Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<Insert Picture Here>
Finansal Transformasyon Süreci
Işıl Özlem Kılınç
Đş & Çözüm Geliştirme Müdürü – Bankacılık
EE&CIS
Gündem

  • Bankacılık Sektöründe Oracle
  • Đyi Tasarlanmış bir Finansal Yönetim Sistemi
  • Oracle Çözümü
  • Ör...
Oracle’ın Değişimi...
      Teknoloji Liderinden      Stratejik Đş Ortağına


      Đş Akışları
Fonksiyo...
Yönetişim Risk ve Yasal Uyumluluk
    COBIT, SOX,BASEL,AML                       Ön Ofis – S...
Bankacılık Finansal Yönetim Mimarisi
     Basitleştirilmiş Ekosistem
  Girdiler   Finans         Performan...
Bankacılık Finansal Yönetim Mimarisi
     Basitleştirilmiş Ekosistem – Oracle ile
  Inputs    Financial     ...
Oracle Bankacılık Đş Uygulamaları
  Performance Management & Compliance Architecture for Banking


   Core A     ...
Đdeal Bir Finansal Muhasebe Sistemi...


   •  Esnek
   •  Ölçeklenebilir
   •  Verimli
   •  Kontrol Edilebil...
Finansal Muhasebe Sistemleri
    Neden Ana Bankacılık Sistemi Dışında Olmalı

  Đyi Dizayn Edilmiş bir Muhasebe Sist...
Neden Ana Bankacılık Dışında Bir GL

Birden Fazla Sistem ile Entegresyon..
Çoklu Muhasebeleştirme Süreci
Kural Bazlı Denet...
GL ve Karlılık Çözümleri – Genel Yaklaşım

        General Ledger -         MIS (OFSA)-
        Fin...
Alışılmış Muhasebe Süreci


    Kaynak Sistemler               Muhasebe

       MF

        ...
Alışılmış Muhasebe Süreci
                           Yeni bir ihtiyaç


            ...
Oracle Yaklaşımı


                                      Muhasebe
          ...
Đyi Tasarlanmış bir Finansal Yönetim
       Sisteminin 6 Özelliği
15
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core      Financial    Financial & Management Acct
   ...
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core
   Systems
 Customer      1. Birden Fazla Operasyonel Sis...
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core
   Systems     1. Birden Fazla Operasyonel Sistem ile Enteg...
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core      Financial
   Systems     Services
 Customer
   ...
Temel Uygulama Kararları
20
Gerçeğin Tek Versiyonu
Herhangi bir uygulama FAH için kaynak olabilir

•  Ana Bankacılık
•  Paket Programları
•  Diğer ...
Gerçeğin Tek Versiyonu - Çıktılar
- Tek bir muhasebe olayı birden fazla muhasebe girişi yaratabilir
- Kullanıcılar yaratıl...
Gerçeğin Tek Versiyonu - Çıktılar
- Defteri Kebir ile Defteri Kebir Bakiyelerini oluşturan bilgilerin
 senkronizasyonu
 ...
Financial Services Accounting Hub (FSAH)
       European Representation  International Representation
   ...
Gerçeğin Tek Versiyonu - Çıktılar
   - Destekleyici referans alanları
25
Entegrasyon Örneği 1:
   Bankacılık Uygulamasına Direkt Entegrasyon

      Input          FAH       ...
Entegrasyon Örneği :2
    Đşlem Logları

   Input         Staging             FAH       ...
Entegrasyon Örneği 3:
    ODS

   Input    ODS  Financial Services Acc. Hub     GL

            ...
Entegrasyon Örneği 4:
   Veri Ambarı

   Input      DWH     Financial Services Acc. Hub      GL

   ...
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
    Core       Financial    Financial & Management Acct
 ...
Temel GL Yapısı Özellikleri

         Konsolidasyon

         Yerel ve Global Uyumluluk
      ...
Merrill Lynch Yapısı

Merrill “Fat GL” kavramını tercih etti                “Day 1” - G/L Implementati...
State Street Bank

   Muhasebe Yapısı Dış Raporlama Đhtiyaçlarına Göre Belirlendi.


                  ...
Sumitomo Bank
                                                      ...
Bank of Tokyo/Mitsubishi                                                 ...
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core        Financial   Financial & Management Acct
   ...
Oracle Finansal Hizmetler Analitik Uygulaması
   Next Generation - OFSAA
                        ...
Oracle FS Analytics Environment
38
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core      Accounting    Financial & Management Acct
   ...
Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu
   Core      Accounting    Financial & Management Acct
   ...
Daily Dashboards                     Monthly Dashboards         Ops Reports          ...
Referanslar....


      O racle Financials is the global industry standard
             for Financial S...
Soru - Cevap
43
2. ŞĐFRE
   DÜNYADA

45
Oracle_Day_Financial_Transformation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oracle_Day_Financial_Transformation

1,694 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle_Day_Financial_Transformation

 1. 1. <Insert Picture Here> Finansal Transformasyon Süreci Işıl Özlem Kılınç Đş & Çözüm Geliştirme Müdürü – Bankacılık EE&CIS
 2. 2. Gündem • Bankacılık Sektöründe Oracle • Đyi Tasarlanmış bir Finansal Yönetim Sistemi • Oracle Çözümü • Örnek Mimari - Entegre Finansal Muhasebe/Yönetim Muhasebesi • Referanslar • Soru & Cevap 2
 3. 3. Oracle’ın Değişimi... Teknoloji Liderinden Stratejik Đş Ortağına Đş Akışları Fonksiyon Bankacılık Çözümleri Ara Katman ERP Sistemleri Veri Ambarı Zaman • 12,000+ Bankacılık Sektörü Insan Kaynağı • 8,500+ Bankacılık Sektörü Müşterisi • 2,000+ Đş Ortağı • 300+ Bankacılık Çözümü : Veri Ambarı- Karlılık - Yönetişim,Risk ve Yasal Uyumluluk - Kurumsal Performans ve Planlama Yönetimi 3 3
 4. 4. Yönetişim Risk ve Yasal Uyumluluk COBIT, SOX,BASEL,AML Ön Ofis – Siebel CRM Đş Zekası Ana Bankacılık-I-Flex Kurumsal Yönetim Sistemleri Hyperion, OFSA, GL, HR, Satın Alma Servis Odaklı Teknik Mimari 4 4
 5. 5. Bankacılık Finansal Yönetim Mimarisi Basitleştirilmiş Ekosistem Girdiler Finans Performans Risk Çıktılar Muhasebe Servisleri Konsolodisyon Muhasebe Yasal Raporlama Defteri Kebir Strateji Bilanço Planlaması Operasyonel Raporlama Ana Bankacılık Planlama Yönetim Raporlaması Veri Ambarı Karlılık Fon Transfer Fiyatlaması Aktif Pasif Yönetimi Ad Hoc Müşteriler Maliyet Yönetimi Marts 5
 6. 6. Bankacılık Finansal Yönetim Mimarisi Basitleştirilmiş Ekosistem – Oracle ile Inputs Financial Performance Risk Outputs Muhasebe Servisleri Finansal Konsolodisyon Muhasebe Yasal Raporlama Defteri Kebir Strateji Bilanço Planlaması Operasyonel Raporlamal Core Transactional Planlama Systems Veri Ambarı Yönetim Raporlaması Karlılık Fon Transfer Fiyatlaması Aktif Pasif Yönetimi Ad Hoc Müşteriler Maliyet Yönetimi Marts 6
 7. 7. Oracle Bankacılık Đş Uygulamaları Performance Management & Compliance Architecture for Banking Core A M Accounting Financial & Management Acct Services Information Consolidation Systems Fixed Assets Control Mgr Analysis & Delivery U AP, AR & Payroll & General N Ledger Internal Đ HCM Customer Info. Systems A H. Finansal /ĐşYönetim - Retail Sistemleri Ş - Commercial Financial & - Corporate Regulatory S eBusiness Data Repository Information access Portal (OBIEE) B -Credit Cards Reporting Z Rule (Financial,Compliance, HR) A E E Based Product Risk & Performance Mgt. Systems N R Acct K - Loans, Deposits Engine Data Repository Risk Adjusted K - Current A/C’s V (FSAH) (EPF) Performance A -PMT Services Đ Karar Destek Management A - Trade Finance S Sistemleri Management & Planning (RAPM) Reg. Capital Profitability Budgeting - Treasury Transfer S Pricing C ALM ı Other I L Customer Transaction Insight & Systems L E Performance & Risk Mgt Management External I R Common Reference Data (Org. Product, COA…) Data Feeds K Đ Open System Platform (Oracle DB, Grid Computing Infrastructure) 7
 8. 8. Đdeal Bir Finansal Muhasebe Sistemi... • Esnek • Ölçeklenebilir • Verimli • Kontrol Edilebilir • Denetlenebilir • Zamanlı 8
 9. 9. Finansal Muhasebe Sistemleri Neden Ana Bankacılık Sistemi Dışında Olmalı Đyi Dizayn Edilmiş bir Muhasebe Sisteminde... • Esnek ve Şeffaf Finansal Muhasebeyi Yönetimi • Yasal Uyumluluk • Verimli ve raporlanabilir segment yapısı • Birden fazla operasyonel sistem ile entegrasyon • Kullanıcıların Hakimiyeti Ana Bankacılık Đçinde Bir Muhasebe Sisteminde... • Muhasebe merkezi değildir • Segment Yapısı Sınırlıdır Fark Uygulama • Muhasebe Kuralları genelde hard-coded • Maliyet Muhasebesi olanakları sınırlıdır Biçiminde • Bütçe,Aktif Pasif Yönetimi vb sistemler ile entegresyon sınırlıdır • Finansal Sorgu, raporlama,oluşan muhasebenin kaynağına inme yetenekleri sınırlıdır 9
 10. 10. Neden Ana Bankacılık Dışında Bir GL Birden Fazla Sistem ile Entegresyon.. Çoklu Muhasebeleştirme Süreci Kural Bazlı Denetim Đzi Mutabakat Esneklik Kaynağa Đnebilme 10
 11. 11. GL ve Karlılık Çözümleri – Genel Yaklaşım General Ledger - MIS (OFSA)- Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Ürün Müşteri Hesap Đş Birimleri Departmanlar = = = = 11
 12. 12. Alışılmış Muhasebe Süreci Kaynak Sistemler Muhasebe MF Finansal Muhasebe Fidelity Yönetim KK Muhasebesi Diğer • Muhasebeye Sonuç Bilgileri Aktarılır • Detay Bilgi Kaybolur • Muhasebe detayına girmek uzun ve zahmentlidir 12
 13. 13. Alışılmış Muhasebe Süreci Yeni bir ihtiyaç Muhasebe Müdürü Kaynak Sistem Finans Manuel MF Düzeltme Finansal Muhasebe Fidelity Yönetim KK Muhasebesi Diğer Yeni Đhtiyaçların Uyumu • Pahalı • Esnek Değil • Gecikme • Yasal Uyum Kuralları ile Tutarsızlık 13
 14. 14. Oracle Yaklaşımı Muhasebe Müdürü Source Systems Finansal Transformasyon Finans MF Muhasebeleştirme Motoru Muhasebeleştirme Motoru Finansal Muhasebe Fidelity Yönetim KK Muhasebesi Kural Motor Veri depo Diğer • Maliyet Avantajı • Esnek • Hızlı Finansal Kapanış • Uyumluluk 14
 15. 15. Đyi Tasarlanmış bir Finansal Yönetim Sisteminin 6 Özelliği 15
 16. 16. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Financial Financial & Management Acct Fixed Assets Systems Services Information Budget & Payroll & AP, AR & Planning Expense General 4 Ledger Analysis & Delivery HRMS Acct. Hub Mgt Customer Info. Systems - Retail Financial & Rule - Commercial Regulatory Information access Portal (CPM) Based - Corporate eBusiness Data Repository Reporting -Credit Cards Acct Engine (Financial,Compliance, HR) Product 1 3 5 Systems 2 - Loans, Deposits - Current A/C’s -Payment Services - Trade Finance - Treasury Transaction Systems External Data Feeds Common Reference Data (Org. Product, COA…) 6 Open System Platform (Oracle DB, Grid Computing Infrastructure) 16
 17. 17. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Systems Customer 1. Birden Fazla Operasyonel Sistem ile Entegresyon Info. Systems - Retail - Commercial I-flex - Corporate -Credit Cards Product 1 • Infosys Systems •Fidelity - Loans, Deposits • Temenos - Current A/C’s -Payment Services - Trade Finance - Treasury • SAP Banking Transaction • Alnova Systems External Diğer Data Feeds 17
 18. 18. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Systems 1. Birden Fazla Operasyonel Sistem ile Entegresyon Customer Info. Systems 100+ Interfaces – ABACUS (Unisys) - Retail CBS - Commercial - Corporate 1 192 Interfaces – Gloss, Mocom, -Credit Cards Murex, Product 120 Interfaces – MF CBS,Card Plus, Systems Infinity, Murex, ICBS, Bank Trade.. - Loans, Deposits - Current A/C’s -Payment Services 82+ Interfaces –Hitachi CBS, - Trade Finance Flexcube, - Treasury Panorama/DEVON, WallStreet … Transaction 45 Interfaces – Fidelity CBS, Systems Equation, Cardpac, Bank Trade …… External Data Feeds 25 Interfaces – Flexcube CBS, Cardpac, Eximbills, Infinity+ ….. 18
 19. 19. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Financial Systems Services Customer Acct. Hub Info. Systems - Retail Rule - Commercial Based - Corporate -Credit Cards Acct Engine Product 1 Systems 2 - Loans, Deposits - Current A/C’s -Payment Services - Trade Finance - Treasury 2. Finansal Muhasebeleştirme Motoru (FAH) Transaction Systems Tüm muhasebe External Tüm Sistemler ile Entegrasyon kurallarının tanımlanması, Data Feeds oluşturulması ve izlenmesi 19
 20. 20. Temel Uygulama Kararları 20
 21. 21. Gerçeğin Tek Versiyonu Herhangi bir uygulama FAH için kaynak olabilir • Ana Bankacılık • Paket Programları • Diğer ERP uygulamaları • HR • Excel • … 21
 22. 22. Gerçeğin Tek Versiyonu - Çıktılar - Tek bir muhasebe olayı birden fazla muhasebe girişi yaratabilir - Kullanıcılar yaratılan girişlerin tutarlılığını kontrol edebilir 22
 23. 23. Gerçeğin Tek Versiyonu - Çıktılar - Defteri Kebir ile Defteri Kebir Bakiyelerini oluşturan bilgilerin senkronizasyonu Muhasebeleştirme Motoru Event Source Data Event Class: Bonds Event: Trade Inception Accounting Journal Data Ledger: Brazilian Local (BRL) GL Date: 10-Jan-2004 Description: CUSIP ISN: 123451234, Client Type Account Description Debit Credit Principle-Trading 01.9100010.000 Rio 10,000 Location Contract Channel Analytical Data Code: West Reference: 12423 Name: Branch J-4376 For NDW Dated: 15-Jun-2004 (Supporting refs) 23
 24. 24. Financial Services Accounting Hub (FSAH) European Representation International Representation European Representation IFRS Representation 24
 25. 25. Gerçeğin Tek Versiyonu - Çıktılar - Destekleyici referans alanları 25
 26. 26. Entegrasyon Örneği 1: Bankacılık Uygulamasına Direkt Entegrasyon Input FAH GL Kaynak Muhasebe Fişler Sistem Yaratılması FAH Trx Events View 2 3 1 4 FAH Ref’s Fişleri Bakiyeler 26
 27. 27. Entegrasyon Örneği :2 Đşlem Logları Input Staging FAH GL GL Fişleri MF FAH 1A Muhasebe Events Yaratılması Fidelity 1B 2 3 1A 4 Kart 1A FAH Sup. Fişleri Bakiyeler Ref. 1A= Verinin Bankacılık sisteminden extract edilerek SQL Loader süreci ile load edilmesi 27
 28. 28. Entegrasyon Örneği 3: ODS Input ODS Financial Services Acc. Hub GL GL MF Fişleri FAH Muhasebe Events Yaratılması Fidelity 1B 2 3 1A Manuel 4 KK FAH Sup. Giriş Fişleri Bakiyeler Ref. 28
 29. 29. Entegrasyon Örneği 4: Veri Ambarı Input DWH Financial Services Acc. Hub GL GL DWH Geri Besleme APP1 Fişleri FAH Muhasebe Events Yaratılması APP2 1B 2 3 1A Man. 4 APP3 FAH Sup. Girişler Journals Bakiyeler Ref. 29
 30. 30. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Financial Financial & Management Acct Fixed Assets Systems Services 4 Budget & Payroll & AP, AR & Planning Expense General Ledger HRMS Acct. Hub Mgt Customer Info. Systems - Retail Rule - Commercial Based - Corporate eBusiness Data Repository -Credit Cards Acct 1 Engine (Financial,Compliance, HR) Product 2 3 Systems - Loans, Deposits 3. Tüm Finans,Yasal Uyumluluk ve Insan Kaynakları - Current A/C’s -Payment Services için tek veri tabanı - Trade Finance O racle F inancials is the glob al industry standard for Financial S ervices - Treasury Oracle eBusiness Transaction Veri Tabanının Systems Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi External için entegre Data Feeds bir mantıksal modeli vardır 4 30
 31. 31. Temel GL Yapısı Özellikleri Konsolidasyon Yerel ve Global Uyumluluk Uzun Vade Birden fazla sistem ve organizasyon entegrasyonu Muhasebe Dizaynı Raporlama Denetlenebilir Hız ve Esneklik Günlük Kullanım Kolaylığı Güvenlik-Erişim Kontrolü 31
 32. 32. Merrill Lynch Yapısı Merrill “Fat GL” kavramını tercih etti “Day 1” - G/L Implementation “Day 1” - Zero Filled Support Local Use/ Implementation Date To Be Determined Legacy Environment Size of Field 4 10 6 11 4 5 4 4 6 Description Entity Natural Account Cost Center Local Use Segment(s) Intercompany Responsibility Location Product TBD (e.g. Client) Prefix 3 + 8 Toplam Segments: 9 Total Karakter: 54 32
 33. 33. State Street Bank Muhasebe Yapısı Dış Raporlama Đhtiyaçlarına Göre Belirlendi. Global COA Structure 1 2 3 4 5 6 7 Global Responsibility Geography- Inter Company Natural Product Future Center Office Company Account Balancing Cost Center Natural Acct Segment Segment Segment Statutory COA Structure (e.g. France, Belgium, Japan) 1 2 3 4 5 6 7 8 Statutory Global Responsibility Geography- Inter Company Natural Natural Product Future Center Office Company Account Account Balancing Cost Center Natural Acct Segment Segment Segment 33
 34. 34. Sumitomo Bank THE SUMITOMO BANK, LIMITED US ve Japon raporlama standarlarına göre belirlendi... 2 4 4 2 1 6 IBF/DBF - Dept. Dept. - Dept. Account Account Account Account Account Account - - 0 0 0 1 - 8 8 0 1 Group - Facility Booking Branch Control Branch (Lending Branch) Department Dept. Group Natural Account Product 6 1 Future Use 6 Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code Portfolio code - - 34
 35. 35. Bank of Tokyo/Mitsubishi Bank of Tokyo-Mitsubishi No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Balancing Cost Center Natural Intercompany Qualifier: Segment Segment Account Segment Segment Segment COST COST LOCAL LOCAL EXPENSE EXPENSE INTER INTER BRANCH BRANCH GL CODE GL CODE TERM TERM INTEREST INTEREST RATE RATE EX CCY EX CCY Trans. Type Trans. Type FIN CODE FIN CODE Name: CENTER CENTER CODE CODE CODE CODE OFFICE OFFICE Description: Branch Code + Exchange Financial On / Off Shore Cost Center Expense Inter-Office Long Term With Interest Fixed Rate Account Transaction GL Code Local Code Institution + Code Code Code / Short Term / Without Interest / Floating Rate Currency Type Code On Balance Code / Off Balance Maximum Value Size: 7+1+1 6 6 7 6 6 1 1 1 3 3 1 0 Default Value entry Value entry Value entry Value entry 000000 000000 0 0 0 000 000 (Non-Financial Value: required required required required (No Exp.Code) (No Inter-Office) (No Term) (No Interest) (No Rate) Institution 35
 36. 36. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Financial Financial & Management Acct Fixed Assets Control Mgr Systems Services Payroll & AP, AR & Expense General Internal Ledger HRMS Acct. Hub Mgt Customer Info. Systems - Retail 2 - Commercial Rule 3 5. Yönetim Based - Corporate 1 Muhasebesi, -Credit Cards Acct eBusiness Data Repository Engine (Financial,Compliance, HR) Risk ve Product 4 Performans Systems - Loans, Deposits Risk & Performance Mgt. Yönetimi ile - Current A/C’s Rule Data Repository (FEM) Entegre -Payment Services - Trade Finance Based - Treasury Extract Transaction Transport Systems & Load External ETL Data Feeds Services 36
 37. 37. Oracle Finansal Hizmetler Analitik Uygulaması Next Generation - OFSAA Common Meta Data Management Risk Management Asset/Liab. Credit Common Assumptions, Calculation Engines Common Business Intelligence Layer Mgmt Risk Profitability Analytics General Ledger Reconciliation Market Common ETL Layer Basel II Risk ALM Analytics Economic Capital Activity FS Data Based Profitability Costing Sources Balance Transfer Sheet Pricing FS Analytics Planning Information Data Repository Performance Management Delivery Common Security Framework 37
 38. 38. Oracle FS Analytics Environment 38
 39. 39. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Accounting Financial & Management Acct Fixed Assets Systems Services Information Budget & AP, AR & Planning Payroll & Expense General Ledger Analysis & Delivery HRMS 4 Mgt Customer Info. Systems - Retail Financial & Rule - Commercial Regulatory Information access Portal (CPM) Based - Corporate -Credit Cards Acct eBusiness Data Repository Reporting Engine (Financial,Compliance, HR) Product 1 5 Systems 2 3 - Loans, Deposits 5. Raporlama ve Analiz - Current A/C’s -Payment Services - Trade Finance - Treasury Hazır Đçerikli Analiz Araçları Transaction Systems External Data Feeds 39
 40. 40. Risk , Finans ve Performans Yönetim Platformu Core Accounting Financial & Management Acct Fixed Assets Systems Services Information Budget & Payroll & AP, AR & Planning Expense General Ledger Analysis & Delivery HRMS 4 Mgt Customer Info. Systems "Particularly & the world Financial in - Retail Rule of banking, high - Commercial Regulatory Information access Portal (CPM) Based performance and utter - Corporate -Credit Cards Acct eBusiness Data Repository Reporting reliability are critical Engine (Financial,Compliance, HR) system requirements. Our Product 1 5 benchmark shows that Systems 2 3 Oracle software can - Loans, Deposits reliably deliver one of the - Current A/C’s 6. Ölçeklenme world's largest general -Payment Services ledgers and still fulfill our - Trade Finance stringent requirements for - Treasury performance -- an Transaction UBS Benchmark : 11.42m JE/Hour impressive result.“ Systems Thierry Schaffluetzel, External Project Director GEAR CH, UBS Switzerland Data Feeds Common Reference Data (Org. Product, COA…) 6 Open System Platform (Oracle DB, Grid Computing Infrastructure) 40
 41. 41. Daily Dashboards Monthly Dashboards Ops Reports Key: Data read Data update Std Prod: Bespoke /Customised: Raporlama Ortamı CPM Intelligence 8 Đşletim Ortamı EPF Balances 4 GL Balances GL Processes GL balances re -classified to level of e.g. revaluation, accounts in EPF Detail via PFT. GL Thin Summary Balances period close processing results are spread across PFT detail account level dimensions 7 EPF Detail (Accounts) 3 Thick Substantiation detail EPF GL for all ‘Customerlike’ - accounts 6 Static data, Opening Balances Acct Bal EPF Account Staging Update ETL 5 EPF Transactions FAH DRs & CRs 2 Posting Full set of balances and transaction detail Balanced, detailed a/c Process entries EPF Trans Staging FAH 1 41 Standardisation Layer (ETL)
 42. 42. Referanslar.... O racle Financials is the global industry standard for Financial S ervices 4 42
 43. 43. Soru - Cevap 43
 44. 44. 2. ŞĐFRE DÜNYADA 45

×