Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

апаратна част на компютъра

1,439 views

Published on

Comuter hardware presentation

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

апаратна част на компютъра

  1. 1. АПАРАТНА ЧАСТНА КОМПЮТЪРHARDWARE
  2. 2. 1. Обща схема на компютър.Основните компоненти на един компютър са: - централен процесор ЦП; - оперативна памет; ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАТИВНА - периферия; ПРОЦЕСОР ПАМЕТ ( ЦП ) ( ОП ) Ш И Н А ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА
  3. 3. 2. Оперативна памет.а) клетки и адреси;б) функционални характеристики; - съхраняване на данни от текуща програма; - обработка на съдържанието на зададена по адрес клетка; - еднакво време за търсене на клетка; - висока скорост на обмен на данни с ЦП; - малък обем.в) видове оперативна памет: - RAM – Random Access Memory; - ROM – Read Only Memory.
  4. 4. 3. Централен процесор.Интегрална схема,наречена Основнимикропроцесор. ЦП компоненти Аритметико – Управляващо Логическо Регистров Устройство Устройство Блок УУ АЛУ РБ
  5. 5. 4. Периферни устройства.а) видове; ПУ КОМУНИКА- ЗАПОМНЯЩИ ВХОДНИ ИЗХОДНИ ЦИОННИ УСТРОЙСТВА УСТРОЙСТВАклавиатура монитори твърди модем мрежова мишка принтери гъвкави картамикрофон плотери оптични б) контролери тонколони магнитни

×