Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 30 de juliol de 2014

279 views

Published on

Aquí et pots descarregar el diari d'avui. Que tinguis un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 30 de juliol de 2014

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra Dimecres De juLiOL DeL 2014 30 NÚm. 2200 Av.Meritxell,9,6è-2ª ANDORRA LA VELLA Tel. 818 765 - www.quiropracticandorra.com L’ESPECIALISTA EN LA COLUMNA VERTEBRAL-SISTEMA NERVIÓS ¿CONEIXES LA QUIROPRÀCTICA? Mal d’esquena, traumatisme cervical, lumbàlgia, hèrnia discal, migranya, fibromiàlgia, estrès, insomni, vertigen, problemes respiratoris, disminució de mobilitat, problemes digestius, etc... Av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota - 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Podem evitar que arribis a aquest extrem Serveis per a particulars i empreses La Massana adjudica la millora d’un col·lector en una sessió marcada pel comiat de Rosa Ribera, secretària ge- neral del Comú els darrers 34 anys. Obra per millorar la separativa d’aigües la massana // Pàg. 7 // E. C. El reglament de l’IRPF vol evitar que s’hagin de fer declaracions El Comú de Sant Julià de Lòria destina 15.000 euros a recuperar la font del Ferro i part del camí que hi dóna accés, que estava malmès des de les riuades de l’any 1982.//Pàg. 6 // aGÈnCIEs // Pàg. 3 El rock dels murcians M-Clan i la ja tradicional Salseta del Poble Sec posen el punt final a la festa major de Sant Ju- lià de Lòria. m-Clan acomiada la festa major sant julIà dE lòrIa // Pàg. 8//E. j. Vinyes confia a repetir l’experiència de silverstone La bona actuació de Joan Vinyes al volant del Ferrari 458 Italia a l’International GT Open del circuit de Silverstone li obre la porta a noves oportunitats. autOmObIlIsmE // Pàg. 9 El Ps envia l’informe sobre la llei als coprínceps El grup socialdemòcrata fa arribar als coprínceps l’informe sobre la modificació de la llei del patrimoni cultural que apunta possibles inconstitucionalitats. PatrImOnI Cultural // Pàg. 6
 2. 2. 2 Dimecres, 30 de juliol del 2014 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat dIReCToR Marc Segalés méS CoRReCCIÓ M. Àngels Sala ComeRCIaL I admINISTRaCIÓ Carme Garcia, Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució Carrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia andorra la Vella Pas de la casa farmàcia les anelletes Av. Dr. Mitjavila, 30 Tel.: 863 313 farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo MENÚ DEL DIA MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. BARRA DE “PINTXOS”, RACIONS, ENTREPANS GELATS – TERRASSA CUINA BASCA ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal Edifici Amadeus B · local 3 AD400 ARINSAL Tel.: 838 566 Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 h C/ de les Escoles, 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma (Principat d’Andorra) Tel. +376 723 937 · Fax: +376 723 940 · Mòbils: +376 322 343 · 358 707 info@construccionsramilo.com NOVETAT AANDORRA!! ANDORRA!! NOVA GAMA DE FORNS DE LLENYAA PARTIR DE 1.650 €, inclou entrega a domicili. ELECTROMECÀNICA Kit de + potència dièsel Economitzadors dièsel i gas Enganxall de remolcs Sensors de pàrquing Bateries Frens amortidors Tot tipus de llums, fars, olis i additius per a motors. Av. Santa Coloma, 85. AD500 Andorra la Vella Tel./Fax: 823 507 - Mòbil: 324 669 autoelectricbravo@gmail.com SERVEIS ANTICRISI Diagnosi a partir de 15 € Manteniment a partir de 25 € − Càrrega de gas R134a. 30 €, fins a 400 gr. − + de 500 gr. a 35 € − Ecològic 100%, 500 gr. 40 € − Canvis d’oli amb filtres 4 l. A partir de 58 € − Controls de nivells gratuïts − Reparació d’alternadors el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 24º mín. 9º màx. 27º mín. 12º màx. 27º mín. 13º AVUI ReCUpeRARemelJUlIOl dIJOUs dIVeNdRes Sèrie 21 Sorteig de dimarts 29 de juliol Sorteig de dissabte 26 de juliol Sorteig de diumenge 27 de juliol Sorteig de dimarts 29 de juliol Sorteig de dissabte 26 de juliol Sorteig de dimarts 29 de juliol euromilioNs la PrimitiVa boNoloto loteria NacioNal oNce LA GROSSA de la primitiva 3 9 10 23 35 40 43 6 3 8 6 9 4 3 4 0 6 18 27 47 Núm. clau 1 Com. Rei.23 9 2 6 9 1716 45 Com. Fracció 23 3 Rei. 1 Sèrie 7 2 17 38 4140 44 9 5 ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ Interessats, truqueu al tel. 352 463 Especialitat en ‘pop a feira’ Menú diari Plaça Major, 4. Tel. 842 903 - SANT JULIÀ DE LÒRIA La Massana Encamp Sant Julià de Lòria
 3. 3. 3Dimecres, 30 de juliol del 2014 notícies fiscalitat El reglament de l’IRPF vol evitar que s’hagin de fer declaracions //l’objectiu és simplificar al màxim els tràmits per fer la retenció del nou impost “Simplificar al màxim” i “mini- mitzar el nombre de cops que el ciutadà hagi d’adreçar-se a l’ad- ministració”. Amb aquests ob- jectius s’ha fet el reglament de l’impost sobre la renda de les per- sones físiques (IRPF). Així ho va dir ahir el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, en la presentació d’aquest reglament, en què va estar acompanyat pel director del departament de Tri- buts i Fronteres, Albert Hinojo- sa. La regulació va ser aprovada la setmana passada i surt publicada avui al BOPA. Un dels principis rectors del reglament és la simplicitat. Es pretén així que hi hagi el nombre més reduït possible de persones que paguin l’IRPF que hagin de presentar declaració de la renda, tot i que sempre ho podran fer de manera voluntària quan es- timin que hi ha algun canvi en les seves circumstàncies perso- nals. Un altre dels objectius, en aquesta mateixa línia, és que els empresaris tampoc tinguin una càrrega administrativa excessiva com a conseqüència de la intro- ducció de l’IRPF. Per això serà el departament de Tributs i Fron- teres l’encarregat de determinar el tipus de reducció i les seves regularitzacions. D’altra banda, es buscarà també afinar les re- tencions perquè no excedeixin la tributació final i, per tant, s’hagin de retornar diners als obligats tri- butaris. El nou impost entrarà en vi- gor l’1 de gener del 2015. Pel que fa a les rendes del treball, la CASS proposarà el percentatge de retenció inicial en funció de les retribucions que la persona assalariada hagi percebut durant els dotze mesos anteriors al 31 d’agost del 2014. El tipus que s’aplicaràesfixaràsobrelabasede la taula prevista a l’IRPF segons els trams corresponents a la retri- bució salarial. Per exemple, una retribució durant els últims dot- ze mesos entre 0 i 27.000 euros estarà gravada amb un 0%, men- tre que si se situa entre 27.000 i 30.000 euros s’aplicarà un 0,5%, i així successivament fins a un mà- xim del 7% per a un sou superior a 150.000 euros. Aquest percentatge podrà ser modificat, però, quan l’obligat tributari demostri en qualsevol moment el dret a deduccions, ja sigui per fills, hipoteca, plans de pensions, etc., tot i que en el pri- mer exercici l’administració ja ha tingut en compte les reduccions més comunes. El nou tipus en funció de les noves dades apor- tades serà efectiu a partir del tri- mestre subsegüent a aquell en què s’hagin comunicat els canvis. En el cas que hi hagi una variació d’un punt percentual, es proce- dirà a la modificació del percen- tatge de retenció, mentre que si no arriba a un punt serà a partir de l’exercici següent quan es tin- drà en compte. Durant les baixes mèdiques s’aplicarà el mateix per- centatge de retenció. El paper de l’empresari en aquest nou impost serà de realit- zar la retenció que li hagi comu- nicat la CASS, de la mateixa ma- nera que fa amb les cotitzacions a la seguretat social, i el departa- ment de Tributs i Fronteres pre- sentarà la proposta de declaració, que podrà comportar devolució o regularització de pagaments. L’administració tributària, a més, comunicarà abans del dia 15 de març de cada any a la CASS i al pagador de les rendes el per- centatge de retenció o l’ingrés a compte del nou exercici. La previsió és que el nombre d’as- salariats que estaran subjectes a l’IRPF no superarà el 25% del to- tal, tenint en compte que els que cobrin per sota de 24.000 euros estaran exempts del pagament del nou impost. Els treballadors fronterers o temporers, que tributen segons l’impost sobre els no residents i estan gravats per tant amb un 10%, podran acollir-se al règim especial de l’IRPF, tot i que no es podran deduir les càrregues fami- liars. Així, disposaran de tres me- sos, des de l’1 de gener del 2015, per sol·licitar-lo. Pel que respecta a les rendes del capital mobiliari, gravades amb un 10% i amb un mínim exempt de 3.000 euros segons la llei, seran les entitats bancàries les encarregades d’aplicar les re- tencions. En aquest cas, “peculiar i adaptat a Andorra”, segons va explicar Cinca, els obligats tri- butaris hauran de comunicar als bancs els comptes franquícia que no resultaran afectats per l’im- post en no superar aquest llindar. Si no ho fan, s’aplicarà el 10% so- bre els beneficis dels estalvis, tot i que sempre hi ha la possibilitat, al final de cada exercici, de fer la declaració i sol·licitar la devolu- ció dels imports retinguts que no s’haurien hagut de pagar. Els obligats tributaris hauran de tenir, a partir de l’1 de gener del 2015, un número de registre tributari (NRT), que els iden- tificarà per a tots els impostos. L’NRT coincidirà amb el núme- ro d’identificació administrativa (NIA) de l’obligat tributari pre- cedit de la lletra F i es generarà automàticament sense cap tipus de tràmit. L’IRPF suposarà un volum més gran de feina per al departament de Tributs i Fronte- res. Tot i així, no està previst per ara un increment de personal, se- gons va explicar Cinca. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el director de Tributs, Albert Hinojosa, en la roda de premsa d’ahir. // sfga Els responsables del ministeri de Finances van expressar ahir la seva satisfacció pel fet que s’ha millorat en relació amb l’any pas- sat pel que fa a les declaracions de l’impost general indirecte (IGI), l’impost de societats (IS) i l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que ha rebut fins ara l’administració tributària. A preguntes dels mitjans de co- municació, durant la roda de premsa per presentar el reglament de l’IRPF, el director generaldeTributsiFronteres,AlbertHinojo- sa, va donar algunes dades sobre com està funcionant enguany aquest procés. Així, fins abans-d’ahir, dia 28 de juliol, ja s’havien presentat el 61% del total de declaracions que es preveuen per a l’IS i l’IAE, mentre que pel que fa a l’IGI la xifra és lleugerament inferior, d’un 57,5%. Amb aquests percentatges a la mà, Hinojosa va manifestar que el resultat “és millor que el de l’any passat en aquests moments”. I és que l’any passat, en aquesta mateixa data, només s’havien presentat el 32% de les de- claracions, mentre que entre el 28 i el 31 de juliol es van presentar tota la resta: ni més ni menys que el 64% en tan sols tres dies. “L’experiència de la gent, d’haver patit les cues, ha fet que molts avancessin el tràmit”, va manifestar el director general de Tributs i Fronteres a l’hora de valorar per què en- guanys’havienlliuratmoltesmésdeclaraci- ons en relació amb l’exercici anterior. En aquesta mateixa línia, el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, va celebrar que molts obligats tributaris hagin avançat la presentació de les declaracions abans de final de mes per no trobar tantes cues com l’any anterior. El consell que s’ha- via transmès des del departament havia es- tat precisament que s’aprofitessin per por- tar a terme els tràmits tots els dies de juliol i no només els últims perquè no s’originés tanta massificació. Cinca va aprofitar també per “felicitar” el personal del departament per les millores que s’han introduït a l’hora de gestionar les declaracions. En aquest sentit, el ministre va desta- car el resultat positiu que s’hagin habilitat punts específics per atendre els professio- nals, que acudeixen a l’administració tribu- tària amb moltes declaracions a la vegada, ja que d’aquesta manera s’ha contribuït tambéaevitarlescues.Enguanytambés’ha constatatquecadavegadasónméselsobli- gatstributarisqueutilitzenlaviatelemàtica per fer els tràmits. En concret, el 40% de les declaracionsdel’ISiIAEs’hanfetperaquest sistema, i un 59% pel que respecta a l’IGI. “Hem d’estar satisfets amb el balanç”, va recalcar Cinca. Satisfacció del ministeri de Finances pel bon ritme en la presentació de declaracions sobre l’IGI, IS i IAE L’administració tributària. // t. m.
 4. 4. 4 Dimecres, 30 de juliol del 2014 Andorra Mediació @MediadorAnd No t’ho perdis! Darreres 5 places al Curs Nacional d’Educació en Drets Humans opinió editoriAl Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. L’obra de l’Hotel Glòria estarà acabada abans de final d’any l’AlbertLlovera,donaràeltretdesortidadela FestaMajorambelpregó,elproperdivendres dia1,ales19h,albalcódeCasaComuna... Govern d’Andorra Cultura Andorra la Vella En xarxa Incloure SCALADA MATER NATURA al programa de la Festa Major de la capital és, pel cap baix, estrambòtic! delfí roca @delfiroca Un any més, els editors i els autors del país, a la Setmana del llibre en català, del 5 al 14/9 a Barcelona. AgendaAd @AgendaAD FederacióAndFutbol @Fedandfut El proper curs de nivell B per entrenadors de futbol/futsal aquest setembre. Emotiu comiat a Rosa Ribera, secretària General del comú de #lamassana durant 34 anys @delfiroca I el pressupost de la festa és de 70.000 euros, no em surten els núme- ros!! ;-)) Pepa Gallego @PepaGallegoV dimecres 30 de juliol a les 20.30h itinerari urbà per Escaldes-Engordany, sortim del CIAM! Tancament provisional de la via ferrada del Bony d’Envalira Aquest cap de setmana hem tingut una gran visita! La de Joan Llaneras, exciclista professional amb 4 medalles Olímpiques Comú d’escaldes-engordany Comú d’encamp Anyóspark, el club La festa major d’Andorra la Vella s’amplia un dia FÒRUM.ad Fòrum Ad Una persona ferida en un accident a Sant Julià de Lòria http://forum.ad/?p=78461 Prova pilot amb els diabètics i el control sociosanitari, a la tardor http://buff.ly/ UyRRUs Bondia @bondia Commoció al món de l’esquí per la trà- gica desaparició de Joan Carchat http:// www.diariandorra.ad/index. diari d’Andorra @diariandorra La sanitat acumula en vuit anys 280 mi- lions de dèficit http://www.diariandorra. ad/index. diari d’Andorra @diariandorra rtVA @rtvandorra El gestor de la web denunciada pel Go- ven té antecedents per estafa http://dlvr. it/6SBP4k #andorra La policia alerta de dues noves modali- tats d’estafa www.andorradifusio.ad rtVA Andorra La tempesta causa desperfectes a la infraestructura de FEDAFÒRUM.ad Fòrum Ad rtVA Andorra L’AGIA busca la fórmula per poder inhabilitar els gestors que abusin www. diariandorra.ad diari obert El PS acusa DA de no complir el seu programa pel que fa a la joventut www. bondia.ad diari Bondia mitjans LaFestaMajord’Escaldesasigutunèxit,mal- gratlaplujaquehaanul.latalgunsactes.Mol- tesgràciesatotselsquelaheufetpossible! ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. El Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita con- tra la violència envers les dones i la violència domèstica entrarà en vigor aquest mateix divendres en onze països, entre els quals Andor- ra.Eltext,quedefetjaseràd’aplica- ció gràcies al Principat perquè amb la ratificació de l’abril passat s’asso- lia el desè país que es necessitava com a mínim per a l’entrada en vigor, és important perquè obliga els governs dels estats concernits a prendre mesures concretes per llui- tarcontratoteslesformesdeviolèn- cia envers les dones. Així mateix, el conveni crea un grup independent d’experts que ha d’informar sobre el complimentdelesmesures,fetque, d’entrada,ofereixunagarantiamés gran. A més, l’entrada en vigor del text pot comportar una empenteta perquèAndorraacabideferelsdeu- res. I és que el CE demana millores pel que fa a l’assistència als nens que són testimonis de la violència de gènere i quant al dis- seny de programes espe- cífics d’intervenció dirigits alsagressors. ASSESSORS COMPTABLES I FISCALS WWW.GLOBALASSOCIATS.COM Tel. 865 943 / 372 926 / 362 185 Av. Dr. Mitjavila, 22, despatx, 1r C AD500 Andorra la Vella Unió Pro-turisme escaldes- engordany Forné creu que s’ha de negociar amb precaució l’intercanvi automàtic d’infor- mació fiscal http://andorradifusio.ad Fòrum Andorra @forum_ad Periòdic d’Andorra @PeriodicAND Xavier Espot contradiu el Sindicat Peni- tenciari www.andorradifusio.ad Comú de la Massana @comudelamassana
 5. 5. 5Dimecres, 30 de juliol del 2014 DJ SEBA DIAZ DIJOUS 31/07 6 CERVESES = 6€ + TAPES & SANGRIA + REGALS anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 club@anyospark.com Crta. d’Anyós - la Massana 14a DJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZDJ SEBA DIAZ DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07DIJOUS 31/07 6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€6 CERVESES = 6€ + TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA+ TAPES & SANGRIA + REGALS+ REGALS+ REGALS+ REGALS+ REGALS anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 club@anyospark.com Crta. d’Anyós - la Massana COM CADA DIJOUS A partir de les 19:00h...
 6. 6. 6 Dimecres, 30 de juliol del 2014 N EfemèrideLa dada¿Sabies que... la femella del cuc‘Bonellia viridis’pesa cent milions de vegades més que el mascle? 9 són els mesos de presó que haurà de complir l’expresident balear i exministre de Medi Ambient espanyol, Jaume Matas, per tràfic d’influències. 30 de juliol de 1511 Neix l’arquitecte, pintor i escriptor italià Giorgio Vasari. escaldes-engordany La nòria mòbil obrirà a partir del 8 d’agost i oferirà sopars Elmuntatgedelanòriamòbilmés gran d’Europa, de 70 metres, va començar ahir al clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany. Per trans- portar el material per al muntat- ge són necessaris 25 camions i és previst que el giny faci el viatge in- augural el 8 d’agost. La previsió de l’empresa impulsora d’aquest giny és que hi pugui estar fins després de Reis i que el volum d’usuaris pugui amortitzar els 200.000 eu- ros que costa el muntatge. El Comú d’Escaldes-Engor- dany, tal com va exposar el cònsol menor, Marc Calvet, cedeix l’es- pai amb la intenció que aquesta nòria suposi un pol d’atracció de visitants a un indret que queda apartat de la zona per a vianants i al qual costa més fer arribar la gent. El cònsol menor va destacar que es tracta d’un “bon exemple” de la col·laboració entre el sector públic i el privat i va afegir que caldrà avaluar quines accions es- pecífiquesespodentirarendavant entre l’empresa que gestiona la nòria i el comerç i l’hoteleria de la parròquia. El que deixarà de per- cebre la corporació per la pèrdua de les places de pàrquing és d’en- tre 20.000 i 40.000 euros. El responsable de comunicació de l’empresa Mederyt Santi Sardà va posar en relleu que el cost per a unviatgeenlanòriaseràdeseteu- ros,totiqueespreveuenunseguit de descomptes. L’aparell pot enca- bir fins a un total de 1.000 perso- nes per hora en la quarantena de cabines de què disposa i es preve- uen activitats paral·leles, com ara unsopargastronòmicenelquales vol implicar una empresa del país. Els horaris s’han d’acabar de definir però podrien començar a les quatre de la tarda i allargar-se fins a la nit, segons Sardà, que va recordar que l’acord preveu una clàusula per la qual si no es compleixen les expectatives de visitants es podria retirar la instal- lació abans del termini previst. Una vintena de persones tre- ballen des d’ahir en la instal·lació i és previst que per a l’explotació, que és “senzilla”, segons Sardà, ja que el més complicat és el mun- tatge, n’hi hagi prou amb cinc tre- balladors. També hi ha prevista la contractació de persones del país per a l’atenció al públic. JoanAlbertFarré,col·laborador en aquesta iniciativa, considera que aquesta nòria pot “aportar molt” tant a la parròquia com al país. “Ho pot fer rodar una mica tot”, va destacar Farré. Redacció //Escaldes-Engordany @mes_andorra El muntatge va començar ahir. // m. f. sant julià de lòria El Comú recupera la font del Ferro El Comú de Sant Julià de Lòria ha destinat 15.000 euros a recuperar la font del Ferro i part del camí que hi dóna accés, a la sortida d’Aixovall en direcció Os de Civís. Ahir es va fer la inauguració amb la presència d’una vintena de padrins, que van tastar l’aigua, menjar xocolata i beure una mica de moscatell, tal com acostu- maven a fer moltes tardes, abans que les riuades de l’any 1982 malmetes- sin la zona i es perdés la font. // agÈncies cap de govern Martírep Montobbio El cap de Govern, Antoni Martí, va rebre ahir al seu despatx el nou ambai- xador espanyol, Manuel Montobbio de Balanzó, amb qui va abordar el nou model de relació d’Andorra amb la Unió Europea i el paper d’Espanya en tota aquesta negociació. Martí va tenir tambél’ocasiódedetallaraldiplomàtic el procés d’obertura al capital estran- ger, així com el treball que s’ha dut a termeperal’homologaciófiscal. // sfga consell d’europa El text contra la violència de gènere entra en vigor Divendresvinententraràenvigor en onze països, entre els quals Andorra, el Conveni del Consell d’Europa (CE) sobre la preven- ció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència do- mèstica, segons va recordar ahir l’organisme en un comunicat, en què explica que fins ara ha estat ratificat per tretze estats. L’entra- daenvigorobligaelsgovernsque l’han ratificat a prendre mesures concretes per lluitar contra totes les formes de violència envers les dones.Undelsavantatgesdeltext és que crea un grup independent d’experts, que informaran sobre elcomplimentdeles normes. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra patrimoni cultural El PS envia l’informe sobre la llei als coprínceps El president del grup parla- mentari socialdemòcrata, Da- vid Rios, ha enviat una carta als coprínceps, François Hollande i Joan-Enric Vives, en què se’ls fa arribar una còpia d’un infor- me sobre “eventuals inconsti- tucionalitats” en la modificació de la Llei del patrimoni cultu- ral, aprovada en la sessió del Consell General celebrada di- jous passat. En la carta, tal com indiquen els socialdemòcrates en un co- municat, s’apunta que segons el que disposen els articles 45.2 i 46.1.e de la Constitució “els coprínceps, conjuntament o separadament, i de manera voluntària, poden adreçar-se al Tribunal Constitucional amb missatge raonat per sol- licitar un dictamen previ a fi que aquest es pronunciï sobre la constitucionalitat d’una llei aprovada pel Consell General abans de sancionar-la i promul- gar-la”. Per aquest motiu, abans de la sanció i promulgació, els so- cialdemòcrates assenyalen que “hem volgut posar en el seu coneixement possibles vulne- racions al nostre entendre de la Constitució” en la modificació de la Llei del patrimoni cultu- ral. Una llei que, segons indi- quen, “considerem que posa en perill el nostre ric patrimoni cultural en reduir les exigènci- es de protecció establertes a la Llei 9/2003 del patrimoni cul- tural d’Andorra”. El grup parlamentari recor- da que els coprínceps es poden adreçar al TC conjuntament o separadament perquè es pro- nunciï sobre la constitucio- nalitat d’una llei. La sanció i promulgació de les lleis pels coprínceps s’ha de fer no abans de vuit dies i no més tard de quinze després de la seva apro- vació al Consell General. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La família CARCHAT FORMENTÍ comunica la defunció de qui fou JOAN CARCHAT VICENTE Que morí el diumenge 27 de juliol del 2014 a l’edat de 59 anys. La missa funeral i l’enterrament tindran lloc avui, dimecres 30 de juliol, a les 16.00 h a l’església parroquial d’Ordino. La família rebrà el dol a la sala de vetlla d’Andorra la Vella, ubicada al carrer Prat de la Creu 58-60.
 7. 7. 7Dimecres, 30 de juliol del 2014 N la massana Nova obra per a la millora de la separativa d’aigües El Comú de la Massana ha ad­ judicat les obres de millora i re­ novació del col·lector secundari d’aigües residuals del riu dels Cortals d’Anyós per un import de 103.314 euros. El cònsol major, DavidBaró,vaposarenrelleuque aquesteraundels“puntsnegres”i que per tant “calia resoldre’l”. El cònsol va destacar que es tracta d’una inversió important, que s’afegeix a altres millores que s’han anat fent per a la separativa d’aigües pluvials i residuals, i que cada any es dediquen partides per dur a terme diferents treballs. Hi ha actuacions, com la que es farà a Anyós, que tenen un impacte molt important, però Baró tam­ bé va recordar que cal anar fent altres obres de menys enverga­ dura i que, per exemple, aquest estiu es duran a terme millores a Arinsal, amb els propis recursos de la corporació i aprofitant els treballadors que estan contractats al Comú a través del Servei d’O­ cupació. Baró es mostra optimista que es podrà assolir els objectius mar­ cats per a l’any 2020 i va recordar que amb aquesta adjudicació s’executa el 96% del pressupost d’inversions previst per a aquest any. edifici els arcs La sessió de comú també va ser­ vir per adjudicar una nova fase de construcció de l’edifici dels Arcs. D’aquesta manera, es van adjudi­ car les obres per a la coberta, els tancaments i els espais comuns per un import total de 318.229 euros. El cònsol major va recor­ dar que de cara al març de l’any vinent ja es podran oferir els pri­ mers serveis en aquest edifici. Així, cal recordar que a la planta baixa se situarà el centre de salut i que també s’hi ubicarà el centre tecnològic d’Andorra Telecom. minut de silenci La sessió de consell de comú va arrencar amb un minut de silenci en record de Joan Carchat, que va perdre la vida diumenge en acci­ dent de cotxe. Baró va recordar que va dedicar la seva vida a l’en­ senyament de l’esquí i que durant 22 anys va ser director tècnic de l’Esquí Club Arinsal­Pal. emotiu comiat a ribera Excònsols, secretaris generals de comuns i del Govern van aco­ miadar Rosa Ribera, 34 anys se­ cretària general del Comú. Baró va recordar que ha desenvolupat aquesta tasca des del 1980, quan el seu pare era cònsol, i que ara és ell qui l’acomiada. En va destacar l’entrega, la capacitat de treball i tot el que ha viscut. “Ho ha donat tot sense esperar res a canvi.” La substitueix Mònica Rogé. Redacció //La Massana @mes_andorra andorra la vella 29 participants al menú de festa Fins a 29 establiments de restaura­ ciódelacapitaloferiranentreeldi­ vendres 1 d’agost i el diumenge 17 el menú de festa major, segons va explicar ahir en la presentació de la iniciativa la cònsol major, Rosa Ferrer, que va destacar que la mit­ jana de participants dels darrers quatre anys se situa en 22, de ma­ nera que enguany la participació “ha crescut força”. La cònsol va atribuir aquest increment al fet que “tot el que és el centre històric, des del punt de vista de la restauració, s’ha reforçat molt i s’han obert nous negocis”. A més, aquests establiments “s’hi han implicat molt, i els estem molt agraïts”. Pel que fa als menús, el president de l’Associació de Co­ merciants del Centre Històric, Mi­ quel Canturri, va destacar que “és unainiciativaqueestàfuncionant”, i que va molt bé per donar a conèi­ xer la cuina d’Andorra la Vella. A més, hi haurà un vermut popular que oferiran cada dia el Comú d’Andorra la Vella i els res­ tauradors instal·lats durant la festa a la plaça Guillemó. Agències //Andorra la Vella @mes_andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 30 de juliol del 2014 N anyosclub AnyosParkClub T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com | Crta. d’Anyós - la Massana Tots els dimecres UN MENÚ TEMÀTIC NOU al restaurant AQUALOUNGE 30 DE JULIOL30 DE JULIOL 25€/PAX Amanides - Nigiris - Sushis - Carns - Peixos - Postres música El concert d’M-Clan acomiada la festa major de Sant Julià Carlos Tarque i Ricardo Ruipé- rez, veu i guitarra d’M-Clan, van clausurar ahir la festa major de Sant Julià de Lòria amb un con- cert a la plaça de la Germandat. Actualment, M-Clan recorre la península Ibèrica amb la gira del vintè aniversari. El 30 de setem- bre es publicarà un doble CD i un DVD dels concerts que van oferir a Madrid al juny, en què hi van participar “amics” com Fito Cabrales, Ariel Rot, Miguel Ríos i Enrique Bunbury. “Sempre és especial venir a Andorra. Sortim a un altre país!”, subratlla la veu d’M-Clan. Amb tot, cada concert es prepara se- gons les circumstàncies. En una actuació com la d’ahir, “gratuïta i amb tot tipus de públic, amb gent que ens veurà per primer cop, hem de fer concessions”, admet. Després de vint anys, però, encara queda alguna cosa dels inicis de la banda: “No ha can- viat la nostra manera d’entendre la música. Hem anat de menys a més però conservant el nostre so particular, que es manté intacte”, aclareix Ruipérez. M-Clan aposta per continuar fent rock en caste- llà. “L’anglès no és el nostre idio- ma. És cert que el rock en anglès sona millor, però la nostra tasca no és aquesta”, confessen. El grup ha viscut la conversió de la indústria musical. “La gent ja no compra CD i la música no ha de ser gratuïta, no s’ha de devaluar”, lamenta Tarque. “Hi ha un buit legal que cal legislar”, coincideixen els dos músics. “Les plataformes en línia de pagament no funcionen i s’ha instaurat la cultura del per què pagar si ho puc tenir gratis”, critiquen. Tot i ser una de les bandes veteranes, les conseqüències de la crisi també els ha afectat. “Hi ha menys bolos, els caixets han baixat i cada vegada s’ha de girar amb menys membres a la ban- da”, argumenten. “Esperem que el Govern [l’espanyol] s’adoni que la música també és cultura.” “L’augment de l’IVA cultural al 21% és una mesura negligent”, diu Tarque, “el que fa és destruir la cultura. A més, s’ha demostrat que han recaptat molt menys perquè la cultura genera molts menys ingressos”, especifica. Però no només ha canviat la indústria i la manera de consumir música, també ho han fet els gus- tos. “Ara les grans estrelles són els DJ”, admet el vocalista d’M-Clan, “però encara queden bandes de rock, hi ha relleu garantit. El rock té una màgia, un magnetisme, que un cop hi entres no en surts”, augura Tarque. “I tocar en una banda de rock i anar de gira és in- creïble”, afegeix. Redacció //Sant Julià de Lòria @mes_andorra Ruipérez i Tarque, ahir. // E. J. m. lEctura Literatura andorrana a la Setmana del llibre en català La 32a Setmana del llibre en català comptarà amb un estand compartit entre l’Associació d’Editors d’Andorra i el minis- teri de Cultura, on es presenta- ran les editorials i els escriptors del país. Els autors andorrans que pu- bliquen en segells de fora del país (per exemple, Els ambaixa- dors, d’Albert Villaró, de Grup 62, o Cartes mortes, de David Gàlvez, a l’editorial Males Her- bes) hi estaran representats per les seves editorials respectives. També hi haurà el premi Car- lemany 2013, L’home dels ulls grisos (Proa), i el premi Fiter i Rossell 2013, La ciutat de les flors (Pagès Editors). La literatura que s’escriu a Andorra tindrà un protago- nisme especial a la Setmana del llibre en català. La jornada forta serà el 13 de setembre, en què s’oferirà un itinerari li- terari, presentacions de llibres i un debat literari. La jornada començarà amb la ruta El mu- seu de l’elefant, a càrrec de Joan Peruga, que recorrerà alguns dels indrets per on es va moure Pau-Xavier d’Areny-Plandolit (1876-1936), protagonista de la novel·la de Peruga. A conti- nuació, Albert Villaró i Iñaki Rubio presentaran els reculls de relats La selva moral 2.0 i Trencadís, respectivament, tots dos publicats a Editorial An- dorra. L’itinerari i la presentació dels llibres tindran lloc al matí. Al vespre, l’escriptor Albert Salvadó s’afegirà a Villaró, Ru- bio i Peruga en el debat An- dorra, bressol de noves veus lite- ràries, organitzat pel ministeri de Cultura. La taula rodona la moderarà Vicenç Villatoro. El teatre també tindrà el seu espai a la setmana. El grup Trobafolls, de la companyia Somhiteatre, representarà Postures textuals, un entrete- niment que apropa el públic a la poesia eròtica medieval. La funció serà el 12 de setembre. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 9. 9. 9Dimecres, 30 de juliol del 2014 Esports escacs Demà l’equip andorrà marxa cap a la ciutat noruega de Tromso per participar en l’Olimpíada d’escacs. Ahir el van rebre el cap de Govern, Antoni Martí, i el se­ cretari d’Estat d’Esports, Jordi Cerqueda, que li van donar su­ port. Va encapçalar la comitiva Francesc Rechi, president de la Federació d’Escacs Valls d’An­ dorra. També van assistir­hi els jugadors Òscar de la Riva, Marc Simonet, Raül García, Daniel José i Josep Ribera, i el capità Josep Anton Rivero. El cap de Govern, a més de desitjar­los la millor de les sorts, va destacar les ocasions que l’equip andorrà ha pogut finalitzar en diverses com­ peticions internacionals a la part mitjana de la classificació. Antoni Martí rep l’equip andorrà que participarà en l’Olimpíada d’escacs de Tromso // sFGa automobilisme Vinyes espera tornar a repetir l’experiència de Silverstone // al volant d’un Ferrari 458 italia, va tenir una actuació destacada al circuit britànic LabonaactuacióquevatenirJoan Vinyes amb el Ferrari 458 Italia al circuit de Silverstone en l’Interna- tional GT Open fa pensar que pu- gui tenir noves oportunitats amb elcotxedelamarcatransalpina.El pilot andorrà està disposat a aga- far el repte si en ve algun de nou amb aquest vehicle. Tot va venir de rebot. Vinyes es trobava al circuit britànic com a suport de la seva germana Amà- lia de cara a la prova de l’Eurocup Seat León que s’hi disputava. L’equip Russian Bears, amb què l’andorrà ja havia competit amb un altre cotxe anteriorment, li va oferir la possibilitat de com- petir amb el Ferrari per la baixa inesperada de darrera hora d’un dels seus pilots. Vinyes no s’ho va pensar dues vegades. “Era una gran oportunitat”, assegura l’an- dorrà. Compartia vehicle amb el castellonenc José Manuel Pérez Aicart.Enlaprimeracursavanser vuitens en absolut, mentre que en la segona milloraven per acabar quarts. Uns resultats excel·lents per ser el primer cop: “Va anar tot molt bé. Era una gran oportunitat i va sortir millor del que esperà- vem. Portava el cotxe per primer cop i competia en un circuit on no havia corregut mai.” Al llarg de la temporada parti- cipa amb el Suzuki Swift S1600 en el Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt i amb el Seat León Racer en l’Eurocup, a part d’al- tres passos intermitents en alguna prova d’un altre calendari. Tornar a pujar en el futur al Ferrari és una opció que manté oberta: “Tant de bo pogués repetir. Estic del tot disposat a tornar a fer-ho.” Les sensacions que va tenir i el rendi- ment que va mostrar al volant del cotxe de la marca italiana van ser “una experiència molt bona, bru- tal. I més pel fet de ser a Silversto- ne, en el que és el bressol de l’au- tomobilisme”. Els anys el porten a conèixer bé com funciona el món del motor i és conscient que és complicat tornar a repetir, perquè “aquestésuncampionatenquèés molt difícil entrar”. Peròaquestpasjal’hafeti“pot- serempodràobriralgunaporta,ja sigui amb Russian Bears o amb al- gun altre equip”. Segur que el seu rendiment no va passar desaper- cebut. Quant a la conducció hau- ria de seguir progressant, ja que no té res a veure amb el Seat León amb què surt als circuits. “La gran diferència està en l’aerodinàmica, a la qual costa acostumar-se. És un cotxe molt potent però no és el més complicat, sinó el pas per revolt i la gran frenada que té”, as- segura Vinyes. opcions a l’espanyol Un dels grans absents el cap de setmana passat al Ral·li del Bier- zo va ser Vinyes. La prova es va confirmar tard, al mes de març, i el pressupost del seu equip esta- va tancat, així que van descartar participar-hi. A principi de tem- porada ja es va perdre el Ral·li de Canàries. Aquestes absències no li fan perdre les seves opcions en les diferents classificacions. No es perdrà cap més prova i la pròxima cita serà el 22 i 23 d’agost al Ral·li de Ferrol. En dues rodes motrius ha guanyat en els tres ral·lis en els quals ha participat. En la general va ser sisè al Sierra Morena, tercer al Rías Baixas i quart a l’Ourense. En la seva categoria va perdre el li- deratge en favor d’Esteban Vallín, però en el que queda de campio- nat “podrem recuperar els punts que ens porta, però no podem fallar ni cometre errades”. En la Divisió 2 també aspira al títol i en la general provarà de ser al podi final, tot i que “és molt complicat, perquè lluitem amb cotxes que són força més potents que el nos- tre. Això vol dir que s’ha de com- plir una sèrie d’aspectes, com que tu no fallis i la resta sí”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Vinyes va participar a Silverstone per primer cop amb un Ferrari. // Fotoesport automobilisme Laia Casino va ser quarta en la prova de les EcoSeries dispu­ tada al circuit de Calafat. En la categoria de dames va guanyar i va ser segona en ECO2 i quar­ ta de la general. Casino, de l’equip Ibertecno Honda Barcelona, va finalitzar a només sis segons del gua­ nyador. Segueix liderant la ca­ tegoria de dames i la d’ECO2, de vehicles de benzina. En la classificació absoluta ocupa la cinquena posició. Quarta plaça de Laia Casino al circuit de Calafat // lc
 10. 10. 10 Dimecres, 30 de juliol del 2014
 11. 11. 11Dimecres, 30 de juliol del 2014 ClassifiCats Busquem pisos de lloguer a totes les parròquies. Tenim clients esperant per llogar el vostre pis! ANDORRA LA VELLA PIS, 2 H., SENSE MOBLES, TOT EXTERIOR, A LA ZONA DE CIUTAT DE VALLS. PREU: 500 € ORDINO CASA ADOSSADA, 3 H., SENSE MOBLES, CUINA INDEPEN- DENT AMB SAFAREIG, MENJADOR AMB LLAR DE FOC, JARDÍ, SOLEJADA, PÀRQUING I TRASTER, AL COLL D’ORDINO. PREU: 900 € LA MASSANA PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, AMB BALCÓ, CÈNTRIC, EXTERIOR. PREU: 350 € TEL.: 321 248 Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 FEM VISITES ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Ed. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 € Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 € ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 € Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 € ENCAMP Bellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 € Es ven Opel Manta 2.0 GTE any 83, comple- tament restaurat i d’estricte origen, motor amb 10.000 km, seients Recaro originals. Preu: 4.800 €. Telèfon: 330 318 Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Telèfon: 809 810 CASA A TORREDEMBARRA DE 90 m2 REF. 119 2 habitacions, 1 bany, cuina/office equipada i oberta, cèntrica i assolellada, terrassa/jardí, s’hi admeten animals, piscina comunitària. Preu: 189.000 € XALET A CALONGE (GIRONA) REF. 256 3 habitacions, 4 banys, primera línia de platja, acabats de qualitat, jardí, piscina. Preu: A CONSULTAR APARTAMENT A CAMBRILS DE 97 m2 REF. 210 2 habitacions dobles, 2 banys, terrassa, a 5 minuts de la platja, traster, 1 plaça de pàrquing, assolellat, moblat i equipat. Preu: 175.000 € - Preu lloguer 600 € Per setmanes 500 € / setmana Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79. Requerim: - Llicenciatura/Grau en Publicitat i/o Màrque- ting. - Experiència en gestió de cartera de clients. - Català parlat i escrit correctament. - Persona seriosa, responsable i amb do gents. - Capacitat de planificació i organització. - Capacitat de treballar en equip. - Flexibilitat horària. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Bon ambient de treball. - Sou en funció de la vàlua de la candidatura. EXECUTIU/IVA DE COMPTES (Ref. comptes) 9MK AGÈNCIA DE PUBLICITAT cerca: Requerim: - Coneixements de programes de maqueta- ció (Indesing, Quark) i disseny (Freehand, Illustrator). - Experiència laboral en maquetació. - Idiomes: català parlat i escrit correctament. - Capacitat de treballar en equip. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte a temps parcial (28 hores). - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Horari intensiu de tarda. - Bon ambient de treball. - Sou en funció de la vàlua de la candidatura. MAQUETISTA (Ref. Maquetació) LA VEU DEL POBLE cerca: Requisits: - Experiència mínima d’1 any en la gestió administrativa de RRHH. - Domini del paquet office. - Català i castellà. Coneixements d’anglès i francès. - Persona seriosa i responsable. - Discreta. - Capacitat de treball. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. - Sou en funció de la candidatura. - Bon ambient de treball. ADMINISTRATIVA - RECEPCIONISTA DE RRHH (Ref. RRHH) CISA cerca: Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. Tel.: 33 79 68
 12. 12. 12 Dimecres, 30 de juliol del 2014 www.cisa.ad ·73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · av. sant antoni, 32 · aD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/Cisa.andorra Cisa andorra Ref. 1625 La Massana Estudi reformat amb vistes excel·lents i ter- rassa assolellada.Totalment moblat i equipat. Una plaça de pàrquing i traster. 80.000 € Ref. R1084 apaRtaMent - La Massana Apartament a 7 minuts del telecabina de la Massana. 3 dormitoris dobles, dos banys i 1 WC. Suite amb jacuzzi i dutxa. Un saló men- jador molt espaiós amb vistes espectaculars. Un box individual i una plaça de pàrquing. Gran terrassa. 640.000 € Ref. 1626 La Massana Pis de luxe, 3 dormitoris dobles, una suite, 2 banys, menjador amb llar de foc. Cuina mo- derna completament equipada. Gran terrassa. Vistes espectaculars, pàrquing i dos trasters. 530.000 € Ref. 1595 La Massana Pis d'un dormitori a prop del telecabina de la Massana.Acabats mo- derns. Pàrquing i traster. 110.000 € VENDA ndorra C Ref. R1082 La Massana Apartament moblat en una urbanització prestigi- osa. 2 dormitoris dobles, 2 banys, saló menjador amb llar de foc.Terrassa gran.Vistes espectaculars. Pàrquing i 2 trasters. 215.000 € OPORTUNITAT Ref. C0008 Escaldes Apartament refor- mat moblat al costat de la zona comercial d'Escaldes-Engordany. 2 dormitoris dobles, 1 bany, cuina, saló menja- dor amb llar de foc. 120.000 € OPORTUNITAT Ref. 1613 Arinsal Apartament de 2 dormitoris, 2 banys, a prop de les pistes.Vistes i sol. Plaça de garatge i traster. 165.000 € Ref. R1089 La Massana Dúplex amb vistes es- pectaculars. Cuina com- pletament reformada. 4 dormitoris, 2 banys + 1 WC. Sala amb llar de foc, menjador. 3 places de pàrquing, 3 trasters. Gran terrassa i petit jardí. 232.130 € Ref. 1612 La Massana Àtic. 3 grans dormitoris, 2 banys complets. Una terrassa enorme amb vistes, sol tot el dia. Pàrquing, traster. 450.000 € Ref. 1118 Anyós Casa adossada.Ampli saló menjador amb llar de foc, sortida al jardí que envolta la casa. Cuina independent amb mobles i electrodomès- tics de gamma alta. 2 dormitoris amb bany. Garatge per a tres cotxes; soterrani ampli. Vistes i sol. 650.000 € Ref. 1628 Encamp Àtic. Una suite amb banyera d'hidromas- satge + 1 bany auxiliar. 1 dormitori. Menjador amb balconada. Cuina oberta i equipada. Parquet, tot de fusta. Safareig. Pàrquing. 200.845 € Ref. 1629 Sispony Apartament modern, completament renovat a un alt nivell. 3 dormitoris dobles.Vistes espectacu- lars i una gran terrassa assolellada. Pàrquing i traster al garatge co- munitari inclosos. Edifici amb petita comunitat de propietaris. 290.000 € Ref. R1088 Arinsal Pis moblat. Gran ter- rassa. Cuina moblada i equipada. 4 dormitoris, 2 banys. Safareig.Vistes, molt sol. Una plaça do- ble de pàrquing, traster. 485.000 € LL0262 La Massana Apartament moblat al centre. 2 dormitoris i 2 banys. Pàrquing opcio- nal - 50 euros. 550 €/mes LLOGUER LL078 Anyós Pisos d'1 dormitori, estil aparthotel, moblats, bany complet. 450 €/mes (tot inclòs) LL0123 La Massana 1 dormitori, armaris encastats, 1 bany com- plet.Terrassa amb vistes espectaculars. Pàrquing i traster. 450 €/mes 1303 Anyós Apartament moblat d'1 dormitori, saló menjador amb accés a la terrassa, cuina oberta i equipada, bany complet. Pàrquing i traster. 600 €/mes LL0253 La Massana Pis moblat de 2 habita- cions. Cuina equipada amb rentadora.Terrassa, vistes. Pàrquing. 600 €/mes + despeses LL0240 El Tarter Apartament enfront de les pistes d'esquí delTarter, 2 dormitoris, un bany.Aparcament i traster.Vistes i sol tot el dia. 550 €/mes LL0259 Escaldes Pisos de 2 dormitoris. 1 bany. Cuina totalment reformada tancada. 550 euros/mes + despeses LL0211 Escaldes Apartament d'alt estàn- ding. Molt espaiós, 2 dormitoris dobles, una suite, 2 banys.Terrassa i vistes. 2 places de pàrquing i traster. 1.050 €/mes LL0254 La Massana Apartament moblat, 2 dormitoris amb armaris encastats. 1 bany. Cuina equipada amb rentadora. Pàrquing i traster. 500 € + despeses LL0260 Escaldes Pisos de 3 dormitoris. 1 bany. Cuina totalment reformada tancada. 680 €/mes + despeses
 13. 13. 13Dimecres, 30 de juliol del 2014 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. Av. Copríncep De Gaulle, 7. - Escaldes-Engordany Tel. +376 85 32 35 - Mòbil +376 67 68 93 7 P 7 2 8 2 8 2 La paraula amagada anterior és: FEsTA 3 8 9 6 9 7 3 8 3 8 9 6 2 1 3 8 7 4 9 5 3 6 2 6 3 5 1 5 8 6 4 1 5 9 8 3 7 6 1 1 5 4 8 5 1 5 6 4 7 3 7 5 8 9 7 9 3 4 981274563 457386812 326815794 738621459 142539678 569487321 274158936 815963247 693742185 387926154 296451738 154387962 679215843 832674591 415893627 763548219 528139476 941762385
 14. 14. 14 Dimecres, 30 de juliol del 2014 4 anys de garantia-2.000€ -1.000€ GAMMA SEAT IBIZA -3.000€ Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Consulteu les condicions de la promoció I si tens un cotxe per desballestar 1.000€ d’ajuda de Govern oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera avIoNES, EQUIPo dE RESCatE Un equip d’avions ha de protegir el parc nacional de Bec Pistó d’un terrible incendi. Dusty s’uneix al veterà helicòpter Blade Ranger i el seu equip per extingir-lo. 16.30, 18.30, 20.30 SEX taPE, algo PaSa EN la NUBE Després de deu anys de matrimoni una parella decideix recuperar la pas- sió gravant un vídeo casolà seguint un conegut manual de sexe. Però el seu vídeo privat de sobte deixa de ser-ho. 16.20, 18.20, 22.20, 22.20 aNaRCHY: la NoCHE dE laS BEStIaS El Govern, dels Nous Fundadors d’Amèrica, autoritza una purga anual de dotze hores per mantenir el crim per sota de l’1%. Durant una nit tot és permès. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 BaJo la mISma EStRElla Hazel i Gus són dos ado- lescents que compartei- xen un enginy mordaç, un desdeny pel que és convencional i un amor que els arrossega a un viatge inoblidable. 20.10 El amaNECER dEl PlaNEta dE loS SImIoS Una creixent nació de simis genèticament evo- lucionats es veu ame- naçada per uns éssers humans que han sobre- viscut a un devastador vi- rus deslligat fa deu anys. 16.15, 17.30, 19.15, 22.15 JUNtoS Y REvUEltoS Després d’una desas- trosa cita a cegues, dos pares solters es troben destinats sense remei a compartir durant una setmana una suite en un luxós complex africà. 22.30 CamPaNIlla: HadaS Y PIRataS Tsarina, la fada guardi- ana de la pols de fada, roba la pols blava i es- capa amb els pirates, liderats pel capità Garfi. Campaneta i les altres sortiran a buscar-la. 15.50 mIl maNERaS dE moRdER El Polvo Després que Albert es faci enrere en un duel de pistoles, la seva xi- cota el deixa per un al- tre. Llavors apareix una dona que l’ajudarà a trobar el valor. 22.15
 15. 15. 15Dimecres, 30 de juliol del 2014 O horÒscop Tel.336009 Pollastres... carns a la brasa i menjars per a emportar-se HM Pollastre a la brasa Av. Fiter Rossell, 38, baixos - AD700 Escaldes-Engordany Tel. +376 - 727 726 - Mòbil: +376 - 635 763 barbakun1@gmail.com FES LA TEVA COMANDA Ja hem obert!! centre d’Assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad lA receptA sAlMÓ MArINAt AMB sAlsA De soJA preparació: Traieu la pell als lloms del salmó i talleu-los a daus d’uns 3 centímetres de costat. Poseu-los en un bol, talleu la ceba a quadradets petits i afegiu-la al salmó. Afegiu-hi la salsa de soja, han de quedar els trossos de salmó semicoberts. Deixeu-ho marinar a la nevera una hora. En una casso- la fonda o un wok, escalfeu l’oli i, quan estigui ben calent, aboqueu-hi el salmó, la salsa de soja i la ceba. El fet de coure-ho tot junt és perquè s’impregni bé del gust de la soja. Remeneu-ho amb compte ja que el salmó té tendència a desfer-se. Ha de ser un saltat ràpid i queda més gustós si de dins queda poc fet. La salsa de soja conté un alt contingut en aminoàcids. No conté greix saturat ni colesterol. És baixa en calories. Conté àcid acètic, que ajuda a superar la fatiga. Proporciona estimulació a la secreció de sucs digestius de l’estómac i facilita la digestió de la resta d’aliments. · 600 g de salmó tallat en lloms · 2 cebes mitjanes o 1 de grossa (al gust) · salsa de soja · oli · sal Maldon INgreDIeNts (4 pers.) tv AvuI us recoMANeM... 22.40 Elementary: Prestar oídos La dona d’un home va desaparèixer el 2010 i ell rep un estrany paquet: dues orelles humanes al costat d’una nota. 22.40 Vikingos: Guerra de hermanos Mentre la princesa Aslaug viatja a Katte- gat, Ragnar s’alia amb el rei Horik en la batalla contra Jarl Borg. 22.30 Cine: Nanny McPhee: La niñera mágica Quan un home es queda vidu i amb set fills, la seva tia l’amenaça de retirar-li l’ajuda eco- nòmica si no es casa al cap d’un mes. 22.30 Cine: Lo que la verdad esconde A la casa d’una parella normal co- mencen a passar coses molt estra- nyes després que la seva filla marxi a la universitat. 22.35 Gran cinema: Un día de furia La ruptura del seu matrimoni i la pèrdua de la feina agreugen el caràcter des- equilibrat i violent d’un home que culpa la societat. 22.30 El Mentalista: Con sangre en las manos Quan la dona segrestada per John el Rojo intervé en un programa de ràdio sobre mèdiums, la policia rastreja la trucada. 21.55 Pel·lícula: Oblida’t de mi Un jove descobreix que a la seva xicota li han esborrat la memòria. Desesperat, contacta amb el creador del procés. 13.45 Film: Dans la peau d’une grande Una noia de 30 anys es desperta d’un coma després d’un accident de cotxe que va tenir als 15 anys. 22.10 Film: Monty Python Live (mostly) Els llegendaris còmics Monty Python es reuneixen per a una actuació plegats i en viu representant els millors moments. àrIes 21març - 20abril tAure 21abril - 21maig BessoNs 22maig - 21juny crANc 22juny - 23juliol lleÓ 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre BAlANçA 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sAgItArI 23novembre - 21desembre cAprIcorN 22desembre - 20 gener AquArI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març S’acosten moments mi- llors. Els problemes que t’aclapa- raven seran resolts aviat. Oblida la impaciència i pren-te el dia amb tranquil·litat. Algú et pot fer perdre la calma. Gràcies a la teva agilitat podràs aconseguir ràpids i bons resultats en tot. No és un dia oportú per a infidelitats. L’aventura pot por- tar-te conseqüències greus. No vulguis que els al- tres canviïn. La millor opció serà que el canvi comenci per tu. Temps per reconèixer els errors que t’han portat a fra- cassar en la relació amorosa. T’enfrontaràs a situa- cions que et poden desbordar. Practica la tolerància avui. Avui tracta de mantenir la boca tancada i no fer cap co- mentari desafortunat. Experimentaràs desit- jos de buscar altres horitzons. Conserva aquesta possibilitat. Exposa la teva ment a noves experiències i els plans es concretaran. Evita els prejudicis. Permet-te gaudir de tot allò que et sorprengui. La teva ànima aventurera t’empeny. No dubtaràs a posar en marxa projectes ambiciosos. La teva seguretat sobresortirà.
 16. 16. ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Sila fotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon- tingutinteriors,etrecompensarem! fotoreporter@mes.ad Rosa Ferrer Jordi Cinca Incloure les representacions de‘Scalada Mater Natura’del Cirque du Soleil en el programa de la festa major és com a mínim una mica xocant. Amb el reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) l’executiu busca minimitzar al màxim el nombre de declaracions. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquestaésunasecciód’intercanvi idonaciód’objectesviaSMS.Elsmissatgesespublicarancomamínimdurantundia.Encapcas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Na Maria Pla, 28 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de juliol del 2014 El diari s’imprimeix en paper reciclat 376639586 Canvio mercedes slk 230 kompressor 193 cv descapotable amb tot al dia,100.000 kms i en perfecte estat.tot demostrable 376338575 Regalo gatets mascle de color negre o cendra, preciosos 338575 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376334479 Busco escarbat en bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376683195 Canvio casa 3 habitaciones dobles 2 baos barbacoa jardin privado solariun es lloga mes septiembre cerca playa situada mia- mi playa urb via marina 376334479 Busco escarbat en bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. 376398083 Busco pis andorra escaldes amb calefac- cio inclosa 400 , o 500 molt urgen 376644860 CANVIO ordinador de sobretaula, nomes torre, dual core 3.0, 4 gb de ram, 450 gb disc dur, grafica gt440 1gb i modem wifi, escolto ofertes 376644860 BUSCO Box per un cotxe a sant julia 376338575 Regalo gatets petits de color cendra o negre molt macos 338575 376684309 canvio. Vendo marsupio marca chicco semi nuevo con caja por 50 e 376684309 Canvio. vendo pecera de 120 litros con mueble proprio filtros nuevos i piezas de decoracion 150 e. 376373195 Canvio WV Golf MK4 v5 4Motion de 180cv 135.000km aprox por cotxe gas-oil de similar potencia o moto de gran cilin- drada de carretera o nacked 376626909 Canvio pla?ca de parking a prop del in- tersport santa coloma 376346562 Canvio Yamahaja Majestic 400 G 6... 20000 km 376390873 Canvio kimko excetinc 500R abs 6.700 km.3.150‚Ǩ tlf 390873 376338575 Canvio Regalo gatets petits de color cen- dra o negre molt macos 338575 376684309 Canvio Vendo marsupio marca chicco semi nuevo con caja por 50 e 376684309 Canvio vendo pecera de 120 litros con mueble proprio filtros nuevos i piezas de decoracion 150 e. 376626909 Canvio pla?ca de parking a prop del in- tersport santa coloma 376346562 Cambio Yamahaja Majestic 400 G 6... 20000 km 376331440 Cambio audia4tdi pero cotxe autima- tic:-)” 376334479 Busco wolsvaguen escarabat del anys 60 p 70 amb itv al dia I bon estat, ofereixo cambi per jeep Cherokee limited 4.l auto- matic. Any 99 I 125 000 kilometers. // V. Y. el fotoreporter 4 anys de garantia-2.000€ -2.000€ GAMMA SEAT LEON -4.000€ Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Consulteu les condicions de la promoció I si tens un cotxe per desballestar 1.000€ d’ajuda de Govern Sembla clar que no tots els comuns tenen el mateix concepte d’embelliment o integració dels punts de recollida selectiva de deixalles. Dimecres 30 Comptable i Administrativa ASSESSORIA I GESTIÓ Tràmits en: - Govern - CASS - Comuns - Immigració - Comptabilitats - Comptes anuals - IS / IAE Av. de les escoles, núm. 9, 1r, 2a - Escaldes-Engordany - Tel.: +376 870 930 - Fax: +376 870 949 - Móbil: +376 622 468 info@pcom-assessors.com Amb tu i per tu... trobem la solució! Amb tu i per tu... trobem la solució!

×