Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 25 d'abril de 2012

316 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 25 d'abril de 2012

 1. 1. DIMECRES25 D’ABRIL DEL 2012NÚM. 1635 Andorra continua en recessió i no hi ha expectatives de millora www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 www.facebook.com/mesandorra Els alumnes de plàstica de segon cicle de l’Escola Andorrana de totes les parròquies mostren a Sant Julià de Lòria els treballs que han fet al voltant del cos humà. //Pàg. 8 // T. M. segueix-nos a MEDI AMBIENT PATRIMONI Informació sobre el Iniciativa per preservar els documents de les empreses pol·len a Aire.ad L’executiu, en col·laboració amb la Cambra i l’Arxiu, llança una campanya de sen- sibilització per a la conservació dels arxius de les empreses. // Pàg. 6 El Govern comença a informar, a tra- mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 vés de la pàgina web Aire.ad, del nivell CANVIS EN LA DIRECCIÓ de pol·len gràcies als mesuraments Masegosa deixa Naturlàndia per motius personals d’un captador que es troba a Escaldes. La cònsol de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil, afirma que Ricardo Masegosa //T. M. // Pàg. 6 marxa a finals de maig de l’ecoparc per motius personals. // Pàg. 8
 2. 2. 2 Dimecres, 25 d’abril del 2012 I NFO SORTEJOS A Esfera Tecnologies EL TEMPS podem evitar que arribis Mig ennuvolat a aquest extrem Si vius o treballes a la Massana o Ordino, Ordino Canillo ens tens molt a prop. Truca’ns La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany Andorra la Vella Sant Julià de Lòria AVUI DIJOUS DIVENDRES Serveis per a particulars i empreses Màx. 16º Màx. 22º Màx. 22º Si desitja més informació, ens podrà Mín. 1º Mín. 7º Mín. 10º trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com.FARMÀCIES DE GUÀRDIAEscaldes-Engordany Pas de la CasaFarmàcia Margalef Farmàcia del PasAv. del Pessebre, 24 C/ Major, 1Tel.: 821 512 Tel.: 755 860 - 352 711 EUROMILIONS RESTAURANT Sorteig de dimarts 24 d’abril CUINA PERMANENT MENÚ MIGDIA 9,50 € 8 9 24 43 48 TIC-TAPA 3 5 MENÚ DEL XEF 15,95 € MENÚ DE TAPES 2 PERS LA PRIMITIVA . 36 € Sorteig de dissabte 21 d’abril MENÚ DE MARISCADA 2 PERS. 56 € 11 18 24 31 35 41 Com. 16 Rei. 0 Menjar per emportar Celebra amb nosaltres el teu aniversari, els sopars o LA GROSSA DE LA PRIMITIVA dinars d’amics, d’empresa, grups o despedides de solters. Sorteig de diumenge 22 d’abril Demana informació o visita’ns al 23 33 36 40 48 Passeig Font Caminal, local LA4-5 · AD700 Les Escaldes Cuina oberta de 12 del migdia a 2.30 de la nit. restauranttictapa@gmail.com · Tel.: 813 969 Núm. clau 7 BONOLOTO Sorteig de dimarts 24 d’abrilLA VEU DEL POBLE, SA 3 14 20 41 43 49PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit Com. 38 Rei. 9GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 21 d’abrilCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 3 3 7 0 7DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Jonathan Viana,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 5 Sèrie 4 Av. Carlemany, 44, PB,DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióTRANSPORT DistriNor local Porta 16 ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira Botigues Molines Sorteig de dimarts 24 d’abrilCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Escaldes-Engordany Tel.: 829 999Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad 1 4 4 3 6Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005
 3. 3. Dimecres, 25 d’abril del 2012 3NOTÍCIESCAMBRA DE COMERÇAndorra continua en recessió ino hi ha expectatives de millora// El sector més afeblit és la construcció, que va reduir un 19,5% l’activitat el 2011“Entorn de negativitat”, “caigu- tes a l’hora de valorar la marxades”, “alentiment”, “decreixe- dels negocis. L’ajust és especial-ment”. Aquests són alguns dels ment sever en les contractacionsadjectius més comuns que es d’obra residencial. El pronòsticpoden continuar aplicant a l’eco- per als pròxims mesos és que hinomia andorrana. Així es des- haurà un sensible empitjoramentprèn de l’enquesta de conjuntura de la situació empresarial.juliol-desembre 2011 elaborada El balanç del comerç és tam-per la Cambra de Comerç, que bé “força decebedor”, amb unaconstata un pessimisme genera- demanda domèstica molt depri-litzat dels empresaris. I cosa que mida i un entorn econòmic euro-és pitjor: les expectatives per a peu debilitat i incert, que fan quel’any en curs no són gens bones el consum sigui cada vegada mésperquè apunten que l’“etapa cla- baix. El deteriorament dels ne-rament recessiva” continuarà. gocis s’ha notat sobretot al sub- La reducció d’activitat és una sector de vehicles i accessoris, icaracterística que ha afectat tots en particular al ram de la roba iels sectors, així com la caiguda el calçat. Així, la xifra de vendesgeneralitzada del nombre de ha disminuït de manera notable,personal assalariat, si bé el rit- un 12%, i les perspectives a curtme de disminució s’ha moderat termini és que aquest escenariperquè ha passat del -4% el 2010 El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, va explicar el contingut de la darrera enquesta de no millori.al -3,5% el 2011. També tots els conjuntura realitzada per l’entitat. // T. M. Finalment, pel que fa a l’ho-sectors apunten a la debilitat de teleria, s’ha vist afectada inten-la demanda com el principal obs- sament en la segona meitat deltacle per millorar a curt termini.La indústria continua afectada Pantebre reclama que la llei del comerç es presenti enguany 2011 pels nous canvis en el patró de comportament de la deman-per senyals creixents de feblesa, El president de la Cambra de Comerç, la davallada de visitants i la disminució del res de reactivació “que estimulin a mitjà i a da turística, com són la disminu-amb una disminució general de Marc Pantebre, considera que el procés consum. “Si es fixa un període de rebaixes, curt termini i ajudin a fer front a la situació ció del temps d’estada, la recercal’ús de la capacitat productiva, d’obertura econòmica per atreure inversió es podrà aprofitar per fer campanyes espe- de debilitat econòmica actual”. Des de d’una millor qualitat-preu o laque de mitjana s’ha situat per estrangera pot contribuir a augmentar cífiques i per intentar atreure turisme”, va l’entitat es reclama també la creació d’un retallada del consum per turista.sota del 56% del total instal·lat, la competitivitat de les empreses i a di- recalcar Pantebre, que va apuntar que “si fitxer d’impagats o de morosos, per a la Els mals resultats afecten tant les“el nivell més baix de la sèrie versificar l’economia. Tot i així, la falta de hi ha una llei del comerç l’obertura estran- qual cosa s’hauria de modificar la Llei qua- parròquies altes com les àreeshistòrica, disponible des de fa determinades regulacions, com la llei del gera està molt més ordenada i com més lificada de protecció de dades personals. més comercials, i en conjunt elquinze anys”. Les perspectives comerç o la llei de defensa de la compe- temps perdem a fer-la més nous agents A més les empreses continuen patint un grau mitjà d’ocupació s’ha situatper a la primera meitat del 2012 tència, “ens obliga a ser molt curosos i a suposadament entraran al país sense que “greu problema” de finançament. D’altra en nivells inferiors als de fa unindiquen, amb tot, que no s’ha defugir inversions que distorsionin el mer- hi hagi una regulació”. Pantebre va valorar banda, la Cambra aposta també per la any. I tot plegat fa preveure no-tocat fons. cat o que provoquin un efecte desfavora- positivament que hi hagi empreses com reducció dels tràmits judicials a un termi- ves reduccions de personal i el La construcció, un dels sec- ble en la lliure competència en el mercat Indra o Medichem que vulguin venir a ni raonable de temps (tres mesos, com a manteniment d’una dinàmica detors més maltractats per la crisi andorrà”, va indicar Pantebre. invertir, perquè pertanyen a sectors ine- màxim) i perquè hi hagi més celeritat en preus a la baixa. En el conjunt deels cinc últims anys, constata que El màxim responsable de la Cambra xistents fins ara al país. En aquest sentit, les execucions judicials, amb un executor l’any passat, l’activitat en aquestels seus problemes poden ser en- va insistir que cal impulsar, de manera va dir que seria bo també que vinguessin judicial extern o donant aquesta atribució sector va disminuir un 13,4% decara més greus. Amb una caigu- gairebé paral·lela a l’obertura, la llei del marques comercials especialitzades en a un batlle. Així mateix, ja es treballa con- mitjana. Entre els indicadors queda constant de la demanda i un comerç, que en tot cas hauria d’entrar luxe, mentre que la Cambra troba que juntament amb el col·legi d’advocats en han posat de manifest la marxaclar excés d’oferta, ha vist com a tràmit aquest any. La nova normativa s’han de tenir “reticències” a deixar venir una llei d’arbitratge per dirimir problemes negativa de l’economia en l’últimla xifra de negocis experimen- servirà, segons Pantebre, per donar més empreses “en sectors madurs”. que hi pugui haver entre empreses i per exercici hi ha el consum d’electri-tava una disminució interanual transparència i seguretat al sector, en vista La Cambra demana, davant de la situa- constituir un tribunal arbitral que ajudi a citat, que va baixar un 3,5%.del 19,5%. Així, el 71% de les de la maduresa a què ha arribat l’activitat, ció de recessió, l’aplicació urgent de mesu- descongestionar la justícia. Redacció / Andorra la Vella /empreses es mostren pessimis- @mes_andorra
 4. 4. 4 Dimecres, 25 d’abril del 2012OPINIÓEDITORIAL TENS OPINIÓ? L ’enquesta de conjuntura eco- nòmica de la Cambra de Co- procés d’obertura econòmica, la gran aposta de l’executiu aquesta VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? merç, Indústria i Serveis correspo- legislatura, tardarà a donar fruits nent al segon semestre del 2011, ja que es tracta d’un canvi estruc- Envia les teves cartes al director feta pública ahir, mostra que l’eco- tural de la nostra economia que o les teves opinions nomia del país continua en un pe- no es pot fer d’avui per demà. Per a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. ríode de recessió i, cosa que és pit- això és cabdal que des del Govern Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així jor, que no es detecten símptomes s’impulsin també tot un seguit de com la parròquia de residència. de millora a curt termini. Encara mesures i iniciatives que puguin L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. que es tracti d’un resultat previsi- ajudar a pal·liar la debilitat de ble, veient l’evolució que seguei- l’economia nacional a mitjà i més xen des de fa mesos els principals curt termini. Els canvis sectors econòmics, no deixa de ser estructurals són impres- una molt mala notícia, i costarà cindibles, però no es pot molt posar-hi remei. I és que el descuidar el dia a dia. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA tedxandorralavella Jordi Cinca Mateos Comú de la Massana Grandvalira @TEDxAnd @JordiCincaUs informem que fins el 25 de maig, es Ja queda menys! Durant tot el mes de Fes-te fan de la nostra pàgina FB per man- Felicitats a tots ls autors dl país q ahir es van ferpodrà consultar el primer bloc del cadastre maig, si t’escapes a Andorra pots guanyar tenir-te informat de ponències i les últimes 1 forat a les parades @xavier_maymo @Pere_de la zona urbana del quart de la Massana. 6.000€ per dia! notícies sobre el pròxim #TEDxAnd Moles @albertvillaro Llahí, Salvadó, Fenoll Ordino és Viu Albert Villaró Miquel Calsina Gordi Punt Jove de Canillo @Ordinoesviu @albertvillaroEl director de Naturl’andia no podia cobrar ESTÀS CONVOCAT! El dia 26 celebrem Dijous sortejarem els horts socials pels @JordiCinca Moltes gràcies! El mèrit ésmés que els dos Cònsols junts (encara que 1 l’Assemblea dels Joves. padrins de la parròquia i l’Aula oberta. dels lectors i els llibrerers.d’ells estigui a 1/2 jornada), al carrer... Ja has participat en la nostra promoció?! Turisme Alt Urgell 9mk_agència Urban Gym by AnyósPark Turisme Encamp @alturgelltur @9mk_creatiusSi heu gaudit o no heu pogut anar a les classes Dimecres 25 d’abril a les 16 h, contacon- Un plaer pels sentits, un petit regal de “Servi de Semma”, disseny i promoció bydel Piti Pinsach a l’AndorraFitness aqui teniu una tes Un zoo molt estrany a la Biblioteca #felicitat. Espectacla musical La Moixana 27 9mk, lider de vendes aquest Sant Jordialtra oportunitat! No cal ser soci per assistir-hi. Comunal del Pas de la Casa abril, 21’30 Cinema Guiu #laseu http://bit.ly/J6r5W2 moltes felicitats Xavi !! MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaLes retallades arriben al Consell General El Sitca vol que la presència del represen- La Guàrdia Civil comissa tabac de con- La retallada de sous afectarà també elsal maig tant sindical es reguli www.bondia.ad traban per valor de més de 8.900 euros consellers generals bit.ly/ll7ViQwww.elperiodicdandorra.ad forum.ad/2012 RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariandorraLes roses que s`han venut tant a Andorra El comú lauredià acomiada el director de Serveis informatius: Medi Ambient crea una Els locals d’oci nocturn veuen inviablecom a la resta de l`estat espanyol provenen Naturlàndia web fotodenúncia on les persones que ho vul- l’espai per a fumadors http://www.diari-majoritàriament de l`Equador www.rtva.ad www.diariandorra.ad guin enviïn imatges de... http://dlvr.it/1TCFY8 andorra.ad/index. Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @PeriodicANDVillaró i Llahí despunten lleugerament en El Govern treballa per amortir la caiguda El Govern rep 22 propostes per a la Maymó era el talp http://dlvr.it/1TF5wyun rànquing de títols molt igualat lliure de la construcció construcció del futur Estadi Nacional bit. #andorrawww.bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad ly/ll7q8n Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimecres, 25 d’abril del 2012 5 9mk hi -t’ ix ve tre :a tiu ’es EDICIÓ ESTIU 2012 al st coS’a de GYM sense matrícula - sense mensualitat* *Una opcio o una altra segons el pla escollit. Visitans i tassessorarem, ajustant-nos a les teves necessitats. És un producte Andorra la Vella · Avinguda Prat de la Creu, 16 · urban@anyospark.com · www.urban.ad TEL. 81 1 8 18
 6. 6. 6 Dimecres, 25 d’abril del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel nom ‘Niàgara’, amb què es coneix el riu i els seus salts 7 milions de roses són les que es van vendre a Catalunya en la 25 d’abril de 1852d’aigua a Amèrica del Nord, és originari d’una paraula iroquesa Diada de Sant Jordi. Neix l’escriptor Leopoldo Alas Clarín.que significa ‘tro d’aigua’?MEDI AMBIENT PATRIMONIEl Govern comença a informar Iniciativa per conservar els documents empresarialsdels nivells de pol·len a Aire.ad El Govern, a través del ministeri conservar, per què, durant quinEl director de Medi Ambient, El nou apartat de la web, a més d’Educació en col·laboració amb termini i com. “Així es contribu-Marc Rossell, i del de Benestar de la concentració dels diferents la Cambra de Comerç, Indústria irà a curt, mitjà i llarg termini ai Salut, Josep Maria Casals, van pòl·lens en una escala de l’1 al 5, i Serveis (CCIS) i l’Arxiu Naci- la pervivència del patrimoni”,mostrar ahir la nova eina desti- també informa dels seus riscos i onal, ha llançat una campanya comenta Esteve.nada als al·lèrgics i que informa mostra les previsions, així com de sensibilització per a la con- Els objectius d’aquest projec-sobre el nivell dels diferents pòl- un historial de concentració des servació dels arxius d’empresa te són sensibilitzar les empreseslens. Aquestes dades arriben grà- de principis d’any, que s’està rea- sota el títol de La vostra empresa de la necessitat de conservar elscies a les partícules que recull el Rossell i Casals van presentar litzant a partir de les dades reco- és el present, els vostres arxius són seus documents entesos com uncaptador de l’Escola Andorrana ahir la nova eina. // T. M. llides setmanalment per Medi el futur. actiu potencial per a l’empresad’Escaldes-Engordany, i que es Ambient. Segons ha explicat el ministre del present i per al futur de la co-va instal·lar fa un any. A partir sigui al·lèrgica. En aquest sentit, L’objectiu del departament, de Cultura, Albert Esteve, aques- munitat. A més a més, també esd’aquesta informació l’executiu Casals va destacar que serà una segons Rossell, és tenir un calen- ta campanya consisteix a “oferir vol fomentar la conservació de laha posat en marxa, dins la web eina molt útil per a les persones dari pol·línic del Principat. Fins a les empreses recomanacions documentació que pot adquirirAire.ad, un nou apartat sobre pòl- al·lèrgiques, ja que podran actuar aleshores es guiaran amb el de per a una conservació correcta interès històric i s’assessorarà enlens. A més de calcular el nivell, de forma preventiva i evitar així Vielha per la similitud de l’entorn de la documentació”. D’aquesta la conservació i la custòdia delsles persones que vulguin també els efectes de l’al·lèrgia amb els atmosfèric. manera, es volen centrar en què documents.poden activar alertes sobre les va- tractaments prescrits. Aquesta acció s’emmarca en cal conservar i com es vol fer. Per arribar al màxim nombreriacions d’aquests nivells. Aquesta eina no només serà l’Estratègia de medi atmosfèric, El projecte neix de les inquie- d’empreses, la Cambra i l’Arxiu Segons va explicar Rossell, efectiva al Principat, sinó que aprovada el mes de febrer d’en- tuds dels tècnics de l’Arxiu Naci- Nacional han editat 500 trípticsaquestes alertes es podran rebre gràcies a l’acord amb el Réseau guany per l’executiu i que aposta onal, que rebien peticions diàri- informatius i aquest dijous hiper correu electrònic o a través National de Surveillance Aéro- per vigilar i millorar la qualitat de es de les empreses sobre aquesta haurà, a partir de les 9.30, a lad’una aplicació que es pot des- biologique (RNSA) i la Xarxa l’aire i informar-ne, i que incloïa qüestió, i és per aquest motiu seu de la CCIS, una sessió infor-carregar a l’ordinador o als telè- Aerobiològica de Catalunya l’establiment d’una xarxa pol- que s’ha engegat aquesta cam- mativa per explicar la campanyafons intel·ligents. Cada persona, a (XAC) es podrà saber el nivell de línica al país. panya dirigida a les empreses del i exposar les recomanacions.més, podrà personalitzar les aler- concentració de pol·len als països A. LL. / Andorra la Vella / país que estiguin interessades a Emilio Narváez / Andorra la Vella /tes amb aquells pòl·lens als quals veïns, i a l’inrevés. @A_Llacuna saber quina documentació cal @emilio_narvaezAFERS EXTERIORSAndorra vol obrir negociacionsamb Austràlia per signar un CDIEl cap de Govern, Antoni Mar- Així mateix, Martí va aprofi- municat, les dues parts van coin-tí, i el ministre d’Afers Exteriors, tar la visita de Marles, la primera cidir que cal donar un impuls alsGilbert Saboya, van rebre ahir d’un representant governamental intercanvis econòmics i comerci-el viceministre d’Afers Exteriors australià al Principat, per expo- als. Posteriorment, les dues dele-australià, Richard Marles, a qui sar-li el procés d’obertura eco- gacions van realitzar una sessióvan manifestar la voluntat d’ini- nòmica i les reformes legislatives de treball a la sala de reunions delciar converses amb Austràlia per que es duen a terme amb aquest Govern.firmar un conveni per evitar la objectiu. En aquest sentit, segons Redacció / Andorra la Vella / Un moment de la visita del viceministre d’Afers Exteriors australià.doble imposició (CDI). va informar l’executiu en un co- @mes_andorra // T. M.
 7. 7. Dimecres, 25 d’abril del 2012 7 NVISTA CONTRA UN POLICIA, FAMILIARS SEUS, UN AMIC I DOS EMPLEATS DE BANCA MEDI AMBIENTSuspès un judici de blanqueigper modificar el tribunalAhir havia d’arrencar el judici con-tra nou acusats (un d’ells policia)per blanqueig de diners presump-tament procedents del narcotràfic,que s’havia d’allargar tota la setma-na. En les qüestions prèvies, però,una de les lletrades va demanar La nova oficina que l’entitat ha inaugurat a Escaldes-Engordany.que se suspengués la vista ja que // MORABANCdos dels magistrats que compo-nien el tribunal, el president i unamagistrada, haurien pres part en MoraBanc aconsegueixels autes previs de la causa i per tanten va qüestionar la imparcialitat. rebaixar l’emissió de CO2 Tant el tribunal com el minis-teri fiscal van retreure a la lletrada Una vista de la seu de la justícia. El grup MoraBanc va registrar 829,76 tones de diòxid de car-la “deslleialtat” per haver plantejat // T. M. una emissió total de CO2 per boni. Tal com indiquen des deaquesta qüestió tot just abans del treballador de 2,06 tones du- l’entitat, l’objectiu és “continuarcomençament de la vista, ja que és defensat per un lletrat que tam- sobre l’altra magistrada, ja que es rant el 2011, un xifra que su- treballant per fer disminuir unconsideraven que podia haver bé va demanar la suspensió de la considera que no va prendre part posa una reducció d’un 6% en 10% les emissions suplementà-plantejat la qüestió abans. vista perquè considerava que no en cap decisió relacionada amb la aquest concepte. ries l’any 2015”, sobre la base de El ministeri fiscal, de fet, va havien disposat del temps suficient causa i que únicament va firmar al- L’empresa auditora especi- les dades registrades l’any 2009.veure en aquesta petició una ma- per preparar a bastament el judici. gun document per designació. alitzada en medi ambient La- MoraBanc recorda el seuniobra per “dilatar” la causa, i en Després de deliberar una llarga Els acusats, un agent de la po- vola ha estat l’encarregada de compromís en la preservacióvista d’aquest fet va demanar que estona, el tribunal va decidir es- licia, el seu germà i la parella, una mesurar les emissions segons del medi ambient i recorden,dos dels acusats que estaven en lli- timar en part la petició realitzada germana, els pares, dos treballa- els criteris marcats per The Gre- com a exemple d’aquest com-bertat ingressessin de manera pro- en relació amb la composició del dors d’un banc i un amic de la famí- enhouse Gas Protocol, un refe- promís, les dues oficines in-visional a la presó. De fet, aquests tribunal i per tant va suspendre el lia s’enfronten a penes d’entre set i rent de prestigi internacional. augurades a Andorra la Vella idos acusats estan representats per judici fins al mes de juny. El pre- tres anys de presó. Els resultats d’aquestes mesures Escaldes-Engordany.la lletrada que es va oposar a la sident del tribunal serà substituït, Redacció / Andorra la Vella / indiquen que les emissions to- Redacció / Andorra la Vella /constitució del tribunal i un altre tot i que no van acceptar la petició @mes_andorra tals de MoraBanc han estat de @mes_andorra DIA DE L’ESPORT Inscripcions fins al 10 de maig - www.faa.ad - Tel. 890 350 PER A TOTHOM 2012 - www.illa.ad - www.esports.ad / www.salut.ad 3a CURSA Recollida de dorsals i xips del 14 al 19 de maig Punt informació de l’Illa Carlemany POPULAR en vals de compra a l’Illa Carlemany 20 de maig a les 11 h per al cinema a l’Illa Carlemany Amb la col·laboració de: Govern d’Andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 25 d’abril del 2012 N¿Sabies que... La dada EfemèrideMount Isa, a l’estat de Queensland (Austràlia), és la ciutat més 2.500 milions d’euros és el que preveu ingressar el Govern 25 d’abril de 1974gran del món? espanyol amb l’amnistia fiscal. La Revolució dels Clavells a Portugal posa fi al règim feixista iniciat per Salazar.LA MASSANA CANVIS EN LA DIRECCIÓ DE NATURLÀNDIA COLLITA DE TABAC Gil afirma que Masegosa deixaEl cadastre es pot consultar apartir d’avui. // C. LA MASSANA l’ecoparc per motius personals La classificació a la Borda Mateu. // T. M. Naturlàndia canviarà de direc-Exposició del ció a finals de maig. La cònsol Classificació major de Sant Julià de Lòria icadastre presidenta de la societat Cam- de primera prabassa, Montserrat Gil, vaDesprés d’haver passat la fase de indicar que aquest relleu es farà La classificació de la collita dedelimitació i aixecament de totes a demanda de l’encara director, tabac del 2011 es va acabarles parcel·les i d’introducció de Ricardo Masegosa, que va ex- divendres, segons l’Associacióles dades al sistema informàtic, pressar ja fa temps la voluntat de de Pagesos i Ramaders, ambel cadastre provisional de la zona desvincular-se de l’empresa per prop del 50% inclòs en la pri-urbana del quart de la Massana motius personals. mera categoria, a diferència des’exposa públicament, i per tant es Les tasques de Masegosa seran l’any passat, quan només s’hipodrà consultar a la tercera planta assumides per dues integrants de va incloure el 29%. En aquestdel Comú des d’avui mateix, se- l’actual equip de direcció per as- sentit, l’associació posa engons va informar ahir la corpora- segurar la continuïtat del projec- relleu que el principal motiució massanenca. El cadastre s’ha te, va indicar Gil. Així, durant el de l’augment de la qualitat ésdividit en dos blocs, a causa de maig farà el traspàs a la directora “una menor incidència de lesla gran extensió del quart massa- d’operacions, Laura García, i a la Ricardo Masegosa, ara fa un any, en el balanç de la temporada. pedregades i una pràcticamentnenc. El primer, que consta d’onze directora comercial, Meri Cassi. // T. M. nul·la afectació per gelades”.polígons, estarà a exposició pú- Avui no es planteja cap contracta- Però també hi ha contribuïtblica a partir d’avui i fins al 25 de ció per cobrir la vacant. què es va registrar un augment de Naturlàndia “de manera assos- la millora progressiva de lesmaig, i el segon, durant el mes de La cònsol major va deixar clar visitants respecte a l’any passat. segada i tranquil·la, sense perju- tècniques de cultiu, assecatgejuny. En aquesta primera fase que que l’actual director “no ha mar- Per tot plegat, Gil va expo- dicar ningú”. Per aquest motiu, i triatge en el moment d’enfar-arrenca avui, els propietaris tenen xat per desavinences” amb la cor- sar que se seguirà treballant de es van marcar el mes de maig, el dar les fulles de tabac, tal comtemps fins al 25 de maig per con- poració i va destacar el treball fet la mateixa manera. De fet, va més fluix turísticament parlant, assenyalen els pagesos. Una al-sultar la informació i presentar les pel directiu durant la seva estada recordar que el nou consolat per fer el canvi. Masegosa també tra dada és que la presència deal·legacions que considerin perti- a Naturlàndia. Gil va declarar només ha fet que seguir el pro- va reiterar la seva confiança en el l’anomenat tabac decolorat hanents. Una vegada tancat aquest que la seva gestió “ha estat la cor- jecte iniciat, al mateix temps que projecte de Naturlàndia. Quant disminuït del 6% de la collitaperíode, s’avaluaran les propostes recta” i va afegir que la tasca de- s’han buscat noves atraccions. a la remuneració per la rescissió de l’any 2010 al 3,9%. Malgratpresentades i s’introduiran les senvolupada al llarg dels últims El mateix Masegosa, que del contracte, Masegosa va dir el descens, l’associació indi-modificacions. Es preveu que el dos anys ha permès “consolidar va reiterar que el relleu l’havia que “no hi ha d’haver cap pro- ca que continua preocupant.cadastre definitiu es pugui aprovar el parc”. El cònsol menor, Manel demanat ell perquè ja feia un blema, perquè l’aspecte econò- Pràcticament la totalitat delen sessió de comú durant l’estiu. Torrentallé, va exemplificar la temps que “necessitava un can- mic no és la qüestió principal”. tabac ha estat enviat a França.Redacció / La Massana / bona gestió amb les xifres acon- vi”. Al mateix temps va afirmar Redacció / Agències / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /@mes_andorra seguides per Setmana Santa, en que la seva intenció era deixar @mes_andorra @mes_andorraFOTOGRAFIA EXPOSICIÓLes imatges estenopeiques Els alumnes de plàstica treballen el cos en l’artmés originals guanyaran àpats El cos humà és un dels temesLa celebració del Dia mundial recurrents en la història dede la fotografia estenopeica a l’art. Els alumnes de plàstica deAndorra la Vella inclou un con- segon cicle de l’Escola Andor-curs de fotografies estenopringles rana, de totes les parròquies,(instantànies realitzades amb l’han treballat durant el curs.una càmera fabricada amb un El resultat es mostra en unapot de patates). Una càmera es- exposició que es pot visitar altenopeica no té lent, sinó que Centre Cultural i de Congres-consisteix en una capsa amb un sos Lauredià fins al 10 de maig.petit forat per on entra la llum. Els estudiants de la capital ha El jurat premiarà l’origina- versionat, en escultures en pa-litat, segons va explicar ahir la per maixé, obres de Klimt, Pi-responsable de l’Escola d’Art de casso, Kahlo, Velázquez i Miró,la capital, Montserrat Altimiras. entre d’altres. A la Massana han L’exposició de plàstica .El premi serà un val per dinar La presentació del Dia mundial de la fotografia estenopeica, ahir. treballat el volum de Botero. // T. M.o sopar en algun restaurant del // AGÈNCIES A d’Escaldes s’han inspirat encentre històric. L’organització Niki de Saint Phalle. A Encamp de Giacometti, i finalment, adel Dia mundial de la fotografia A més, els professors de l’Esco- ques. La celebració tindrà lloc el han treballat la fotografia de de- Canillo i el Pas de la Casa s’hanestenopeica compta amb la col- la d’Art decoraran una dotzena 5 de maig a la plaça del Poble. talls del rostre i del cos. A Ordi- dedicat al moviment del circ.laboració de l’Associació de Co- d’aparadors del centre històric Redacció / Andorra la Vella / no han reflexionat sobre els ulls. Redacció / Sant Julià de Lòria /merciants del Centre Històric. per reproduir imatges estenopei- @mes_andorra A Sant Julià han esculpit obres @mes_andorra
 9. 9. Dimecres, 25 d’abril del 2012 9E SPORTSBÀSQUET JUDO FUTBOL FEMENÍ Tres tricolors Derrotes delLa FAB portarà Romay i Beirán als europeus sènior i el cadetper pronunciar una conferència Laura Sallés, en la categoria de Mala jornada per als dos -63 kg; Dani García, en la de equips de l’Enfaf que disputa-La Federació Andorrana de -66 kg, i Èric Risco, en la de ven partits. El sènior va perdreBàsquet (FAB), amb la col- +100 kg, seran els represen- per 8 a 0 al camp del Bellavis-laboració del Govern i del Comú tants andorrans en els Cam- ta. Per la seva part, les jugado-d’Andorra la Vella, ha arribat a pionats d’Europa absoluts, res del cadet van caure per 3un acord amb la Federació Es- que se celebren a Chelyabinsk a 5 a casa contra el Centelles,panyola de Bàsquet (FEB) per (Rússia) a partir de demà i cinquenes classificades, queaconseguir portar la conferèn- fins dissabte. El primer a saltar veuen com l’equip rival en lacia protagonitzada per dos dels al tatami serà García, aquest lluita pel quart lloc el supera.jugadors que van obtenir la me- dijous, mentre que divendres Redacció / Andorra la Vella /dalla de plata als Jocs Olímpics serà el torn de Sallés i dissabte, @mes_andorrade Los Angeles 1984, Fernando el de Risco.Romay i José Manuel Beirán. La Redacció / Andorra la Vella /xerrada porta per títol Via depor- @mes_andorra PATINATGEtiva, escuela para padres. Aquestaconferència està destinada als KÀRTING Quatre delentrenadors i també als pares dejugadors. Es farà el pròxim 11 de país a la finalmaig al Centre de Congressos Romay i Beirán en una conferència anterior. Machado fad’Andorra la Vella i la FAB con- La segona volta d’iniciació defia que hi pugui assistir un bon // ARXIU podi a Sils patinatge artístic, per als grupsnombre de participants. C5, C6, B4 i B6, celebrada el 22 En aquesta conferència els Romay i Beirán donaran con- mat. En un principi la idea era Àlex Machado va acabar les d’abril, va significar per al Clubdos ponents oferiran pautes per sells de comportament als pares fer-lo seguint l’esquema de lli- dues curses de Sils, disputa- Patinatge Artístic Principata pares de jugadors i entrenadors i entrenadors, ja que són consci- gueta, però finalment es farà un des el cap de setmana passat, d’Andorra tres primers llocsde base, fent referència a la seva ents que els més petits seguei- tour de quatre etapes i els parti- en tercera posició, al darrere dels quatre grups. Amb aquestsexperiència esportiva. Beirán xen sempre els seus exemples i cipants hi podran prendre part de la seva màxima rival a la resultats l’entitat va classificartreballa en l’actualitat de psi- els adults, amb el seu comporta- per invitació. general, Marta García, que quatre patinadores per a la finalcòleg i ha treballat en diferents ment, no han de fomentar con- Es preveu que la primera de li redueix l’avantatge. En les del 30 de juny a Tremp.clubs on tractava amb els pares. ductes antiesportives. les proves d’aquest torneig es dues carreres, el pilot andorrà Redacció / Andorra la Vella /Ell és un bon exemple de com disputi el cap de setmana del 5 va tenir dificultats per contro- @mes_andorras’ha d’enfocar la vida de l’infant QUATRE PROVES DEL 3 X 3 i el 6 de maig, però tot dependrà lar el seu kart a l’asfalt irregu-que es vol dedicar al bàsquet, La federació de bàsquet tam- de si arriben a temps els marca- lar de Sils. La propera cita deja que els seus dos fills viuen bé està ultimant el que serà un dors especialitzats per a aquest Machado és el 19 i 20 de maig PITCH & PUTTd’aquest esport. El més destacat dels seus grans projectes aquesta esport. al circuit d’Osona.és Javier Beirán, que juga amb el temporada, el torneig de 3 x 3, Emilio Narváez / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / L’equip femení,Gran Canària a ACB. que finalment canviarà de for- @emilio_narvaez @mes_andorra a la finalFUTBOL BÀSQUET L’equip 3Valls LadiesTeam, amb el sisè lloc de la quarta prova disputada a Vallroma- nes, es va classificar per a la fase final de l’Interclub. Aquest és el segon any seguit que obté aquesta classificació i va millo- rant, any rere any, els resultats. Redacció / Andorra la Vella / @mes_andorra ESCALADA Colell és setè a Tortosa // SFGA // T. M. Acord entre el Govern i la Federació Documental sobre l’ascens Guillem Colell, en la prova de la Copa d’Espanya del darrer Andorrana de Futbol del River Andorra a LEB Or cap de setmana, va ser setè Hi continuarà havent futbol als ports, Jordi Cerqueda, i el Els aficionats del River van de la plantilla les dues setma- entre setze escaladors. Colell, camps d’Aixovall i Ordino, on president de la Federació An- poder gaudir ahir, als cine- nes prèvies a la consecució de que competia en la categoria se seguiran disputant les com- dorrana de Futbol (FAF), An- mes d’Illa Carlemany, del l’ascens a LEB Or, en els du- sub-18, va entrar a la final, peticions nacionals de les di- toni Giribet, van firmar ahir un documental A 2 de l’Or. Es els contra el LAN Mobel ISB però va fallar en un tram tèc- ferents categories, així com els conveni per a la utilització per tracta d’una producció del re- i el desplaçament a la pista de entrenaments de les seleccions. part de l’ens de les dues instal- alitzador David Ramos en què l’Omnia CB Las Rozas, on es nic i va caure. El secretari d’Estat d’Es- lacions. es poden veure les vivències va confirmar l’ascens. Redacció / Andorra la Vella / @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimecres, 25 d’abril del 2012
 11. 11. Dimecres, 25 d’abril del 2012 11CLASSIFICATS LA MASSANA REF. 1076 Apartament totalment re- 2 dormitoris dobles. Saló menjador espaiós. Cuina independent amb menja- PREU: 220.000 € LA MASSANA REF. 1036 Apartament de 110 m² + 47 m² de terras- LA MASSANA REF. 1075 del 2004. 3 dormitoris, 138 m². Terrassa. Saló ampli amb llar un en suite + un altre bany. Cuina equipa- da. Ideal per a sego- Pàrquing i traster grans. OFERTA: 250.000 € pal. Pàrquing i traster. PREU: 250.000 € Centre de Serveis Immobiliaris Cisa Grup Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra + de 600 propietats a www.laimmo.com 73 73 73 VENDA LA MASSANA - REF. 1463 LA MASSANA - REF. 1439 dobles, 2 banys. Ampli PAL - 1286 Apartament de 2 dor- Àtic dúplex al centre de saló amb accés a ter- Àtic, 70 m², un dormitori, mitoris al centre de la la Massana completa- rassa. La suite principal completament reformat. Massana. Moblat. Terras- ment reformat. Terrassa té també una terrassa. Terrassa gran amb vistes sa de 25 m² amb vistes amb vistes immillora- Vistes excel·lents, sol tot impressionants. Tot exte- immillorables. bles i sol tot el dia. Molt el dia. Pàrquing i traster. rior. Gran saló menjador PREU: 158.250 € espaiós, 5 dormitoris PREU: 229.000 € amb sostres alts i bigues dobles. Gran cuina amb de fusta. Molt rústic. Tam- safareig. Saló menjador LA MASSANA - REF. bé hi ha un altell/traster en 2 nivells amb llibreria 1314 de 40 m² que es podria a la zona alta. 2 places Apartament al centre afegir a l’apartament. d’aparcament i 1 traster. completament reformat. PREU: 245.000 € PREU: 750.000 € 3 dormitoris, vistes al ESCALDES HOSPITAL 92m2 DISPOSEM DE PLACES APARTAMENT A ENCAMP DE 50m2 Casamanya. 3 habitacions, 2 banys, cuina indepen- 1 dormitori, 1 bany complert, sense mobles, dent reformada, saló menjador amb D’APARCAMENT I BOXS plaça d’ aparcament i traster, cuina oberta LA MASSANA - REF. 1314 PREU: 241.561 € A ESCALDES-ENGORDANY Apartament a prop ENCAMP - REF. 1013 balcó, pàrquing opcional (75 €). equipada, molt de sol, totalment exterior PREU: 550 € I ANDORRA LA VELLA PREU: 450 € del telecabina d’Arin- Àtic dúplex a Vila del sal. 60 m², 1 dormitori. Sol, estil rústic. 4 dor- Vistes excel·lents. Pàr- mitoris. 2 banys i WC. quing i traster. Moblat. Acabats d’alta qualitat, ES TRASPASSA vistes immillorables i sol. PREU: 89.662 € ARINSAL - REF. 1452 RENTADOR Àtic de 90 m² enfront del Garatge per a dos cotxes. PREU: 337.553 € per marxar del país, telecadira. 2 dormitoris Truqueu en horari 864 456 LLOGUER LA MARGINEDA - 1462 Sostres molt elevats, - HOR. blat, pàrquing i traster. Àtic completament re- cuina independent Apartament a prop del PREU: 375 € format de 2 dormitoris, amb accés a la ter- Comú. 1 dormitori doble SISPONY - 1343 2 banys. Terrassa amb rassa amb excel·lents + 1 individual. Moblat. Apartament en zona re- bones vistes. Moblat. vistes i sol tot el dia. PREU: 450 € sidencial molt tranquil. Pàrquing. PREU: 600 € Moblat i equipat. Plaça LA MASSANA - 1394 2 dormitoris en suite. SANT JULIÀ - LL0195 de pàrquing i traster. Àtic de 2 dormitoris Gran saló menjador. Busquem pisos Apartament de 2 dor- PREU: 575 € completament reformat. Cuina independent. mitoris al costat de les LA MASSANA Sostres elevats. Vistes Pàrquing. Moblat. de lloguer a escoles. Cap a Arin- FERRANS immillorables. Pàrquing PREU: 600 € sal. Pàrquing i traster. Apartament de 2 dor- i traster. PREU: 550 € ENCAMP - 1392 totes les PREU: 570 € mitoris al centre. Cuina LA MASSANA - CABAN. Apartament d’1 dor- parròquies. PAL - 1287 americana. Terrassa, Apartament d’1 dormi- mitori als Cortals. Mo- Àtic completament re- pàrquing i traster. tori a l’entrada. Mo- blat, pàrquing i traster. Tenim clients format de 2 dormitoris. PREU: 500 € PREU: 350 € ANDORRA LA VELLA esperant per llogar el Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad vostre pis! www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra

×