Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 5 de setembre de 2012

345 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia !! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 5 de setembre de 2012

 1. 1. DIMECRES 5DE SETEMBRE DEL 2012NÚM. 1727 La majoria dels comuns opten per rebaixar la cessió obligatòria al 5% www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 www.facebook.com/mesandorra El cap de Govern, Antoni Martí, rep l’ambaixador dels Estats Units, Alan Solomont, que aprofita per presentar-li la nova cònsol general a Barcelona, Tanya C. Anderson. //Pàg. 3 // T. M. segueix-nos a PARALÍMPICS FUNCIONARIS Sánchez compleix i Els estudis sobre les pensions han costat 55.640 euros rebaixa marca Els estudis sobre les pensions dels treballadors de l’administració encarregats pel Govern des del 2008 han costat a les arques públiques 55.640 euros. // Pàg. 6 El nedador Toni Sánchez es treu l’espi- mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 na dels 100 metres braça i aconsegueix ESCALDESENGORDANY rebaixar en un segon i mig la seva mar- Més de 12.000 persones als cicles de Música al carrer ca en la prova de 50 metres lliures. Els cicles de Música al carrer d’Escaldes-Engordany han aplegat més de 12.000 //FADEA // Pàg. 9 persones a la plaça Coprínceps aquest estiu. // Pàg. 7
 2. 2. 2 Dimecres, 5 de setembre del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS LLAR Mig ennuvolat D‛INFANTS ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella Obert de dilluns a Diumenge de MENÚS CONCERTATS 7,30 a 20,30 h. “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, Activitats extraescolars i dies esporàdics clatell de lluç, MATRÍCULA GRATUÏTA AVUI DIJOUS DIVENDRES llobarro, etc. BARRA DE “PINTXOS”, Fins el 15 de setembre Màx. 27º Màx. 27º Màx. 27º RACIONS, ENTREPANS Informa‛t al 838 979 Mín. 12º Mín. 12º Mín. 12º GELATS – TERRASSA Ens pots trobar, a Crta. De la Massana, CUINA BASCA Encreuament de Sispony Ed. Brecal, Baixos, La Massana Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Guerrero 2 Farmàcia de les Pistes AD400 ARINSALAv. Meritxell, 39 Av. d’Encamp, 9 Tel.: 838 566Tel.: 801 856 Tel.: 856 580 - 347 958 EUROMILIONS A Esfera Tecnologies Sorteig de dimarts 4 de setembre 11 17 18 39 44 podem evitar que arribis a aquest extrem 10 5 LA PRIMITIVA Sorteig de dissabte 1 de setembre Si vius o treballes 10 18 34 40 43 45 a la Massana Com. 19 Rei. 2 o Ordino, ens tens molt a prop. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Sorteig de diumenge 2 de setembre 29 31 36 40 53 Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com. Núm. clau 8 BONOLOTO Sorteig de dimarts 4 de setembreLA VEU DEL POBLE, SA 8 10 14 17 32 42PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit Com. 49 Rei. 5GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 1 de setembreCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 9 1 7 3 2DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 6 Sèrie 4DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióTRANSPORT DistriNor ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira Sorteig de dimarts 4 de setembreCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad 4 7 6 0 1Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005
 3. 3. Dimecres, 5 de setembre del 2012 3NOTÍCIESREUNIÓ DE CÒNSOLSLa majoria de comuns rebaixenla cessió obligatòria al 5 per cent// Andorra la Vella encara no ha pres la decisió, però sembla que pot ser del 0%Encara que la nova llei del sòl camp, Josep Mandicó i Jordi Mas, Francesc Camp, per començar apermet als comuns rebaixar tem- que exercien ahir de portaveus de preparar l’edició del 2014 a An-poralment (per un termini de la reunió de cònsols, van dir que dorra la Vella.nou mesos) fins a zero la cessió consideren que un 5% ja és un El ministre també va presentarobligatòria que s’ha de fer quan incentiu suficient perquè s’enge- als cònsols el pressupost d’An-es vol construir en sòl urbà con- guin nous projectes (que de fet dorra Turisme per a l’any quesolidat, cinc de les set corporaci- és l’objectiu de les modificacions ve. Mandicó i Mas van assenya-ons han decidit reduir-la només fetes a la llei) i que la decisió l’ha lar que el pressupost és similarfins al 5%. pres cada comú fent una valora- al d’aquest any, que és d’uns sis D’aquesta manera, tal com van ció interna tenint en compte la milions, i que la proposta d’apor-informar ahir els cònsols després quantitat de terreny consolidat tació per part de les corporacionsde la reunió mensual, Escaldes- de què disposa cada parròquia i que els ha fet el Govern també ésEngordany i la Massana passaran les possibilitats que hi ha que pu- gairebé la mateixa.del 15% al 5%; Canillo i Encamp, guin sorgir projectes. Així, en el D’altra banda, els cònsols vandel 10% al 5%, i Ordino es man- cas d’Encamp, Mas va assegurar tractar també de l’elaboració detindrà en el 5% que ja aplica ac- que s’ha optat pel 5% perquè ja és la llei de conservació de la natu-tualment. Segons van afegir, An- una aportació important a la gent ra. Es tracta d’un text que el Go-dorra la Vella i Sant Julià de Lòria que té possibilitats de construir, Un moment de la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols vern ha elaborat i ha tramès alsencara estan pendents de pren- tenint en compte que tampoc no que va tenir lloc ahir a Canillo. // T. M. comuns un parell de vegades perdre la decisió, ja que, almenys en hi ha gaire terreny consolidat. negociar-ne el contingut, però elsel cas de la capital, s’està avaluant Els cònsols creuen que la re- grés mundial de turisme de neu i mandataris comunals considerenla possibilitat de rebaixar-la fins baixa de la cessió “influenciarà de muntanya, que cada dos anys que no s’han tingut en compteal 0%. La mesura entrarà en vigor una mica”, però són realistes i no Les corporacions organitza un comú, amb l’objec- els punts que ells havien posatun cop la llei es publiqui al But- esperen que puguin entrar gaires temen que la llei tiu que no hi hagi un trencament en relleu, per la qual cosa torna-lletí Oficial del Principat d’Andorra projectes, vista la situació econò- entre cada edició i es pugui fer un ran a fer arribar a l’executiu una(BOPA), que es preveu que sigui mica i el “termini just” que pre- de natura envaeixi millor seguiment de l’organitza- proposta més concreta. De fet,aquesta mateixa setmana, i els co- veu la llei per poder-los presentar. competències ció de l’esdeveniment. Aquesta temen que la llei envaeixi les se-muns aprovin la reducció, dins el D’altra banda, un altre dels qüestió va sorgir arran de la com- ves competències.termini d’un mes. punts tractats va ser la creació pareixença a la reunió del minis- Redacció / Agències / Andorra la Vella / Els cònsols de Canillo i En- d’una secretaria tècnica del Con- tre de Turisme i Medi Ambient, @mes_andorraREUNIÓ INSTITUCIONAL DIPLOMÀCIAMartí s’entrevista amb Vivesper abordar l’actualitat políticaEl cap de Govern, Antoni Martí,es va traslladar ahir al Palau Epis-copal per mantenir una trobadaamb el copríncep bisbe, Joan-Enric Vives. En el transcurs dela reunió, el copríncep i el cap deGovern, que va assistir a la tro-bada acompanyat del cap de Ga-binet, Esteve Vidal, van tractardiverses qüestions relacionades // T. M.tant amb els projectes políticsen els quals treballa actualment Martí rep l’ambaixador i la noval’executiu com amb les relacions cònsol dels EUAexteriors del Principat en l’inici Martí i Vives en un moment de la trobada, ahir. L’ambaixador dels Estats Units, Catalunya, Aragó, les Balears idel nou curs polític. // BISBAT D’URGELL Alan Solomont, va mantenir Andorra, Tanya C. Anderson. Aquesta trobada s’inscriu en ahir una reunió amb el cap de Entre les qüestions que vanel marc de les relacions institu- tot just una setmana després del per posar-la al dia dels diferents Govern, Antoni Martí, que va tractar hi ha incrementar els servir per presentar la nova intercanvis comercials i les re-cionals habituals entre el coprín- viatge de Martí a París per entre- assumptes. cònsol general dels Estats Units lacions econòmiques entre elscep i el cap de l’executiu, tal com vistar-se amb la representant del Redacció / Andorra la Vella / a Barcelona, amb jurisdicció a dos estats.preveu la Constitució, i se celebra copríncep francès, Sylvie Hubac, @mes_andorra
 4. 4. 4 Dimecres, 5 de setembre del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? L a gran majoria de les corpo- racions parroquials han optat finalment per rebaixar la cessió dificultats que tenen els comuns per quadrar la caixa, es feia difícil pensar que poguessin renunciar Envia les teves cartes al director obligatòria que s’ha de fer quan a una possible font d’ingressos, o les teves opinions es vol construir en sòl urbà con- encara que siguin poquets. I és a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. solidat al 5%, i només Sant Julià que malgrat que des de l’executiu Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així de Lòria i la capital, que s’havia es vulgui reactivar la construcció com la parròquia de residència. plantejat rebaixar-la al 0% que amb aquesta modificació, la no L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. permet la modificació de la llei del proliferació de nous projectes res- sòl, encara no s’han pronunciat. pon més a la situació de crisi eco- No hi ha cap dubte que la decisió nòmica que no pas al percentat- generalitzada de mantenir algun ge de cessió. No obstant, tipus de percentatge de cessió caldrà esperar nou mesos és bastant lògica. I és que, tenint per veure quin és el resul- en compte la situació actual i les tat de la mesura. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA Joan-Marc Miralles Escaldes-Engordany Universitat d’Andorra Museu de l’Electricitat @jmmiralles @comueeL’UdA presenta la desena edició del Post- el Camí Hidroelèctric d’Engolasters realit- Substituir GolTV per Canal+ Liga és com si no us perdeu la darrera visita nocturna agrau en Dret andorrà zarà dues visites el dissabte 8 de setem- et canviessin el cotxe per un patinet i a més l’exposició de Joan Miró al CAEE. Si voleuwww.uda.ad bre, una a les 11h i una a les 15h. pagant... bravo @AndorraTelecom #etfelicitofill assistir-hi reserveu al telèfon 802255. FC Andorra AgendaAD Turisme Encamp Punt Jove de Canillo @FCA_oficial @AgendaAD5 de setembre, a les 19.30 hores al Prat Durant aquesta setmana el Punt Jove L’equip de futbol fitxa Darío Isern, davanter que Ja saps que a la pàgina web http://www.Gran d’Encamp, classe magistral de ball en de Canillo estarà obert de les 13 h a les estava a prova i que ha convençut Justo Ruiz. agenda.ad pots saber totes les activitatslínia a càrrec de Meritxell Romera de BELA 14 h. Havia jugat al Tomelloso i Rayo Majadahonda. culturals que es fan al Principat d’Andorra? Vallnord Delfi Roca Turisme Alt Urgell Pij Encamp @Vallnord @delfiroca4ª Circular del Pantà d’Oliana, 8 i 9 de Ja podeu demanar informació de les activi- Vallnord Bike Park obrirà tots els caps de La reducció d’un 60% del pressupost de po-setembre #caminada de resistència per tats esportives D’ENCAMP - PAS DE LA CASA setmana del mes de setembre. lítica lingüística dona els primers fruits: obredescobrir la part sud de l’#alturgell AL NÚMERO DE TELÈFON 732700 a Andorra 1 “Cerveceria” 1000 “Montaditos” MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaJuliol i agost s’acomiaden amb una ocu- Royo creu que no hi ha marge per reta- Rodríguez compareixerà davant les comis- Calsina mostra la “sorpresa” per la mancapació global del 61,5% llar més la plantilla www.bondia.ad sions de Sanitat i d’Afers Socials per parlar d’informació http://bit.ly/Q26qbiwww.elperiodicdandorra.ad sobre la reforma sanitàri http://forum.ad/? RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariandorraL`agost del 2012 el més càlid i sec dels La CASS demana al Govern retardar la Serveis informatius: Substituït el canal El jove Xavier Cardelús correrà una cursadarrers anys jubilació als 67 www.diariandorra.ad Gol Television pel Canal+Lliga http://dlvr. del campionat d’Espanya http://www.www.rtva.ad it/25fhSq diariandorra.ad/index. Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @PeriodicANDUn petit incendi causa danys materials Prudència davant la pèrdua de poder Les Jornades europees del patrimoni L’escola inclourà nous continguts enen una perruqueria de la capital www. adquisitiu a Espanya descobriran l’art menys accessible http:// educació per la ciutadania http://dlvr.bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad bit.ly/Q2at7D it/25jL19 #andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimecres, 5 de setembre del 2012 5 Padel tour Land R and Rover 2 0 1 2 TORNEJOS BARCELONA ANDORRA BARCELONA 5 - 8 de setembre 14 - 16 de setembre Octubre DAVID LLOYD ARSENAL CLUB TURÓ Clínics amb: Juan Martín Díaz Fernando Belasteguín Carolina Navarro Cecilia Reiter Valeria Pavón Alejandra Salazar Organitza: Col·labora: Patrocina:
 6. 6. 6 Dimecres, 5 de setembre del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridel’home més gras del món va ser un nord-americà que va 1.000 milions d’euros són els que ha demanat el Govern 5 de setembre de 1997arribar a pesar 635 quilos? d’Andalusia a l’executiu central per falta de liquiditat. Mor la monja albanesa Teresa de Calcuta.FUNCIONARIS UNIVERSITAT D’ANDORRAEls estudis sobre les pensions L’UdA inclou el postgrau en dret andorrà al nou curstenen un cost de 55.640 euros La Universitat d’AndorraEl Govern va respondre ahir a la (UdA) presenta la desena edi-pregunta dels socialdemòcrates ció del postgrau en dret an-sobre el cost dels estudis de les dorrà per al proper curs acadè-pensions dels funcionaris, que ha mic 2012-2013, i així es mantéestat de 55.640 euros. En aquest l’oferta biennal d’aquest progra-sentit, es va encarregar un pri- ma, que ha gaudit d’una granmer estudi el 2008 a AON Gil y acceptació des de la primera La Universitat d’Andorra.Carvajal Consulting SA (AON convocatòria, l’any 2000. Les // ARXIUConsulting), per valorar els com- preinscripcions es poden fer apromisos de jubilació anticipada la pàgina web de la Universitat rà, la Fundació Crèdit Andorrà(prejubilacions) i obligatòria i d’Andorra: www.uda.ad. es fa càrrec d’un 56% del cost dedel personal passiu del Govern. L’últim estudi va ser adjudicat a Vincles, de Crèdit Andorrà. La Universitat d’Andorra la matrícula, cosa que en fa moltAquests treballs, d’un import de // T. M. compta amb la col·laboració de més assequible el cost.37.440 euros, es van contractar la Fundació Crèdit Andorrà, el El programa té una càrregamitjançant adjudicació directa, de prestació de serveis d’AON El Govern assenyala en la seva Consell Superior de la Justícia de 24 crèdits europeus, corres-en tractar-se d’una prestació de Consulting. resposta que l’estudi actuarial i l’Institut d’Estudis Andor- ponents a 240 hores lectives i aserveis personal o d’un encàrrec Les conclusions dels dos es- s’ha d’actualitzar cada any i per rans per desenvolupar aquesta aproximadament 400 hores dedirecte del Govern. tudis actuarials es van trametre això va demanar pressupost a formació específica en dret an- treball individual necessari per Posteriorment, el 2010, el al servei de Comptadoria del mi- tres empreses especialitzades en dorrà, que ja ha arribat a la de- preparar les sessions lectives iGovern va contractar l’empre- nisteri encarregat de les finances aquest tipus de treballs per actu- sena edició. l’examen final.sa BIBM Assegurances per a la el 15 de març del 2011, i van per- alitzar el del 31 de desembre del La Fundació Crèdit Andor- Les sessions lectives tenenrealització d’un estudi de plans metre quantificar i provisionar 2010. Van ser AON Consulting, rà, amb l’objectiu de contribuir llocs els dimarts i els dijous dede jubilació per al personal de als estats financers del Govern, BIBM Assegurances i Vincles de al desenvolupament i al progrés les 18.30 a les 21.30 a la Univer-l’administració general, per un en data de tancament de l’exer- Crèdit Andorrà, que va obtenir social, té subscrit un conveni de sitat d’Andorra. Excepcional-import de 6.240 euros. Aques- cici 2010, els compromisos i les l’adjudicació per 11.960 euros en col·laboració amb l’UdA, a tra- ment, hi pot haver sessions enta contractació també va ser un obligacions que es reconeixen als ser el pressupost més barat. vés del qual contribueix a faci- dimecres.encàrrec directe i tenia com a ob- funcionaris pel que fa a prestaci- Redacció / Andorra la Vella / litar l’accés a la formació. En el Redacció / Sant Julià de Lòria /jecte complementar els treballs ons per a jubilació. @mes_andorra cas del postgrau en dret andor- @mes_andorraCAMPS DE NEUVallnord obre els ‘bike parks’ els l’entorn natural de Vallnord en bugui, quad o 4x4. A més, les àre- es de restauració de la coma d’Ar-caps de setmana de setembre calís i el Planell (Pal) ofereixen un ampli menú basat en la cuina de muntanya, amb la possibilitatVallnord ha comunicat que els Els remuntadors de la Serra II i nord Bike Park. Els qui hagin de gaudir de l’entorn a les terras-seus bike parks estaran oberts del Cubil no estaran oberts, ja adquirit el forfet de tempora- ses panoràmiques.durant els caps de setmana de se- que seran sotmesos a un procés da només han de passar per les Nous horaris d’obertura. L’estació recorda que el teleca-tembre. Durant aquests caps de de manteniment per la tempora- taquilles del sector Pal per sol- // VALLNORD dira de Creussans, que està situ-setmana es posarà en marxa el te- da d’hivern. licitar l’ampliació del passi sense at al sector Arcalís, va tancar leslecabina de la Massana i es podrà Els amants d’aquest esport cap cost addicional. tembre els extres que ofereix, portes aquest diumenge passat,practicar descens pels circuits tindran un preu especial i únic, Vallnord també ha manifestat com les activitats de passejar en 2 de setembre.Maxiavalanche Enduro, Maxia- de deu euros, els últims tres caps que estaran disponibles durant poni, el circuit de kàrting, el La- Redacció / La Massana /valanche, Old School i Route 66. de setmana d’obertura del Vall- aquests caps de setmana de se- ser Combat i les excursions per @mes_andorraSUCCESSOS REMODELACIÓ DE LA NAU Incendi en una L’església de Sant Esteve perruqueria Els bombers van extingir ahir un tanca un mes per obres petit incendi en una perruqueria del número 31-34 del carrer Maria La nau central de l’església de el mes de setembre, els dies Pla de la capital. L’avís es va rebre a Sant Esteve d’Andorra la Vella feiners només hi haurà oberta les set del matí tocades i el foc es va donar per apagat en pocs minuts. El estarà tancada durant un mes la capella del Santíssim, mentre succés va causar diversos danys ma- per fer-hi treballs de pintura. El que la nau central estarà tanca- terials però sense ferits, tot i que la Comú d’Andorra la Vella va in- da. Aquest tancament implica propietària del local va patir un atac formar ahir que aquestes obres que els funerals se celebraran d’angoixa. Tres dotacions dels bom- es fan amb motiu de la celebra- a l’església de Santa Maria del bers van participar en l’extinció. ció del 50è aniversari de la be- Fener. nedicció de l’ampliació i refor- Redacció / Andorra la Vella / //BOMBERS ma del temple. Per tant, durant @mes_andorra
 7. 7. Dimecres, 5 de setembre del 2012 7 N¿Sabies que... La dada Efemèridea França es consumeixen 200 milions de granotes l’any? 4.500 milions d’euros són els que l’Estat espanyol ingressarà 5 de setembre de 1946 de forma immediata a Bankia a l’espera de concretar el rescat Neix el cantant de Queen Freddie Mercury. europeu.NOVES ENTITATS CERTAMENEs crea la primera associaciócultural argentina d’AndorraUn grup de residents argentinshan creat la primera associaciócultural d’aquest país a Andor-ra, que ha rebut el nom de LaQuerencia. El seu president,Eduardo Quiroz, ha explicat queel principal objectiu d’aquestanova entitat, a banda d’aglutinarel nombrós col·lectiu argentí, és La finalista del 2010, Patricia Grey.aconseguir tenir un cònsol ho- // T. M.norari per poder fer els tràmitsconsulars sense haver de despla-çar-se a Barcelona, tal com ja han El quart premi literari jaaconseguit altres col·lectius comel peruà, l’equatorià i l’italià. té els sis semifinalistes Demà, dijous 6 de setembre,es farà la presentació oficial de La Com ja és habitual des de fa A l’hotel Coma d’OrdinoQuerencia, la primera associació quatre anys, els escriptors i van anunciar els sis semifinalis-cultural argentina a Andorra. Un professors universitaris Gilian tes de la present edició del Pro-dels seus primers reptes és acon- i Verner Bicley passen les seves verse: Sophronia Liu, de Hongseguir poder fer els tràmits con- vacances d’estiu a Ordino, on a Kong, per Shimmering sea;sulars per correu, mitjançant la L’associació es reunirà al Món Bohemi. través del seu segell editorial, Laura Salomon, de Nova Ze-figura del cònsol honorari, amb // ARXIU Proverse Hong-Kong, orga- landa, per Vera Magpie; Patricial’objectiu de facilitar les reno- nitzen el premi literari inter- Laverne, de les Bahames, pervacions de documents oficials, ja que n’hi ha molts que tenen La intenció és poder donar a nacional Proverse per a obres Chasing light; Lawrence Gray,l’obtenció de la documentació doble nacionalitat i consten a conèixer el seu país, la seva cul- escrites en anglès o traduïdes a d’Anglaterra, per Odds anddels argentins que vulguin tre- Andorra amb el passaport italià, tura i la seva gastronomia entre aquesta llengua. sods; Birgit Linder, d’Alema-ballar al Principat temporalment espanyol o francès, i per tant es la població andorrana. Així ma- Els Bicley han aprofitat l’es- nya, per Shadows in deferment,o les homologacions de títols fa molt difícil xifrar el nombre teix, tenen previst participar en tada a Ordino per anunciar els i Penelope Tremayne, d’Angla-acadèmics. real d’argentins que viuen al la fira que se celebrarà al mes de semifinalistes d’aquesta quarta terra, per From the Vineyard. Al El president de l’associació ha Principat. novembre al Pas de la Casa, així edició del premi i llegir alguns novembre es donaran a conèi-explicat que tenen constància Una de les primeres activi- com organitzar diverses activi- fragments de les obres. Tot això xer els finalistes i el guanyadorque hi ha uns vuit-cents residents tats de la nova associació serà la tats per al col·lectiu. ha estat possible gràcies a la col- s’anunciarà l’any que ve.amb nacionalitat argentina, tot participació en la Fira d’Andorra Agències / Andorra la Vella / laboració de la comunitat an- Redacció / Ordino /i que la xifra és molt superior la Vella aquest octubre vinent. @mes_andorra glosaxona resident al Principat. @mes_andorraACTUACIONS ‘L’ANDORRA DELS PAISATGES’Música al carrer aplega més El concurs de fotografia es tanca el 17 de setembrede 12.000 persones a l’estiu El termini per presentar obresEls cicles de Música al carrer, que al primer concurs de fotografias’emmarquen en el 28è Festival digital, que ha rebut el nom deinternacional Colors de Música l’Andorra dels paisatges, s’acaba-d’Escaldes-Engordany, han aple- rà el 17 de setembre i els gua-gat més de 12.000 persones du- nyadors es donaran a conèixerrant aquest estiu. Aquesta xifra durant el mes d’octubre. El con-és molt superior a la de l’any pas- curs és organitzat pel Govern,sat, quan més de 7.000 persones el Centre Andorra Sosteniblevan assistir als cicles. i MoraBanc, i es va convocar MoraBanc patrocina el premi. La Setmana de jazz, que va coincidint amb la ratificació del // T. M.tenir lloc entre el 9 i el 14 de Conveni Europeu del Paisatgejuliol, va aplegar més de 3.900 per part d’Andorra. inclou les fotografies presespersones, que van assistir a sis Un dels concerts d’aquest estiu. Les bases i tota la informa- amb càmera digital, amb duesconcerts amb cinc grups. La ma- // T. M. ció d’aquest primer concurs categories, una per a majors dejoria dels assistents van ser gent de fotografia es poden trobar 18 anys i l’altra per a menorsdel país, encara que també es va l’assistència d’unes nou-centes centració de tots els concerts a la a la pàgina web de MoraBanc d’edat. La segona modalitat ésconstatar la presència de turistes persones. plaça Coprínceps, en lloc de fer- (www.morabanc.ad) i també a per a les fotografies captadesatrets per la música. Una de les El cicle Músiques del món los a la Creu Blanca. El canvi ha la del Centre Andorra Sosteni- amb telèfons mòbils i altres dis-novetats d’aquest any ha estat va tenir l’assistència de més de propiciat l’augment de públic. ble (www.sostenibilitat.ad). positius electrònics.la doble sessió celebrada el dis- 8.300 persones. La principal Redacció / Escaldes-Engordany / El certamen té dues moda- Redacció / Andorra la Vella /sabte 14 de juliol, que va tenir novetat de l’estiu ha estat la con- @mes_andorra litats principals. La primera @mes_andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 5 de setembre del 2012   INSCRIPCIONS OBERTES dels Del 14 al 16 Paco Gonzalez / Yeli Rodriguez www.andorrafitness.com de setembre del 2012 Ivan Monleón / Rita Florit informació: +376 738 573 Noel Ruiz / Olga Sanchez Cano club@anyospark.com Formació cyclo: Pere Marquina COL.LABOREN PATROCINA I ORGANITZA www.anyospark.com
 9. 9. Dimecres, 5 de setembre del 2012 9E SPORTSJOCS PARALÍMPICS ESQUÍToni Sánchez aconsegueix batre la Kevin Esteve s’entrena a Xileseva marca personal als 50 lliures Els esportistes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ja han començat a treballar de// L’andorrà va rebaixar el seu temps un segon i mig, però no va baixar del minut cara a la propera temporada d’hivern, i per això Kevin Este-Nova gesta de l’esport andorrà. va quedar molt a prop. “M’hau- ve i Marc Oliveras han marxatToni Sánchez es va convertir ahir ria agradat arribar als 59 segons, a la localitat xilena de la Par-en el primer esportista nacional però no ha pogut ser i això que va per disputar dos descens ia poder acabar una prova d’uns he anat al màxim durant els 50 dos gegants, respectivament.Jocs Paralímpics d’estiu, a més metres”, va comentar l’esportista. Aquestes curses corresponende ser el primer andorrà a parti- Tot i rebaixar la seva marca al circuit SAC-FIS (la Copacipar-hi. L’alegria va ser doble, ja personal, Sánchez va quedar en Europa de l’hemisferi sud).que a més de superar el desànim l’última posició de la seva sèrie. La federació vol que Esteveque havia suposat la desqualifica- La victòria va ser per al nord- continuï la seva millora en lesció de dissabte passat en la prova americà Lantz Lamback, que proves tant de velocitat comdels 100 metres braça, el neda- amb un temps de 28,29 va acon- de tècnica i aquests entrena-dor va aconseguir rebaixar en un seguir batre el rècord d’Amèri- ments l’ajudaran a afrontar lasegon i mig la seva millor marca ca. No només això, a la sèrie de temporada.personal en els 50 metres lliures. Sánchez el xinès Shiyun Pan va La participació en aques- D’aquesta manera, l’actual mi- batre el rècord asiàtic amb un tes curses forma part dels en-llor marca personal de Sánchez crono de 28,97. Sánchez preparant-se per a la prova. trenaments de pretemporadaes troba en 1.00,84 minuts, en- A l’altra sèrie, el millor temps // FADEA que l’equip andorrà està duentcara que no va poder baixar del va ser per a l’anglès Matthew a terme en aquesta estacióminut, com era la seva intenció Walker, que va fer un temps de un món molt maco perquè la conjuntament amb l’equipen un principi. “Estem molt con- 28.59, mentre que l’australià gent és molt bona”, exposa, però de França de Copa del Montents de la seva prova, ha estat Matthew Levy va aconseguir ba- No creu que sigui gairebé descarta competir altra d’aquesta especialitat. Els re-molt bé, i sobretot estem con- tre el rècord d’Oceania amb una gaire factible vegada en uns Jocs Paralímpics. sultats aconseguits en els en-tents amb el resultat perquè hem marca de 28.63. “He pogut venir per invitació i trenaments que van fer dillunsaconseguit complir els objectius “He fet el que he pogut amb tornar a competir per aconseguir arribar fins aquí “són força correctes, encaraque ens havíem marcat des d’un molt orgull i honradament”, va en uns Jocs amb la mínima hauria de rebai- que som molt conscients queprincipi”, va assegurar el seu en- comentar el nedador, que va dei- xar la meva marca entre 17 i 18 tots estem encara en fase detrenador. xar clar que “només fa tres anys segons, i ho veig molt complicat rodatge”, ha assegurat el di- Abans de ficar-se a la piscina que m’entreno i ja sé que mai no perquè són molts segons encara rector tècnic de la federació,de l’Aquatic Center de Londres, podré aconseguir els temps d’at- que tingui quatre anys per entre- Carles Visa.Sánchez va rebre els últims con- letes que han estat a la piscina nar-me”, assenyala. El nedador, La FAE va destacar les bo-sells del seu tècnic, que “em van tota la vida”. que vol descansar aquest any, ha nes condicions de la pista ondonar seguretat i em van servir assegurat que “no crec que sigui tenen lloc tant les competici-per no repetir els errors que vaig PROPERS JOCS PARALÍMPICS gaire factible tornar a competir ons com els entrenaments i lescometre dissabte”. Un cop a la Sánchez ha gaudit molt de l’ex- en uns Jocs”. va qualificar “excel·lents”.piscina, el nedador andorrà va periència de Londres. “Ha estat Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /lluitar per baixar del minut, i s’hi una experiència molt grata i és @mes_andorra @mes_andorraFUTBOL TRIATLÓ ESCACSLa FAF tanca un partit amistós Sis atletes a Pontevedra Derrota contra Lituània (1-3)contra Islàndia al novembre El club Triatló Serradells par- La delegació andorrana va ticiparà aquest cap de setma- patir ahir, en la setena ronda,La Federació Andorrana de Fut- bons resultats i per tant serà un na vinent en el Campionat una nova derrota per 1 a 3, enbol (FAF) va aconseguir tancar partit complicat”. d’Espanya de triatló olímpic, aquest cas contra Lituània,ahir un amistós contra Islàndia, Islàndia ocupa la 130a posi- que es disputa a Ponteve- una selecció teòricament su-que es disputarà el 14 de novem- ció del rànquing FIFA amb 250 dra amb sis representants. perior ja que surt amb el nú-bre a l’estadi Comunal. Aquest punts, mentre que Andorra ha L’organització ha previst la mero 67 del rànquing i que japartit s’ha pogut programar per baixat dues places i ocupa la po- presència d’uns quatre-cents havia guanyat els andorransles bones relacions entre les dues sició 200 amb 15 punts. triatletes d’arreu d’Espanya. en les últimes Olimpíadesfederacions, i és que Andorra ja Els andorrans van jugar amb Tot i això, ara per ara Koldo es Els esportistes andorrans que a Khanty-Mansysk. Òscarva jugar el maig del 2010 un en- Islàndia el 2010. // ARXIU vol centrar en els dos partits ofi- hi competiran són Eloi Fort, de la Riva i Raül García vanfrontament amistós contra Islàn- cials que disputarà la selecció, i Èric Sallés, Gerard Baella, fer taules contra Vidmantasdia, que representava el primer oficials que jugarem hem pogut és que aquest divendres obrirà la Sergi González, Jordi Cerro Malisauskas i Tautvydas Ve-partit com a seleccionador de trobar un rival que ens servirà fase de classificació per al Mun- i Pere Marquina. Una gran drickas, mentre que Marc Si-Koldo Álvarez. per provar coses noves i nous dial a l’estadi Comunal contra quantitat de representants per monet i Daniel José Queraltó El tècnic no guarda un bon jugadors”, afirma el selecciona- Hongria i dimarts s’enfrontarà a un dels campionats més im- van perdre contra Mindaugasrecord d’aquell matx, ja que els dor, que assegura que “Islàndia amb Romania. portants. Beinoras i Kestutis Labeckas.tricolors van sortir golejats per és una selecció forta. Els seus Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /4 a 0. “Després de quatre partits equips de base han tingut uns @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimecres, 5 de setembre del 2012
 11. 11. Dimecres, 5 de setembre del 2012 11CLASSIFICATS Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 FEM VISITES Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Ed. Alzina, pisos d’1 dorm. a partir de (pq. opcional) 300 € LA MASSANA Ed. Través, 1 dormitori, moblat + pq. 300 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dorm., 1 bany, moblat. 380 € ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res., 1 dormitori, 1 bany, pq. 425 € Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € ENCAMP CERQUEM CUINER/A Bellesguard, 2 dorm., 1 bany, terrassa 450 € XALET A CERTERS (ALT ESTÀNDING), 3 DORMITORIS, 2 BANYS, JARDÍ PRECIÓS, PQ. PER A 2 COTXES, CUINA EQUIPADA MOLT GRAN, LLAR DE FOC, VISTES I SOL. 1.500 € + DESPESES I CAMBRER/A EN TRASPÀS Interessats, truqueu al tel. 677 934 (Sra. Mary) o envieu un correu electrònic a: MAJOR D’ALIMENTACIÓ andorra100m@hotmail.com Local de 160 m2 x Particular lloga pis d’1 habitació ANDORRA PIS, 2 HABITACIONS DOBLES, Es compra pis a Andorra la 5 m d’alçada amb mobles a ENCAMP SENSE MOBLES, AMB CUINA INDEPEN- Vella o Escaldes, cèntric.Balcó, bona vista, possibilitat de pàrquing. DENT REFORMADA, AL C/ BONAVISTA. Màxim 200.000 € PREU MOLT INTERESSANT! 1 mes de dipòsit més 1 mes corrent. PREU: 450 EUROS (Facilitats al pagament del dipòsit.) Tel. 73 73 73 o Toro ANDORRA PIS, 2 HABITACIONS, TOTAL- PREU: 395 € - Tel. 321 349 MENT MOBLAT, A CIUTAT DE VALLS, AL a/e: comercial@cisa.ad COSTAT DE LES ESCOLES. EXTERIOR I 2 furgonetes Es ven pis a Encamp AMB BONES VISTES. PREU: 500 EUROS Es ven Honda ES TRASPASSA 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster Pantheon 150 RENTADOR per marxar del país, Logística Terrassa gran, llar de foc ARINSAL PIS DE 2 HABITACIONS MOBLAT, Color negre. Vistes i sol tot el dia AMB PÀRQUING, AL MIRADOR D’ENCAMP. 17.000 km amb clientela fixa. Preu negociable. Maquinària d’oficina PREU: 400 EUROS 350.000 € Preu: 1.400 € Truqueu en horari Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) TEL.: 321 248 Tel.: 32 53 85 d’oficina al 864 456 Tel.: 330 362 – 332 550 IMMOBILIÀRIA REIG col·legiat núm. 88 CO NSU LT I NG I GES TIÓ IMMO BILIÀRIA Av. Meritxell, 106 80 83 80 www.immoreig.com Restauradors, cuiners de talent, voleu progressar? ANDORRA LA VELLA. Ref. 2223 100 m2. LA MASSANA. Ref. 2277 80 m2. Rebedor, sala d’estar- Sala d’estar-menjador, cuina equipada, safareig, 3 dor- menjador, cuina office, 2 dorm. dobles, 1 bany com- mitoris, 2 banys complets. Armaris encastats. Molt cèn- plet, 1 lavabo. Armaris encastats. Moblat i equipat. Sol tric. PREU: 289.000 € i vistes. Molt cèntric. 1 pq. i 1 traster. PREU: 185.000 € Es lloga restaurant DON PERNIL (Sta. Coloma) ANDORRA LA VELLA. Ref. 2241 60 m2. ENCAMP. Ref. 2310 45 m2. Sala d’estar-menjador, cui- Sala d’estar-menjador, cuina separada, 1 dorm. amb na oberta equipada, 1 dormitori doble amb armaris en- armaris encastats, 1 bany complet. Terrassa tancada. castats , 1 bany complet. Cèntric. Lluminós. 1 pàrquing. Cèntric. Molt lluminós. PREU: 150.000 € Ideal per a inversors, fàcil de llogar. PREU: 63.000 € SANT PERE DEL TARTER - Ref. X-413 Superfície: 174 m2 aprox. Casa adossada OPORTUNITAT: Sense traspàs rústica situada en magnífica urbanització 600.000 € privada. Distribuïda en 2 plantes + altell. Gran sala d’estar-menjador, cuina ame- ricana, 4 dorm., 3 banys, sala d’estar. Terrassa. Sol i vistes. 2 pq. i 1 traster. Interessats, truqueu al LLOGUERS ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP tel. 329 633 Ref. LL-169 Sup.: 45 m2 aprox. Sala Ref. LL-168 Superfície: 105 m2 d’estar-menjador, cuina separada, 2 aproximadament, àtic dúplex. Sala Ref. LL-146 Superfície: 57 m2 aprox., rebedor, sala d’estar-menjador amb dorm., 1 despatx, 1 bany. Semireformat. d’estar-menjador amb llar de foc, llar de foc, cuina oberta parcialment A l’av. Meritxell. PREU: 400 €/mensuals cuina separada, 3 dormitoris, 2 equipada, 1 dormitori doble, 1 bany Ref. LL-170 Superfície: 75 m2 aprox. banys. Terrassa. Tot exterior. Sol i complet amb dutxa d’hidromassatge. Sala d’estar-menjador, cuina separada, vistes. 1 pàrquing. Sol i vistes. Seminou. 1 plaça d’apar- 3 dorm. Exterior. Molt cèntric. cament i 1 guardaesquís. PREU: 670 €/mensuals PREU: 600 €/mensuals PREU: 450 €/mensuals
 12. 12. 12 Dimecres, 5 de setembre del 2012 C OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 872 090 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : de Ocupacional i de Reconeixement El Servei d’Ocupació i l’Àrea de Formació Continuada, rant el mes de setembre ent amb Ski Andorra, oferiran du l’Experiència Professional, juntam cursos d’agent d’explotació. na els perfils següents: El Servei d’Ocupació preseleccio remuntador, Pers onal d’ajudant de conductor de client i personal de caixes i atenció al al Servei d’Ocupació. Per a més informació, dirigiu-vos mpte lloc de treball, però es tindrà en co L’assistència i l’ob tenció del curs no garanteixen un ball a les estacions d’esquí en el procés de selecció al moment de sol·licitar un lloc de tre per la temporada 2012-2013. N. B.: Per consultar la integritat de les ofertes de treball, podeu anar a la nostra pàgina web, www.treball.ad (Servei d’Ocupació, ofertes de treball). LA MASSANA - 1484 Apartament de 3 dormitoris a ple centre. Ideal per viure-hi tot l’any o com a inversió. Pàrking i traster. OFERTA! 195.000€ LLOGUER A LA BARTRA DE 60 m2 2 habitacions (amb armaris), 1 bany APARTAMENT AL MASNOU de 40 m2 ÀTIC a ESCALDES, HOSPITAL, 80 m2 complet, sense mobles, plaça 1 dormitori gran, 1 bany complet, 2 habitacions, 1 bany, d’aparcament, cuina independent, cuina independent totalment equipada, cuina independent, saló menjador, safareig molt ampli. Ref. 806 saló menjador. terrassa, pàrquing opcional (75 €) Preu: 500 € (despeses no incloses) Ref. 910 - PREU: 165.000 € PREU: 700 € ANUNCIS BREUS PER PARAULES VEHICLES o 639 092. cèntric, 1 dormitori, totalment Es ven SAAB 9.3 Sport Hatch, 1.9 equipat, moblat de disseny, TV..., 2 TID Linear. 113.000 km. Preu: Es lloga plaça de pàrquing a balcons. Solament 1 mes de dipò- 9.000 €. Tel.: 352 666 Encamp. Cèntric. Preu: 55 €. Tel.: sit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340 331 340 IMMOBLES Àtic a Encamp de 130 m2, 3 hab., 2 OPORTUNITAT, es lloga a La Es traspassa bar restaurant al banys, 2 terrasses, cuina equipada Massana, baixos de 4 hab., bany centre de la Massana. Interessats, i tancada, sala d’estar i menjador ENCAMP -d.u.- - REF.1504 CANILLO - REF. 1500 complet, cuina tancada, menjador truqueu al 73 73 73. separats, llar de foc, vistes i 1 WC, Estudi-àtic al centre al costat de les Apartament de 2 dormitoris amb vistes i bany auxiliar. Tot exterior i amb box per a 3 cotxes. Preu: 400.000 escoles. Sostres alts, possibilitat de fer un fantàstiques de les pistes d’esquí. Al mobles. Preu 650€ . Telf. 835 356 Es lloga a Encamp apartament euros. Tel.: 330 110 altell ampli. Pàrking comunitari. Moblat i costat de les pistes del Hotel Canaro. equipat per entrar-hi directament. Sol tot el dia. Pàrking i traster. Ideal per Classificats, vacances o inversió. A reformar. OFERTA!!! 59.995 € OFERTA!!! 105.500 € breus per paraules A partir de 4 €/dia Centre de serveis Immobiliaris Cisa Grup Màxim 25 paraules Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra Publicació mínima d’una setmana
 13. 13. Dimecres, 5 de setembre del 2012 13ENTRETENIMENTTroba les 7 diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anteriorSUDOKU AULA ESTUDI PITÀGORES 1 2 3 5 7 4 3 2 6 4 1 5 8 9 7 4 9 1 7 6 8 3 5 2 centre de reforç escolar 7 8 5 9 3 2 6 1 4 7 8 9 8 4 2 1 7 3 5 6 9 6 3 MATRÍCULA OBERTA CURS 2012-2013 1 3 7 5 9 6 2 4 8 3 6 4 5 6 9 8 2 4 7 3 1 7 1 9 » Professors especialitzats en dificultats 2 5 4 6 8 9 1 7 3 5 3 7 9 6 7 1 3 8 2 3 5 4 1 7 4 9 8 2 6 5 2 8 9 daprenentatge » ESTIMULACIÓ COGNITIVA 2 8 4 1 9 2 5 6 3 7 8 6 5 1 (raonament, lògica, estratègies destudi...) » Repàs en general. Tots els nivells 7 4 2 2 4 7 2 6 4 8 3 5 9 1 » Reeducació 3 5 8 9 1 7 6 2 4 9 5 3 1 8 7 » Reforç danglès i francès 1 9 2 5 6 4 8 3 7 8 3 5 1 7 2 4 6 9 » Preparació selectivitat 1 6 2 3 4 6 7 4 8 3 9 1 5 2 5 4 7 6 2 1 9 8 3 » Majors de 25 anys 7 3 9 1 2 6 1 3 9 8 7 4 5 9 8 3 7 4 5 2 1 6 867 131 / 330 786 TROBA LA PARAULA AMAGADA Descobreix la paraula amagada prement les tecles. Recorda que pots prémer Q_____ mes d’un cop cada tecla per obtenir diferents lletres. 7 8 2 3 7 3 La paraula amagada anterior és: COTXE

×