Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Review sách "Cho Đi Là Còn Mãi"

4,337 views

Published on

Review cuốn sách "Cho Đi Là Còn Mãi" của hai tác giả Azim Jamal và Harvey McKinnon.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Review sách "Cho Đi Là Còn Mãi"

  1. 1. www.QuachTuanKhanh.net Page 1 of 9 Quách Tuấn Khanh review CHOCHOCHOCHO ĐĐĐĐIIII LLLLÀÀÀÀ CCCCÒÒÒÒNNNN MMMMÃÃÃÃIIII “KhiKhiKhiKhi chochochocho đđđđiiii chchchchíííínhnhnhnh llllàààà llllúúúúcccc bbbbạạạạnnnn nhnhnhnhậậậậnnnn llllạạạạiiii nhinhinhinhiềềềềuuuu hhhhơơơơnnnn ththththếếếế bbbbộộộộiiii phphphphầầầầnnnn”. Đó là thông điệp mà Azim Jamal và Harvey McKinnon – đồng tác giả cuốn sách “Cho đi là còn mãi” (The Power of Giving) gửi đến bạn đọc. Sách do First New chuyển ngữ và Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. SSSSỨỨỨỨCCCC MMMMẠẠẠẠNHNHNHNH CCCCỦỦỦỦAAAA SSSSỰỰỰỰ SSSSẺẺẺẺ CHIACHIACHIACHIA Tại sao bạn cần sẻ chia? Bạn nhận được gì khi sẻ chia cùng người khác? Sẻ chia đích thực là
  2. 2. www.QuachTuanKhanh.net Page 2 of 9 gì? Rất nhiều người cũng sẽ đặt câu hỏi tương tự như bạn khi nghe Robin Sharma – tác giả The monk sold his Ferrari nói về sự sẻ chia “Về cơ bản, số phận chúng ta được định hình bởi những gì chúng ta chia sẻ chứ không phải những gì chúng ta nhận được”. Với câu hỏi “Tại sao bạn cần sẻ chia?”, Azim Jamal và Harvey McKinnon minh chứng như sau: • Trên thế giới cứ 4 người thì có 1 người bị đói • Một tỉ người không được dùng nước sạch cho sinh hoạt • 200 triệu người đang phải sống cùng chiến tranh, bạo loạn • Một phần bảy dân số chưa biết chữ Và khi nhìn lại bản thân, bạn sẽ thấy mình giàu có rất nhiều khi có đủ đầy cha mẹ, có việc làm, có gia đình đề yêu thương, quan tâm, chăm sóc, có những ước mơ về một cuộc hành trình hay một khám phá mới. Nếu bạn chỉ biết quây kín mình trong vỏ kén bản thân, bạn đã tự đánh mất đi rất nhiều điều bởi nếu sẻ chia, bạn sẽ được nhận lại rất nhiều: • Có thêm những mối quan hệ • Cảm thấy an toàn • Có thêm nhiều hoạt động thú vị • Tăng cường sức khỏe • Cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn • Hạnh phúc, thanh thản và yêu thương. Bạn chỉ đích thực nhận lại được những điều trên một khi bạn “thi ân” nhưng “không mong cầu đáp trả”. Cũng đừng nghĩ rằng bạn không có gì
  3. 3. www.QuachTuanKhanh.net Page 3 of 9 để cho đi. Cái bạn cho đi không đơn thuần chỉ là vật chất, tiền bạc hay tài sản. Kinh nghiệm, những hiểu biết của bản thân, những mối quan hệ, tình yêu thương… và còn rất nhiều thứ khác bạn có thể cho đi. Hãy nghĩ về cha mẹ, người cho chúng ta rất nhiều, từ nén đau đớn vào lòng thai nghén ta sau chín tháng mười ngày đến vỗ về, chăm sóc, an ủi, yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ ta nên người. Sự cho đi ấy chẳng mong đáp đền, chẳng mong người đời ghi khắc. Chúng ta nhận được rất nhiều từ cha mẹ, gia đình, xã hội và cuộc sống này; vvvvậậậậyyyy bbbbạạạạnnnn đãđãđãđã ssssẵẵẵẵnnnn ssssààààngngngng đểđểđểđể chochochocho đđđđiiii chchchchưưưưaaaa? NHNHNHNHỮỮỮỮNGNGNGNG MMMMÓÓÓÓNNNN QUQUQUQUÀÀÀÀ TTTTỪỪỪỪ TRTRTRTRÁÁÁÁIIII TIMTIMTIMTIM Bạn có một công việc bình thường, thu nhập chỉ tạm ổn và cả một gia đình với vô số vấn đề cần lo toan. Nếu có ai đó hỏi rằng bạn có thể làm gì để chia sẻ với cộng đồng, có lẽ bạn sẽ ngần ngại trả lời câu hỏi đó. Điều này - theo Azim Jamal và Harvey McKinnon - cũng dễ hiểu vì nhiều người trong chúng ta thường có quan niệm hạn hẹp rằng chỉ khi đóng góp tiền bạc, của cải vật chất thì mới được xem là chia sẻ. Sự thật thì mỗi người đều có thể chia sẻ và đóng góp rất nhiều cho cộng đồng của mình, chỉ cần việc làm ấy xuất phát từ sâu thẳm trái tim họ. Dưới đây là những điều bạn có thể sẻ chia cùng cuộc sống này: 1.1.1.1. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ ttttììììnhnhnhnh yyyyêêêêuuuu ththththươươươươngngngng
  4. 4. www.QuachTuanKhanh.net Page 4 of 9 Tình yêu thương có một sức mạnh kì diệu. Nó có thể cảm hóa một người lầm lỗi quay đầu trở lại. Nó có thể xoa dịu một vết thương trong sâu thẳm con tim một người. Và tình yêu thương là điều bạn luôn luôn có để sẻ chia, trước hết là với những người thân yêu trong gia đình như cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con cái. Bạn đừng chần chừ khi trái tim mình mách bảo cần phải nói lời yêu thương với một ai đó vì bạn không thể chắc rằng bạn còn cơ hội để nói lời đó hay không… 2.2.2.2. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ nnnnụụụụ ccccườườườườiiii “Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, điều này đã được khoa học chứng minh vì khi cười, não tiết ra chất endorphins có tác dụng làm giảm đau, tăng cường sự lanh lợi, hoạt bát, mang đến cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Bạn có thể vượt qua những khúc quanh của cuộc đời dễ dàng hơn nếu biết mỉm cười với nó. Bạn có thể chia sẻ tiếng cười như thế nào? Có nhiều cách: kể cho lũ trẻ nghe một câu chuyện vui, trò chuyện về bộ phim hài bạn mới xem với những người bạn hay đơn giản hơn, mỉm cười chào buổi sáng chính mình! 3.3.3.3. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ kikikikiếếếếnnnn ththththứứứứcccc Bất kể bạn làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng có cái để chia sẻ với mọi người! Từ bé đến lớn tôi chỉ biết ăn và học, vì thế khả năng nấu nướng của tôi vô cùng hạn chế. Tôi có một chị bạn ở nhà làm nội trợ, qua chị, tôi học được cách nấu những món ăn đơn giản cho gia đình hay cách lựa chọn ra củ quả tươi ngon. Bạn cũng có thể làm được như thế nếu bạn sẵn sàng sẻ chia!
  5. 5. www.QuachTuanKhanh.net Page 5 of 9 4.4.4.4. ---- ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ khkhkhkhảảảả nnnnăăăăngngngng llllããããnhnhnhnh đạđạđạđạoooo Bạn đừng nghĩ rằng lãnh đạo là công việc chỉ dành cho một số người và bản thân mình không có chút năng lực lãnh đạo nào. Theo Peter Urs Bender, tác giả cuốn “Khả năng lãnh đạo từ bên trong” chỉ rõ rằng để trở thành nhà lãnh đạo, bạn chỉ cần thực hiện hai bước: Phát triển các kỹ năng cần thiết và Vượt qua sự sợ hãi. Công việc lãnh đạo khó nhất là lãnh đạo chính bản thân mình. Nếu bạn làm được điều này rồi, hãy chia sẻ nó với những người khác. Đó là cách bạn đang chia sẻ khả năng lãnh đạo của chính mình! 5.5.5.5. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ ninininiềềềềmmmm hyhyhyhy vvvvọọọọngngngng Nếu có ai đó cần ở bạn một bàn tay chìa ra, nắm lấy tay họ, hãy đừng ngần ngại đưa bàn tay của mình ra, bạn nhé! Chỉ có lòng nhân ái, sự quan tâm và lắng nghe chân thành mới có thể nhen lên ngọn lửa hy vọng ở nơi trái tim giá băng của con người. 6.6.6.6. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ ssssựựựự ssssốốốốngngngng Rất nhiều người đang thực hiện công việc này trên toàn thế giới. Đó là việc hiến máu nhân đạo, hiến tặng một phần cơ thể hoặc hiến xác cho khoa học. Đây là việc làm đòi hỏi ở bạn sự hy sinh nhất định nào đó nhưng đồng thời mang đến cho bạn niềm hạnh phúc khôn cùng vì đã hồi sinh một cuộc sống khác. 7.7.7.7. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ ththththờờờờiiii giangiangiangian Thời gian là tài khoản mà mỗi người đều có như nhau. Đôi khi chỉ cần dành một chút thời gian quan tâm đến người khác là bạn có thể làm nên
  6. 6. www.QuachTuanKhanh.net Page 6 of 9 điều kì diệu trong cuộc sống; chẳng hạn như đi thả diều cùng đám trẻ cùng xóm, dạy chúng đọc một bài thơ hay cùng thi kể tên các con vật. Dù bận rộn đến đâu bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và những người xung quanh. Bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. 8.8.8.8. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ titititiềềềềnnnn bbbbạạạạcccc Số tiền bạn giúp đỡ người khác không quan trọng bằng cách bạn giúp đỡ họ. Đừng cho người khác con cá mà hãy cho họ chiếc cần câu. 9.9.9.9. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ vvvvềềềề ssssứứứứcccc khkhkhkhỏỏỏỏe,e,e,e, ssssựựựự quanquanquanquan ttttââââmmmm vvvvàààà nhnhnhnhữữữữngngngng llllờờờờiiii khuykhuykhuykhuyêêêênnnn Hướng về sự cân bằng để nhận ra chân giá trị cuộc sống cũng như yêu quý từng khoảnh khắc của sự chia sẻ NHNHNHNHỮỮỮỮNGNGNGNG NGNGNGNGƯỜƯỜƯỜƯỜIIII CCCCẦẦẦẦNNNN CHIACHIACHIACHIA SSSSẺẺẺẺ Azim Jamal và Harvey McKinnon khuyên rằng bạn nên bắt đầu từ chính mình khi sẵn sàng chia sẻ. Chỉ khi bạn biết khoan dung, độ lượng với bản thân mình, bạn mới có thể cảm nhận niềm vui từ bên ngoài và thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của sự chia sẻ. Để biết cho đi trọn vẹn, mỗi người cần học cách đón nhận và để biết ý nghĩa của những gì mình được đón nhận, hãy học cách cho đi. Lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm bên trong mình, quan tâm, chăm sóc sức khỏe bản thân, không ngừng học hỏi… đó là nền tảng giúp bạn sẻ chia tốt hơn!
  7. 7. www.QuachTuanKhanh.net Page 7 of 9 Gia đình là những người tiếp theo cần sự chia sẻ ở bạn. Bạn đừng ngại ngần chia sẻ suy nghĩ, ý thích hay những trăn trở của mình với người bạn đời. Một gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi có sự cảm thông và sẻ chia từ cả hai phía. 6 điều bạn nên chia sẻ với người bạn đời – theo Azim Jamal và Harvey McKinnon là: • Dành thời gian cho người bạn đời • Thấu hiểu và thông cảm với công việc của người bạn đời • Trung thực với nhau • Bày tỏ tình cảm yêu thương mỗi ngày • Tạo ra tình bạn • Nhượng bộ, khoan dung lẫn nhau Chia sẻ với con cái là điều mỗi bậc cha mẹ nên làm, chẳng hạn như dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con chân thành như một người bạn, đừng phán xét, đừng khuyên bảo, đừng ngăn cấm. Thông qua đó, bạn sẽ dạy con cái biết chia sẻ, quan tâm đến những người khác. Tiến xa thêm một bước, hãy chia sẻ với cộng đồng những điều bạn có. Cuối tuần, bạn có thể tham gia trồng hoa quanh các lối đi trong khu phố, dọn vệ sinh hay đi thăm hỏi những cụ già neo đơn. Nếu có điều kiện tài chính, bạn có thể tham gia đóng góp vào các quỹ từ thiện để giúp đỡ cộng đồng ở những vùng đang gặp thiên tai, dịch bệnh hay còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sẽ có nhiều trẻ em, nhiều bệnh nhân được chữa trị tốt hơn nhờ vào đóng góp của bạn, vì thế, đừng ngại ngần chia sẻ, dù đó chỉ là đóng góp rất nhỏ! HHHHỌỌỌỌCCCC CCCCÁÁÁÁCHCHCHCH CHIACHIACHIACHIA SSSSẺẺẺẺ
  8. 8. www.QuachTuanKhanh.net Page 8 of 9 Vì thế, học cách chia sẻ là điều cần thiết. Sự chia sẻ quan trọng nhất là được xuất phát từ trái tim mỗi người, không vị lợi, không đòi đáp đền, không toan tính thiệt hơn. 1.1.1.1. HHHHããããyyyy chiachiachiachia ssssẻẻẻẻ bbbbằằằằngngngng ttttấấấấmmmm llllòòòòngngngng trtrtrtrâââânnnn trtrtrtrọọọọngngngng Đừng chia sẻ với người khác theo kiểu ban ơn, kẻ cả, bề trên. Mỗi người trong xã hội, dù ở bất kì vị thế nào cũng cần được tôn trọng. Chân thành lắng nghe chính là cách bạn bày tỏ sự tôn trọng với người khác. Tôn trọng và gợi mở để những người khó khăn hơn bạn nhìn ra con đường phía trước, tin tưởng vào khả năng của bản thân để tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời chính là chia sẻ thiết thực nhất của bạn đối với họ. 2.2.2.2. ChiaChiaChiaChia ssssẻẻẻẻ bbbbằằằằngngngng llllòòòòngngngng khikhikhikhiêêêêmmmm ttttốốốốnnnn vvvvàààà ttttựựựự nguynguynguynguyệệệệnnnn Hãy nhìn tấm gương của Mẹ Teresa để thấy tình yêu thương bao la Mẹ dành cho những số phận bất hạnh và lòng khiêm nhường nơi con người vĩ đại này. Mẹ chia sẻ bởi đó là điều thôi thúc từ chính trái tim mình và chân thành chia sẻ, nâng đỡ như một cách Mẹ trả ơn cuộc sống đã cho Mẹ rất nhiều. Hãy chia sẻ ngay ngày hôm nay, đừng ngần ngại mở lòng mình nói lời cảm ơn cuộc sống, nói yêu thương với những người thân trong gia đình và dành một chút gì có thể đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Để trao tặng cho người khác, trước hết bạn cần trao tặng cho chính mình. Đừng nghĩ ngợi đến việc đón nhận, bởi khi bạn cho đi, cuộc
  9. 9. www.QuachTuanKhanh.net Page 9 of 9 sống lập tức biết cách đáp đền. BBBBạạạạnnnn hhhhããããyyyy ththththửửửử mmmmỉỉỉỉmmmm ccccườườườườiiii đđđđi,i,i,i, ccccảảảả ththththếếếế gigigigiớớớớiiii ssssẽẽẽẽ mmmmỉỉỉỉmmmm ccccườườườườiiii đáđáđáđápppp llllạạạạiiii bbbbạạạạnnnn! www.QuachTuanKhanh.net Facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh

×