Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 29 d'agost de 2012

390 views

Published on

Aqui pod

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 29 d'agost de 2012

 1. 1. DIMECRES29 D’AGOST DEL 2012NÚM. 1722 El pressupost de Política Lingüística es redueix un 60% respecte al 2009 www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 www.facebook.com/mesandorra El Barça Regal, amb tots els internacionals que van disputar els Jocs de Londres i quatre joves del planter, comença la pretemporada a Encamp. //Pàg. 9 // T. M. segueix-nos a UNIVERSITAT D’ESTIU POLÍTICA Davant la crisi de Govern fa marxa enrere i el registre d’inversions serà públic valors, esperit crític Després de l’advertència d’un possible conflicte de competències, l’executiu rectifi- ca i modifica el reglament d’aplicació de la Llei d’inversió estrangera. // Pàg. 3 Lluís Duch defensa la necessitat de fer mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 pedagogia per desenvolupar l’esperit CONTROLS crític, i Mady Delvaux-Stehres exposa Seguretat Alimentària fa 1.556 inspeccions durant el 2011 el model escolar de Luxemburg. L’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn porta a terme 1.556 inspeccions i atén //I. R. // Pàg. 7 nou denúncies de possibles incompliments durant l’any passat. // Pàg. 6
 2. 2. 2 Dimecres, 29 d’agost del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS LLAR Variable amb pluja D‛INFANTS ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella Obert de dilluns a Diumenge de MENÚS CONCERTATS 7,30 a 20,30 h. “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, Activitats extraescolars i dies esporàdics clatell de lluç, MATRÍCULA GRATUÏTA DIMECRES DIJOUS DIVENDRES llobarro, etc. BARRA DE “PINTXOS”, Fins el 15 de setembre Màx. 30º Màx. 26º Màx. 27º RACIONS, ENTREPANS Informa‛t al 838 979 Mín. 15º Mín. 15º Mín. 15º GELATS – TERRASSA Ens pots trobar, a Crta. De la Massana, CUINA BASCA Encreuament de Sispony Ed. Brecal, Baixos, La Massana Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Pasteur Farmàcia del Pas AD400 ARINSALAvinguda Meritxell, 84 Carrer Major, 1 Tel.: 838 566Tel.: 800 970 Tel.: 755 860 EUROMILIONS A Esfera Tecnologies Sorteig de dimarts 28 d’agost 1 18 25 26 44 podem evitar que arribis a aquest extrem 5 4 LA PRIMITIVA Sorteig de dissabte 25 d’agost Si vius o treballes 17 19 34 39 41 45 a la Massana Com. 22 Rei. 1 o Ordino, ens tens molt a prop. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Sorteig de diumenge 26 d’agost 27 29 34 49 50 Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com. Núm. clau 8 BONOLOTO Pintura decorativa Demana Sorteig de dimarts 28 d’agost pressupoLA VEU DEL POBLE, SA Façanes - Aïllament tèrmic st 12 19 34 36 39 46PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit senseSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit comprom Com. 22 Rei. 2GERENT Thomas Kampfraat ísDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 25 d’agostCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 9 9 6 4 6DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 1 Sèrie 8DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióTRANSPORT DistriNor ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira Sorteig de dimarts 28 d’agostCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 Ctra. General, 3 · Ed. Roc de la Torre, B. B. · AD300 LA CORTINADAmes@mes.ad www.mes.ad Tel.: 356 037 · Fax: 850 131 · pinturaexpres@andorra.ad · www.pinturaexpres.ad 6 9 2 8 5Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005
 3. 3. Dimecres, 29 d’agost del 2012 3NOTÍCIESPOLÍTICA LINGÜÍSTICAEl pressupost de l’SPL es redueixgairebé un 60% respecte al 2009// La partida amb què treballaran durant l’any que ve serà de 50.000 eurosEl servei de Política Lingüística tes de promoció i sensibilització Planelles deixa clar que(SPL) patirà una retallada del lingüística són els que se’n ressen- “aquests diners no són ni un me-pressupost de prop del 10% res- ten més seriosament. tre de carretera ni un 10% del quepecte a l’any passat, però aques- La retallada ha fet que una de costa pagar una rotonda, peròta reducció és de gairebé el 60% les ajudes a l’estudi que més be- costa molt que s’entengui. Sónrespecte al 2009. El pressupost neficiaven el servei de Política mals temps, però som el que somdel 2009, amb què també van Lingüística, el Lídia Armengol- gràcies a la cultura i en període detreballar el 2010 i el 2011, era de Vila, s’hagi tornat biennal, ja que crisi i de desànim és l’única cosa116.167 euros, mentre que aquest “hi ha projectes que no es poden que sense gaires diners ens man-any ha estat de 69.096 euros i per retallar més i una solució ha estat té tal com som, ens educa”. “Laal vinent rondaria els 50.000 eu- que aquest ajut fos biennal i s’ha cultura i l’educació formen elsros. “Encara no està aprovat i el reconduït aquest any a substituir joves del futur i per tant no s’hanque intentarem és mantenir el l’enquesta lingüística que es feia La directora de Política Lingüística, Montserrat Planelles. de descuidar sota cap concepte.que tenim, que té el seu mèrit cada quatre o cinc anys”. Aquest // E. N. Una carretera si no la tens avuitot i patir constants retallades”, tipus de subvencions són vitals la pots tenir l’any vinent, però elanalitza la directora de Promoció per a la feina de l’SPL, perquè per porers. L’SPL oferia mòduls de els mòduls i també les campanyes que perds en aquest camí culturalCultural i Política Lingüística, poder encarar accions amb rigor català entre deu i quinze hores de promoció”, lamenta Planelles, i educatiu és impossible de recu-Montserrat Planelles. és necessari renovar les dades so- per acostar i introduir el català de que veu com partides d’entre perar. Nosaltres ens aferrem al A més de la retallada en el pres- bre la població que tenen. Gràcies forma específica entre els treballa- 40.000 i 50.000 euros per a pro- que hi ha i que no desaparegui ressupost per a l’any vinent, l’SPL al Lídia Armengol-Vila aquest any dors de la neu, del comerç, l’hos- moció i sensibilització no es tor- més”, afegeix.també ha vist com el seu personal sortirà l’estudi sobre el català dels taleria, etcètera. Aquests mòduls naran a repetir. “És molt injust, Tot i la rebaixa en el pressu-s’ha reduït i ara mateix la planti- escolars. Feia gairebé una dècada encara es mantindran el 2013 fins tot i que és veritat que ara hi ha post, Planelles assegura que eslla és de sis treballadors. “No se que no se’n feia un de semblant. que s’esgoti el pressupost que s’hi coses que no es poden justificar, podran mantenir la desena desubstitueixen les vacants. Tot i Una partida important, de va destinar l’any passat i després com una campanya de 60.000 projectes en què treballa el ser-això mantenim una estabilitat 20.000 euros, que desapareixerà serà el ministeri d’Educació el euros, però aquestes campanyes vei de Política Lingüística per alque ens permet fer la feina, però l’any vinent és per a l’adjudicació que se n’encarregarà amb criteris també fan treballar les empreses pròxim any i que en el futur no estindríem problemes per afrontar externa dels mòduls de català per més pedagògics. d’Andorra, que en qüestions cul- preveuen més reduccions, ja quevolums de feina més importants”, a empreses. Aquest projecte va “Les retallades han estat bru- tural estan patint molt”, comenta “s’està treballant amb el mínim”.assegura Planelles. D’aquesta re- néixer fa prop de sis anys a causa tals, ja que el Lídia Armengol-Vila la directora de Promoció Lin- Emilio Narváez / Andorra la Vella /ducció del pressupost els projec- de les entrades massives de tem- s’ha tornat biennal, desapareixen güística. @emilio_narvaezPOLÍTICA COLLECTIUSL’executiu fa marxa enrere i elregistre d’inversions serà públicTot just l’endemà que el grupparlamentari socialdemòcratatrametés una carta al síndic gene-ral en què alertava d’una possibleinvasió de competències legisla-tives de l’executiu en restringirl’accés al registre d’inversions es-trangeres, el Govern va acordarahir la modificació del reglamentd’aplicació de la Llei 10/2012, del // AGÈNCIES21 de juny, d’inversió estrangeraal Principat, pel que fa a l’article La plataforma contra l’heliport35, corresponent a l’accés al regis- reprèn la recollida de signaturestre, segons va informar l’executiu. El cap de Govern, Antoni Martí. La plataforma No a l’Heli- Segons van informar des de Així, en un comunicat el Go- // T. M. port al Patapou (NHP) va la plataforma, el nombre devern assegura que “vista la im- reprendre ahir la recollida signatures recollides fins alportància del procés d’obertura tives del Consell General, el més Oficial del Principat d’Andorra, de signatures per aturar el 20 d’agost ha estat de 2.200, projecte heliportuari al roc la meitat de les quals duranteconòmica iniciat pel Principat, prudent és fer el canvi indicat”. l’accés al registre serà públic. de Patapou ubicant l’estand els tres dies de la festa majori davant el dubte de possibles in- D’aquesta manera, i un cop pu- Redacció / Andorra la Vella / mòbil a l’avinguda Meritxell. d’Andorra la Vella.vasions de competències legisla- blicada la modificació al Butlletí @mes_andorra
 4. 4. 4 Dimecres, 29 d’agost del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? M enys de 24 hores han pas- sat entre l’advertència del Partit Socialdemòcrata d’un que no seria la primera vegada que el discurs i l’acció de l’exe- cutiu no van exactament en el Envia les teves cartes al director possible conflicte de competèn- mateix sentit, és positiva aques- o les teves opinions cies en restringir l’executiu l’accés ta agilitat mostrada i la ràpida a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. al registre d’inversions estrange- rectificació. Ara bé, encara que Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així res i la marxa enrere del Govern, rectificar és de savis caldria ser com la parròquia de residència. que ahir anunciava la modifica- força més curós i evitar caure en L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. ció del reglament d’aplicació de errors d’aquesta mena perquè, la Llei d’inversions estrangeres malgrat que tothom es pot equi- per corregir aquest aspecte que, vocar, sobta que es donin deter- si s’hagués mantingut, hauria minades coses amb els estat del tot contradictori amb mitjans jurídics i d’asses- la imatge d’obertura i transpa- sorament de què dispo- rència que es vol donar. Malgrat sa l’executiu. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA Departament De Cultura Govern d’Andorra Forum Joventut AND Miquel Calsina Gordi d’Encamp @GovernAndorra @FNJAndorraS’apropa el moment per fer la declaració dijous, rock amb marca Andorra al Prat Gran L’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn Participa al GIMKANA’T. La gimcana delsdel pagament a compte per IS i IAE. Hola, d’Encamp!. Hound Dogs, Madretomasa i Less realitza més de 1.500 inspeccions durant joves! RT @PijEncamp Uneix-te a la pàgi-hola... algú més sap de que estic parlant ??? is more us esperen a partir de les 22 hores el 2011 na oficial de GIMKNA’T a 7 BANDES !!!! Joan-Marc Miralles AgendaAD Meri Rabadà Duque Pij Encamp @jmmiralles @AgendaAD“La qualitat democràtica no es mesura per la Uneix-te a la pàgina oficial de GIMKNA’T Tot el centre historic d’Ourense és pea- Ets Jove? Ets creatiu? Participa al Festivalcelebració d’eleccions sino per les accions dià- a 7 BANDES !!!! tonal i amb cobertura wifi gratuita... Un Ull Nu, tens temps fins el 6 de setembre, Iries reals”L.Gimena Quesada #universitatestíu exemple més per Andorra #turisme pots guanyar fins a 500 euros! Comú de Sant Julià de Delfi Roca Carnet Jove Andorra Gossos Gossera Andorra Lòria @delfiroca @CarnetJoveAndEs regala gosset barreja de Yorkshire de L’etapa de la Vuelta a Espanya amb final a @GovernAndorra estableix la prohibició o res- Participa en el concurs que hem preparat4 mesos. Per més informació truqueu al Canòlich deixa molt satisfets els organit- tricció d’accés al Registre d’inversions estran- a #Facebook. Pots guanyar una càmera344 600. zadors de la cursa geres, afirmant que“no és públic” #opengov . Lomo! MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaMor una menor de la capital en un acci- L’Acoda demana que creixin les ajudes Luis Jimena anima a usar els instruments ju- Lackner demana fixar les categories adent de trànsit a Saragossa destinades a la rehabilitació d’edificis rídics europeus per evitar les retallades dels través de claus http://bit.ly/PlTPxUwww.elperiodicdandorra.ad www.bondia.ad drets socials http://forum.ad/?p=29455 RTVA Diari Obert RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariobertEl PS creu que el reglament d’aplicació La població baixa enguany en 729 perso- Serveis informatius: Inaugurada la 29a El Futbol Club Ordino arribarà “on faci fal-de la Llei d’inversió estrangera podria nes, fins a les 77.386 www.diariandorra. edició de la Universitat d’Estiu d’Andorra ta” per lluitar contra el vet a la federacióenvair competències www.rtva.ad ad http://dlvr.it/23n2Rg http://www.diariandorra.ad/index. Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @PeriodicANDMartí aposta per integrar Andorra en La Cambra de Comerç torna a les aules Luis Jimena adverteix que la crisi eco- Una Andorra partícip de les crisis i elsl’entorn europeu i obrir-la més al món amb un curset sobre l’IGI nòmica serveix d’excusa per retallar els reptes del vell continent http://dlvr.www.bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad drets socials http://bit.ly/QNd9UF it/23qjnB #andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimecres, 29 d’agost 9/08/12 11:11 afitness.pdf 1 del 2012 5 C M YCMMYCYCMY K   dels Del 14 al 16 Paco Gonzalez / Yeli Rodriguez www.andorrafitness.com de setembre del 2012 Ivan Monleón / Rita Florit informació: +376 738 573 Noel Ruiz / Olga Sanchez Cano club@anyospark.com Formació cyclo: Pere Marquina COL.LABORA PATROCINA I ORGANITZA www.anyospark.com
 6. 6. 6 Dimecres, 29 d’agost del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridesi tots els habitants d’Àsia es donessin la mà podrien fer la Un 24% és el que s’ha reduït la despesa sanitària catalana 29 d’agost de 1862volta al sol, i si ho fessin tots els habitants d’Amèrica del Sud durant el primer mes de copagament. Neix el polític i primer ministre australiàfarien la volta a Saturn? Andrew Fisher.CONTROLS ALIMENTARIS SUCCESSOSSeguretat Alimentària realitza Destapada una estafa de 16.000 euros en targetes1.556 inspeccions durant el 2011 La Comandància de la Guàrdia fe (Madrid) i d’una altra aquestL’àrea de Seguretat Alimentària núncies fetes per la població per Civil de Salamanca, a través de any a la comissaria de policiai Entorn va fer 1.556 inspecci- possibles incompliments de la l’Equip de Policia Judicial, ha de Pamplona.ons durant l’any passat, concre- normativa sanitària vigent i es detingut un matrimoni d’Alba En el curs de la intervenciótament 1.117 en el sector on els van obrir deu expedients sanci- de Tormes, C. A. R. R., de 47 es va fer el registre del domici-aliments i productes alimentaris onadors. anys, i la seva dona, M. A. M. li del matrimoni, que va donarsón comercialitzats directament Així mateix, es va participar G., de 50 anys, així com la filla com a resultat la confiscaciói 539 en el sector on els aliments en la investigació de tres toxiin- de tots dos , C. R. M., de 21 de targetes de crèdit d’altresno es dirigeixen directament al Només es van rebre cinc alertes. feccions alimentàries col·lectives anys, com a presumptes autors persones i de nombrosa docu-consumidor final. // T. M. conjuntament amb l’àrea de Pro- de diversos delictes d’estafa mentació relacionada amb el D’aquestes 1.017 inspecci- moció, Prevenció i Vigilància de amb targetes de crèdit per va- cas en què apareixien anota-ons, en aliments i productes al consumidor final, sinó a ter- la Salut. En aquest sentit, dues lor de 16.147,88 euros, segons cions de números de targetes,alimentaris comercialitzats di- ceres persones, que al seu torn intoxicacions van ser en l’àmbit va informar la guàrdia civil. amb la seva data de caducitat,rectament als establiments de desenvolupen activitats de co- domèstic (histamina en una to- L’actuació s’emmarca en el codi de validació i noms d’al-restauració comercial se’n van mercialització, venda o cessió nyina fresca i salmonel·la en una l’anomenada operació Andorra, guns titulars.fer 621, mentre que als de res- d’aliments, es van dur a terme maionesa) i una per histamina començada a principis del mes Les persones detingudestauració social se’n van realitzar 539 inspeccions l’any passat. En en restauració comercial (llauna de maig, i es va iniciar com a tenien accés a les dades de les93, als establiments que elabo- aquest sentit, destaquen els esta- de tonyina). conseqüència d’una denúncia targetes de crèdit en ser pro-ren productes per al consumidor bliments polivalents, en què es A més a més, es van rebre posada l’any 2010 a Andorra pietaris d’una petita empresa(forns de pa, pastisseries, xarcu- van fer 181 controls, seguits per cinc alertes alimentàries a tra- per un particular que havia tin- d’alimentació a la localitat d’Al-teries) 38, a les grans superfícies les indústries d’origen animal vés del sistema d’alerta ràpida gut diversos càrrecs a la targeta ba de Tormes. La investigació22 i als establiments de venda al homologades a la Unió Europea, per aliments i pinsos del sistema de crèdit. En la mateixa línia, continua oberta a l’espera delsdetall 243. amb 179, i les indústries d’ori- RA SFF, integrat per països de es té coneixement de dues de- resultats de l’anàlisi de la docu- Pel que fa al sector en què els gen animal, amb 124. l’Espai Econòmic Europeu. núncies posades també el 2010 mentació confiscada.aliments i productes alimentaris D’altra banda, durant l’any Redacció / Andorra la Vella / en comissaries de policia de Redacció / Andorra la Vella /no van directament destinats passat es van atendre nou de- @mes_andorra Ciutat Lineal (Madrid) i Geta- @mes_andorraPARTITS LLAR D’INFANTS DE PRADA CASADETBartumeu va a San Marino per Bus gratuït per als afectats pel tancament de l’escolaavaluar l’acostament a Europa Les famílies afectades pel tan- vei a la parada de la partida delsEl president del grup parlamen- Bartumeu ha estat convidat pel els respectius processos d’acos- cament de l’Escola Bressol de Serradells. Les famílies que tin-tari socialdemòcrata, Jaume secretari general del Partit dels tament a la Unió Europea, amb Prada Casadet disposaran de guin dificultats per desplaçar-seBartumeu, viatjarà avui a San Socialistes i dels Demòcrates la qual tant San Marino com An- bus gratuït fins als Serradells. fins a l’Escola Bressol dels Ser-Marino per mantenir, demà i d’aquella república, en el marc dorra tenen subscrits un acord Així ho ha acordat la junta de radells poden adreçar-se als ser-divendres, diverses reunions i de les relacions fraternals amb comercial amb integració total govern del Comú, de manera veis del departament de Socialentrevistes sobre l’estat d’avan- els socialdemòcrates andorrans. (San Marino) o parcial (Andor- que s’entregaran targetes per a (a l’edifici Clara Rabassa), onçament en les relacions d’aquest Els socialdemòcrates sanma- ra) a la Unió Duanera de la Co- la utilització gratuïta del bus co- podran demanar una targeta deEstat amb la UE, segons va rinesos i andorrans han estat col- munitat Econòmica Europea. munal que cobreix el recorregut transport gratuït per al bus.informar ahir el Partit Social- laborant i confrontant opinions Redacció / Andorra la Vella / des del centre d’Andorra la Vella Redacció / Andorra la Vella /demòcrata en un comunicat. i propostes els últims anys sobre @mes_andorra fins a la Comella i que dóna ser- @mes_andorra SERRADELLS INFANTS SAHRAUÍS 400 banyistes a Visita i jocs a PRINCIPAT D’ANDORRA la piscina al dia Vallnord La piscina d’estiu dels Serra- Els infants sahrauís que passen dells, que es va obrir el dia 16 l’estiu al país van visitar ahir de juny, ha registrat l’entrada Vallnord. Els nens van gaudir de 28.800 persones durant les de les activitats de l’estació, deu primeres setmanes de la com la tirolina, els llits elàstics El Consell General s’afegeix a les mostres de condol per qui fou temporada, segons va infor- i les curses de cotxes. La tro- mar ahir la corporació d’An- bada va comptar amb vuit dels Joan Bringué Pons dorra la Vella, que va precisar dotze infants participants en que l’equipament ha rebut di- el programa Vacances en pau àriament una mitjana de 400 de l’Associació d’Amics Soli- Conseller General persones. daris amb el Poble Sahrauí. (1968-1971) Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / @mes_andorra @mes_andorra
 7. 7. Dimecres, 29 d’agost del 2012 7 N¿Sabies que... La dada Efemèridel’1,6% dels ciutadans espanyols són consumidors habituals de 2.000 persones són les que han estat desallotjades a causa 29 d’agost de 1982cocaïna? d’un incendi declarat a 60 quilòmetres de Madrid. Mor l’actriu sueca guanyadora de tres Oscars Ingrid Bergman.UNIVERSITAT D’ESTIU ARTS PLÀSTIQUESDuch remarca que cal fer pedagogiaper desenvolupar l’esperit de crítica Escultures de Gemma Piera. // T. M.// La ministra d’Educació de Luxemburg exposa el sistema d’ensenyament trilingüe Piera exposaL’Educació en els valors europeus lors valen perquè pesen, però una a La Cuinaés el tema que va abordar l’antro- oferta pot valer per un i no perpòleg, teòleg i monjo de l’abadia un altre”, va afegir. Per fer aquesta L’artista andorrana Gemmade Montserrat Lluís Duch, en la distinció “necessitem esperit crí- Piera portarà la mostra titu-segona jornada de la 29a Uni- tic”. Així mateix, va exposar que lada Diàlegs i desconcertsversitat d’Estiu, celebrada ahir. “de valors cada vegada n’hi haurà a la sala La Cuina de la SeuPer Duch, la transmissió dels més, perquè cada vegada la soci- d’Urgell. Es tracta d’una ex-valors europeus està en crisi per- etat té més ofertes i cada cop ens posició que reuneix pecesquè hi ha una sobreoferta, per- trobarem en la disjuntiva d’haver de ceràmica i escultures iquè els ciutadans actuals estan d’escollir”. forma part del primer Ciclecol·lapsats per la gran quantitat En aquesta pedagogia per in- d’art contemporani a la salad’idees que reben. El que cal, va culcar l’esperit crític no només hi urgellenca. La mostra deindicar, són persones amb criteri ha de participar l’escola, va desta- l’artista andorrana es podrài esperit crític, una habilitat que car l’antropòleg, sinó totes les es- visitar des del 6 fins al 30 dehan de formar les “estructures tructures d’acollida, “les realitats setembre. Actualment, la salad’acollida”. que fan que la persona humana exposa Tríade, de l’escultor Duch va apuntar en la seva se situï, aprengui el llenguatge i de Berga Joan Canal. Al mesconferència a una crisi de les estableixi punts de referència”. d’octubre s’hi exposarà Tò-transmissions i una crisi dels va- Aquestes estructures les va tem, del fotògraf alturgellenclors a Europa. La primera es dóna anomenar la codescendència Delvaux-Stehres durant la intervenció en la jornada d’ahir. Bernat Manresa.quan “les paraules fundacionals”, (família, amics...), coresidència // I. R. Redacció / Andorra la Vella /o el que altres anomenen metare- (la ciutat, la política o l’esport), @mes_andorralats, entren en crisi, va dir. Actu- la cotrascendència (la religió o país i els reptes que encara per alumnes. Tot i així, la presènciaalment, va destacar Duch, hi ha els simbolismes compartits per adaptar-se a una realitat nova. de més de 100 nacionalitats hauna sobreoferta d’idees més que una societat) i la comediació (els Delvaux-Stehres va explicar sacsejat l’estabilitat del sistema CANILLOuna crisi de valors. Un aspecte mitjans de comunicació). El seu que la població luxemburguesa educatiu. Així, cada vegada hidavant del qual cal tenir criteri i funcionament és òptim si es pro- s’ha doblat en els últims 40 anys ha més alumnes que repeteixen Nit de màgiaesperit crític. I per aprendre a dis- dueixen en un entorn de confian- i que el 43% de residents són curs o que abandonen els estu-cernir i diferenciar cal pedagogia. ça, va remarcar. d’origen estranger. Aquesta di- dis. A més, la realitat és comple- amb MatasDavant de les múltiples ofertes, A l’últim, aquest esperit crític versitat planteja reptes a l’escola, xa, ja que s’utilitza una llenguales persones han de tenir prou ha de ser, sobretot, autocrítica, ja que acull alumnes d’orígens, diferent segons si es tracta de El Museu de la Moto de Ca-criteri per saber si el que reben els perquè ha de començar en un cultura i llengua diferents. La l’administració o la justícia o nillo acollirà aquest dissab-complau o no o si té perspectiva, mateix, va assegurar. Aquesta ca- ministra d’Educació va indicar segons el nivell de formalitat, te, 1 de setembre, la Nit deentre altres aspectes. pacitat, més que els valors en si, que el sistema educatiu es veu ja que el francès i l’alemany són màgia amb Joaquim Matas. Duch va assenyalar però que és el que compta, va concloure immers en un profund debat i les llengües oficials i el luxem- L’activitat se celebra en ella pedagogia, com s’educa, “és el l’expert. s’ha començat la reforma legis- burguès, la nacional. El debat a marc de les Nits d’estiu alsgran problema del nostre temps i lativa per a l’educació primària. Luxemburg se centra a replante- museus i tindrà lloc a partirde tots els temps”. Aquesta hauria L’ESCOLA LUXEMBURGUESA El fet és que l’ensenyament jar tot el sistema o segregar en de les deu de la nit. Cal fer lade centrar més esforços a desen- En la sessió d’ahir també va in- d’aquest país preveu l’aprenen- escoles segons la llengua. reserva al Museu de la Motovolupar la capacitat crítica de les tervenir la ministra d’Educació tatge progressiu de tres llen- L’experiència de Luxemburg o al departament d’Esports ipersones “perquè puguem com- Nacional i de Formació Professi- gües (luxemburguès, alemany va obrir el debat, ja que Andorra Cultura de la corporació deparar, sospesar o ponderar”, va onal de Luxemburg, Mady Del- i francès) i parteix de la base també té una societat diversa. Canillo.afirmar. Uns termes que tenen a vaux-Stehres, que va oferir una que la llengua luxemburguesa Agències / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /veure amb el pes perquè “els va- ponència sobre l’escola d’aquest és la materna de la majoria dels @mes_andorra @mes_andorraCONCERT CLOENDA DEL CURS DE LLENGUATGE I MÚSICA Zipi & Zape Audicions actuen a Escaldes musicals a Ordino El duo Zipi & Zape (format per El Curs internacional de llen- Patxi Leiva a la guitarra i Gerard guatge i música per la vida, que Sánchez al saxo) va oferir ahir a ha tingut lloc a Ordino des del la tarda un concert emmarcat en passat 20 d’agost, es va acabar el cicle Músiques del món, que ahir amb l’actuació dels alumnes. va tenir lloc a la plaça Coprínceps El programa incloïa audicions de d’Escaldes-Engordany. Zipi & l’orquestra de cordes i l’orquestra Zape va tocar versions de temes de cambra, dels solistes i la Coral coneguts i alguns del disc de Le- LMFL, i música de cambra. El iva. El duet va estar acompanyat curs uneix música i idiomes i ha per Llauradó i Cartes. reunit 50 alumnes. // I. R. // AGÈNCIES
 8. 8. 8 Dimecres, 29 d’agost del 2012
 9. 9. Dimecres, 29 d’agost del 2012 9E SPORTSFUTBOL FUTBOL SALAIldefons Lima és la peça queli mancava a l’FC AndorraDesprés de conèixer la notíciaque el defensa internacional Il-defons Lima deixava el futbolprofessional i tornava al Princi-pat, molts van ser els clubs quees van interessar per aconseguirels seus serveis. L’FC Andorra Talín, Balcells i Yamashita confien a fer una bona campanya.ha estat lluitant durant tot l’estiu // T. M.per incorporar Lima a la planti-lla que prepara l’atac a la PrimeraCatalana. El CE Sant Julià es fixa El jugador també va ser temp-tat pel campió de la Lliga Naci- l’ascens com a objectiuonal, l’FC Lusitans, però ahirfinalment va apostar per l’equip Plantilla de luxe, la que ha con- veis de dos jugadors amb unadirigit per Justo Ruiz. “Hem po- feccionat el CE Sant Julià per a bona trajectòria en el futbolgut arribar a un acord ja que volia aquesta temporada. La primera sala, com són el japonès Yukiquedar-se al país i per a nosaltres gran novetat és que les regnes Yamashita i Nacho Llamas.és un jugador molt important”, Ildefons Lima és l’última incorporació de l’FC Andorra. de l’equip les agafarà un expert Tots dos la temporada passadaexplica el gerent del club, Emili // T. M. del futbol sala nacional, Nef- militaven a l’FC Andorra dePuig, que ha firmat amb el defen- talí Puyaltó Talín. El tècnic va Segona Divisió i aquest any essa per una temporada. perquè coneix el país i també els l’hora de debutar a la Primera acabar la temporada passada trobaran amb altres companys, Lima és jugador professional companys”. Catalana”. la seva vinculació amb el Puig- com Jorge Dias i Jona.des de l’any 2000 i ara el club an- Encara que Ruiz admet que Ruiz ha demanat a la directiva cerdà després d’aconseguir tres “Si fem les coses bé podemdorrà vol obtenir el trànsfer del la plantilla continua sent massa un últim esforç per incorporar un ascensos en tres anys i ara s’ha aconseguir l’ascens perfecta-seu darrer equip, la Triestina ita- curta, l’arribada d’Ildefons Lima davanter, ja que amb la banqueta posat com a objectiu que el CE ment”, va assegurar Talín, queliana, abans de divendres perquè li donarà més possibilitats de fer actual veu que ho poden passar Sant Julià també faci el salt de va decidir acceptar l’oferta delpugui debutar a la Lliga dissabte rotacions, ja que el jugador inter- malament si hi ha més lesions. categoria, de Territorial Catala- club perquè és un “projectecontra el Martinenc. nacional pot jugar perfectament Tot i això, descarta que el fixatge na a Tercera Divisió. molt engrescador per al futbol L’entrenador es va mostrar en diverses posicions, tal com pugui sorgir de la Lliga Nacio- El director tècnic de l’entitat, sala del país”. El CE Sant Julià“encantat” de poder comptar ha fet amb altres equips i amb la nal i confia que per dissabte els Òscar Balcells, confia que Talín jugarà quatre amistosos de pre-amb Lima per aquesta primera selecció. A més a més, l’entrena- lesionats Ludo i Toscano puguin pugui aconseguir aquesta fita temporada abans de començartemporada a Primera Catalana i dor assenyala que Lima aportarà estar recuperats, per afrontar el i retornar l’equip a la Tercera el campionat el 23 de setembre,va assegurar que “és un gran fi- “experiència i serenitat al grup i matx contra el Martinenc. Divisió. Per fer-li una mica més contra l’Ascó.xatge, ja que és un jugador que el fet de tenir un jugador del seu Emilio Narváez / Andorra la Vella / fàcil aquesta missió la directiva Redacció / Sant Julià de Lòria /gairebé no necessita adaptació nivell ens dóna més seguretat a @emilio_narvaez laurediana ha obtingut els ser- @mes_andorraBÀSQUET ESCACS HOQUEI PATINS JOCS PARALÍMPICS Derrota amb Andorra perd Anglaterra contra Itàlia La delegació andorrana que Els joves jugadors de la selec- participa durant aquesta set- ció sub-17 van sumar ahir la mana en les Olimpíades d’es- segona derrota consecutiva Sánchez, a la piscina olímpica. cacs a Istanbul va perdre ahir a l’Europeu de Ploufragan // FADEA la seva primera partida per en caure contra Itàlia per 4 a 0,5 a 3,5 davant Anglaterra. 0. Els andorrans van plantar Sánchez ja Òscar de la Riva va poder fer cara a la selecció transalpina taules contra Gawain Jones, tot i que el primer temps el s’entrena mentre que la resta de com- van acabar perdent per 2 a 0. panys no van poder superar A la segona part van rebre dos L’esportista paralímpic an- els seus rivals. gols més (4-0), però van dis- dorrà Toni Sánchez ja es tro- // T. M.. Marc Simonet va caure posar d’un penal que no van ba a Londres, on ahir va fer El Barça Regal es comença al segon tauler contra Nigel Short, mentre que Raül Gar- poder materialitzar. Els de Roger Corral con- els primers entrenaments a la piscina olímpica per mirar a preparar a Encamp cía no va poder fer res davant fien a poder sumar una vic- d’adaptar-se. La cerimònia Per cinquè any consecutiu l’FC a més dels joves Josep Pérez, de David Howell i finalment tòria al darrer partit del grup d’inauguració se celebra- Barcelona Regal ha triat la par- Oriol Pauli, Joan Creus i Nick Daniel José Queraltó va per- B contra Suïssa, que disputen rà avui i ja dissabte que ve ròquia d’Encamp per acabar de Spires, però la gran novetat és dre contra Nicholas Pert. avui a partir de les 16.45. El Sánchez mirarà de superar perfilar la temporada. Xavi Pas- tornar a veure amb la samarreta Andorra ocupa la posició 95 conjunt suís va caure contra la seva marca personal en els cual s’ha desplaçat amb tots els blaugrana el base lituà Sarunas internacionals que van disputar Jasikevicius, que va ser presen- i Ucraïna lidera el campionat. Portugal per 9 a 0. 100 metres braça. els Jocs Olímpics de Londres, tat dilluns passat. Redacció / Andorra la Vella / E. N./ Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / @mes_andorra @emilio_narvaez @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimecres, 29 d’agost del 2012
 11. 11. Dimecres, 29 d’agost del 2012 11CLASSIFICATS Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 FEM VISITES Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Ed. Alzina, pisos d’1 dorm. a partir de (pq. opcional) 325 € LA MASSANA Ed. Través, 1 dormitori, moblat + pq. 325 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dorm., 1 bany, moblat. 380 € Ed. El Cedre, Erts, àtic, 1 dorm., 1 bany, pq + tr. 290 € ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res., 1 dormitori, 1 bany, pq. 425 € ENCAMP CERQUEM CUINER/A Bellesguard, 2 dorm., 1 bany, terrassa 450 € XALET A CERTERS (ALT ESTÀNDING), 3 DORMITORIS, 2 BANYS, JARDÍ PRECIÓS, PQ. PER A 2 COTXES, CUINA EQUIPADA MOLT GRAN, LLAR DE FOC, VISTES I SOL. 1.500 € + DESPESES I CAMBRER/A EN TRASPÀS Interessats, truqueu al tel. 677 934 (Sra. Mary) o envieu un correu electrònic a: MAJOR D’ALIMENTACIÓ andorra100m@hotmail.com Local de 160 m2 x Particular lloga pis d’1 habitació ANDORRA PIS, 2 HABITACIONS DOBLES, PARTICULAR LLOGA A SANT JULIÀ 5 m d’alçada amb mobles a ENCAMP SENSE MOBLES, AMB CUINA INDEPEN- LOFT: 360 €Balcó, bona vista, possibilitat de pàrquing. DENT REFORMADA, AL C/ BONAVISTA. PIS DE 3 DORMITORIS: 490 € PREU MOLT INTERESSANT! 1 mes de dipòsit més 1 mes corrent. PREU: 450 EUROS ÀTIC DÚPLEX, 5 DORM., 3 BANYS (Facilitats al pagament del dipòsit.) ANDORRA PIS, 2 HABITACIONS, TOTAL- Toro PREU: 395 € - Tel. 321 349 MENT MOBLAT, A CIUTAT DE VALLS, AL 322 110 – 844 266 (hores d’oficina) COSTAT DE LES ESCOLES. EXTERIOR I 2 furgonetes Es ven pis a Encamp AMB BONES VISTES. PREU: 500 EUROS Es ven Honda ES TRASPASSA 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster Pantheon 150 RENTADOR per marxar del país, Logística Terrassa gran, llar de foc ARINSAL PIS DE 2 HABITACIONS MOBLAT, Color negre. Vistes i sol tot el dia AMB PÀRQUING, AL MIRADOR D’ENCAMP. 17.000 km amb clientela fixa. Preu negociable. Maquinària d’oficina PREU: 400 EUROS 350.000 € Preu: 1.400 € Truqueu en horari Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) TEL.: 321 248 Tel.: 32 53 85 d’oficina al 864 456 Tel.: 330 362 – 332 550 + de 600 propietats a IMMOBILIÀRIA REIG col·legiat núm. 88 CO NSU LT I NG I GES TIÓ IMMO BILIÀRIA www.laimmo.com Av. Meritxell, 106 73 73 73 80 83 80 www.immoreig.com LLOGUER EL TARTER - REF. LL0214 ESCÀS - REF. LL0201 àmplia. Moblat, pàrquing Apartament de 3 dor- Apartament de 2 dormi- Xalet de 400 m2 en urba- i traster. PREU: 525 € mitoris en residencial toris al poble del Tarter. nització molt tranquil- ERTS - REF. SALZE recent. Acabats d’alta Molt bones vistes, mo- la. Acabats d’alta Apartament de 2 dormi- qualitat. 3 dormitoris blat i equipat. Pàrquing i qualitat. Grans espais. toris, moblat. Pàrquing i dobles, 1 en suite. Terras- traster. PREU: 500 € Garatge per a 5 cotxes. traster. PREU: 500 € sa amb vistes excel·lents. ESCALDES - REF. LL0213 Jardí i terrasses. Excel- ANYÓS - REF. 1329 Pàrquing i traster. PREU: ANDORRA LA VELLA. Ref. 2223 100 m2. LA MASSANA. Ref. 2277 80 m2. Rebedor, sala d’estar- Apartament d’alt es- lents vistes i sol tot el dia. Gran àtic de luxe als Ori- 900 € Sala d’estar-menjador, cuina equipada, safareig, 3 dor- menjador, cuina office, 2 dorm. dobles, 1 bany com- Demani’ns informació! mitoris, 2 banys complets. Armaris encastats. Molt cèn- plet, 1 lavabo. Armaris encastats. Moblat i equipat. Sol tànding. 120 m², 2 dor- ossos. 160 m², 4 dormito- ERTS - CO0003 i vistes. Molt cèntric. 1 pq. i 1 traster. PREU: 185.000 € mitoris, 1 en suite. Gran ARINSAL - REF. 1415 ris, 3 banys. Sostres alts, Casa adossada per es- tric. PREU: 289.000 € saló menjador amb vistes Apartament d’1 dor- estat impecable. Cuina trenar davant del Pitch espectaculars i sol tot mitori, reformat. Ter- molt àmplia. 2 places & Putt. 220 m², ga- el dia. 2 places d’apar- rassa amb vistes excel- d’aparcament i traster. ratge per a 2 cotxes. cament i traster. PREU: lents. Moblat i equipat. Terrassa. PREU: 1.500 € PREU: 1.000 € 950 € Pàrquing i traster. ARINSAL - REF. 1304 ESCALDES - LL0210 LA MASSANA - REF. LL0202 PREU: 350 € Gran apartament de Apartament, 85 m², de Apartament molt cèntric ANYÓS - REF. FONT A. 4 dormitoris a l’en- 2 dormitoris. Pàrquing en edifici de nova cons- Apartament al costat del trada del poble. Estat i traster. Bones vistes trucció. 3 dormitoris (1 centre esportiu d’Anyós- impecable. Pàrquing. i sol. Zona tranquil·la. en suite). Assolellat. Pàr- Park. 1 dormitori doble, PREU: 800 € PREU: 550 € ANDORRA LA VELLA. Ref. 2241 60 m2. ENCAMP. Ref. 2310 45 m2. Sala d’estar-menjador, cui- quing. PREU: 750 € cuina equipada. Terrassa L’ALDOSA - 1268 Sala d’estar-menjador, cuina separada, 1 dorm. amb na oberta equipada, 1 dormitori doble amb armaris en- armaris encastats, 1 bany complet. Terrassa tancada. castats , 1 bany complet. Cèntric. Lluminós. 1 pàrquing. Cèntric. Molt lluminós. PREU: 150.000 € Ideal per a inversors, fàcil de llogar. PREU: 63.000 € VENDA SANT PERE DEL TARTER - Ref. X-413 EL TARTER - 1437 L’ALDOSA - 1477 EL SERRAT - 1487 ARINSAL - 0957 Superfície: 174 m2 aprox. Casa adossada Àtic per reformar de 3 Xalet de 200 m² sobre OFERTA! Xalet a preu Apartament de 2 dor- OPORTUNITAT: rústica situada en magnífica urbanització dormitoris al centre. 2 banys. Terrassa amb vistes immillorables. Al- terreny de 700 m². Vis- tes impressionants de la vall de la Massana. d’un apartament. En molt bon estat. 3 dormitoris, jar- mitoris en zona molt tranquil·la. 80 m². Ter- rassa amb bones vistes, 600.000 € privada. Distribuïda en 2 plantes + altell. Gran sala d’estar-menjador, cuina ame- ricana, 4 dorm., 3 banys, sala d’estar. tell al saló. Jardí gran, garatge. dí, terrassa, garatge. pàrquing i traster. Terrassa. Sol i vistes. 2 pq. i 1 traster. PREU: 158.230 € PREU: 792.000 € PREU: 490.000 € PREU: 137.100 € LLOGUERS ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP Ref. LL-169 Sup.: 45 m2 aprox. Sala Ref. LL-168 Superfície: 105 m2 Ref. LL-146 Superfície: 57 m2 aprox., d’estar-menjador, cuina separada, 2 aproximadament, àtic dúplex. Sala rebedor, sala d’estar-menjador amb dorm., 1 despatx, 1 bany. Semireformat. d’estar-menjador amb llar de foc, llar de foc, cuina oberta parcialment A l’av. Meritxell. PREU: 400 €/mensuals cuina separada, 3 dormitoris, 2 equipada, 1 dormitori doble, 1 bany Ref. LL-170 Superfície: 75 m2 aprox. banys. Terrassa. Tot exterior. Sol i complet amb dutxa d’hidromassatge. Sala d’estar-menjador, cuina separada, vistes. 1 pàrquing. Sol i vistes. Seminou. 1 plaça d’apar- Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel: 73 73 73 3 dorm. Exterior. Molt cèntric. cament i 1 guardaesquís. PREU: 670 €/mensuals comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra PREU: 600 €/mensuals PREU: 450 €/mensuals
 12. 12. 12 Dimecres, 29 d’agost del 2012 C OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 872 090 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : de Ocupacional i de Reconeixement El Servei d’Ocupació i l’Àrea de Formació Continuada, rant el mes de setembre ent amb Ski Andorra, oferiran du l’Experiència Professional, juntam cursos d’agent d’explotació. na els perfils següents: El Servei d’Ocupació preseleccio remuntador, Pers onal d’ajudant de conductor de client i personal de caixes i atenció al al Servei d’Ocupació. Per a més informació, dirigiu-vos mpte lloc de treball, però es tindrà en co L’assistència i l’ob tenció del curs no garanteixen un ball a les estacions d’esquí en el procés de selecció al moment de sol·licitar un lloc de tre per la temporada 2012-2013. N. B.: Per consultar la integritat de les ofertes de treball, podeu anar a la nostra pàgina web, www.treball.ad (Servei d’Ocupació, ofertes de treball). ORDINO - 1487 Casa individual a 5 minuts de les pistes d’esquí d’Arcalís. Zona residencial, garatge, sala de caldera i dipòsit de gasoil. Hi ha un altre garatge obert, però es podria tancar. Saló ampliat recentment amb sostres alts i moltes finestres. Llar de foc i sortida a una terrassa de 25 m2, menjador i sortida a una altra terrassa de 30 m2 i al jardí. 3 dormitoris dobles. Instal·lació per a TV satèl·lit i fibra òptica feta. Teulada i calefacció reno- LLOGUER A LA BARTRA DE 60 m2 2 habitacions (amb armaris), 1 bany APARTAMENT AL MASNOU de 40 m2 ÀTIC a ESCALDES, HOSPITAL, 80 m2 vada i doble vidre. 1 dormitori gran, 1 bany complet, 2 habitacions, 1 bany, complet, sense mobles, plaça OFERTA!!! 490.000 € d’aparcament, cuina independent, cuina independent totalment equipada, cuina independent, saló menjador, safareig molt ampli. Ref. 806 saló menjador. terrassa, pàrquing opcional (75 €) Preu: 500 € (despeses no incloses) Ref. 910 - PREU: 165.000 € PREU: 700 € ANUNCIS BREUS PER PARAULES VEHICLES Es traspassa bar restaurant al mes. Tel.: 331 340 Es ven SAAB 9.3 Sport Hatch, centre de la Massana. Interes- 1.9 TID Linear. 113.000 km. sats, truqueu al 73 73 73. Àtic a Encamp de 130 m2, 3 Preu: 9.000 €. Tel.: 352 666 hab., 2 banys, 2 terrasses, cuina Es lloga a Encamp apartament equipada i tancada, sala d’estar IMMOBLES cèntric, 1 dormitori, totalment i menjador separats, llar de Es lloga plaça de pàrquing a equipat, moblat de disseny, foc, vistes i 1 WC, box per a 3 ORDINO LA MASSANA Encamp. Cèntric. Preu: 55 €. TV..., 2 balcons. Solament 1 cotxes. Preu: 400.000 euros. REF. 1471 REF. 1477 Tel.: 331 340 mes de dipòsit. Preu: 450 €/ Tel.: 330 110 Casa adossada a Arans (Ordino) d’estil rústic. Xalet a l’Aldosa sobre terreny de 700 m² 250 m², 5 dormitoris, 4 banys. Saló menjador per reformar. Excel·lent jardí amb vistes im- amb cuina americana. Terrassa davantera i jardí millorables i sol tot el dia. Casa de 2 plantes al darrere. Garatge per a dos cotxes. més golfes. Garatge per a dos cotxes. Classificats, OFERTA!!! 369.198 € OFERTA!!! 790.000 € breus per paraules A partir de 4 €/dia Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup Màxim 25 paraules Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra Publicació mínima d’una setmana

×