Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
ĐÁP ÁN
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thườ...
Mã đề thi
Câu số
184 258 317 475 642 725
32. D B B A D A
33. A C A C C B
34. D D D C A A
35. C A C B B C
36. A C B A C A
3...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-vat-ly-nam-2014

2,000 views

Published on

Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014 hệ giáo dục thường xuyên. Xem hoặc tra cứu điểm thi tốt nghiệp nhanh và chính xác nhất tại http://www.diemthi60s.com/tot-nghiep-thpt-nam-2014/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-vat-ly-nam-2014

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 ĐÁP ÁN Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 184 258 317 475 642 725 1. C D A C A C 2. C A C A C D 3. A C A D A A 4. C D C B D C 5. C A A D B D 6. D C A B B C 7. B C A C A D 8. B B B D A A 9. C A D D A C 10. A C D A D B 11. A C A A B B 12. A D C D C A 13. B C B C D C 14. A D C D A D 15. D D A D C D 16. C B D B C C 17. B D D B C B 18. D B B C B A 19. B B B A B C 20. B A D A B C 21. D D A A B B 22. C B C C A A 23. B C C A D B 24. A D D B B B 25. B B A C B C 26. D A C D C B 27. B A D D A A 28. D B B B A D 29. B B B C D A 30. A A C D C B 31. A C B B D D 1
  2. 2. Mã đề thi Câu số 184 258 317 475 642 725 32. D B B A D A 33. A C A C C B 34. D D D C A A 35. C A C B B C 36. A C B A C A 37. C B D B D D 38. C D D B D D 39. D A C C C B 40. D A B A D D 2

×