Diari del 6 d'agost 2014

117 views

Published on

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 6 d'agost 2014

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra dimecres d’agost deL 2014 6 NÚm. 2205 Av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota - 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Podem evitar que arribis a aquest extrem Serveis per a particulars i empreses La 32a edició del Festival Narciso Ye- pes pensa en els més petits i programa el musical ‘Geronimo Stilton’, amb què completa el cartell. Geronimo Stilton completa el Yepes eSpectacle // Pàg. 6 // t. a. t. L’OCDEconstataunacompliment parcialdel’intercanvid’informació Els èxits dels 80 i 90 sonen a la plaça Coprínceps amb les particulars versions de Blau d’Àngel en el marc del certamen Músiques del món, que continuarà avui amb Hysteriofunk.//Pàg. 6 // t. m. // Pàg. 3 L’FC Andorra, amb dos jugadors a prova i a l’espera d’incorporar més re- forços, inicia la pretemporada pensant en el retorn a Primera Catalana. l’Fc andorra arrenca la pretemporada Futbol // Pàg. 9//t. m. Dues promeses espanyoles es preparen a anyóspark Bernat Jaume i Edmon López escullen AnyósPark per prepar-se de cara als Cam- pionats del Món júnior de Namíbia. eSquaix // Pàg. 9 el consum elèctric cau un 2,7 per cent al juliol El consum elèctric durant el juliol ha estat de 39,7 GWh, xifra que representa una disminució del 2,7 per cent respecte al juliol de l’any passat. economia // Pàg. 3
 2. 2. 2 Dimecres, 6 d’agost del 2014 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat dIReCToR Marc Segalés méS CoRReCCIÓ M. Àngels Sala ComeRCIaL I admINISTRaCIÓ Carme Garcia, Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució Carrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia escaldes-engordany Pas de la casa farmàcia carlemany Av. Carlemany, 83 Tel.: 805 444 farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 Tel.: 856 580 - 347 958 i nfo MENÚ DEL DIA MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. BARRA DE “PINTXOS”, RACIONS, ENTREPANS GELATS – TERRASSA CUINA BASCA ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal Edifici Amadeus B · local 3 AD400 ARINSAL Tel.: 838 566 Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 h C/ de les Escoles, 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma (Principat d’Andorra) Tel. +376 723 937 · Fax: +376 723 940 · Mòbils: +376 322 343 · 358 707 info@construccionsramilo.com NOVETAT AANDORRA!! ANDORRA!! NOVA GAMA DE FORNS DE LLENYAA PARTIR DE 1.650 €, inclou entrega a domicili. ELECTROMECÀNICA Kit de + potència dièsel Economitzadors dièsel i gas Enganxall de remolcs Sensors de pàrquing Bateries Frens amortidors Tot tipus de llums, fars, olis i additius per a motors. Av. Santa Coloma, 85. AD500 Andorra la Vella Tel./Fax: 823 507 - Mòbil: 324 669 autoelectricbravo@gmail.com SERVEIS ANTICRISI Diagnosi a partir de 15 € Manteniment a partir de 25 € − Càrrega de gas R134a. 30 €, fins a 400 gr. − + de 500 gr. a 35 € − Ecològic 100%, 500 gr. 40 € − Canvis d’oli amb filtres 4 l. A partir de 58 € − Controls de nivells gratuïts − Reparació d’alternadors el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 28º mín. 13º màx. 27º mín. 14º màx. 28º mín. 14º AVUI ApROFItemelsOl dIjOUs dIVendRes Sèrie 16 Sorteig de dimarts 5 d’agost Sorteig de dissabte 2 d’agost Sorteig de diumenge 3 d’agost Sorteig de dimarts 5 d’agost Sorteig de dissabte 2 d’agost Sorteig de dimarts 5 d’agost euromilioNs la Primitiva boNoloto loteria NacioNal oNce LA GROSSA de la primitiva 5 11 5 7 19 21 42 5 1 2 5 8 3 5 8 2 1 35 46 49 Núm. clau 1 Com. Rei.14 6 2 32 37 4544 49 Com. Fracció 49 9 Rei. 8 Sèrie 4 15 26 31 3332 42 32 6 La Massana Encamp
 3. 3. 3Dimecres, 6 d’agost del 2014 notícies informe del global forum Es constata un“acompliment parcial” de l’intercanvi fiscal //l’organisme de l’oCde fa recomanacions, que caldrà complir en dotze mesos El Global Forum de l’Organit- zació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha fet públic el resul- tat de la segona fase d’avaluació d’Andorra en matèria de trans- parència i intercanvi d’infor- mació fiscal. D’aquesta manera, s’observa un “acompliment par- cial” en relació amb els estàn- dards internacionals sobre la matèria. Així, l’informe analitza els avenços fets pel país respec- te a la primera avaluació però fa un seguit de recomanacions que caldrà posar en pràctica en els pròxims mesos. Entre altres aspectes, es posa en relleu que Andorra ha de dis- posar de registres comptables fi- ables de tots els administradors i fideïcomissaris i aquesta docu- mentació ha de ser conservada durant un període de cinc anys. En aquest sentit, s’assenyala que la legislació andorrana no asse- gura que registres de comptabi- litat fiables o la documentació subjacent es conserven per als fideïcomisos estrangers amb un administrador o fiduciari resident andorrà. Malgrat tot, es constata que en el període examinat no s’ha fet cap reque- riment d’informació referent a aquest aspecte. També es posa en relleu que cal que s’implanti un sistema de supervisió per garantir que totes les entitats competents mantenen registres comptables complets. A més, l’informe evidencia la necessitat que el país supervisi la capacitat de l’autoritat compe- tent per obtenir i proporcionar informació dels comptes ban- caris conjunts per no impedir que hi pugui haver un intercanvi efectiu d’informació. Pel que fa a la confidenciali- tat de la informació, es posa en relleu que cal que s’asseguri que es facilita la informació mínima necessària per a la investigació. També s’assenyala que el temps per a l’intercanvi ha es- tat generalment lent i, per tant, es fa una recomanació sobre la necessitat que el país sigui capaç de dur a terme aquest intercanvi de manera efectiva. Quant als terminis, es recomana que el es garanteixi que l’autoritat com- petent es comunica de manera efectiva amb tots els agents im- plicats en un termini de 90 dies, en tots els casos. Tal com valorava ahir l’exe- cutiu, l’informe avala els dar- rers canvis legislatius introduïts i assenyala que el país disposa dels mecanismes per a un in- tercanvi efectiu d’informacions i un marc legal que garanteixi les informacions sobre el regis- tre de societats, una normativa que ha quedat reforçada per un règim sancionador aprovat aquest 2014, l’eficàcia del qual encara no ha pogut ser avaluada. En aquest sentit, l’informe posa en relleu que ha de supervisar l’aplicació de les noves sancions i que ha de vetllar perquè la in- formació sobre les propietats sigui “coherent, sistemàtica i adequada”. També cal destacar que mal- grat que es fa alguna recoma- nació sobre les notificacions, es pren nota de les mesures correc- tores que han estat implantades per eliminar certes llacunes que s’havien detectat en el procés de notificació. El termini que ara s’obre per donar compliment a aquestes recomanacions és d’un any, tal com fa constar el Global Forum en el seu informe. Cal recordar que la fase 1 del Peer Review del Global Forum avaluava el marc legal de la ju- risdicció, mentre que la fase 2 mesura la implantació pràctica i efectiva de l’intercanvi d’infor- mació en matèria fiscal. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El Global Forum fa un seguit de recomanacions sobre intercanvi d’informació fiscal i transparència. // T. m. afers exTeriors Es desaconsella viatjar als països afectats per l’Ebola L’executiu desaconsella viatjar als països afectats pel brot d’Ebola de l’Àfrica a excepció de situacions d’extrema necessitat. Així ho va anunciar ahir en un comunicat, en què recorda que en aquests moments l’epidèmia de febre he- morràgica d’Ebola sacseja Guinea Conakry, Libèria i Sierra Leone i se n’han presentat casos a Nigèria. Així mateix, el Govern adver- teix que en cas d’haver de viatjar a les zones afectades es consulti la situació del brot i les recomana- cions presents a la pàgina web de l’OMS (http://www.who.int/csr/ don/archive/disease/ebola/en/). A més, tots els viatgers que s’ha- gin de desplaçar a aquesta zona geogràfica s’haurien d’inscriure al registre de viatgers del ministeri d’Afers Exteriors. Precisament, aquest departa- ment recomana a tots els viatgers que consultin la pàgina web del ministeri d’Afers Exteriors francès i de l’espanyol, on disposaran de tota informació útil actualitzada sobrel’evoluciódel’epidèmia.Així mateix, Exteriors també recorda que en el cas que un ciutadà an- dorrà es trobi en situació d’emer- gència en aquesta zona contacti directament amb el ministeri. Un cop finalitzat el viatge i en cas de presentar símptomes com febre,oqualsevolaltrecompatible amb la malaltia, cal posar-se en contacte amb el Servei d’Urgènci- es Mèdiques (SUM). Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra eleCTriCiTaT El consum baixa un 2,7% El consum elèctric durant el juliol ha estat de 39,7 GWh, xifra que representa una dis- minució del 2,7% respecte al juliol del 2013, segons ha in- format FEDA. El consum acu- mulat durant el 2014 ha baixat un 3,1% respecte al mateix pe- ríode de l’any 2013. Pel que fa a la producció pròpia, Andor- ra ha generat 12,4 GWh entre la central hidràulica de FEDA (11 GWh) i el Centre de Tractament de Residus de la Comella (1,4 GWh), fet que representa el 31% del consum total d’Andorra. La potència màxima registrada ha estat de 76 MW, i es va produir el 18 de juliol a la una del migdia. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra aCCidenT Donats d’alta els ferits lleus Els passatgers de l’autocar de l’empresa Nadal que feia el recorregut entre l’aeroport del Prat i Andorra i que va tenir un accident dilluns no van resultar ferits de gravetat. En l’accident només dos dels vint passatgers van resultar ferits lleus, i tots dos ja han estat donats d’alta, segons va informar l’empresa. Des d’Autocars Nadal, Jo- sep Maria Ginesta va explicar que en l’accident un camió va topar contra la part posterior de l’autobús i que, tot i els importants danys materials, “el que compta són les perso- nes i per sort no hi ha hagut ferits greus”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra ConTraban Comís valorat en 8.245 euros La guàrdia civil va comissar ahir al terme municipal d’Or- ganyà 1.250 paquets de tabac ros i 17.629 grams de picadu- ra de tabac valorats en 8.245 euros. En l’escorcoll d’un cotxe a la C-14, els agents van trobar el tabac en quatre caixes embolicades en bosses negres. L’infractor va resultar ser G.P., de 49 anys, nacio- nalitat romanesa i domicili a Castelló de la Plana. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El vehicle amb el tabac. // guÀrdia CiVil
 4. 4. 4 Dimecres, 6 d’agost del 2014 Ajuntament de la Seu @ajlaseu S’HA INAUGURAT L’EXPOSICIÓ #drets- compartits DE LA CE SOBRE ELS DRETS DELS CIUTADANS EUROPEUS opinió editoriAl Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. El consum elèctric del juliol ha disminuït un 2,7% respecte al mateix mes del 2013 Naturlandia habilita per als clients durant el mes d’agost un servei de bus gratuït que enllaça les dues cotes. FedA Comú de Sant Julià de lòria En xarxa Qui es farà càrrec del rebut de la llum de la roda de fira climatitzada? #pregunto #EscaldesEngordany #tocaremelzel delfí roca @delfiroca Ens falta molt poquet perquè siguem 1.000, i tenim moltes ganes de regalar cultura. AgendaAd @AgendaAD Joventut AlV @JoventutALV El programa connecting cultures OMAN, busca JOVES de 17 a 25 anys amb ganes de viure una experiència enriquidora El cap de Govern expressa el condol per la mort de Christian Frémont El @FCBHandbol torna a Encamp a fer la pretemporada Entrenaments en #territo- riGrandvalira @ComuEncamp Grandvalira Andorra @grandvalira Aquest agost volem saber què llegeixes! Fes-te un #bookfie i comparteix-lo amb nosaltres @bibpubandorra Arrencada a Màlaga i gener màgic re- bent Madrid i Barça Aquest cap de setmana : Festa Major de l’Aldosa Biblioteca Pública del Govern Bàsquet Club Andorra Comú de la Massana Dormity.com lliura una vintena de mata- lassos a Càritas Andorrana FÒRUM.ad Fòrum Ad La Policia deté 25 persones en la darrera setmana http://forum.ad/?p=78831 Doble victòria del‘Rats on fire’en la primera jornada a Palma http://dlvr. it/6WT45C Bondia @bondia ‘V’pro consulta catalanista el 4 de setem- bre a la plaça del Poble http://diariandor- ra.ad/index. diari d’Andorra @diariandorra El pla d’ajuts dispara la venda de vehicles un 44% al juliol http://diariandorra.ad/ index. diari d’Andorra @diariandorra rtVA @rtvandorra La llei de l’arbitratge obre la porta a una nova jurisdicció internacional http://dlvr. it/6WYndS #andorra La nòria mòbil més alta d’Europa pren forma a Escaldes www.andorradifusio.ad rtVA Andorra Marià Cerqueda presenta el llibre‘Poques ovelles, pocs xiulets”FÒRUM.ad Fòrum Ad rtVA Andorra L’home desaparagut, trobat sa i estalvi en un domicili de Canillo www.diarian- dorra.ad diari obert La CASS estalviarà 14,5 milions en pen- sions d’invalidesa per la nova llei www. bondia.ad diari Bondia mitjans Vine a visitar Casa Cristo en el marc de les Nits d’Estiu als Museus 2014! Pensa en fer la teva reserva! ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. Andorra ha superat amb una qualificació d’acompliment parcial la fase dos del Peer Review del Global Forum de l’OCDE, l’in- forme que avalua la implantació pràctica i efectiva de l’intercanvi d’informació en matèria fiscal. I és que no n’hi ha prou amb disposar del marc legal pertinent sinó que l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic vol assegurar-se que és plenament efectiu. És per això que tot i els avenços fets que assenyala l’infor- me, és preocupant la qualificació obtinguda,quesitua elpaís alma- teix nivell que estats com Anguila, Antigua i Barbuda, Indonèsia i Saint Lucia i lluny d’altres jurisdic- cions que no fa gaire es conside- raven paradisos fiscals i que han obtingut una qualificació d’acom- pliment ampli. És obvi que cal treballar de valent per donar una resposta satisfactòria a les reco- manacions que es fan a l’informe i que no es pugui posar en dubte la ferma voluntat del país d’avançar en el camí de la transparència. ASSESSORS COMPTABLES I FISCALS WWW.GLOBALASSOCIATS.COM Tel. 865 943 / 372 926 / 362 185 Av. Dr. Mitjavila, 22, despatx, 1r C AD500 Andorra la Vella Comú d’encamp Donats d’alta els ferits en l’accident a l’A- 2 entre un autocar provinent d’Andorra i un camió http://andorradifusio.ad Fòrum Andorra @forum_ad Periòdic d’Andorra @PeriodicAND Formació a la carta per fomentar l’ocupa- ció entre els“ni-nis”www.andorradifusio. ad Govern d’Andorra @GovernAndorra
 5. 5. 5Dimecres, 6 d’agost del 2014 15a anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 club@anyospark.com Crta. d’Anyós - la Massana DIJOUS 07/08 Seba Díaz COM CADA DIJOUS 19:00h 6 CERVESES = 6€ + TAPES & SANGRIA + COPES + REGALS
 6. 6. 6 Dimecres, 6 d’agost del 2014 N EfemèrideLa dada¿Sabies que... al segle XIV la pesta negra va acabar amb la vida de 75 milions de persones? 15,3% és l’estimació de vot que obtindria Podem a l’estat espanyol segons una enquesta del Gesop. 6 d’agost de 1911 Neix l’actriu i model nord-americana Lucille Ball. espectacle El musical de Geronimo Stilton anirà al Festival Narciso Yepes La 32a edició del Festival Nar- ciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà ha inclòs en la seva programació el musical de Geronimo Stilton, el ratolí perio- dista. Stilton, juntament amb Els Fantàstics i la Companyia de la Fantasia, actuarà el diumenge 19 d’octubre a les dotze del migdia a l’Auditori Nacional. Les entra- des es posaran a la venda el 10 de setembre a l’Oficina de Turisme d’Ordino i l’Oficina Nacional de Turisme d’Andorra la Vella. El preu anticipat serà de 15 euros i de 18 euros a taquilla. La direcció artística del Fes- tival Narciso Yepes ha decidit incloure, per primera vegada, un espectacle infantil de qualitat a la programació perquè “els més menuts gaudeixin de la música en família i s’hi aproximin des d’un vessant pedagògic”. L’objec- tiu dels organitzadors, el Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà, és “apropar la música a les noves generacions, facili- tar-los-en el coneixement i per- metre gaudir-ne en família”. L’any 2011 el musical El Regne de la Fantasia, de Geronimo Stil- ton, va superar els 250.000 espec- tadors, i ara el ratolí ve a Andorra amb una nova producció que es va estrenar el novembre passat a Barcelona i que ara està de gira. Geronimo Stilton en concert amb Els Fantàstics i la Compa- nyia de la Fantasia conté catorze cançons compostes pel músic Manu Guix. L’espectacle el diri- geix Àngel Llàcer (com ja van fer en l’anterior musical). El ratolí compartirà escena- ri amb diversos companys de l’espectacle anterior, com Scri- bacchinus Scribacchinus, Flordi- ana (la reina de les fades) i Stria (la reina de les bruixes), Alys (domadora dels dracs de plata), Boletus i Fritil·lària (els reis dels gnoms). Junts viuran una diver- tida aventura acompanyats del grup Els Fantàstics, format per l’Iris, la Júlia, en Josep i en Pau. Geronimo Stilton va debutar l’any 2000 en la sèrie de llibres creats per l’escriptora Elisabet- ta Dami. La primera producció musical del rosegador, El Regne de la Fantasia, del tàndem Llàcer- Guix, va obtenir el premi Teatre Musical al millor musical infantil i el premi Butaca al millor musi- cal de l’any 2011. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El cartell de l’espectacle. // F. cRÈDIt aNDORRÀ músIques Del móN paRapúblIques De Blau d’Àngel a Hysteriofunk Blau d’Àngel o, cosa que és el ma- teix, Carles Matute, va actuar ahir a la plaça Coprínceps en el cicle Músiques del món. Matute versi- ona èxits dels anys 80 i 90, que ara enregistrarà al disc Essència, gràci- es a una subvenció cultural. Avui les tardes musicals continuen a la plaça amb l’actuació d’Hysterio- funk, que des de fa un temps torna a rodar amb el disc Deco. Andorra Telecom incorpora nou eventuals Andorra Telecom ha incorporat per a aquest mes d’agost nou jo- ves eventuals, segons va informar ahir la parapública en un comu- nicat. Els joves, tots nois, tindran d’aquesta manera l’oportunitat durant un mes de conèixer la ves- sant més pràctica dels estudis que estan cursant. // t. m. // aNDORRa telecOm aNDORRa la vella Uns 190 participants diaris en la proposta Viu l’esport La participació diària mitjana en les diferents activitats que s’em- marquen en la programació de Viu l’esport al carrer és d’entre 180 i 190 participants, segons el Comú d’Andorra la Vella. L’activitat que ha aplegat més públic ha estat el vòlei platja, que es desenvolupa a la zona de jocs de platja del parc Central, un es- pai que ha esdevingut punt de trobada d’adolescents i joves, i on se’n reuneix habitualment un centenar. Les altres activitats que també tenen bona acollida són el taekwondo a la piscina, amb una participació d’entre 20 i 22 perso- nes. També el tai-txi de bon matí, que té una participació d’entre 10 i 12 practicants, i les sessions de capoeira, que aconsegueixen reunir de 12 a 14 aficionats. Pila- tes al parc Central el practiquen de 14 a 15 persones i el fit dansa aplega de 14 a 16 participants. El bàsquet a la plaça del Poble aconsegueix de 17 a 26 jugadors i a Enganxa’t al tennis taula hi par- ticipen una dotzena de joves. A l’últim, l’activitat Gent gran en marxa ha tingut 63 inscrits. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra museu Del tabac Músiques de cinema Amb motiu de les Nits d’es- tiu als museus i els Vespres d’estiu, el Museu del Tabac acollirà demà, a dos quarts d’onze de la nit, un concert a càrrec del quartet de corda Ensemble Ad Libitum, que interpretarà músiques de ci- nema. Abans s’oferiran visi- tes nocturnes gratuïtes amb reserva prèvia. Redacció //Sant Julià de Lòria @mes_andorra club INteRNacIONal Jornada solidària a Pal El Club Internacional d’An- dorra prepara una jornada solidària a Pal per al proper 13 de setembre. Amb el nom Fun@Pal els participants po- dran gaudir de jocs, activitats a l’aire lliure i una caminada benèfica. Així, l’objectiu, se- gons expliquen a la seva pà- gina web, és passar moments molt entretinguts i feliços amb la família i els amics, i al mateix temps recaptar di- ners per a causes benèfiques d’Andorra. Estirar la corda, curses de sacs, tallers de pin- tura facial i tot d’activitats per a gent de totes les edats, rifes, tómboles…, així com una ca- minada solidària per recaptar fons per a ONG i entitats del país. La recaptació de cada participant es lliurarà a l’orga- nització benèfica que esculli dins de les que formen part del Fun@Pal. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra NaDal Cistella de 500.000 euros Pyrénées Andorra i La Bruixa d’Or s’han unit per crear la cis- tella de Nadal, amb productes per un valor de 500.000 euros. La cistella està formada per centenars de productes re- presentatius de les àrees d’ac- tivitat comercial dels grans magatzems. El lot inclou un BMW X4, un cotxe Mini, una volta al món per a dues per- sones, un celler complet amb més de 400 ampolles, telèfons mòbils, tauletes, televisors, un any de dinars gratis per a dues persones al nou bufet de Pyrénées, un equipament complet d’electrodomèstics, llibres, abrics de pell, xecs per a productes de moda i un amplíssim assortiment de productes gurmet del famós supermercat de Pyrénées, a més a més de 100.000 euros en loteria de Reis. Les butlle- tes costaran nou euros. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra òbIt Condol per Frémont El cap de Govern, Antoni Martí, ha tramès una car- ta de condol a la vídua de l’exrepresentant personal del copríncep francès, Christian Frémont. En la missiva, el cap de l’executiu destaca la pèrdua d’un “gran servidor públic” i expressa el seu su- port a la família “en aquesta difícil prova”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 7. 7. 7Dimecres, 6 d’agost del 2014 SOPAR GREC BUFFET PIKILIA MEGALI AMANIDES AMANIDA GREGA ANGINARE (faves tendres i carxofes) ENTRANTS DOLMARES (fulles de parra farcides d’arròs i carn) SAGANAKI (formatge arrebossat) CREMES TZAATZIKI (crema de cogombre i iogurt) MELITZANOSALATA (crema d’albergínia) JTIPITÍ (crema de pebrots amb iogurt) CARNS PAPOUTSAKIA (albergínies farcides i gratinades) BIFTEKI (vedella picada farcida de formatge feta) PEIX PLAKI (peix estofat en oli i ceba amb verdures) HTAPODI (pop a l’estil grec) POSTRES IOGURT GREC (al gust amb mel, fruits vermells i fruits secs) FIGUES AL FORN (cuinats amb vi dolç de Samos i mel) GALAKTOBOUREKO (Pastís de natilles) 06 d’agost · 21:00h 25€/PAX anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com | Crta. d’Anyós - la Massana Tots els dimecres UN MENÚ TEMÀTIC NOU al restaurant AQUALOUNGE
 8. 8. 8 Dimecres, 6 d’agost del 2014
 9. 9. 9Dimecres, 6 d’agost del 2014 Esports futbol L’FC Andorra arrenca esperant que arribin noves incorporacions L’FC Andorra comença la pre- temporada. Arrenca un nou projecte en què té posades les màximes expectatives després del dramàtic descens que va pa- tir. L’objectiu imposat és tornar a la Primera Catalana i al final de la campanya poder celebrar l’as- cens. Mentrestant toca posar-se a to i acabar de completar la planti- lla, ja que encara queden algunes arribades. “Comencem amb moltíssima il·lusió i responsabilitat, sabent que serà una temporada molt complicada”, assegura el tècnic tricolor, Justo Ruiz. Ahir inicia- ven els entrenaments. Van fer-los al Col·legi Sant Ermengol, un dels diferents camps on s’exer- citaran durant aquest període. Agafar el to físic serà allò en què se centraran al començament. Arribaran a fer fins a sis entrena- ments a la setmana. En l’última jornada de la cam- panya passada, davant el Bala- guer, es va confirmar el descens a Segona Catalana. I des d’aquell moment ja es va plantejar que tornar a Primera al més ràpid possible era el repte a empren- dre. I la velocitat comporta que sigui aquesta mateixa tempo- rada. “L’objectiu és molt clar. I no és altre que l’ascens”, assegu- ra Ruiz, que és molt conscient que “no tindrem marge d’error”. L’obligació de guanyar cada cap de setmana fa que psicològica- ment “ens hi hàgim d’acostumar. En els entrenaments introduïm coses noves per ser més com- petitius”. L’equip des del primer dia sor- tirà a totes i “hi haurà més pres- sió, perquè a tot arreu ens donen com a favorits”. Cada matx serà un element que es pren de for- ma individualitzada. Sense mirar més enllà: “La nostra filosofia és anar partit a partit. Treballem no- més pel partit següent, setmana a setmana. Hem de competir a tot arreu.” Al llarg de l’any sempre hi ha alts i baixos, i els hauran de saber gestionar. “La temporada serà molt llarga. Hi haurà bons moments i altres de més com- plicats. Tractarem de superar els delicats al més ràpid possible.” La plantilla no està ni molt menys tancada. Riera, Pol, Vic- tor Hugo, Miguel i Àngel són les incorporacions que s’han fet. A més hi ha dos jugadors a prova com Santi Molins, central poliva- lent,iAbdel,lateralesquerreamb experiència a la primera divisió del Marroc. En la pretemporada tractaran de convèncer Ruiz de la conveniència que continuïn. De fitxatges, n’han d’arribar més. Aquests, provinents de fora d’Andorra per guanyar compe- titivitat. “El club està fent tot el possible per poder tancar juga- dors de fora”, dins el marc de la llei. Desitjaria tenir la plantilla tancada, la que ha d’iniciar el campionat, “abans que acabi el mes. M’agradaria treballar les dues setmanes abans de comen- çar la Lliga amb l’equip al com- plet. Vull poder treballar amb vint jugadors”. El primer amistós de la pre- temporada l’FC Andorra el dis- putarà el 16 d’aquest mes contra el CD Almeda a Ordino. El 23 jugarà un triangular amb el Tor- refarrera i l’Alcoletge. També hi ha l’opció, sense dates tancades, de jugar fora amb la Seu i el Cam- brils, i al Principat amb l’FC Lu- sitans i FC Santa Coloma. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra // Es fixa en jugadors de fora del país per reforçar-se i té a prova Molins i Abdel Els tricolors van realitzar el primer entrenament al camp del Col·legi Sant Ermengol. // t. M. futbol Ordino alberga per tercer any seguit la Reial Societat feme- ní, que realitza una estada per començar els entrenaments de pretemporada. L’entitat basca remarca que tornen a la parròquia per les condici- ons en les quals poden exer- citar-se durant la setmana. En l’estada fan una càrrega de treball físic i tàctic, que els permeti arribar en les millors condicions de cara al comen- çament de la Lliga. La Reial Societat femení, d’estada de pretemporada a Ordino // t. M. EsquAix AnyósPark acull la preparació de dues promeses espanyoles Bernat Jaume i Edmon López són dos jugadors catalans que des de diumenge disputaran amb la selecció espanyola els Campio- nats del Món júnior de Namíbia. Part de la preparació l’estan fent a AnyósPark. Realitzen aquesta estada per les instal·lacions de què disposa el centre esportiu i per entrenar-se en alçada, ja que al país africà hauran de fer-ho a 1.700 metres d’altitud. “Així ens podrem acli- matarperquèuncopallíenmenys d’un dia ja començarem a jugar. Aquest treball ens servirà per no cansar-nos tant de sortida”, indica López. Jaume assenyala que en el Mundial “no som favorits ni gaire coneguts, però sabem que podem donar més d’un ensurt a gent que pot fer-ho bé”. L’objectiu “és estar entre els 8 primers per equips i els 20 en individual”. Les instal- lacions d’AnyósPark “estan molt bé, perquè ho tens tot a l’abast. Et permeten entrenar-te i fer altres coses al mateix lloc”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Jaume i López entrenant-se a AnyósPark. // t. M. EscAcs Victòria sobre les Bermudes Andorra va superar 0-4 les illes Bermudes en la quarta ronda de l’Olimpíada de Tromso. Els jugadors del Principat no van tenir problemes per superar els rivals. Òscar de la Riva va guanyar Clevert Bacchas, Marc Simonet a Michael Webb, Raül García a Gary Cooper i Josep Ribera a James Dill. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra vElA Els andorrans, al capdavant En el segon dia de la Copa del Rei a Palma de Mallorca les embarcacions on hi ha els andorrans van tenir un paper destacat. El Rats on Fire de Marc Ramon segueix líder de la classe ORC 2. Suma 10 punts. Va guanyar la primera regata, que era el tercer triomf consecutiu, però a la segona només va poder ser 6è. El Pus- hing Tin de Marcel Lescano es troba a un pas del podi d’ORC 2. És 4t amb 18 punts, després d’assolir un segon i un tercer lloc. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimecres, 6 d’agost del 2014 Organitzem aniversaris per infants de totes les edats i adults. No deixis que t’ho expliquin i bufa-les amb nosaltres! Demana informació de menús i condicions trucant al 738573. Un producte AnyósPark
 11. 11. 11Dimecres, 6 d’agost del 2014 ClassifiCats Busquem pisos de lloguer a totes les parròquies. Tenim clients esperant per llogar el vostre pis! ESCALDES ÀTIC, 3 H., AMB MOBLES, CUINA INDEPENDENT, TERRASSA D’UNS 10 METRES QUADRATS, TOT EXTERIOR, GRANS VISTES, AMB PÀRQUING, A LA ZONA D’ENGOLASTERS. PREU: 700 EUROS ORDINO CASAADOSSADA, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA INDEPENDENT AMB SAFAREIG, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, JARDÍ, SOLEJADA, PÀRQUING I TRASTER. AL COLL D’ORDINO. PREU: 900 EUROS LA MASSANA PIS, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA TANCADA, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, BALCÓ, CÈNTRIC, AMB PÀRQ. PROP DEL PARC DEL COLAT. PREU: 450 EUROS TEL.: 321 248 Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 FEM VISITES ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Ed. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 € Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 € ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 € Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 € ENCAMP Bellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 € Es ven Opel Manta 2.0 GTE any 83, comple- tament restaurat i d’estricte origen, motor amb 10.000 km, seients Recaro originals. Preu: 4.800 €. Telèfon: 330 318 Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Telèfon: 809 810 CASA A TORREDEMBARRA DE 90 m2 REF. 119 2 habitacions, 1 bany, cuina/office equipada i oberta, cèntrica i assolellada, terrassa/jardí, s’hi admeten animals, piscina comunitària. Preu: 189.000 € XALET A CALONGE (GIRONA) REF. 256 3 habitacions, 4 banys, primera línia de platja, acabats de qualitat, jardí, piscina. Preu: A CONSULTAR APARTAMENT A CAMBRILS DE 97 m2 REF. 210 2 habitacions dobles, 2 banys, terrassa, a 5 minuts de la platja, traster, 1 plaça de pàrquing, assolellat, moblat i equipat. Preu: 175.000 € - Preu lloguer 600 € Per setmanes 500 € / setmana Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79. Requerim: - Llicenciatura/Grau en Publicitat i/o Màrque- ting. - Experiència en gestió de cartera de clients. - Català parlat i escrit correctament. - Persona seriosa, responsable i amb do gents. - Capacitat de planificació i organització. - Capacitat de treballar en equip. - Flexibilitat horària. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Bon ambient de treball. - Sou en funció de la vàlua de la candidatura. EXECUTIU/IVA DE COMPTES (Ref. comptes) 9MK AGÈNCIA DE PUBLICITAT cerca: Requerim: - Coneixements de programes de maqueta- ció (Indesing, Quark) i disseny (Freehand, Illustrator). - Experiència laboral en maquetació. - Idiomes: català parlat i escrit correctament. - Capacitat de treballar en equip. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte a temps parcial (28 hores). - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Horari intensiu de tarda. - Bon ambient de treball. - Sou en funció de la vàlua de la candidatura. MAQUETISTA (Ref. Maquetació) LA VEU DEL POBLE cerca: Requisits: - Experiència mínima d’1 any en la gestió administrativa de RRHH. - Domini del paquet office. - Català i castellà. Coneixements d’anglès i francès. - Persona seriosa i responsable. - Discreta. - Capacitat de treball. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Sou en funció de la candidatura. - Bon ambient de treball. ADMINISTRATIVA - RECEPCIONISTA DE RRHH (Ref. RRHH) CISA cerca: Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. Tel.: 33 79 68
 12. 12. 12 Dimecres, 6 d’agost del 2014 www.cisa.ad ·73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · av. sant antoni, 32 · aD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/Cisa.andorra Cisa andorra Ref. 1625 La Massana Estudi reformat amb vistes excel·lents i ter- rassa assolellada.Totalment moblat i equipat. Una plaça de pàrquing i traster. 80.000 € Ref. R1084 apaRtaMent - La Massana Apartament a 7 minuts del telecabina de la Massana. 3 dormitoris dobles, dos banys i 1 WC. Suite amb jacuzzi i dutxa. Un saló men- jador molt espaiós amb vistes espectaculars. Un box individual i una plaça de pàrquing. Gran terrassa. 640.000 € Ref. 1626 La Massana Pis de luxe, 3 dormitoris dobles, una suite, 2 banys, menjador amb llar de foc. Cuina mo- derna completament equipada. Gran terrassa. Vistes espectaculars, pàrquing i dos trasters. 530.000 € Ref. 1595 La Massana Pis d'un dormitori a prop del telecabina de la Massana.Acabats mo- derns. Pàrquing i traster. 110.000 € VENDA ndorra C Ref. R1082 La Massana Apartament moblat en una urbanització prestigi- osa. 2 dormitoris dobles, 2 banys, saló menjador amb llar de foc.Terrassa gran.Vistes espectaculars. Pàrquing i 2 trasters. 215.000 € OPORTUNITAT Ref. C0008 Escaldes Apartament refor- mat moblat al costat de la zona comercial d'Escaldes-Engordany. 2 dormitoris dobles, 1 bany, cuina, saló menja- dor amb llar de foc. 120.000 € OPORTUNITAT Ref. 1613 Arinsal Apartament de 2 dormitoris, 2 banys, a prop de les pistes.Vistes i sol. Plaça de garatge i traster. 165.000 € Ref. R1089 La Massana Dúplex amb vistes es- pectaculars. Cuina com- pletament reformada. 4 dormitoris, 2 banys + 1 WC. Sala amb llar de foc, menjador. 3 places de pàrquing, 3 trasters. Gran terrassa i petit jardí. 232.130 € Ref. 1612 La Massana Àtic. 3 grans dormitoris, 2 banys complets. Una terrassa enorme amb vistes, sol tot el dia. Pàrquing, traster. 450.000 € Ref. 1118 Anyós Casa adossada.Ampli saló menjador amb llar de foc, sortida al jardí que envolta la casa. Cuina independent amb mobles i electrodomès- tics de gamma alta. 2 dormitoris amb bany. Garatge per a tres cotxes; soterrani ampli. Vistes i sol. 650.000 € Ref. 1628 Encamp Àtic. Una suite amb banyera d'hidromas- satge + 1 bany auxiliar. 1 dormitori. Menjador amb balconada. Cuina oberta i equipada. Parquet, tot de fusta. Safareig. Pàrquing. 200.845 € Ref. 1629 Sispony Apartament modern, completament renovat a un alt nivell. 3 dormitoris dobles.Vistes espectacu- lars i una gran terrassa assolellada. Pàrquing i traster al garatge co- munitari inclosos. Edifici amb petita comunitat de propietaris. 290.000 € Ref. R1088 Arinsal Pis moblat. Gran ter- rassa. Cuina moblada i equipada. 4 dormitoris, 2 banys. Safareig.Vistes, molt sol. Una plaça do- ble de pàrquing, traster. 485.000 € LL0262 La Massana Apartament moblat al centre. 2 dormitoris i 2 banys. Pàrquing opcio- nal - 50 euros. 550 €/mes LLOGUER LL078 Anyós Pisos d'1 dormitori, estil aparthotel, moblats, bany complet. 450 €/mes (tot inclòs) LL0123 La Massana 1 dormitori, armaris encastats, 1 bany com- plet.Terrassa amb vistes espectaculars. Pàrquing i traster. 450 €/mes 1303 Anyós Apartament moblat d'1 dormitori, saló menjador amb accés a la terrassa, cuina oberta i equipada, bany complet. Pàrquing i traster. 600 €/mes LL0253 La Massana Pis moblat de 2 habita- cions. Cuina equipada amb rentadora.Terrassa, vistes. Pàrquing. 600 €/mes + despeses LL0240 El Tarter Apartament enfront de les pistes d'esquí delTarter, 2 dormitoris, un bany.Aparcament i traster.Vistes i sol tot el dia. 550 €/mes LL0259 Escaldes Pisos de 2 dormitoris. 1 bany. Cuina totalment reformada tancada. 550 euros/mes + despeses LL0211 Escaldes Apartament d'alt estàn- ding. Molt espaiós, 2 dormitoris dobles, una suite, 2 banys.Terrassa i vistes. 2 places de pàrquing i traster. 1.050 €/mes LL0254 La Massana Apartament moblat, 2 dormitoris amb armaris encastats. 1 bany. Cuina equipada amb rentadora. Pàrquing i traster. 500 € + despeses LL0260 Escaldes Pisos de 3 dormitoris. 1 bany. Cuina totalment reformada tancada. 680 €/mes + despeses
 13. 13. 13Dimecres, 6 d’agost del 2014 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. Av. Copríncep De Gaulle, 7. - Escaldes-Engordany Tel. +376 85 32 35 - Mòbil +376 67 68 93 7 B 2 6 7 7 2 La paraula amagada anterior és: PuJAdA 8 7 2 9 2 8 4 6 3 2 5 4 3 5 7 6 6 7 8 1 4 6 1 2 4 2 5 8 3 8 7 2 7 8 6 1 5 9 2 6 3 4 2 4 8 5 1 4 3 7 9 8 7 2 6 7 2 3 9 1 4 3 5 1854361729 129784635 763925148 231579486 697842351 485613297 942157863 316498572 578236914 598426731 763159842 214873569 149638275 652791384 387542916 875914623 931267458 426385197
 14. 14. 14 Dimecres, 6 d’agost del 2014 oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR Peramésinformacióipreus,truqueual737573 per embarassades Dimarts i dijous de 18 h a 19 hProcessant Classe impartida per la Mònica Martinez oberta per a sòcies i no sòcies cartellera SEX taPE, algo PaSa EN la NUBE Després de deu anys de matrimoni una parella decideix recuperar la passió gra- vant un vídeo casolà seguint un conegut manual de sexe. Però el seu vídeo privat de sobte deixa de ser-ho. 20.15, 22.15 aNaRCHY: la NoCHE dE laS BEStIaS El Govern, dels Nous Fundadors d’Amè- rica, autoritza una purga anual de dot- ze hores per mantenir el crim per sota de l’1 per cent. Durant una nit tot és permès. 20.40, 22.40 CÓmo ENtRENaR a tU dRagÓN 2 Quan en una de les seves aventures Astrid, Snoutlou i la resta de la banda descobreixen la casa de centenars de dracs salvatges i del misteriós Genet de Dracs, els amics es troben enmig d’una batalla per protegir la pau. 15.50, 16.20, 18.00, 18.30, 22.30 El aBUElo QUE SaltÓ PoR la vENtaNa Y SE laRgÓ Basada en el sorprenent fenomen litera- ri de Jonas Jonasson. El dia que complirà 100 anys, un avi es fuga de la residència on viu i de forma casual es veu immers en una delirant trama criminal. 17.00, 19.30, 22.00 avIoNES, EQUIPo dE RESCatE Un equip d’avions ha de protegir el parc nacional de Bec Pistó d’un terrible in- cendi. Dusty s’uneix al veterà helicòpter Blade Ranger i el seu equip per extin- gir-lo. 16.15, 18.15 El amaNECER dEl PlaNEta dE loS SImIoS Una creixent nació de simis genètica- ment evolucionats es veu amenaçada per uns éssers humans que han sobre- viscut a un devastador virus deslligat fa deu anys. 16.00, 19.00, 22.00
 15. 15. 15Dimecres, 6 d’agost del 2014 O horÒscop Tel.336009 ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ Interessats, truqueu al tel. 352 463 Especialitat en ‘pop a feira’ Menú diari Plaça Major, 4. Tel. 842 903 - SANT JULIÀ DE LÒRIA centre d’Assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad lA receptA tàrtAr De toMàquet AMb Anxoves De l’escAlA preparació: Escaldeu els tomàquets 15 segons i refredeu-los en gel. Traieu-los la pell i les llavors. Talleu-los a daus ben petits i deixeu-los en un escorredor 15 minuts. A continuació, col·loqueu els dauets en un plat i afegiu-hi la melmelada, la mostassa i el cibulet. Mescleu-ho tot i amaniu la barreja amb oli d’oliva, sal i pebre. Un cop fet el tàrtar, disposeu-lo en un motlle amb les anxoves pel damunt. Decoreu el plat amb diferents tipus d’enciams, afegiu-hi una mica més de sal i de pebre i unes gotes de reducció de balsàmic i acompanyeu-lo amb unes torradetes de pa. L’anxova és rica en greixos i àcids grassos, que ajuden a controlar els nivells de colesterol i a prevenir la formació de qualls a les artèries. A més el peix blau presenta efectes antioxidants i ofereix una proteïna d’alt valor biològic i fàcil digestió. Pel que fa a micronutrients, aporta iode, fòsfor, sodi, potassi i ferro, a banda de vitamines A, D i E. · 16 tomàquets pera · 16 filets d’anxoves de l’Escala · 16 torradetes de pa · 2 c. soperes de melmelada de tomàquet · enciam variat · 2 c. soperes de mostassa en gra · 1 manat de cibulet picat · sal Maldon · pebre negre · oli d’oliva verge · reducció de balsàmic IngreDIents (4 pers.) tv AvuI us recoMAneM... 22.30 Cine: Todos los días de mi vida Un matrimoni enamorat que viu una vida plena té un accident nocturn que fa que el marit perdi tota la memòria. 22.40 Vikingos: Traición El rei Ecbert s’haurà d’enfrontar a un nou enemic, el víking Wessex. Mentrestant, Ragnar lluitarà per dominar Occident. 22.30 El Mentalista: Caballos rojos Patrick investiga l’assassinat, just abans d’una decisiva competició, d’un genet que volia recuperar la seva antiga xicota. 22.30 Cine: Centauros del desierto En acabar la guerra de secessió, un home torna a casa. Poc després, els indis assassinen el germà i s’enduen les seves filles. 22.30 Gran cinema: El amante Una jove de 15 anys viu una aven- tura amorosa amb un home xinès al Saigon dels anys 20. 20.55 Film: Eldorado Un traficant de cotxes de col- lecció i el seu ajudant es llancen a un viatge surrea- lista per la campanya. 21.40 Futbol: Pretemporada SSC Nàpols - FC Barcelona. 22.35 Pel·lícula: Perdona si et dic amor L’amor irromp com un huracà a la vida d’Alex, un publicista d’èxit, quan co- neix Niki, una jove que va a l’institut. 22.30 Elementary: Las dentelladas de Aaron Colville Sherlock i Joan s’enfronten a un assas- sí en sèrie que mossega les víctimes. àrIes 21març - 20abril tAure 21abril - 21maig bessons 22maig - 21juny crAnc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre bAlAnçA 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sAgItArI 23novembre - 21desembre cAprIcorn 22desembre - 20 gener AquArI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març No permetis que cap situació et superi. Comença a afrontar els obstacles de cara. Pots haver d’afrontar una conversa complicada amb un familiar, sigues prudent. Comprendràs amb una mirada més abraçadora el verita- ble sentit dels teus conflictes. Has de veure el costat positiu de les situacions. Soluci- ons immediates i inesperades. Si tens cura i no inten- tes accelerar les situacions, ob- tindràs resultats positius. El millor serà que no actuïs impulsivament. Superaràs amb talent els impediments. Tindràs una nova de- terminació i obtindràs molt bons resultats en tot allò que vulguis. Aprèn a no aferrar-te als prejudicis i obre la ment a les no- ves experiències. Allibera’t. El teu poder de visió es trobarà en un punt màxim. Utilit- za’l per aclarir assumptes. No utilitzis els crits i les agressions verbals. Els proble- mes es resolen amb amabilitat. Les teves indecisions poden alterar els que l’envolten. Deixa-les de banda. Hauràs d’intervenir en una situació. Algú prendrà una decisió que t’afecta.
 16. 16. ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Sila fotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon- tingutinteriors,etrecompensarem! fotoreporter@mes.ad Antoni Martí Justo Ruiz Malgrat els avenços fets, Andorra obté la qualificació d’acompliment parcial en la segona fase del Peer Review del Global Forum de l’OCDE. A l’espera de nous reforços, l’FC An- dorra comença la preparació per a una temporada en què es vol retornar a la Primera Catalana. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquestaésunasecciód’intercanvi idonaciód’objectesviaSMS.Elsmissatgesespublicarancomamínimdurantundia.Encapcas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Na Maria Pla, 28 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad d’agost del 2014 El diari s’imprimeix en paper reciclat 376664088 Canvio es lloga apartamen a miami playa al setembre 2 hab bany amplia terrassa equipat parkin a 200 mts de la playa 376618358 CAMBIO LANCIA YPSILON 1-4 MOLT BON ESTAT. 376346290 Regalem gos marro de raza petita. Molt simpatic 376331033 Canvio es lloga al setembre a Mi- ami, casa 3 hab, 1 bany,piscina privada,barbacoa,jard√≠n,tot planta bai- xa, a 10 min. de la platja 376376092 CANVIO Moto Honda Varadero 125. Preu consultar. 376092 376323387 canvio remolc plataforma plana de 2.5m de llarg i 1.40m de ample per moto trail antiga tipo honda dominator ,kawasaki klr o similar. 376326545 Canvio. Cotxe familiar 4x4. Any 2006, per monovolum o furgo. Telf. 326545. 376618358 CAMBIO LANCIA YPSILON 1-4 MOLT BON ESTAT. 376655670 CANVIO SANG YONG PIK UP DEL 2005,TURBODIESEL,83.000KM,4X4 ELECTRONIC,FULL EQUIP MES ALTRES EX- TRES , UNA SOLA MA I BEN CUIDAT.CON- TACTAR AL NUMERO DE MOVIL 380197 376324669 Canvi Moto honda 125CBR EN BON ESTA Pre. A combindre.324669 376324669 Canvi d’aire calent per aire fret a/c .35 AUTO 376686652 Canvio quad yamaha raptor 350r, any 2009, 1000km. 376351061 CANVIO Kawasaki Ninja zx6r itv al dia ,muy bien cuidada. 376346290 Es regala gos de raza petita, marr√≥. Molt cariny√≥s. 376639586 Canvio mercedes slk 230 kompressor 193 cv descapotable amb tot al dia,100.000 kms i en perfecte estat.tot demostrable 376338575 Regalo gatets mascle de color negre o cendra, preciosos 338575 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376334479 Busco escarbat en bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376334479 Busco escarbat en bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. 376398083 Busco pis andorra escaldes amb calefac- cio inclosa 400 , o 500 molt urgen 376644860 CANVIO ordinador de sobretaula, nomes torre, dual core 3.0, 4 gb de ram, 450 gb disc dur, grafica gt440 1gb i modem wifi, escolto ofertes 376644860 BUSCO Box per un cotxe a sant julia // M. R. el fotoreporter Hi ha una zona per estacionar motocicletes a tot just trenta metres, però segurament caldria caminar massa. Dimecres 6 Casament? Bateig? Comunió? Recorda Av. Fiter i Rossell, n. 6, 2n 2a, Escaldes-Engordany. Tel.: 861 887

×