Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 30 de maig de 2013

182 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 30 de maig de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorradijousdE MAiGdEL 201330NÚM. 1908RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerTheTANKSIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerCONCERTCONCERTENTRADA GRATUÏTADivendres 31 de maig de 201322.30h CENTRE ESPORTIU DENCAMP‘Scalada’del Cirque duSoleiljatéel64%del’aforamentcompromèsLa coordinadora de l’UCA, Angelina Santolària, posa de manifest que la taxa de fumadors ha baixat en aquellspaïsos amb llei antitabac en la conferència organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà. //Pàg. 6 // t. m.// Pàg. 3El raonador del ciutadà, Josep Rodrí-guez, compareix davant la comissiód’Interior i constata el creixement delnombre d’expedients.més casos per alraonador del ciutadàinstitucions// Pàg. 6//t. m.La policia deté el gerent de l’Fc AndorraLa policia deté l’encara director gerent de l’FC Andorra, Emili Puig, per les pre-sumptes irregularitats detectades als comptes de l’entitat.entitAts esportives// Pàg. 9comissió tècnica per a la reforma del sistema espanyolRoser Suñé i José Ignacio Wert acorden que una comissió tècnica sigui l’encarre-gada de reorganitzar l’ensenyament públic espanyol.educAció// Pàg. 6
 2. 2. 2 Dijous, 30 de maig del 2013La Veu deL PobLe, SaPReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGeReNT Thomas KampfraatdIReCToR Marc SegalésméSCoRReCCIÓ M. Àngels SalamaQueTaCIÓ QuimescuerComeRCIaL I admINISTRaCIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.dISTRIbuCIÓ Premsa DistribuciódISSeNy oRIGINaL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005sortejosfarmàcies de guàrdiaandorra la Vella Pas de la casafarmàcia del fenerAv. Bra. Riberaygua, 2Tel.: 861 761farmàcia de les PistesAv. d’Encamp, 9Tel.: 856 580 - 347 958i nfoSorteig de dimarts 28 de maigSorteig de dissabte 25 de maigSorteig de diumenge 26 de maigSorteig de dimecres 29 de maigSorteig de dissabte 25 de maigSorteig de dimecres 29 de maigeuromilioNsla PrimitiVaboNolotoloteria NacioNaloNceLA GROSSA de la primitiva3 118 13 26 34 385 0 0 4 3Fracció Sèrie5 52 3 3 0 26 7 32 41 51Núm. clau 0Com. Rei.18 99 24 30 4237 49Com. 8 Rei. 46 7 13 4440 49el tempsSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinomàx. 13ºmín. 2ºmàx. 12ºmín. 5ºmàx. 14ºmín. 4ºAvuivariableambplujadivendres dissAbteLa Massana Encamp Pas de la CasaMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Dijous, 30 de maig del 2013notíciescirque du soleilL’espectacle‘Scalada’ja té un64% de l’aforament compromès//dilluns que ve es tornaran a posar entrades a la venda i per a reserva a la webEl 64% de les entrades disponi-bles per veure les deu representa-cions de l’espectacle Scalada delCirque du Soleil ja estan reserva-des. Segons va posar ahir en relleuel ministre de Turisme, FrancescCamp, la venda i reserva ha anata molt bon ritme i el 3 de juny espodran tornar a fer les reserves através de la web www.visitandorra.com. Des de l’executiu es va volerdestacar, de manera especial, elfet que, tot i que encara no s’hagicomençat la campanya específi-ca, “gairebé sense haver fet res” jas’hagi assolit aquest percentatge,ja que, segons va destacar el mi-nistre portaveu, Jordi Cinca, aixòmostra l’interès que ha generatl’esdeveniment.Així, segons les dades que vafacilitar ahir Camp, de les 50.000entradesquehihaviaprevistespera aquest espectacle, que es durà aterme entre els mesos de juliol iagost, el 64% ja estan comprome-ses, és a dir, 32.041. D’aquestes,19.711 són entrades gratuïtes i lesaltres 12.330 són passis de paga-ment (15 euros).Així, pel que fa a les entradesgratuïtes, és a dir aquelles quepermeten veure l’espectacle a peudret, cal destacar que 19.711 jaestan prereservades i a partir dedilluns que ve se’n posaran a dis-posició 13.400 més. Camp va ex-posar que hi ha moltes personesque van iniciar la prereserva peròque no la van poder completar, iper això va recomanar que aques-tes persones facin els tràmits esca-ients aquest mateix divendres. Defet, va destacar que aquestes per-sones “no es quedaran sense en-trada” però els va recomanar quecompletin la reserva demà ma-teix. En aquest sentit, cal recordarquemomentàniamenthihahagutuns dies en què no s’ha pogut ferreserves d’entrades, ja que es voliaanalitzar les dades abans de posartots els passis a disposició.Cal destacar, a més a més, ques’han reservat 11.000 d’aquestesentrades, és a dir un 31% del total,per a persones que visquin al país.El titular de Turisme va posar enrelleu que s’ha considerat una xi-fra òptima tenint en compte quel’objectiu és captar turistes.Aquestes preserves, a més, hanpermès obtenir un perfil de lespersones que s’han interessat peraquestes entrades i, d’aquesta ma-nera, cal destacar que un 59,3%són espanyols; un 27,8%, andor-rans, i un 11,4%, francesos.La majoria de les reserves, amés,s’hanfetperamésd’unaper-sona. Aquestes preserves tambéhan demostrat que majoritària-ment les localitats demanades sónper als espectacles que tindranlloc els divendres i dissabtes, tot ique a poc a poc també s’han anattramitant reserves per als dimarts.Pel que fa a les entrades depagament, el mateix 3 de junys’obre el període per poder-neadquirir 1.500 més. De momentn’hi ha 9.180 de garantides, ésa dir, entrades que han adquirithotels, comerços o d’altres i queels organitzadors cobraran encaraque després aquests establimentsno les venguin. Així, 4.000 sónd’hotels del país; 2.300 han estatvenudes a comerços; 1.900 estancompromeses per a operadors tu-rístics que treballen amb turistesrussos; 869 han estat adquiridesper agències de viatges del país i94 més, per serveis d’oci.Finalment hi haurà tres mò-duls de places assegudes i nonomés un, així s’aconseguirà unefecte més gran d’espai tancat iuna millor visió. A més, hi hauràuna petita minigraderia pensadaper a les famílies que assisteixin al’espectacle amb nens petits i per-sones discapacitades. L’aforamentserà de 5.000 persones.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraCinca i Camp expliquen ahir les dades sobre l’espectacle del Cirque du Soleil.// sfgaxarxa viàriaPrimera fase de la millorade la CG-2 al pas pelTarterA proposta del ministre d’Eco-nomia i Territori, Jordi Alcobé,el Govern va acordar ahir la li-citació de la primera fase de lesobres d’eixample i rectificacióde la carretera general 2 al seupas pel Tarter.El projecte està dividit entres sectors consecutius, men-tre que les obres licitades aquestdimecres corresponen al segontram, que està situat entre elpont de l’hotel Nòrdic i la cru-ïlla de la carretera secundària deSant Pere del Tarter. El terminid’execució dels treballs previstés de divuit mesos, mentre quela licitació té un cost estimatiud’1.730.891 euros.L’executiu es farà càrrecd’un total d’1.534.320 euros,mentre que els 196.571 eurosrestants i corresponents a lespartides per construir paral-lelament una galeria de ser-veis seran abonats per ForcesElèctriques d’Andorra (FEDA)i Andorra Telecom al contrac-tista que resulti adjudicatarid’aquests treballs.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorralicitacionsMotocicletesper a la policiaEl consell de ministres va acordarahir l’obertura d’un concurs pú-blic nacional per al subministra-ment de quatre motocicletes des-tinades al servei de Policia, per unimport base estimatiu de 60.000euros. La licitació s’emmarca enla modernització del cos en quètreballa el ministeri de Justícia iInterior, que a part de l’adquisicióde les motocicletes també incloula futura compra d’un nou furgóde detinguts, així com en la dis-posició de sis vehicles en règim derènting.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraeducacióCongelats elspreus de l’UdAEl Govern ha congelat el preudel crèdit universitari i elsimports de les matrícules deles formacions estatals ques’imparteixen a la Universi-tat d’Andorra per al propercurs acadèmic 2013-2014. Elministeri d’Educació té molten compte la necessitat defacilitar en aquests momentsde dificultats econòmiquesl’accés a l’ensenyament pú-blic i, de manera específica, ales formacions reglades de launiversitat pública.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorracomerçJornada alcentre històricEl Govern ha autoritzat l’am-pliació de l’horari comercialfins a les 24 hores al centrehistòric de la capital el dia13 de juny en el marc de lacelebració d’una jornada dedinamització que es portaràa terme amb el lema Vine decopes al centre històric. La de-manda ha estat formulada perl’Associació de Comerciantsdel Centre Històric. L’auto-rització ha estat concedidaper l’executiu en complir totsels requisits.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 30 de maig del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.La visita al Centre de Triatge serveix perdemanar una major atenció al reciclatged’envasosMàxima emoció a Arinsal!!No t’ho perdis: 2 i 9 de juny, biketrial d’altnivell.Govern d’AndorraComú de la MassanaCultura Andorra La VellaEN XARXADiumenge de 10h a 15h, Mercat dles oportunitats i d segona mà“Vide-Greniers”a l’edifici del telecabina d #canilloRicard Riba Alcobé@RicardRibaSeguim centrats en el nostre repte. Lafinal continua divendres i volem sumar lasegona victòria #somhiandorraBàsquet Club Andorra@riverandorradijous 9,30h celebració 2n aniversarientrada en vigor #Andorra Conveni MarcNacions Unides sobre #canviclimaticAndorraSostenible@And_SostenibleDespresdefer6èalsjocsdelspetitsestats,DavidAlboscorreràlaCRIdeNaturlandiadelproperdiumenge.Not’hoperdis!#CRI2013Agrup. Ciclista And.@bikeacaBon dia! Seran capaços els saxòfons defer sortir el sol? comença l’Andorra SaxFest: concerts, tallers...AgendaAD@AgendaAD2ona. jornada de formació als agentsde circulació i atenció ciutadana sobrecaptura de gossos #BandersdAndorraBanders d’Andorra@BandersAndorraRicardo Carrega i Aida Castejon, en lacategoria A, i Marta Armengol, en la B,guanyadors del 10è Concurs de guionsEl Comú renova el paviment i l’embelli-ment dels entorns de Casa ComunaDissabte 1 de juny.....Canòlich Music FestivalServei De Política LingüísticaComú de Sant Julià de LòriaTaula de TurismeMedi Ambient demana una major aten-ció al reciclatge d’envasosFÒRUM.adFòrum AdTancament de l’aparcament del ParcCentral per la Fira Nacional de l’Automò-bil http://forum.ad/?p=50266Fòrum Andorra@forum_adLa Massana tanca el primer trimestre del’any amb superàvit http://dlvr.it/3RJnVD#andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDLa neu complica els preparatius de latemporada d’estiu http://www.diarian-dorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraLa FAAD vol que part de l’IRPF reverteixien els discapacitats http://www.bondia.ad/indexBondia@bondiaServeis informatius: El Sax Fest aplegaràentre dijous i dissabte músics europeus derenom http://dlvr.it/3RGdyHRTVA@rtvandorraEl consellers d’Encamp, satisfets de lagestió del Govern amb les incidències ala RN-20 http://forum.ad/?p=50246Fòrum Andorra@forum_adAndorra la Vella recupera el Teatre Comu-nal amb millores en la seguretat www.rtva.adRTVA notíciesTorna la Travessa de les 3 parròquies queaquest any acollirà Sant Julià de LòriaFÒRUM.adFòrum AdLes transmissions immobiliàries cauenun 48% el primer trimestre de l’any www.bondia.adDiari BondiaDA planteja un tipus d’entre el 2 i el 10per cent per al futur IRPF www.diarian-dorra.adDiari ObertFerrer considera que la capital necessitatres espais escènics www.elperiodicdan-dorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSúltims dies perquè els alumnes de les es-coles de la Llacuna s’inscriguin pel propercurs 2013-14 amb confirmació de plaçaTENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.El ministre de Turisme, Fran-cesc Camp, va anunciar ahirque l’espectacle ‘Scalada’ del Cir-que du Soleil ja té compromèsun 64% de l’aforament. Es tractad’una bona notícia, i més teninten compte que encara no s’hainiciat la campanya especial pera la promoció de l’esdeveniment.D’aquesta manera, es pot consta-tar l’interès inicial que ha generatla proposta i ara el que cal espe-rar és que es pugui arribar a unaocupació del cent per cent i, cosaque és més important, que aques-tes persones que vinguin al paíspuguin contribuir a generar unaactivitat econòmica més gran.De fet, aquest és l’objectiu ambquè es va contractar l’espectacle,fer venir més gent i que hi haguésmés activitat, i per tant, quan arri-bi a la fi caldrà fer les valoracionsescaients per veure si ha estat ono profitós. I és que, més enllà ques’omplin totes les funcions, el queés necessari és que hihagi més persones ques’interessin per conèixeri visitar Andorra.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòs
 5. 5. 5Dijous, 30 de maig del 2013Divisió Start AppsEVOLUCIÓ DE LA COMUNICACIÓEls smartphones i les tauletes són, avui en dia, einesimprescindibles per a milions de persones; són moltsels avantatges de la presència als dispositius mòbils.Per això, cada cop més empreses aposten per les appscom a mitjà per arribar als seus clients.L’èxit és a les mans dels professionals.www.9mk.comT+376839965
 6. 6. 6 Dijous, 30 de maig del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...el període orbital del cometa Halley té una mitjana de 76 anysperò pot oscil·lar entre els 74 i 79?104.425.000 són els espectadors que han vist algun partitde futbol per televisió de pagament aquesta temporada aEspanya.30 de maig de 1010Neix Renzong, quart emperador xinès de ladinastia Song.compareixença davant la comissió d’interiorMés casos atesos pel raonadordel ciutadà respecte del 2012Els expedients processats pel ra-onador del ciutadà van créixerel 2012 (se’n van obrir 307, un18,8%mésqueel2011iun29,6%més que el 2010) i es preveu queper aquest 2013 es mantingui latendència. El fet és que al llargd’aquest any ja s’han obert vintexpedients més que l’any passat,segons va dir el raonador, JosepRodríguez, en la compareixen-ça davant la comissió legislativad’Interior, en la qual va presentarla memòria de l’activitat del 2012.Aquest increment dels casosestà motivat per un augment delsproblemes socials arran de la cri-si, va indicar. En aquest sentit hacrescut el volum de persones quedemanen informació per obtenirajudes. També hi ha queixes rela-tives a la CASS (sobre les altes ibaixeslaborals),totiques’hanre-duït respecte a l’any anterior, pre-sumptament a causa de la caigudad’assalariats, i a infants i joves (peltransport o l’escola). Per aquestmotiu va demanar als consellersque les recomanacions que la ins-titució fa al parlament es tinguinen compte, ja que s’han detectatsituacions “greus”.En concret, la institució re-marca la necessitat de modificarla Llei de viduïtat i jubilació (esrecomana que la pensió siguiigual per a tothom i no distingeixisegons les edats) i crear una co-missió arbitrària a la CASS ambrepresentació de membres dela parapública i externs. Tambéquant a la parapública, Rodríguezva destacar que cal dignificar-la jaque en el cas de la pensió de ve-llesa el que es percep no ha de seruna caritat, sinó que ha de perme-tre viure dignament.La tercera recomanació giraa l’entorn de la justícia i demanaque s’hi destinin més mitjans pergarantir una correcta aplicaciódavant l’augment de queixes perla lentitud a l’hora d’obtenir unaresolució i l’execució.Tot i que s’han reduït, el raona-dor també ha rebut demandes peltracte ofert pel funcionariat.Quant a les recomanacions delraonador, la presidenta de la co-missió,SílviaRiva,vaexplicarqueja se’n va prendre nota l’any passati que en la reforma de la seguretatsocial s’intentarà donar sortidasobretot al tribunal d’arbitratge.L’any passat es van obrir 307expedients i 1.714 entrevistes(un 31,38% més que el 2011). Lamajoria d’expedients feien refe-rència a qüestions socials (27,9%del total), l’administració general(27,6%), la justícia (15%) i acci-ons privades (21,7%).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraRodríguez va exposar la memòria del 2012 a la comissió d’Interior.// t. m.educacióComissió per la reformadel sistema espanyolAndorra i Espanya van con-venir ahir que iniciaran untreball tècnic al llarg del curs2013-2014 per definir la reor-ganització dels centres educa-tius espanyols al Principat i lesadequacions dels espais esco-lars. La primera reunió tècnicatindrà lloc durant el pròximmes juny. L’acord es va prendreahir durant la reunió que vanmantenir a Madrid la ministrad’Educació i Joventut, RoserSuñé, i el ministre d’Educació,Cultura i Esports espanyol,José Ignacio Wert.Al mateix temps, el ministred’Educació espanyol va con-firmar la voluntat de mantenirla presència educativa del paísveí del sud a la xarxa públicadel Principat i assegurar-ne aixípermanència dins de l’estructu-ra educativa andorrana.A més, en la trobada els dosgoverns van manifestar la sevaferma voluntat de definir unfull de ruta que doni resposta ales inquietuds de la comunitateducativa i als canvis socioeco-nòmics i demogràfics que totsdos països estan vivint, i quefaciliti la presa de decisions alsgestors educatius.La reunió amb el ministreWert arriba després de conèi-xer-se la intenció del sistemaeducatiu espanyol d’unificar-seen un sol centre. Ara es tanca-ran de forma progressiva lesescoles d’Encamp i Sant Juliàde Lòria.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraSuñé es va reunir amb Wert ahir a Madrid.// sfgaempresaEl president de la ConfederacióEmpresarial Andorrana (CEA),Xavier Altimir, i el vicepresi-dent executiu de la comissió deRelacions Internacionals i Insti-tucionals de l’entitat, Pere Augé,van explicar ahir a Barcelonael nou model econòmic d’An-dorra davant una cinquantenad’empresaris de la Micro, Petitai Mitjana Empresa de Catalunya(Pimec), en un acte en què vanparticipar també una vintenad’empresaris andorrans.La CEA exposa el nou modeleconòmic davant la Pimec// augÉ grupsalutLa taxa de fumadors ha baixatals països amb llei antitabacEl nombre de fumadors ha dis-minuït en els països en què s’haprohibit fumar en espais públics,segons va explicar la coordinado-ra de la Unitat de Conductes Ad-dictives (UCA), Angelina Santo-lària. L’experta va dir que aquesttipus d’accions són mesurespreventives ja que permeten alsfumadors adonar-se que podenpassar més hores sense fumar.Això facilita que es decideixin adeixar-ho.A Andorra la taxa de tabaquis-me és del 36%, una xifra moltmés elevada que a Catalunya(26%). Santolària va remarcar,però, que les darreres dades quees tenen al Principat són de l’any2002. Al mateix temps va desta-car la importància de fer divulga-ció i prevenció, sobretot des deles escoles. Santolària va recordarque un 20% dels joves d’entre 16i 17 anys fumen, “un percentatged’adolescents massa elevat”.La coordinadora de l’UCAva fer aquestes declaracions ahiren el marc d’una conferència or-ganitzada per la Fundació Crè-dit Andorrà. Va remarcar que eltabaquisme és un problema desalut pública però que es pot pre-venir. Va recordar que causa tresmilionsdemortsalmóncadaanyi 52.000 a Espanya. A Andorra, elcàncer de pulmó (una malaltiaassociada a la gent que fuma) ésla segona causa de mort.En la xerrada va recordar quehi ha tractaments farmacològics,psicològics o combinats. Alho-ra va indicar que el símptomad’abstinència és més llarg que peraltres substàncies i això afavoreixles recaigudes. De fet, al cap desis mesos, el 40% de les personeshan tornat a fumar.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraAngelina Santolària.// t. m.
 7. 7. 7Dijous, 30 de maig del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...els formatges frescos s’elaboren escalfant la llet amb suc dellimona o vinagre?669 hectòmetres cúbics d’aigua són les reserves que hi ha alspantans catalans.30 de maig de 1431Mor Joana d’Arc cremada viva a Ruan.partitsEl PS demana a Bartumeu queretorni el material del grupEl grup parlamentari socialde­mòcrata s’ha adreçat per carta alpresident del grup parlamentarimixt, Jaume Bartumeu, perquèretornielmaterialqueencaraestàsota la seva custòdia de l’etapaanterior. Així ho va indicar ahirel president del grup socialdemò­crata, David Rios, segons el qualentre aquest material que s’haanat recopilant des de l’any 2001hi hauria actes del grup, informeselaborats per assessors, docu­mentació comptable, contractes,convenis, etc. Amb aquesta actu­ació els socialdemòcrates volendonar per tancat l’afer relatiu alscomptes del grup, que es va ini­ciar per les transferències orde­nades per Bartumeu de 417.716i 132.485 euros a un compte delgrup mixt. “No volem contribuira debatre polítiques de baix perfili ens concentrarem en l’activitatlegislativa”, va dir Rios.Els parlamentaris socialde­mòcrates consideren que “perresponsabilitat”, i vista la situacióque viu el país, han de destinartots els seus esforços a la seva fei­na al Consell General, i per aixòentenen que “no pertoquen lesbatalles internes”. Tot i això, te­nen clar també que “ens sentimperjudicats perquè el que enshauria agradat és poder gestionarels nostres diners”, va assenyalarRios. A més, opinen que “el sín­dic general hauria d’haver estatmés contundent i més ràpid enuna actuació d’aquest estil”. Ladecisió del síndic general, VicençMateu, va ser de no retornar algrup socialdemòcrata la quanti­tat que s’havia anat acumulant elsdarrers anys, la de 417.716 euros,però sí l’altra, de 129.318 (cor­responent als 132.485 menys els2.717 euros d’una auditoria delgrup socialdemòcrata encarrega­da per Bartumeu).El PS ha decidit fer un ingrésde 15.630 euros al grup mixt enlloc dels 18.300 calculats perSindicatura en haver descomp­tat els 2.700 euros que va costarl’auditoria. Rios va reiterar queno comparteixen les conclusionsde l’informe elaborat per AntoniBayona. En aquest sentit, recor­den que el mateix informe diuque no hi ha cap llei que es puguiaplicar en aquest cas que afectala cambra parlamentària i que lapraxi que normalment s’aplicaen aquests casos és mantenir elsromanents dels grups. La decisiódels socialdemòcrates, però, ésque no es reclamarà el retorn dels417.716 euros.L’afer de les transferències hatingut també com a conseqüèn­cia que el grup socialdemòcra­ta hagi canviat el seu reglamentintern per evitar que es tornin arepetir fets com aquest. La mo­dificació suposa la inclusió d’unnou article que fixa que “lestransferències superiors a 6.000euros provinents del recurs delgrup parlamentari requerei­xen la informació prèvia de totsels seus membres i una constàn­cia en acta”.La intenció del grup tambéés encarregar una auditoria delscomptes del grup, una vegada esdisposi de tota la documentaciósol·licitada al grup mixt. A partque desconeixen el contingutde l’auditoria encarregada perBartumeu, el grup considera que“no és vàlida i per això en faremuna altra”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraeconomiaMés de 300 vehicles serana la Fira de l’automòbilL’aparcament del parc Cen­tral d’Andorra la Vella acolliràaquest dissabte i diumenge la28a Fira de l’automòbil, orga­nitzada per l’Associació d’Im­portadors de Vehicles d’An­dorra (AIVA), amb el patrocinidel Comú de la capital i de Crè­dit Andorrà, que hi serà pre­sent amb un estand en el qualoferirà informació i condicionsavantatjoses per a la compra devehicles amb finançament.Aquesta edició comptaràamb la participació de vint em­preses, que representen prop de50 marques. La mostra presen­tarà més de tres­cents vehiclesentre turismes, motocicletes,furgonetes i camions. Tambés’hi trobaran vehicles quasinous (de gerència o quilòme­tre 0). A banda, es podrà gaudird’una exposició de més de vintvehicles túning i d’un circuit in­fantil de motos elèctriques.L’AIVA repeteix aquest any lainiciativa del sorteig Vrooming,en què se sortejarà un turisme iuna motocicleta. El guanyadordel primer podrà escollir en­tre més de 40 models i el de lamotocicleta, entre més de 10. Amés, si les butlletes guanyado­res han estat segellades a la fira,hi ha la possibilitat de guanyar1.000 euros addicionals.D’altra banda, i amb motiude la fira segons va informar elComú de la capital, avui, a lesvuit, es tancaran els accessos al’aparcament del parc Central.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUna edició anterior del certamen.// i. r.deuteEl Govern busca una solucióper al Comú de la MassanaEl Govern treballa per trobaruna sortida “a llarg termini” alsobreendeutament del Comúde la Massana, que li impediriaa finals d’any estar dins del límitestablert a la Llei de finances co­munals i, per tant, continuar re­bent les transferències. El minis­tre de Finances i Funció Pública,Jordi Cinca, va reiterar ahir lavoluntat de l’executiu de treba­llar estretament amb la corpora­ció, que, segons va dir, està arti­culant possibles solucions, quepassarien per la reestructuraciódel deute i un pla d’amortització.El que és clar és que aquestproblema requerirà “una modifi­cació legal”, segons va manifestarCinca, tot i que no va anar mésenllà sobre quina podria ser. Lasolució passaria per establir unamoratòria i perquè el Comú des­tinés els ingressos a amortitzardeute. “El Comú de la Massanano es pot ofegar i ha de continu­ar oferint serveis”, va subratllar elministre, que va afirmar que l’ob­jectiu és també garantir la viabili­tat de l’estació d’esquí “com a mo­tor econòmic de la parròquia i delpaís”. Això sí, serà una solució peral cas concret de la Massana. I ésque el que no voldria el Governés que es donés la imatge quequalsevol dels comuns pot sortirdels límits d’endeutament fixatsa la llei “i no passa res”. El minis­tre va reconèixer els esforços delComú per reduir el pressupost.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorracadastre de la massanaEl Comú posa 11 polígonsa exposició públicaEl Comú de la Massana ha posata exposició pública fins al 28 dejuny vinent el cadastre d’Anyós–que consta de cinc polígons–,de l’Aldosa –amb quatre polí­gons–, del Quart Mitger i de co­mes de Banyars, segons va infor­mar ahir la corporació.Així, els titulars de béns im­mobles inclosos en aquestes zo­nes poden examinar les dades alaterceraplantadel’edificicomu­nalipresentarlesal·legacionsqueconsiderin oportunes. Un coptancat aquest període, s’avalua­ran les propostes presentades i esfaran les possibles modificacions.El Comú espera que a finalsd’estiu ja pugui estar aprovat elcadastre d’aquestes zones i ja es­tigui al servei dels ciutadans. Lafase de delimitació i aixecamentde totes les parcel·les ja es va tan­car durant l’any passat i ara s’estàacabant de treballar en la intro­ducció de les dades al sistemainformàtic.Enelspròximsmesoses farà l’exposició pública delsdos últims quarts, Pal i Erts.De forma paral·lela, segons vaexplicar la consellera d’Urbanis­me i Cadastre, també es treballaenlaconfecciódelcadastrerústicde la parròquia, motiu pel qualOlga Molné va demanar “a totselsciutadansquetinguinterrenysrústics o parcel·les que aportin alComú els plànols de les sevespropietats en suport informàticper agilitzar el procés”.Redacció //La Massana@mes_andorraesbart dansaireFestival deprimaveraL’Esbart Dansaire d’Andorrala Vella presenta diumengeque ve, dia 2, el Festival deprimavera, a les sis de la tar­da al Centre de Congressos.L’entrada és lliure. En el fes­tival hi actuaran 58 dansairesdels grups infantils, de la sec­ció juvenil i del cos de dansa.A la primera part de l’es­pectacle els dos grups infan­tils i el juvenil ballaran onzedanses. I a la segona part,els setze ballarins del cos dedansa representaran Escenes,una mostra de les onze dan­ses del repertori propi quel’Esbart Dansaire de la capi­tal ha creat des que es va fun­dar l’any 1981.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraDavid Rios a la roda de premsad’ahir. // t. m.
 8. 8. 8 Dijous, 30 de maig del 2013NORDINONou alumnes s’interessen peldepartament d’InformàticaUn grup de nou alumnes desegona ensenyança de l’EscolaAndorrana d’Ordino van visitarahir al matí el Comú ordinencper conèixer de primera mà elfuncionament del departamentd’Informàtica, ja que, en prin-cipi, continuaran els estudis enla branca de batxillerat científic,segons va informar la corporacióparroquial.La visita va començar a la saladel consell, on els van rebre lacònsol menor i els tècnics, queels van mostrar la xarxa infor-màtica en un Power Point. Pos-teriorment van pujar a veure lasala de servidors que alimentael parc, ubicada al mateix edificiadministratiu.Redacció //Ordino@mes_andorraUn moment de la visita dels alumnes ahir al Comú d’Ordino.// COMÚ D’ORDINOLA SEU D’URGELLUna caminada popular enla Setmana contra el tabacUn any més, amb motiu del Diamundial sense tabac, la Comis-sió sense Fum de la FundacióSant Hospital de la Seu d’Urgelli el servei de Salut de l’Ofici-na Jove de l’Alt Urgell han or-ganitzat un seguit d’activitatsper promocionar la salut i pre-venir el risc de contraure ma-lalties respiratòries i coronàri-es, entre d’altres, derivades delconsum de tabac.La Setmana contra el tabac,que va arrencar dimarts a latarda amb el partit de bàsquetEncistella i respira, continuaràavui amb la xerrada Tabac i sa-lut, a càrrec del doctor VladimirLazo, del servei de MedicinaInterna de la Fundació SantHospital, que tindrà lloc a dosquarts de nou del vespre al cen-tre cívic El Passeig.Per demà, tot coincidint ambel Dia mundial sense tabac,s’emetrà per Ràdio Principat, ales sis de la tarda, l’espai La sa-lut, cosa de tots, en què el doctorJordi Fàbrega entrevistarà SílviaSánchez i Sandra Bigordà, in-fermeres de l’hospital. Tambédemà, des de les deu del matífins a les tres de la tarda, hi hau-rà instal·lada una taula informa-tiva a la plaça Soldevila (davantdel centre cívic El Passeig), ones donarà informació sobre laprevenció del tabaquisme i elsefectes del tabac. A tothom quedemani informació se li lliuraràun obsequi.Una caminada popular entrela Seu i Anserall tancarà dissab-te la Setmana contra el tabac. Lasortida serà a dos quarts de deudel matí des de la plaça Soldevi-la. A l’arribada a Anserall es faràuna visita guiada a Sant Serni deTavèrnoles a càrrec de la histo-riadora i arqueòloga Laia Creus.Redacció //La Seu d’Urgell@mes_andorraEl Sant Hospital de la Seu.// AGÈNCIESCERTAMEN LITERARIGuardons denarrativa joveEls guanyadors del 20è Con-curs de narrativa infantil i ju-venil, organitzat per la Bibli-oteca de Canillo, van recollirahir els premis. Aquesta edi-ció ha rebut 46 treballs d’uns125 alumnes.Els premis col·lectius delcertamen se’ls han endut lesclasses Flams i Gofres de l’Es-cola Andorrana d’Andorra laVella. Els premiats en les altrescategories han estat MireiaFonseca, Holly Moors, Ale-xandra Ventura, Marta Ferrei-ra i Albert Estepa.Redacció //Canillo@mes_andorraEl lliurament dels guardons.// T. M.
 9. 9. 9Dijous, 30 de maig del 2013ESPORTSJOCS DELS PETITS ESTATSNova derrota del bàsquet en unajornada discreta a Luxemburg//Els dos equips de vòlei platja van perdre davant del mateix rival, LiechtensteinEl balanç de la segona jornadadels Jocs dels Petits Estats deLuxemburg va ser discret per ala delegació andorrana. Cap delsesportistes que entraven en jocvan estar a prop del podi.La selecció de bàsquet va per-dre també el seu segon partit.Sempre va anar per sota de Xipre(79-61) a causa de la falta d’en-cert i del poder físic del rival. Enel tercer quart va acostar-se enel marcador, però finalment elsxipriotes van tornar a escapar-se.De sortida el matx es va pre-sentar igualat. Els andorrans pro-vaven de frenar l’atac del contrarii finalitzaven 22-15. En el segonquart les diferències es van man-tenir per arribar al descans 43-30.La tornada a la pista va tenir duescares ben diferents. Xipre va apu-jar la intensitat i va aconseguirescapar-se de 22 punts (56-34),però la reacció dels de la seleccióva permetre endossar un parci-al d’1-13 per posar-se 57-47. Elmatx tornava a estar obert i s’arri-bava a l’últim quart 61-47. Els xi-priotes van voler evitar qualsevolensurt i van tornar a intensificarla defensa per marxar de 23 (72-49), la màxima diferència delpartit. En els darrers minuts lesdistàncies es van estrènyer míni-mament. Cinto Gabriel va ser elmàxim anotador de l’enfronta-ment amb 16 punts.Els dos conjunts de vòlei plat-ja van tornar a sumar derrotes.Van tenir les seves opcions, peròfinalment van acabar cedint ambel mateix rival, Liechtenstein.Xavi Folguera i Geni da Silvas’enfrontaven a Manuel Gahr iMaximilian von Deichmann. Vanperdre per 2-1 (21-19, 15-21, 16-14). En el cinquè punt del primerset Da Silva va lesionar-se al bes-só. Se li va aplicar un compres-siu perquè pogués seguir jugant,però el dolor no li permetia fercerts moviments, com els salts.Aquest fet el va aprofitar el rivalper jugar sobre ell, tocat de con-dicions. Tot i així, els andorransvan guanyar el segon set i en eltercer van arribar a posar-se 10-13, però no van poder definir-lo.Laura García i Laura Gonzálezvan perdre 2-0 (21-13 i 22-20)davant Pe Walser-Schifferle iLena Vogrin. El segon set les an-dorranes van estar a prop d’ad-judicar-se’l. Van manar des d’uninici i es van posar 15-17, però lesrivals van estar més encertadesen el tram final.Les finals es van repetir entreels nedadors andorrans, però capd’ells va aconseguir estar en po-sicions de podi a la piscina de laCoque. El que sí que es va acon-seguir van ser noves marquespersonals i dues cinquenes pla-ces va ser el botí més gran.Pol Arias va ser un dels que re-baixen el seu millor crono. En els400 metres lliures va fer un regis-tre de 4.13,42 minuts, finalitzanten la cinquena posició. Una altraque va aconseguir-ho va ser Mò-nica Ramírez. Va ser en la provadels 100 papallona (1.09,10), onva finalitzar setena. En els 100 es-quena va classificar-se cinquenaamb1.07,48,mentrequeClàudiaPalau no es va poder classificarper a la final, en marcar 1.11,00.En aquesta mateixa prova PabloFeo va finalitzar sisè (1.03,91).Joan Tomàs no va poder clas-sificar-se per a la final i va finalit-zar en l’onzena posició, la penúl-tima, de la competició de trap.Concloïa la participació amb untotal de 105 punts. En la segonajornada no va poder millorar capplaça en la classificació.Esther Barrugués va finalitzaren la sisena posició en la final de10 metres de rifle d’aire compri-mit. Es classificaven per a la fi-nal les vuit millors de les dotzeparticipants que competien i larepresentant andorrana va sersetena. Barrugués va acabar amb117,7 punts.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLes jugadores andorranes van sumar una nova derrota.// JPEECRISI INSTITUCIONALLa policia deté Emili Puig perles irregularitats als comptesEl gerent de l’FC Andorra, EmiliPuig, va ser detingut ahir per lapolicia per les irregularitats exis-tents en els comptes del club, ique han portat l’entitat a viureuna de les situacions més compli-cades de la seva història.Puig, que està suspès de feinai sou, segons va decidir dillunsla junta directiva, però no aco-miadat, va ser detingut i va estaren dependències policials perprestar declaració. Aquesta de-tenció coincideix amb l’entrega ala fiscalia per part del Govern del’informe complet de l’auditoriarealitzada pel ministeri de Finan-ces sobre la comptabilitat de latemporada 2012-2103 del club,que ha estat “un treball complexperquè no seguia el fil conductord’una comptabilitat convencio-nal”, indica el ministre portaveu,Jordi Cinca, ja que s’ha realitzat“a partir de comprovants i pecescomptables”.Un cop definida aquesta tem-porada, segueix l’auditoria sobreles quatre temporades anteriors,una tasca que se suposa menysfeixuga i serà “més senzill perquèparteixes d’una comptabilitat”. Alseu dia aquests comptes van seraprovats per l’executiu.D’altra banda, els jugadors del’equip de futbol estan pendentsde rebre les mensualitats dels úl-tims dos mesos, que no arriben a9.000 euros per cadascun d’ells.Els components de la plantillademanaven dilluns passat en uncomunicat ser tractats igual queels membres del conjunt de fut-bol sala. Per Cinca els casos d’unaplantilla i l’altra “són realitats moltdiferents”, ja que els de futbol“compaginen feina amb activitatesportiva” i la seva “situació no éstan precària”. Per aquest motiu, acurttermini,l’executiunoesplan-teja utilitzar la partida bloquejadaper pagar els deutes amb els juga-dors, ja que els de futbol sala eren“persones que vivien a través decobrar una petita remuneració” ies volia evitar “agreujar una situ-ació molt precària” i “facilitar elretorn al seu lloc d’origen”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraCICLISMEDues provesmés al NacionalEl Campionat d’Andorra decontrarellotge guanya duesproves i estarà format percinc en la setena edició. A lestres habituals a la parròquiad’Ordino, se n’integren duesa Sant Julià de Lòria.El calendari s’obre aquestdiumenge, 2 de juny, amb lacursa entre Sant Julià de Lò-ria-Naturlàndia, de 9 quilòme-tres. El campionat continua el6 de juliol amb l’Ordino-colld’Ordino (10 km), el 3 d’agostamb la Llorts-coma d’Arcalís(13 km) i l’1 de setembre ambl’Ordino-Sorteny (12 km). Lacompetició conclourà el 29 desetembre amb la Sant Julià-Fontaneda (6 km).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFUTBOLDos clínicsde la FAFLa Federació Andorrana deFutbol, a través dels seus comi-tès tècnics, organitza a princi-pis de juny dos clínics amb en-trenadors i àrbitres de prestigia l’hotel Holiday Inn Andorra.El 3 de juny Julio Velázquezfarà la conferència La metodo-logia de l’entrenament en funcióde com es pretén jugar i JuanmaLillo parlarà sobre El meu mo-del de joc. Qüestions sobre fut-bol. L’endemà serà el torn delsàrbitres internacionals. CarlosVelasco Carballo pronunciaràla conferència Preparació arbi-tral en un partit d’elit i XavierEstrada Fernández tractarà deL’arbitratge: un aprenentatgetransversal.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 10. 10. 10 Dijous, 30 de maig del 2013
 11. 11. 11Dijous, 30 de maig del 2013CLASSIFICATSES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31ANDORRA LA VELLA PIS, 2 HABI-TACIONS, SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR, AL CENTRE D’AN-DORRA LA VELLA. PREU: 400 EUROSORDINO PIS, 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR,SOLEJAT, AMB VISTES, AL CENTRED’ORDINO. PREU: 375 EUROSARINSAL PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT,AMB PQ., ZONA HOTEL ST.GOTHARD. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adLA MASSANA (57 m2) - REF. 1141 habitació, 1 bany, 40 m2de jardí, gres,armaris encastats, saló menjador ambcuina americana, molt lluminós.350 € + 50 €ENCAMP - VILA (50 m2) - REF. 1351 habitació, 1 bany, cuina equipada, safareig,parquet, terrassa de 6 m2, vistes agradables,molt assolellat, pàrquing i traster.450 €IMMOBLESPARTICULAR LLOGA PIS. ES-TUDI MOBLAT, CÈNTRIC, AANDORRA LA VELLA (TERRAVELLA). Preu: 375 € mensuals.Tel. 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny, TV..., 2balcons. Solament 1 mes de dipò-sit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340OPORTUNITAT!! Casa d’obravista, antiguitat: 7 anys, a 10 minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50 minde Barcelona amb, 1.200 m2dejardí, reg automàtic amb pisci-na d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Àtic a Encamp de 130 m2, 3 hab., 2banys, 2 terrasses, cuina equipadai tancada, sala d’estar i menjadorseparats, llar de foc, vistes i 1 WC,box per a 3 cotxes. Preu: 400.000euros. Tel.: 330 110DIVERSOSES VEN MAQUINÀRIA DEBUGADERIA. BON PREU.TEL. 724 744ANUNCIS BREUS PER PARAULESANDORRA (110 m2) - REF. 1203 habitacions (una suite), 2 banys, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.900 €Busquempisos delloguer atotes lesparròquiesTenimclientsesperantper llogar elvostre pis!Classificats,breus perparaulesA partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínimad’una setmanaES LLOGAPIS A SANTJULIÀ DELÒRIA3 habitacions,1 bany,cuina equipa-da, menjador.Calefaccióde gasoil.Totalmentexterior.Preu: 450 €Tel. 324 112Per ampliació del nostredepartament de Consultoria esnecessita un tècnic superior enPrevenció de Riscos Laborals.Incorporació immediata.Imprescindible nacionalitatandorrana o permís deresidència i treball.Interessats/ades, envieu CV al’adreça electrònica vipsa@vipsa.adInteressats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departamentde RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.como bé al fax 73 73 79.ANYÓSPARKHOTEL APARTHOTELNecessita incorporarRequisits:- Permís de residència i treball.- Experiència com a cap de cuina demínim 2 anys.- Preferiblement amb formació en elsector de la restauració.- Capacitat de treball en equip.- Capacitat de lideratge.- Vehicle propi.Oferim:- Incorporació immediata.- Contracte indefinit.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CAP DE CUINA (Ref. Cap cuina)Requisits:- Imprescindible tenir permís deresidència i treball.- Experiència demostrable.- Capacitat de treball en equip.Oferim:- Incorporació immediata.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CUINER O AJUDANT DE CUINAAVANÇAT per la temporada d’estiu(Ref. Ajudant cuina)Imprescindible experiència i nacionalitat andorranao permís de residència i treballCAMBRERA D’HABITACIONS AVANÇADAper a tot l’any (Ref. Habitacions)CAMBRERA D’HABITACIONSper a la temporada d’estiu (Ref. Habitacions II)
 12. 12. 12 Dijous, 30 de maig del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dijous, 30 de maig del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCS15%de descompteen enganxalls de remolcsDescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: GRESCAR _ _ _ _ _7 3 4 8 3 77 6 2 43 6 2 94 3 18 1 47 5 9 64 5 14 5 25 4 92 6 4 82 47 6 16 83 5 86 1 34 97 6 32 4 58 2 9751869243436215987928473165893726514175984326642351879384197652517632498269548731328759416476318259591462387632145978759826134184937562947581623213674895865293741Residents d’Escàs, si us plau, sila trobeu la podeu agafar (no ésagressiva). Truqueu-me i la recolliré.Sembla que l’han vist pel miradordel Casamaya…GATETAPERDUDAA ESCÀS OVOLTANTSTel. 615 608Maria
 14. 14. 14 Dijous, 30 de maig del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRCARTELLERASCARY MOVIE 5Dan i Jody comencen a detectaruna activitat estranya a casa des-prés d’acollir les filles del germà deDan, que han passat tres anys solesal bosc.18.15EL GRAN GATSBY (3D)Un aspirant a escriptor deixa el mitjàoest i arriba a Nova York la primavera de1922, una època de relaxament moral,jazz i reis del contraban, i en què la borsapuja com l’escuma.21.45. V.O.S.E.: 19.00LA ESTRELLAEstrella és alegre, positiva i massa gene-rosa amb els que l’envolten. Té cura detots menys d’ella. Però aviat descobriràque també té dret a ser feliç.20.10, 22.15FAST & FURIOUS 6Des que el grup va destruir l’imperi d’unmafiós i es va apropiar cent milions dedòlars, s’han dispersat i són pròfugs dela justícia. Hobbs li demana a Diu que re-uneixi el seu equip i l’ajudi a atrapar unabanda de conductors mercenaris.18.30, 19.30, 21.30, 22.15LA GRAN BODAUna família ha de sobreviure al casa-ment del seu fill adoptiu. Un matrimonidivorciat, la mare biològica d’estrictescreences religioses... complicaran les co-ses més i més.18.00, 19.45OBJETIVO: LA CASA BLANCADesprés d’un accident, un agent secretnord-americà que només aconsegueixsalvar la vida del president decideix dei-xar la feina. Però haurà de tornar a l’ac-ció quan un comando coreà amenaça laCasa Blanca.22.10
 15. 15. 15Dijous, 30 de maig del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Pelem i trossegem la patata i els porros (només aprofitant la part blanca). Saltem els porrosamb oli i una mica d’aigua, fins que quedin transparents. Hi afegim la patata i seguim ofegantun parell de minuts més. Hi afegim la llet i la resta d’aigua, la sal i el pebre. Esperem que bulli, hotapem i deixem que cogui a foc lent durant 20 minuts, fins que la patata estigui bullida. Quanestigui feta la passem pel passapurés fins a aconseguir una barreja homogènia, rectifiquemde sal i pebre, i es pot servir tèbia o deixar refredar per servir-la freda, al gust del consumidor.Aprofiteu la part verda dels porros, rica en clorofil·la, per fer una truita, us quedarà deliciosa!CREMA DE PORROS LLEUGERA (VICHYSSOISE LIGHT)· 1 patata grossa· 200 grams de porros· oli d’oliva· ½ l de llet desnatada· ¼ l d’aigua· sal· pebreINGREDIENTS:TVAVUI US RECOMANEM...22.00 Cinefilia: Odette, unacomedia sobre la felicidadSàtira de com l’atractiu i l’èxit no por-ten necessàriament la felicitat.22.50 Cine: Sentencia de muerteUn home decideix fer justícia pel seucompte mogut per la venjança després del’assassinat del seu fill en una gasolinera.20.46 Film: L’empreinte de l’angeDues dones s’enfronten brutalment quan,en un aniversari, una pateix una commo-ció en veure una nena que creu filla seva.22.30 Miniserie: Carta a EvaTres dones s’entrecreuen quan laprimera dama argentina visita unaEspanya aïllada el 1947.22.30 Cine: Entrevista amb el vampirUn home convertit en vampir explicala seva història 200 anys més tard, afinals del segle XX, a San Francisco.22.30 Cine: Air Force One derribadoQuan un general serbi és empresonatper crims de guerra, els seus soldatssegresten l’avió del president dels EUA.22.30 Temps d’aventuraEntrevista amb Kilian Jornet, gua-nyador de la Copa del Món de cur-ses de muntanya.21.50 La meva: Les telenovel·lesEn aquest capítol, el Roger de Gràciapassa un dia als platós de La Riera, des-cobrint com es fan les sèries diàries.22.35 Film: VertigeL’escalada d’una alta muntanya esconverteix en un malson quan unsamics s’adonen que no estan sols.ÀRIES21MARÇ - 20ABRILTAURE21ABRIL - 21MAIGBESSONS22MAIG - 21JUNYCRANC22JUNY - 23JULIOLLLEÓ24JULIOL - 23AGOSTVERGE24AGOST - 23SETEMBREBALANÇA24SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24OCTUBRE - 22NOVEMBRESAGITARI23NOVEMBRE - 21DESEMBRECAPRICORN22DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21GENER - 19FEBRERPEIXOS20FEBRER - 20MARÇProblemes a l’entornde la feina. No donis peu a com-plicacions.Algú que has conegutfa poc s’acostarà més i descobri-ràs una nova amistat o un amor.Que les ansietats i porsno acabin per coartar la tevaoportunitat de refer la teva vida.Busca oportunitats,perquè tindràs perspectives deprogrés. Tens les claus de l’èxit.La realització d’un viat-ge pot portar-te sorpreses. Mos-traràs gran presència d’ànim.Ara viuràs un canvi sob-tat en els impulsos del teu cor.Intentaràs reformular-te.El passat és un granmestre que has d’escoltar ambatenció si és que vols aprendre.Hi ha càrregues per atota la vida, però són més lleu-geres si es comparteixen.Carismàtic com mai, totestà a favor teu en el present, ex-cepte les males companyies.Et sentiràs molt propera la teva parella en el dia d’avui.La química tornarà a fer-se sentir.Et sentiràs una personadiferent. Els astres afavoreixenun altre punt de vista.No permetis que les in-seguretats que tens acabin perafectar la parella. El diàleg ajuda.
 16. 16. El fotorEportEr¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adEmili PuigDavid BaróLa policia deté el director gerent delFutbol Club Andorra per les presumptesirregularitats detectades en els comp-tes de l’entitat.El Comú de la Massana tanca el primertrimestre de l’any amb un superàvit de349.574 euros i treballa per solucionarel problema de l’endeutament.EnviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDijousNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad30 de maigdel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclatALIMENTACIÓ EXÒTICAProductes d’arreu del món: asiàtics i llatinsAmb nosaltres trobareu els elements perpoder cuinar plats diferents!Es fan encàrrecs - Servei a domiciliAv. Doctor Mitjavila, 32, Andorra la VellaTel. 81 81 31 - 36 28 73 - tresorsdelmon@gmail.com628187Canvio seat leon 1.9tdi 110cv del 2001en bon estat651275Canvio Mitsubishi Pajero curt AND B,en bon estat, corretja de distribuciocanviada335583Canvio pis de 60m de 1h x pis de 80m omes i 2h..s’abona diferencia..651275Canvio Mitsubishi Pajero curt AND B,en bon estat, corretja de distribuciocanviada361880Canvio KTM SUPERDUKE 990 120cvmatr√≠cula J0.. amb nom√©s 4.000kms.361880Canvio llantes Evox S51 ambpneumtics nous 235/35/19. Tornilleria5x108.332406CanvioTriumph speed triple 1050 amb3000klm663115Canvio moto scooter 50cc aprilia srtota Trucada per algo.”329974Canvio 4 llantes mida 18 amb 5 foratsper mercedes o similar.Estan ben cui-dats.335583Canvio Audi A3 sportback (5 portes)2.0 Tdi Quattro S-line int/ext. Revisionsal dia.molt bon estat Mat.H8..any 2006353333Canvio Scenic RX4 4x4 2.0 16v338575Regalo gatets petits molt carinyososrossos i 1fosc surten casa jjardi inde-pendents .386567Canvio casc moto trail amb 2 mesosd?us negre mate per casc custom324669Canvio 4 llantes d mercedes serie 1648 pul√ßades i 4 pneumatics d’ivern235/65x17 no mes amb fet 5.000 con-tacte angel677313Canvio peugeot 206 cc per vw golf 5+ diners657465Canvio 4 llantas bmw en 17 pulgadasen buen estado328821Canvio Por vales de comida, coleccio-nes de libros, de musica, dvd en colec-cion o variados. No encuentro trabajohace tiempo y estoy bastante necesi-tado.322416Canvio mitsubishi montero llarg del2007.amb 80 mil kilometres.una solama.rodes noves.itv fins 05/14.sempregaratge.canvio per turisme.353333Canvio o venc TZR 250341955Canvio maquina de gimnas , equipadaamb tots exercicis del cos. Cames, es-palla, braos, tronc, maquina com nova.capacitat fins a 50 kg de pes.635908Canvio audi a4 tdi quattro familiar math40 160 000 qm334433Canvio Mitsubishi Pajero curt ANDB,en bon estat. 651275324669Canvio 4 llantes d mercedes ML 270serie 164 8 pul√ßades i 4 pneumaticsd’ivern 235/65x17 no mes amb fet5.000 contacte angel671487Canvio psp en perfecto estado ninten-do dsi ps2 con un mando una memoricart i juegos ak 47 de balines i tamienbmx interesados llamar al 671486348475Canvio furgoneta full epique idealpara viajar,es lo que estas buscandoxenon,cuero misco,techo solar.Porcoche familial.630454Canvio jeep cherokee sport 2500 TDmat e 147,000 km amb un cop devant icostat deret per 800‚ǨCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilCasament?Bateig?Comunió?RecordaAv. Fiter i Rossell,n. 6, 2n 2a,Escaldes-Engordany.Tel.: 861 887Una mostra del malestar i la indignació que ha generat entre els integrants delsequips del club tot l’afer de l’FC Andorra.// K. T.El fotorEportEr

×