Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 31 juliol de 2014

208 views

Published on

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui.
Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Diari del 31 juliol de 2014

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra Dijous De juLioL DeL 2014 31 NÚm. 2201 Av.Meritxell,9,6è-2ª ANDORRA LA VELLA Tel. 818 765 - www.quiropracticandorra.com L’ESPECIALISTA EN LA COLUMNA VERTEBRAL-SISTEMA NERVIÓS ¿CONEIXES LA QUIROPRÀCTICA? Mal d’esquena, traumatisme cervical, lumbàlgia, hèrnia discal, migranya, fibromiàlgia, estrès, insomni, vertigen, problemes respiratoris, disminució de mobilitat, problemes digestius, etc... Av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota - 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Podem evitar que arribis a aquest extrem Serveis per a particulars i empreses Els privats no podran oferir als clients transport internacional ElGoverndónaelvistiplaualprojectedelleidelstransportspercarretera,untextquebusca“ordenar”i“actualitzar” lanormativasobrelamatèria,quedatadel1985i1993.//Pàg.3 // sfga David Eudal entra al cos tècnic com a tercer entrenador El fins ara tècnic del sènior B del BC Andorra fa el salt al primer equip i s’incor- pora com a tercer entrenador per al projecte del club a l’ACB. bàsquEt // Pàg. 9 Els drets humans centren una formació per a educadors AINA acollirà a principis de setembre un curs d’educació en drets humans dirigit a professors, educadors i treballadors de joventut d’entre 20 i 35 anys. formació // Pàg. 7 La Massana reobre al trànsit la carre- tera de l’Aldosa un cop acabades les obres d’eixamplament que s’hi han portat a terme. Es reobre la carretera cs-335 a l’aldosa La massana // Pàg. 7// comÚ DE La massana El Govern aprova el programa de fo- ment de l’ocupació a zones allunyades dels nuclis, que preveu ajudes per als treballadors d’entre 40 i 160 euros. ajuda per treballar en nuclis llunyans ocupació // Pàg. 6 // sfga
 2. 2. 2 Dijous, 31 de juliol del 2014 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat dIReCToR Marc Segalés méS CoRReCCIÓ M. Àngels Sala ComeRCIaL I admINISTRaCIÓ Carme Garcia, Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució Carrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia andorra la Vella Pas de la casa farmàcia del fener Av. Bra. Riberaygua, 2 Tel.: 861 761 farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo MENÚ DEL DIA MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. BARRA DE “PINTXOS”, RACIONS, ENTREPANS GELATS – TERRASSA CUINA BASCA ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal Edifici Amadeus B · local 3 AD400 ARINSAL Tel.: 838 566 Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 h C/ de les Escoles, 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma (Principat d’Andorra) Tel. +376 723 937 · Fax: +376 723 940 · Mòbils: +376 322 343 · 358 707 info@construccionsramilo.com NOVETAT AANDORRA!! ANDORRA!! NOVA GAMA DE FORNS DE LLENYAA PARTIR DE 1.650 €, inclou entrega a domicili. ELECTROMECÀNICA Kit de + potència dièsel Economitzadors dièsel i gas Enganxall de remolcs Sensors de pàrquing Bateries Frens amortidors Tot tipus de llums, fars, olis i additius per a motors. Av. Santa Coloma, 85. AD500 Andorra la Vella Tel./Fax: 823 507 - Mòbil: 324 669 autoelectricbravo@gmail.com SERVEIS ANTICRISI Diagnosi a partir de 15 € Manteniment a partir de 25 € − Càrrega de gas R134a. 30 €, fins a 400 gr. − + de 500 gr. a 35 € − Ecològic 100%, 500 gr. 40 € − Canvis d’oli amb filtres 4 l. A partir de 58 € − Controls de nivells gratuïts − Reparació d’alternadors el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 26º mín. 11º màx. 27º mín. 13º màx. 23º mín. 13º AVUI ReCUpeRARemelJUlIOl dIVeNdRes dIssAbte Sèrie 12 Sorteig de dimarts 29 de juliol Sorteig de dissabte 26 de juliol Sorteig de diumenge 27 de juliol Sorteig de dimecres 30 de juliol Sorteig de dissabte 26 de juliol Sorteig de dimecres 30 de juliol euromilioNs la PrimitiVa boNoloto loteria NacioNal oNce LA GROSSA de la primitiva 3 9 10 23 35 40 43 6 3 8 6 9 3 4 9 3 6 18 27 47 Núm. clau 1 Com. Rei.23 9 2 6 9 1716 45 Com. Fracció 15 3 Rei. 5 Sèrie 7 7 11 28 4337 49 9 5 ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ Interessats, truqueu al tel. 352 463 Especialitat en ‘pop a feira’ Menú diari Plaça Major, 4. Tel. 842 903 - SANT JULIÀ DE LÒRIA La Massana Encamp Sant Julià de Lòria
 3. 3. 3Dijous, 31 de juliol del 2014 notícies llei dels transports Els privats no podran oferir als clients transport internacional //la regulació fixa l’exclusivitat per als taxistes i les empreses de transport públic El Govern va aprovar ahir el projecte de llei dels transports per carretera, un text que busca “ordenar” i “actualitzar” la nor­ mativa actual en aquesta ma­ tèria, que data dels anys 1985 i 1993. Es tracta d’una regulació llargament reivindicada pel sec­ tor i que ha estat consensuada amb les associacions. Així ho va explicar el ministre d’Economia, Jordi Alcobé, que va ressaltar l’homologació que suposarà la normativa amb els principis que s’apliquen internacionalment, tant pel que fa al transport de persones com al de mercaderies. Alcobé va destacar també que la llei donarà “seguretat jurídica”, homogeneïtzarà les condici­ ons que han de complir tots els transportistes i servirà per evitar les pràctiques deslleials. En aquest sentit, un dels tí­ tols del projecte de llei (el III) estableix l’exclusivitat per al sec­ tor del taxi, juntament amb les empreses de transport públic de viatgers, en el transport interna­ cional. Els taxistes s’han queixat reiteradament de l’intrusisme que afecta el sector, tant pel que fa als viatges a l’exterior com a dins del país, i han reclamat solu­ cions al Govern. D’aquesta manera, quan s’aprovi la nova llei, els establi­ ments privats, com per exemple els hotels, no podran oferir als seus clients un transport inter­ nacional com a servei comple­ mentari, ja que aquesta serà una “competència exclusiva dels ta­ xistes”. Sí que podran oferir, en canvi, un transport intern, però sempre que es compleixi tota una sèrie de requisits “que fins ara no existien”, segons va assenyalar el ministre. Així, segons va explicar el ministre, el vehicle que s’utilit­ zi per al transport haurà d’estar a nom de l’empresa, i amb la cor­ responent pòlissa d’assegurança i la retolació que l’identifiqui; el conductor haurà de tenir neces­ sàriament el carnet B2 i pertà­ nyer a l’empresa, i el servei tindrà sempre un caràcter gratuït i com­ plementari. El mateix títol III referent al sector del taxi té també com a objectiu donar cobertura legal al reglament del taxi, aprovat el passat mes d’abril, que inclou aspectes relatius als vehicles, els conductors, les llicències i les tarifes. A banda, es regula tam­ bé l’atorgament de les llicències –que no s’incrementaran en nombre–, per cadascuna de les quals es podran donar fins a dues targetes de transport, per exem­ ple durant l’hivern, quan es re­ gistra una demanda més gran de transport dins del país. La directora d’Indústria, Irene González, que ahir acompanyava el ministre a la roda de premsa, va explicar les característiques de la nova llei marc. Segons va dir, el text regula les activitats no pre­ vistes en la legislació vigent, com són el transport internacional de viatgers, el transport nacional i internacional de mercaderies i els transports específics (matèries perilloses, peribles, etc.). També es pretén adaptar les activitats regulades al mercat de transports actual (convenis o tractats in­ ternacionals subscrits i principi de reciprocitat entre països), i dotar de seguretat jurídica tots els actors que intervenen en el transport (contracte de transport i assegurances de mercaderies i equipatge dels viatgers). En aquests moments no exis­ teix un marc legal propi, sinó una llei del 1985 sobre el transport públic de passatgers per carrete­ ra i una altra llei del 1993 sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de dis­ posicions en matèria social en el sector del transport per carretera, que queden integrades en el nou marc legal. El projecte de llei s’ha elaborat també tenint en compte altres marcs legislatius com són els convenis internacionals, els acords bilaterals amb Espanya, França i Portugal i reglaments ministerials i els reglaments del Servei de Transports de Merca­ deries i Passatgers. A més, també hi ha en aquesta matèria regla­ ments d’altres ministeris, refe­ rents al transport escolar, el sani­ tari o els residus. Una de les activitats que no preveu la legislació actual és el transport nacional i internacional de mercaderies. La nova regula­ ció permetrà a l’administració demanar i lliurar autoritzacions de transport a les empreses es­ trangeres. El tracte de reciproci­ tat és avui dia inexistent, ja que mentre que els transportistes andorrans que operen a l’exterior han de complir tota una sèrie de tràmits, els transportistes estran­ gers tenen aquí més facilitats. A partir d’ara, a més, es podrà sanci­ onar els transportistes estrangers quan hi hagi algun tipus d’incom­ pliment. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La directora d’Indústria, Irene González, en la roda de premsa d’ahir a la tarda, explicant el contingut del projecte de llei. // sfga universitat Llum verda als plans de màsters en AE i enginyeria informàtica El consell de ministres va donar ahir llum verda als plans d’estu­ dis dels màsters en administra­ ció d’empreses (AE) i enginye­ ria informàtica de la Universitat d’Andorra, segons va informar l’executiu. El pla d’estudis presentat cor­ respon a un títol de segon cicle universitari, de 120 crèdits eu­ ropeus de durada distribuïts en quatre semestres, i s’adequa a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, així com al decret de creació del títol. El màster en administració d’empreses vol formar professio­ nals amb un perfil versàtil i adap­ table a una oferta laboral cada vegada més diversa i global. El màster en enginyeria infor­ màtica atorga les competències professionals per desenvolupar tasques adaptades a ocupar càr­ recs especialitzats per dirigir i li­ derar projectes, equips i organit­ zacions del sector de les TIC dins de l’empresa. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra fiscalitat Cinca lamenta la vinculació d’Andorra a l’‘afer Pujol’ El ministre portaveu, Jordi Cinca, va manifestar ahir que “malauradament” Andorra està sortint aquests dies als mitjans de comunicació del país veí del sud arran de l’afer dels fons fruit d’una herència que tindria l’ex­ president de la Generalitat Jordi Pujol a Andorra, i que, per tant, “ens agradaria no ser­hi”. En aquestsentitvaafegirque“ésclar que vincular el nom d’Andorra” amb un afer com aquest “no és bo”iquel’òptimseriaquenomés sortissin coses positives, com l’oferta turística del país “o els es­ forços que s’estan fent per avan­ çar en l’homologació i la trans­ parència”, que és, segons va posar en relleu, el que és important. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 31 de juliol del 2014 Escaldes-Engordany @comuee 70 metres d’alçada, 42 cabines i 600 to- nes, característiques de la nòria itinerant més gran d’Europa a Escaldes. opinió Editorial Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. El cap de Govern rep el nou ambaixador espanyol Participa al concurs d’instagram i guanya un iphone5!!! Govern d’andorra Cultura andorra la Vella En xarxa Ara és quan toca que els coprínceps juguin el seu rol en un afer que‘clama al cel’. #nodesprotegiuelpatrimoni Joan Sans Urgell @joansansurgell A Encamp i al Pas de la Casa, les Tardes d’estiu no són gens avorrides! agendaad @AgendaAD MoraBancandorra @morabancandorra David Eudal @DavidDeudal s’incorpora al cos tècnic del MoraBanc Andorra S’apropa la festa Major d’Andorra la Vella! Recordeu que tenim el vermut popular a la Plaça Guillemó Oberta al trànsit la carretera de l’Aldosa, closes les obres d’eixample i de la vorera de connexió amb les Gravades. Comú de la Massana @comudelamassana Andorra participa a la 32a Setmana del llibre en català a Barcelona, del 5 al 14 de setembre. En gran part per les darreres precipitaci- ons, continua el perill baix d’incendis fo- restals al país, NO PER AIXÒ CAL BADAR! La Font de Ferro ens tornarà a refrescar durant l’estiu. Biblioteca Pública del Govern Bombers d’andorra Comú de Sant Julià de lòria Finances prima la simplicitat i l’agilitat en el reglament de l’IRPF FÒRUM.ad Fòrum ad ReclamaciócontraunaparthoteldelaMassa- naperexpulsarunsclientsquehavienpenjat unaesteladahttp://forum.ad/?p=78521 L’AudiènciaNacionaldemanaunacomissió rogatòriaaAndorraperconèixerelsfonsban- carisdelafamíliaPujolhttp://buff.ly/1nSOnJq Bondia @bondia El Govern haurà de cotitzar a la CASS les ‘dietes fixes’dels policies http://diarian- dorra.ad/index. diari d’andorra @diariandorra La retenció de l’IRPF es farà a partir de 27.000 euros anuals http://diariandorra. ad/index. diari d’andorra @diariandorra rtVa @rtvandorra Els obligats tributaris hauran de sol·licitar als bancs l’aplicació del mínim exempt http://dlvr.it/6SgZ8v #andorra Les empreses faran la retenció de l’IRPF dels treballadors www.andorradifusio.ad rtVa andorra Sant Julià recupera la font de Ferro desa- pareguda als aiguats del 82 FÒRUM.ad Fòrum ad rtVa andorra Els Pujol estudien una querella per viola- ció de secret bancari www.diariandorra. ad diari obert El nombre de declaracions d’IGI, IS i IAE creix amb relació a l’any passat www. bondia.ad diari Bondia mitjans l‘Óssa ens explica la bellesa d’una de les nostres rutes de senderisme: el camí de l’Estany de Montmalús! ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. El Govern va donar ahir el vis- tiplau al projecte de llei dels transports per carretera, un text que, a part de la reordenació tan necessària del sector, actualitza- rà la normativa vigent, que data delsanys1985i1993.Ambaquest text, si és que es pot aprovar final- ment abans que acabi la legis- latura, es dóna resposta a una llarga reivindicació del sector a la vegada que permetrà disposar d’una normativa que donarà més seguretat jurídica i estarà adap- tada als estàndards internacio- nals. A la vegada, el text permetrà evitar pràctiques deslleials ja que estableix unes regles de joc clares i unes atribucions concretes per a cada un dels agents implicats en el sector del transport per car- retera ja sigui de passatgers o de mercaderies, amb qui, amb bon criteri i encertadament a diferèn- cia d’altres textos, s’ha mirat de consensuar la llei. Cal confiar que el text no s’encalli exces- sivament en la tramita- ció parlamentària i que pugui ser una realitat. ASSESSORS COMPTABLES I FISCALS WWW.GLOBALASSOCIATS.COM Tel. 865 943 / 372 926 / 362 185 Av. Dr. Mitjavila, 22, despatx, 1r C AD500 Andorra la Vella Comú d’Encamp Rios demana als Coprínceps verificar la constitucionalitat de la llei de patrimoni | Andorra Difusió: http://andorradifusio.ad Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Comença a Escaldes el muntatge de la nòria mòbil més gran d’Europa www. andorradifusio.ad ass Centre Històric @acchav
 5. 5. 5Dijous, 31 de juliol del 2014 DJ SEBA DIAZ DIJOUS 31/07 6 CERVESES = 6€ + TAPES & SANGRIA + REGALS anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 club@anyospark.com Crta. d’Anyós - la Massana 14a DJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZ DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07 6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€ + TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA + REGALS+ REGALS+ REGALS+ REGALS+ REGALS anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 club@anyospark.com Crta. d’Anyós - la Massana COM CADA DIJOUS A partir de les 19:00h...
 6. 6. 6 Dijous, 31 de juliol del 2014 N La família CARCHAT FORMENTÍ agraeix totes les mostres de condol rebudes per qui fou JOAN CARCHAT VICENTE Que morí el diumenge 27 de juliol del 2014 a l’edat de 59 anys. EfemèrideLa dada¿Sabies que... quasi tots els mamífers donen a llum cries vives, però hi ha uns quants mamífers, els monotremes, que ponen ous, com l’ornitorinc? 530 milions d’ingressos i 41 de beneficis és el balanç de la temporada 2013-2014 de l’FC Barcelona. 31 de juliol de 1912 Neix Milton Friedman, economista i premi Nobel d’economia el 1976. ocupació Entre 40 i 160 € per a l’empleat per treballar en nuclis llunyans //El programa atorga l’ajuda durant 12 mesos i també una subvenció a l’empresa El Govern va aprovar ahir el pro- grama per al foment de l’ocupa- ció a les zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Es tracta del cinquè programa per al fo- ment de l’ocupació i a més de les ajudes als treballadors també inclou subvencions a les empre- ses. Els empleats podran rebre entre 40 i 160 euros mensuals per poder fer el desplaçament. El ministre de Justícia i Inte- rior, Xavier Espot, va posar en relleu que han pogut constatar que moltes intermediacions entre l’oferta i la demanda d’un lloc de treball en zones geogràfi- ques allunyades no fructifiquen perquè o bé el cost del transport suposa un inconvenient per al treballador o bé el temps que ha de destinar a arribar a la feina li impedeix una correcta conci- liació de la vida familiar i labo- ral. A això s’afegeix el fet que si aquesta persona accepta el lloc de treball sovint el deixa si tro- ba una oferta més a prop de casa seva, amb la qual cosa es dóna una rotació elevada. Per resoldre aquestes qüestions s’ha volgut tirar endavant aquest projecte, una mesura que, tal com va re- cordar Espot, fa temps que al- guns interlocutors demanen. Per poder accedir a aquesta iniciativa tant l’empresa com el treballador hauran de com- plir un seguit de requisits, que va detallar la directora de Tre- ball, Maria Geli. A grans trets, les empreses hauran d’estar si- tuades a 10 quilòmetres d’uns punts de referència que s’han establert perquè els paràmetres siguin “igualitaris”. Hauran de presentar ofertes per a una jor- nada laboral de 40 hores distri- buïdes en un horari compatible amb l’horari del transport pú- blic, amb l’excepció d’alguns ca- sos concrets; hauran d’oferir un contracte inicial indefinit o bé un contracte determinat de sis mesos, que haurà d’anar seguit d’un segon de durada indefini- da, i un salari fix igual o superior a 1.100 euros bruts mensuals. Les empreses rebran un import de 150 euros, que pels dotze mesos de durada del programa suposa una suma total de 1.800 euros a l’any. Quant al treballador, també haurà de complir un seguit de requisits comuns a tots els pro- jectes per al foment de l’ocupa- ció: ser andorrà o titular d’una autorització de residència i tre- ball o de residència per raó de reagrupament familiar vigent; constar inscrit al Servei d’Ocu- pació en situació de recerca du- rant 45 dies, consecutius o no, en el període dels dotze mesos anteriors a la intermediació, i no gaudir d’altres ajuts o sub- vencions atorgats pel mateix concepte. Quant a les condicions espe- cífiques d’aquest programa, hau- ran de residir en una parròquia diferent d’aquella on es troba el lloc de treball; és necessari que per desplaçar-se a la feina reque- reixin la utilització del transport públic interurbà o de vehicle propi i han de residir a una dis- tància superior a 10 quilòmetres del lloc de treball. En funció de la distància que hagin de recór- rer rebran diferents quantitats, que van, tal com s’ha especificat, dels 40 als 160 euros mensuals. Així, entre 10 i 15 quilòmetres rebran 40 euros; 70 si han de viatjar entre 15 i 20 quilòme- tres; 100 euros per una distància compresa entre els 20 i els 25; 130 fins als 30 quilòmetres i 160 euros per més de 30. Per tant, per un any podran percebre una quantitat de 1.920 euros. El programa entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOPA, és a dir, en principi dimecres vinent, i Espot va re- cordar que la partida que aquest any hi ha destinada als progra- mes per al foment de l’ocupació és de 2,7 milions d’euros, un 23% superior a la que hi havia prevista l’any anterior. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El nou programa va ser presentat ahir. // sfga Contractacions en els programes La directora de Treball, Maria Geli, també va facilitar ahir les dades re- ferents als quatre programes per al foment de l’ocupació que l’executiu té en marxa. D’aquesta manera, des del 13 de març fins a la data actual hi ha hagut 138 persones contractades en el marc del projecte per a la contractació tem- poral a l’administració general i la de justícia i 14 més estan en procés per poder ser contractats; 97 persones més han estat contractades pels co- muns i les parapúbliques i 15 estan en el procés d’intermediació entre l’ofer- ta del lloc de treball i la demanda. Quant al sector privat, en el marc del programa de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, hi ha hagut 13 contractacions, i en l’altre projecte, el de la contractació indefi- nida, hi ha sis persones contractades. D’altra banda, la directora de Treball va destacar també les dades referents a formació ocupacional, que sumen 1.263 inscrits entre el mes de setembre i el juny d’aquest any en un total de 107 cursos. El ministre de Justícia i Interior va defensar aques- ta formació que s’ofereix de manera paral·lela als programes per al foment de l’ocupació. xarxa viària Millora de la CS-340 El consell de ministres ha aprovat la licitació, mitjançant un concurs nacional ordinari, de quatre trams de la carrete- ra del coll d’Ordino (CS-340) que suposen un total de 292 metres. Les obres, que tindran una durada de tres mesos, consistiran a refer els murs de sosteniment i del drenatge su- perficial de la carretera. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra shopping fEstival Nit de compres per Tots Sants La propera edició de l’Andorra Shopping Festival tindrà lloc deldia1finsal16denovembre. Precisament, la campanya de dinamitzaciócomercialiturísti- ca arrencarà la jornada de Tots Sants, amb una nit d’activitats i compres, motiu pel qual l’exe- cutiu ha ampliat l’horari màxim de tancament dels comerços fins ales dotzedelanit. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra cEntrE pEnitEnciari Millores a la presó El consell de ministres va acor- dar ahir l’adjudicació dels tre- balls d’ampliació del Centre Penitenciari a l’empresa Cons- truccions Modernes per un im- portde84.780euros.Concreta- ment, els treballs consistiran en l’ampliaciódelsvestidorsperals agents, l’ampliació de les aules de formació i la instal·lació de finestres ales sales d’aïllament. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 7. 7. 7Dijous, 31 de juliol del 2014 N EfemèrideLa dada¿Sabies que... els peixos que formen un banc no xoquen entre ells perquè tenen un sistema de línia lateral que és un canal ple de líquid que tenen sota la pell? Així poden notar els moviments dels peixos. 130.000 són les persones que han assistit enguany a algun dels espectacles del festival Grec de Barcelona. 31 de juliol de 1784 Mor Denis Diderot, filòsof i escriptor francès, director de‘L’Encyclopédie’. curs Els drets humans centren una formació per a educadors Entre l’1 i el 5 de setembre tindrà lloc un curs d’educació en drets humans impulsat per AINA, l’As- sociació d’Educadors en Drets HumansiFEM!Consultors,ique està dirigit a una vintena de pro- fessors, educadors i treballadors de joventut d’entre 20 i 35 anys. Els objectius d’aquesta formació són familiaritzar els participants amb el concepte d’educació en drets humans i donar-los eines per actuar com a multiplicadors; fer conscients els participants de la importància de crear una cultu- ra dels drets humans i promoure la participació d’infants i joves en la societat; promoure el coneixe- ment dels instruments del Con- sell d’Europa, com els manuals Compass i Petit Compass, o la Carta d’Educació per la Ciutada- niail’EducacióenDretsHumans; introduir una nova aproximació, nousmètodesinovametodologia en l’educació per a infants i joves, i familiaritzar els participants amb conceptes de ciutadania demo- cràtica i participativa. Els organitzadors recorden que l’abril de l’any passat Andor- ra va acollir una trobada entre joves andorrans i joves ambai- xadors per la pau del Consell d’Europa, amb la promoció dels drets humans i la transformació de conflictes com a eix central. Es tractava d’una de les activitats emmarcades en la presidència an- dorrana del Comitè de Ministres del Consell d’Europa i durant la trobada molts joves van expressar el seu desig que Andorra acollís més activitats de promoció i edu- cació en drets humans. Es consi- dera que ara és el moment oportú per dur a terme aquesta formació perquè des de l’octubre es comp- ta amb una traducció al català d’una de les eines pedagògiques d’educació en drets humans amb més prestigi al continent: el ma- nual Petit Compass, del Consell d’Europa; perquè Andorra no ha acollit mai un curs d’aquestes característiques i, finalment, per- què el sistema educatiu andorrà està aplicant el nou pla educatiu centrat en el desenvolupament de competències transversals com participació, convivència, trans- formació de conflictes i comuni- cació. Es pretén, per tant, poten- ciar l’educació en drets humans i donar a conèixer els instruments del Consell d’Europa per afavorir la democràcia i el respecte dels drets humans, com els manuals Compass i Petit Compass. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Un moment de la trobada que va tenir lloc al país dels joves ambaixadors per la pau. // t. m. la massana Reoberta la CS-335 La carretera de l’Aldosa es va reobrir al trànsit ahir al matí després de completar-se els treballs d’eixamplament, que s’han portat a terme dins del termini previst i no han comportat cap incidència, segons va informar ahir el Comú de la Massana a través d’un comunicat. Concretament, es tractava de la segona fase d’eixampla- ment de la carretera secun- dària 335, a la sortida del poble de l’Aldosa, en direc- ció a Anyós, concretament des del punt quilomètric 1 (just a la sortida del poble) fins al camí de les Gravades. Amb aquesta intervenció se soluciona el problema que hi havia en aquest punt, que era massa estret, i a més es gua- nya una connexió a través de voravies entre les Gravades i el poble de l’Aldosa. Els tre- balls han durat dos mesos i han costat 175.000 euros. Redacció //La Massana @mes_andorra La carretera de l’Aldosa. //c. DE la massana ‘gEnt gran En marxa’ 63 padrins a les sortides Les quatre excursions que s’han programat aquest juliol en el marc de l’activitat Gent gran en marxa, organitzada pel Comú d’Andorra la Vella, han aplegat 63 persones. Aquesta activitat proposa a les persones de més de 55 anys, durant els mesosdejulioliagost,setsorti- des a la muntanya. Les sortides han estat a la Massana i Ordino pel camí ral, a Engolasters i les Pardines, un recorregut per la Ruta del Ferro i una marxa pel circuitdelesTresFontsalapar- ròquia d’Escaldes-Engordany. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra succEssos Ferit un motorista Un motorista va resultar ferit ahir al matí després de topar amb un turisme a la rotonda de l’avinguda d’Enclar a Santa Co- loma.L’home,de32anys,vaser traslladatal’hospital,ondesprés de l’exploració se li van detectar múltiples fractures i contusions ivaquedar ingressat. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 8. 8. 8 Dijous, 31 de juliol del 2014 N espectacle Nit sense paraules amb humor i acrobàcies a ritme de salsa La Nit sense paraules de la Mas- sana, la proposta que cada estiu aplega tres espectacles de dife- rents disciplines artístiques que tenen en comú que no utilitzen el llenguatge verbal, torna avui dijous, dia 31, a partir de les deu de la nit, entre el Prat del Colat i la plaça de les Fontetes. La vetllada començarà al Prat del Colat amb El Mêtre, un mun- tatge humorístic que explica el que passa a la terrassa d’un bar i al seu voltant: nens que juguen, una senyora que passeja el seu gosset, dos enamorats que es petone- gen... La segona proposta és La Banda Forània, un espectacle iti- nerant musical que anirà del Prat del Colat a la plaça de les Fonte- tes. Un cop a la plaça, el tercer i últim número serà Salsa, en què un duet combinarà les acrobàci- es aèries i els números de clown a ritme de salsa. Redacció //La Massana @mes_andorra ‘La Banda Forània’, segon espectacle de la nit. // comú de la massana música L’ONCA debuta al Femap 2014 L’Orquestra Nacional Clàssi- ca d’Andorra (ONCA) s’es- trena al Festival de música antiga dels Pirineus (Femap) amb la producció Händel: el TeDeumde1714.Elsconcerts tindran lloc aquest cap de setmana: dissabte, 2 d’agost, a l’Espai Cultural La Lira de Tremp, i diumenge, 3 d’agost, al Centre Cívic de Guardiola de Berguedà. L’ONCA va es- trenar la producció Händel: el Te Deum de 1714 els dies 7 i 11 de juny a Lleida i a Andorra, respectivament. L’ONCA actuarà amb el Cor de Cambra de l’Audito- ri Enric Granados de Lleida, amb Jordi Domènech (con- tratenor), Josep Ramon Olivé (baríton), Jordi Reguant (cla- vecí) i Sylvie Reverdy (conti- nu). La direcció és a càrrec de Xavier Puig. Les entrades per als con- certs del Femap es poden comprar a www.femap.cat. El patronat de l’ONCA està for- mat pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra activitat nocturna Visita al Camí Hidroelèctric Avui s’ofereixen dues noves sessions, a les 21.30 i a les onze de la nit, per recórrer de nit el Camí Hidroelèc- tric d’Engolasters. Els parti- cipants, acompanyats d’un guia, descobriran la història de l’electricitat. La ruta és gratuïta però s’ha de reservar plaça al telèfon 739 111. Redacció //Encamp @mes_andorra
 9. 9. 9Dijous, 31 de juliol del 2014 Esports bàsquet Eudal serà el tercer tècnic del MoraBanc per al projecte ACB //Luque renova i continuarà sent una temporada més la mà dreta de Peñarroya L’organigrama tècnic del BC Mo- raBanc Andorra seguirà compost de les mateixes persones de les darreres temporades. L’única di- ferència serà l’entrada d’un nou membre.DavidEudal,quefinsara dirigiaelsèniorB,esconverteixen eltercerentrenadorperalprojecte de l’ACB. Joan Peñarroya tenia clar que a la banqueta volia mantenir les ma- teixes persones que l’han ajudat a arribar fins a la Lliga Endesa. És uncamíconjuntelquehanfetino volia separar-se dels companys de viatge. Al seu costat continua Xavi Luque com a segon entrenador, complint la que serà la cinquena temporada al club plegats. L’ente- sa que sempre han mantingut i els resultats avalen la seva continuïtat en el salt a l’ACB. Amb Eudal entra una nova figura. Ho fa com a tercer entre- nador, càrrec que en les campa- nyes anteriors no existia. És un tècnic del país que el club el vol promocionar. La seva tasca al capdavant del sènior B l’avala, ha- vent-ho guanyat tot el curs passat a la Copa Catalunya i assolint l’as- cens a l’EBA. “Estic molt content per l’oportunitat que em donen i molt il·lusionat amb el projecte”, assenyala Eudal. La seva tasca encara està per acabar per definir, tot i que entre les seves funcions hi haurà la d’ob- servador, “per analitzar el joc dels rivals i també el nostre”. Arribar a una banqueta de l’ACB “no m’ho hauriaimaginatnienelmillordels somnis”, admet Eudal, però tot el que aconseguit el darrer any l’ha portat a assolir la fita. No només per l’ascens a l’EBA, sinó per la medalla d’or obtinguda al Cam- pionat d’Europa dels petits estats: “Aquest ha estat el gran any del bàsquet andorrà. El club ha fet la millor temporada de la història, a què s’han de sumar els èxits de la selecció.” La seva situació com a selecci- onador és la que balla. La intenció és compaginar els dos càrrecs, però “hem de mirar si és compati- ble amb les dates amb la selecció”. El que té clar és que si ha d’escollir “el club té preferència”. No només formar part de la Lliga Endesa el motiva, sinó també compartir banqueta amb Peñarroya, que considera que és “l’entrenador ideal per a aquest club. S’ha in- tegrat perfectament en la nostra realitat de club petit, però sent ambiciós”, i “té una filosofia de joc que és valenta i atractiva per a l’es- pectador, que és una manera de pensar molt semblant a la meva”. Larestadelcostècnicnopateix variacions respecte de les últimes temporades. Txetxu Bermudo continua de delegat, Miguel Án- gel Rodellar de preparador físic, Jordi Verdaguer de doctor i David de Toro de fisioterapeuta. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Eudal dirigint un dels partits del sènior B la darrera temporada. // arxiu vòLei El central brasiler Da Silva s’incorpora al CV Andorra Mariano Felipe da Silva, central brasiler, és la nova incorporació del CV Andorra. Aquest any el club, amb l’arribada d’un potent patrocinador, aposta fort i està acabant de configurar una planti- lla que li permetrà tenir uns objec- tius extremament diferents dels de les últimes temporades. Thiago Aranha era fins ara l’única incorporació. I és precisa- ment ell qui va recomanar al club el seu compatriota per portar-lo al Principat. “Ataca alt i amb el bloqueig ens pot ajudar molt en alguns aspectes del joc. És un ju- gador del qual podem treure un bon profit”, exposa l’entrenador delCVAndorra,LluísHillaire.Da Silva va néixer a Mogi das Miras, té 24 anys i fa 1,98 metres. Va ju- gar sis temporades al Club Pinhei- ros, una al Sao Jose dos Campos i el Fundaçao Universitaria Vida Crista Midia Fone, i en l’última va sortir del Brasil per anar a l’Argen- tina, al Ciudad Vóley. Ambelsquehihaunacordver- bal però encara no hi ha res de sig- natsónXaviFolguera,ManuelSe- villano i Osveny Sánchez, amb els quals properament s’espera poder rubricar la signatura. Abel Bernal i José García renoven. També Èrik Olivera, tot i que en un principi es preveia complicada la seva conti- nuïtat. El que enguany es reen- ganxava després de retirar-se és Javi Borrego, però el seu retorn és dubtós per un problema de salut. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra esPort adaPtat La Fadea participarà en el Descens del Sella adaptat El descens internacional del Se- lla és una prova que aplega cen- tenars de palistes, amb un ressò que fa que sigui fins i tot una festa declarada d’interès turístic. Es disputa el 9 d’agost. I com a antesala es realitza aquest diu- menge el descens adaptat per a esportistes amb discapacitat. Hi haurà quatre components de la Federació Andorrana d’Es- ports Adaptats (Fadea). Iván Antúnez, Toni Sánchez, Clara Codina i Noèlia Guillermo hi prendran part, en una prova amb un traçat pel riu Sella de 15 quilòmetres, dels quals els 10 primers són lúdics i els 5 últims de competició. Es reuniran al voltant de 150 participants. L’ex- periència dels esportistes de la federació és minsa en aquest es- port, així que “no ens fixem cap tipus d’objectiu pel que fa a clas- sificació. Es tracta d’aprendre i tenir l’experiència”, indica Car- los de Jesús, tècnic de la Fadea. Qualsevol persona amb una discapacitat té l’oportunitat de participar en les diades de l’es- port per a tothom que organit- za la federació. És una manera funcional d’apropar diferents disciplines, com el canoa-caiac. “En una primera presa de con- tacte es donen consells pràctics. Intentempromocionardiferents esports i que la gent els provi i s’enganxi al que més pugui agra- dar-li o adaptar-se.” Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra escacs La capital acull la Marató La Marató d’escacs d’Andorra se celebra diumenge. És orga- nitzada pel Centre d’Escacs d’Andorra (CEA) i es desen- voluparà a partir de les deu del matí a la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella. El format del torneig és de partides ràpides per sistema de lliga. El ritme de joc i el nombre de rondes dependran dels jugadors que hi siguin inscrits. La durada estimada serà d’unes quatre hores i es estarà regit per les normes FIDE. Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de la general, i per als primers amb ELO fins a 2.000 i 1.800, i els sub-12 i sub-10. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El sènior B començarà a la pista del Martorell El títol de la Copa Catalunya va perme- tre al MoraBanc B ascendir a l’EBA. Es troba enquadrat en el grup C, format per catorze equips, amb la lliga regular iniciant-se el 19 d’octubre i finalitzant el 9 de maig després de 26 jornades. A més delconjuntandorràtambés’hitrobenCB Cornellà, CB Tarragona, Flor de Vimbodi Pardinyes-Lleida, Sabadell Sant Nico- lau, CB L’Hospitalet, CB Santfeliuenc, CB Quart Piscines Sant Feliu, JAC Sants, Ara- cena AEC Collblanc, Queso Milner-Arenys Bàsquet,ElOlivar,IsportsSaltiBCMarto- rell-Solvin.Seràprecisamentambaquest últim amb el qual disputarà la primera jornada. L’estrena oficial de Carles de Bo- farull a la banqueta del sènior B serà a la pistadelMartorell.Elprimerpartitcoma local el jugarà amb el Quart en la segona jornada, el 25 d’octubre. L’última jorna- da de la primera volta serà a la pista del Santfeliuenc, l’1 de febrer. El darrer matx delafaseregulareldisputaràacasaamb elconjuntdelBaixLlobregat.
 10. 10. 10 Dijous, 31 de juliol del 2014
 11. 11. 11Dijous, 31 de juliol del 2014 ClassifiCats Busquem pisos de lloguer a totes les parròquies. Tenim clients esperant per llogar el vostre pis! ESCALDES ÀTIC, 3 H., AMB MOBLES, CUINA INDEPENDENT, TERRASSA D’UNS 10 METRES QUADRATS, TOT EXTERIOR, GRANS VISTES, AMB PÀRQUING, A LA ZONA D’ENGOLASTERS. PREU: 700 EUROS ORDINO CASAADOSSADA, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA INDEPENDENT AMB SAFAREIG, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, JARDÍ, SOLEJADA, PÀRQUING I TRASTER. AL COLL D’ORDINO. PREU: 900 EUROS LA MASSANA PIS, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA TANCADA, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, BALCÓ, CÈNTRIC, AMB PÀRQ. PROP DEL PARC DEL COLAT. PREU: 450 EUROS TEL.: 321 248 Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 FEM VISITES ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Ed. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 € Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 € ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 € Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 € ENCAMP Bellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 € Es ven Opel Manta 2.0 GTE any 83, comple- tament restaurat i d’estricte origen, motor amb 10.000 km, seients Recaro originals. Preu: 4.800 €. Telèfon: 330 318 Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Telèfon: 809 810 CASA A TORREDEMBARRA DE 90 m2 REF. 119 2 habitacions, 1 bany, cuina/office equipada i oberta, cèntrica i assolellada, terrassa/jardí, s’hi admeten animals, piscina comunitària. Preu: 189.000 € XALET A CALONGE (GIRONA) REF. 256 3 habitacions, 4 banys, primera línia de platja, acabats de qualitat, jardí, piscina. Preu: A CONSULTAR APARTAMENT A CAMBRILS DE 97 m2 REF. 210 2 habitacions dobles, 2 banys, terrassa, a 5 minuts de la platja, traster, 1 plaça de pàrquing, assolellat, moblat i equipat. Preu: 175.000 € - Preu lloguer 600 € Per setmanes 500 € / setmana Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79. Requerim: - Llicenciatura/Grau en Publicitat i/o Màrque- ting. - Experiència en gestió de cartera de clients. - Català parlat i escrit correctament. - Persona seriosa, responsable i amb do gents. - Capacitat de planificació i organització. - Capacitat de treballar en equip. - Flexibilitat horària. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Bon ambient de treball. - Sou en funció de la vàlua de la candidatura. EXECUTIU/IVA DE COMPTES (Ref. comptes) 9MK AGÈNCIA DE PUBLICITAT cerca: Requerim: - Coneixements de programes de maqueta- ció (Indesing, Quark) i disseny (Freehand, Illustrator). - Experiència laboral en maquetació. - Idiomes: català parlat i escrit correctament. - Capacitat de treballar en equip. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte a temps parcial (28 hores). - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Horari intensiu de tarda. - Bon ambient de treball. - Sou en funció de la vàlua de la candidatura. MAQUETISTA (Ref. Maquetació) LA VEU DEL POBLE cerca: Requisits: - Experiència mínima d’1 any en la gestió administrativa de RRHH. - Domini del paquet office. - Català i castellà. Coneixements d’anglès i francès. - Persona seriosa i responsable. - Discreta. - Capacitat de treball. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Sou en funció de la candidatura. - Bon ambient de treball. ADMINISTRATIVA - RECEPCIONISTA DE RRHH (Ref. RRHH) CISA cerca: Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. Tel.: 33 79 68
 12. 12. 12 Dijous, 31 de juliol del 2014 www.cisa.ad ·73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · av. sant antoni, 32 · aD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/Cisa.andorra Cisa andorra Ref. 1625 La Massana Estudi reformat amb vistes excel·lents i ter- rassa assolellada.Totalment moblat i equipat. Una plaça de pàrquing i traster. 80.000 € Ref. R1084 apaRtaMent - La Massana Apartament a 7 minuts del telecabina de la Massana. 3 dormitoris dobles, dos banys i 1 WC. Suite amb jacuzzi i dutxa. Un saló men- jador molt espaiós amb vistes espectaculars. Un box individual i una plaça de pàrquing. Gran terrassa. 640.000 € Ref. 1626 La Massana Pis de luxe, 3 dormitoris dobles, una suite, 2 banys, menjador amb llar de foc. Cuina mo- derna completament equipada. Gran terrassa. Vistes espectaculars, pàrquing i dos trasters. 530.000 € Ref. 1595 La Massana Pis d'un dormitori a prop del telecabina de la Massana.Acabats mo- derns. Pàrquing i traster. 110.000 € VENDA ndorra C Ref. R1082 La Massana Apartament moblat en una urbanització prestigi- osa. 2 dormitoris dobles, 2 banys, saló menjador amb llar de foc.Terrassa gran.Vistes espectaculars. Pàrquing i 2 trasters. 215.000 € OPORTUNITAT Ref. C0008 Escaldes Apartament refor- mat moblat al costat de la zona comercial d'Escaldes-Engordany. 2 dormitoris dobles, 1 bany, cuina, saló menja- dor amb llar de foc. 120.000 € OPORTUNITAT Ref. 1613 Arinsal Apartament de 2 dormitoris, 2 banys, a prop de les pistes.Vistes i sol. Plaça de garatge i traster. 165.000 € Ref. R1089 La Massana Dúplex amb vistes es- pectaculars. Cuina com- pletament reformada. 4 dormitoris, 2 banys + 1 WC. Sala amb llar de foc, menjador. 3 places de pàrquing, 3 trasters. Gran terrassa i petit jardí. 232.130 € Ref. 1612 La Massana Àtic. 3 grans dormitoris, 2 banys complets. Una terrassa enorme amb vistes, sol tot el dia. Pàrquing, traster. 450.000 € Ref. 1118 Anyós Casa adossada.Ampli saló menjador amb llar de foc, sortida al jardí que envolta la casa. Cuina independent amb mobles i electrodomès- tics de gamma alta. 2 dormitoris amb bany. Garatge per a tres cotxes; soterrani ampli. Vistes i sol. 650.000 € Ref. 1628 Encamp Àtic. Una suite amb banyera d'hidromas- satge + 1 bany auxiliar. 1 dormitori. Menjador amb balconada. Cuina oberta i equipada. Parquet, tot de fusta. Safareig. Pàrquing. 200.845 € Ref. 1629 Sispony Apartament modern, completament renovat a un alt nivell. 3 dormitoris dobles.Vistes espectacu- lars i una gran terrassa assolellada. Pàrquing i traster al garatge co- munitari inclosos. Edifici amb petita comunitat de propietaris. 290.000 € Ref. R1088 Arinsal Pis moblat. Gran ter- rassa. Cuina moblada i equipada. 4 dormitoris, 2 banys. Safareig.Vistes, molt sol. Una plaça do- ble de pàrquing, traster. 485.000 € LL0262 La Massana Apartament moblat al centre. 2 dormitoris i 2 banys. Pàrquing opcio- nal - 50 euros. 550 €/mes LLOGUER LL078 Anyós Pisos d'1 dormitori, estil aparthotel, moblats, bany complet. 450 €/mes (tot inclòs) LL0123 La Massana 1 dormitori, armaris encastats, 1 bany com- plet.Terrassa amb vistes espectaculars. Pàrquing i traster. 450 €/mes 1303 Anyós Apartament moblat d'1 dormitori, saló menjador amb accés a la terrassa, cuina oberta i equipada, bany complet. Pàrquing i traster. 600 €/mes LL0253 La Massana Pis moblat de 2 habita- cions. Cuina equipada amb rentadora.Terrassa, vistes. Pàrquing. 600 €/mes + despeses LL0240 El Tarter Apartament enfront de les pistes d'esquí delTarter, 2 dormitoris, un bany.Aparcament i traster.Vistes i sol tot el dia. 550 €/mes LL0259 Escaldes Pisos de 2 dormitoris. 1 bany. Cuina totalment reformada tancada. 550 euros/mes + despeses LL0211 Escaldes Apartament d'alt estàn- ding. Molt espaiós, 2 dormitoris dobles, una suite, 2 banys.Terrassa i vistes. 2 places de pàrquing i traster. 1.050 €/mes LL0254 La Massana Apartament moblat, 2 dormitoris amb armaris encastats. 1 bany. Cuina equipada amb rentadora. Pàrquing i traster. 500 € + despeses LL0260 Escaldes Pisos de 3 dormitoris. 1 bany. Cuina totalment reformada tancada. 680 €/mes + despeses
 13. 13. 13Dijous, 31 de juliol del 2014 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. Av. Copríncep De Gaulle, 7. - Escaldes-Engordany Tel. +376 85 32 35 - Mòbil +376 67 68 93 7 P 7 5 8 5 2 La paraula amagada anterior és: PATATA 4 6 7 9 2 1 6 7 9 5 6 7 5 2 8 1 9 4 2 6 4 5 4 8 7 9 3 6 4 5 2 4 8 6 9 7 3 3 4 1 9 9 1 4 8 2 9 6 4 7 5 9 3 5 4 6 1 2 7 6 9 2546728391 832916754 179453268 794385612 685172943 213694875 458267139 361849527 927531486 195648273 384712956 267935184 438267519 629451738 517893642 953124867 812376495 746589321
 14. 14. 14 Dijous, 31 de juliol del 2014 oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR 4 anys de garantia-2.000€ -2.000€ GAMMA SEAT LEON -4.000€ Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Consulteu les condicions de la promoció I si tens un cotxe per desballestar 1.000€ d’ajuda de Govern cartellera avIoNES, EQUIPo dE RESCatE Un equip d’avions ha de protegir el parc nacional de Bec Pistó d’un terrible incendi. Dusty s’uneix al veterà helicòpter Blade Ranger i el seu equip per extingir-lo. 16.30, 18.30, 20.30 SEX taPE, algo PaSa EN la NUBE Després de deu anys de matrimoni una parella decideix recuperar la pas- sió gravant un vídeo casolà seguint un conegut manual de sexe. Però el seu vídeo privat de sobte deixa de ser-ho. 16.20, 18.20, 22.20, 22.20 aNaRCHY: la NoCHE dE laS BEStIaS El Govern, dels Nous Fundadors d’Amèrica, autoritza una purga anual de dotze hores per mantenir el crim per sota de l’1%. Durant una nit tot és permès. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 BaJo la mISma EStRElla Hazel i Gus són dos ado- lescents que compartei- xen un enginy mordaç, un desdeny pel que és convencional i un amor que els arrossega a un viatge inoblidable. 20.10 El amaNECER dEl PlaNEta dE loS SImIoS Una creixent nació de simis genèticament evo- lucionats es veu ame- naçada per uns éssers humans que han sobre- viscut a un devastador vi- rus deslligat fa deu anys. 16.15, 17.30, 19.15, 22.15 JUNtoS Y REvUEltoS Després d’una desas- trosa cita a cegues, dos pares solters es troben destinats sense remei a compartir durant una setmana una suite en un luxós complex africà. 22.30 CamPaNIlla: HadaS Y PIRataS Tsarina, la fada guardi- ana de la pols de fada, roba la pols blava i es- capa amb els pirates, liderats pel capità Garfi. Campaneta i les altres sortiran a buscar-la. 15.50 mIl maNERaS dE moRdER El Polvo Després que Albert es faci enrere en un duel de pistoles, la seva xi- cota el deixa per un al- tre. Llavors apareix una dona que l’ajudarà a trobar el valor. 22.15
 15. 15. 15Dijous, 31 de juliol del 2014 O horÒscop Tel.336009 Pollastres... carns a la brasa i menjars per a emportar-se HM Pollastre a la brasa Av. Fiter Rossell, 38, baixos - AD700 Escaldes-Engordany Tel. +376 - 727 726 - Mòbil: +376 - 635 763 barbakun1@gmail.com FES LA TEVA COMANDA Ja hem obert!! centre d’Assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad lA receptA sAlMoreJo preparació: Peleu els tomàquets i talleu-los en trossos grans i introduïu-los en un got per batre. Afegiu-hi la molla de pa del dia anterior (prèviament remullada amb aigua), els alls pelats i tallats, la sal i un raig d’oli d’oliva. Comenceu a batre i aneu afegint-hi l’oli com si es tractés de muntar una maio- nesa. Serviu-ho ben fred en un bol i espolseu amb el pernil picat o cruixent de pernil i l’ou dur. És una crema que ens aporta aproximadament 175 Kcal la ració i és rica en antioxidants gràcies a la presència de l’all, el tomàquet i l’oli d’oliva. · 1 kg de tomàquets · 250 g de pa del dia anterior · sal · oli · aigua · 2 grans d’all · 1 ou dur picat · dauets de pernil IngreDIents tv AvuI us recoMAneM... 23.08 Barcelona era una festa (Un- derground 1970-1980) Documental sobre la dècada dels se- tanta i la capital cultural de Barcelona. 22.40 Rehenes: Verdad y consecuencias Ellen haurà de demostrar les seves quali- tats de cirurgiana quan es veurà obliga- da a fer una operació a casa. 20.45 Film: Heat Un gàngster i un detectiu de Los Angeles lliuren una sagnant batalla cara a cara. 22.30 Los mosqueteros A la França del segle XVII, una època violenta i convulsa, els mosqueters lluiten per protegir la pàtria i al seu rei dels enemics. 22.30 Gran cinema: Juegos salvajes 3 El padrastre d’una bella i rica jove és acu- sat de violació i ella decideix utilitzar la seva fortuna per ajudar-lo amb un pla. 20.45 Film: Le gendarme de Saint-Tropez Un gendarme accepta el seu nou lloc de feina a Saint-Tropez, on durà a ter- me una caça de nudistes. 22.40 Sleepy Hollow: El hombre indispensable Ichabod i Abbie descobreixen un fosc secret ocult durant segles a la Bíblia de George Washington. 22.00 Cazamariposas XXL Informatiu que repassa tota l’actua- litat sobre les celebrities i la crònica social. 22.50 Téléfilm: Roméo et Juliette El drama de Shakespeare interpretat a través de coreografies de hip-hop i acro- bàcies. àrIes 21març - 20abril tAure 21abril - 21maig bessons 22maig - 21juny crAnc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre bAlAnçA 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sAgItArI 23novembre - 21desembre cAprIcorn 22desembre - 20 gener AquArI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març Forta sensació d’acció que t’empenyerà a l’ansietat i a voler-ho tot al mateix moment. Has de revisar els teus pensaments i buscar un enfoca- ment més espiritual. Canvia l’horitzó dels ideals del passat. Això t’ajudarà a obrir perspectives professionals. Organitza les teves res- ponsabilitats i determina noves tàctiques per assolir objectius. Causaràs una bona im- pressió a tothom, i especialment a la persona que t’interessa. No dubtis a aplicar la teva capacitat organitzativa i cre- adora en situacions transitòries. Tindràs la necessitat de relacionar-te amb sensibilitat, re- finament i bona voluntat. Aconseguiràs conque- rir el món amb el teu encant i la teva capacitat d’harmonitzar. Dedica’t a alguna acti- vitat artística o manual que no hagis realitzat fins ara. Necessitat d’expres- sar-te lliurement i mostrar-te d’una manera diferent als altres. Has de sumar idees a un projecte grupal en què posis en joc la teva creativitat. Èxits. La Lluna en oposició i els capricis i les ambicions no t’ajuden a obtenir el que vols.
 16. 16. ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Sila fotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon- tingutinteriors,etrecompensarem! fotoreporter@mes.ad Jordi Pujol David Eudal No només ha amagat durant 30 anys uns diners a la Hisenda espanyola, sinó que ara encara es planteja una deman- da per vulneració del secret bancari. El fins ara tècnic del sènior B es con- verteix en el tercer entrenador del BC Andorra MoraBanc per al projecte a la Lliga Endesa. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquestaésunasecciód’intercanvi idonaciód’objectesviaSMS.Elsmissatgesespublicarancomamínimdurantundia.Encapcas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Na Maria Pla, 28 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de juliol del 2014 El diari s’imprimeix en paper reciclat 376655670 CANVIO SANG YONG PIK UP DEL 2005,TURBODIESEL,83.000KM,4X4 ELECTRONIC,FULL EQUIP MES ALTRES EX- TRES , UNA SOLA MA I BEN CUIDAT.CON- TACTAR AL NUMERO DE MOVIL 380197 376324669 Canvi Moto honda 125CBR EN BON ESTA Pre. A combindre.324669 376324669 Canvi d’aire calent per aire fret a/c .35 AUTO 376686652 Canvio quad yamaha raptor 350r, any 2009, 1000km. 376351061 CANVIO Kawasaki Ninja zx6r itv al dia ,muy bien cuidada. 376346290 Es regala gos de raza petita, marr√≥. Molt cariny√≥s. 376639586 Canvio mercedes slk 230 kompressor 193 cv descapotable amb tot al dia,100.000 kms i en perfecte estat.tot demostrable 376338575 Regalo gatets mascle de color negre o cendra, preciosos 338575 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376334479 Busco escarbat en bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376334479 Busco escarbat en bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. 376398083 Busco pis andorra escaldes amb calefac- cio inclosa 400 , o 500 molt urgen 376644860 CANVIO ordinador de sobretaula, nomes torre, dual core 3.0, 4 gb de ram, 450 gb disc dur, grafica gt440 1gb i modem wifi, escolto ofertes 376644860 BUSCO Box per un cotxe a sant julia 376338575 Regalo gatets petits de color cendra o negre molt macos 338575 376684309 canvio. Vendo marsupio marca chicco semi nuevo con caja por 50 e 376684309 Canvio. vendo pecera de 120 litros con mueble proprio filtros nuevos i piezas de decoracion 150 e. 376373195 Canvio WV Golf MK4 v5 4Motion de 180cv 135.000km aprox por cotxe gas-oil de similar potencia o moto de gran cilin- drada de carretera o nacked 376626909 Canvio pla?ca de parking a prop del in- tersport santa coloma 376346562 Canvio Yamahaja Majestic 400 G 6... 20000 km 376390873 Canvio kimko excetinc 500R abs 6.700 km.3.150‚Ǩ tlf 390873 376338575 Canvio Regalo gatets petits de color cen- dra o negre molt macos 338575 // N. J. el fotoreporter 4 anys de garantia-2.000€ -1.000€ GAMMA SEAT IBIZA -3.000€ Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Consulteu les condicions de la promoció I si tens un cotxe per desballestar 1.000€ d’ajuda de Govern Segur que hi ha una víctima que l’ha trepitjat, però encara és més segur que no s’ha sancionat el propietari incívic de l’animal. Dijous 31 Comptable i Administrativa ASSESSORIA I GESTIÓ Tràmits en: - Govern - CASS - Comuns - Immigració - Comptabilitats - Comptes anuals - IS / IAE Av. de les escoles, núm. 9, 1r, 2a - Escaldes-Engordany - Tel.: +376 870 930 - Fax: +376 870 949 - Móbil: +376 622 468 info@pcom-assessors.com Amb tu i per tu... trobem la solució! Amb tu i per tu... trobem la solució!

×