Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MàQuines I Mecanismes

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

MàQuines I Mecanismes

 1. 1. MÀQUINES I MECANISMES Tecnologia 3t ESO
 2. 2. 1. Màquines simples <ul><li>Palanca. </li></ul><ul><ul><li>Primer gènere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segon gènere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tercer gènere. </li></ul></ul><ul><li>Politges. </li></ul><ul><li>Polipasts. </li></ul>
 3. 3. 1.Màquines simples <ul><li>La palanca. </li></ul><ul><li>És una màquina simple composta per una barra rígida que es pot moure al voltant d’un punt de suport. </li></ul><ul><li>Permet transmetre des d’un punt fins a un altre una força aplicada, obtenint una força més gran o un moviment. </li></ul>
 4. 4. 1.Màquines simples <ul><li>Palanca de primer gènere. </li></ul><ul><li>El punt de suport està situat entre el pes i la força. </li></ul>
 5. 5. 1.Màquines simples <ul><li>Palanca de segon gènere. </li></ul><ul><li>El pes es troba entre el suport i el punt on fem la força. </li></ul>
 6. 6. 1. Màquines simples <ul><li>Palanca de tercer gènere. </li></ul><ul><li>La força s’aplica entre el punt de suport i el pes. </li></ul><ul><li>Exercicis 1 i 2, pàgina 9. </li></ul>
 7. 7. 1. Màquines simples <ul><li>Aplicació de la fórmula </li></ul><ul><li>La fórmula és la següent: </li></ul><ul><li>F1.d1=F2.d2 </li></ul><ul><li>On considerarem que : </li></ul><ul><li>F1- és el pes que volem aixecar. Les unitats són en Newton. </li></ul><ul><li>d1- és la distància entre el punt de suport i el pes. Les unitats són metres. </li></ul><ul><li>F2- és la força que apliquem. Les unitats són Newtons. </li></ul><ul><li>d2- és la distància entre el punt de suport i la força aplicada. Les unitats són metres. </li></ul>
 8. 8. 1. Màquines simples <ul><li>Com farem els exercicis </li></ul><ul><ul><li>Dibuixarem l’esquema. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apuntarem la fórmula. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apuntarem les dades que ens dóna l’exercici. </li></ul></ul><ul><ul><li>Substituirem les dades a la fórmula. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posarem el resultat amb les seves unitats i dintre d’un rectangle. </li></ul></ul><ul><li>Exemple : Quina força hem de fer per equilibrar una palanca de primer grau de 2m de llargada si en un extrem hi ha un pes de 100N situat a 1,5m del suport? </li></ul><ul><li>Dibuixar esquema. </li></ul><ul><li>Apuntar fórmula. F1.d1=F2.d2 </li></ul><ul><li>Apuntar dades . F1= 100N; d1=1,5m; d2=0,5m </li></ul><ul><li>Substituir les dades a la fórmula. </li></ul><ul><li>100N.1,5m=F2.0,5m </li></ul><ul><li>150Nm= F2.0,5m </li></ul><ul><li>150Nm/0,5m= F2 F2=300N </li></ul><ul><li> </li></ul>
 9. 9. 1. Màquines simples <ul><li>Politges. </li></ul><ul><li>Una politja té la forma d’una roda amb la superfície lateral amb forma de canal per on es fa passar una corda i un forat al centre per muntar-les en un eix. </li></ul>
 10. 10. 1. Màquines simples <ul><li>Politges simples o corriola. </li></ul><ul><li>El pes puja més fàcilment perquè canviem el sentit de la força i el nostre pes ens ajuda a estirar. </li></ul>
 11. 11. 1.Màquines simples <ul><li>Politja mòbil. </li></ul><ul><li>És una politja fixa i una de mòbil. És fa la meitat de força, però el recorregut de longitud és el doble. </li></ul>
 12. 12. 1. Màquines simples <ul><li>Polipast </li></ul><ul><li>És el conjunt de la politja mòbil i la politja fixa al sostre. </li></ul><ul><li>Estan formats per un bloc de politges fix i un altre de politges mòbil. </li></ul>
 13. 13. 2. Mecanismes de transmissió circular <ul><li>Els mecanismes són elements mecànics que formen part de les màquines i realitzen funcions com, transmetre moviment, augmentar o disminuir velocitat. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Politges. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Engranatges. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Rodes dentades. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. 2. Mecanismes de transmissió circular <ul><li>Amb aquests mecanismes es pot canviar la </li></ul><ul><li>velocitat o el sentit de gir. </li></ul><ul><li>L’eix des del qual es transmet el moviment </li></ul><ul><li>s’anomena EIX MOTOR, i el que rep, EIX </li></ul><ul><li>CONDUÏT. </li></ul>
 15. 15. 2. Mecanismes de transmissió circular <ul><li>Politges de Transmissió </li></ul><ul><ul><li>S’utilitzen per transmetre el moviment circular entre dos eixos situats a certa distància, per mitjà d’una corretja. </li></ul></ul>
 16. 16. 2. Mecanismes de transmissió circular <ul><li>Tipus de corretges i politges </li></ul>
 17. 17. 2. Mecanismes de transmissió circular <ul><li>Sentit de gir de les politges </li></ul>
 18. 18. 2. Mecanismes de transmissió circular <ul><li>Engranatges </li></ul><ul><li>Són peces dentades que transmeten el </li></ul><ul><li>moviment circular entre eixos propers per </li></ul><ul><li>l’empenyiment de les dents d’una peça </li></ul><ul><li>sobre l’altra. </li></ul>
 19. 19. 2. Mecanismes de transmissió circular

×