Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 8 d'octubre de 2014

184 views

Published on

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 8 d'octubre de 2014

 1. 1. NÚm. 2248 mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 segueix-nos a www.facebook.com/mesandorra www.twitter.com/mes_andorra Serveis per a particulars i empreses Podem evitar que arribis a aquest extrem cerTàmens reptes per al sector de la biotecnologia El teu centre d’estètica & perruqueria a Andorra. Vine a conèixer-nos! Andorra la Vella · Av. Prat de la Creu, 16 - Tel.: +376 81 18 18 - Urban Beauty dimECREs 8 d’oCtubRE dEL 2014 Av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota - 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com La delinqüència s’incrementa en un 3,73% en el darrer any judicial El 35% dels delictes són contra el patrimoni i un 23% contra la salut pública, segons es posa de manifest en l’acte d’obertura del nou any judicial. //Pàg. 3 // T. m. DA i els comuns acorden les esmenes a la ‘regla d’or’ El grup demòcrata pacta amb els comuns les esmenes a la proposició de llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària. AssociAcions L’Assandca ajudarà els malalts de càncer en els trasllats L’Associació Andorrana contra el Càncer aposta per facilitar el trasllat dels ma-lalts que segueixen tractaments en centres de les regions veïnes. // Pàg. 8 reunió De cònsoLs // Pàg. 7 El primer Fòrum de biotecnologia planteja els diferents aspectes que han de permetre desenvolupar aquest sec-tor al país. // Pàg. 6 // T. m. campionats del món júnior a Grandvalira Grandvalira organitzarà els pròxims tres anys els Campionats del món jú-nior de forapista, que per primera ve-gada es faran a Europa. forApisTA //GrAnDVALirA // Pàg. 9
 2. 2. 2 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 Centre d'Assessorament Dietètic i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat dIReCToR Marc Segalés méS CoRReCCIÓ M. Àngels Sala ComeRCIaL I admINISTRaCIÓ Carme Garcia, Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia andorra la Vella Pas de la casa farmàcia roser miró C/ Maria Pla, 14 Tel.: 867 344 farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo Marta Pons Especialista en dietètica +376 737 173 Nova gerència Andorra la Vella Canillo Nova carta, amb molta més varietat Carns a la brasa, cuina típica de muntanya, tapes, peix, marisc... Pressupost sense compromís No deixeu de venir a provar. Gran aparcament privat per als nostres clients i WI-FI gratis. Ctra. d’Arinsal, s/n AD400 la Massana maridatge@andorra.ad · meNÚS dIaRIS migdia i nit. · Àpats d’empresa, celebracions, banquets, amb 3 salons amb capacitat per a + de 200 persones. · Jardí privat, gran terrassa exterior amb vistes panoràmiques. · amb el millor preu/qualitat d’andorra. Horari: de 13.15 a 16 h i de 20.30 a 23 h. Reserveu al telèfon 835 154 Restaurant La Borda de l’Avi euromilioNs Sorteig de dimarts 7 d’octubre 9 21 28 30 38 1 8 la PrimitiVa Sorteig de dissabte 4 d’octubre 10 11 24 28 30 39 Com. 6 Rei. 0 LA GROSSA de la primitiva Sorteig de diumenge 5 d’octubre 7 43 44 50 Núm. clau 5 boNoloto Sorteig de dimarts 7 d’octubre 12 14 16 17 27 35 Com. loteria NacioNal Sorteig de dissabte 4 d’octubre 5 9 6 0 5 Fracció 18 7 Rei. 6 Sèrie 1 24 oNce Sorteig de dimarts 7 d’octubre 2 0 2 2 7 Sèrie 2 el temps Sant Julià de Lòria Escaldes-Engordany Pas de la Casa Ordino La Massana Encamp màx. 23º mín. 10º màx. 24º mín. 11º màx. 20º mín. 11º AVUI sOl I estABIlItAt DIjOUs DIVenDres
 3. 3. Dimecres, 8 d’octubre del 2014 3 notícies obertura de l’any judicial La delinqüència creix un 3,73% en l’any judicial 2013-2014 // el 35% dels delictes són contra el patrimoni, i un altre 23%, contra la salut pública La delinqüència va créixer un 3,73% l’any judicial 2013-2104, ja que han augmentat en 169 el nombre de causes penals inco-ades respecte de l’any anterior, tal com posa en relleu la me-mòria de la fiscalia presentada ahir durant l’acte d’obertura de l’any judicial. D’aquesta mane-ra, el volum de causes se situa en 4.702, a través de les quals s’han perseguit 4.871 infracci-ons penals. Cal posar en relleu, però, que l’increment es dóna en les diligències prèvies, els sumaris per delictes menors, els procediments en matèria de jurisdicció de menors i els pro-cediments d’extradició, mentre que baixa el nombre de sumaris per delictes majors i les contra-vencions penals. En primer lloc, es troben els delictes contra la salut pública, en segon lloc con-tra el patrimoni i l’ordre socioe-conòmic i en tercer lloc, els de danys i incendis. Si aquesta clas-sificació es fa tenint en compte el bé jurídic protegit, tenim que el 35% dels delictes estan relacionats amb el patrimoni, el 23,16% amb la salut pública i un altre 16,11% són contra les persones, segons va detallar el fiscal general, Alfons Alberca. Com ja va fer l’any passat, Al-berca va destacar que cal una re-flexió sobre la modificació de la llei de la jurisdicció de menors per donar una resposta “sufici-ent i adequada a les conductes més greus”. En aquest sentit va recordar que el text actual data de l’any 1998 i que al seu mo-ment va servir per “satisfer les necessitats que hi havia”. Ara, cal que hi hagi celeritat en les mesures que es prenguin i que alhora siguin les adequades, especialment en aquells casos més greus. Per la seva banda, el ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar que la reforma d’aquesta llei serà una de les qüestions que caldrà ana-litzar en la propera legislatura i va recordar que és una llei que té quinze anys. En la seva intervenció, Al-berca també va posar en relleu la necessària reflexió sobre les conductes imprudents que han comportat lesions, ja siguin ac-cidents laborals o de circulació, i en aquest sentit va exposar que això suposarà “l’impuls” des de la fiscalia, i en col·laboració amb la policia i el servei d’Inspecció del Treball, de mesures per a la prevenció i el control per evitar aquestes conductes. Quant a la delinqüència or-ganitzada, Alberca va destacar que els òrgans jurisdiccionals han procedit a l’execució i el co-mís en favor de l’Estat d’actius amb origen criminal per més de 5 milions d’euros, i que s’ha “desposseït definitivament de fons d’origen criminal i que han estat rescabalades a les víctimes dels delictes precedents quanti-es en divises per 3,3 milions”. El fiscal general va destacar el fet que s’impulsi la creació de les oficines de recuperació i ges-tió d’actius i que la reforma de la Llei qualificada de la justícia prevegi “la creació d’òrgans ju-risdiccionals d’instrucció espe-cífics per raó d’aquesta matèria concreta”. millores En general, els diferents dis-cursos que es van sentir ahir en l’obertura de l’any judicial van servir per posar en relleu l’avenç que s’ha fet darrerament tant des del punt de vista legislatiu com en dotació de nous mitjans a la justícia. En aquest sentit, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va destacar que en aquests dar-rers dos anys, amb la feina feta des del Govern i el Consell Ge-neral, “s’ha avançat més que en els divuit anys anteriors”. D’aquesta manera, Casade-vall va posar en relleu les dife-rents lleis que s’han impulsat i les que estan a tràmit parlamen-tari, la implantació del progra-ma informàtic que permetrà modernitzar l’administració de justícia i que ja serà operatiu a finals d’aquest mes, i les accions per al projecte per a la construc-ció de la seu de la justícia i el programa de formació continu-ada que el Consell Superior de la Justícia ha previst per a tot el personal judicial. Tot això li va servir per concloure que ara ja no hi pot haver “excuses” per no fer bé la feina. Així, i contestant als pre-sidents dels diferents òrgans jurisdiccionals, que reclamen més mitjans personals, va posar en relleu que primer caldrà im-plantar aquest sistema informà-tic i veure l’impacte que tindran lleis com la del saig, per avaluar si cal nou personal. El ministre de Justícia, però, va posar en relleu que des de l’executiu s’ha estat sensible a la dotació de personal a l’administració de la justícia, recordant les contrac-tacions que s’han fet, i va afegir que de cara a l’any que ve segu-rament n’hi haurà de noves. En les intervencions de l’ac-te també es va destacar el repte que tenen els diferents actors ju-dicials per a la millora constant de l’administració de la justícia. D’aquesta manera, el degà dels advocats, Francesc Badia, va posar en relleu que “la millora dependrà de les persones impli-cades” i va reivindicar el reco-neixement de la feina que fan els batlles i el “respecte” per la que duen a terme els advocats. Per la seva banda, el president de la Batllia, David Moynat, va advo-car per “humanitzar la justícia” i fer que es recuperi la confiança de la ciutadania, garantint una justícia independent. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra Un moment de l’acte d’obertura de l’any judicial. // t. M. solidaritat Nou contenidor per a roba El Grup Heracles va entregar ahir a Càritas Andorrana el segon conte-nidor de roba finançat per aquesta empresa. Aquest contenidor queda-rà instal·lat a la plaça Sant Salvador d’An dorra la Vella i facilitarà que els ciutadans puguin dipositar-hi roba. En l’acte hi van prendre part la di-rectora de Comunicació del Grup Heracles, Sandra Tomàs, i el presi-dent de Càritas, Agustí Font. // t. M. pla de pensions Concentració divendres contra el projecte de llei Els sindicats de l’administra-ció es donaran suport mutu en les accions contra el projecte del pla de pensions. La prime-ra d’aquestes accions arribarà divendres, quan molts agents penitenciaris aprofitaran la cele-bració de la seva patrona per ex-pressar l’oposició a la reforma. Aquest dia tindrà lloc una con-centració davant de l’església de Sant Esteve –plaça Príncep Benlloch a les dotze del mig-dia–. En l’acte hi participaran membres dels diferents cossos de l’administració, segons va in-formar ahir la Plataforma Sindi-cal de Funcionaris. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra
 4. 4. 4 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 ¿Vols enViar una carTa al direcTor? a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. Federació esquí FAe @FAEAndorra ¿Tens opinió? envia les teves cartes al director o les teves opinions com la parròquia de residència. ASSESSORS COMPTABLES I FISCALS WWW.GLOBALASSOCIATS.COM Tel. 865 943 / 372 926 / 362 185 Av. Dr. Mitjavila, 22, despatx, 1r C AD500 Andorra la Vella Acceptada la precandidatura d’Andorra per a Finals de la Copa del Món de 2019. #esquialpi Méribel (FRA) i Lenzerheide (SUI) són les rivals AgendaAd @AgendaAD 9/10 Comença una nova temporada dels Dijous d’humor! MoraBancAndorra @morabancandorra El nostre jugador @betogomes157 dins els més destacats de la primera jornada @ACBCOM opinió editoriAl M és d’un centenar de profes-sionals del sector van par-ticipar ahir en el primer Fòrum de biotecnologia, un certamen que, al marge de donar a conèi-xer aquest àmbit al país com era un dels objectius, va servir per constatar les grans possibilitats de creixement que té el sector aprofitant el procés d’obertu-ra econòmica. Ara bé, i com va reconèixer el titular de Finances en la clausura del certamen, es tracta d’un procés que serà molt llarg i que a més a més exigirà En xarxa Govern d’Andorra que les coses es facin sense per-dre país i valorant molt bé les seves potencialitats i capacitats però també les seves limitacions. I és que un aspecte cabdal per al desenvolupament d’aquest sec-tor que pugui oferir el marc fiscal, i així van coincidir molts dels po-nents una certa agilitat i ca-pacitat millorar i molt. Espot lliura el passaport a 23 nous an-dorrans Cultura Andorra la Vella de vista les dimensions del més enllà dels avantatges Encara no teniu l’abonament per veure les 3 obres de la 45a. Temporada de Tea-tre que es fan a Andorra la Vella? Grandvalira Andorra @grandvalira Atenció: Grandvalira comunica que ce-lebrarà el Freeride Junior World Champi-onship el 7 de febrer de 2015 Andorra Mediació @MediadorAnd A l’obertura de l’any judicial. Moltes preguntes sobre com tenir una justícia més eficient. La mediació seria una resposta econòmica i àgil ANdBio @AndbioAndorra Peralba: “La legislació és essencial: dóna se-guretat jurídica. Però potser calen modifica-cions per impulsar el sector #BiotecAndorra” del fòrum, és que hi hagi a l’hora de le-gislar, aspectes que cal Unicef Andorra Només aquesta setmana visites solidàries al Museu de l’Electricitat i al Camí hidroelèctric d’En-golasters en benefici de la nostra campanya ordiNo eS ViU Deixa’t sorprendre pel concert clàssic matinal del proper diumenge al 32è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà. Comú d’encamp Et proposem un taller d’argila polimèrica, on podràs fer, entre d’altres coses, els teus adorns nadalencs. Informa’t! turisme Andorra la Vella Comença la Temporada de Teatre ! Dijous 9 d’octubre, a les 21.30h al Teatre Comunal. mitjans Fòrum Ad SDP assegura que la política turística de DA està convertint Andorra “en un parc d’atraccions” FÒRUM.ad Fòrum Andorra @forum_ad La plataforma de sindicats de funci-onaris descarta la vaga http://forum. ad/?p=82564 Bondia @bondia Salut ha adquirit 6.000 dosis per a la campanya de vacunació de la grip http:// dlvr.it/76xxVD diari d’Andorra @diariandorra Empresonat per intentar abusar d’un menor http://diariandorra.ad/index. diari d’Andorra @diariandorra Andorra Telecom dubta ara que un in-hibidor causés els talls de mòbils http:// diariandorra.ad/index. rtVA @rtvandorra Grandvalira aspira a acollir les finals de la Copa del Món d´esquí alpí del 2019 | An-dorra Difusió: http://andorradifusio.ad/ Periòdic d’Andorra @PeriodicAND El document filtrat estava en mans de l’executiva del CFPA http://dlvr.it/774sMK #andorra rtVA Andorra La plataforma de sindicats de funcionaris descarta la vaga general www.andorra-difusio. ad Fòrum Ad MArtí i Suñé inauguren l’ampliació de l’escola Germans de Riba d’Ordino FÒ- RUM.ad rtVA Andorra Psicopedagogs a l’Escola Andorrana pels problemes d’adaptació al sistema per competències www.andorradifusio.ad diari obert Els ecologistes avisen que les motos posen en perill el Madriu www.diarian-dorra. ad diari Bondia Els sindicats concentraran els actes de rebuig al text en els mateixos dies www. bondia.ad Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimecres, 8 d’octubre del 2014 5 vs 2 FC BARCELONA S.D. EIBAR * Cost del missatge 1,50 € + cànon SORTEIG DE ENTRADES Per al partit del cap de setmana del 18 d’octubre al Camp Nou Envia un SMS al 747* amb la paraula clau LLIGA i el teu nom
 6. 6. 6 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 N ¿Sabies que... La dada Efemèride és impossible per a les rates i els cavalls vomitar, ja que el seu cos no els ho permet? 686 persones són les que contractarà temporalment Nissan per a la fabricació de dos nous models a la planta de Barcelona. 8 d’octubre de 1927 Neix el bioquímic argentí César Milstein. POLÍTICA El PS recorda que les dades de turisme són “dolentes” S’estan gastant massa diners, oblidant que també hi ha al-tres prioritats al país, i no s’està aconseguint que vinguin més turistes. Aquesta és l’opinió del Partit Socialdemòcrata (PS) en relació a la política turística. “Es gasten barbaritats en coses que no donen resultats”, va manifes-tar ahir el primer secretari de la formació, Pere López. La presentació del ministre de Turisme sobre l’impacte eco-nòmic de l’espectacle Scalada Mater Natura –calculat en 13,4 milions d’euros– no ha deixat indiferent l’oposició, que ha vol-gut replicar-li immediatament. Si dilluns era Socialdemocràcia i Progrés (SDP) qui expressava dures crítiques a l’actuació del Govern en aquest àmbit, ahir era el líder del PS el que afirma-va que les dades turístiques que s’estan recollint són “dolentes” i que “l’agost ha estat un desas-tre”. López va qualificar de “gro-tesques” les xifres donades pel titular de Turisme en relació a les representacions del Cirque du Soleil i va dir que “no se les creu ningú”. I és que, segons va indicar, la davallada de visitants ha estat d’un 20% a l’estiu i d’un 17% des de principis d’any. “Són dades que haurien de preocupar i que exigeixen un exercici d’au-tocrítica”, Pere López. // T. m. va opinar. López creu, a més, que és especialment pre-ocupant la baixada del 15% del turisme francès i d’entre un 15% i un 20% del turisme d’altres pa-ïsos diferents d’Espanya. El PS considera que en lloc de donar a conèixer el país amb grans esdeveniments, ja que sempre hi ha destinacions més atractives, s’ha de promocio-nar el turisme de compres i de natura, aspectes que segons els socialdemòcrates han desapare-gut en les darreres campanyes. “S’han equivocat i no és a cop de talonari com es defineix la política turística”, va dir López. Per aquesta raó el primer secre-tari del PS creu que el projecte del Cirque du Soleil “està esgo-tat” i no hauria de tenir continu-ïtat l’estiu vinent “perquè no ha anat bé” a l’hora d’atreure més visitants. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra bAnCs Gamco recomana invertir en empreses en fusió Els membres de la companyia nord-americana Gamco In-vestors Ralph Rocco i Robert Leininger, van oferir ahir la con-ferència Renda variable ameri-cana: dues fórmules per invertir amb èxit, a l’edifici Crèdit Cen-tre. Rocco va presentar el fons Gamco International Sicav Mer-ger Arbitrage, que gestionarà el grup Crèdit Andorrà, i va indi-car que basa la seva estratègia a invertir en companyies que es troben en processos de fusions o adquisicions, però que ho fa minimitzant els riscos al màxim. Rocco va explicar que l’ob-jectiu d’aquest fons és aconse-guir un retorn absolut de les in-versions que no està relacionat amb el mercat. Per fer-ho, inver-teixen La xerrada, ahir. // T. m. en accions d’empreses que es troben en moments de transaccions, de fusions o ad-quisicions d’altres companyies, però que hagin estat anuncia-des, per minimitzar el risc. Així, assenyala que aquest fons té un perfil de risc i retorn similar a la renda fixa. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra PrImer Fòrum El repte de buscar inversors privats per a la biotecnologia El primer Fòrum de biotecnologia d’Andorra, celebrat ahir i organitzat per l’Associació de Biotecnologia d’Andorra (Andbio), va assenyalar que una de les peces clau per de-senvolupar AndOrrA LA veLLA Rodríguez en la intervenció al fòrum celebrat ahir. // T. m. Nova zona verda d’estacionament al carrer de les Costes El Comú d’Andorra la Vella està acabant de condicionar una zona verda d’estacionament limitat per a cotxes i furgonetes, amb una ca-pacitat de 20 vehicles, al carrer de les Costes, segons va informar ahir la corporació, que va precisar que també s’hi ha habilitat un espai de vuit places d’aparcament per a mo-tocicletes. En els propers dies s’hi instal·larà un parquímetre, que en-trarà en funcionament el dia 20. // AFC aquest sector és l’accés al finançament. Tal com van coin-cidir la ministra de Salut, Cristina Rodríguez, i el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Jo-sep Maria Missé, la funció de l’ad-ministració pública no és assumir la totalitat de la inversió i van avi-sar que no es preveuen ampliar els programes d’ajuda als innovadors. Per això van destacar la necessitat d’arribar a una combinació públi-co- privada. En aquest sentit, Missé va ex-posar que “el repte de futur per a Andorra és que el capital privat in-verteixi” en biotecnologia. Segons va assenyalar el director de Gestió d’Actius i Mercats de Crèdit An-dorrà, Sergi Martín, el 2013 es va veure una “explosió” de l’interès per invertir en empreses biotec-nològiques. Per altra banda, tot i que el desenvolupament de la bi-otecnologia també pot venir de la mà de la inversió estrangera, Missé va destacar que l’única forma de vertebrar un sector és a través de l’emprenedoria local. En el mateix sentit, la bioquímica andorrana i emprenedora als Estats Units Mag-da Marquet va destacar la impor-tància de “formar empresaris”, al mateix temps que va recordar que aquest esperit enllaça amb el passat del Principat. Precisament la ministra de Salut va posar en relleu el pas important que ha fet Andorra amb la creació del Comitè de Bioètica i va indicar la necessitat que aquest organisme pugui gaudir de la màxima inde-pendència. En l’àmbit legislatiu, Rodríguez va anunciar que s’està treballant per signar el conveni d’Oviedo, relacionat amb els drets humans i la biomedicina. Però el primer pas, va dir, és aprovar una reglamentació bàsica com és la llei del medicament (que està en-llestida i espera que pugui entrar a tràmit aquesta legislatura) i les cer-tificacions i acreditacions de labo-ratoris i centres. La titular de Salut també va fer especial èmfasi en la importància d’informar la població sobre la biotecnologia. En el fòrum celebrat ahir també hi va participar el doctor Ludger Hanneken, que ha obert una clí-nica al Principat recentment. En la jornada va presentar un nou test desenvolupat a Alemanya per a la detecció de glaucoma. Aquesta in-vestigació es podria desenvolupar encara més, tot i que això depèn de l’obtenció de finançament. Han-neken va assenyalar la importàn-cia del treball en xarxa amb altres experts, i va afegir que inversors estrangers permeten que un país com Andorra pugui ampliar aques-ta relació. De fet, Marquet defensa que el Principat necessita crear una indústria global, que no es limiti a mirar a França i Espanya sinó a al-tres països. La investigadora també va remarcar la importància del tre-ball conjunt entre experts. El Govern xifra en unes 30 les empreses susceptibles de pertà-nyer al sector, set de les quals són fruit de l’obertura econòmica. Mis-sé va informar que a mitjans de setembre hi havia 73 milions d’eu-ros d’inversió estrangera autorit-zada, xifra que representa un 2,9% del PIB, amb un total de 1.044 sol·licituds presentades. Es tracta sobretot d’inversions en projec-tes de salut i benestar. En relació a l’origen, es consoliden les empreses procedents de França. Redacció // Escaldes-Engordany @mes_andorra
 7. 7. Dimecres, 8 d’octubre del 2014 7 N reunió de cònsols DA i els comuns acorden les esmenes a la ‘regla d’or’ per resoldre dubtes // un dels aspectes és que no es dotarà de més poder el Tribunal de comptes Els principals dubtes que la pro-posició de llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabili-tat pressupostària i fiscal va gene-rar en els cònsols s’esvairan gràcies a les esmenes que el grup parla-mentari demòcrata s’ha compro-mès a presentar al text. Aquestes són fruit de les negociacions que els consellers demòcrates i els comuns han mantingut sobre la qüestió. El cònsol major d’Encamp, Jor-di Mas, que ahir va actuar de por-taveu de la reunió mensual amb el seu homòleg ordinenc, Ventura Espot, va explicar que les esmenes que es preveuen entrar evitaran dotar de més poder el Tribunal de Comptes, un dels aspectes que més preocupaven als mandataris comunals i que un estudi va con-siderar inconstitucional. Les mo-dificacions faran que els informes d’aquesta institució segueixin sen-se ser vinculants. Mas va indicar que no li consta que s’hagi previst concedir a cap altre organisme la tasca de control que es volia donar a aquest. També s’han aplicat canvis en el text en relació al còmput global d’endeutament de l’Estat (és a dir, Govern i comuns). Els retocs que es preveuen impulsar via esme-na plantegen que si aquest càlcul global està per sobre d’un índex de creixement del país “es dicta-mina uns mínims de creixement”. Tot i així, els comuns no ho hau-ran d’aplicar sempre que estiguin per sota del 180%. També s’ha suprimit la prohibició a les corpo-racions d’alienar, vendre o cedir els béns i drets patrimonials. Tot i així, s’ha fixat que això no ha de servir per equilibrar el pressupost. Tampoc es limiten aquestes ope-racions a un moment puntual del mandat. Altres modificacions són la flexibilitat a l’hora de presentar els pressupostos (la proposició de llei preveia l’elaboració d’una pla-nificació a l’inici del mandat per als quatre anys següents). El còn-sol major d’Encamp va recordar que el límit d’endeutament a llarg termini es manté en el 200%. En la reunió de cònsols hi va ser present ahir el ministre de Fi-nances, Jordi Cinca, per tractar de l’aplicació de l’IRPF a les nò-mines del personal comunal, que no planteja problemes per a les corporacions. Aprofitant aquesta visita, Cinca va informar que el pagament corresponent al 2014 que havia de fer efectiu el Govern en relació a l’acord sobre l’ITP es realitzarà la setmana que ve. Un cop això es produeixi, els comuns retiraran els plets presentats. Així mateix, en la trobada tam-bé es va tractar del projecte Peda-land, que s’ha posat en marxa a Andorra la Vella i Escaldes-Engor-dany. Ara els cònsols valoraran la possibilitat d’ampliar aquesta ini-ciativa a la resta de parròquies. També es va plantejar la neces-sitat de trobar una fórmula per en-creuar dades en el registre de béns immobles ja que hi ha adreces sense identificació personal. Els mandataris comunals tam-bé van informar que veuen amb bons ulls la creació de la Biennal d’art natura proposada per l’em-presa Reunió de Papaia. Una part dels 22.000 euros que es destinen al programa Infoturisme aniran a aquest projecte. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra Una reunió anterior. // T. m. gossos Jornada sobre l’‘agility’ Dissabte tindrà lloc una jorna-da de portes obertes del camp d’agility a Escaldes-Engordany al camí d’Ensucaranes, segons ICAP Teràpia (associació d’in-tervenció canina andorrana i pirenaica de teràpia). Núria Sorribes, de FUD Therapy, oferirà una ponència en què ex-plicarà els projectes socials i la vessant terapèutica de l’agility. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra gasTronomia Torna el Tasta fira a Canillo Canillo torna a celebrar del 13 al 19 d’octubre la setmana gas-tronòmica Tasta fira, durant la qual els diferents restaurants de la parròquia oferiran menús tradicionals, de tardor i de mun-tanya, a preus que oscil·laran en-tre els 12,5 euros i els 20. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 N ASSOCIACIONS L’Assandca ajudarà els malalts de càncer en els trasllats L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) fa tan sols uns mesos que es va posar en marxa –va néixer el passat mes de maig–, però ja treballa en algunes iniciatives concretes. Una servi-rà per oferir suport emocional i psicològic als afectats per aques-ta malaltia i a les seves famílies, i una altra pretén facilitar el trans-port El treball de Balmaseda. AQUEST DISSABTE DIA 11 COMENÇA L’ESPECTACLE DEL MILLOR BÀSQUET A CASA NOSTRA JA POTS RECOLLIR EL TEU ABONAMENT DE TEMPORADA A LA SEU CENTRAL DE MORABANC TENS FINS DIVENDRES! C M Y CM MY CY CMY K dels malalts que han de se-guir tractaments en hospitals de les regions veïnes, tant a Espanya com a França. En aquests moments la segure-tat social només cobreix una part de les despeses que els pot supo-sar als malalts de càncer haver d’anar diàriament, per exemple, a rebre sessions de radioteràpia, i la intenció és arribar a un acord amb una empresa que s’encar-regui dels trasllats. L’objectiu és contractar inicialment un cente-nar de viatges i posteriorment fer un balanç de com ha funcionant el servei. Aquestes són dues de les principals demandes que ha rebut fins ara l’associació, segons va explicar ahir el president de l’entitat, Josep Manel Saravia. Per portar a terme aquestes i altres activitats l’Assandca necessita fons i ahir mateix rebia la primera donació des que es va constituir, provinent del bingo Cristall i el bingo Star’s. El gerent d’aquests dos esta-bliments, Marc Martos, va lliu-rar un xec per valor de 1.080 euros a benefici de l’associació. Aquest import correspon a la re-captació en restauració obtingu-da pel bingo Cristall el dimecres 24 amb motiu del dia de la dona i pel bingo Star’s el passat dilluns 29 de setembre, dos dels dies en què aquests negocis són més fre-qüentats. anuncio_bondia_255x167_4.pdf 1 06/10/14 11:12 Saravia va manifestar que era una donació especial en ser la primera i va dir que espera que hi hagi més empreses que contribueixin amb les seves aju-des a la tasca que pensa desenvo-lupar l’associació “per fer front a una malaltia que podem superar entre tots”. Per la seva banda, Martos va indicar que, a part d’aquesta aportació, a tots dos bingos els agradaria “col·laborar directament amb activitats dedi-cades a fomentar el voluntariat, fent difusió dels seus esdeveni-ments a través de tots els canals del bingo per donar-los més re-corregut i perquè la gent s’animi a participar”. A més de les donacions, Sara-via va destacar també la impor-tància de tenir voluntaris perquè l’associació pugui tirar endavant els seus projectes, i de moment ja són 26 les persones que s’han compromès a destinar part del seu temps a l’entitat. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra L’entrega del xec a l’Assandca. //T. M. expOSICIó Morrison i Balmaseda en l’homenatge a Montalbán Dos dels artistes que van repre-sentar Andorra en la darrera Bi-ennal de Venècia, Javier Balma-seda i Fiona Morrison, formen part de la més de quarantena d’artistes visuals que prenen part en la mostra Pepe Carvalho, exposició homenatge a Manuel Vázquez Montalbán. L’exposició fa un recorregut per tots els llibres de la sèrie de Pepe Carvalho, i l’obra que ha realitzat expressament per a l’ocasió cadascun dels artistes (cada un ha triat un llibre de la sèrie). Tots els artistes han rea-litzat una obra aquest any per a aquesta exposició, amb l’excep-ció de la participació especial d’un gravat de Josep Guinovart que va realitzar en homenatge seu el 2004, i una obra de Josep Uclés perquè va ser la primera persona que va acceptar partici-par en el projecte però no ho va poder fer ja que el setembre del 2013 ens va deixar. Una proposta que permet presentar Pepe Carvalho i Ma-nuel Vázquez Montalbán, així com l’art contemporani del país. Les obres realitzades han estat sobre paper, per simbolit-zar el paper del llibre. Hi ha tres escultures. La mostra, organitzada per Art ‘s Windows i comissariada per Gabriel Serrano, es va pre-sentar a Frankfurt el passat 2 d’octubre, una setmana abans que s’inauguri l’edició d’en-guany de la Fira del llibre, amb l’objectiu que els visitants del certamen puguin gaudir de l’ex-posició, que s’estarà a la capital alemanya fins al 30 d’octubre. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra
 9. 9. Dimecres, 8 d’octubre del 2014 9 E sports forapista Els Mundials júnior es faran els tres pròxims anys a Grandvalira // serà la primera vegada que aquest esdeveniment es desenvoluparà a Europa Grandvalira s’alia amb el Freeride World Tour (FWT) per consoli-dar la seva aposta pel forapista. Els tres pròxims anys organitzarà els Campionats del Món júnior, en la que serà la primera vegada que es disputarà a Europa. El 7 de febrer de 2015 serà l’estrena. El pic Alt de Cubil, al sector Encamp, serà la seu de l’esdeveni-ment i on els riders es llançaran a buscar el títol mundial. Hi seran presents els 60 millors de la tem-porada, representant 17 països. L’FWT convida tenint en compte el rànquing als d’Eu ropa, Àsia i Oceania, mentre que la Internati-onal Freeskiers & Snowboarders Association fa el mateix amb els d’Estats Units, el Canadà i Sud-amèrica. L’arribada al Principat significa un pas important, ja que és la primera vegada que l’esdeve-niment canvia de continent. Les dues primeres edicions es van des-envolupar a l’estació de Big Sky, als Estats Units. “Aquesta és una aposta ferma i sòlida de Grandvalira pel forapis-ta”, afirma Núria Tarré, directora general del domini. Per Alfonso Torreño, director de màrqueting, aquesta “és una fita molt impor-tant en el nostre compromís conti-nu amb el suport a esdeveniments esportius de primer ordre”, i a més “reforça els valors fonamentals de l’ensenyament del forapista des dels inicis”. També permet que el domini i el país siguin “el cen-tre mundial d’aquesta especiali-tat gràcies a la vitrina de l’FWT. Aquests campionats representen sens dubte una gran oportunitat per reforçar la nostra marca en els mercats internacionals”. La decisió definitiva de l’FWT per portar els Mundials júnior al Principat es va prendre després de fer-hi diverses visites, així com a la resta de candidates. “El pic Alt de Cubil és una muntanya meravello-sa per baixar. Hi ha una gran vari-etat de terrenys. La part superior està feta de bandes de roques a 45 graus, mentre que la secció inferi-or ofereix corrons amb grans salts naturals. És un llarg descens on els esquiadors més físics marcaran les diferències”, indica Cyril Neri, di-rector de cursa del Freeride Junior Tour i que es va encarregar de re-alitzar les inspeccions. Considera que la segona part del recorregut és “més adient per als especialis-tes en forapista, els podria donar l’oportunitat d’expressar-se i do-nar un gran espectacle”. Els dirigents del circuit mun-dial estan segurs de l’encert que suposa aquesta elecció. “Apostem per Grandvalira ja que fa tres anys que treballen la modalitat del fo-rapista”, assegura Nicolas Hale- Woods, director de l’FWT, ja que “creiem en Andorra com a destí i Grandvalira s’ha de posicionar com a destí forapista”. Es pronun-cia en el mateix sentit Berti Dé-nervaud, cap d’esports i serveis de les estacions a l’FWT, indicant que el traçat del sector encampadà “és perfecte per acollir els Campi-onats del Món júnior per la seva qualitat i varietat. A més a més, ja vam comprovar que Grandvalira tenia molt a oferir en organitzar amb gran èxit un esdeveniment de tres estrelles de l’FWQ com el GrandRide aquest mateix 2014”. Entre els participants hi haurà un andorrà. Tomi Moreno remar-ca que aquesta “és una gran opor-tunitat per poder participar en uns Campionats del Món júnior, i més encara de poder fer-ho a Grandva-lira, una estació on he passat mol-tes hores d’entrenament i gaudint de les seves magnífiques zones de forapista. Estic molt motivat i emocionat per poder competir contra els millors riders joves del món”, indica. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra La competició es va presentar ahir a Grau Roig. // grandvalira bàsquEt Peñarroya: “Podríem haver competit més el partit” El BC MoraBanc Andorra encara està en formació. La Lliga Endesa tot just acaba d’iniciar-se i queda molt marge per endavant. Joan Peñarroya hi està treballant per-què l’equip segueixi evolucionant per arribar al nivell màxim de competitivitat. El conjunt andorrà va donar la cara en una de les pistes més com-plicades, la de l’Unicaja de Màlaga. Però com va passar en la final de la Lliga catalana davant l’FC Barce-lona, va veure com a l’últim quart el dipòsit de la benzina quedava buit. “M’esperava estar millor. Sabíem com anàvem i que jugà-vem amb un equip amb fets que demostren que té molt més po-tencial que nosaltres”, assenyala el tècnic, indicant que “sense fer un partit brillant vam estar competint 30 o 35 minuts. Sí que és cert que després hi va haver un moment que no vam ser capaços de conti-nuar”. Aquest fet va provocar que “sortíssim amb la sensació que si haguéssim estat millor, i que po-dríem haver estat millor, podríem haver competit més el partit”. El MoraBanc va tenir opcions fins al tram final, fet que demostra que “si fem bé les coses, fins i tot en un camp tan difícil i amb un rival tan complicat com l’Unica-ja, podem competir”. El missatge que vol transmetre el tècnic és clar: “Hem de reforçar-nos amb la idea que si nosaltres fem les coses bé tindrem coses a dir.” Compa-rant- lo amb altres partits, a Màlaga “no vam tenir la claredat de dies Ivanov tracta de taponar el llançament de Toolson. anteriors”, però s’ha de tenir en compte que “la pretemporada és pretemporada i els partits oficials són una altra cosa”. Es van cometre errades, com ara les dinou pèrdues de pilota, que proven que “el rival t’anoti massa situacions de contraatac, perquè el teu balanç no és bo. Ens va faltar una mica d’agressivitat en les nostres accions”. L’equip va ser // aCb photo / M. pozo capaç d’encarrilar parcials que li permetien entrar de nou al partit, però al final “més que desconne-xió física és que avui no és el dia”. Per tant, no considera que els dos partits disputats entre setmana de la Lliga catalana amb el Barça i el Joventut de Badalona afectessin físicament. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra futbol Llista de divuit de la sub-19 Jesús Julián Lucendo, selecci-onador sub-19, va anunciar la llista de 18 jugadors que juga-ran a Polònia la fase de classi-ficació per a l’Europeu. Està enquadrada en el grup 10 jun-tament amb Holanda, Moldà-via i Polònia. El seleccionador confecciona una convocatòria de divuit jugadors formada per Víctor Silverio, Marcos Lage, Gabriel Fernandes, Max Llo-vera, Claudi Bové, Luis Miguel Teixeira, Aleix Viladot, Sergio dos Santos, Adrià Sánchez, Aleix Bové, Gabriel Fernán-dez, Roger Nazzaro, Albert Reyes, Álex Villagrasa, Jordi Aláez, Aaron Sánchez, Cristian González i Carlos Novo. Redacció // Andorra la Vella @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 UNED, universitat de prestigi, investigació i experiència. Atreveix-te a saber! Què es pot estudiar a la UNED? Estudis ofi cials: 27 graus EEES, 58 màs-ters EEES i 44 programes de Doctorat EEES. Accés a la universitat: Proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys, PAU (Selectivitat) i Credencial d’Accés a la Universitat, estudiants UE i d’altres països. Formació permanent: Títols propis, idiomes CUID (reconegut per accés a EOI), UNED Sènior i cursos en obert. Quins són els terminis? Terminis de matrícula: - Per a graus: del 4 de setembre al 21 d’octubre. - Per a màsters i doctorat: del 12 de setembre al 13 d’octubre. - Per al Curs d’Accés: del 4 de setembre al 21 d’octubre. Què fem al Centre? El Centre Associat presta serveis admi-nistratius, presencials cada setmana, tutories virtuals i orientació acadèmica i professional. Posem a disposició dels nostres estudiants: Biblioteca, servei de llibreria, aula d’informàtica, aules d’estudi. On contactar? De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h. acadèmics i culturals, tutories UNED La Seu d’Urgell: plaça de les Monges, 2, 2a planta, la Seu d’Urgell. Telèfon de contacte: 00 34 973 35 16 19 - e-mail: info@seu-durgell.uned.es - web: www.unedseudurgell.es Celebrem el 30 aniversari 1984-2014
 11. 11. Dimecres, 8 d’octubre del 2014 11 ClassifiCats ESCALDES ÀTIC, 3 H., AMB MOBLES, CUINA INDEPENDENT, TERRASSA D’UNS 10 METRES QUADRATS, TOT EXTERIOR, GRANS VISTES, AMB PÀRQUING, A LA ZONA D’ENGOLASTERS. PREU: 700 EUROS ORDINO CASA ADOSSADA, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA INDEPENDENT AMB SAFAREIG, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, JARDÍ, SOLEJADA, PÀRQUING I TRASTER. AL COLL D’ORDINO. PREU: 900 EUROS LA MASSANA PIS, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA TANCADA, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, BALCÓ, CÈNTRIC, AMB PÀRQ. PROP DEL PARC DEL COLAT. PREU: 450 EUROS TEL.: 321 248 Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 FEM VISITES ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Ed. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 € Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 € ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 € Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 € ENCAMP Bellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 € Es ven Opel Manta 2.0 GTE any 83, comple-tament restaurat i d’estricte origen, motor amb 10.000 km, seients Recaro originals. Preu: 4.800 €. Telèfon: 330 318 Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Telèfon: 809 810 PIS A SANTA COLOMA DE 130 M2 REF. 214 4 habitacions, 1 bany, parquet, assolellat, cuina equipada, safareig, rebost, reformat, armaris encastats. Preu: 330.000 € PIS A ESCALDES DE 92 M2 REF.: 30 3 habitacions, 1 bany, parquet, assolellat, cuina equipada, safareig, moblat, terrassa, armaris encastats. Preu: 600 € PIS DE 65 M2 A ENCAMP REF.: 62 1 habitació doble, 1 bany, cuina passaplats, assolellat, pàrquing. Preu: 84.400.-€ 75.600 € Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. Tel.: 33 79 68 Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! ANYÓSPARK HOTEL APARTHOTEL Cerca: Recepcionista (Ref. hotel) Requisits: - Nacionalitat andorrana o permís de residència i treball. - Imprescindible bon nivell de català, castellà, francès i anglès. - Experiència mínima de 6 mesos. - Persona dinàmica i comunicativa. - Capacitat de treball en equip. - Domini del paquet Office. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Sou en funció de la candidatura. Interessats/des enviar CV, indicant la referència, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup. com o bé al fax: 73 73 79.
 12. 12. 12 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 www.cisa.ad ·73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... Pis d’alt estànding al costat del prestigiós centre esportiu AnyósPark. 2 dormitoris, terrassa, aparcament i 2 trasters. Una suite amb bany propi, amb banyera d’hidromassatge i dutxa amb hidromassatge. Saló menjador. Vistes excel·lents. 395.674 € 1641 OPORTUNITAT - 2 DORMITORIS Àtic acollidor d’estil rústic situat prop de les telecabines a les pistes de Vallnord. 2 dormitoris amb armaris encastats, un bany complet. Menjador amb llar de foc, cuina oberta. Tot exterior. Una plaça de pàrquing i guardaesquís. 95.000 € Casa magnífica situada en zona molt tranquil·la i apartada prop de Pal. Vistes fantàstiques i sol tot el dia. Pàrquing per a 8 cotxes, caldera, ascensor. Planta primera: apartament independent amb 1 o 2 dorm., bany, safareig, sala de jocs, despatx, rebost i 2 trasters. Planta segona: 2 habitatges independents amb dormitoris, cuina, biblioteca i menjador. També 2 dormitoris per a convidats amb banys. 1.600.000 € VENDA 1638 Modern i acollidor pis moblat amb 3 dormito-ris a prop dels teleca-bines de Canillo que porten a les pistes de Grandvalira. Ampli men-jador amb llar de foc i accés a una terrassa des d'on hi ha unes vistes espectaculars. Cuina oberta completament equipada. Una plaça de pàrquing. 360.000 € LL0265 Pis modern en molt es-tat situat al centre de la capital. 3 habitacions do-bles, una suite, 2 banys + 1 WC. Saló menjador amb una balconada. Cuina tancada equipada amb vitro i campana. Pàrquing opcional. 740 €/mes Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · av. sant antoni, 32 · aD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad 1639 1636 www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/Cisa.andorra ndorra Cisa C andorra 00376 349444 / 00376 362666 1643 Ordino Pis molt acollidor amb petit jardí de 32 m2. Saló amb xemeneia. Cuina tancada equipada amb terrassa. 3 dormitoris, una -suite amb dutxa. Armaris encastats. Ampli rebedor amb armari. Safareig. Excel·lents vistes. Molt sol. Dues places de pàrquing, un traster. 390.000 € 1644. Anyòs Apartament assolellat de tres dormitoris en excel·lents condicions. Dos banys. Ampli saló / menjador amb excel·lents vistes. Sòls de parquet en dormitoris i saló. Plaça de garatge inclosa. 255.000 € LLOGUER 1604 Casa adossada, rústica, a Pal. Tres dormitoris dobles amb bany suite. Gran terrassa i jardí. Completament moblat i equipat. Garatge gran. No s’hi admeten animals. 1.000 €/mes També en venda per 440.000 € LL0123 Pis cèntric a la Mas-sana amb 1 dormitori, pàrquing i traster. Cuina oberta. 450 €/mes LL0272 Pis amb 3 habitacions a prop de l’hospital. Aigua i calefacció incloses. 690 €/mes LL0271 Pis amb 3 dormitoris i 2 banys a prop de Cal-dea. Aigua i calefacció incloses. 710 €/mes LL0254 Pis cèntric a la Massana, 2 dormitoris, 1 bany, cuina equipada, terrassa. Pàrquing i traster. 500 €/mes LL0270 Pis amb 1 dormitori a Escaldes-Engordany a prop de l’hospital. Aigua i calefacció incloses. 490 €/mes LL0259 Pis semirenovat al centre d’Escaldes- Engordany. 2 dormitoris. 1 bany. Cuina tancada i completament refor-mada. Menjador amb una petita terrassa. 550 €/mes LL0274 Ordino Ampli pis amb mobles. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats, un bany. Saló amb xemeneia i accessos a una assolellada terrassa. Petita, equipada cuina amb safareig. PQ i un traster. 600 € LL0266 Modern estudi moblat en una zona de pres-tigi. Cuina moblada i equipada. Bany complet amb dutxa. PQ. opcio-nal. Calefacció elèctrica. Molt sol. Vistes especta-culars. 645 €/mes 1573 PREU REBAIXAT Apartament cèntric de 3 dormitoris dobles i prop del poliesportiu d'Encamp. Saló men-jador amb parquet i llar de foc, accés a la terrassa. Dormitoris també amb parquet i armaris encastats. Cuina independent. Bany amb banyera i un altre bany amb dutxa. Pàrquing i traster. Instal·lació elèc-trica reformada i caldera nova. 158.000 € 1374 PREU REBAIXAT Apartament de recent construcció a Erts, a mig camí entre la Massana i les pistes d'esquí de Vallnord (Pal-Arinsal). 3 dormitoris dobles, 1 en suite. Terrassa amb vistes excepcionals. 2 places de pàrquing i traster ampli. Ideal per a residència. 300.730 € 1637 Un pis moblat d'una habitació doble en una zona pintoresca prop les pistes d'Arinsal. Saló menjador amb xeme-neia, cuina oberta. Bany. Una plaça de pàrquing i un traster. Balconada amb vista a les mun-tanyes. 89.000 € 1483 D.U. Apartament molt aco-llidor moblat, reformat parcialment, a Erts. Vistes excel·lents. Saló men-jador amb llar de foc, parquet, persianes elèc-triques i sortida a una terrassa gran. Dormitori amb molts armaris encastats, parquet. 60.000 € 1634 4 dormitoris i vistes excepcionals a la vall i el poble de Sant Julià. Cuina independent. Living/menjador que condueix a la terrassa. Preinstal·lació de xe-meneia. Dos banys i un safareig. Plaça de garatge i traster inclosos. 232.000 € 1632 Pis acollidor i comple-tament reformat situat prop del Funicamp en una àrea tranquil·la. 1 habitació i un despatx. Saló menjador. Cuina completament equipada. Bany complet. Acabats de fusta. En molt bon estat. Terrassa amb vistes. Sol. 110.000 € 1629 Apartament modern amb 3 dormitoris, com-pletament renovat de luxe, al pintoresc poble de Sispony. Vistes espec-taculars dels camps i les muntanyes dels voltants i una gran terrassa asso-lellada. Pàrquing i traster. 290.000 € ndorra
 13. 13. 9 4 5 1 8 9 5 7 2 2 7 6 1 4 2 8 3 7 1 6 3 5 5 6 1 1 3 9 7 sudoku Troba les diferències La paraula amagada anterior és: AIXAdA P______ 7 7 3 7 8 3 2 www.cisa.ad 73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior Descobreix la paraula amagada prement les tecles. Recorda que pots prémer mes d’un cop cada tecla per obtenir diferents lletres. 5 4 1 5 3 7 9 8 2 6 4 6 1 3 7 9 5 6 3 1 7 5 2 3 9 4 4 1 8 4 1 2 3 2 9 2 8 9 5 4 6 1 3 7 7 6 4 2 1 3 9 8 5 8 3 5 9 7 2 6 4 1 6 9 1 4 3 5 7 2 8 4 2 7 8 6 1 3 5 9 5 1 6 3 8 9 4 7 2 3 4 2 1 5 7 8 9 6 9 7 8 6 2 4 5 1 3 3 7 1 2 6 8 9 4 5 5 4 8 9 7 1 3 6 2 2 9 6 3 4 5 7 1 8 8 1 3 7 5 6 2 9 4 7 5 2 4 1 9 6 8 3 9 6 4 8 3 2 1 5 7 4 8 7 6 9 3 5 2 1 6 2 5 1 8 7 4 3 9 1 3 9 5 2 4 8 7 6 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 13 EntrEtEnimEnt
 14. 14. 14 Dimecres, 8 d’octubre del 2014 oci El vídEo amagat Lector codi QR Llegint codi QR... Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. cartellera SEAT IBIZA -2.000 € 4 anys de garantia 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.00, 22.30 18.15, 20.15, 22.15 17.45, 22.30 20.10 PROGRAMA ENGEGA DE SEAT Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@sea t.ad Consulteu les condicions de la promoció TECNOLOGIA PER GAUDIR UN vIaJE dE dIEZ mEtRoS La família Kadam, lluny de la seva Índia natal, obre a França un restaurant que rep bones crí-tiques. la gRaN SEdUccIóN El destí d’un poblet del Canadà canvia quan una empresa vol instal·lar-hi una petita fàbrica. toRRENtE 5: oPERacIóN EURovEgaS Torrente surt de la presó. L’Espa-nya que es troba no s’adequa als seus ideals i decideix buscar la persona ideal per planificar un gran cop. la ISla míNIma 1980. En un petit poble de les maresmes del Guadalquivir, dues adolescents són trobades mortes. Des de Madrid envien dos detectius d’homicidis. El coRREdoR dEl laBERINto Thomas és un noi que es veu atrapat amb altres joves en un món en què hi ha un laberint enorme. la ENtREga (tHE dRoP) Un solitari bàrman rescata un ca-dell d’un cubell d’escombraries, però a partir d’aquí comencen els problemes. 18.00 22.20
 15. 15. Dimecres, 8 d’octubre del 2014 15 O horÒscop Tel. 335 009 INgredIeNts · llenties · alls tendres · ceba · sofregit de tomàquet · bacallà dessalat · llorer ELECTROMECÀNICA Kit de + potència dièsel Economitzadors dièsel i gas Enganxall de remolcs Sensors de pàrquing Bateries Frens amortidors Tot tipus de llums, fars, olis i additius per a motors. SERVEIS ANTICRISI Diagnosi a partir de 15 € Manteniment a partir de 25 € − Càrrega de gas R134a. 30 €, fins a 400 gr. − + de 500 gr. a 35 € − Ecològic 100%, 500 gr. 40 € − Canvis d’oli amb filtres 4 l. A partir de 58 € − Controls de nivells gratuïts − Reparació d’alternadors · grans de pebre negre · sal · oli · aigua Av. Santa Coloma, 85. AD500 Andorra la Vella Tel./Fax: 823 507 - Mòbil: 324 669 - autoelectricbravo@gmail.com la recepta lleNtIes aMB BacallÀ preparació: Sofregim a la cassola de fang amb una mica d’oli la ceba tallada petita i els alls, també talladets. Quan estiguin daurats, hi afegim el sofregit de tomàquet. Hi donem unes voltes i hi posem el bacallà esmicolat. Continuem donant-hi voltes i hi posem les llenties. Ho cobrim d’aigua i condimentem amb la sal, els grans de pebre negre i el llorer. Ho deixem coure uns 35 minuts tapat a foc mitjà (a mitja cocció hi afegim aigua, un got ben bo). Un plat únic ric en proteïnes i baix en greix! La cocció amb llorer facilita la digestió dels llegums. centre d’assessorament dietètic Marta pons Jansana C/ Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra la Vella. Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad ÀrIes 21 març - 20 abril La intolerància no et portarà enlloc, busca la fórmula ideal per aconseguir l’equilibri. taure 21 abril - 21 maig Sentiràs un profund conflicte intern i estaràs ple de contradiccions. Reflexiona. BessoNs 22 maig - 21 juny Estigues atent a les dife-rents situacions. No actuïs apres-sat i pren-te el temps necessari. craNc 22 juny - 23 juliol No és moment de can-vis. Mantingues una actitud re-flexiva i prudent per evitar errors. lleó 24 juliol - 23 agost Accepta les persones tal com són. No tractis de canvi-ar- les o et quedaràs sol. verge 24 agost - 23 setembre Temps de parlar i aclarir una situació. No permetis que s’acumulin problemes irresolts. BalaNça 24 setembre - 23 octubre Els resultats dependran de l’impuls. Treballa de valent per aconseguir les teves fites. escorpí 24 octubre - 22 novembre Si alguns dels teus plans fracassen, no t’aturis i con-tinua endavant. Evita els dubtes. sagItarI 23 novembre - 21 desembre Avui parla poc i escolta, no vulguis opinar i donar con-sells sobre allò que no coneixes. caprIcorN 22 desembre - 20 gener Comença a gestionar els temps amb més cura. No ac-ceptis que et donin pressa. aquarI 21 gener - 19 febrer No et conformis amb el que tens si no satisfà els teus de-sitjos. Canvia l’orientació. peIxos 20 febrer - 20 març Ara és el moment d’uti-litzar tot allò que has après al llarg dels anys per millorar. tv avuI us recoMaNeM... 22.30 Bones: La chispa en el aire L’equip del Jeffersonian investiga l’assassi-nat d’una jove gimnasta en trobar que les restes han estat escampades per un parc. 22.40 Boardchurch (cap. 7) Hardy es desperta a l’hospital. Quan Ellie arriba per veure com està li confessa que està malalt ja que pateix del cor. 13.45 Téléfilm: La belle et le pilote Una metge i un pilot investiguen l’enverinament de l’aigua d’un poble pels residus químics d’una mina. 22.00 El cine de La 2: Sophie Scholl. Los últimos días Mentre Hitler devasta Europa, un grup d’universitaris recorre a la resistència passiva per combatre’l. 22.30 Gran cinema: La joven Jane Austen Una jove rebel no vol casar-se si no és per amor, però la seva família espera que es casi amb un ric hereu. 20.50 Téléfilm: Icarus Un antic assassí del KGB, que treballa d’agent a Amèrica, és abandonat pel seu país i decideix assumir una nova identitat. 22.30 Cine: Transporter 3 Un especialista en entregues d’alt risc es veu obligat, sota amenaces, a traslladar dues voluminoses bosses i una jove . 21.55 300: La gent En els últims 300 anys, la població de Ca-talunya ha crescut més del doble que la mitjana europea. ¿Com ha afectat? 20.50 Film: Les innocents Una dona que assisteix al casament de la seva ger-mana es comença a sentir atreta per dos homes molt diferents.
 16. 16. El diari s’imprimeix en paper reciclat ¿Ets al lloc adequat en el moment adequat? ¿Vols denunciar alguna cosa? Treu el mòbil o la càmera fotogràfica i fes la foto, envia-la a fotoreporter@mes.ad i la publicarem. Si la foto és prou interessant i la publiquem a les pàgines de con-tingut interiors, et recompensarem! fotoreporter@mes.ad Vanessa Arroyo Més d’un centenar de professionals del sector participen en el primer Fòrum de biotecnologia impulsat per l’Associ-ació de Biotecnologia d’Andorra. Betim Budzaku Després d’un estiu difícil, els partits de l’oposició s’afegeixen als comerciants i posen en dubte les dades del Cirque du Soleil i la política turística que se segueix. envia Un sms al 747amb la paraUla claU “canvio” Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es pub licaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaran missatges de compravenda ni els que demanin contraprestacions econòmiques. Cost del missatge: 1,50 € + cànon d’octubre del 2014 Na Maria Pla, 28 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad 325601 Canvio jaquetes hivern nena de 1 i 2 anys. 10 eur. 321771 Canvio Honda Silver Wing 600 en molt bon estat. itv al dia rodes noves 16. Klmts 351948 Canvio. Roba, sabates, jaquetes etc de nena nascuda al setembre de l.any passat fins talla 1 any. Entre 1Γé¼ i 5 Γé¼ perque alguna menuda pugui anar guapa 376690 Canvio, embarcacio Quiksylver 510 en es-tat impecable per caravana de 4 o 6 places. 344806 Canvio. asientos audi a4 ao 2000 de piel por algo 325601 Canvio jaquetes hivern nena de 1 i 2 anys. 10 eur. 321771 Canvio Honda Silver Wing 600 en molt bon estat. itv al dia rodes noves 16. Klmts 360646 Canvio moto yamaha tdr 125 2t per res-taurar, motor en bon estat 396578 Busco caixa porta gossos per enganxar a la bola de remolc. 342222 Canvio busco llantes ml270 meda 17 o 18 377777 busco urgent 4 rodas d’estiu mida 205/ 50/16 654073 Canvio bmw x5 del 2006 full equip estat impacable sempre en parkin,per 12.000eur. 360646 Canvio moto yamaha tdr 125 2t per res-taurar, motor en bon estat 396578 Busco caixa porta gossos per enganxar a la bola de remolc. 654073 Canvio por doce mil euros bmw x5 del 2006 ful equip y muy bien de todo inte-rior como exterior 324669 Canvi Moto honda 125CBR EN BON ESTA Preu. A co. 324669 Canvi d’aire fret per aire calent circuit net rapit a/c te. 391427 Canvio. Peugeot 406 HDI molt bon estat, revisions al dia, rodes contacte en venda o canvi per cotxe mes petit. 615250 Canvio rentaplats Balay en bones condicions 360308 BUSCO El propietari d’uns guants de porter trobats dissabte vespre al Prat del Colat de la Massana. 331431 Busco 4 rodes mida 195/65/15 ocasió se-minoves... accepto tambè dues. 350444 Cambio mercedes ml 270 CDI full equip impecable 682769 Busco traster en Andorra la vella, escal-des, santa coloma. 325865 CANVIO. Music no professional (cordas, flautas de bambu, veu) desitja trobar in-teresats en musica tradicional de hispa-noamerica per petit grup. 391427 Canvio. Peugeot 406 HDI molt bon estat, revisions al dia, rodes contacte en venda o canvi per cotxe mes petit. 615250 Canvio rentaplats Balay en bones condicions 360308 BUSCO El propietari d’uns guants de porter trobats dissabte vespre al Prat del Colat de la Massana. 344765 BUSCO moto per dona tipo custom, su-per eagle, daelim, mini 125 max. 400 cc // R. J. el fotoreporter Malgrat que els conductors d’aquests vehicles s’ho puguin pensar, els arbres i el mobiliari urbà no delimiten zones d’estacionament. Dimecres El concepte de bellesa Tel: +376 73 76 73 més selecte a Andorra CaritaAndorra Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana 8 SEAT LEON -3.000 € 4 anys de garantia PROGRAMA ENGEGA DE SEAT Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@sea t.ad Consulteu les condicions de la promoció TECNOLOGIA PER GAUDIR

×