Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 2 d'agost de 2012

428 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia !! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 2 d'agost de 2012

 1. 1. DIJOUS 2 D’agOSt DeL 2012NÚm. 1704 Els expedients del raonador del ciutadà creixen un 50% el 2012 www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 www.facebook.com/mesandorra La formació cubana Ashé porta els ritmes caribenys a la plaça Coprínceps en l’estrena del cicle Músiques del món d’Escaldes-Engordany. //Pàg. 8 // t. m. segueix-nos a rugbI successos VPc i Far, junts per Detingut un home drogat que conduïa a 219 km/h assolir els objectius Els mossos d’esquadra detenen a Cervera un andorrà de 50 anys, Xavier C. M., que conduïa a 219 quilòmetres per hora sota els efectes de les drogues. // Pàg. 3 El VPC i la Federació Andorrana de mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 Rugbi enceten un projecte amb volun- mercat laboral tat de treballar plegats per aconseguir Interior augmenta la dotació del pla de treball temporal els objectius esportius. El ministeri amplia un 23% la dotació pressupostària del programa de foment de //t. m. // Pàg. 9 treball temporal, que podrà beneficiar fins a 197 persones. // Pàg. 6
 2. 2. 2 Dijous, 2 d’agost del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS LLAR Mig ennuvolat D‛INFANTS ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS Obert de dilluns a diumenge de “Alubias” de Tolosa, 7.30 a 20.30 h Sant Julià de Lòria arrossos al forn, Activitats extraescolars i dies esporàdics clatell de lluç, CASAL D‛ESTIU de dilluns a dissabte a llobarro, etc. AVUI DIVENDRES DISSABTE partir del JULIOL i FINS AL SETEMBRE BARRA DE “PINTXOS”, Informa-te‛n al 838 979 Màx. 30º Màx. 30º Màx. 29º RACIONS, ENTREPANS Ens pots trobar a la ctra. de la Massana, Mín. 15º Mín. 15º Mín. 14º GELATS – TERRASSA encreuament de Sispony, ed. Brecal, baixos, CUINA BASCA la Massana Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalEscaldes-Engordany Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia de les Valls Farmàcia del Pas AD400 ARINSALC/ de l’Hort, s/n C/ Major, 1 Tel.: 838 566Tel.: 820 824 Tel.: 755 860 - 352 711 EUROMILIONS Sorteig de dimarts 31 de juliol A Esfera Tecnologies 04 29 35 36 39 podem evitar que arribis 9 8 a aquest extrem LA PRIMITIVA Sorteig de dissabte 28 de juliol Si vius o treballes 16 18 24 27 30 49 a la Massana Com. 11 Rei. 2 o Ordino, ens tens molt a prop. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Sorteig de diumenge 29 de juliol 9 11 39 43 45 Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com. Núm. clau 0 BONOLOTO Pintura decorativa Demana Sorteig de dimecres 1 d’agost pressupoLA VEU DEL POBLE, SA Façanes - Aïllament tèrmic st 12 16 22 24 32 39PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit senseSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit comprom Com. 3 Rei. 8GERENT Thomas Kampfraat ísDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 28 de juliolCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 6 9 9 0 8DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 3 Sèrie 5DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióTRANSPORT DistriNor ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira Sorteig de dimecres 1 d’agostCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 Ctra. General, 3 · Ed. Roc de la Torre, B. B. · AD300 LA CORTINADAmes@mes.ad www.mes.ad Tel.: 356 037 · Fax: 850 131 · pinturaexpres@andorra.ad · www.pinturaexpres.ad 4 4 7 5 3Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005
 3. 3. Dijous, 2 d’agost del 2012 3notíciesraonador del ciutadàCreixen un 50% els expedientsdel raonador del ciutadà el 2012// la institució també ha detectat un augment de les consultes i de les trucadesLa crisi i el patiment de les famíli- Rodríguez també rep diària-es del país fan que el raonador del ment moltes consultes a través Els menors no vanciutadà, Josep Rodríguez, hagide treballar més que mai aquest d’internet i afirma que “aquestes consultes, si no impliquen res sols al Raonadorestiu. La institució ha rebut una més, les responem directamentallau de consultes, trucades i cor- per correu electrònic i si veiem La institució del Raonador del Ciutadàreus electrònics dels sectors més que hi ha un motiu per fer ex- té com un dels objectius d’aquest anydesprotegits de la població, que pedient llavors demanem que es poder arribar als menors. Per aquestdemanen informació i orienta- presenti perquè per fer l’expedi- motiu, des del 2010 els majors de 12ció per solucionar els seus pro- ent necessitem tota la documen- anys poden exposar els seus proble-blemes. “Hem fet una valoració tació acreditativa”. mes al raonador sense la necessitat decomparativa de cara als set mesos Per aquest motiu el raonador ser acompanyats pels seus pares, peròde l’any respecte a l’any anterior i del ciutadà afirma que “estem sembla que de moment aquesta inicia-la sorpresa és que hem augmen- vivint un dels moments més difí- tiva no ha tingut l’efecte desitjat. “Hantat en els expedients un 50%”, cils que ha tingut la institució des vingut menors però amb els seus pares.manifesta Rodríguez, que durant que es va crear”. Per si sols, que era la potestat que tenenaquests primers set mesos ha fet La majoria de les consultes des del 2010, encara no hem tingut cap186 expedients, mentre que du- són fonamentalment referides a Josep Rodríguez treballant des de la seva oficina. cas”, es lamenta Josep Rodríguez.rant tot el 2011 se’n van fer 249. la Caixa Andorrana de Seguretat // e. n. Per posar una solució a aquest pro- Això no és tot. El nombre de Social (CASS), altres a la Batllia i blema, el raonador ha volgut divulgarconsultes que ha rebut la insti- altres a la tutela o pàtria potestat molts s’han quedat sense feina, titud del Consell Superior de la aquest dret entre els escolars del país.tució durant aquest any és un dels infants, però moltes vegades altres tenen determinades baixes Justícia a l’hora de respondre a “El que hem fet és anar a algunes esco-69% superior al mateix període hi ha una interrelació entre les di- i pensen que haurien haver estat queixes, però admet que “fins ara les per donar a conèixer això, i si no po-del 2011 (288 consultes durant ferents qüestions. “Els problemes de més temps i hi ha gent a qui li el Consell no tenia els mitjans den venir personalment que puguin feraquest any per 179 el 2011). fonamentals vénen de la gent han donat una invalidesa i pensa per poder-hi donar resposta al les seves consultes a través d’internetAquestes dades també han fet treballadora, ja que els proble- que ha de tenir una remuneració i més aviat possible, però veig que amb els blocs, Facebook i Twitter”,que augmentessin les trucades te- mes de la classe alta són mínims”, una classificació més altes”. aquest any s’estan posant les ei- assenyala Rodríguez, que afirma quelefòniques per demanar informa- afirma el raonador, ja que molta Així mateix, el raonador del nes per solucionar-ho”. “per aquest motiu també es va moder-ció un 31% (217 trucades aquest gent de la classe treballadora “és ciutadà veu que moltes de les Emilio Narváez / Andorra la Vella / nitzar la web”.any i 165 durant el 2011). la que més problemes té, ja que demandes són a causa de la len- @emilio_narvaezsuccessos medi ambientDetenen un andorrà a 219 km/h Aprovats 50.441 euros per a energies renovablessota els efectes de les drogues El Govern va aprovar ahir di- de les inversions en aprofita-Els mossos d’esquadra van dete- Aquest no va ser l’únic infrac- mecres, durant la sessió del ment d’energies renovables.nir dimarts passat Xavier C. M., tor que els mossos d’esquadra consell de ministres, l’atorga- L’administració va decidirde 50 anys i de nacionalitat an- van detectar en aquest mateix ment de vuit ajudes econòmi- prorrogar-lo per un semes-dorrana, com a presumpte autor control de velocitat, ja que el seu ques destinades a la instal·lació tre, i durant aquest terminid’un delicte contra la seguretat radar va agafar un altre vehicle de sistemes d’aprofitament s’han concedit un total de deudel trànsit per circular amb una circulant a 212 quilòmetres per d’energies renovables en l’edi- subvencions per un valor develocitat penalment punible i hora. En aquest cas, es va denun- ficació. Aquests vuit ajuts se 61.967 euros.sota els efectes de substàncies ciar administrativament el con- sumen als dos que ja s’havien Mitjançant aquestes ajudesestupefaents. També se li imputa El conductor va ser enxampat ductor, perquè, tal com recorden concedit anteriorment des de l’executiu ha aconseguit incen- dimarts. // m. d’esquadraun delicte de conducció temerà- els mossos, en una via ràpida in- la pròrroga del programa, i en tivar inversions en sistemesria, donat que en la franja horària terurbana es consideren veloci- total sumen 61.967 euros de d’aprofitament d’energies re-en què va cometre les infraccions quilòmetres per hora en un tram tats penalment punibles les que subvencions. Segons els càlculs novables, com poden ser la ge-hi havia una alta intensitat de cir- d’autovia on la velocitat màxi- sobrepassen els 214 quilòmetres que ha fet pel ministeri d’Eco- otèrmia, la biomassa i l’energiaculació. ma permesa és 120. Després per hora. nomia, aquests ajuts han acon- solar tèrmica, tant en edificis Els fets van passar a les 16.30 d’aturar-lo i fer-li les proves per- L’andorrà detingut passarà seguit incentivar inversions unifamiliars com en plurifami-durant un control de velocitat tinents d’alcoholèmia i estupe- properament a disposició judici- particulars per una quantitat liars. Les inversions que s’hanmuntat a l’altura del punt qui- faents, el presumpte infractor va al al Jutjat d’Instrucció en funci- total de 739.316 euros. realitzat han estat de 739.316lomètric 527 de l’A-2, al terme donar positiu a la prova del test ons de guàrdia de Cervera. El Pla Renova del Govern euros de particulars.municipal de Cervera. Els agents de drogues, tant de cocaïna com Redacció / Andorra la Vella / està destinat a fer subvencions Redacció / Andorra la Vella /van interceptar un turisme a 219 de cànnabis. @mes_andorra per aconseguir la incentivació @mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 2 d’agost del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? E l ministeri de Justícia i Interior ha incrementat la dotació destina- da al programa d’ocupació tempo- pot obviar que es tracta d’un pedaç temporal que, tot i que ajuda, poca cosa fa per mirar de combatre el Envia les teves cartes al director ral de l’administració, els comuns i problema de l’atur. És cert que ens o les teves opinions les parapúbliques, que d’aquesta trobem davant una qüestió de di- a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. manera podrà beneficiar fins a 197 fícil resolució, però cal encarar-la Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així persones. No hi ha dubte que, igual amb valentia i prendre mesures com la parròquia de residència. com quan es va estendre el pla a molt més agosarades i, sobretot, L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. les administracions parroquials i de més llarg recorregut. La flexibi- parapúbliques, qualsevol amplia- lització del mercat laboral, amb ció del programa és benvinguda, i nous tipus de contractes, o la refor- més si tenim en compte que la xifra ma del Servei d’Ocupació d’aturats inscrits al Servei d’Ocupa- són qüestions que s’han ció no para de créixer. Ara bé, i mal- d’abordar ja amb certa grat la bondat de la mesura, no es urgència. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA Dani Marín Salvador Borràs Cultura Andorra La Vella Comú de Canillo @DaniMarin13 @salborrasNo et perdis el MERCAT DE LA FESTA!!!!!! 5 d’agost a les 16.00 hores, tindrà lloc a la Veig a Andorra molts cartells penjats d“No al Quan han annexionat Andorra a Espa-al Centre Històric el dissabte, diumenge i Plaça Carlemany de Canillo un especta- Heliport del Patapou”i em sorpren tan enrenou. nya? El jutge del ‘cas Alga’ ve al país adilluns de les 11h a les 22h cle i un taller de màgia per a infants. Puc arrivar a entendre als veins xo tampoc... interrogar contrabandistes Dani Marín AgendaAD Miquel Calsina Gordi Tapones Para Niños @DaniMarin13 @AgendaADHa acabat el termini per presentar la declaració Bon dia! Nou punt de recollida! Bibliote- .... fem un gra massa d tot plegat, q sembla que Decobreix el món oníric, misteriós i sen-censal. Manca informació, passotisme, poc in- ca de Govern!! ;) sigui un problema d’Estat i penso q hi ha coses sible de Francisco Sánchez a la seva novaterès... només importa el dipòsit de comptes ? més importants per preocupar-se a Andorra. exposició de pintura Biblioteca Pública del AlbrtGomSal David Rios Laika Andorra Govern @AlbertGomaSala @DavidRiosRiusCRIDA URGENT, s’ha trobat SIAMES ADULT. La Biblioteca Pública del Govern està oberta de Un país amb dificultats d’accés a l’exterior i Només optaran a deixar de pagar cessió elsEstà Hospital Veterinari Les Valls, té diabetis les 8 a les 17 h de dilluns a divendres. Esperem endeutat, fa doble túnel d 153milions, 3 km, que construeixin en sòl urbà consolidat. Enperò no necessita insulina punxada. recollir molts taps per aquesta bona causa! viaductes i escalèxtrics x unir dos pobles... altres tipus sòls es pagarà igual. #surrealisme MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaEl Consell General aprova la modificació de la Alcobé confia que la reforma de la llei del S’inaugura el túnel de les Dos Valires que Absolt el conductor d’un camió que esta-Llei del sòl que el PS considera que crearà‘greu- sòl ajudi a reactivar la construcció www. esdevé la infraestructura més important va acusat d’un accident mortal http://bit.ges comparatius’www.elperiodicdandorra.ad bondia.ad del país http://forum.ad/?p=27912 ly/NTDUcb RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariandorra5.280 persons presenten els comptes a La CASS deixa d’abonar 426 medica- Serveis informatius: Celtas Cortos i la Sal- El paquet de tabac s’apuja per segonaGovern ments a mitjan de setembre www. seta del poble sec tanquen la festa major vegada aquest any http://www.diarian-www.rtva.ad diariandorra.ad de Sant Julià de Lòria http://dlvr.it/1x8cks dorra.ad/index. Fòrum Andorra Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @forum_ad @PeriodicANDL’ocupació als apartaments turístics cau Set anys i mig de treballs, una tragèdia AD800 recollirà firmes per una major trans- Dos Valires: semàfor verd http://dlvr.un 10% respecte de l’estiu passat www. www.elperiodicdandorra.ad parència de la CASS al mercat medieval de it/1xC36k #andorrabondia.ad/index. la capital http://forum.ad/?p=27948 Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dijous, 2 d’agost del 2012 5 AquaLounge d’AnyósPark: la terrassa més exclusiva d’Andorra. De dia o de nit, l’estiu a Andorra es gaudeix molt més a l’AquaLounge d’AnyósPark. Ctra. d’Anyós, La Massana · Tel 73 75 73 · club@anyospark.com estiu 2012 pagina portes obertes.indd 1 28/06/2012 10:24:51
 6. 6. 6 Dijous, 2 d’agost del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridel’illa de Madagascar és una autèntica joia en biodiversitat, 70.000 milions són els que han sortit d’Espanya entre gener i 2 d’agost de 1892perquè té més de 10.000 espècies de plantes diferents i el 90% maig per la venda de títols. Neix Jack Warner, productor de cinema ino es troben en cap altre lloc del món? fundador de Warner Bros.mErcat laboral trànsitInterior augmenta la dotació del El Dos Valires comporta canvis en la circulacióprograma de treball temporal La posada en marxa del túnelEl ministeri de Justícia i Interi- del Dos Valires comporta unaor ha decidit ampliar un 23 per sèrie de canvis en el trànsit,cent la dotació pressupostària segons recollia el reglamentdel programa de foment del tre- publicat ahir al Butlletí Oficialball temporal en benefici de la del Principat (BOPA). Un delscol·lectivitat, segons va informar més importants és la prohibicióahir l’executiu. de circulació dels vehicles amb La boca est del Dos Valires. Així, al poc més d’un milió matèries perilloses per la CG-3, // agènciEsd’euros previst en el pressupost concretament entre la roton-d’aquest any s’hi sumen, atesa da d’Engolasters, on s’inicia la D’altra banda, el reglamentla bona acceptació que ha re- CG-3, i la rotonda sobre el riu estableix que el pas de transportbut el programa, 242.000 euros Muntaner, a la boca oest del tú- de mercaderies perilloses pelsuplementaris, que permetran nel, a la Massana. Amb aquest túnel està sotmès a l’autoritza-incrementar el nombre de pla- canvi s’evita que els vehicles que ció prèvia de l’àrea de Mobilitatces ofertes per l’administració transporten matèries perilloses mitjançant el Centre Nacionalcentral, les parapúbliques i els i vulguin anar cap a la Massana del Trànsit. Així, els transportis-comuns amb 37 nous llocs de Una imatge del Servei d’Ocupació. hagin de travessar el nucli urbà tes han de demanar autoritzaciótreball. // t. m. d’Escaldes-Engordany. per telèfon o per correu electrò- Des de l’executiu, a través d’un La prohibició té l’excepció nic amb una antelació mínimacomunicat, es va explicar que de dels vehicles de subministra- de trenta minuts respecte a l’ho-les 197 places previstes n’hi haa hores d’ara 147 de cobertes. Nou persones s’incorporen a la Massana ment a domicili de gasoil de ca- lefacció, gasos liquats del petroli ra que volen passar pel túnel. Agències / Andorra la Vella /D’aquestes, 96 corresponen a El programa per fomentar el treball tem- voluntat que aquestes persones puguin i gasos industrials. @mes_andorrafeines ofertes per l’administració poral en benefici de la col·lectivitat orga- tenir una feina que sigui útil a la comu-general i l’administració de jus- nitzat per l’executiu, amb la col·laboració nitat durant aquests sis mesos i al mateixtícia i 51, a comuns i empreses dels comuns i de les empreses parapúbli- temps que els serveixi per ampliar la seva lEgislacióparapúbliques. ques, portarà a la corporació massanenca formació. L’administració té en aquestsmoments dos llocs més en pro- nou treballadors, segons va informar ahir el Comú, que va precisar que es preveu Tot i que les tasques que faran seran polivalents, en funció de les necessitats S’aprova el reglament de lacés d’intermediació, mentre que,pel que fa a les corporacions lo- que aquestes persones s’incorporin a la feina entre els dies 6 i 8 d’agost. Així ma- de millora a la via pública, es realitzarà una campanya de pintura de baranes i Llei d’inversió estrangeracals i les parapúbliques, hi ha 45 teix, a través d’un comunicat, des de la mobiliari urbà, neteja de camins i treballsllocs de treball més que estan corporació comunal es va refermar en la de manteniment general. El consell de ministres va donar ració en el registre d’inversionspendents de cobrir. ahir el vistiplau al reglament estrangeres o els procediments Del total de beneficiaris del d’aplicació de la Llei d’inversió aplicables en la tramitació deprograma, 39 percebien una nals i empreses parapúbliques, I pel que fa a les contractaci- estrangera que es va aprovar el l’autorització prèvia d’inver-prestació d’atur, que ha quedat les contractacions que s’han tan- ons que es faran efectives pro- passat 21 de juny, que tanca el sió, de la declaració i de la li-suspesa. Per nacionalitats, els cat són 11 al Comú de Canillo, perament, 1 correspon al Comú model normatiu de l’obertura quidació de les inversions es-andorrans són el col·lectiu amb 8 al d’Encamp, 7 al d’Andorra la d’Escaldes-Engordany, 4 al de econòmica, tal com va infor- trangeres. La normativa regulamés treballadors, seguits dels es- Vella, 3 al de Sant Julià de Lòria, Canillo, 9 al de la Massana, 5 al mar l’executiu. igualment el funcionament delpanyols i dels portuguesos. 8 al d’Escaldes-Engordany, 3 a de Sant Julià de Lòria, 2 al d’An- El reglament desenvolupa registre d’inversions estrange- Pel que fa a l’ampliació del la Caixa Andorrana de Segure- dorra la Vella, 17 al d’Ordino, 1 a diversos aspectes previstos en res i desplega les funcions queprograma de foment del treball tat Social (CASS) i 11 al Servei la CASS i 6 al SAAS. la llei, com poden ser la defini- té encomanades.temporal en benefici de la col- Andorrà d’Atenció Sanitària Redacció / Andorra la Vella / ció dels models oficials de sol- Redacció / Andorra la Vella /lectivitat a corporacions comu- (SAAS). @mes_andorra licitud d’autorització i de decla- @mes_andorra Economia EnErgia ad800 La família RODRÍGUEZ BORJAS comunica la defunció de qui fou La inflació se Disminueix el Nova recollida situa en l’1,2% consum elèctric de signatures L’índex de preus al consum El consum elèctric durant el L’associació AD800 continua JOSÉ RODRÍGUEZ MATÍAS (IPC) avançat del mes de juli- mes de juliol ha estat de 41,4 la campanya de recollida de ol ha situat la inflació en l’1,2%, gigawatts per hora, una xifra signatures per reclamar una (CONGELATS ROS) segons les dades fetes públiques que representa una disminu- transparència més gran en la ahir pel departament d’Estadís- ció de l’1,4% respecte al juli- gestió de la Caixa Andorrana Que morí ahir, 1 d’agost, als 71 anys d’edat. tica. Aquest percentatge suposa ol del 2011. Així ho ha posat de Seguretat Social i ha anun- La missa funeral i l’enterrament tindran lloc demà, un càlcul previ de l’indicador en relleu FEDA a través d’un ciat que aprofitarà la celebra- divendres 3 d’agost, a les 11.00 h a l’església que, en cas de confirmar-se, comunicat, en què ha indi- ció de la festa major d’An- de Sant Julià de Lòria. representaria una disminució cat que el consum acumulat dorra la Vella per captar noves d’una dècima en la seva taxa anu- aquest any ha crescut un 1,2% adhesions durant el mercat La família rebrà el dol avui, a partir de les 10.00 h, al al (juny 2012: 1,3%). respecte de l’any passat. medieval. tanatori de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra
 7. 7. Dijous, 2 d’agost del 2012 7 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel poble de Kampung Ayer, a prop de Bandar Seri Begawan (la 499.970 són els funcionaris que té Andalusia, el 18,8% dels 2 d’agost de 1934capital del sultanat de Brunei), és construït sobre el mar com empleats públics espanyols. Mor el president de la República de Weimaruna petita Venècia? Paul von Hindenburg.festa major d’andorra la vella escaldes-engordanyQuinze restaurants competiran La nova deixalleria rep un 2,1% més de residusen el tercer concurs de menús La deixalleria d’Escaldes­Per tercer any, la festa major Engordany, tot i el seu canvid’Andorra la Vella inclou el con­ d’ubicació, de l’avinguda delcurs de menús. Fins a quinze Pessebre al pont de la Tosca, haestabliments de restauració, dos incrementat un 2,1% la quan­menys que l’any passat, partici­ titat de deixalles que s’hi hanparan en l’edició d’enguany, que portat en els primers sis mesosarrencarà el 3 d’agost i durarà fins de l’any, passant dels 185.531 La consellera Magda Sinfreu.al 19 del mateix mes. La gastro­ quilos del 2011 als 189.599 // t. m.nomia “és un valor de qualitat d’aquest any. Tal com va confir­afegida” als actes de la festa ma­ mar ahir la consellera de Medi Amb tots aquests serveis,jor, i juntament amb la diversió i Ambient i Gent Gran, Magda Sinfreu considera que les ne­les activitats són “un dels aspec­ Sinfreu, la gent “s’ha adaptat a cessitats de la parròquia en re­tes més importants” d’aquestes la nova ubicació”. ciclatge estan cobertes. Única­celebracions, va indicar ahir, en Aquest canvi d’indret, però, ment la zona d’Engolasters és lala presentació de l’activitat, el di­ El concurs de menús de festa major es va presentar ahir. com demostren les dades fa­ més descoberta i el Comú s’ha­rector de la Unió Hotelera d’An­ // t. m. cilitades pel Comú, sí que ha via plantejat situar­hi una novadorra, Òscar Julian. comportat una disminució del minideixalleria. Una opció que Per la seva part, des del Comú rant Ca la Conxita, restaurant Comú de la capital, Eva Roma, va nombre de visites, que han ara com ara està en suspens, jade la capital, el cònsol menor, Can Benet, restaurant Can Ma­ indicar que aquesta varietat per­ passat de les 1.188 del 2011 a que “no és una necessitat prio­Jordi Minguillón, espera que la nel, restaurant El Gran Café (Pla­ met “arribar a més gent” i donar a 867 aquest any. Una lleugera ritària” davant de la situació deiniciativa tingui el mateix èxit za Suite Hotel), restaurant Mezza conèixer els restaurants que hi ha davallada que la consellera va crisi econòmica actual, ja queque l’any passat, quan es van ser­ Luna (Carlton Plaza), restaurant a la capital. atribuir als usuaris, ja que quan l’àrea social és la que necessitavir un total de 753 menús i els cli­ Minim’s i Sushi and Gong. Com en les edicions anteriors, la instal·lació era més cèntrica més recursos.ents van puntuar­los, de mitjana, Entre tots els establiments, seran els clients que mengin en hi anaven gairebé cada dia per De fet, la consellera de Mediamb una nota de 4,59 sobre 5. com va destacar Minguillón, ofe­ algun dels establiments partici­ portar­hi el material que es po­ Ambient va remarcar el gran ín­Una puntuació, per Minguillón, reixen un ampli ventall d’oferta, pants els que puntuaran els me­ dia reciclar. En canvi ara, pel fet dex de reciclatge que registra laque denota que la gastronomia tant pel que fa als preus, que van nús i decidiran quin és el guanya­ que és més lluny i han d’agafar parròquia en vidre, cartró i pa­de la capital “és excel·lent”. dels 12,50 als 35 euros, com de dor. Els que prenguin part en el el cotxe no hi van tan sovint i per i plàstic, així com la cober­ Aquest any en el concurs hi menjar, ja que es poden trobar concurs, a més, com va indicar esperen a tenir més deixalles tura que és dóna als diferentsparticiparan 1940 Restaurant menús més tradicionals, en què el cònsol menor, podran entrar per portar­les­hi. En aquests establiments restauradors, amb(hotel Pyrénées), Art Hotel, Bo­ no falten els canelons, i altres de automàticament en un concurs canvis d’hàbits les minideixa­ la recollida específica que es fadega Poblet, Celler d’en Toni, molt més creatius amb plats més en què se sortejarà diverses acti­ lleries i el servei de recollida en aquest sector perquè cadaEximi, La Bohème (grans magat­ elaborats. vitats lúdiques a la parròquia. porta a porta han tingut un pa­ dia recicli.zems Pyrénées), La Borda Pairal En aquest sentit, la cap d’àrea A. LL./ Andorra la Vella / per important a l’hora de conti­ A. LL. / Escaldes­Engordany /1630, La Cava Ronaldo, restau­ de Promoció Econòmica del @A_Llacuna nuar reciclant. @A_Llacuna
 8. 8. 8 Dijous, 2 d’agost del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèrideels correfocs tenen l’origen en la representació teatral de la 120.000 són els sirians que han fugit i han buscat refugi als 2 d’agost de 1942lluita del bé contra el mal? països veïns. Neix l’escriptora xilena Isabel Allende.festival internacional d’orgue nhp la MassanaDiversitat d’estils i la promoció Nits de contes a la Farga Rossellde joves artistes en la 13a edició La plataforma tindrà estands per la festa major. // nhpEl 13è Festival internacional d’or-gue del Principat d’Andorra, orga- Recollida denitzat per l’arxiprestat d’Andorra ila Fundació Crèdit Andorrà, ofe- signatures L’actor Xavi Fernández.reix enguany un programa amb // coMú de la Massanaset concerts, cinc a l’estiu i dos a la La plataforma No a l’Heliporttardor-hivern, amb un gran “con- del Patapou instal·larà punts La segona sessió de les Nitstrast d’estils”, que, tal com va indi- mòbils de recollida de signa- als museus de la Massana,car ahir en la presentació del festi- tures durant la festa major de que tindrà lloc avui, a les nouval el seu director, Ignacio Ribas, la capital, del 4 al 6 d’agost. del vespre, a la Farga Rossell,van des de les peces més clàssi- Així ho van indicar ahir des de tindrà com a protagonistesques del barroc i del cant gregorià la plataforma a través d’un co- els contes tradicionals. Sotafins a les músiques més radicals i municat, en què van apuntar el títol Re-faules, l’actor Xaviles improvisacions. A més, com que als estands hi haurà fulls Fernández donarà la seva par-a novetats, destaquen l’inici de la per signar el manifest ciutadà, ticular visió dels contes quevoluntat de promocionar els joves així com material informatiu s’expliquen, generació rere ge-intèrprets, que enguany seran Aa- Els organitzadors del festival d’orgue van donar a conèixer ahir la en què s’expliquen els motius neració, als més petits.ron Ribas i el Quartet Cererols, programació del certamen amb set concerts. // t. M. pels quals s’oposen a la ubica- Aquesta no serà l’única par-així com la instal·lació d’un com- ció de l’heliport al roc de Pata- ticipació de Fernández en lesbinador electrònic per ordinador fill del director artístic del festival, quedaran les actuacions de Luc pou. Els impulsors de la plata- Nits d’estiu d’enguany. En laa l’orgue de Sant Esteve, per facili- amb un programa basat d’obres Antonini i el Quartet Cererols i forma consideren que la festa tercera sessió, que tindrà lloctar els canvis de registre. alemanyes i franceses. l’organista aragonesa Saskia Rou- major és un bon marc per do- el pròxim 7 d’agost al Centre El festival arrencarà el 8 d’agost El primer plat fort arribarà res. Tal com va recordar mossèn nar a conèixer el seu missatge d’Interpretació del Romànic,a l’església de Sant Pere Màrtir el 15 d’agost a Andorra la Vella, Ramon Sàrries, els concerts són i aconseguir més suport. Els hi participarà com a directord’Escaldes-Engordany amb les amb l’organista alemany Dominik gratuïts, tot i que en alguns es estands, segons el comunicat, d’un petit espectacle, dirigintgermanes Romiti, que tocaran Susteck, que interpretarà la seva faran col·lectes benèfiques per a estaran ubicats en funció dels alumnes del Taller de narraciópeces de compositors italians del pròpia música, que per Ribas, té entitats del país. actes més destacats de la festa oral, que actuaran per primerbarroc. L’11 d’agost serà el torn de un estil “molt radical i contempo- D’altra banda, els organitza- major. Divendres tenen pre- cop davant del públic.Miguel Ángel García, a l’església rani”. L’altre plat fort, el 18 d’agost dors del festival van expressar la vist que n’hi hagi un a la plaça Tot i que aquestes sessionsde Sant Iscle i Santa Victòria de la també a la capital, serà l’últim seva voluntat d’incloure-hi nous Rebés i un altre a la Rotonda. són gratuïtes, des del ComúMassana, que oferirà, segons Ri- concert de l’estiu i anirà a càrrec escenaris, fins i tot en indrets on A més, la plataforma va infor- de la Massana van recordarbas, un repertori “molt original”’ de l’italià Giampaolo Di Rosa, no hi hagi un orgue i se n’hi hagi mar de la instal·lació de noves que s’ha de fer una reservaamb obra dels fills de Bach. amb folklore andorrà i peticions de portar un de fora, tal com va pancartes, a la plaça de la Ro- prèvia trucant a la central dels El tercer concert, el 13 d’agost del públic. passar a la Massana al principi. tonda i davant de La Poste. museus nacionals (839 760).a l’església de Sant Esteve de la ca- Per a la tardor i l’hivern, el 24 Agències / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / La Massana /pital, anirà a càrrec d’Aaron Ribas, de novembre i 29 de desembre, @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorracelebracions MúsicaMés de 14.000 persones passenper la festa major de Sant JuliàLa festa major de Sant Julià de cert que va tenir una bona ac-Lòria és un dels esdeveniments ceptació, ja que dissabte unaque més participació tenen del quantitat similar de personespaís, tot i que aquest any ha van participar en el ball de nit,quedat una mica deslluïda per tot i l’amenaça de pluja.les pluges de divendres i dissab- Segons el Comú de Sant Ju-te. Tot i així, el Comú lauredià lià, prop de 4.000 persones vanha calculat que durant els cinc poder gaudir de la música de Ladies de festa han passat més de El ball de la Marratxa. Pegatina i Strombers dilluns. // t. M. // t. M.14.000 persones pels concerts Les dues formacions van poderque s’han organitzat. atreure el sector més jove del Ashé estrena el cicle de Músiques El dia que més participació sin a quedar-se fins a altes hores Principat.hi va haver durant els concerts de la matinada per acomiadar la D’altra banda, Hotel Co- del mónvan ser dimarts, darrer dia de la celebració d’aquest any. La bona chambre no va poder tenir un La formació cubana Ashé va Engordany. Aquest grup defesta major laurediana, quan van sintonia que té la Salseta del Po- bon èxit divendres en l’obertu- donar el tret de sortida ahir, ritmes caribenys va com- a la plaça Coprínceps, a una partir les arrels de la músicatocar Celtas Cortos i després va ble Sec amb el públic andorrà va ra de les festes a causa del mal nova edició del cicle Músi- cubana, amb ritmes com po-posar el punt final a la festa, un tornar a fer un bon efecte i servir temps i poc més de 2.000 perso- ques del món, en el marc del den ser el son, la guaratxa,any més, la Salseta del Poble Sec. de reclam per tancar les festes nes es van desplaçar per veure’ls. Festival internacional Co- la rumba, el bolero i el txa-El dos grups van aconseguir que lauredianes. Emilio Narváez / Sant Julià de Lòria / lors de Música d’Escaldes- txa-txa.gairebé 5.000 persones s’animes- Aquest no va ser l’únic con- @emilio_narvaez
 9. 9. Dijous, 2 d’agost del 2012 9E sportsrugbi bàsqueTTorna l’entesa entre la FAR i el VPC per Sanahuja, a Lituàniaassolir plegats els objectius esportius La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) es va mostrar més que satisfeta que l’àrbitre// Tenen com a principal motivació aconseguir l’ascens a les respectives competicions nacional Carles Sanahuja par- ticipi durant aquesta setmanaLes bones relacions que hi ha convençut que tornarà a veure en el Campionat d’Europaentre la Federació Andorrana de una Andorra potent que planta- de Maxibasketball, que s’estàRugbi (FAR) i el VPC van que- va cara a tots els rivals i l’objec- disputant a localitat de Kau-dar més que demostrades durant tiu que buscaran serà l’ascens de nas (Lituània). Sanahuja té lala presentació dels equips tècnics categoria, però no a curt termini, llicència de la federació perque s’encarregaran de l’equip i la sinó que preveuen que serà un poder xiular aquest tipus d’en-selecció per aquesta temporada. projecte que s’haurà de consoli- frontaments.Tant la federació com el VPC dar amb el temps. “És important Aquest campionat euro-van deixar clar que volen treba- aquest canvi de club a la selecció peu està destinat a jugadorsllar plegats per donar un cop de si volem que els jugadors canviïn veterans i és organitzat per lamà al rugbi nacional i aconseguir, d’actitud”, va admetre el president Federació Internacional decadascú per la seva banda, l’ascens de la FAR. Maxibasketball (FIMBA),en les seves competicions. D’altra banda, el VPC va pre- Un moment de la roda de premsa. que regeix aquesta modalitat El president de la FAR, Xavier sentar Dídac Martínez com a nou // T. m. esportiva des de l’any 1969.Vilasetrú, va ser l’encarregat de entrenador. No estarà sol al cap- Sanahuja, un habitual de lapresentar el nou seleccionador davant de l’equip, ja que tindrà però va ser una missió impossible amistós contra catalunya LAB, va debutar dilluns for-dels isards, Philippe Filiatre, que com a segon entrenador Jeanot i finalment es van precipitar a la El pròxim 15 de setembre Fili- mant trio arbitral amb l’ita-abans portava la selecció suïssa i Martinho, que a més portarà el Promoció d’Honor. “Un jugador atre s’estrenarà com a selecci- lià Pietro Crecenti (10 anysque en aquests moments dirigeix segon equip. No seran els únics necessita ser competitiu”, valora onador dels isards. Serà en un Serie A Itàlia) i el Grec Ste-la sub-20 del Colomiers. Filiatre canvis que patirà el VPC aquesta Martínez, que per endavant tin- amistós contra Catalunya que es lios Koukoulekidis (4 finalstindrà com a número dos en la temporada, ja que Josep Maga- drà l’objectiu de restaurar la glò- disputarà a l’Estadi Olímpic Lluís four, 1 campionat del món, 1banqueta Josep Marticella. El nou llón realitzarà també tasques d’as- ria perduda i fer que l’equip torni Companys de Barcelona. El rival campionat d’Europa i 1 Jocsseleccionador ja s’ha enfrontat als sistència en la línia, mentre que a Honor. no podia ser un altre que Catalu- Olímpics). L’àrbitre de la FABandorrans en la fase de classifica- David Kirikaishvili, en la melé. A més, el segon equip també nya. El duel es jugarà després de es costeja totes les despesesció de la Divisió 2B de la Copa Dídac Martínez tindrà una tindrà un objectiu, que serà clas- l’enfrontament entre el Tolosa i del viatge i va participar en elEuropea de Nacions, i per tant complicada missió al davant. El sificar-se per a les fases finals, que l’USAP del Top-14. derbi entre Lituània i Letòniaconeix bé les capacitats dels isards nou tècnic haurà de recuperar mai han disputat. La pretempo- El dia 13 d’octubre serà el pri- al Kaunas Zalguiris Arena i vai destaca de l’equip la seva “capa- la moral dels jugadors, que l’any rada s’engegarà dimarts que ve, 7 mer partit oficial de Filiatre, cor- dirigir, entre altres jugadors,citat de lluita, la força i voluntat” passat van perdre la categoria des- d’agost, i només tenen previst dis- responent a la Divisió 2B de la el mític Saulius Stombergas.dels seus jugadors, però “s’ha de prés d’haver aconseguit l’ascens putar un amistós abans d’engegar Copa Europea de Nacions, contra Això fa que des de la FAB esmillorar a tècnicament, perquè hi per mèrits propis. Michael Broad la temporada el 23 de setembre. Dinamarca. felicitin per la bona feina feta.ha certes mancances”. va mirar de motivar els jugadors Serà el 9 del mateix mes contra Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Amb Filiatre, Vilasetrú està per aconseguir la permanència, Lavelanet. @mes_andorra @mes_andorrahandbol escacs biciTrialLa FAH vol el suport del Govern Marató d’escacs 2012 Fernández és 7è a Igualadaper fer una lliga interescolar Diumenge que ve, a les deu La segona prova del Campio- del matí, es disputarà l’edició nat del Món de bicitrial es vaEl president de la Federació An- mostra satisfet de tot el que s’ha 2012 de la Marató d’escacs disputar a Igualada i Andorradorrana d’Handbol (FAH), Ge- pogut fer durant el curt temps d’Andorra, organitzada pel hi va competir amb cinc re-rard Pifarré, confia a poder tirar de vida de la federació. “Gràcies Centre d’Escacs d’Andorra. presentants. El millor resultatendavant el projecte de crear una a nosaltres hem pogut tenir al La competició serà a la plaça el va aconseguir Yann Fernán-lliga interescolar d’handbol al Principat a dues de les favori- Príncep Benlloch de la capital dez a la categoria sènior enPrincipat, tot i que el suport eco- tes a aconseguir una medalla en i el format del torneig consis- quedar en setena posició,nòmic que ha rebut aquest any aquests Jocs Olímpics, Espanya tirà en partides ràpides per mentre que Xus Medrano vaper part del Govern no fa que es Gerard Pifarré. i França”, assenyala Pifarré, que sistema suís. Els organitzadors ser 31è. La victòria en aquestapuguin fer miracles. // T. m. agraeix el suport que ha obtingut no acceptaran inscripcions categoria va ser per al català La partida pressupostària per per part de la Federació Inter- fora de termini, així que de- Rafael Tibau.a la FAH ha estat de 1.500 euros, poder enviar entrenadors a les nacional d’Handbol i també de manen als participants la mà- A la categoria mínim, Al-quantitat més que insuficient per escoles per fomentar l’handbol l’Europea. xima puntualitat. El ritme de bert Rodrigo va aconseguirpoder tirar endavant totes les ini- i aconseguir que s’animin a crear Un altre dels projectes que joc i el nombre de rondes es la 15a posició i a la categoriaciatives de la federació. El presi- una lliga interescolar”, explica Pi- volen donar a conèixer és l’hand- determinaran en funció dels Poussin Jordi Lestang va serdent admet que això és normal, farré, però per aconseguir-ho és bol femení, que l’any passat ja jugadors inscrits i es preveu 16è i Gaudi Vall 18è. Per na-ja que la FAH té menys d’un any i necessari el suport econòmic de van fer un parell d’amistosos i una duració màxima de quatre cions, Andorra va quedar enmig de vida, però també és cons- l’administració. aquest any tenen previst fer-ne hores. El torneig es regirà per 11a posició i la victòria va sercient que per créixer es neces- Tot i que el projecte potser no uns quants més. les normes de la FIDE. per a Catalunya.sita suport econòmic. “De cara es veu realitzat aquesta tempo- Emilio Narváez / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /al curs escolar la nostra idea era rada, el president de la FAH es @emilio_narvaez @mes_andorra @mes_andorra
 10. 10. 10 Dijous, 2 d’agost del 2012

×