QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViV...
QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViV...
QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViV...
QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViV...
QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViV...
QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViV...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng DN Nhỏ

4,755 views

Published on

Bài review cuốn sách cùng tên của Steve S.Little. Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp, hãy tham khảo chương trình "Giải Mã Gen Khởi Nghiệp" của tôi tại http://genkhoinghiep.com

Published in: Education
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng DN Nhỏ

  1. 1. QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViViViViệệệệtttt NamNamNamNamQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.net fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhĐĐĐĐiiiiểểểểmmmm ssssááááchchchchnguynguynguynguyêêêênnnn ttttắắắắcccc bbbbấấấấtttt bibibibiếếếếnnnnĐỂĐỂĐỂĐỂ XXXXÂÂÂÂYYYY DDDDỰỰỰỰNGNGNGNGDOANHDOANHDOANHDOANH NGHINGHINGHINGHIỆỆỆỆPPPP NHNHNHNHỎỎỎỎTại bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp nhỏ cũng luôn làđộng lực cho tăng trưởng kinh tế. Năm 2007, có tới 70.000doanh nghiệp mới được thành lập tại Việt Nam, hầu hết làdoanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng tổng số doanh nghiệp tạiViệt Nam lên con số 300.000.Ở Mỹ, trong số 1.000.000 doanh nghiệp nhỏ được thành lậpnăm 2005, trên 80% phải đóng cửa trong vòng 5 năm hoạtđộng đầu tiên và 96% chấm dứt trước khi kỷ niệm 10 nămthành lập.Vậy liệu có những nguyên tắc để xây dựng và phát triển loạihình doanh nghiệp cực kỳ quan trọng này?Những gì Steve S.Little trình bày trong cuốn “7777 nguynguynguynguyêêêênnnn ttttắắắắcccc bbbbấấấấtttt bibibibiếếếếnnnn đểđểđểđể xxxxââââyyyy ddddựựựựngngngngdoanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp nhnhnhnhỏỏỏỏ” này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.ThThThThàààànhnhnhnh ccccôôôôngngngng lulululuôôôônnnn songsongsongsong hhhhàààànhnhnhnh vvvvớớớớiiii ThThThThấấấấtttt bbbbạạạạiiiiNhững người đã từng hoặc đang có ý tưởng thành lập một doanh nghiệp đều có mộtcảm giác cực kỳ hưng phấn. Sự nhiệt tình ngay tại thời điểm đó sẽ sinh ra mộtnguồn năng lượng lớn để chủ doanh nghiệp tự tin tiến bước vào thương trường. Tuynhiên, sự nhiệt tình đó cũng góp phần tạo ra những ảo tưởng, ngộ nhận. Thực tế làsố doanh nghiệp thất bại, lụi tàn luôn nhiều hơn số thành công.
  2. 2. QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViViViViệệệệtttt NamNamNamNamQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.net fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhNhNhNhNhữữữữngngngng ngngngngộộộộ nhnhnhnhậậậậnnnn vvvvềềềề doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp nhnhnhnhỏỏỏỏ được đề cập trong khá nhiều trongnhững cuốn sách tương tự như “Khởi thuật – Nghệ thuật khởi sự doanh nghiệp” haybộ sách “E-Myth: Những ngộ nhận về doanh nghiệp” (Power UP Group đã điểm quatrong số đầu tiên). Tuy nhiên, với những con số được đề cập bên trên, những sailầm này cần phải được nhắc lại một lần nữa.• Chủ doanh nghiệp sẽ tự do, thảnh thơi như trongnhững bộ phim của Hollywood.• Mỗi chủ doanh nghiệp sẽ có một tài khoản với số dưhàng chục số 0.• Luôn có quỹ đầu tư hay nhà tài trợ nào đó sẵn sàngủng hộ dự án, kế hoạch của chủ doanh nghiệp.• Doanh nghiệp nhỏ tạo ra rất nhiều việc làm mới.• Các đại gia với tốc độ phát triển chậm sẽ bị doanhnghiệp nhỏ qua mặtNếu danh sách trên làm cho các chủ doanh nghiệp (hiện tại hoặc tương lại) nghiêmtúc nhìn lại mình thì nhnhnhnhữữữữngngngng ddddấấấấuuuu hihihihiệệệệuuuu llllạạạạcccc quanquanquanquan sau đây cho thấy đây là thời điểmtốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ.• Quan niệm về doanh nhân chưa bao giờ tích cực như thế. Đã qua rồi thời các bàmẹ tự hào khi con mình là chuyên gia ưu tú. Bây giờ, các cụ bắt đầu hào hứngkể về người con doanh nhân của mình.• Chính sách của các ngân hàng đang dần thay đổi, hướng đến doanh nghiệp nhỏnhiều hơn. Họ đã nhận ra khả năng thu lại vốn và có lợi nhuận sớm hơn, lớn hơntừ các doanh nghiệp nhỏ thành công.• Ngay cả các chủ trương, chính sách của chính phủ cũng ưu ái doanh nghiệp nhỏ.• Sân chơi dành cho doanh nghiệp nhỏ ngày càng công bằng hơn.10101010 phphphphẩẩẩẩmmmm chchchchấấấấtttt ccccủủủủaaaa DoanhDoanhDoanhDoanh NhNhNhNhâââânnnn ThThThThàààànhnhnhnh CCCCôôôôngngngngĐiều đầu tiên khi muốn thành lập một doanh nghiệp, trởthành một doanh nhân, không phải là viết dự án, lập kếhoạch, đưa ra chiến lược,…mà là trả lời câu hỏi: “Bạn cókhả năng trở thành một doanh nhân thành công haykhông?”. Những phẩm chất sau đây đã được tác giả nghiêncứu, đúc kết sau hơn hai thập kỷ gặp gỡ, hợp tác với cácchủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ.1.1.1.1. CCCCầầầầnnnn ccccùùùù: một doanh nhân thành công không ngại làm việc, nhưng không cónghĩa là “nghiện” công việc.2.2.2.2. HHHHòòòòaaaa đồđồđồđồngngngng: cho dù là một người hướng nội, nhưng doanh nhân cũng phải rènluyện các kỹ năng hướng ngoại. Doanh nhân không thể quản lý doanh nghiệpmột cách hiệu quả nếu thiếu các cộng sự, và hòa đồng là cách tốt nhất để có thểgắn kết với mọi người.3.3.3.3. DDDDũũũũngngngng ccccảảảảmmmm: trong quá khứ và ngay cả trong hiện tại, doanh nhân luôn được coilà những kẻ liều lĩnh. Tuy nhiên, sự liều lĩnh của doanh nhân là rủi ro có thể tiênliệu.
  3. 3. QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViViViViệệệệtttt NamNamNamNamQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.net fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanh4.4.4.4. KhKhKhKhôôôôngngngng chchchchấấấấpppp nhnhnhnhậậậậnnnn khukhukhukhuôôôônnnn mmmmẫẫẫẫuuuu: có những trật tự, quy tắc trong xã hội mà mọingười phải tuân theo nhưng trong kinh doanh, phá cách, khác biệt là chìa khóadẫn đến thành công.5.5.5.5. CCCCóóóó ảảảảnhnhnhnh hhhhưởưởưởưởngngngng: mọi người thường cho rằng các doanh nhân có khả năng lãnhđạo. Tuy nhiên, sự thật là tính cách, cá tính, tầm nhìn, niềm tin, thành tích,…củadoanh nhân đã ảnh hưởng đến người khác và làm họ tự nguyên đi theo doanhnhân.6.6.6.6. ThThThThựựựựcccc ttttếếếế: khả năng nhìn ra xu hướng thông qua những dữ liệu, sự kiện, báo cáolà phẩm chất quan trọng nhất của doanh nhân thành công.7.7.7.7. TTTTíííínhnhnhnh đổđổđổđổiiii mmmmớớớớiiii: là hành động cụ thể để tận dụng hiệu quả cơ hội đang có.8.8.8.8. KhKhKhKhảảảả nnnnăăăăngngngng ứứứứngngngng bibibibiếếếếnnnn: doanh nhân không bao giờ chệch khỏi mục tiêu, nhưngcon đường tới đích có thể thay đổi.9.9.9.9. KiKiKiKiêêêênnnn trtrtrtrìììì: mặc dù gặp phải nhiều tác động trái chiều, sự phản đối và sự can ngăn.10.10.10.10. ChChChChíííínhnhnhnh trtrtrtrựựựựcccc: có một câu thành ngữ rằng “Kẻ lừa đảo không bao giờ chiếnthắng”. Nó đặc biệt đúng với doanh nhân.7777 nguynguynguynguyêêêênnnn ttttắắắắcccc bbbbấấấấtttt bibibibiếếếếnnnn1.1.1.1. ThiThiThiThiếếếếtttt llllậậậậpppp vvvvàààà duyduyduyduy trtrtrtrìììì mmmmụụụụcccc đíđíđíđíchchchch ccccủủủủaaaa doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp mmmmộộộộtttt ccccááááchchchch rrrrõõõõ rrrrààààng:ng:ng:ng:Mục đích ở đây mang nhiều ý nghĩa hơn là chuyện tiền bạc hay những kiến thức,kinh nghiệm của doanh nhân, đó chính là sứ mạng, tầm nhìn (mission, vision) củadoanh nghiệp. Tác giả gọi đây là “lý do tồn tại” của doanh nghiệp và điều quantrọng nhất khi thiết lập nó, doanh nhân phải quên đi những gì mình đã biết.Làm sao để duy trì một điều lớn lao như sứ mạng vàtầm nhìn trong toàn bộ doanh nghiệp trong suốt mộtthời gian dài? Câu trả lời là Văn Hóa Doanh Nghiệp. VớiSteve S.Little, văn hóa doanh nghiệp như một câuchuyện thần thoại, một truyền thuyết được đúc kết từnhững thăng trầm của doanh nghiệp. Chính vì vậy, kháiniệm văn hoa doanh nghiệp hoàn toàn không phụ thuộcvào quy mô hoạt động, số lượng nhân viên.2.2.2.2. HiHiHiHiểểểểuuuu bibibibiếếếếtttt ththththấấấấuuuu đáđáđáđáoooo vvvvềềềề ththththươươươươngngngng trtrtrtrườườườường:ng:ng:ng:Đối với các doanh nghiệp nhỏ, những dự án nghiên cứu thị trường kéo dài và tốnkèm thường không mang lại hiệu quả. Hãy tưởng tượng, các doanh nghiệp lớn nhưnhững máy dập liên hợp, trong khi doanh nghiệp nhỏ là những mũi dao nhỏ sắc bén.Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tập trung cao, ưu thế cực lớn của doanh nghiệp nhỏlà tính sáng tạo, linh hoạt. Tác giả nhấn mạnh rằng: “Trong đấu trường doanh
  4. 4. QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViViViViệệệệtttt NamNamNamNamQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.net fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhnghiệp nhỏ, hàng nghìn công ty làm ăn phát đạt nhờ tìm ra những sản phẩm mới lạ,dịch vụ hữu ích chưa từng có.”3.3.3.3. XXXXââââyyyy ddddựựựựngngngng hhhhệệệệ ththththốốốốngngngng kkkkếếếế hohohohoạạạạchchchch ttttăăăăngngngng trtrtrtrưởưởưởưởngngngng hihihihiệệệệuuuu ququququảảảả::::Có một công ty quảng cáo lên kế hoạch thực hiệnmột chiến dịch quảng bá sản phẩm cho kháchhàng. Đầu tiên, họ tập trung phân tích mọi khíacạnh của sản phẩm và doanh nghiệp kia. Tiếptheo, họ tổ chức các cuộc buổi tư duy nhóm đểđưa ra các phương án. Cuối cùng, bởi vì tất cảnhững gì đã làm hoàn toàn không hiệu quả, nêntrong bầu không khí căng thẳng, sợ hãi, cả nhómxúm lại tranh luận một cách điên rồ để đưa raphương án truyền thông cuối cùng.Nếu doanh nghiệp của bạn đã từng có những “kế hoạch điên rồ” kiểu như vậy, bạnrút ra được điều gì? Tác giả đưa ra “10 điểm quan trọng trong hoạt động lập kếhoạch tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ” như sau:• Kế hoạch này phải đại diện cho toàn bộ công ty. Bằng cách này hay cáchkhác, mọi thành viên phải tham gia, thể hiện khả năng của mình.• Vận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm.• Bản kế hoạch phải được ra đời trong môi trường hoàn toàn tách biệt với côngty, văn phòng hay nhà riêng của bạn.• Phải có tính thực tế cao. Có thể bạn cần những đóng góp từ một ban cố vấnđộc lập từ bên ngoài.• Hướng đến mục tiêu chính của doanh nghiệp.• Phải có người chịu trách nhiệm chính.• Kế hoạch không thể nằm trong đầu, nó phải được viết ra giấy, trở thành vănbản chính thức của doanh nghiệp.• Kế hoạch cần được nhắc lại liên tục trong các cuộc họp bộ phận, trên nhữngtrang thông tin nội bộ của doanh nghiệp.• Luôn theo dõi và đưa ra những điều chỉnh kịp thời.• Kế hoạch tăng trưởng phải mang tính “thời sự”, tức là luôn cập nhật vớinhững thay đổi từ xã hội, thị trường bên ngoài.4.4.4.4. PhPhPhPháááátttt tritritritriểểểểnnnn quyquyquyquy trtrtrtrììììnhnhnhnh hhhhướướướướngngngng đếđếđếđếnnnn khkhkhkhááááchchchch hhhhààààng:ng:ng:ng:Mọi chủ doanh nghiệp đều nói rằng khách hàng là trung tâmcủa tất cả hoạt động. Thế nhưng các quy trình trong doanhnghiệp lại chứng minh điều ngược lại.Trong các doanh nghiệp, những buổi huấn luyện về cách sửdụng hệ thống, máy tính, sắp xếp dữ liệu vẫn nhiều hơn số buổihuấn luyện cách giao tiếp với khách hàng. Với quy mô nhỏ, gầnnhư mọi bộ phận đều tiếp xúc với khách hàng. Vì vậy, sẽ là rủiro rất lớn nếu như không có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộphận. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng đầu tư một hệ thống
  5. 5. QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViViViViệệệệtttt NamNamNamNamQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.net fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhquản lý khách hàng (CRM) là hướng đến khách hàng. Tuy nhiên, sự thật là, chỉ cầnmột chức năng nhỏ trên website cũng khiến khách hàng có cảm tình với doanhnghiệp.5.5.5.5. TTTTậậậậnnnn ddddụụụụngngngng ssssứứứứcccc mmmmạạạạnhnhnhnh ccccôôôôngngngng nghnghnghnghệệệệ::::Bạn đang sống ở thế kỷ 21, và cho đến giờ, cụm từ “thếkỷ 21” vẫn luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tinkhi nói về công nghệ. Ngay trong thế kỷ trước, bạn hãynhìn lại Henry Ford, Thomas Edison, Micheal Dell, SteveJobs,… đã làm gì để đạt vị thế đáng kính nể như ngàyhôm nay?Một đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ là tính sáng tạo vànhất là khi cơ cấu, quy mô không ngăn cản những sự thửnghiệm thì công nghệ càng trở nên đặc biệt. Với mộtkhoản đầu tư nhỏ, doanh nghiệp đã có trong tay một hệ thống quản lý sổ sách, kếtoán, bán hàng phù hợp. Hơn thế nữa, “cơn bão” những ứng dụng trực tuyến đangmang lại cho doanh nghiệp nhỏ những lựa chọn hấp dẫn về chi phí, hiệu quả khicần triển khai một sản phẩm hay dịch vụ mới.6.6.6.6. ThuThuThuThu hhhhúúúútttt vvvvàààà gigigigiữữữữ chchchchâââânnnn nhnhnhnhữữữữngngngng ngngngngườườườườiiii ttttààààiiii nnnnăăăăngngngng nhnhnhnhấấấất:t:t:t:Nhân sự, nhất là những người tài năng luôn là vấn đề của mọi doanh nghiệp, bất kểquy mô lớn hay nhỏ. Điều cốt lõi của vấn đề nhân sự, theo Steve S.Little là nềntảng văn hóa của doanh nghiệp. Tác giả đề cập đến những nhu cầu của con người:cuộc sống ý nghĩa, có mục đích, trí tuệ, gia đình, sức khỏe, khẳng định chínhmình,… Và doanh nghiệp nào đáp ứng được những nhu cầu đó thì sẽ thu hút nhiềungười đến cộng tác, từ đó càng có nhiều cơ hội chọn được những nhân tài.Bên cạnh đó, việc tuyển dụng, đào tạo, giao việc, đánh giákhen thưởng và sa thải cũng có vai trò quan trọng trongchiến lược nhân sự của doanh nghiệp. Tác giả cho rằng,việc tuyển dụng phải tiến hành liên tục nhưng cũng phải từtừ. Có nghĩa người quản lý nhân sự phải luôn luôn chú ý,thu thập, phân tích thông tin từ các ứng viên theo tìnhhình của doanh nghiệp, nhưng việc tuyển dụng thật sựphải được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ, “chậm mà chắc”.Sa thải là điều không ai muốn nhưng đừng làm sai lầm trở nên trầm trọng. Nếu quytrình tuyển dụng của bạn đã chặt chẽ, việc sa thải nhân viên là điều hoàn toàn nênlàm và hợp lý cho cả doanh nghiệp và nhân viên. Khi đó, lý do đơn giản chỉ vì “bạnkhông thể khiêu vũ với người không thích điều đó”.7.7.7.7. DDDDựựựự đđđđooooáááánnnn bbbbứứứứcccc tranhtranhtranhtranh ttttươươươươngngngng lai:lai:lai:lai:Nội dung chính của nguyên tắc thứ 7 mang tính “quản trị rủi ro”. Không phải ngẫunhiên khi khoảng 20 năm về trước, các ngân hàng không ưu tiên những doanhnghiệp nhỏ. Rủi ro của doanh nghiệp nhỏ khá cao, vì sự phụ thuộc vào một vài cánhân quan trọng, sản phẩm dịch vụ hay một số nhà cung cấp chính. Cách tốt nhất
  6. 6. QuQuQuQuááááchchchch TuTuTuTuấấấấnnnn KhanhKhanhKhanhKhanh DiDiDiDiễễễễnnnn gigigigiảảảả hhhhààààngngngng đầđầđầđầuuuu ViViViViệệệệtttt NamNamNamNamQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.netQuachTuanKhanh.net fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhđể giảm bớt rủi ro là theo dõi những thay đổi tác động đến doanh nghiệp, ngànhnghề, cộng đồng xã hội. Sau đó, đưa ra những dự báo cụ thể và táo bạo (đặc trưngcủa doanh nghiệp nhỏ).TruyTruyTruyTruy ccccậậậậpppp vvvvàààà likelikelikelike fb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhfb.com/DienGiaQuachTuanKhanhđểđểđểđể nhnhnhnhậậậậnnnn nhnhnhnhữữữữngngngng bbbbààààiiii đđđđiiiiểểểểmmmm ssssááááchchchch hhhhấấấấpppp ddddẫẫẫẫnnnn khkhkhkháááác.c.c.c.

×