Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jakou učebnici fyziky pro 21. století?

660 views

Published on

Prezentace k semináři spojenému s vydáním přepracované verze Optiky pro gymnázia.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jakou učebnici fyziky pro 21. století?

 1. 1. JAKOU UČEBNICI FYZIKYJAKOU UČEBNICI FYZIKY PRO 21. STOLETÍ?PRO 21. STOLETÍ? Oldřich LepilOldřich Lepil Seminář Katedry experimentální fyziky PřF UP 24. listopadu 2015
 2. 2. 1. Stručně o vývoji středoškolských učebnic fyziky ve 20. století 2. Současný stav a inovace učebnic 3. Směry dalšího vývoje 4. Několik příkladů pro inspiraci OBSAH SEMINÁŘEOBSAH SEMINÁŘE
 3. 3. Vývoj učebního plánu fyzikyVývoj učebního plánu fyziky
 4. 4. Učebnice pro gymnáziaUčebnice pro gymnázia (od počátku století do 40. let) Jeništa, J. – Mašek, B. – Nachtikal, F.: Fysika pro vyšší gymnasia, díl I. a II. JČMF Praha 1911. * * * Mašek, B. - Jeništa, J. – Nachtikal, F. – Štěpánek J.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. JČMF Praha 1936. Devorecký, H. – Šmok, M.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. JČMF Praha 1935 – 36. Herolt, E. – Ryšavý, V.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. Česká grafická unie, Praha 1935.
 5. 5. Učebnice pro gymnáziaUčebnice pro gymnázia (50. léta) Chytilová, M. – Pavlík, B. – Šoler, K. – Vlach, B.: Fysika pro třetí třídu gymnasií, SPN, Praha 1951. Bělař, A. – Hlavička, A. – Lehar, F. – Pavlík, B. – Pírko, Z.: Fysika pro čtvrtou třídu gymnasií, SPN Praha 1951.
 6. 6. Učebnice fyziky pro jedenáctiletou střední školuUčebnice fyziky pro jedenáctiletou střední školu Kašpar, E. – Chytilová, M. – Vlach, B.: Fysika pro devátý ročník, SPN, Praha 1953 Šoler, K. – Fuka, J. – Lehar, F.: Fysika pro desátý ročník, SPN, Praha 1954. Rudolf, V. – Fuka, J. – Hlavička, A.: Fysika pro jedenáctý ročník, SPN, Praha 1955. Voroncov-Veljaminov, B. A.: Astronomie pro jedenáctý ročník, SPN, Praha 1955 (upravil F. Link).
 7. 7. Učebnice fyziky pro SVVŠ (60. léta)Učebnice fyziky pro SVVŠ (60. léta) Marek, J. – Chytilová, M. – Kašpar, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro I. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Vanovič, J. – Sokol, E. – Thern, L. – Vlach, B.: Fyzika pro II. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Fuka, J. – Klimeš. B. – Lepil, O. – Rudolf, V. – Široký, J. – Vanýsek, V.: Fyzika pro III. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Živný, F. – Lepil, O.: Praktická cvičení z fyziky. SPN, Praha 1965..
 8. 8. Doplňky k učivu fyziky pro gymnázium 1972 – 1974Doplňky k učivu fyziky pro gymnázium 1972 – 1974 Autoři: M. Chytilová, B. Vlach, O. Lepil, J. Fuka
 9. 9. Učebnice fyziky pro gymnázia (80. léta)Učebnice fyziky pro gymnázia (80. léta) Vachek, J. – Bednařík, M. – Klobušický, K. – Maršák, J. – Novák, J. – Šabo. I.: Fyzika pro I. ročník gymnázií, SPN Praha 1984. Svoboda, E. – Bartuška, K. – Baník, I. – Kotleba, J. – Tomanová, E.: Fyzika pro II. ročník gymnázií, SPN, Praha 1985. Lepil, O. – Houdek, V. – Pecho, A.: Fyzika pro III. ročník gymnázií, SPN Praha 1986. Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. – Tomanová, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro IV. ročník gymnázií, SPN, Praha 1987.
 10. 10. Další publikace projektuDalší publikace projektu Volitelný seminář ve 4. ročníkuVolitelný seminář ve 4. ročníku Nepovinné cvičení z fyziky v 1. – 4. ročníku
 11. 11. Fyzika pro gymnázia, Prometheus, Praha 2000 - 2002Fyzika pro gymnázia, Prometheus, Praha 2000 - 2002 Autoři: K. Bartuška, M. Bednařík, O. Lepil, M. Macháček, E. Svoboda, P. Šedivý, M. Široká, I. Štoll
 12. 12. Lepil, O. - Bednařík, M. - Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy I a II, Prometheus, Praha 2013. 4. a 5. přepracované vydání. Svoboda, E., Bartuška, K., Bednařík, M., Lepil O., Široká, M.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, Praha 2014, 5. přepracované vydání. Štoll, I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus, Praha 2001.
 13. 13. Fyzika pro gymnázium. OptikaFyzika pro gymnázium. Optika 5. přepracované vydání, Prometheus, Praha 20155. přepracované vydání, Prometheus, Praha 2015
 14. 14. AnimaceAnimace – autor ing. Z. Burjan A1 Odraz a lom světla A2 Zobrazení dutým zrcadlem A3 Zobrazení vypuklým zrcadlem A4 Zobrazení spojkou A5 Zobrazení rozptylkou
 15. 15. VideoexperimentyVideoexperimenty autoři - Mgr. L. Filipenská, Mgr. P. Böhm V1 Světlovod V2 Duté zrcadlo V3 Zobrazení spojkou V4 Difrakce světla V5 Polarizace V6 Spektrum světla
 16. 16. PrezentacePrezentace autoři: Mgr. F. Látal, Ph.D. Mgr. V. Pazdera P1 Paprsková optika P2 Spektra P3 Tepelné záření
 17. 17. Aktuální problémy tvorby učebnicAktuální problémy tvorby učebnic  Učebnice pro diferencované vzdělávací programy  Změny obsahu výuky  Koncepce posilující aktivní formy vzdělávání  Modernizace formální stránky učebnic  Využití nových informačních technologií
 18. 18. Najdeme inspiraci v zahraničí ?Najdeme inspiraci v zahraničí ?
 19. 19. Science for All AmericansScience for All Americans http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htmhttp://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm
 20. 20. http://www.learner.org/courses/physics/index.html
 21. 21. http://fdslive.oup.com/www.oup.com/oxed/sec ondary/science/advancingphysics/index.html
 22. 22. Obsah kurzu Advanced SubsidiaryObsah kurzu Advanced Subsidiary Fyzika v akci 1. Zobrazování Zobrazování, zpracování obrazu, čočky a optika, bity a byty, ideje informatiky 2. Snímání Přístrojové vybavení, užití senzorů, proud, rozdíl potenciálů, výkon, teorie obvodů stejnosměrného proudu, dělič napětí 3. Signalizace Digitální signál, telefon, rádio a televize, spektra a polarizace, vlnový rozsah a informace Návrhář materiálů 4. Testování materiálů Mechanické a elektrické vlastnosti materiálů, druhy a užití materiálů 5. Hledání uvnitř materiálů Využití vlastností materiálů podle struktury a různých měřítek, navrhování nových materiálů.
 23. 23. Seznámení s procesy 6. Vlnové vlastnosti Superpozice vln, stojaté vlny, barva tenkých vrstev, dvojštěrbina, optická mřížka, ohyb, ohybové obrazce 7. Kvantové vlastnosti Kvantové vlastnosti fotonu a elektronu, energie E = hf, různé projevy kvantových vlastností 8. Prostor a čas Zobrazení prostoru a času Vektor, skládání vektorů, posunutí a rychlost, prostor pod grafy 9. Výpočet budoucího pohybu Relativní rychlost, zrychlení, pohybové rovnice, F = ma, výpočet „krok za krokem“, gravitační pole, síla, práce výkon
 24. 24. http://www.lightandmatter.com/
 25. 25. Elektronické učební textyElektronické učební texty Charakteristiky • interaktivita, • multimediální zpracování učební informace, • hypertextové zpracování učební informace.
 26. 26. Multimediální učebniceMultimediální učebnice Open Physics angl. verze Část I Část II Ruská verze Část I Část II
 27. 27. Hypertextová učebniceHypertextová učebnice http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
 28. 28. Lepil, O.: K vývoji učebnic fyziky pro střední školu gymnaziálního typu, MFI roč. 22 (2013), č. 4 (Příloha), P-16-30. Dostupné na: http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/78/0

×