2010 </li></ul><ul><li>Statutair directeur, in dienst voor 12 maanden, contract bevat concurrentiebeding. Na 12 maanden nieuw contract: </li></ul><ul><li>“ Partijen komen overeen de lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur om te zetten in een voor onbepaalde duur. De arbeidsvoorwaarden blijven zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.” </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Varia concurrentiebeding </li></ul><ul><li>Kantonrechter Helmond, 3 november 2010 </li></ul><ul><li>Werknemer in dienst contract voor 6 maanden. In dat contract staat concurrentiebeding. Stilzwijgend verlengd, uiteindelijk voor onbepaalde tijd. </li></ul><ul><li>Kantonrechter Almelo, 25 januari 2011 </li></ul><ul><li>Contract voor 6 maanden, met daarin concurrentiebeding. Brief, ondertekend door werknemer, waarin staat: “Wij spraken af dat wij uw tijdelijke dienstverband omzetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor de goede orde bevestigen wij dat hetgeen is overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht blijft […].” </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Varia concurrentiebeding </li></ul><ul><li>Conclusie schriftelijkheidsvereiste: </li></ul><ul><li>- altijd opnieuw schriftelijk overeenkomen (beding opnieuw laten ondertekenen) </li></ul><ul><li>- schriftelijkheidsvereiste geldt ook voor tussentijdse opzegging en proeftijd </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Varia concurrentiebeding </li></ul><ul><li>Boete in concurrentiebeding: </li></ul><ul><li>Rechtbank Haarlem, 22 juli 2010 </li></ul><ul><li>Boetebeding: </li></ul><ul><li>“ Bij overtreding van […] verbeurt de werknemer aan de werkgever een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van EUR 10.000,- per gebeurtenis en van EUR 1.000,- per dag […]” </li></ul><ul><li>art. 6:94 lid 2 BW: “rechter kan op verzoek boete matigen” </li></ul><ul><li>art. 6:94 lid 3 BW: “alle bedingen in strijd met bovenstaande zijn nietig” </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Varia concurrentiebeding </li></ul><ul><li>Vaststellingsovereenkomst: bevat een concurrentiebeding voor de duur van 5 jaar. Duur voor rechterlijke matiging vatbaar? </li></ul><ul><li>Kantonrechter Brielle, 13 mei 2008 </li></ul><ul><li>Vaststellingsovereenkomst zegt niets over concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst. Wel finale kwijting ten aanzien van alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan: partijen nemen feitelijk en juridisch afscheid van elkaar. Concurrentiebeding nog geldig? </li></ul><ul><li>Hof Amsterdam, 28 april 2009 </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Varia: vaststellingsovereenkomst </li></ul><ul><li>Hof Arnhem, 20 juli 2010 </li></ul><ul><li>Werknemer (timmerman, in dienst sinds 1972) tekent vaststellingsovereenkomst, aanvankelijk op 23 maart 2009, waarbij de arbeidsovereenkomst zou eindigen op 15 augustus 2009. Op die datum tekent hij een nieuwe overeenkomst, met een beëindiging per 3 oktober 2009. Nadien tekent hij nog een derde: einde arbeidsovereenkomst 31 oktober 2009, geen vergoeding aangeboden. Partijen hebben mondeling afgesproken dat werknemer bij einde recessie in de bouw weer zou worden aangenomen. Niet voldaan aan afspiegelingsbeginsel. </li></ul><ul><li>Hof:… </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Model vaststellingsovereenkomst? email adres invullen op lijst! </li></ul><ul><li>Vragen? </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Einde </li></ul><ul><li>Dank voor jullie aandacht! </li></ul><ul><li>www.vanbladeladvocaten.nl </li></ul>

×