Diari del 24 de gener de 2013

279 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia¡¡ :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 24 de gener de 2013

 1. 1. FINANCES DIJOUS El Govern enllesteix24 la nova llei de l’INAF L’executiu té gairebé a punt l’actu-DE GENER alització de la Llei de l’INAF, queDEL 2013 s’entrarà al Consell General pel pro-NÚM. 1824 cediment d’urgència. // Pàg. 6 //T. M. Els dos nous programes poden beneficiar 333 desocupats www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 Servei privat de lloguer de traster a Andorra a partir d’1m2 fins a 15m2 per a empreses i particulars. Trasllada i emmagatzema totes les teves pertinènces de manera còmoda, fàcil, segura i accessible tot l’any les 24 hores del dia. Guardatot, molt més que un traster convencional! al www.facebook.com/mesandorra Arins bina eca el Rotonda T Ordino Escaldes P 1 hora Gratuïta Aparc. Farré Negre, planta -4 AD400 - La Massana - Principat d’Andorra Cyril Despres explica a AnyósPark com ha viscut aquesta nova edició del Dakar i es fixa com a repte igualar l’any Tel. 81 74 81 vinent els sis títols en motos de Peterhansel. //Pàg. 9 // T. M. www.guardatot.com segueix-nos a FUTBOL SALA PARTITS La selecció arrenca El PS convida els descontents a usar els òrgans del partit amb victòria La primera secretària del Partit Socialdemòcrata lamenta que els crítics no hagin utilitzat els òrgans de la formació per expressar el seu descontentament. // Pàg. 6 Tot i complicar-se als minuts finals, la mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 selecció s’acaba imposant a Estònia per BÀSQUET 4 a 3 en el primer partit de la ronda pre- El BC River Andorra incorpora Albert Moncasi liminar de classificació per a l’Europeu. El River guanya centímetres i reforça la pintura amb la incorporació del pivot //T. M. // Pàg. 8 català, que fitxa fins a final de temporada amb un mes a prova. // Pàg. 9
 2. 2. 2 Dijous, 24 de gener del 2013 I NFO SORTEJOS EL TEMPS GRAN OPORTUNITAT Neu ES VEN INTRUDER 1.8 EN PERFECTE ESTAT ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES MENÚ DEL DIA POCS KILÒMETRES Ordino Canillo MENÚ SIDRERIA PREU: 7.800 € La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS TEL.: 671 599 Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. AVUI DIVENDRES DISSABTE BARRA DE “PINTXOS”, Màx. 5º Màx. 4º Màx. 2º RACIONS, ENTREPANS Mín. -2º Mín. -3º Mín. -4º GELATS – TERRASSA CUINA BASCA Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Sant Ermengol Farmàcia de les Pistes AD400 ARINSALC/ Bra. Armengol, 7 Av. d’Encamp, 9 Tel.: 838 566Tel.: 818 323 Tel.: 856 580 - 347 958 EUROMILIONS Una proposta superior en gym. Sorteig de dimarts 22 de gener 1 10 44 45 48 Sala de Pilates - Kinesis - Powerplate - Running indoor - Coaching soci al ser ym No c anG 4 1 rb Una nova i còmoda modalitat d’entrenament: de l’U p gimnàs LA PRIMITIVA ca ni de cedir-hi. Sorteig de dissabte 19 de gener Perdre greixos i pes. per ac 5 8 25 34 37 44 Reeducar la postura. Com. 1 Rei. 6 Millorar la condició física. Tonificar la musculatura. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Sorteig de diumenge 20 de gener amb el coaching dels monitors titulats d’UrbanGym. Training Center 5 16 32 39 53 Av. Prat de la Creu, al costat de l’UrbanGym d’Andorra la Vella. Informa’t al 81 18 18 www.urban.ad Núm. clau 2 BONOLOTO NOVA FRUITERIA TENIM FULLES DE NAPS Sorteig de dimecres 23 de gener 19 26 32 33 34 49LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit A ANDORRA LA VELLA (GRELOS) Com. 8 Rei. 7GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc Segalés LOTERIA NACIONALMÉS Sorteig de dissabte 19 de generCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer PATATES DE 1 0 1 7 0 PORTUGALDIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez. Fracció 10 Sèrie 1DISTRIBUCIÓ Premsa Distribució (Entrega aDISSENY ORIGINAL Marc Rovira domicili) ONCECarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Sorteig de dimecres 23 de generAndorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad VERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19 1 7 8 2 3Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. Dijous, 24 de gener del 2013 3NOTÍCIESCONSELL DE MINISTRESEls dos nous programes podenbeneficiar fins a 333 desocupats// Un va destinat a aturats amb formació i l’altre inclou un procés formatiuEl consell de ministres va donar contractació indefinida, un pa- treballadors que rebin formacióllum verda ahir als dos progra- gament retroactiu de 450 euros pràctica més 300 euros suple-mes de foment de l’ocupació en suplementaris. mentaris per als que facin for-el sector privat, que podrien be- Els destinataris del programa mació teòrica. Quan el programaneficiar fins a 333 persones atu- seran els desocupats inscrits al derivi en una contractació indefi-rades i que ja es van anunciar en Servei d’Ocupació amb una for- nida s’hi sumarà 900 euros (150el marc de les polítiques d’ocupa- mació reglada relacionada amb mensuals durant sis mesos).ció. S’hi destina un milió d’euros, el lloc de treball concret i una El programa serà destinat alsdistribuïts a parts iguals entre els experiència professional superi- desocupats inscrits en situaciódos programes. or a un any dins els últims cinc de recerca que no tinguin for- El primer programa de fo- anys. Els requisits establerts són mació reglada relacionada ambment de la contractació indefini- la inscripció durant 45 dies en el el lloc de treball sol·licitat o unada de treballadors desocupats va Servei d’Ocupació en el darrer experiència professional supe-destinat a les persones que amb any i no haver rebutjat cap oferta rior a un any en els darrers cincuna experiència professional o de treball proposada pel Servei anys. Els requisits establerts performació concreta segueixin en d’Ocupació durant els darrers a les empreses i treballadors sónactiu sense necessitat de forma- tres mesos. idèntics als del primer programa.ció complementària. El Govern Pel que fa a les empreses, se’ls El ministres Jordi Cinca i Xavier Espot i la directora de Treball, Pel que fa al contracte, ha depagarà un total de 2.250 euros exigeix que estiguin al corrent de Maria Geli, van presentar ahir els programes. //SFGA preveure el nomenament d’unde subvenció per cadascun dels les cotitzacions a Seguretat Soci- tutor encarregat de fer el segui-treballadors en el cas amb que al i dels impostos i que no hagin èmfasi en la formació en el si de ment individualitzat de la forma-acabin sent contractats indefini- fet un acomiadament no causal l’empresa. El Govern destina un ció pràctica i teòrica, que s’ha dedament. o per causes objectives durant L’executiu destina màxim de 4.500 euros per als tre- fer dins de l’horari laboral. El reglament preveu un pri- els tres mesos anteriors. Aquesta un milió d’euros balladors que siguin contractats El contingut dels dos progra-mer contracte de sis mesos última disposició va orientada indefinidament després del pri- mes es va presentar a la Taula(amb dos pagaments trimestrals a impedir que se substitueixen a aquestes dues mer contracte de sis mesos. Permanent per a la Formació enretroactius de 450 euros), una els treballadors acomiadats per iniciatives En la primera fase s’incenti- el Treball, que hi va poder fer lespròrroga de sis mesos (amb dos treballadors contractats a través va la formació pràctica amb una seves consideracions.pagaments més trimestrals retro- d’aquest programa. subvenció de 3.300 euros (550 Redacció / Andorra la Vella /actius de 450 euros) i, en cas de L’altre programa aprovat posa al mes durant sis mesos) per als @mes_andorraXARXA VIÀRIA CONVOCATÒRIA SÍNDROME DE NOONAN CONVOCATÒRIA CONVOCATÒRIAPavimentació Prova d’agents Nova cobertura Exàmens de Subvencionsde carreteres immobiliaris al cent per cent traductors esportivesEl consell de ministres va apro- A proposta del titular d’Eco- El consell de ministres va El ministeri de Justícia i In- El Govern va donar continu-var ahir la licitació de la campa- nomia i Territori, Jordi Al- aprovar ahir la modificació terior ha convocat les pro- ïtat ahir a la mesura adopta-nya anual de pavimentació de cobé, el consell de ministres del reglament regulador de ves per a l’obtenció de l’ha- da la setmana passada en elcarreteres per un import total de va acordar ahir la convoca- les prestacions de reembor- bilitació professional de la sentit de permetre un avan-4,5 milions, un 60% més que la tòria d’una nova prova d’ap- sament fins al 100% de les traducció i la interpretació çament de les subvencionsquantitat destinada a la campa- titud per exercir la professió tarifes de responsabilitat de jurades a Andorra, segons va a les entitats esportives finsnya de l’any passat, que va ser de d’agent i gestor immobiliari. la CASS, per incloure la sín- anunciar ahir l’executiu, que a un màxim del 20% sobre2,8 milions, segons va explicar La prova es desenvoluparà el drome de Noonan a la llista va precisar que la convocatò- l’import global, i va aprovar laJordi Cinca. El ministre porta- dia 28 de juny, a les deu del de patologies que la Segure- ria d’aquestes proves sortirà convocatòria pública urgentveu va assegurar que aquesta matí, a la seu de la Universitat tat Social cobreix al 100%. publicada en el Butlletí Ofi- per a la concessió de les aju-quantitat és la que es considera d’Andorra (UdA). El perío- La síndrome de Noonan pro- cial del Principat d’Andorra des per a l’any 2013. Des de“òptima” per garantir el mante- de d’inscripció començarà el voca un desenvolupament (BOPA) la setmana vinent. la secretaria d’Estat d’Esportsniment de les carreteres, i que dia 8 de febrer i es tancarà el anormal de múltiples parts Les persones que hi estiguin es va justificar la urgència des’espera poder mantenir la quan- 12 de març a les quatre de la del cos, com el retard de la interessades han de presen- la convocatòria pel fet quetitat els pròxims anys per evitar tarda. La convocatòria s’ha pubertat, hipoacúsia o tòrax tar la sol·licitud al servei de es vol garantir l’adjudicacióel deteriorament de la xarxa vi- acordat després de constatar elevat, i tot i no ser greu pot Tràmits abans dels dia 22 de de les ajudes amb la màximaària. En el projecte de pavimen- el nombre de demandes no- presentar complicacions que febrer. L’avaluació es basa en rapidesa possible, ja que lestació s’inclouen arranjaments de ves d’inscripció i l’augment requereixin tractaments es- proves de dret, de llenguatge entitats esportives necessitencarreteres generals però també del nombre de candidats amb pecífics i continuats que po- jurídic i administratiu i de disposar d’aquests diners perles demandes fetes pels comuns. dret a examen. den empitjorar el pronòstic. llengua catalana. funcionar correctament.Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /@mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 24 de gener del 2013OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? E l Govern va donar llum verda ahir als dos nous programes per fomentar l’ocupació en el sec- volupant polítiques actives d’ocu- pació i, especialment, incidir en l’aspecte de la formació. De fet, un Envia les teves cartes al director tor privat, amb una dotació d’un dels dos nous programes ja pre- o les teves opinions milió d’euros repartida a parts veu un procés formatiu, però no a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. iguals, que podrien beneficiar és suficient. Massa sovint, les em- Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així fins a 333 persones que es troben preses que necessiten gent no tro- com la parròquia de residència. sense feina. Es tracta d’una inicia- ben al Servei d’Ocupació les per- L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. tiva important, i més si tenim en sones amb el perfil demanat i cal compte l’elevat nombre de perso- resoldre aquest aspecte fent les nes inscrites al Servei d’Ocupació formacions escaients. En aquest a la recerca d’un lloc de treball, i procés d’ajustar oferta i que pot ajudar a pal·liar la situa- demanda cal també una ció de molta gent. Ara bé, cal no col·laboració més gran de quedar-se aquí i continuar desen- les empreses. Portàtil Lenovo G575 AMD E-450, 4 GB, 320 GB, gravadora DVD, 15,6” pantalla, Windows 7 HP 64 bits Preu: 375 € serveis informàtics per a particulars i empreses telèfon: 73 77 73 - esfera@esferatecnologies.com EN XARXA Joan Sans Urgell Comú Sant Julià Comú d’Encamp Esteve López @joansansurgell @comusantjuliaEl Funicamp dobla el nombre de visitants Alguns diuen que el PS s’està radicalit- És molt fàcil omplir-se la boca en defensa Dijous 24 al seminari 1 del Centre cultu-el desembre del 2012 respecte al mateix zant... Jo, flipo! Sobretot si pensen que del matrimoni gai. No, si al final muntaran ral, taller d’escacs per a joves entre lesmes de l’any anterior s’està radicalitzant cap a l’esquerra!! una ‘gay pride’ entre tots els partits. #oletu 18.30 i les 19.30 hores Comú de la Massana David Rios Punt Jove de Canillo Taula de Turisme @comudelamassana @DavidRiosRiusSi voleu saber com va anar el primer dia del Prop de 225.000 persones van visitar els jornades gastronomiques lo Mandongo. També hi ha recomanacions internacio-TALLER DE PERCUSSIÓ entreu al bloc del Punt museus i esglésies d’Andorra durant el Del 24 de gener al 24 de febrer a Ordino i nals per una assegurança d’atur, naciona-Jove de Canillo i podreu veure totes les fotos!! 2012 la Massana. litat als 10 anys... #aquestesnocompten Grandvalira_AD MoraBanc Museu del Tabac Anyóspark, el club @Grandvalira_AD @MoraBancEl nombre de visitants als museus s’in- El Cyril ha fet una roda de premsa al Club Grandvalira inaugura el nou doble traçat El @riverandorra s’enfronta aquest diven-crementa un 4% durant el 2012 www. per explicar-nos a tots les seves experi- del circuit Bababoom Circus pels petits dres al Lucentum d’Alacant. Ja pots recollirbondia.ad ències al DAKAR. amants de la neu les teves invitacions a qualsevol oficina! MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaPrimeres veus de DA a favor de l’avorta- Baixen un 1,5% els visitants rebuts a l’Ofi- Les associacions de discapacitats recla- Les entitats de discapacitats es retiren dement i la unió gai cina Nacional de Turisme el 2012 www. men al Govern resultats http://forum. la Conadis http://bit.ly/Ymzt1qwww.elperiodicdandorra.ad bondia.ad ad/?p=40276 RTVA Diari Obert RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariobertL’executiva del PS evita valorar la possible Fiscalia i Batllia han pactat les penes Serveis informatius: Els transportistes també El grup pro Bartumeu té guerra internaescissió d’una part del partit al voltant de alcoholèmia www.diariandorra.ad es queixen dels greus inconvenients del tan- pròpia http://www.diariandorra.ad/in-Jaume Bartumeu ww.rtva.ad cament fronterer francès... http://dlvr.it/2qnX3s dex. Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @PeriodicANDMés força a les queixes del Pas per la L’executiva del PS nega l’escissió Acusada de modificar tiquets per que- El Col·legi no té constància d’una so-indignació dels alcaldes www.bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad dar-se 3.200 euroshttp://bit.ly/VUoUiL brefacturació per consultes http://dlvr. it/2qqRZ5 #andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dijous, 24 de gener del 2013 5
 6. 6. 6 Dijous, 24 de gener del 2013 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel 63% de les persones veuen més de tres hores de televisió 85 són els diputats catalans que han donat suport a la 24 de gener del 41al dia? declaració de sobirania aprovada pel Parlament. Mor l’emperador romà Calígula.PARTIT SOCIALDEMÒCRATA ECONOMIAInvitació als descontents a El Govern entrarà en breu al Consell la llei de l’INAFutilitzar els òrgans escaients La llei que regula l’InstitutAquesta setmana la possibilitat aquest sentit va destacar el treball Nacional Andorrà de Finan-que alguns membres del Partit a través de les comissions. ces (INAF), aprovada el 2003,Socialdemòcrata (PS) abando- De la seva banda, el president s’actualitzarà aquest any perquènin la formació ha estat notícia. del grup parlamentari socialde- l’organisme pugui fer front a lesAhir la primera secretària del mòcrata, Jaume Bartumeu, va de- noves necessitats que han sor-PS, Judith Salazar, i el vocal Pere clinar valorar la intenció que té el git amb l’aplicació de l’AcordLópez van lamentar que el sector sector pròxim a ell d’abandonar Monetari firmat amb la Unió Jurament dels nous membresdel partit que s’està plantejant Salazar i López, ahir. el partit i va assegurar que ell no Europea (UE) i l’expansió in- del consell de l’INAF. // T. M.aquesta possibilitat no hagi uti- // AGÈNCIES ha dit mai que vulgui marxar del ternacional de les entitats ban-litzat els òrgans de la formació PS, refermant-se en les declaraci- càries andorranes. Així ho va i una altra sobre els requisits or-per expressar el seu desconten- ma part d’“un grup de persones” ons que va fer dilluns en el marc explicar ahir la directora de ganitzatius i de funcionamenttament i per tant l’executiva no que treballen en una candidatura d’una entrevista a Ràdio Nacio- l’INAF, Maria Cosan, en aca- del sector. La modificació detingui constància de les seves in- per liderar el partit, però va re- nal. Bartumeu va dir que “si algú bar l’acte de jurament dels dos la legislació en aquesta matèriatencions. marcar que ara el que cal priorit- em vol preguntar si me’n vaig nous membres del consell d’ad- permetrà que Andorra s’adapti Van insistir que la formació se- zar és la feina de les comissions del PS, com que jo no ho he dit ministració de l’organisme: Ar- a les exigències de l’Acord Mo-gueix treballant “amb normalitat” per definir la ponència marc. mai ni ho he ni pensat, no he de mand Pujal i David Cerqueda. netari i que entri a formar parten la preparació del congrés que Salazar va insistir que les pre- contestar-ho”, i tot seguit va asse- Cosan va manifestar que “les de l’Iosco, l’organisme interna-s’ha de celebrar, amb gairebé tota guntes sobre si hi haurà gent gurar que “ni nego ni afirmo” les eines les tenim però necessitem cional que agrupa la majoria deseguretat, a principi de maig, el 4 que marxarà o no de la forma- declaracions de Gerard Barcia en més recursos, humans sobre- supervisors bancaris del món,o l’11. L’ambient de treball que ció no se’ls havien de plantejar què assegurava que s’estan plan- tot”. En aquest sentit, va avan- en l’assemblea que aquest òr-diuen que regna a la formació es a ells i que en tot cas els òrgans tejant formar un altre partit. çar que s’està posant en marxa gan celebrarà al maig.tradueix, com van destacar, en el competents del partit no havien una nova estructura de la ins- El Govern té previst quefet que l’executiva de dimarts va parlat de cap escissió. A més, va PREGUNTES titució i s’hi està incorporant com a màxim en dues setmanesacordar que se celebri un comitè remarcar que de tot aquest afer se D’altra banda, la Sindicatura ha més personal. Cosan va recor- s’aprovin tots aquests projectesdirectiu el 2 de febrer per definir n’ha de desprendre que “el pro- admès a tràmit una pregunta de dar també que l’Acord Moneta- de llei perquè es puguin trami-la data exacta del congrés. jecte està per sobre de tot” i que la consellera socialdemòcrata ri va entrar en vigor l’any passat tar pel procediment d’urgència. A més, van insistir que el tre- la feina demostra que sí que hi Rosa Gili, sobre l’estadi d’Aixo- i ja queden només tres anys per D’aquesta manera, la corres-ball que s’està fent per a l’ela- ha debat ideològic, tot i les ma- vall. Concretament, Gili demana complir tots els compromisos ponent comissió legislativaboració de la ponència marc nifestacions fetes aquests dies. en quin punt estan les negociaci- que hi són continguts. del Consell podria començar aavança segons el ritme fixat. De “És normal que qui no assisteix ons del contracte de lloguer dels El ministre de Finances, Jor- estudiar els textos al febrer. Se-fet, López va reiterar, com en al debat ideològic es pensi que no terrenys de l’estadi; en quin estat di Cinca, per la seva part, va in- gons va explicar Cinca, la novaocasions anteriors, que el més existeix”, va destacar. es troben les instal·lacions i si el dicar a l’habitual roda de prem- normativa serà “beneficiosa”important ara és elaborar aquest López, per la seva banda, va Govern té previst fer algun tipus sa dels dimecres que la nova tant per al mateix sistema finan-document, que ha de reflectir la posar en relleu que el debat po- d’actuació per millorar-les. Tam- regulació de l’INAF servirà cer com per als usuaris. Els dosposició del partit en “un temps de lític no es pot tenir a través dels bé s’ha admès la pregunta sobre per reordenar al mateix temps nous consellers de l’INAF vancrisi en què la gent espera que ens mitjans de comunicació i va la- la seguretat als túnels de les Dos la legislació sobre el sector fi- destacar la fortalesa del sistemaposicionem, que fem propostes”, mentar que algunes de les afir- Valires i la Tàpia. nancer, refonent totes les lleis financer andorrà.va destacar. macions, sobre la feina que està Redacció / Agències/ Andorra la Vella / que hi ha actualment en només Redacció / Andorra la Vella / López va admetre que ell for- fent el partit, “no són certes” i en @mes_andorra dues: una sobre el règim jurídic @mes_andorraTRIBUNALS JUSTÍCIA MORABANCJutjat en haver estat controlat Anàlisi del cas de blanqueigamb 104 grams de cocaïna Els magistrats designats pel La formació s’ha fet dimarts i dimecres. // MORABANC Consell Superior de la Jus-El ministeri fiscal va demanar la venda és que el jove no podia te hi ha uns ingressos, tot i que no tícia per avaluar les possi-ahir una pena de set anys de pre- tenir uns consums tan elevats massa elevats, sí sospitosos. bles deficiències en el cas de Formaciósó, l’expulsió definitiva del país i com ell mateix va manifestar. En La defensa, però, va destacar blanqueig de diners –queuna multa de 10.000 euros per a aquest sentit, l’inculpat va afirmar que la forense va fer l’informe va ser anul·lat per un seguit sobre l’IGIun jove que a principis de setem- que en un sol dia podia arribar a basant-se en la convicció que la d’errors durant la instrucció– Més de cent persones han as-bre de l’any passat va ser contro- consumir fins a 10 grams de co- cocaïna que duia era pura, quan han estat aquests dies al país sistit a les dues jornades delat a la frontera del riu Runer amb caïna. La fiscal, però, insisteix que en realitat ja estava adulterada. per analitzar-lo. Així, Andreu formació sobre l’IGI que ha104 grams de cocaïna. El jove ha de l’informe de la metge forense Per tant, el lletrat defensor al·lega Enfedaque Marco, inspector organitzat MoraBanc dimartsmanifestat que aquesta droga era s’evidencia que els consums que que sí que podria haver consumit delegat del Consell General i dimecres. Les sessions hanper al seu consum, un extrem que relata són “impossibles”, ja que aquesta quantitat. A més, va des- del Poder Judicial espanyol, i anat a càrrec d’Edgar Bastús,la fiscalia no creu però que la de- aquestes quantitats poden arribar tacar que a casa seva no es va tro- Gilbert Cousteaux, president expert fiscal i directiu de Cer-fensa remarca per demanar que a ser mortals. bar cap element relacionat amb la de sala del Tribunal d’Apel- queda Internacional Serveis, ila pena que li sigui imposada no També creu que no és possible venda. Pel que fa als diners, expo- lació de Tolosa, han realitzat d’Àlex Blay, advocat tributari isuperi els sis mesos de presó. que amb el sou que diu que tenia, sa que no era difícil que hagués un seguit d’entrevistes durant soci director d’Alcántara Blay Entre els arguments que la fis- uns 1.300 euros, en pogués des- pogut reunir els 3.000 euros. el dia d’ahir i dimarts. & Del Coso Advocats.calia defensa per demostrar que tinar 3.000 a comprar cocaïna. A Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /la droga havia d’anar destinada a més, va exposar que al seu comp- @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra
 7. 7. Dijous, 24 de gener del 2013 7 NDIVULGACIÓ GASTRONOMIA SANT JULIÀ DE LÒRIASimón-Castellví recorda que Lo Mandongo tindrà 30 Tres cérvols acal fer-se revisions dels ulls restaurants participants Naturlàndia Naturlàndia va rebre la setma-L’oftalmòleg i cirurgià ocular Ordino s’unirà aquest any a les na passada cinc daines i demàGuillermo Simón-Castellví va jornades gastronòmiques Lo arribaran tres cérvols sika pro-recordar ahir en una conferència Mandongo, impulsades per la vinents d’un parc de França,al Centre de Congressos de la Massana. Això farà que els es- que en fa la cessió. L’ecoparc jacapital, organitzada per la Fun- tabliments participants passin ha tancat l’arribada dels llopsdació Jacqueline Pradère, que dels 13 de l’any passat a 30. Des siberians, que es preveu per alsovint s’oblida que l’ull pot patir de la Massana, el conseller de febrer. També s’estan ultimanttotes les malalties que pot tenir Un moment de la conferència. Turisme, Sergi Balielles, va ce- La presentació de les jornades. els tràmits perquè es puguinel cos. En aquest sentit va desta- // T. M. lebrar que el Comú i els restau- // T. M. traslladar els óssos.car que tothom sap que tenir la rants ordinencs s’hagin afegit a Redacció / Andorra la Vella /pressió de la sang elevada no és cacions de com protegir la vista la iniciativa, un fet que perme- El preu dels menús s’ha fi- @mes_andorrabo. En canvi, no se sol fer atenció en els diferents àmbits de la vida, trà ampliar-ne la difusió. xat en 20, 25 i 30 euros. Sobreal fet que la pressió també pot ser com poden ser el món laboral El seu homòleg d’Ordino, aquesta qüestió, els consellersalta a l’ull i que això pot acabar o quan es pren el sol. També va Bartumeu Gabriel, va expo- i els restauradors afirmen que LA MASSANAprovocant ceguesa. assenyalar que el maquillatge per sar que el fet d’afegir-se a una són preus assequibles a totes Per aquest motiu l’expert va als ulls és com el bon vi, que no promoció que ja s’està fent en les butxaques. Els establiments Tallers deposar en relleu la necessitat de se’n pot abusar. En aquest sentit l’àmbit turístic és una manera oferiran plats fora de la cartaprevenir, fent revisions periòdi- va recordar que utilitzar rímel si d’unir esforços. També va asse- elaborats amb la carn de porc. Carnestoltesques al llarg de la vida. En aquest es porta lentilles pot provocar nyalar la necessitat de treballar Sobre la possibilitat d’im-sentit va remarcar que “no anem vermellor o fins i tot úlceres als conjuntament el restaurador pulsar altres iniciatives conjun- El Comú de la Massana ofe-al metge fins que tenim un pro- ulls. També va indicar que pin- Pep Ramos, de l’Era d’en Jaume tes entre la Massana i Ordino, rirà 100 places per als Tallersblema i llavors ja és massa tard”. tar-se la ratlla per dins pot afavo- de Llorts, que va destacar que Gabriel va dir que l’objectiu és de Carnaval. Del 12 al 15 deEn la ponència també va asse- rir l’aparició de mussols. aquest tipus d’iniciatives són sumar, i Balielles va destacar febrer s’oferiran activitats comnyalar altres aspectes fonamen- Altres accions preventives se- d’interès per al sector. En el ma- la bona coordinació entre les ara jocs col·lectius, piscina,tals de la cura del sentit de la vi- rien comprar ganivets de punta teix sentit es va mostrar Silvino dues corporacions i la compar- projeccions de pel·lícules i ta-sió i dels ulls. rodona en comptes de punxe- Vitorino, de Cal Silvino de la tició d’objectius comuns, que llers de cuina. Els infants tam- El doctor Simón-Castellví va guts. Així s’eviten les punxades Massana, que va afegir que les passa per unir esforços. Les jor- bé passaran un dia a Vallnord.posar en relleu la importància als ulls que se solen produir en- jornades permeten mantenir nades comencen avui i duraran Les inscripcions es poden ferde cuidar la visió des de dins, a tre els infants. les tradicions del país. Ramos fins al 24 de febrer. del 28 de gener a l’1 de febrer.través de l’alimentació, la higiene Redacció / Andorra la Vella / també va declarar que el porc Redacció / La Massana / Redacció / Andorra la Vella /i la cura dels ulls, i va donar indi- @mes_andorra és present a un 40% de la carta. @mes_andorra @mes_andorra
 8. 8. 8 Dijous, 24 de gener del 2013 E SPORTSFUTBOL SALAAndorra pateix al final quantenia el partit del tot controlat// Dos gols en els últims tres minuts van portar la incertesa fins a l’últim momentLa selecció va demostrar tenir d’Antonov, que s’havia apoderat VICTÒRIA SUECAmés futbol sala que no pas Estò- del cuir després d’una pèrdua. El combinat escandinau debutavania. Tenia el partit del tot domi- En la represa ràpidament la de forma oficial internacional-nat i controlat, però en els darrers selecció tornava a marcar. No ha- ment i ho va fer guanyant Israelminuts va patir amb el marcador vien passat ni tres minuts quan 2-4. El conjunt hebreu sortia comajustat. Però només va ser un en- Flores es desfeia d’un defensa per a favorit per endur-se el triomf. Vasurt i finalment es va adjudicar la encarar el porter i afusellar-lo. Es- començar l’enfrontament seguintprimera victòria en aquesta fase tònia continuava esperant a mitja el guió que esperava, i al minut 4per 4 a 3. pista, sense pressionar en excés. ja manava en el marcador amb el Com s’esperava, la possessió A 10 minuts per al final, a més, es gol de Cohen. La igualada va arri-era per als andorrans. Tenien el va trobar condicionada per la cin- bar abans del descans, mitjançantdomini de la pilota i el rival espera- quena falta. Andorra no en suma- Legiec. En la represa el joc va serva únicament a sortir ràpidament va cap. Una combinació permetia més vistós. Sabag tornava a posarcap a la porteria d’Aitor. No tenia a Jona realitzar un xut creuat que al davant els israelians al 24 i cinccap mena de problema de deixar el porter enviava a córner. Quan minuts més tard Karlsson tornavala possessió als de Xavi de la Rosa. es va treure, Raventós va etzibar a posar la igualada.La selecció es va posar al davant al un potent xut que feia pujar el ter- S’entrava als últims 10 minutsminut 11. Cabinho interceptava cer al marcador. amb el partit del tot obert. Al 32una passada defensiva estoniana Trobar-se tan a sota va fer reac- Karlsson posava per primera ve-per xutar la pilota tal com li ve- cionar els bàltics, que van tenir un gada als escandinaus per davant,nia i superar Boskin. El gol no va seguit d’ocasions. Al final Tsernei que van saber aguantar en mar-canviar res. El guió era el mateix. va aprofitar-ne una, marcant d’es- cador fins al final, malgrat els in-Jorge salvava, tirant-se a terra, una peró. Però no hi va haver temps tents del rival per empatar. Sabagrematada d’Antonov en una de les per a una possible reacció, ja que va ser qui més ho va intentar. Peròpoques oportunitats dels bàltics. Jorge, amb una nova paret amb les seves rematades, igual que lesEn una jugada d’estratègia, en el Cabinho, marcava. Fins aquí tot de Cohen, les aturava o desviavallançament d’una falta, Jorge en- estava controlat. I molt ben con- Armandt. A 44 segons per a laviava l’esfèrica al pal després de trolat. Però amb el porter estonià botzina final arribava la sentència.fer la paret amb Cabinho. Fins a la avançat jugant d’ala, tot es va con- Legiec feia el segon gol del seumitja part, un contraatac conduït trolar. I així arribaven els gols de compte particular per assegurarper Jorge acabava amb Raventós Harutjunjan i Teino. Això va fer la victòria i donar els primers tresrematant sobre el cos del porter. que la incertesa durés fins al dar- punts al seu equip.En l’altra banda Aitor, segur com rer instant, però el resultat ja no Andorra va ser molt superior a Estònia (a dalt), mentre que Suècia Redacció / Andorra la Vella /sempre, enviava a córner el xut va variar. va sorprendre Israel. // T. M. @mes_andorraESQUÍ KARATEOliveras és 52è a Val-d’Isère El McDonald’s Topkata, amb més participantsperò pot rebaixar punts FIS El trofeu McDonald’s TopkataDesprés de dues jornades d’en- El guanyador de la prova va ser guanya presència. En la desenatrenaments oficials, ahir es dispu- l’estatunidenc Wiley Maple, amb edició s’incorpora a la competi-tava el descens de la Copa d’Eu- un registre d’1.46,35 minuts. El ció de base el Club Xavier Her-ropa a Val-d’Isère. Marc Oliveras segon lloc del podi el va ocupar ver d’Ordino, que es va crearva aconseguir un resultat discret, Ralph Weber (1.46,47) i el ter- l’any passat.però va poder rebaixar punts FIS cer, l’austríac Frederic Berthold La competició es disputaràen la disciplina de velocitat. (1.46,51). en tres jornades al pavelló del Un moment de la presentació. A l’estació gal·la Oliveras va Oliveras en una prova anterior. D’altra banda, Lluís Marín Prat Gran d’Escaldes-Engor- // T. M.acabar en la 52a posició, amb un // FAE prendrà part avui en les sèries dany. La primera serà el 23 detemps d’1.48,95 minuts, que li classificatòries de boarder cross febrer i la resta, en dates encara da es reuniran una setantenadonaven 43,78 punts, cosa que lla per la caiguda que va patir en dels Campionats del Món, que se per definir, als mesos de març de participants i es disputen lessuposa una rebaixa respecte als el primer descens del calendari de celebren a l’estació canadenca de i maig. Enguany hi partici- categories prebenjamí, benjamí,51,75 que tenia en descens. Els la Copa del Món, a Lake Louise Stoneham. Les finals tindran lloc pen el Club Karate Fudo-Shin aleví, infantil i juvenil, a més deúltims dies Kevin Esteve havia fet (Canadà). Es va classificar a la 55a dissabte. d’Escaldes-Engordany, l’Urban kata familiar i l’open mixt.repòs per acabar de recuperar-se posició, amb un registre d’1.49,51 Redacció / Andorra la Vella / Gym de la Massana i el Club Redacció / Andorra la Vella /de la lesió que arrossega a l’espat- minuts i 51,00 punts. @mes_andorra Xavier Herver. En cada jorna- @mes_andorra
 9. 9. Dijous, 24 de gener del 2013 9 EBÀSQUET RAIDEl River reforça la pintura ambla incorporació de MoncasiSempre atent a les possibilitats delmercat, el BC River Andorra in-corpora fins a final de temporada,amb opció de tallar-ho d’aquí unmes, Albert Moncasi, format a lescategories inferiors de l’FC Barce-lona, amb què va arribar a debutara l’ACB i a jugar l’Eurolliga, perreforçar el joc interior. El pivot de Premià de Mar, Cyril Despres en la seva compareixença d’ahir a AnyósPark.de 2,10 metres i 26 anys, en pre- // T. M.temporada va patir una tendinitisrotular que no li va permetre de-butar amb els alacantins. Després Despres vol igualar elsde mesos de recuperació, jugadori club van decidir de mutu acord Francesc Solana i el nou fitxatge del River, Albert Moncasi. // T. M. sis títols de Peterhanselrescindir el contracte. “És una oportunitat que de se- El River “és un referent per a qualitats és que “puc jugar en dife- Encara amb signes evidents de Només en tenia quatre”, exposa.guida hem volgut provar”, assegu- tots els equips”, assenyalava Mon- rents posicions”, cosa que obre un cansament, Cyril Despres va “En aquell moment et passenrava en la presentació del jugador casi, satisfet d’arribar a un club ventall de possibilitats al tècnic. comparèixer ahir a AnyósPark moltes coses pel cap”, ja que des-Francesc Solana, director general que lluita per l’ascens. En lloc Va marxar d’Alacant perquè “es va per donar a conèixer els seus prés de tota la preparació per ar-de l’entitat. Plantejant el futur d’estar pressionat per estar a prova reestructurar la plantilla i no era pensaments, el que ha passat a ribar en les millors condicions amés proper, i per no tenir els pro- un mes, admet que “m’ho prenc una opció per a mi quedar-me”. El Sud-amèrica i els projectes que Sud-amèrica hi havia la possibi-blemes del passat amb les lesions, com una ambició”. Fa dos mesos calendari és capritxós i la provi- té de futur, entre els quals hi ha litat de perdre un temps irrecu-“el club estava pendent del mercat que està recuperat de la lesió i uns dència ha fet que demà el Lucen- la prova que més l’apassiona i perable o inclús d’haver d’aban-per a la posició d’interior i ens quants més que no juga un partit tum s’enfronti al River, així que per la qual es desviu i es prepara donar. Però en acabar va poderhem volgut curar en salut de cara oficial, així que en primer lloc li “jugar és el que més em motiva”. al llarg de l’any. I és que, com no canviar el motor de la seva KTMal final de temporada i uns possi- faltarà ritme de partits. Redacció / Andorra la Vella / es cansa de repetir, “el Dakar és amb Marek Dabrowski, amb quibles play-off ”. Destaca que una de les seves @mes_andorra part de la meva vida”. l’uneix una amistat de fa anys. Aquesta era una edició amb Aquest any només ha guanyat un recorregut exigent des del pri- una etapa. En totes n’ha sumatVÒLEI mer dia, al desert peruà. Abans, 27, però, com bé diu, “la victòria amb la sortida a l’Argentina, les final és el més important”. S’haLes dues victòries porten una primeres etapes eren de tràmit, perquè equips i pilots s’anessin situant. Aquest any, en canvi, convertit en una de les llegen- des del Dakar, amb cinc tuaregs daurats en motos, una fita “im-dosi d’optimisme al CV Andorra tothom havia de donar el millor de si mateix des del principi. En possible d’imaginar” i que “ni en el millor dels somnis” hauria la primera etapa “molts pilots es pensat aconseguir quan va com-El CV Andorra afronta el futur solucionant problemes com “els A casa jugaran amb el Juvasa van equivocar. Érem enmig d’un petir-hi per primer cop, el 2000,amb més optimisme després de errors en atac, no tenir consistèn- Cajasol i el CV Zaragoza, men- desert molt diferent del Sàhara”, i després de com va haver deles dues victòries aconseguides en cia i falta de regularitat en el set”. tre que a domicili, amb l’Ushuaïa assenyala Despres, que explica lluitar per obtenir el pressupostaquest nou any. Tot i la baixa de Amb l’embranzida agafada ja es Ibiza Voley i la UBE L’Illa Grau. que “acabes de començar i, al necessari, venent fins caixes deJavi Borrego, l’equip segueix una mira el tram final de la temporada. Menys amb els aragonesos, amb cap de 70 quilòmetres, ja estàs vi. Sols el supera en títols el seulínia ascendent. “Hi ha hagut un El primer escull no és assumible, la resta en la primera volta va per- fent voltes”. compatriota Stéphane Peterhan-gran canvi des de Nadal i espe- amb el matx a la pista del líder, dre. “Tenim ganes de tornar-los la El moment més delicat va ser sel, que en té sis en motos i cincrem continuar en aquesta línia”, l’Unicaja Almería: “És un partit moneda, perquè vam estar a punt quan a meitat del ral·li, va haver en cotxes. La intenció és l’any vi-assegura el tècnic, Lluís Hillaire. que ens prenem com un amistós.” de guanyar.” de canviar el motor. “Era l’etapa nent igualar-lo sobre dues rodes.La clau és que “hem assimilat els Ara bé, els quatre següents tin- Redacció / Andorra la Vella / més ràpida i a 30 km del principi Redacció / Anyós /conceptes amb què treballàvem”, dran un altre tarannà. @mes_andorra es va trencar el canvi de marxes. @mes_andorra Un producte AnyósPark No deixis que t’ho expliquin i bufa-les amb nosaltres! Demana informació de menús i condicions trucant al 738573. Organitzem aniversaris per infants de totes les edats i adults.
 10. 10. 10 Dijous, 24 de gener del 2013

×