Perfils Professionals

181 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perfils Professionals

 1. 1. Coordinador/a e-learning:El disseny dun projecte suposa un estudi previ de necessitats que permeti precisarquins són els problemes a atendre, formular objectius específics, identificar elsrecurs apropiats i definir els criteris davaluació. Es tracta de fonamentar lamissió de lorganització en una perspectiva de canvi i innovació institucional. Aquestcanvi no només està dirigit a produir un impacte específic en l’organització i elsprocessos de treball de la institució, sinó que sorienta, a més, a la modificacióqualitativa de la cultura de lorganització, la qual cosa implica transformacionsen el pla dels valors, les actituds , les creences de tots els membres quecomparteixen la cultura corporativa.
 2. 2. Project Manager Figura Es tracta de la persona que coordinarà els projectes i les accions formatives dintre de l’entitat i farà que s’ensamblen perfectament totes lesDescripció àrees de treball en les diverses fases de la formació. • Fixar el calendari d’actuacions Tasques • Controlar la feina de les diverses àrees de treballassignades • Ser l’interlocutor davant el Consell d’Administració Ha de ser una persona que conegui molt bé la institució i a tot els empleats que hi van a participar en les diverses àrees de treball, per la Perfil qual cosa hem pensat que Jordi Sanchis és la persona adequada per aquest càrrec.
 3. 3. AREA:continguts formatiusS’ha de crear una nova àrea que serà la encarregada de:• Rebre les propostes de formació per part de les diverses àrees de la institució i directament per part dels empleats• Seleccionar els continguts que es presenten en les accions formatives.• Vetllar per la rugositat del continguts que es comparteixen amb els destinataris.• Crear i editar tot el material documental teòric i de suport per a les accions formatives• Identificar i fer seguiment dels experts que desenvolupen els materials i cursos específics.
 4. 4. Coordinador del comitè d’experts/es en Figura les diverses matèries El coordinador del comitè d’experts s’ha de relacionar amb totes les àreesDescripció de coneixement de la institució per tal de coordinar els continguts de la formació que cal introduir a Virtaula. • Rebre peticions i suggeriments de matèries que cal introduir a la formació. • Coordinar les diverses àrees de la institució en la creació de continguts Tasques formatius.assignades • Gestió de la creació d’objectes d’aprenentatge de producció pròpia. • Selecció d’objectes d’aprenentatge externs que aporten valor a la institució. Expert en banca amb molta experiència dintre de la Caixa Perfil Habilitats de gestió d’equips Coneixement de gestió de projectes
 5. 5. Figura Dissenyadors/es instruccionals El dissenyador/a instruccional és la figura encarregada de dissenyar els objectius, metodologies, seqüència de continguts, avaluacions, etc... de lesDescripció accions formatives. També és la figura que selecciona i coordina l’equip d’experts que crea el contingut i l’equip docent que du a terme les formacions. Tasques • Dissenyar les accions formativesassignades • Vetllar per la rugositat dels continguts Llicenciat en pedagogia. Habilitats de gestió d’equips. Perfil Enfocat a treballar per objectius coneixement de gestió de projectes
 6. 6. Figura Professor/a Expert/a Per tal de confeccionar els temaris i les activitats amb un alt nivell de correcció i rigor caldrà contar amb la col·laboració d’experts que formaran part de l’equip de continguts formatius segons les necessitats de cada projecte. Tindran prioritatDescripció aquelles persones implicades amb l’entitat, ja sigui per que son treballadors/es en actiu amb una llarga experiència en el seu camp, o ex treballadors/es que hagin acabat la seva carrera laboral però desitgin continuar aportant la seva experiència i “know how” sobre els temes que dominen. • Confeccionar els temaris i continguts necessaris per a les formacions. Tasques • Assessorar en el disseny de les activitats formatives.assignades • Col·laborar amb els tutors/es i formadors en la resolució de dubtes de cada formació Desitjat: treballadors en actiu o ex treballadors de La Caixa que puguin demostrar el seu domini en un camp de coneixement determinat (segons les necessitats) ja sigui amb titulacions o amb una llarga experiència treballant en l’àmbit requerit. També Perfil podem contar, sempre que sigui necessari, amb experts externs a La Caixa però amb un alt nivell de domini i coneixement sobre el tema per al quals se’ls hi demana col·laborar (a ser possible amb referències, coneixements i experiència demostrable).
 7. 7. Figura Tutor/a Es tracta de una figura que ajuda al empleat de la Caixa a completar laDescripció seua formació amb èxit i aquell que farà de guia en el procés d’aprenentatge. • Oferir suport a nivell d’usuari Tasques • Canalitzar els dubtes o consultes dels empleatsassignades • Informar sobre les accions formatives Empleats que hagin usat Virtaula i tinguin molta experiència a nivell Perfil d’alumne
 8. 8. AREA:Recursos HumansDintre d’aquesta àrea es crearà un nou “Departament de personal tecno-pedagògic” per tal de gestionar la selecció del personal docent i tècnic que ésnecessari per treballar directament a Virtaula (docents, dissenyadors, tutors,suport...), i per tal de coordinar la metodologia docent i l’acció formativa.
 9. 9. Cap de departament de personal tecno- Figura pedagògic Aquesta figura ha de crear un equip de professionals docents i tècnics queDescripció treballen a Virtaula Tasques • Definir unes directrius metodològiques i tecno-pedagògiquesassignades • Coordinar tots els professionals que treballen a Virtaula Llicenciat en pedagogia Alta formació en entorns d’educació virtual Perfil Experiència en el sector d’E-learning
 10. 10. AREA:Tecnologies de laInformació i laComunicacióDintre d’aquesta àrea, i integrats amb la resta de tècnics de la Caixa, haurem decomptar amb professionals qualificats pel que fa a al desenvolupament d’entornsvirtuals d’aprenentatge, que seran els encarregats de:• Vetllar pel bon funcionament tècnic de la plataforma• Solucionar els possibles problemes tècnics que sorgeixin• Gestionar el servei de suport tècnic del campus virtual.• Crear i actualitzar (quan calgui) els manuals i materials documentals referits al campus virtual.
 11. 11. Figura Analista de sistemes Es tracta d’un tècnic informàtic que s’ha d’encarregar a adaptar iDescripció actualitzar la plataforma Virtaula als nous avenços tecnològics. • Gestió del desenvolupament tecnològic. control dels processos que es duen a terme dins el departament TIC de Tasques Virtaula.assignades • Gestionar recursos, respondre a les necessitats de recursos de la resta de treballadors de l’àrea. Enginyer tècnic informàtic Perfil Especialista en E-learning
 12. 12. Figura Programador/a Bases de dades És el professional que ha de crear el codi executable a Virtaula perDescripció implantar les diverses bases de dades que són necessàries a la plataforma virtual. • Muntatge i manteniment de la BBDD de l’entorn web, així com de la Tasques BBDD dels usuaris registratsassignades • Actualització, manteniment i control de canvis del software de la BBDD. Enginyer tècnic informàtic Perfil Programador
 13. 13. Figura Programador/a entorns WEB És el professional que ha de crear el codi executable dels entorns web deDescripció l’educació virtual Tasques • Creació dels entorns web que siguin necessaris per a la formació virtualassignades Tècnic informàtic amb experiència en creació i manteniment de entorns web, desenvolupament d’aplicacions i integració de plataformes. Perfil Coneixements de -ASP, .NET, C# Visual Basic, y SQL SERVER.
 14. 14. Figura Suport Tècnic Són els informàtics que coneixen amb detall el entorn virtual i les eines aDescripció nivell d’usuari • Gestionar i donar resposta a les diferents peticions de resolució e Tasques dubtes i problemes tècnics.assignades • Derivar les consultes que puguin ser ateses per algun altre departament Perfil Enginyer tècnic informàtic
 15. 15. AREA:DissenyDintre de l’àrea de disseny de la Caixa, haurem de comptar amb diversosprofessionals que puguin desenvolupar les tasques de creació de materials per ales accions formatives.
 16. 16. Figura Dissenyador/a gràfic i animacions Es tracta del professional que ha de dissenyar i crear tots els elementsDescripció gràfics de la formació virtual • Disseny i creació dels diferents elements gràfics, tant del campus virtual com dels materials i documents. Tasques • Creació de la guia d’estil gràfic de la plataforma i tot el material iassignades productes relacionats amb Virtaula (juntament amb la resta de companys/es de l’àrea) Perfil Dissenyador
 17. 17. Figura Maquetador/aDescripció És el professional que ha de mantenir l’estil i la estructura dels materials • Maquetació i confecció dels materials, tant digitals com en suport físic) que es fan servir en les accions formatives. Tasques • Disseny i implementació de la guia d’estil gràfic de la plataforma i tot elassignades material i productes relacionats amb Virtaula (juntament amb la resta de companys/es de l’àrea) Perfil Expert en maquetació
 18. 18. Figura Il·lustrador/a És el professional que ha de il·lustrar els continguts de Virtaula i delsDescripció Objectes d’aprenentatge • Disseny i implementació de la guia d’estil gràfic de la plataforma i tot el material i productes relacionats amb Virtaula (juntament amb la resta Tasques de companys/es de l’àrea)assignades • Creació de les il·lustracions i elements gràfics que apareixen tant en el campus virtual com en els materials Perfil Expert en il·lustració
 19. 19. AREA:gestió econòmicaTambé hem de tenir en compte que a l’àrea de gestió econòmica és necessaricomptar amb professionals que ens ajudin a dissenyar i planificar elspressupostos dels projectes i les accions d’e-learning, a més d’emetre elscorresponents informes per veure el retorn de la inversió en formació, per aixòconsiderem necessari crear dintre d’aquesta àrea un nou “Departament d’anàlisieconòmica en projectes d’e-learning”
 20. 20. Figura Economista Aquesta figura ha de planificar i controlar els aspectes econòmics de laDescripció formació virtual. Tasques • Planificació econòmica dels projectesassignades • Anàlisi econòmica dels projectes Perfil Analista econòmic

×