Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 22 de gener de 2013

287 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia¡¡¡ :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 22 de gener de 2013

 1. 1. ESQUÍDIMARTS El 21è Borrufa, amb22 esquiadors més grans El sector Arcalís de Vallnord acollirà elDE GENER 21è Trofeu Borrufa, que tindrà esqui-DEL 2013 adors més grans ja que la franja d’edatNÚM. 1822 passa dels 11-14 anys als 13-16. // Pàg. 9 //A La contractació de temporers es redueix un 5% aquest hivern www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 Servei privat de lloguer de traster a Andorra a partir d’1m2 fins a 15m2 per a empreses i particulars. Trasllada i emmagatzema totes les teves pertinènces de manera còmoda, fàcil, segura i accessible tot l’any les 24 hores del dia. Guardatot, molt més que un traster convencional! al www.facebook.com/mesandorra Arins bina eca el Rotonda T Ordino Escaldes P 1 hora Gratuïta Aparc. Farré Negre, planta -4 AD400 - La Massana - Principat d’Andorra La cònsol major d’Escaldes-Engordany rep al Comú una vintena d’infants de Lalín, que passaran cinc dies de visita al Tel. 81 74 81 país en el marc de l’intercanvi que porten a terme les dues localitats. //Pàg. 7 // T. M. www.guardatot.com segueix-nos a ANDORRA LA VELLA MOBILITAT Més places a les França defensa el tancament de la via per la seguretat activitats infantils L’ambaixador de França, Zaïr Kedadouche, es desplaça al Pas de la Casa i assegu- ra als veïns i comerciants que s’ha mirat d’evitar el tancament. // Pàg. 6 Les activitats infantils que organitza el mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 Comú d’Andorra la Vella en els períodes PARTITS de vacances escolars tindran enguany Militants afins a Bartumeu es plantegen deixar el PS un 15% més de places disponibles. Un grup de militants del PS considera que la formació s’equivoca centrant el //T. M. // Pàg. 7 debat a l’entorn de les persones i no del projecte i es planteja marxar. // Pàg. 6
 2. 2. 2 Dimarts, 22 de gener del 2013 I NFO SORTEJOS EL TEMPS GRAN OPORTUNITAT Variable ES VEN INTRUDER 1.8 EN PERFECTE ESTAT ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES MENÚ DEL DIA POCS KILÒMETRES Ordino Canillo MENÚ SIDRERIA PREU: 7.800 € La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS TEL.: 671 599 Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. AVUI DIMECRES DIJOUS BARRA DE “PINTXOS”, Màx. 4º Màx. 3º Màx. 1º RACIONS, ENTREPANS Mín. -4º Mín. -3º Mín. -3º GELATS – TERRASSA CUINA BASCA Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Guitart Farmàcia de les Pistes AD400 ARINSALC. Prat de la Creu, 59 PB 1a Av. d’Encamp, 9 Tel.: 838 566Tel.: 825 033 Tel.: 856 580 - 347 958 EUROMILIONS Una proposta superior en gym. Sorteig de divendres 18 de gener 4 26 27 30 39 Sala de Pilates - Kinesis - Powerplate - Running indoor - Coaching soci al ser ym No c anG 10 3 rb Una nova i còmoda modalitat d’entrenament: de l’U p gimnàs LA PRIMITIVA ca ni de cedir-hi. Sorteig de dissabte 19 de gener Perdre greixos i pes. per ac 5 8 25 34 37 44 Reeducar la postura. Com. 1 Rei. 6 Millorar la condició física. Tonificar la musculatura. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Sorteig de diumenge 20 de gener amb el coaching dels monitors titulats d’UrbanGym. Training Center 5 16 32 39 53 Av. Prat de la Creu, al costat de l’UrbanGym d’Andorra la Vella. Informa’t al 81 18 18 www.urban.ad Núm. clau 2 BONOLOTO NOVA FRUITERIA TENIM FULLES DE NAPS Sorteig de dilluns 21 de gener 2 4 15 26 31 49LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit A ANDORRA LA VELLA (GRELOS) Com. 6 Rei. 2GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc Segalés LOTERIA NACIONALMÉS Sorteig de dissabte 19 de generCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer PATATES DE 1 0 1 7 0 PORTUGALDIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez. Fracció 10 Sèrie 1DISTRIBUCIÓ Premsa Distribució (Entrega aDISSENY ORIGINAL Marc Rovira domicili) ONCECarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Sorteig de dilluns 21 de generAndorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad VERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19 3 7 4 1 8Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. Dimarts, 22 de gener del 2013 3NOTÍCIESIMMIGRACIÓLa contractació de temporers esredueix un 5% aquest hivern// Els permisos de comunitaris han crescut i els d’extracomunitaris han caigut un 17%La contractació de personal per per a agències de viatge i les de El grup de treballadors més im-les quotes de temporada 2012- comerç al detall, que es van am- portant, amb un 44,8% del total,2013 s’ha reduït en 139 treba- pliar la temporada 2011-2012 de està en ocupacions de serveis,lladors respecte a la temporada manera important en previsió de com els cambrers de restaurantspassada. Aquesta xifra suposa l’acollida del turisme rus, la quo- i els dependents. Tot seguit hi hauna caiguda del 5%, segons les ta de què s’ha fet menys ús és la el grup de treballadors no qua-dades fetes públiques ahir pel d’extracomunitaris de personal lificats, que representa el 26,9%departament Estadística, que va de pistes, que s’havia utilitzat al del total i que inclou els cam-precisar que la dinàmica de les 73,4% el passat 15 de gener. brers d’habitacions, els ajudantscontractacions a 15 de gener se En general, l’evolució dels de cuina i els agents d’explotaciósitua, en comparació amb la ma- decrets de quota presenta una de teleesquí.teixa data de l’any anterior, en un variació negativa del -11,8% en Pel que fa al personal comuni--20,5% del consum de les quotes comparació amb la temporada tari de pistes, l’evolució de con-d’extracomunitaris i en un 6,2% anterior. Les quotes per a comu- tractacions pel 2012 presenta undel consum de les destinades a nitaris experimenten un lleu des- lleu increment del 8,3% respectecomunitaris. cens del -0,3%, que està marcat a la temporada 2011. El personal Les dades assenyalen que el sobretot pel personal de pistes, extracomunitari de pistes baixa15 de gener el consum global que presenta una evolució nega- Aquesta temporada s’han contractat 139 temporers menys. amb una variació del -19,1%.de les quotes de temporada era tiva respecte a la temporada pas- // T. M. Per la seva banda, el sectordel 85,4%. Les places de perso- sada del -4,8%. de l’hoteleria incrementa lleu-nal comunitari s’han utilitzat al Els sectors de lloguer d’esquí presenta una evolució negativa les autoritzacions acordades per gerament les contractacions de98,2%, mentre que les de perso- i d’agències es mantenen esta- del -23,3%. Al contrari que la a treballadors comunitaris han personal comunitari (5,1%), aixínal extracomunitari s’han utilit- bles respecte a la temporada quota de comunitaris, l’hoteleria anat creixent els últims anys, com les de personal extracomu-zat al 68,8%. Així, s’han concedit 2011-2012 i la del 2010-2011. El registra una evolució notable- mentre que les d’extracomunita- nitari. En aquest cas, s’accentua1.719 permisos de treball tem- sector de l’hoteleria evoluciona ment negativa del -28,9% res- ris s’han anat reduint de manera l’evolució a la baixa al llarg de lesporal per a personal comunitari i lleugerament a l’alça en registrar pecte a l’última temporada, així significativa entre la temporada dues temporades passades, aca-929 per a extracomunitari. un increment de l’1,3% en rela- com el personal de pistes, amb 2010-2011 i la 2011-2012. En bant amb un -23%. Segons Estadística, sense te- ció amb la temporada anterior. un -15,6%. aquesta última temporada la re- Redacció / Andorra la Vella /nir en consideració les quotes La quota d’extracomunitaris Estadística posa en relleu que ducció ha estat d’un -17,1%. @mes_andorraECONOMIA SALUTEl 2012 tanca amb un increment La despesa sanitària a la presó es reduirà un 25%del consum d’energia del 0,2% El conveni de prestació de ser- dels serveis dispensats als in-El consum d’energia del 2012 elèctrica amb dades acumulades veis assistencials als interns del terns per oferir-los la mateixaha estat de 287.041 TEP (to- de tot el 2012, la variació ha estat Centre Penitenciari, en vigor qualitat assistencial que a la res-nes equivalents de petroli) i positiva del 0,8% respecte a l’acu- des de l’1 de gener, suposarà ta de la població i incidint en elsde 561.775 quilowatts l’hora mulat del 2011. Segons Estadísti- una reducció de la despesa en aspectes de desenvolupament(kWh), xifra que suposa una va- ca, destaca usos domèstics, que matèria sanitària del depar- de l’individu i no només en elriació respecte de l’acumulat de anualment ha tingut una variació tament d’Institucions Peni- tractament de patologies, perl’any anterior del 0,2% pel que fa percentual positiva del 3,1%. tenciàries d’un 25% respecte afavorir la salut i la reinsercióal consum en TEP i del 0,8% pel Un sortidor de gasolina. D’altra banda, el consum als 125.000 euros destinats a dels detinguts.que fa al consum en kWh, segons // T. M. d’energia en TEP amb dades aquest concepte l’any passat. El Els serveis assistencials sa-va informar Estadística. ajustades, un cop eliminades les conveni va ser firmat pel minis- nitaris inclouen metges gene- Quant al consum durant el tual del -3,7% respecte al mateix variacions pels efectes del calen- tre de Justícia i Interior, Xavier ralistes, infermeres, odontòleg,desembre, va ser de 28.480 TEP mes de l’any anterior. Com a seg- dari i del període de l’any, presen- Espot; el director general del psicòleg i psiquiatre si escau, iamb una variació del -4,1% res- ments amb pes relatiu important, ta els últims dos mesos del 2012 Servei Andorrà d’Atenció Sani- el conveni incorpora per pri-pecte al desembre de l’any ante- Estadística va destacar altres dis- una recuperació respecte als tres tària, Josep Maria Pla, i la direc- mera vegada la figura del coor-rior. El grup energètic principal, tribuïdores, amb una variació del mesos precedents, tot i que es tora de la Caixa Andorrana de dinador mèdic per supervisar ielectricitat, té una variació del 3,6%; usos domèstics, amb una manté estable. El carbó i el gasoil Seguretat Social, Joaquima Sol, avaluar l’assistència que es pres--3,7%, el gasoil de locomoció del disminució del -7,4%; distribu- de locomoció presenten una vari- per un any amb la possibilitat tarà als interns. El conveni s’ha-2,3% i el fuel domèstic del -2,1%. ció, amb un -11,2%; altres ser- ació positiva. La resta de partides de ser prorrogat anyalment. establert per un any i podrà ser El consum d’energia elèctrica veis, amb un -9,8%, i hoteleria i mantenen la variació negativa. El Govern ha destacat que prorrogat anyalment.va ser de 54.487 megawatts per restauració, amb un -9,1%. Redacció / Andorra la Vella / un dels objectius és permetre Redacció / Andorra la Vella /hora amb una variació percen- Pel que fa al consum d’energia @mes_andorra l’optimització i racionalització @mes_andorra
 4. 4. 4 Dimarts, 22 de gener del 2013OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? F a tot just un mes advertíem de l’error que cometria el Par- tit Socialdemòcrata si encarava tiu a un partit que ha estat inca- paç fins ara de refer-se dels pès- sims resultats electorals. I és que, Envia les teves cartes al director el debat del lideratge abans que abans que el lideratge, el PS ha o les teves opinions el del projecte polític necessari de ser capaç d’assumir els errors a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. per recuperar la confiança dels comesos, de debatre un projecte Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així ciutadans, i més quan dispo- de país per oferir als ciutadans, com la parròquia de residència. sa de marge suficient ja que, així com ser capaç d’articular-se L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. tret d’una sorpresa majúscula, com una alternativa clara de falten encara més de dos anys govern i tenir la capacitat de perquè hi hagi eleccions. La transmetre correctament aquest tossuderia d’alguns en aquesta projecte. Ja hi haurà qüestió podria portar la forma- temps per definir les per- ció a una nova escissió, que, si es sones que l’hauran de produís, suposaria el cop defini- tirar endavant. Portàtil Lenovo G575 AMD E-450, 4 GB, 320 GB, gravadora DVD, 15,6” pantalla, Windows 7 HP 64 bits Preu: 375 € serveis informàtics per a particulars i empreses telèfon: 73 77 73 - esfera@esferatecnologies.com EN XARXA Pere Moles David Rios Govern d’Andorra Comú de la Massana @Pere_Moles @DavidRiosRiusEl conveni entre el Govern, el SAAS i la Et proposem una xerrada per prevenir el Et presentes en un concurs i t’has d’assabentar I ara qui ens governarà? Sangrà celebraCASS reduexi d’un 25% la despesa sani- malbaratament d’aliments. a les 20.30 h, del resultat pel bopa. Tan costa enviar un mail que l’entrada de Riberaygua al Governtària al centre penitenciari a la biblioteca de la Massana. per comunicar-ho ? S’han perdut les formes ? alliberi Martí Comú d’Escaldes- BORRUFA AgendaAD Engordany Cultura Andorra La Vella @BORRUFA1 @AgendaADUn nou dissabte d’art al CAEE, aquest 23 de gener a 2/4 de 10 del vespre, projecció de 27 països inscrits pel proper Borrufa que Tens ganes d’aprendre a fer la teva prò-dissabte 26 de gener descobreix la Roma la pel·lícula Cosmópolis de David Cronenberg a comença Dilluns 28 de gener. T’esperem! pia bufanda? L’escola d’Art de Sant JuliàClàssica d’una manera diferent la Sala d’Actes del Centre Cultural la Llacuna en fa un curset aquest dimecres! Comú de Sant Julià de Bernat Escoda Ordino és Viu Taula de Turisme Lòria @Bernat_E @OrdinoesviuLa parròquia disposarà d’una sala de La Biblioteca celebra el 22 de gener el al nord les allaus, al sud el caos circulatori recuperem la sessió inaugural de l’Escolavetlles www.santjulia.ad 20è aniversari amb un espectacle per #ratera #insularitat, malgrat tot m’agrada de mares i pares de les Valls del Nord promoure la lectura entre els escolars #Andorra, el meu peis! MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaUn afer sentimental va destapar la xarxa El servei de teleatenció creix de manera La Prefectura de l’Arieja reobre els Agustina Grandvallet i Marc Latorre: “Aquíde blanqueig de diners important el 2012 i arriba a 245 usuaris accessos des de França http://forum. falta respecte i conscienciació, cosa que enwww.elperiodicdandorra.ad www.bondia.ad ad/?p=40126 altres països ja no passa”http://bit.ly/XQsGt4 RTVA Diari Obert RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariobertComerciants i polítics es queixen de El Pas esclata contra la intransigència de Serveis informatius: Sant Julià de Lòria Urgències atén el 2012 un miler més del`aïllament del Pas de la Casa les autoritats de l’Arièja www.bondia.ad tindrà una casa de vetlla l`any vinent pacients que l’any abans http://www.www.rtva.ad http://dlvr.it/2qFq6Q diariandorra.ad/index. Bondia Fòrum Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @forum_adXevi Pons és més líder amb la segona Encamp, Canillo i Sant Julià reparteixen Jan Missé puja al segon caixó del podi a El consum de la quota de temporada sevictòria consecutiva www.bondia.ad 4.500 racions l’eslàlom gegant de Santa Caterinahttp:// situa al 85,4% http://forum.ad/?p=40122 www.elperiodicdandorra.ad bit.ly/10LrZXk Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimarts, 22 de gener del 2013 5 OEl baptisme, un gran do de Déu Cosa d’homesLes famílies “realment cristianes” demanen el baptisme per La fe és com l’amor. Ha de ser suscitada. I creix sense que se Una simple anàlisi de les actuals generacions de per-als seus nens, perquè els pares viuen amb alegria la fe, “com n’adonin, des del primer contacte dels pares amb el nen. No sones jubilades dóna com a resultat constatar queel millor regal de Déu”, i desitgen el mateix per als seus esti- sabem quan un infant comença a estimar. El mateix passa en aquests moments la jubilació és cosa d’homes.mats fills. amb la fe. És un absurd esperar que el nen digui: Pares, jo vull Les dones, encara que algunes d’elles s’hagin retirat estimar, pares, jo vull tenir fe. De la mateixa manera que no del món del treball remunerat i per tant es podrienEl baptisme cristià, pel poder de l’Esperit Sant, ens fa nàixer es pot posar data al començament de l’amor, tampoc es pot considerar jubilades, majoritàriament no ho reco-com a fills de Déu, i ens fa membres vius de l’Església. posar al començament de la fe, com tampoc els pares poden neixen. Creuen que el treball de la casa els continuaEls bons pares de família, precisament perquè estimen de ve- esperar a donar-li menjar fins que digui el que vol menjar. El afectant i per aquest motiu no es consideren jubila-ritat i amb responsabilitat, sempre desitgen explicar i educar mateix passa amb l’idioma o amb el nom que els nostres pa- des encara que laboralment ho siguin. Per alguns es-“amb l’exemple” els seus fills, en els grans valors de la vida. res ens donen, i amb tantes altres coses. Són coses anteriors tudiosos del comportament humà, aquesta situació a la lliure decisió. El menjar, el nom, l’idioma, la vida... són un justifica el fet que les dones visquin sis o set anysLa fe cristiana d’una família és, sense cap dubte, un do diví, bé, i els pares, per entregar aquest bé, no esperen l’aprovació més que els homes. En la majoria del teixit associa-i el més normal és que els pares desitgin comunicar aquest del fill, sinó que l’hi donen d’una manera amorosa i responsa- tiu predomina l’element femení com a impulsor degran do als seus fills. ble, anticipadament. les seves activitats en proporcions aclaparadores.¿Per què privar els nens d’aquest immens bé? Un infant sen- De la mateixa manera, la fe i el baptisme són un bé incom- En associacions de gent gran els principals càrrecsse cap educació en la fe, per part dels seus pares, inicia una mensurable; per això els pares que no escatimen esforços ni de direcció també continuen essent cosa d‘homes.marxa per la vida sense cap rumb, durant els primers anys. I eludeixen responsabilitats el donen als seus fills abans que S’acostuma a dir que les dones volen però no sabenel que s’aprèn durant els primers anys és molt important en aquests tinguin ús de raó. i els homes saben però no volen. Quan les donesla vida d’una persona. comencin a saber i dominar la gestió d’una associa- Dèiem que, abans d’arribar a l’existència, els papàs no pregun- ció molts dels actuals càrrecs directius masculins seÉs un error greu que els pares deixin el nen sense religió; és ten a l’infant si vol viure o no, perquè se suposa que l’existèn- n’aniran en orris.com deixar-lo sense rumb. cia és un bé, és un regal... De la mateixa manera, la vida divina Arribats a aquest punt cal fer la reflexió de quin ha és un bé, és un regal, i els pares que busquen el millor per alsCada nen naix i creix en l’ambient que li és donat en nàixer. de ser el paper dels homes jubilats. Els qui tota la seus estimats fillets no els volen deixar sense aquesta riquesa.Això no significa imposar una religió. Creix en una família que vida han anat al bar i la seva dona els ho ha consentitli comunica els grans valors de la vida, sense que el nen ho La fe tindrà un gran futur si hi ha el compromís dels pares i no tenen cap problema, ho continuen fent. Als quidemani. Hi ha tantes coses que la vida dóna als nens sense padrins de transmetre-la en tot moment, amb l’exemple, la fe els agraden els treballs manuals, si poden fan brico-que ells ho hagin demanat... i l’amor, al més valuós que tenen, els fills. latge. D’altres han après a fer de cangurs. La veritat, però, és que molts d’ells no s’acaben de situar bé enElls no poden elegir els pares; no poden elegir l’ambient; ni la La fe ens obre les portes de l’esperança i de l’amor; el qui creu un territori casolà, dominat per les dones, si bé alseva llengua; ni la seva cultura... Però això no és una limitació, en Jesucrist és més a prop del triomf; Déu és amor, i a qui fa final generalment la situació s’acaba reconduint.sinó quelcom natural. La realitat de no imposar res al nen, els treballs amb amor, senzillament li surten millor. Quant desimplement no existeix. En una vida normal són els pares els bé ens estem perdent, per no creure “en el Creador” !que han de prendre les opcions indispensables per als seusfills. Josep Lluís Marqués Andorra la Vella Josep Aracil i Xarrié
 6. 6. 6 Dimarts, 22 de gener del 2013 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel gripau de la canya de sucre d’Amèrica Central i del Sud 5 són els Dakars que ha guanyat Cyril Despres, ja a un sol 22 de gener de 1901va ser introduït al nord-est d’Austràlia el 1935 per controlar triomf del rècord, en motos, de Peterhansel. Mor Victòria, reina del Regne Unit i Irlanda il’escarabat de l’aranya de sucre? primera emperadriu de l’Índia.TANCAMENT DE LA CARRETERA AFERS EXTERIORSFrança defensa el tall de la viaper la seguretat de les personesL’ambaixador francès a Andorra,Zaïr Kedadouche, es va desplaçarahir al Pas de la Casa, on va reu-nir-se amb representants d’Inici-ativa Publicitària. En la trobada,va defensar que França ha prestotes les mesures possibles perevitar el tall de la carretera i queles decisions que s’han adoptathan estat les adequades. Gilbert Saboya, acompanyat del representant davant el Consell Kedadouche va assegurar en- d’Europa, Josep Dallerès. // SFGAtendre el malestar dels comer-ciants i va lamentar les reper-cussions econòmiques que ha Saboya, a l’Assembleaprovocat el tancament, però vaassegurar que “quan hi ha risc de del Consell d’Europapèrdua de vides humanes, capraó econòmica pot justificar” El ministre d’Afers Exteriors, destacar el paper important queque no es prenguin les mesures Gilbert Saboya, va destacar la va tenir en el procés d’adhesió alde seguretat necessàries. Aques- L’ambaixador francès en la reunió amb empresaris del Pas, ahir. importància de les negociaci- Consell d’Europa.ta reunió va tenir lloc coincidint // AMBAIXADA DE FRANÇA ons sobre l’adhesió de la Unió En la intervenció, Saboya vaamb el restabliment del trànsit a Europea al Conveni europeu tractar algunes qüestions po-la RN-22, la RN-320 i RN-20 des Kedadouche va anunciar que segueixen demanant l’obertura. dels drets humans per a la posa- lítiques d’actualitat, com perd’Acs-dels-Tèrmes. en breu l’ambaixada farà públic El president d’Iniciativa Publi- da en marxa d’un espai coherent exemple el conflicte a Geòrgia. L’ambaixador va donar su- un document amb les raons tèc- citària, Jean-Jacques Carrié, va de protecció dels drets humans En aquest sentit, el Comitè deport a la decisió del prefecte de niques del tancament, “per posar sol·licitar més informació per a Europa. Saboya va fer aques- Ministres té la intenció d’incre-l’Arièja de tancar la carretera per fi als rumors a l’entorn d’aquesta part del prefecte de l’Arièja i de tes declaracions ahir a la seva in- mentar els esforços per garantirraons de seguretat causades per decisió”. També va remarcar que cara al maig impulsar accions que tervenció a la primera sessió de la protecció dels drets humans al’elevat risc d’allaus i va destacar les relacions entre les autoritats permetin garantir la seguretat a l’Assemblea Parlamentària del les zones afectades pel conflicte.que l’orografia del costat francès franceses i andorranes han estat la via, un fet factible, i en aquest Consell d’Europa, a Estrasburg, A més a més, va posar en relleués molt diferent de la de l’andor- molt bones tot el cap de setmana, sentit va citar Grandvalira. Tam- en què va recordar les prioritats que les eleccions legislatives derà, assenyalant que hi ha divuit en què la comunicació ha estat bé van criticar el tall l’alcalde de de la presidència andorrana del l’octubre passat es van desenvo-corredors d’allaus des d’Acs-dels- permanent. A més, va dir que da- Porta i el director de l’estació de Comitè de Ministres. Saboya lupar segons els estàndards de-Tèrmes. A més, va assegurar que vant la possibilitat de noves neva- Portè-Pimorent. va homenatjar l’antic president mocràtics.ha estat la nevada més forta dels des el dispositiu es mantindrà. Redacció / Andorra la Vella / de l’Assemblea Parlamentària, Redacció / Andorra la Vella /últims quinze anys. Els comerciants del Pas, però, @mes_andorra Lluís Maria de Puig, del qual va @mes_andorraPARTITS ESCALDES-ENGORDANY LA MASSANAMilitants afins a Bartumeu Molines Patrimonis demana Conferència dees plantegen deixar el PS la llicència per al geriàtric Kàtia Durich La Biblioteca Comunal deDavant les diferents veus que han En aquest sentit, el vicepresi- Molines Patrimonis ha sol- la Massana ha organitzat perqüestionat el lideratge al capda- dent del grup parlamentari soci- licitat la llicència per construir avui a les 20.30 la xerradavant del Partit Socialdemòcrata aldemòcrata, que va admetre que un nou centre residencial per a Aprofitem el menjar, a càrrec de(PS), i després de fer públic el desconeixia el suport que pugui la gent gran a Escaldes-Engor- la dietista Kàtia Durich. L’ob-desembre passat un manifest de tenir aquesta iniciativa entre el dany, segons va informar ahir jectiu és prevenir el malbarata-suport a la figura de Jaume Bartu- gairebé centenar de militants que la societat, que va destacar que ment d’aliments, donant ideesmeu, ara un sector de la formació van firmar el manifest, va assegu- mentre duri la tramitació de la pràctiques per planificar elsafí al president del grup parla- rar que “si el projecte és erroni, es llicència es continuarà treba- La futura residència. menús i la compra. Es calculamentari socialdemòcrata s’estaria canviï o no el líder, el contingut llant en la redacció del projecte // MOLINES PATRIMONIS que es llancen uns 20 quilosplantejant deixar el partit i crear serà equivocat”. executiu que ha de permetre re- de menjar per persona a l’anyuna nova formació política. D’altra banda, des de l’aparell alitzar la licitació i l’adjudicació cada al carrer Josep Viladomat. de mitjana. Els organitzadors Així ho va explicar ahir el vice- de la formació, el secretari d’or- de les obres. Segons el calendari L’equipament, d’uns 8.750 m2, recorden que amb unes pautespresident del grup parlamentari ganització, Marc Cornella, va previst, els treballs s’iniciaran tindrà capacitat per a 144 places tothom pot evitar malbaratarsocialdemòcrata, Gerard Barcia, lamentar que “si bé el manifest el segon semestre del 2013 i el residencials i 20 més de centre el menjar. Durich explicaràque va precisar que hi ha un grup buscava la unitat del partit, ara centre podria entrar en funcio- de dia. S’estructurarà en dife- quins aliments es poden con-de persones, entre les quals es demostren el contrari”, i que això nament a principis del 2015. La rents unitats de convivència per gelar, com es poden aprofitarva incloure, que “considerem és fruit “d’una persona que vol inversió total puja a 9,9 milions. oferir el servei especialitzat més les sobres de plats o què hemque el partit s’equivoca a l’hora continuar sent líder i no se sent El centre es construirà en adequat a cada resident, segons de tenir en compte quan orga-de centrar el debat entorn de les prou recolzada”. una parcel·la de 1.125 metres les seves necessitats. nitzem una festa.persones en lloc de parlar sobre Redacció / Andorra la Vella / quadrats de Molines Patrimo- Redacció / Andorra la Vella / Redacció / La Massana /contingut polític”. @mes_andorra nis, coneguda com a Salita i ubi- @mes_andorra @mes_andorra
 7. 7. Dimarts, 22 de gener del 2013 7 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel cigar és la font més gran d’investigacions i estadístiques? 80 ja són els morts en el segrest de la planta de gas d’Ain 22 de gener del 2006 Amenas d’Algèria. Evo Morales assumeix la presidència de Bolívia.TRIBUNALSConfirmats els 15 anys per a un acusat Agressió amb una barrade violar una noia discapacitada Entre les sis detencions que la policia va fer la setmana passada cal destacar la// El Superior ha desestimat la petició d’absolució que havia fet la defensa d’un jove portuguès de 21 anys que va agredir, dijous, un home andorrà de 30La defensa havia presentat un D’altra banda, el tribunal no ha ria de Lleida. El document que anys amb una barra arran d’un incidentrecurs perquè l’home fos absolt tingut en compte el recurs que va li van entregar, però, va resultar de circulació. Tres de les detencions s’hanperò el Tribunal Superior ha des- presentar una dona contra el seu fals i l’acusada va assenyalar ahir dut a terme per un presumpte delicteestimat aquesta petició i ha con- marit, que va ser absolt en prime- que se sentia estafada per aques- contra la seguretat col·lectiva i tres mésfirmat la pena de quinze anys de ra instància, perquè fos condem- ta gestoria, la qual no s’ha pogut per altres. Pel que fa als delictes contra lapresó per a un home que estava nat per administració deslleial. localitzar. És per això que la de- seguretat col·lectiva, tots els controls vanacusat d’haver violat diverses ve- La dona va exposar que l’home fensa vol que sigui absolta en no ser diumenge. Es va controlar un romanèsgades una noia discapacitada psí- La seu de la justícia. havia tret, sense el seu consenti- haver-hi una voluntarietat d’en- resident de 33 anys amb una taxa d’1,15quica. La defensa pretenia que el // T. M. ment i de comptes que tenien en ganyar a ningú amb aquests do- grams per litre de sang; un andorrà de 18tribunal no havia estat imparcial comú, fins a 300.000 euros per cuments. anys amb una taxa d’1,38 g/l i un altrei que a més no s’havia valorat de no ho havia posat en relleu el dia dipositar-los en un altre compte D’altra banda, també va ser andorrà de 25 anys amb una taxa de 0,84.manera correcta la prova, mentre del judici. al seu nom. jutjada una jove per fer servir la A més, se l’acusa d’un delicte d’incompli-que l’acusació particular i el mi- Pel que fa a la correcta valora- targeta de crèdit de la mare d’una ment de la suspensió judicial del permísnisteri fiscal havien sol·licitat que ció de les proves, posava en relleu TRIBUNAL DE CORTS amiga per pagar un creuer. La fis- de conduir. Pel que fa als altres delictes,la pena fos confirmada. la manca de semen al matalàs on D’altra banda, el Tribunal de calia demana dotze mesos con- dimecres la policia va controlar a Escaldes La lletrada de l’acusat va po- la noia havia dit que havien tingut Corts va jutjar ahir una dona acu- dicionals, mentre que la defensa un andorrà de 20 anys com a presumptesar en relleu que el Tribunal de lloc les violacions. La fiscalia i la sada pel ministeri fiscal d’ús de al·lega que la noia va fer servir autor d’un incompliment de la suspensióCorts no havia estat imparcial representació de la noia van con- document fals i per a la qual de- aquesta targeta únicament com del permís de conducció. I divendres unja que alguns membres que van testar que l’home havia fet servir mana una pena de dotze mesos a garantia de la reserva del viatge andorrà de 40 anys va ser detingut comjutjar l’home havien pres la de- preservatius per cometre l’agres- de presó condicional. i no per pagar, ja que creia que a presumpte autor de desobediència, in-cisió de prorrogar la seva presó sió. També van voler remarcar La inculpada va assenyalar no es faria el reemborsament a júries i amenaces a funcionaris, conducciópreventiva. Les altres dues parts que els experts van constatar una que necessitava certificar l’expe- aquesta targeta. temerària, lesions i refús de sotmetre’s avan contestar que la petició era simptomatologia compatible riència professional i que va fer Redacció / Andorra la Vella / la prova d’alcoholèmia.“extemporània” i que la defensa amb ser víctima de violació. els tràmits a través d’una gesto- @mes_andorraANDORRA LA VELLA ORDINOCreixen un 15% les places de les el període d’inscripcions per a les activitats de Carnaval, que s’allar- garà fins al 7 de febrer. Una de les Arrenca l’escola de paresactivitats infantils per vacances novetats d’aquest any és que tant per a aquest període (del 12 al 15 La sessió inaugural de l’Escola de febrer) com per a Tots Sants de mares i pares de les Valls delLes activitats infantils que or- recordar que en cas que una famí- tendència a inscriure els infants s’han programat quatre campus Nord, que durà per títol Pro-ganitza el Comú de la capital en lia no ho pugui assumir el Comú en l’opció reduïda de matí, que esportius. El de bàsquet, el de movent una bona convivènciaels períodes de vacances escolars exonerarà fins al 100% del preu. és més econòmica. Així mateix, multiesports, el de natació sin- familiar, es recupera avui des-preveuen per aquest any un in- Ferrer va explicar que s’ha el 2012 van créixer les sol·licituds cronitzada, gimnàstica rítmica i prés de l’anul·lació de dimartscrement de places del 15%, fins registrat una disminució de les d’ajudes. ballet, i el de futbol sala. També passat. Serà a les 21.30 a laa 1.340. La cònsol major, Rosa inscripcions per la reducció de Les activitats programades per hi ha cursets de natació i l’oferta Casa Pairal d’Ordino. L’EscolaFerrer, va destacar la voluntat de la població i perquè en el cas que a aquest any cobreixen les vacan- d’El Llamp i la ludoteca de Santa de pares és gratuïta i és obertala corporació perquè cap nen es un dels membres de la parella es ces de Carnaval, Setmana San- Coloma. a tots els pares i tutors.quedi sense activitats extraesco- quedi a l’atur opta per ocupar-se ta, el 2 i 3 de maig, l’estiu, Tots Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /lars per raons econòmiques i va dels fills. També s’ha constatat la Sants i Nadal. Ahir ja es va obrir @mes_andorra @mes_andorraAGERMANAMENT PADRINS Nens de Lalín Campionat visiten Escaldes de memòria Una vintena de nens de la pobla- La Llar de Lòria de Sant Julià va or- ció gallega de Lalín van visitar ganitzar ahir el primer campionat ahir el Comú d’Escaldes-Engor- de memòria interparroquial. Hi dany, on van rebre la benvinguda van prendre part una quarantena de la cònsol major, Trini Marín, i de participants de Canillo, Ordino, alguns dels consellers de la parrò- Encamp, Andorra la Vella, Sant Ju- quia. La visita durarà cinc dies i és lià de Lòria i Escaldes-Engordany. la cinquena vegada que els joves Ahir es va celebrar l’última prova i de la població gallega participen es van entregar els premis. L’acte en l’intercanvi amb Escaldes, se- va comptar amb la presència dels gons Marín. membres del Comú. // T. M. // T. M.
 8. 8. 8 Dimarts, 22 de gener del 2013
 9. 9. Dimarts, 22 de gener del 2013 9E SPORTSESQUÍ FUTBOL SALAEl Trofeu Borrufa canvia i el passen La selecció ja té la llistaa disputar esquiadors de més edat El seleccionador, Xavi de la Rosa, ho va tenir fàcil per fer la convocatòria de cara a la// A partir de l’edició que s’inicia el dia 28, els participants tindran de 13 a 16 anys fase preliminar de classificació per a l’Europeu, que començaLa 21a edició del Trofeu Borrufa Letònia, Líban, Lituània, Mòna- demà, ja que els descartats sónpresenta canvis importants. Els co, Polònia, Portugal, Rússia, San jugadors amb qui no podiaesquiadors a partir d’ara seran Marino, Ucraïna, Uzbekistan i comptar.més grans, ja que la franja d’edat Xile. Les delegacions que dispo- Els Serradells acollirà apassa dels 11-14 anys als 13-16. sen de dos equips són Andorra, partir de demà el grup E deEl sector Arcalís de Vallnord tor- Espanya, França i Argentina. En la fase. Andorra juga com ana a acollir la competició. Serà total s’espera que uns 125 esquia- amfitriona i provarà d’acabardel 28 al 31 de gener i manté el dors entrin en competició. primera per passar a la rondaprograma de curses, amb cinc. Els seleccionats andorrans següent. El que no la podrà ju- El comitè Children FIS ha surten dels equips de tecnificació gar és Nacho Llamas, com escanviat els criteris i tenint en dels clubs del país i s’han clas- va saber la setmana passada.compte el programa infantil de la sificat a través dels resultats de El veterà jugador del CE SantFIS va aconsellar que s’augmen- les curses realitzades durant la Julià s’estrenava en competi-tés l’edat dels esquiadors que hi temporada i dels entrenaments ció oficial amb el combinatparticipen. “Hi ha federacions oficials. En l’equip 1 hi ha els cor- nacional, però el passaport an-que consideren que els 11 i 12 redors sub-16 Sissi Hinterreitner, dorrà no li ha arribat a tempsanys no són edats de competició”, Mariona Raméntol, Kevin Cour- per jugar amb la selecció, cosaassenyala Jaume Rifà, president rieu, Arià Missé, Jan Sasplugas que suposa una baixa signi-del comitè organitzador del Bor- i Robert Martí, mentre que en La plaça major d’Ordino tornarà a ser la seu de les cerimònies ficativa. L’altre descartat ésrufa. Les noves categories són la sub-14 hi ha Laura Arnabat, Pol d’obertura i cloenda. // T. M. Edgar Sánchez, que no potsub-14 (13-14 anys) i la sub-16 Suárez, Quim Rodríguez i Arnau jugar per la lesió, que tampoc(15-16 anys). Castellón. La totalitat de les proves es El Comú d’Ordino és el mà- no li va permetre ser en els dos En total hi participen 27 paï- A l’equip 2 hi ha els sub-16 disputarà a Arcalís, a les pistes xim patrocinador del Borrufa i amistosos de preparació ambsos i 31 equips, encara que la xi- Carla Navarron, Noemí Mora, de la Portella del Mig i les Ca- aquesta vegada no hi col·labora el Catalunya.fra pot augmentar perquè fins a Marta Ribó, Albert Pérez, Josep nals. Es mantenen les carreres de de la Massana. “No volen pagar”, Els partits arrenquen demà48 hores abans de l’inici es poden Farré i Pol Robert. El sub-14 el passades edicions, amb l’eslàlom afirma el cònsol major ordinenc, als Serradells. Estrenarà la faseconfirmar inscripcions. A més d’- formen Claudia Mijares, Mario gegant, l’eslàlom, el supergegant i Bonaventura Espot, que asse- el partit que enfronta Israel iAndorra també hi seran presents da Cruz, Lucas López i Romà la supercombinada, i el superge- nyala que “són regles del joc que Suècia. El conjunt escandinauAlgèria, Argentina, Brasil, Di- Vinyals. Com a reserves hi ha els gant. Tots els actes se celebraran acceptem”. Altres patrocinadors debuta al Principat en compe-namarca, Espanya, Estats Units, sub-16 Mònica Larregola i Raül a Ordino. La cerimònia d’inaugu- són Crèdit Andorrà i Andorra tició oficial. Tot seguit Andor-Estònia, França, Gran Bretanya, Ferré, i els sub-14 Zoe Ramírez, ració tindrà lloc a la plaça Major Turisme. ra es trobarà amb Estònia.Holanda, Hong Kong, Hongria, Candelaria Moreno, Sergi Martín el dia 28 i la de clausura, el 31 al Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /illes Caiman, Irlanda, Islàndia, i Pol Rodrigo. mateix lloc. @mes_andorra @mes_andorraBÀSQUET TENNISPeñarroya destaca el rendimentde Hampl i la progressió que téDiversos jugadors del River van que “està fent aquest procés” i eldestacar a la pista del Breogán seu rendiment ha d’anar a més unde Lugo, on van sumar un nou cop cregui al màxim en les sevestriomf. I el que va fer-ho especi- possibilitats. Té l’avantatge que alalment va ser Tomas Hampl, que club “tothom creu molt en ell” iva disputar el millor partit de la com “tots els jugadors ha d’anartemporada i de qui s’espera molt fent passos endavant”.per assolir objectius. Tomas Hampl. Pel que fa a la victòria en si a El pivot txec va sumar 18 // ARXIU Lugo, Peñarroya està més que // T. M.punts i tres rebots a Galícia, amés de rebre set faltes personals. baixat, “estic molt content amb la satisfet, ja que “és una d’aquelles pistes on costa guanyar”, estigui El Màsters AnyósParkDesprés d’un inici de temporada seva feina” per tot el treball que fa com estigui el Breogán. Destaca corona els seus campionsdestacat, en les últimes jornades als partits sota la cistella. Només que “sempre vam controlar el joc El cap de setmana el Màs- Carles Ribera (6-2 i 6-2) i Ju-la seva aportació havia perdut li falta tenir més confiança en ell: i el marcador”, i que l’equip va sa- ters AnyósPark va disputar dit Cartañà a Judit Pintat (6-2enters, situació que va capgirar “Hampl s’ha de convèncer que és ber jugar aquest tipus de matx: les finals de les categories i 6-0); en aleví, Guillermoa Lugo. “Porta una temporada més jugador del que creu.” “Els jugadors cada dia tenen més que entraven en joc. En ca- Jáuregui a Xavier Ribert (6-4 imolt regular”, remarca el tècnic, En els seus equips anteriors, clars els detalls que et permeten det Àlex Fernández va vèncer 7-6) i Alexia Catañà a GeòrgiaJoan Peñarroya, que exposa que especialment a Bilbao, “no ha tin- guanyar partits.” Èric Pastor (6-1 i 6-4) i Emily Cervós (6-4 i 6-3); i en benja- Bourceff, Aloma Blanch (6-2 i mí Miquel López a Arnau Tor-tot i que en els últims enfron- gut mai una regularitat en el joc Redacció / Andorra la Vella / 6-0); en infantil, Èric Cervós a relles, (7-5 i 6-3).taments la seva valoració havia com la que ha tingut aquí”, així @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimarts, 22 de gener del 2013

×