Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://www.diemthi60s.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 – 2015
Ngày thi : 21 t...
http://www.diemthi60s.com
Chữ ký của giám thị 1: ........................................ Chữ ký của giám thị 2 :..........
http://www.diemthi60s.com
BGT
x 2− 1− 0 1 2
2
2y x= − 8− 2− 0 2− 8−
Câu 6 : (1 điểm)
Gọi số học sinh lớp 9A là x ( ), 7x x...
http://www.diemthi60s.com
Khi đó, theo Vi-ét 1 2 2m 2x x+ = + ; 1 2. m 4x x = − .
( ) ( )1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2M 1 1 ...
http://www.diemthi60s.com
GT ABCD nội tiếp ( )O; a , AC BD⊥
KL Tính 2 2
AB CD+ theo a.
Tính 2 2
AB CD+ theo a.
Vẽ đường kí...
http://www.diemthi60s.com
2 012 THPT Trần Đại Nghĩa 26 037 THPT chuyên Hoàng Lệ Kha
3 013 Trung tâm GDTX Thị xã 27 038 THP...
http://www.diemthi60s.com
2 012 THPT Trần Đại Nghĩa 26 037 THPT chuyên Hoàng Lệ Kha
3 013 Trung tâm GDTX Thị xã 27 038 THP...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dap an-de-thi-mon-toan-vao-lop-10-nam-2014-tinh-tay-ninh

6,031 views

Published on

Đáp án đề thi môn vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Tây Ninh. Xem hoặc tra cứu điểm thi - điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh nhanh và chính xác nhất tại http://www.diemthi60s.com/diem-thi-vao-lop-10-tinh-tay-ninh/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dap an-de-thi-mon-toan-vao-lop-10-nam-2014-tinh-tay-ninh

  1. 1. http://www.diemthi60s.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 – 2015 Ngày thi : 21 tháng 6 năm 2014 Môn thi : TOÁN (Không chuyên) Thời gian : 120 phút (Không kể thời gian giao đề) ------------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi) Câu 1 : (1điểm) Thực hiện các phép tính a) ( )( )A 2 5 2 5= − + b) ( )B = 2 50 3 2− Câu 2 : (1 điểm) Giải phương trình: 2 2 15 0x x+ − = . Câu 3 : (1 điểm) Giải hệ phương trình: 2 3 1 2 4 y x y x  + =   − =  . Câu 4 : (1 điểm) Tìm a và b để đường thẳng ( ) ( )d : a 2 by x= − + có hệ số góc bằng 4 và đi qua điểm ( )M 1; − 3 . Câu 5 : (1 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số 2 2y x= − . Câu 6 : (1 điểm) Lớp 9A dự định trồng 420 cây xanh. Đến ngày thực hiện có 7 bạn không tham gia do được triệu tập học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường nên mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 3 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh. Câu 7 : (1 điểm) Chứng minh rằng phương trình ( )2 2 m +1 m 4 0x x− + − = luôn có hai nghiệm phân biệt 1x , 2x và biểu thức ( ) ( )1 2 2 1M 1 1x x x x= − + − không phụ thuộc vào m. Câu 8 : (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC), biết · 0 ACB 60= , CH = a . Tính AB và AC theo a. Câu 9 : (1 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB cố định, CD là đường kính thay đổi của đường tròn (O) (khác AB). Tiếp tuyến tại B của (O) cắt AC và AD lần lượt tại N và M. Chứng minh tứ giác CDMN nội tiếp. Câu 10 : (1 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tếp đường tròn tâm O, bán kính bằng a. Biết AC vuông góc với BD. Tính 2 2 AB CD+ theo a. --- HẾT --- Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ................................................ Số báo danh : .......................................
  2. 2. http://www.diemthi60s.com Chữ ký của giám thị 1: ........................................ Chữ ký của giám thị 2 :........................ BÀI GIẢI Câu 1 : (1điểm) Thực hiện các phép tính a) ( )( ) ( ) 2 2 A 2 5 2 5 2 5 4 5 1= − + = − = − = − . b) ( )B = 2 50 3 2 100 3.2 10 6 4− = − = − = . Câu 2 : (1 điểm) Giải phương trình: 2 2 15 0x x+ − = . ( )2 1 4.2. 15 121 0∆ = − − = > , 11∆ = . 1 1 11 10 5 4 4 2 x − + = = = ; 2 1 11 12 3 4 4 x − − − = = = − . Vậy 5 S = ; 3 2   −    . Câu 3 : (1 điểm) Điều kiện 0x ≠ . 2 3 1 2 4 y x y x  + =   − =  4 2 6 1 2 4 y x y x  + = ⇔   − =  5 10 2 3 x y x  = ⇔   + =  5 10 2 3 x y x  = ⇔   + =  1 2 4 3 x y  = ⇔   + = 1 2 1 x y  = ⇔   = − (nhận). Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất ( ) 1 ; ; 1 2 x y   = − ÷   . Câu 4 : (1 điểm) Tìm a và b để ( ) ( )d : a 2 by x= − + có hệ số góc bằng 4 và qua ( )M 1; − 3 . Đường thẳng d có hệ số góc bằng 4 a 2 4⇔ − = a 6⇔ = . Mặt khác (d) đi qua điểm ( )M 1; − 3 nên thay a 6= , 1x = ; 3y = − vào ( )a 2 by x= − + . Khi đó ta có : ( )3 6 2 .1 b− = − + 3 4 b⇒ − = + b 7⇒ = − . Vậy a 6= v à b 7= − là các giá trị cần tìm và khi đó ( )d : 6 7y x= − . Câu 5 : (1 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số 2 2y x= − .
  3. 3. http://www.diemthi60s.com BGT x 2− 1− 0 1 2 2 2y x= − 8− 2− 0 2− 8− Câu 6 : (1 điểm) Gọi số học sinh lớp 9A là x ( ), 7x x+ ∈ >Z . Theo kế hoạch, mỗi em phải trồng 420 x (cây). Trên thực tế. số học sinh còn lại là : 7x − . Trên thực tế, mỗi em phải trồng 420 7x − (cây). Do lượng cây mỗi em trồng trên thực tế hơn 3 cây so với kế hoạch nên ta có phương trình : ( ) 420 420 3 7 7 x x x − = > − ( ) ( )420 420 7 3 7x x x x⇒ − − = − 2 3 21 2940 0x x⇔ − − = 2 7 980 0x x⇔ − − = (chia 3) ( )2 7 4.1. 980 3969 0∆ = − − = > , 3969 63∆ = = . 1 7 63 35 2 x + = = (nhận) ; 2 7 63 28 2 x − = = − (loại). Vậy lớp 9A có 35 học sinh. Câu 7 : (1 điểm) Phương trình ( )2 2 m +1 m 4 0x x− + − = . Phương trình có ( ) ( ) 2 2 2 ' m 1 1. m 4 m 2m 1 m 4 m m 5∆ = + − − = + + − + = + + . 2 2 2 1 1 1 19 ' m m 5 m 5 m 0, m 2 4 2 4       ∆ = + + = + + − = + + > ∀ ÷  ÷  ÷       . Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
  4. 4. http://www.diemthi60s.com Khi đó, theo Vi-ét 1 2 2m 2x x+ = + ; 1 2. m 4x x = − . ( ) ( )1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2M 1 1 2x x x x x x x x x x x x x x= − + − = − + − = + − . ( )1 2 1 2M 2 2m 2 2 m 4 2m 2 2m 8 10x x x x= + − = + − − = + − + = (không phụ thuộc vào m). Câu 8 : GT ABC∆ , µ 0 A 90= , AH BC⊥ , · 0 ACB 60= , CH = a KL Tính AB và AC theo a? ACH∆ có CH cosC AC = nên 0 CH a a AC 2a 1cosC cos60 2 = = = = . ABC∆ có 0 AB = AC.tanC = 2a.tan60 2a. 3 2 3a= = . Vậy AB = 2 3a , AC 2a= . Câu 9 : (1 điểm) GT (O) đường kính AB cố định, đường kính CD thay đổi, MN là tiếp tuyến tại B của (O). KL Tứ giác CDMN nội tiếp Chứng minh tứ giác CDMN nội tiếp Ta có : · »1 ADC AC 2 = sñ . µ ¼ » ( ) ¼ » ( ) »1 1 1 N ADB BC ACB BC AC 2 2 2 = − = − =sñ sñ sñ sñ sñ . · µADC N⇒ = (cùng bằng »1 AC 2 sñ ). ⇒ Tứ giác CDMN nội tiếp được (góc ngoài bằng góc đối trong). Câu 10 : (1 điểm)
  5. 5. http://www.diemthi60s.com GT ABCD nội tiếp ( )O; a , AC BD⊥ KL Tính 2 2 AB CD+ theo a. Tính 2 2 AB CD+ theo a. Vẽ đường kính CE của đường tròn (O). Ta có : · 0 EAC 90= , · 0 EDC 90= (góc nội tiếp chắn đường kính EC). AC AE AE BD AC BD ( )gt ⊥  ⇒ ⊥  P ⇒ABDE là hình thang cân (hình thang nội tiếp (O)) AB = DE⇒ (cạnh bên hình thang cân). ( ) 22 2 2 2 2 2 AB + CD = DE + DC = EC 2a 4a⇒ = = (do EDC∆ vuông tại D). Vậy 2 2 2 AB CD 4a+ = . --- HẾT --- Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh Để nhận điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tây Ninh nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong. Soạn tin: DIEM10 46 [SBD] gửi 8785. Ví dụ: Để tra điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của thí sinh Tây Ninh có Số báo danh là 11420866. Soạn tin: DIEM10 46 11420866 gửi đến 8785 Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Soạn tin: DC10 46 [mã trường] gửi 8785. Trong đó:[mã trường] bạn xem ở bên dưới. Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Tây Ninh có mã tỉnh là 46, thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lệ Kha có mã trường là 037. Soạn tin: DC10 46 037 gửi đến 8785 Mã tỉnh Tây Ninh: 46 STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường 1 011 THPT Tây Ninh 25 036 THPT Ngô Gia Tự
  6. 6. http://www.diemthi60s.com 2 012 THPT Trần Đại Nghĩa 26 037 THPT chuyên Hoàng Lệ Kha 3 013 Trung tâm GDTX Thị xã 27 038 THPT Nguyễn Trung Trực 4 014 THPT Lí Thường Kiệt 28 039 THPT Lộc Hưng 5 015 THPT Nguyễn Chí Thanh 29 040 TTGDTX Bến Cầu 6 016 THPT Lê Quí Đôn 30 041 THPT Bình Thạnh 7 017 Trung tâm GDTX Hoà Thành 31 042 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 018 THPT Quang Trung 32 043 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9 019 THPT Nguyễn Văn Trỗi 33 044 THPT Nguyễn Thái Bình 10 020 THPT Trần Quốc Đại 34 045 THPT Lê Duẩn 11 021 THPT Nguyễn TrãI 35 046 THPT Nguyễn An Ninh 12 022 THPT Trảng Bàng 36 047 THPT Châu Thành 13 023 THPT Nguyễn Huệ 37 048 THPT Huỳnh Thúc Kháng 14 024 THPT Trần Phú 38 049 THPT Tân Hưng 15 025 THPT Dương Minh Châu 39 050 TC Kinh Tế KT Tây Ninh 16 026 THPT Hoàng Văn Thụ 40 051 TC Y tế Tây Ninh 17 027 THPT Tân Châu 41 052 Trường Dạy nghề tỉnh 18 028 TTGDTX Tỉnh 42 053 THPT Lê Hồng Phong 19 030 TTGDTX Trảng Bàng 43 054 THPT Tân Đông 20 031 TTGDTX Gò Dầu 44 055 THPT Lương Thế Vinh 21 032 TTGDTX Châu Thành 45 056 TC nghề Tây Ninh 22 033 TTGDTX Dương Minh Châu 46 057 TC nghề khu vực Nam Tây Ninh 23 034 TTGDTX Tân Châu 47 058 TC Kinh tế KT Tân Bách Khoa 24 035 TTGDTX Tân Biên 48 059 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Mọi thông tin về xem điểm thi lớp 10 năm 2014 liên hệ! Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà HITC – 239 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội Website: http://www.diemthi60s.com/ Email: cskh@diemthi60s.com Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tracuudiemthi60s
  7. 7. http://www.diemthi60s.com 2 012 THPT Trần Đại Nghĩa 26 037 THPT chuyên Hoàng Lệ Kha 3 013 Trung tâm GDTX Thị xã 27 038 THPT Nguyễn Trung Trực 4 014 THPT Lí Thường Kiệt 28 039 THPT Lộc Hưng 5 015 THPT Nguyễn Chí Thanh 29 040 TTGDTX Bến Cầu 6 016 THPT Lê Quí Đôn 30 041 THPT Bình Thạnh 7 017 Trung tâm GDTX Hoà Thành 31 042 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 018 THPT Quang Trung 32 043 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9 019 THPT Nguyễn Văn Trỗi 33 044 THPT Nguyễn Thái Bình 10 020 THPT Trần Quốc Đại 34 045 THPT Lê Duẩn 11 021 THPT Nguyễn TrãI 35 046 THPT Nguyễn An Ninh 12 022 THPT Trảng Bàng 36 047 THPT Châu Thành 13 023 THPT Nguyễn Huệ 37 048 THPT Huỳnh Thúc Kháng 14 024 THPT Trần Phú 38 049 THPT Tân Hưng 15 025 THPT Dương Minh Châu 39 050 TC Kinh Tế KT Tây Ninh 16 026 THPT Hoàng Văn Thụ 40 051 TC Y tế Tây Ninh 17 027 THPT Tân Châu 41 052 Trường Dạy nghề tỉnh 18 028 TTGDTX Tỉnh 42 053 THPT Lê Hồng Phong 19 030 TTGDTX Trảng Bàng 43 054 THPT Tân Đông 20 031 TTGDTX Gò Dầu 44 055 THPT Lương Thế Vinh 21 032 TTGDTX Châu Thành 45 056 TC nghề Tây Ninh 22 033 TTGDTX Dương Minh Châu 46 057 TC nghề khu vực Nam Tây Ninh 23 034 TTGDTX Tân Châu 47 058 TC Kinh tế KT Tân Bách Khoa 24 035 TTGDTX Tân Biên 48 059 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Mọi thông tin về xem điểm thi lớp 10 năm 2014 liên hệ! Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà HITC – 239 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội Website: http://www.diemthi60s.com/ Email: cskh@diemthi60s.com Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tracuudiemthi60s

×